Hugenote Vereniging van SA
Publikasies van die Hugenote-Vereniging van SA
'

Genealogiese publikasies:
Die katalogus en bestelvorm kan afgelaai word deur hier te klik.
Hugenote-bulletin Argief 1963—2004

Die Bulletin van die Hugenote Vereniging van SA word jaarliks uitgegee en bevat artikels wat fokus op die geskiedenis, erfenis en genealogie van die Hugenote, en bepaald die Hugenote wat hulle in Suid-Afrika gevestig het. Artikels oor die familiegeskiedenis en genealogie van Hugenote-vanne verskyn daarin.

Sedert 1994 fokus die Bulletin telkens in agtereenvolgende jare op een of ander Hugenote-familie. Die volgende vanne is reeds behandel: Marais (1994), Cilliers (1995), Viljoen (1996), Joubert (1997), Malherbe (1998), Cronjé (1999), Retief (2001), Fourie (2003), Buys (2004), Rossouw/Rousseau (2005), Mouton (2006), Fouché (2007), Nel (2008), Vivier (2009), Du Plessis (2010) en Bruwer (2011). Die 2002 uitgawe is gewy aan referate wat tydens die 3de Internasionale Hugenote-konferensie wat in Stellenbosch en Franschhoek gehou is, gelewer is. Ander Hugenote-vanne wat dikwels figureer is Jordaan, Malan, De Villiers en Naudé. 

‘n Kompakskyf wat alle uitgawes bevat van die Bulletin sedert die eerste uitgawe van 1963, tot en met 2004, is nou beskikbaar.

Die KS is beskikbaar teen 'n koste van R120.00  + posgeld (binne Suid-Afrika, R60.00 - alle ander bestemmings posgeld R170). Kontak die Hugenote-Vereniging van SA vir besonderhede van betaling.

.
Familie De Villiers Genealogie op KS

Die Familie De Villiers Genealogie volumes 1 en 2 is oorspronklik in 1997 gepubliseer, en is gebaseer op navorsing wat uitgevoer is deur die baanbreker genealoog Christoffel C de Villiers, en voortgesit deur die legendariese prof Con de Villiers. Laasgenoemde het sy navorsing aan die Hugenote Gedenkmuseum in Franschhoek nagelaat, waar die monumentale werk deur Juna Malherbe en Alet Malan voltooi is. Die oorspronklike oplaag is spoedig uitverkoop, maar is nou op kompakskyf (KS) beskikbaar en bevat meer as 20 000 De Villiers familiename en meer as 10 000 eggenotes. Die KS is in PDF  formaat wat  soektogte na bepaalde indiwidûe vergemaklik.

Die KS is beskikbaar teen 'n koste van R150.00 + posgeld en verpakking (binne Suid-Afrika, R60.00 - alle ander bestemmings posgeld R170). Kontak die Hugenote-Vereniging van SA vir besonderhede van betaling. 

.
Hugenote Kantate Op 51 op kompakskyf

As deel van die vierings in 1988 van die 300ste herdenking van die aankoms van die Hugenote in Suid-Afrika, is die vermaarde komponis Hubert du Plessis deur die Hugenote-Vereniging van SA versoek om die Hugenote Kantate opus 51 te komponeer. Die librettis was Ode Krige. 
Die kantate is drie keer uitgevoer in Johannesburg, Pretoria en Kaapstad deur die Kruik-orkes en Operakoor, en SAUK kamerkoor, met Virginia Oosthuizen (sopraan), Renée Rakin(alt), Sjoerd Beute (tenoor) en Peter Kramer (bas) as soliste. Die dirigent was Richard Cock. 
’n Opname van die uitvoerings het behoue gebly en is tegnies verwerk om as kompakskyf beskikbaar te stel deur die Hugenote-Vereniging van SA.  
Oor die kantate skryf die komponis Hubert du Plessis soos volg:

“Ek het aan myself die volgende eise gestel: geen resitatiefpassasies nie; die gebruik van 'n orkes met 'n oorwegende barok-klank (klarinette en horings is dus afwesig, en ook pouke - klokke was uiteraard noodsaaklik); soveel kontraste as moontlik; spesiale aandag aan die solo-alt. 
“Benewens wou ek oorwegend eenvoud nastreef, die musiek verteenwoordigend van sowat tien eeue. Die invoeging van bestaande komposisies, ten volle of gedeeltelik, was vir my 'n vereiste terwille van hul simboliese trefkrag. Die keuse van 'n paslike Hugenote-psalm vir elk van die drie dele - Vervolging, Vlug, Vestiging -  was uit die staanspoor vanselfsprekend.”
Die werk bestaan uit drie dele: Vervolging (26 min), Vlug (16 min) en Vestiging (19 min). Die kompakskyf bevat ’n pamflet met die volledige libretto sowel as ‘n verduideliking deur die komponis van die simboliek van talle aanhalings en teksverwysing.   Vir Engelssprekendes is die libretto in Engels vertaal en word dit ingesluit in ’n spesiale uitgawe van die kompakskyf, ofskoon die uitvoering in Afrikaans geskied. 
Die prys is R90 plus posgeld en verpakking (R60 binne die RSA, R170 buiteland) en bestellings kan geplaas word by die Hugenote-Vereniging van SA
.
Theron Geslagsregister

