VILJOEN NAAMLYS - VILJOEN NAME LIST

Indeksnommers
Index no's
Stam/tak
 Clan/branch
Boekdeel
Volume
1 - 14   Stamouers: die eerste 3 geslagte
  Founding parents: the first 3 generations
1
15 - 11635   Henning stam / Henning clan 2
11636 - 22437   Johannes stam: Johannes Hendrikus tak, Christoffel tak
  Johannes clan: Johannes Hendrikus branch, Christoffel branch
3
22438 - 28744   Johannes stam: Jacobus Petrus tak, Hercules tak
  Johannes clan: Jacobus Petrus branch, Hercules branch
4
28745 - 35829   Ongekoppelde takke / Uncoupled branches 4

Soek naam/Search name  


Die indeksnommer van enige indiwidu verskyn heel links langs die naam hieronder; bv. Abraham Viljoen geb 1 Aug 1850 (8ste naam van bo) se indeksnommer is 5206; sy genealogie verskyn in Deel 2 van die Viljoen Familieregister (sien tabel hierbo, derde kolom).
The index number of any individual appears leftmost besides the name below; for e.g. Abraham Viljoen, born 1 Aug 1850 (8th name from the top) has the index number 5206 and his genealogy appears in vol 2 of the Viljoen Familieregister (see table above, third column)..

8215    i4    Viljoen, (H)Annatjie * ca 1920
21103    h8    Viljoen, A S * ca 1871
34254    b4    Viljoen, A Z * ca 1838
21745    l1    Viljoen, Aaron * 12 Apr 2001
29215    d2    Viljoen, Aaron Michael * 29 Aug 1979
4525    e2    Viljoen, Abraham * ca 1782
4803    i1    Viljoen, Abraham
5206    g5    Viljoen, Abraham * 1 Aug 1850
5269    g2    Viljoen, Abraham * 2 Des 1842
5355    h7    Viljoen, Abraham * 17 Mrt 1890
5386    h5    Viljoen, Abraham * 3 Jan 1891
5512    g1    Viljoen, Abraham * 23 Apr 1857
13600    i9    Viljoen, Abraham * ca 1897
16222    h3    Viljoen, Abraham * 19 Feb 1861
16241    j1    Viljoen, Abraham * 10 Jun 1922
16258    i5    Viljoen, Abraham * 16 Jun 1889
16310    j2    Viljoen, Abraham * 13 Jun 1925
16323    j2    Viljoen, Abraham * 26 Jun 1924
16377    i11    Viljoen, Abraham * 15 Jul 1911
16392    k2    Viljoen, Abraham * 9 Jul 1970
19676    i3    Viljoen, Abraham * 3 Aug 1886
19681    j3    Viljoen, Abraham * 1928
20606    i3    Viljoen, Abraham * ca 1911
33750    b1    Viljoen, Abraham * 13 Aug 1947
35008    a1589    Viljoen, Abraham
35937    d1    Viljoen, Abraham * ca 1896
16268    j2    Viljoen, Abraham (Boet) * 13 Sep 1920
23556    i3    Viljoen, Abraham Andries * 29 Jun 1885
8628    h4    Viljoen, Abraham Barend * 1 Apr 1867
8643    i8    Viljoen, Abraham Barend * 1 Mrt 1904
2412    g7    Viljoen, Abraham Carel * 26 Jul 1857
2415    i1    Viljoen, Abraham Carel * 25 Nov 1906
2421    k1    Viljoen, Abraham Carel * 21 Mrt 1966
2428    k1    Viljoen, Abraham Carel * 17 Jan 1959
30798        --ditto--
2430    l1    Viljoen, Abraham Carel * 27 Sep 1983
2437    j6    Viljoen, Abraham Carel * 14 Des 1945
2467    f13    Viljoen, Abraham Carel * 6 Jan 1817
2475    h1    Viljoen, Abraham Carel * 3 Jul 1865
2480    j1    Viljoen, Abraham Carel * 28 Okt 1933
2491    k5    Viljoen, Abraham Carel * 14 Okt 1970
2498    i3    Viljoen, Abraham Carel * 20 Jan 1892
2500    j1    Viljoen, Abraham Carel * 7 Aug 1924
2508    j1    Viljoen, Abraham Carel * 13 Apr 1928
2552        Viljoen, Abraham Carel * ca 1868
30155    a182    --ditto--
2635    g4    Viljoen, Abraham Carel * 6 Apr 1849
2653    h2    Viljoen, Abraham Carel * 13 Jun 1873
2655    i1    Viljoen, Abraham Carel * 8 Nov 1899
2657    j1    Viljoen, Abraham Carel * 29 Mrt 1926
2659    k1    Viljoen, Abraham Carel * 19 Mei 1955
2675    k3    Viljoen, Abraham Carel * 15 Aug 1961
2712    i3    Viljoen, Abraham Carel * 10 Sep 1921
2724    k2    Viljoen, Abraham Carel * 21 Aug 1981
2746    h21    Viljoen, Abraham Carel * 11 Jul 1917
2750    j1    Viljoen, Abraham Carel * 30 Apr 1974
2766    h1    Viljoen, Abraham Carel * ca 1875
2824    h2    Viljoen, Abraham Carel * 8 Nov 1883