Theron Geslagsregister plus kompakskyfDie Theron Geslagsregister is saamgestel deur dr C.G. (Chris) Theron en verwerk vir publikasie deur Jeanette Theron en Andries Nieuwoudt, met 'n geskiedkundige agtergrond oor die Theron familie in Suid-Afrika geskryf deur dr J.N. (Hannes) Theron. Dit verskyn as publikasie no 2 in die Genealogiereeks van die Hugenote-Vereniging van Suid-Afrika. 
Die publikasie bestaan uit twee volumes en 'n kompakskyf:  
Vol 1 (372 bladsye) bevat 'n geskiedkundige oorsig, 'n bydrae oor die Theron familiewapen, fotos (sommige in kleur) van die Therons in Suid-Afrika, en 'n naamindeks van Therons en aangetroudes;  
Vol 2 (505 bladsye) bevat die genealogie van die Therons in Suid-Afrika, soos oorspronklik saamgestel deur dr Chris Theron. 
Die stel van twee boeke gaan saam met 'n kompakskyf wat die naamindeks van Therons en aangetroudes bevat (om elektroniese soektogte na die name te vergemaklik), al die fotos wat in vol 1 verskyn, en 'n insiggewende grafiese voorstelling van die eerste 5 geslagte van die Therons.

Die prys van die volledige stel (twee boeke plus kompakskyf) is R475 (plus R70 vir posgeld en verpakking, binnelands en R770 buitelands). Lewenslange lede van die Hugenote-Vereniging van SA kan een stel aankoop teen 'n prys van R350 (plus posgeld en verpakking, R75 binnelands en R650 buitelands). Bestellings kan geplaas word by die Hugenote-Vereniging van SA waar besonderhede oor inbetalings in die bankrekening van die Hugenote-Vereniging beskikbaar is.

.
CILLIÉ: RHEBOKSKLOOF EN SY MENSE

Die familiekroniek Cillié: Rhebokskloof en sy mense verskyn as publikasie no 4 in die Genealogiereeks van die Hugenote-Vereniging van Suid-Afrika. Dit is die nuwe verbeterde en bygewerkte familiegeskiedenis van die Cillié-familie in Suid-Afrika deur dr Andrew Kok. Dit beslaan 360 bladsye en die geskiedenis en genealogie van elk van die tien kinders van Petrus Johannes Cillié van Rhebokskloof, Wellington, sowel as die nasate van Johannes Arnoldus Cillié van Pampoenkraal, Porterville, word behandel. Die publikasie word ryklik aangevul met biografiese besonderhede en fotos van ‘n groot aantal familielede. 
Die boek gaan saam met ‘n kompakskyf wat die naamindeks van die register bevat,wat elektroniese soektogte na name sal vergemaklik, sowel as fotos van sowat 1000 individue wat in die register aangeteken is, sowel as fotos van vele Cillié reunies. 
Die prys van die volledige stel (boek en kompakskyf) is R210 (plus R65 posgeld en verpakking binnelands en R400 buitelands). Lewenslange lede van die Hugenote-Verenging van SA kan een stel aankoop teen ‘n prys van R140 (plus R65 posgeld en verpakking binnelands en R400 buitelands). Vir bestellings van tien of meer boeke is die prys R140 (plus posgeld). 
Bestellings kan geplaas word by die Hugenote-Vereniging van SA waar besonderhede oor inbetalings in die bankrekening van die Hugenote-Vereniging verkry kan word. Sien ook die publikasie van die Cilliers familieregister  van dr Ben Cilliers en me Mariana Olivier.

C
Die Labuschagne Gedenkboek 
Die Franse Voorouers van die Labuschagne Familie

Hierdie boek het tot stand gekom in verband met die jubileumviering in Paarl ter herdenking van die aankoms van Pierre Labuscaigne, die stamvader van alle Labuschagnes, op 14 Mei 1711 in die Kaap van Goeie Hoop. Dit is ’n beskrywing van hulle voorgeskiedenis en in dié opsig is dit ’n studie oor die tragiese lotgevalle van Hugenote-families. Die outeur, prof Casper Labuschagne, gee ’n insiggewende oorsig van die gewelddadige onderdrukking van andersdenkendes deur die Rooms–Katolieke Kerk in noue samewerking met die Franse staat, met as absolute laagtepunt die vervolging van die Hugenote. Daarby word ook gefokus op die wreedhede wat toegepas is om hulle hul geloof te laat afsweer, of as martelaars te sterf, of te vlug. 
Hy doen tewens uitgebreid verslag van sy jarelange navorsing en soektog na die plekke waar die voorouers gewoon het en van die verrassende ontdekking van argiefstukke in Frankryk, Duitsland en Nederland. Op grond daarvan kon hy die geskiedenis van sy voorouers beskryf vanaf die begin van die 17de tot die aanvang van die 18de eeu. 
Die prys van die boek is R150 (plus R65 posgeld en verpakking binnelands en R185 buitelands). Lewenslange lede van die Hugenote-Vereniging van SA kan een boek aankoop teen ‘n prys van R100 (plus R65 posgeld en verpakking binnelands en R9185 buitelands). Vir bestellings van tien of meer boeke is die prys R100 (plus posgeld). 
Bestellings kan geplaas word by die Hugenote-Vereniging van SA waar besonderhede oor inbetalings in die bankrekening van die Hugenote-Vereniging beskikbaar is. 
Die boek is in Engels in e-boek formaat beskikbaar; vir besonderhede, klik hier.

Die Hugenote van Suid-Afrika 1688-1988
  
"Die Hugenote van Suid-Afrika 1688-1988" is geskryf deur prof Pieter Coertzen vir die 300-jarige herdenking van die aankoms van die Hugenote in Suid-Afrika. Dit word allerweë beskou as dié standaardwerk oor die geskiedenis van die Hugenote in Suid-Afrika. 
Die boek beskryf die opkoms van die Gereformeerde Kerk in Frankryk tot die middel van die 16de eeu; die lewe van die Hugenote in Frankryk onder die kruis van vervolging; hul oortog en aankoms aan die Kaap van Goeie Hoop (met die grootskaalse immigrasie wat plaasgevind het in die jare 1688-1689); hul vestiging aan die Kaap van Goeie Hoop, en hul bydrae tot die ontwikkeling van Suid-Afrika. 
Die boek is ryklik geïllustreer met argivale dokumente en afbeeldings, en bevat 'n volledige lys van alle Hugenote wat na die Kaap van Goeie Hoop geëmigreer het, hul plek van herkoms, die boot waarmee hul gereis het, die datum van aankoms, en die plek van vestiging aan die Kaap, en besonderhede van die gade(s).  
Die boek beslaan 187 bladsye, is voorsien van 'n hardeband, en kos R150 plus R62 posgeld en verpakking (binnelands), R450 posgeld buitelands. Bestellings kan geplaas word by die Hugenote-Vereniging van SA waar besonderhede van buitelandse posgeld ook beskikbaar is. Die boek is ook beskikbaar in Engels; vir besonderhede, klik hier.
.
De Klerk: "Van Vogelvalleij na verre velde…"

De Klerk genealogieDe Klerk genealogie: "Van Vogelvalleij na verre velde…" deur Dr David de Klerk is die resultaat van 25 jaar genealogiese navorsing oor die nasate van Abraham le Clercq, wat in 1688 aan  die Kaap van Goeie Hoop as Hugenote vlugteling arriveer met sy moeder, Sara Cochet, sy suster Jeanne (Jannetjie) en sy broer Joost. Op 39 jarige ouderdrom tree hy op 12 Mei 1709 in Stellenbosch in die huwelik met Madelein (Magdalena) Mouton. Die egpaar vestig hulle later op die leningsplaas Vogelvalleij, tans Voëlvlei, naby die teenswoordige Hermon. B5 formaat, 326 bladsye. 
Die prys van die boek is R180 (plus R65 posgeld en verpakking binnelands en R350 buitelands). Lewenslange lede van die Hugenote-Verenging van SA kan een boek aankoop teen ‘n prys van R120 (plus R65 posgeld en verpakking binnelands en R350 buitelands). Vir bestellings van tien of meer boeke is die prys R120 (plus posgeld).  
Bestellings kan geplaas word by die Hugenote-Vereniging van SA waar besonderhede oor inbetalings in die bankrekening van die Hugenote-Vereniging verkry kan word. Die boek is ook te koop by GISA, Stellenbosch.

 .
Viljoen Familieregister

Die Viljoen Familieregister (tweede uitgawe, 2de druk) deur Prof H Christo Viljoen is gebaseer op die oorspronklike gelyknamige genealogie wat in 1978 deur die RGN gepubliseer is, maar is 'n geheel nuwe en omvattende werk van bykans 2000 bladsye, in vier boekdele. Dit inkorporeer ook artikels wat in die Viljoen Gedenkboek van 1976 verskyn het. Die tweede uitgawe is meer as drie keer omvangryker as die oorspronklike publikasie. Die 2de druk van die register bevat korreksies en bywerkings van die eerste druk wat in 2012 verskyn het. 
Hi
erdie bygewerkte tweede uitgawe, tweede druk van 4 dele verteenwoordig die genealogie en kort familiegeskiedenis van die nasate van Francois Villion, Hugenote-vlugteling van Clermont, Frankryk, wat hom in 1671 aan die Kaap van Goeie Hoop gevestig het, en sy eggenote Cornelia Campenaar van Middelburg, Nederland, met wie hy in 1676 aan die Kaap in die huwelik getree het. Die egpaar vestig hulle op die plaas Idasvallei, Stellenbosch. Twee van hul kinders, Henning en Johannes, het die stamnaam gevestig met onderskeidelik die Henning stam en die Johannes stam van die Viljoens. Deel 1 van die reeks bevat artikels oor die geskiedenis van die eerste Viljoen geslagte, die Viljoen familiewapen, die Viljoens van die VSA, interessante en bekende Viljoens, en die volledige naamlys van Viljoens en hul aangetroudes. Die Henning stam se genealogie verskyn in Deel 2, en die Johannes stam se genealogie in Deel 3 en Deel 4. Vir meer besonderhede, klik hier.
Die stel van vier boeke kos R900 (plus R95 vir posgeld en verpakking, binnelands, posgeld R1050 (seepos) buiteland.) Lewenslede van die Hugenote-Vereniging van SA kan een stel aankoop teen R600 (plus R95 vir posgeld en verpakking, binnelands)
. Kontak die Hugenote-Vereniging vir groothandelbestellings van tien of meer boeke op 'n keer.
Eksemplare van deel 1 van die Viljoen Familieregister, 2de uitgawe, eerste druk kan bestel word teen R120 per eksemplaar,
(plus R75 posgeld en verpakking binnelands en R350 buitelands). 