2831    j1    Viljoen, Abraham Carel * 19 Des 1950
3363    h7    Viljoen, Abraham Carel * ca 1896
2748    i1    Viljoen, Abraham Carel (Awie) * 10 Jan 1948
2536    j2    Viljoen, Abraham Carel Greyling * 10 Apr 1933
2026    j1    Viljoen, Abraham Carolis * ca 1932
2005    g6    Viljoen, Abraham Carolus * 9 Mei 1839
2022    h6    Viljoen, Abraham Carolus * 13 Mei 1880
31895    a657    Viljoen, Abraham Carolus * ca 1944
35202    b2    Viljoen, Abraham Christiaan * 12 Des 1888
6961    k1    Viljoen, Abraham Christoffel * ca 1942
514    j1    Viljoen, Abraham Cilliers * 13 Sep 1964
508    h4    Viljoen, Abraham Cilliers (Arie) * 26 Okt 1903
24792    h7    Viljoen, Abraham Hercules * 29 Sep 1884
5283    j3    Viljoen, Abraham Jacob Johannes * ca 1940
1642    h8    Viljoen, Abraham Jacobus * 23 Okt 1889
4213    f2    Viljoen, Abraham Jacobus * 16 Jan 1810
4321    h9    Viljoen, Abraham Jacobus * 11 Des 1881
4331    g4    Viljoen, Abraham Jacobus * 2 Nov 1840
4344    h3    Viljoen, Abraham Jacobus * 25 Mrt 1876
5611    h7    Viljoen, Abraham Jacobus * 22 Des 1898
11141        Viljoen, Abraham Jacobus * 13 Sep 1867
14690    h2    --ditto--
14699    j1    Viljoen, Abraham Jacobus * 30 Sep 1964
14703    i3    Viljoen, Abraham Jacobus * 2 Jun 1935
14756    i5    Viljoen, Abraham Jacobus * 30 Aug 1918
4348    i2    Viljoen, Abraham Jacobus Francois (Boy) * 10 Feb 1915
13394    i3    Viljoen, Abraham Jacobus Stenecamp * 13 Nov 1923
5279    i1    Viljoen, Abraham Jan Johannes * 5 Jul 1911
2024    i1    Viljoen, Abraham Johannes * 23 Des 1906
4535    g2    Viljoen, Abraham Johannes * 3 Nov 1832
4541    i1    Viljoen, Abraham Johannes * 4 Feb 1884
4545    k1    Viljoen, Abraham Johannes * 11 Mei 1931
4549    m1    Viljoen, Abraham Johannes * 13 Des 1983
4562    l4    Viljoen, Abraham Johannes * 25 Mrt 1963
4570    j4    Viljoen, Abraham Johannes * 5 Okt 1914
4612    h5    Viljoen, Abraham Johannes * ca 1865
4619    i2    Viljoen, Abraham Johannes * 22 Jan 1913
4641    i4    Viljoen, Abraham Johannes * 9 Jul 1912
4731    h7    Viljoen, Abraham Johannes * ca 1879
4760    g2    Viljoen, Abraham Johannes * 3 Jun 1833
4770    i3    Viljoen, Abraham Johannes * 19 Jan 1896
4775    k1    Viljoen, Abraham Johannes * 15 Mrt 1954
4792    h5    Viljoen, Abraham Johannes * 1 Apr 1871
4794    i1    Viljoen, Abraham Johannes * 1901
4809    i1    Viljoen, Abraham Johannes * 30 Jan 1905
4827    k1    Viljoen, Abraham Johannes * 25 Apr 1953
4832    j3    Viljoen, Abraham Johannes * 14 Apr 1934
4834    k1    Viljoen, Abraham Johannes * 5 Okt 1958
4946    f4    Viljoen, Abraham Johannes * 18 Aug 1813
4959    h1    Viljoen, Abraham Johannes * ca 1861
4974    h2    Viljoen, Abraham Johannes * 15 Feb 1869
5064    i7    Viljoen, Abraham Johannes * 12 Aug 1917
6035    f9    Viljoen, Abraham Johannes * 11 Feb 1842
7088    f4    Viljoen, Abraham Johannes * 9 Okt 1803
7473    [j2]    Viljoen, Abraham Johannes * ca 1917
7480    i6    Viljoen, Abraham Johannes * 17 Mei 1906
19064        Viljoen, Abraham Johannes * 1875
29630    a55    --ditto--
28986    c1    Viljoen, Abraham Johannes * ca 1895
31600    b1    Viljoen, Abraham Johannes * 20 Jul 1916
32997    c2    Viljoen, Abraham Johannes * 16 Feb 1926
33602    a1173    Viljoen, Abraham Johannes * 15 Okt 1835
33605    c1    Viljoen, Abraham Johannes * 18 Jul 1904
5183    g1    Viljoen, Abraham Johannes Hercules * 3 Jul 1838
4957    g2    Viljoen, Abraham Johannes Lodewyk * 15 Okt 1837
5090    h1    Viljoen, Abraham Johannes Lodewyk * ca Aug 1864
5094    i3    Viljoen, Abraham Johannes Lodewyk * ca 1892
5116    i4    Viljoen, Abraham Johannes Lodewyk * ca 1897
33607        Viljoen, Abraham Johannes Lodewyk * 18 Aug 1928   
33604    b1    Viljoen, Abraham Johannes Lodewyk * ca 1864
33614    e4    Viljoen, Abraham Johannes Lodewyk * 8 Feb 1956