Bestellings kan geplaas word en navrae kan gedoen word by die Hugenote-Vereniging van SA waar besonderhede oor inbetalings in die bankrekening van die Hugenote-Vereniging verkry kan word. Die bankbesonderhede kan ook afgelaai word deur hier te klik.
Die boekestel is ook verkrygbaar by takke van Protea Boekhuis (takke te Pretoria, Stellenbosch, Kaapstad, Potchefstroom, Bloemfontein en Nelspruit), sowel as by GISA, Stellenbosch.
Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns het die DF du-Toit Malherbe prys vir genealogiese navorsing in 2014 toegeken aan die skrywer van die Viljoen Familieregister. Vir besonderhede klik hier.

BRUWER FAMILIEGESKIEDENIS

Die storie van die Bruwer familie se trek vanaf Mer aan die Loire-rivier in Frankryk, na die Kaap en Drakenstein Paarl. Verspreiding na die binneland, via "die Land van Waveren", Tulbagh. Stroomaf met die Breederivier tot Willemnelsrivier, by die huidige Robertson, en verdere verspreiding dieper die binneland in. 
Die boek komplementeer "Die Familie Bruwer Geslagsregister" (1978) van Fayers Marie Williams-Bruwer en Marie Naudé Bruwer en is geskryf deur Vincent Bruwer. Dit is die verhaal van die doen en late (kultuurgeskiedenis) van die Bruwer voorsate, en in deel 3 konsentreer die skrywer op een tak van die die nageslagte van stamvader Estienne Bruere, nl. dié wat hulself in Willemnelsrivier (Zandrivier) gevestig het en vandaar na die huidige Robertson, en groter Boland, versprei het.  
Die hardebandboek beslaan 190 bladsye en is ryklik geïllustreer met fotos en afdrukke van historiese dokumente. 
Prys: R175 plus R50 vir posgeld en verpakking binnelands, R180 posgeld buitelands. Bestellings kan geplaas word by dieHugenote-Vereniging van SA waar besonderhede van buitelandse posgeld ook beskikbaar is.

PJ du Pré LE ROUX (1873 - 1941) en sy familie

"PJ du Pré LE ROUX (1873 - 1941) en sy familie" is 'n keurig versorgde boek, gedruk op glanspapier in volkleur met talle fotos van mense en dokumente. In die skrywers, Gerard & Adéle Tillema se eie woorde, is dit "'n boek oor die persoon, sy herkoms, sy broers en susters, hul prestasies en afstammelinge."  
Dit vul bestaande genealogiese boeke oor die Le Roux familie aan, in die woorde van die skrywer "As kleinseun van Oupa Petrus is ek deur oom Willie geïnspireer om ter gedagtenis aan hulle hierdie boek aan die "De Vrede"-Le Roux's op te dra. Dit is egter nie moontlik om oor die "De Vrede"-Le Roux's te skryf sonder om ook die Franschhoek-familie te betrek nie. Die doel van hierdie boek is dus om vir die nageslagte van hierdie besondere mense, hetsy Le Roux, Van Vuuren, Roos, Raath, Clarke of Pohl, te vertel wie hul voorvaders was en waar en hoe hulle in hierdie unieke familie inskakel." 
Die boek begin by die ontstaan van die Hugenote beweging in Frankryk, hul vervolging en vlug, met interessante nuwe gegewens oor Blois, die oorsprong van die meerderheid Suid-Afrikaanse Le Roux's en die stamouers Gabriel le Roux(a2) en sy eggenote Maria Catharina le Febre. Dit volg die stamlyn tot byPetrus Jacobus du Pré le Roux (1873) en sy eggenote Johanna Catherina (Hannah) Basson (1874), en gee daarna 'n volledige opgaaf van hul nasate in sowel die patriargale as matriargale lyne. Na studie aan die Universiteit van Stellenbosch word hy in 1898 versoek om die Normaalkollege in Bloemfontein te stig. In 1901 word hy skoolhoof van die Hoër Jongenskool (Boy's High) in Paarl, 'n pos wat hy tot in 1924 met onderskeiding beklee het. Die boek (sagteband, A4 formaat, 168 bladsye) vertel verder die verhaal van hierdie egpaar, hul sewe kinders, en nasate, met fotos van almal. 
Die boek kos R250 plus R62 vir binnelandse posgeld en verpakking, plus R370 posgeld buitelands. Bestellings kan geplaas word by die Hugenote-Vereniging van SA waar bankbesonderhede en navrae i.v.m. buitelandse posgeld ook beskikbaar is. 


Die Storie van Roelf en Sarie du Preez (e-boek): Louis.vanzylsmit@gmail.com; heunisjc@law.co.za; pkapp@telkomsa.net; jmurray@mbbsouth.co.za; stellconnect@snowisp.com; Van Velden, DP, Dr <dpvv@sun.ac.za>; Gawie Groenewald; hgiliome@mweb.co.za;
CD Roelf en Sarie du Preez Die verlede is 'n vreemde plek.Dis anders daar, en mense doen dinge anders. Hierdie is ons mense se stories.
Hierdie mense was doodgewone mense. Hoe meer mens van hulle te wete gekom het, hoe meer doodgewoon het hulle geraak.
Oor baie van hulle is daar net basiese feite beskikbaar. Daaruit kan iets van hul lewensloop afgelei word. Van hul  menswees  is  daar  min  wat  uit  die  verlede  herroep  kan  word.  Watter  soort  mense  hulle  was,  hulle opvattings, hulle vreugde en smart, hulle smake en voorkeure asook hulle geite is die vergetelheid in.
Inligting oor hulle is hoofsaaklik uit amptelike bronne en kerkrekords bekom. Die amptelike bronne gee nie juis 'n skets van watter soort mense hulle was nie. Daar sal wel rekords wees van botsings met die owerheid of gereg, maar nie oor wat hulle goed en reg gedoen het nie. So hier en daar is iets oor hulle geskryf.
Alles het by ʼn handgeskrewe geslagsregister-boekie van dié Roelf du Preez, waaroor hierdie storie gaan, begin. Dit het gelei tot ʼn lang soektog na die voorgeslagte, wat ʼn heerlike navorsingsreis geword het. Dit het veral ʼn bietjie van die klein geskiedenis van ons land van son en wind na vore gebring, wat in hierdie e-boek weergegee word.
Inhoud:
Dele 1 & 2: Inlgeiding en oorsig oor Roelf en Sarie se voorouers in Suid-Afrika
Deel 3: Die Du Preez voogeslagte, vanaf die stamouers tot by die sewende geslag
Deel 4: Die Van der Walt voorgestagte vanaf dioe stamouers tot by die sesde geslag
Deel 5: Die verhaal van Roelf en Sarie du Preez
Dele 6 & 7: Bylaes, bronne en indekse
Self-laaiende e-Boek in kompakskyf formaat. Prys: R100 
+ posgeld en verpakking (binne Suid-Afrika, R60.00 - alle ander bestemmings R170.00). Kontak die Hugenote-Vereniging van SA vir besonderhede van betaling. 

Hugenote Feeskonsert CD

       HUGENOTE FEESKONSERT OP CD
Die 3¼ eeufeesviering van die aankoms van die hoofgroep van Hugenote vlugtelinge aan die Kaap van Goeie Hoop in 1688-1689 was herdenk met o.a. die Hugenote Feeskonsert in die Endlersaal op Stellenbosch op 26 Oktober 2013. Met  ʼn Franse fokus, en uitgevoer deur die Universiteit van Stellenbosch se Simfoniekonsert (USSO) o.l.v. Corvin Matei, het die soliste Jannie Moolman, Anna Davel en Minette du Toit-Pearce opgetree. ʼn Opname van die konsert is in CD formaat beskikbaar. Dit sluit in die
Prelude asook die Sigeunderdans uit Meyerbeer se opera, Les Huguenots. ʼn Hoogtepunt was die premiére van ʼn opdragwerk "Des Tenebres": 'n Geneefse Partita (ʼn koraalsimfonie vir orkes) deur die komponis, Hendrik Hofmeyr, gebaseer op die Geneefse Psalms.Die repertoire dek ʼn wye verskeidenheid van musiekgenres, vanaf Kabaret tot Klassieke musiek. Vir besonderhede, klik hier. Die CD kos R90 (plus R60 posgeld binnelands in SA, R170 posgeld buitelands). Kontak die Hugenote-Vereniging van SA vir besonderhede van betaling.