28573    g5    Viljoen, Abraham Josua de Villiers * 22 Jul 1948
14611    j3    Viljoen, Abraham Joubert * 7 Apr 1964
19267    j4    Viljoen, Abraham Kempen (Kempie) * 26 Jul 1939
29190    b4    Viljoen, Abraham Marthinus * ca 1900
33111    d2    Viljoen, Abraham Paul Johannes (Abrie) * 22 Jul 1956
9548    h7    Viljoen, Abraham Paulus * 9 Des 1901
31124    a451    Viljoen, Abraham Paulus
31126    b1    Viljoen, Abraham Paulus * 3 Jan 1925
6647    i6    Viljoen, Abraham Paulus (Abie) * 29 Jun 1932
6609    h12    Viljoen, Abraham Paulus (Apie) * 12 Jan 1888
6634    j2    Viljoen, Abraham Paulus (Apie) * 9 Mrt 1957
6613    j1    Viljoen, Abraham Paulus (Braam) * 7 Apr 1941
9968        Viljoen, Abraham Scheurkogel * 13 Apr 1888
19699    i3    --ditto--
12018    k3    Viljoen, Abraham Stephanus (Awie) * 17 Mei 1985
11974    i2    Viljoen, Abraham Stephanus Erasmus * 18 Jan 1907
11991    k1    Viljoen, Abraham Stephanus Erasmus * 2 Des 1966
11999    k1    Viljoen, Abraham Stephanus Erasmus * 29 Apr 1972
25209    i3    Viljoen, Abraham Steyn * 13 Okt 1928
5286    h10    Viljoen, Abraham Willem * ca 1888
5029    j8    Viljoen, Abram Johannis * 25 Feb 1948
8040    i2    Viljoen, Abram Paulus * 26 Jul 1905
10503    h3    Viljoen, Abrama Karlotta * 11 Aug 1884
19419    j2    Viljoen, Abrama Sophia Stoffelina (Sus) * 12 Sep 1941
18774    k1    Viljoen, Abrenzi * 13 Mrt 1963
617    h6    Viljoen, Ada Goldfinch * 1 Aug 1870
17614    j4    Viljoen, Adam * 11 Feb 1910
17619    k3    Viljoen, Adam * 3 Okt 1945
17622    l2    Viljoen, Adam * 14 Nov 1971
17662    j5    Viljoen, Adam * 29 Sep 1911
17993    i8    Viljoen, Adam * ca 1885
17717    k5    Viljoen, Adam (Apie) * 5 Jul 1934
7118    k4    Viljoen, Adam Barnard * 22 Jul 1933
7130    j4    Viljoen, Adam Barnard * 20 Aug 1909
7137    l2    Viljoen, Adam Barnard * 21 Feb 1972
10998    g2    Viljoen, Adam Gottliep * 16 Nov 1876
5832    h11    Viljoen, Adam Herculaas * 16 Feb 1907
17725    m1    Viljoen, Adam Herman (Armand) * 28 Feb 1989
7179    i7    Viljoen, Adam Jacobus (Ampie) * 16 Sep 1888
9418    h7    Viljoen, Adam Jacobus Johannes * 25 Jul 1903
34862    c2    Viljoen, Adam Johan * ca 1930
17480    l2    Viljoen, Adam Johannes * 23 Sep 1950
17723    l2    Viljoen, Adam Johannes * 17 Sep 1961
18509    h2    Viljoen, Adam Johannes * 23 Sep 1866
5750    h3    Viljoen, Adam Johannes Jacobus * 15 Des 1884
5835    i2    Viljoen, Adam Johannes Jacobus * ca 1938
5804    j2    Viljoen, Adamus Paulus * 23 Jun 1952
5931    i5    Viljoen, Adela * 7 Mrt 1931
19373    k4    Viljoen, Adele * 18 Feb 1974
23791    k3    Viljoen, Adele * 8 Jul 1970
26613    j2    Viljoen, Adéle * 8 Feb 1959
21826    k5    Viljoen, Adéle Sylvia * 7 Feb 1976
8433    l1    Viljoen, Adelene Anri * 10 Nov 1992
11606    i2    Viljoen, Adelheid * 9 Mei 1936
19948    j3    Viljoen, Adelina Elisabeth * 1 Jun 1960
32999    d1    Viljoen, Adelle Dorothy * 31 Mrt 1955
23891    k2    Viljoen, Adina
27212    i4    Viljoen, Adinda Elizabeth * 5 Mrt 1918
12346    j3    Viljoen, Adolf Johannes * 1 Feb 1913
28066    i2    Viljoen, Adolph Jacobus Landman * 17 Jul 1939
6988    k1    Viljoen, Adré Cecile * 29 Jun 1955
22951    l1    Viljoen, Adri * 14 Nov 1979
6790    k6    Viljoen, Adriaan * 1 Apr 1962
25219    i2    Viljoen, Adriaan * 3 Des 1922
7280    j6    Viljoen, Adriaan Albertus * 16 Jan 1925
25184    i3    Viljoen, Adriaan Albertus * 17 Nov 1915
25189    k1    Viljoen, Adriaan Albertus * 29 Apr 1970
25191    h4    Viljoen, Adriaan Albertus * 18 Aug 1883
25204    i2    Viljoen, Adriaan Albertus * 5 Mei 1927
25157    i1    Viljoen, Adriaan Albertus (Attie) * 24 Mrt 1914
25153    g4    Viljoen, Adriaan Albertus Moller * 12 Mrt 1846
10653    j3    Viljoen, Adriaan Benjamin * 25 Mei 1960
5910    i5    Viljoen, Adriaan Jacobus * ca 1920
8770    k2    Viljoen, Adriaan Jacobus * 20 Jun 1967