Hugenotegeskrifte aan die Kaap 1688—1725 
Vertaal deur prof MJH du Plessis 
Die hoofdoel van hierdie werk is om alle beskikbare Franse Hugenote geskrifte wat hul ontstaan aan die Kaap gehad het tydens die vestigingsperiode met ’n Afrikaanse vertaling in een bundel te laat verskyn. Die tekste is sover moontlik gesistematiseer volgens temas, vanaf die volledige en redelik goed versorgde stukke van ds Pierre Simond, tot fragmente en kwitansies van Hugenote soos Gedeon le Grand en François du Toit. Die Hugenotevoorvaders is self aan die woord, met kostelike eerstehandse inligting oor hulle vestigingsperiode, die aanpassing, sosiale omstandighede en taaltoestande, verhoudings met  en indrukke van die inheemse bevolking. Sommige briewe, soos onder andere dié van Du Thuillet, gee besonderhede van hul daaglikse lewe: hulle besoek mekaar, help bure koring sny, leen ’n skaapram uit vir teeldoeleindes, en bemoei hulle met bure se werkers en slawe.
Die geskrifte van Pierre Simond, Jacques de Savoye, François du Toit, Jean du Tuillet, Gedeon Le Grand, Jesaja Costeux, Pierre Jourdan, Pierre Lombard, Jean-Prieur du Plessis, Paul Roux, Jacob Naudé, Jean Imbert, en André Pélanchon is in hierdie werk opgeneem. Dit sluit in die geskil tussen ds. Pierre Simond en sy landgenoot Jacques de Savoye. Ook ingesluit is Paul Roux se volledige opgawe van die Drakenstein doopregister vanaf 1694 tot 1713.
Hierdie kompakskyf bevat drie weergawes van die vertalings, in PDF en .epub formate.
Die prys is R100 plus posgeld en verpakking (R65 binne die RSA, R185 buiteland) en bestellings kan geplaas word by die Hugenote-Vereniging van SA
.
Naudé familiekroniek 1550 - 2001: Van Champagne tot Pretoria
Deur Louis Naudé
Naudé kronieke e-boek KS
Hierdie kroniek in e-boek formaat beskryf die lewensverhaal van vyftien geslagte Naudé’s in drie lande, naamlik Frankryk, Duitsland en Suid-Afrika. Die verhaal begin in die jaar 1550 in die Champagne- Provinsie in Frankryk en eindig in die jaar 2001 in Pretoria, en vandaar die boek se titel. Dit dek ‘n omvangryke stuk navorsing oor ‘n tydperk van 450 jaar en is gevolglik een van die omvattendste Suid-Afrikaanse pogings tot ‘n familiekroniek uit die pen van ‘n amateur genealoog. Dit is die derde, en sover bekend, die mees omvattende poging om die Naudé-familie se doen en late op skrif te stel.
Ook ingesluit op hierdie kompakskyf:
  • Naudé genealogie soos vervat in SA Geslagregisters deel 6
  • Naudé familiewapen
  • Lewensbeskrywing van bekende Naudé’s
Die prys is R100 plus posgeld en verpakking (R65 binne die RSA, R185 buiteland) en bestellings kan geplaas word by die Hugenote-Vereniging van SA
Op .
Op die galeie

Op die Galeie

Die dramatiese verhaal, vol verrassende humor, van Jean Marteilhe wat ter wille van sy geloof uit Frankryk vlug en dertien jaar later, na vele wedervaringe en lyding, as 'n vry man in Nederland aanland. Deur sy oë maak die leser eerstehands kennis met die verwarde politieke toestande van diê tyd. Die oudste weergawes van die boek dateer uit 1757. Hierdie is ʼn Afrikaanse vertaling deur Fanie van Rooyen van die Nederlandse uitgawe van 1911. Prys: R130 (plus R62 posgeld binnelands)  en bestellings kan geplaas word by die Hugenote-Vereniging van SA .  

 .
Cilliers familie register

Cellier, Celliers, Cillie, Cillié, Cilliers 
Geslagsregisters

Die Cellier, Celliers, Cillie, Cillié, Cilliers Geslagsregisters van dr Ben Cilliers en Mariana Olivier bestaan uit twee volumes. Dit is publikasie no 7 in die Genealogiese Publikasiereeks van die Hugenote-Vereniging van SA. Die hoofdoel van hierdie publikasie, wat in 2005 deur die outeurs aangepak is, was die samevatting van hoofsaaklik ongepubliseerde navorsing in een publikasie. Die twee volumes bevat besonderhede van 11 723 nasate van die stamouers Josué Cellier en Elisabeth Couvret; 148 nasate van LASCELLES- en ZEELIE-nasate wie se van na Celliers, Cillie en Cilliers verander het; en 656 nasate wat nie met sekerheid in enigeen van die stambome geplaas kon word nie. Die alfabetiese indeks bevat  20 730 name van nasate, gades en skoonouers.Die prys van die publikasie (twee volumes) is R500 (plus R75 vir posgeld en verpakking, binnelands en R650 buitelands). Lewenslange lede van die Hugenote-Vereniging van Suid-Afrika kan een stel aankoop teen 'n prys van R370 (plus posgeld en verpakking, R75 binnelands en R650 buitelands).   Bestellings kan geplaas word by die Hugenote-Vereniging van SA .  Sien ook  die publikasie  Cillié: Rhebokskloof en sy mense van dr Andrew Kok.

 .
Die Du Preez-familie in SA

Die Du Preez-familie in Suid-Afrika 

Die Du Preez-familie in Suid-Afrika, saamgestel deur MHC du Preez is die agste in die Genealogiese Publikasiereeks van die Hugenote-Vereniging. Dit is ‘n bygewerkte en opdateerde weergawe van Thys du Preez se aanvankilke publikasie, Die Du Preez-familie in Suid-Afrika: 1688-1988. Laasgenoemde is in 1988 uitgegee tydens die 300-jarige gedenkjaar van die aankoms van die Hugenote in Suid-Afrika. Hierdie nuwe uitgawe het nou gegroei na 1508 bladsye en met 18 842 inskrywings. Dit beslaan drie volumes. Deel 1 handel oor die stamvader en sy seuns se vestiging in Suid-Afrika, en ‘n groot deel word ook gewy aan die Du Preez’s se deelname aan die Anglo-Boereoorlog. ‘n Naamindeks word ook in Deel 1 aangegee. Dele 2 en 3 bevat die familieregister. ‘n Hele aantal foto’s is ook ingesluit in die werk.
Die stel van drie boeke kos R750, plus R80 vir posgeld en verpakking, binnelands; posgeld R790 (seepos) buitelands. Lewenslede van die Hugenote-Vereniging van SA kan een stel aankoop teen R550 (plus R80 vir posgeld en verpakking, binnelands, posgeld R790 (seepos) buitelands).
  Bestellings kan geplaas word by die Hugenote-Vereniging van SA .  

 .
Pienaar Familieregister

Die Pienaar Familieregister 

Die "Pienaar Familieregister" van HC (Christo) Viljoen en ZJ (Sakkie) Pienaar verteenwoordig die genealogie en kort familiegeskiedenis van die nasate van Jacques Pinard (later Pienaar), Hugenote-vlugteling, van Nantes, Frankryk, en sy twee eggenotes Esther Foucher (Fouché) en Martha le Febre. Jacques Pinard en Esther Foucher vertrek na die Kaap van Goeie Hoop aan boord van die "Voorschoten" uit Delftshaven, Nederland op 31 Des 1687. Nadat die skip strand in Saldanhabaai, voltooi hulle die reis na Tafelbaai met die sloep "Jupiter", en boer hulle op die plaas Lustig Aan in die Drakenstein. Twee kinders is uit die huwelik gebore. As wewenaar trou Jacques Pinard met Martha le Febre, by wie hy ʼn verdere ses kinders het. Die "Pienaar Familieregister" bestaan uit 3 volumes van meer as 1700 bladsye met meer as 29 000 naaminskrywings en talle fotos; die tweede druk is uitverkoop, en die derde druk is nou beskikbaar. Die stel van drie boeke kos R800, plus R95 vir posgeld en verpakking, binnelands; posgeld R930 (seepos) buitelands. Lewenslede van die Hugenote-Vereniging van SA kan een stel aankoop teen R550 (plus R95 vir posgeld en verpakking, binnelands; posgeld R930 (seepos) buitelands). Bestellings kan geplaas word by Hugenote-Vereniging van SA .  


Hugenotestudies na 1988

      Die Du Plessis-familie in Suid-Afrika                  Deur Andrew Kok

Die Du Plessis-familie in Suid-Afrika is die 11de boek in die Genealogiese Publikasiereeks van die HVSA. Dit is ‘n samevoeging van reeds bekende navorsing en ook nuwe bywerkings oor die Du Plessis-familie in een omvattende boek. 
Dit register dek meer as veertig generasies en beslaan twee volumes, oor bykans ‘n duisend bladsye en met 20 000 inskrywings waarvan sowat 12 000 Du Plessis’s is. Dit sluit ook heelwat foto’s van individue in.
This book is also available in English! Click here
Die stel van twee boeke kos R675 (plus R80 vir posgeld en verpakking, binnelands, posgeld R650 (seepos) buiteland.) Lewenslede van die Hugenote-Vereniging van SA kan een stel aankoop teen R450 (plus R80 vir posgeld en verpakking, binnelands). Kontak die Hugenote-Vereniging vir groothandelbestellings van tien of meer boeke op 'n keer. Bestellings kan geplaas word by die Sekretaresse deur ‘n e-pos te stuur na hugenote@telkomsa.net  

Hugenotestudies na 1988
                     Naudé  Stamboom                         Deur Faan Naudé 

Die Naudé-stamboom deur Faan Naudé is ‘n omvattende genealogie oor die Naudé-familie in Suid-Afrika. Die publikasie beslaan vier volumes en 2233 bladsye. Dit dek inskrywings van bykans 38 000 individue. Soos die titel egter aandui is ‘n familieregister nooit voltooid nie en sal nuwe byvoegings altyd nodig wees.
 Hierdie is nr 10 in die Hugenote Publikasiereeks.