11573    i2    Viljoen, Adriaan Jacobus * 27 Jul 1944
14669    f11    Viljoen, Adriaan Jacobus * ca 1844
2176    i2    Viljoen, Adriaan Johannes * 24 Apr 1948
23996    j2    Viljoen, Adriaan Lodewikus * 11 Nov 1953
9374    j6    Viljoen, Adriaan Stefanus * 3 Des 1953
13683    i4    Viljoen, Adriaan Stephanus * 14 Des 1907
10758    k4    Viljoen, Adriaanus Wilhelm
23624b   m1   Viljoen, Adrian * 3 Feb 1998
6353    i7    Viljoen, Adriana * ca 1895
8748    j1    Viljoen, Adriana * 7 Mei 1946
9911    g5    Viljoen, Adriana * 11 Jun 1853
16114    l1    Viljoen, Adriana Cecilia * 1 Apr 1986
1592    f7    Viljoen, Adriana Christina * 7 Aug 1810
1659    h3    Viljoen, Adriana Christina * 25 Jan 1864
3771    e15    Viljoen, Adriana Christina ~ 14 Nov 1784
1855    g7    Viljoen, Adriana Christine * 20 Des 1859
9455    f8    Viljoen, Adriana Cornelia * 18 Mrt 1831
11857    k3    Viljoen, Adriana Dorothea * 12 Sep 1963
4696    j5    Viljoen, Adriana Elizabeth * 17 Sep 1936
29441    c3    Viljoen, Adriana Hermiena * 1 Jul 1964
3549    g11    Viljoen, Adriana Jacoba * 20 Des 1858
6463    h4    Viljoen, Adriana Jacoba * 21 Des 1867
5514    f15    Viljoen, Adriana Jacomina Francina * 10 Apr 1835
6348    j3    Viljoen, Adriana Johanna * 11 Jun 1927
16100    k1    Viljoen, Adriana Johanna * 8 Apr 1946
14492    i3    Viljoen, Adriana Magrieta * 13 Jan 1915
14474    i5    Viljoen, Adriana Magrietha * ca 1918
19719    i9    Viljoen, Adriana Margaretha
11106    f3    Viljoen, Adriana Margaretha Wilhelmina * 19 Mei 1828
15061        --ditto--
14477    h4    Viljoen, Adriana Margrietha * 17 Aug 1883
8722    k2    Viljoen, Adriana Maria * 19 Jul 1961
11685    i1    Viljoen, Adriana Maria * ca 1883
18364    k1    Viljoen, Adriana Maria * 14 Okt 1936
19672    j7    Viljoen, Adriana Maria * ca 1932
28446    i6    Viljoen, Adriana Maria * 28 Nov 1917
19692    i7    Viljoen, Adriana Maria Margaretha * 5 Jan 1904
9667    g10    Viljoen, Adriana Petronella * ca 1856
5276    h6    Viljoen, Adriana Philippina * 24 Mei 1879
5416    j4    Viljoen, Adriana Wynne (Riana) * 5 Jan 1960
10759    j3    Viljoen, Adrianus Wilhelm * 20 Mrt 1955
10743    i6    Viljoen, Adrianus Wilhelmus * 26 Aug 1921
25821    k2    Viljoen, Adrien * 8 Apr 1992
10737    j2    Viljoen, Adrienne Bablie * 15 Des 1947
17154    l1    Viljoen, Adune * 24 Jul 2000
16455    j3    Viljoen, Agatha Gertruida * 20 Feb 1928
12315    j1    Viljoen, Agatha Johanna * 23 Mrt 1922
12320    k2    Viljoen, Agatha Johanna * 18 Jan 1961
12331    k3    Viljoen, Agatha Johanna * 25 Okt 1971
23048    k3    Viljoen, Agatha Maria * 9 Jul 1953
24070    i6    Viljoen, Agatha Maria * 26 Okt 1893
27110        Viljoen, Agatha Maria * 1 Jan 1853
27470    g1    --ditto--
27114    h3    Viljoen, Agatha Maria * 1 Okt 1877
34457    e1    Viljoen, Aiden * 2001
25499b    l2    Viljoen, Alan Charles * 18 Jan 1983
7065    i3    Viljoen, Alan Gilbert * 9 Jan 1929
7043    k1    Viljoen, Alan Grant * 9 Des 1960
15459    l1    Viljoen, Alana * 6 Feb 1988
1016    l1    Viljoen, Albert * 10 Jun 1996
19284    l1    Viljoen, Albert * 25 Jun 1998
21230        Viljoen, Albert * 3 Jun 1962
21239    k1    --ditto--
32059    b14    Viljoen, Albert
16117    k7    Viljoen, Albert Hendrik Nicolaas * 23 Sep 1959
16121    l3    Viljoen, Albert Hendrik Nicolaas * 6 Aug 1993
19231    k1    Viljoen, Albert Jan * 28 Okt 1960
8235    h5    Viljoen, Albert Johannes * 20 Okt 1904
8246    i9    Viljoen, Albert Johannes * 26 Sep 1940
8257    j3    Viljoen, Albert Johannes (Alie) * 9 Mrt 1974
8259    k1    Viljoen, Albert Johannes (Ebert) * 19 Feb 2003
27876    l1    Viljoen, Albert Ronald * 23 Okt 2001
11527    i7    Viljoen, Alberta (Albie) * 25 Mei 1928
25747    g9    Viljoen, Alberta Maria * 28 Nov 1846
23676    k6    Viljoen, Albertha * 18 Mei 1957