Die stel van vier boeke kos R1500 (plus R100 vir posgeld en verpakking, binnelands, posgeld R1150 (seepos) buiteland.) Lewenslede van die Hugenote-Vereniging van SA kan een stel aankoop teen R1000 (plus R100 vir posgeld en verpakking, binnelands). Kontak die Hugenote-Vereniging vir groothandelbestellings van tien of meer boeke op 'n keer. Bestellings kan geplaas word by die sekretaresse deur 'n e-pos te stuur na hugenote@telkomsa.net  Bankbesonderhede vir betaling sal dan aan u gestuur word.
 Die Jouberts van Suid-Afrika  
D
r  PG Joubert

Die  Jouberts van Suid-Afrika deur dr  PG Joubert is nommer 12 in die Hugenote Genealogiereeks. Dit is gebaseer op die oorspronklike gelyknamige genealogie wat in 1988 en toe weer in 2013 verskyn het.  Vir die 2018 uitgawe is dit in sy geheel hersien en bygewerk. Dit beslaan nou bykans 1 600 bladsye, in drie boekdele. Hierdie bygewerkte nuwe uitgawe begin met ‘n kort oorsig oor die voorgeskiedenis van die Joubert-familie, hul vlug en vestiging aan die Kaap en lys ‘n aantal bekendes. Dele 2 en 3 beslaan die genealogie en dit begin met Sebastien Jaubert (*1585).
Die stel van drie boeke kos R1 000 (plus R95 vir posgeld en verpakking, binnelands, posgeld R880 (seepos) buiteland). Lewenslede van die Hugenote-Vereniging van SA kan een stel aankoop teen R666 (plus R95 vir posgeld en verpakking, binnelands). Kontak die Hugenote-Vereniging vir groothandelbestellings van tien of meer boeke op 'n keer.

Bestellings kan geplaas word en navrae kan gedoen word by die 
Hugenote-Vereniging van SA waar besonderhede oor inbetalings in die bankrekening van die Hugenote-Vereniging verkry kan word. Die bankbesonderhede kan ook afgelaai word deur hier te klik. 

.

 Die Malans van Suid-Afrika  

Die derde uitgawe van die Malans van Suid-Afrika is die resultaat van meer as 30 jaar se navorsing deur drie Malan navorsers, nl. Hercules Malan, Daniël Gerhardus Malan en Jacob Daniël Malan.
Hierdie dertiende genealogie in die reeks beslaan vier volumes. Volume 1 handel oor die geskiedenis van die Malans en bestaan uit drie hoofstukke, nl. Die Malans in Piedmont; Die Luberon-tak van die Malans; en Die Suid-Afrikaanse Malans: Jacques en sy kinders. Volume 2 bevat ‘n alfabetiese register; register van aangetroudes; en ander indekse. Volume 3 en 4 bevat die geslagsregister van die Suid-Afrikaanse Malans.
Die stel van vier boeke kos R1 100 (plus R95 vir posgeld en verpakking, binnelands, posgeld R960 (seepos) buiteland.) Lewenslede van die Hugenote-Vereniging van SA kan een stel aankoop teen R733 (plus R95 vir posgeld en verpakking, binnelands). Kontak die Hugenote-Vereniging vir groothandelbestellings van tien of meer boeke op 'n keer. 

Bestellings kan geplaas word en navrae kan gedoen word by die 
Hugenote-Vereniging van SA waar besonderhede oor inbetalings in die bankrekening van die Hugenote-Vereniging verkry kan word. Die bankbesonderhede kan ook afgelaai word deur hier te klik. 

.
Hugenotestudies na 1988

      The Huguenots of South Africa                      Studies after 1988 - Prof P Coertzen

In 1988 het Suid Afrika die driehonderdjarige koms van die Hugenote na Suid-Afrika vanaf April 1688 herdenk.  As deel van daardie feesviering is die boek Die Hugenote van Suid-Afrika gepubliseer.  Na 1988 het merkwaardige nuwe inligting oor die Hugenote na vore gekom.  Daardie inligting sowel as die resultate van verdere navorsing word in hierdie boek gepubliseer.  Uit die studies blyk dit dat daar nog baie fasette van die Hugenote se lewe en erfenis is wat nagevors kan word.  Die boek word in Engels gepubliseer omdat die inhoud referate is wat by internasionale konferensies gelewer is. ʼn CD oor die Hugenote is ook ingesluit. Die prys vir die boek en CD is R150 (plus R65 posgeld en verpakking binnelands; R145 posgeld en verpakking  buitelands). Lewenslede kan een stel van die boek en CD aankoop teen R100 (plus R65 posgeld en verpakking binnelands, R145 posgeld en verpakking buitelands). Bestellings kan geplaas word by die Hugenote-Vereniging van SA .  

Die Hugenote DVD: kort geskiedenis
Die voorligtingsvideo DVD vertel kortliks die geskiedenis van die Hugenote. Die klankbaan is in vyf tale, nl Afrikaans, Duits, Engels, Frans en Xhosa. Tydsduur: 12 minute elk. 
Die inhoud is soos volg:
* Ontstaangeskiedenis van die Hugenote in Europa
* Vlug na en vestiging van die Hugenote in Suid-Afrika
* Die Hugenote-monument en Gedenkmuseum in Franschhoek

Die DVD kos R100 (plus R65 posgeld binnelands in SA, R145 posgeld buitelands). Kontak die Hugenote-Vereniging van SA vir besonderhede van betaling.