8539    l1    Viljoen, Albertha Johanna * 13 Aug 1970
23691    j4    Viljoen, Albertha Johanna Margaretha * 11 Sep 1915
17552    k3    Viljoen, Albertina Christina Johanna * 10 Mrt 1956
17556    k1    Viljoen, Albertina Johanna * 27 Jul 1953
17560    k1    Viljoen, Albertina Johanna * 27 Jul 1953
2404    i6    Viljoen, Albertus * 4 Jul 1921
5622    h8    Viljoen, Albertus
6175        Viljoen, Albertus * 21 Aug 1805
11458    e12    --ditto--
8425    i2    Viljoen, Albertus * 17 Feb 1906
8429    j2    Viljoen, Albertus * 11 Sep 1940
8940    j3    Viljoen, Albertus * 1962
11162    f6    Viljoen, Albertus * 7 Nov 1835
11183    j2    Viljoen, Albertus * 6 Sep 1968
34276    a1372    Viljoen, Albertus * ca 1845
24486    j1    Viljoen, Albertus (Albie) * 1945
11534    j1    Viljoen, Albertus (Altus) * 5 Des 1961
6036    d11    Viljoen, Albertus (Bart) * ca 1755
8367    e5    Viljoen, Albertus (Bart) ~ 16 Mrt 1791
8431    k1    Viljoen, Albertus (Bertus) * 7 Jan 1967
11489    h6    Viljoen, Albertus (Brak) * 24 Jan 1888
2665    k7    Viljoen, Albertus Abraham * 2 Okt 1967
19567    j2    Viljoen, Albertus Adolphus * 12 Apr 1910
28405    j3    Viljoen, Albertus Cornelius * 1 Aug 1945
27811    h5    Viljoen, Albertus Daniel * 20 Sep 1909
27845    g9    Viljoen, Albertus Daniel * 24 Mei 1877
25230    i1    Viljoen, Albertus du Toit * 22 Jan 1916
12629    i4    Viljoen, Albertus F
11186    i3    Viljoen, Albertus Francois * 2 Des 1943
8926    k2    Viljoen, Albertus Hendrik * 23 Aug 1980
9211    i8    Viljoen, Albertus Jacobus * 18 Aug 1930
13262    g1    Viljoen, Albertus Jacobus * 11 Jul 1843
13295    i6    Viljoen, Albertus Jacobus * 25 Okt 1899
13309    j3    Viljoen, Albertus Jacobus * 25 Nov 1933
13311    k1    Viljoen, Albertus Jacobus * 27 Sep 1959
13322    k2    Viljoen, Albertus Jacobus * 21 Aug 1965
13367    i1    Viljoen, Albertus Jacobus
13374    h7    Viljoen, Albertus Jacobus * 1 Jul 1876
13378    i2    Viljoen, Albertus Jacobus * 1902
13387    i1    Viljoen, Albertus Jacobus * 24 Apr 1920
13437    i3    Viljoen, Albertus Jacobus * 26 Apr 1929
13445    k3    Viljoen, Albertus Jacobus * 14 Okt 1990
13943    g5    Viljoen, Albertus Jacobus * 25 Mei 1847
13410    k4    Viljoen, Albertus Jakobus * 27 Okt 1997
994    j1    Viljoen, Albertus Johannes * 24 Apr 1926
1014    k5    Viljoen, Albertus Johannes * 14 Okt 1971
6043    f2    Viljoen, Albertus Johannes * 9 Feb 1804
6045    f4    Viljoen, Albertus Johannes * 29 Des 1806
6049    g3    Viljoen, Albertus Johannes * 1 Jan 1833
6052    h1    Viljoen, Albertus Johannes * 10 Mrt 1858
6060    j3    Viljoen, Albertus Johannes * ca 1907
6105    h1    Viljoen, Albertus Johannes * 21 Mrt 1875
6109    i3    Viljoen, Albertus Johannes
6957    i1    Viljoen, Albertus Johannes * 17 Sep 1893
7053    h7    Viljoen, Albertus Johannes * 22 Feb 1886
7085    g12    Viljoen, Albertus Johannes * 22 Jan 1842
7089    f5    Viljoen, Albertus Johannes * 11 Okt 1805
7094    h1    Viljoen, Albertus Johannes * 30 Okt 1849
7098    j1    Viljoen, Albertus Johannes * 19 Okt 1892
7105    l2    Viljoen, Albertus Johannes * 4 Jun 1951
7109    l1    Viljoen, Albertus Johannes * 20 Jan 1953
7113    m3    Viljoen, Albertus Johannes
7116    k3    Viljoen, Albertus Johannes * 2 Mrt 1925
7121    l1    Viljoen, Albertus Johannes * 9 Apr 1964
7142    i2    Viljoen, Albertus Johannes * 22 Aug 1876
7152    j6    Viljoen, Albertus Johannes * 19 Mrt 1916
7154    k1    Viljoen, Albertus Johannes * 25 Feb 1943
7156    l1    Viljoen, Albertus Johannes * 30 Sep 1966
7213    j7    Viljoen, Albertus Johannes * 5 Jan 1940
7462    h1    Viljoen, Albertus Johannes * 6 Aug 1865
8364    f9    Viljoen, Albertus Johannes * ca 1842
8410    k3    Viljoen, Albertus Johannes * 5 Jul 1965
8497    j1    Viljoen, Albertus Johannes * 14 Des 1949
8501    k2    Viljoen, Albertus Johannes * 31 Okt 1978
8533    i1    Viljoen, Albertus Johannes * 10 Sep 1885
8537    k1    Viljoen, Albertus Johannes * 25 Mei 1938
8562    i3    Viljoen, Albertus Johannes * 30 Sep 1891
8604    h3    Viljoen, Albertus Johannes * 30 Okt 1865
8615    i3    Viljoen, Albertus Johannes * 16 Des 1891
8627    i8    Viljoen, Albertus Johannes * 9 Mrt 1910
8631    i1    Viljoen, Albertus Johannes * 16 Jun 1889
8636    i3    Viljoen, Albertus Johannes * 22 Nov 1893
8650    i1    Viljoen, Albertus Johannes * 4 Mrt 1896
8664    i3    Viljoen, Albertus Johannes * 3 Apr 1902
8690    i2    Viljoen, Albertus Johannes * 8 Feb 1901
8714    i1    Viljoen, Albertus Johannes * 3 Feb 1904
8765    i2    Viljoen, Albertus Johannes * 23 Feb 1910
8769    k1    Viljoen, Albertus Johannes * 1 Jun 1965
8775    k1    Viljoen, Albertus Johannes * 25 Jul 1986
8777    j3    Viljoen, Albertus Johannes * 24 Jul 1946
8780    k1    Viljoen, Albertus Johannes * 19 Jun 1972
12540    h9    Viljoen, Albertus Johannes * 29 Jun 1875
12617    i5    Viljoen, Albertus Johannes * 17 Feb 1888
25436    h9    Viljoen, Albertus Johannes * 2 Nov 1883
25497    j4    Viljoen, Albertus Johannes * 2 Okt 1922
25499a    l1   Viljoen, Albertus Johannes * 22 Okt 1980
25503    k3    Viljoen, Albertus Johannes * 19 Feb 1959
25506    l1    Viljoen, Albertus Johannes * 2 Jun 1985
25556    i9    Viljoen, Albertus Johannes * 27 Feb 1908
25631    i10    Viljoen, Albertus Johannes * 1 Sep 1919
25708    g10    Viljoen, Albertus Johannes * 29 Apr 1845
25750    f4    Viljoen, Albertus Johannes * 30 Okt 1813
25769    h2    Viljoen, Albertus Johannes * 27 Apr 1872
25777    g5    Viljoen, Albertus Johannes * 29 Apr 1849
25779    h1    Viljoen, Albertus Johannes * 24 Aug 1874
25783    i3    Viljoen, Albertus Johannes * 2 Sep 1910
25793    i5    Viljoen, Albertus Johannes * 30 Mrt 1922
25807    j4    Viljoen, Albertus Johannes * 3 Apr 1953
25810    k2    Viljoen, Albertus Johannes * 10 Mrt 1983
25841    i2    Viljoen, Albertus Johannes * 26 Apr 1927
25848    i1    Viljoen, Albertus Johannes * 16 Okt 1915
25920    i1    Viljoen, Albertus Johannes * 29 Mei 1919
25989    h3    Viljoen, Albertus Johannes * 3 Mrt 1888
25993    j1    Viljoen, Albertus Johannes * 5 Mei 1944
26018    j2    Viljoen, Albertus Johannes * 5 Feb 1953
28620    h9    Viljoen, Albertus Johannes * 9 Jun 1896
28883    b1    Viljoen, Albertus Johannes * 25 Apr 1867
29322    b2    Viljoen, Albertus Johannes * 6 Jul 1931
32841    b4    Viljoen, Albertus Johannes * 8 Okt 1899
34946    b2    Viljoen, Albertus Johannes * ca 1927
25487    h2    Viljoen, Albertus Johannes (Albert) * 16 Sep 1867
25871    i3    Viljoen, Albertus Johannes (Alfie) * 21 Aug 1918
25960    i5    Viljoen, Albertus Johannes (Altus) * 18 Apr 1931
8528    g1    Viljoen, Albertus Johannes (Bart) * 5 Aug 1843
8549    j5    Viljoen, Albertus Johannes (Bart) * 5 Feb 1926
7378    i5    Viljoen, Albertus Johannes (Bartjie) * 18 Jul 1888
25787    j2    Viljoen, Albertus Johannes (Bertie) * 4 Okt 1941
8402    j1    Viljoen, Albertus Johannes (Bertus) * 2 Apr 1932
25822    k3    Viljoen, Albertus Johannes (Jan-Albert) * 17 Sep 1994
8782    l1    Viljoen, Albertus Johannes (Janu) * 24 Sep 1998
25635    k1    Viljoen, Albertus Johannes (Johbert) * 4 Okt 1978
6939    h9    Viljoen, Albertus Johannes Adriaan * 22 Aug 1868
6953    g10    Viljoen, Albertus Johannes Adriaan * 10 Des 1838
8370    f1    Viljoen, Albertus Johannes Jacobus * 11 Feb 1812
8390    g3    Viljoen, Albertus Johannes Jacobus * 16 Mrt 1843
8395    h2    Viljoen, Albertus Johannes Jacobus * 22 Aug 1867
8480        --ditto--
8399    i2    Viljoen, Albertus Johannes Jacobus * 21 Apr 1896
8419    j1    Viljoen, Albertus Johannes Jacobus * 3 Mei 1937
8482    h3    Viljoen, Albertus Johannes Jacobus * 14 Jul 1881
8495    i4    Viljoen, Albertus Johannes Jacobus * 16 Feb 1922
8515    h1    Viljoen, Albertus Johannes Jacobus * 29 Jun 1874
33349    a1078    Viljoen, Albertus Johannes Jacobus
28632    g7    Viljoen, Albertus Johannes Marthinus * 1 Des 1855
26014    i4    Viljoen, Albertus Meiring * 13 Des 1922
10097    h8    Viljoen, Albertus Pepler * 29 Nov 1893
11498    k1    Viljoen, Albertus Pieter (Pedrie) * 27 Apr 1961
11496    j2    Viljoen, Albertus Pieter (Peter) * 22 Feb 1940
33201    b4    Viljoen, Albertus Sarel * 29 Aug 1924
7444    g3    Viljoen, Albertus Sarel (Charl) * 23 Aug 1831
33186    a1030    Viljoen, Albertus Sarel Jacobus * 29 Okt 1892
33191    c1    Viljoen, Albertus Sarel Jacobus * 21 Feb 1949
4038    j1    Viljoen, Albertus Stefanus * 19 Mei 1940
3984    k4    Viljoen, Albertus Stephanus (Altus) * 4 Okt 1958
3973    j1    Viljoen, Albertus Stephanus (Boeta) * 6 Feb 1934
4196    g6    Viljoen, Albertus Stephanus (Faan, Fanie) * 28 Jan 1849
3970    i2    Viljoen, Albertus Stephanus (Fanie) * 7 Nov 1901
3992    l3    Viljoen, Albertus Stephanus (Fanie) * 3 Jun 1988
3967    h6    Viljoen, Albertus Stephanus (Fanie, Faan) * 3 Jul 1874
11171    h1    Viljoen, Albertus Stephanus Francois * 21 Feb 1909
11476    j3    Viljoen, Albertus Wynand * 22 Jul 1942
19562    k4    Viljoen, Albertus Zacharias van Jaarsveld * 30 Jun 1944
12209    l2    Viljoen, Albie * 20 Aug 1971
1115    i1    Viljoen, Alec William * ca 1933
7734    l1    Viljoen, Alécha * 8 Nov 1996
10821    j1    Viljoen, Alen * 26 Apr 1951
10832    j4    Viljoen, Alen Ebenhaezer * 23 Sep 1965
10816    h8    Viljoen, Alen Elia Ebenhaezer * 24 Jun 1893
8146    i6    Viljoen, Alet
27203    k3    Viljoen, Alet * 20 Feb 1987
15632    j2    Viljoen, Aleta * 20 Aug 1965
19151    i1    Viljoen, Aleta Elizabeth * 1896
7358    l3    Viljoen, Aletha Francina * 24 Jul 1979
19063    h2    Viljoen, Aletha Geertruida * 1882
29631        --ditto--
18848    i4    Viljoen, Aletha Gertruida (Lettie) * 4 Jul 1897
25970    j3    Viljoen, Aletha Margaretha (Alet) * 7 Jul 1962
21071    h1    Viljoen, Aletha Susanna Catharina * 22 Jul 1903
2753    j2    Viljoen, Aletia * 23 Jun 1978
2300    j1    Viljoen, Aletta * 1933
6738    g5    Viljoen, Aletta * ca 1829
10432    i1    Viljoen, Aletta * 4 Jun 1918
10596    j2    Viljoen, Aletta * 1956
13360    h4    Viljoen, Aletta * 2 Sep 1869
15956    h8    Viljoen, Aletta * 6 Aug 1903
16214    i4    Viljoen, Aletta
18419    i1    Viljoen, Aletta * 20 Apr 1900
19145    i6    Viljoen, Aletta * ca 1908
25491    j1    Viljoen, Aletta * 17 Feb 1918
25535    k5    Viljoen, Aletta * 23 Nov 1956
26620    j2    Viljoen, Aletta * 10 Jul 1962
1132    i5    Viljoen, Aletta (Lettie) * ca 1941
7723        Viljoen, Aletta Adriana * 10 Jan 1910
13006    i1    --ditto--
23191    l2    Viljoen, Aletta Annelie * 16 Mei 1986
465    i5    Viljoen, Aletta Catharina * 8 Sep 1894
6676    k1    Viljoen, Aletta Catharina * 20 Feb 1943
6917    h5    Viljoen, Aletta Catharina * 7 Aug 1860
14520    h8    Viljoen, Aletta Catharina * ca 1893
19049    g12    Viljoen, Aletta Catharina * 14 Mei 1853
26766    i2    Viljoen, Aletta Catharina * 27 Okt 1893
26780    h3    Viljoen, Aletta Catharina * 25 Apr 1873
26868    i5    Viljoen, Aletta Catharina (Letta) * 22 Jun 1917
19775    h5    Viljoen, Aletta Catharina Magdalena * 11 Des 1862
19780    i2    Viljoen, Aletta Catharina Magdalena * 28 Des 1889
24111    j2    Viljoen, Aletta Cecilia * 30 Jun 1938
16208    j1    Viljoen, Aletta Cecilia Maria * 20 Okt 1933
22346    j1    Viljoen, Aletta Cecilia Maria * 2 Aug 1949
16129    j3    Viljoen, Aletta Cecilia Susanna (Lettie) * 5 Apr 1908
24102        --ditto--
11646    f2    Viljoen, Aletta Cornelia * 19 Apr 1796
28732    d8    Viljoen, Aletta Cornelia ~ 17 Aug 1760
3354    j1    Viljoen, Aletta Elisabet * 10 Nov 1933
13901    h9    Viljoen, Aletta Elisabet * 7 Aug 1861
15995        Viljoen, Aletta Elisabet * 1824
15996    g1    Viljoen, Aletta Elisabet * 15 Apr 1852
16776    g7    Viljoen, Aletta Elisabet * 23 Feb 1868
14309    g5    Viljoen, Aletta Elisabet Christoffel * 11 Nov 1863
11100    g4    Viljoen, Aletta Elisabet Stoffelina * 19 Jul 1857
12373    j11    Viljoen, Aletta Elisabeth * 21 Apr 1931
15645    f2    Viljoen, Aletta Elisabeth Catharina * 27 Okt 1815
226    l2    Viljoen, Aletta Elizabeth * 11 Jun 1976
10697    h1    Viljoen, Aletta Elizabeth * 12 Apr 1880
12116    e2    Viljoen, Aletta Elizabeth ~ 27 Okt 1771
12171    f4    Viljoen, Aletta Elizabeth ~ 29 Sep 1799
14503    g4    Viljoen, Aletta Elizabeth * 29 Jun 1853
14661    f4    Viljoen, Aletta Elizabeth * 25 Okt 1832
15745    j1    Viljoen, Aletta Elizabeth * 28 Aug 1947
16660    i6    Viljoen, Aletta Elizabeth * 16 Sep 1908
16748    g10    Viljoen, Aletta Elizabeth * ca 1851
16782    f7    Viljoen, Aletta Elizabeth * 4 Jul 1828
25262    e2    Viljoen, Aletta Elizabeth ~ 2 Jun 1776
28118    f7    Viljoen, Aletta Elizabeth * 17 Okt 1828
19457    h10    Viljoen, Aletta Elizabeth (Alet) * 26 Jun 1884
19303    i4    Viljoen, Aletta Elizabeth (Lettie) * 4 Jan 1909
19423    j4    Viljoen, Aletta Elizabeth (Muis) * 2 Feb 1946
11092    g2    Viljoen, Aletta Elizabeth Catharina * 14 Jun 1847
15964    g9    Viljoen, Aletta Elizabeth Catharina * 24 Okt 1862
16280    k3    Viljoen, Aletta Elize * 20 Jun 1958
14908    j1    Viljoen, Aletta Estelle * 7 Okt 1953
13180    g3    Viljoen, Aletta Francina * 2 Mei 1832
14079    h3    Viljoen, Aletta Francina * 24 Jul 1877
15226    h6    Viljoen, Aletta Francina * 18 Mrt 1875
5939    g6    Viljoen, Aletta Francina Jacoba * 10 Aug 1867
4523    f6    Viljoen, Aletta Francina Susanna * 15 Sep 1822
4204    g9    Viljoen, Aletta Francina Susanna Cathrina * 24 Mei 1860
19870    h9    Viljoen, Aletta Geertruida (Niggie) * ca 1877
20618    e5    Viljoen, Aletta Geertruy(d) ~ 6 Nov 1774
19025    g8    Viljoen, Aletta Geertruyda Salomina Cecilia * 22 Mrt 1844
18874    h5    Viljoen, Aletta Gertruida * 26 Sep 1868
19004    h4    Viljoen, Aletta Gertruida * 17 Aug 1869
19022    g7    Viljoen, Aletta Gertruida * 8 Des 1842
19048    h2    Viljoen, Aletta Gertruida * 18 Jan 1895
20056    h3    Viljoen, Aletta Gertruida * 18 Jun 1857
20073    i3    Viljoen, Aletta Gertruida * 30 Aug 1908
22293    j2    Viljoen, Aletta Gesina * 31 Mrt 1951
22296    i3    Viljoen, Aletta Gezina * ca 1916
14293    f7    Viljoen, Aletta Helena Elizabeth * 12 Mei 1827
20614    f10    Viljoen, Aletta Hermina * 8 Des 1816
21789    i6    Viljoen, Aletta Hermina * ca 1912
21798    h8    Viljoen, Aletta Hermina Catharina * 27 Jun 1884
477    h7    Viljoen, Aletta Jacoba * 9 Nov 1858
2933    i1    Viljoen, Aletta Jacoba
13346    i11    Viljoen, Aletta Jacoba * 9 Aug 1910
16581    h3    Viljoen, Aletta Jacoba * 1878
2044    h8    Viljoen, Aletta Jacomina * ca 1884
28718    e7    Viljoen, Aletta Jacomina ~ 30 Aug 1787
12763    g3    Viljoen, Aletta Jacomina Sofia * 11 Mei 1833
5581        Viljoen, Aletta Johanna * 28 Okt 1891
16159    i4    --ditto--
5587    i4    Viljoen, Aletta Johanna * ca 1916
13796    g2    Viljoen, Aletta Johanna * 16 Aug 1833
17166    j9    Viljoen, Aletta Johanna * 12 Aug 1930
18912    j4    Viljoen, Aletta Johanna * 16 Sep 1951
24391    h3    Viljoen, Aletta Johanna * 25 Jun 1868
26136    j2    Viljoen, Aletta Johanna * 19 Jul 1960
27973    h5    Viljoen, Aletta Johanna * 18 Jul 1896
20119    i1    Viljoen, Aletta Johanna (Lettie) * 24 Jan 1886
26169    i3    Viljoen, Aletta Johanna (Lettie) * 15 Jul 1932
19751    h10    Viljoen, Aletta Johanna Christina * 6 Aug 1865
12422    j5    Viljoen, Aletta Johanna Helena * 1930
12623    h4    Viljoen, Aletta Johanna Jacomina Sophia * 2 Jun 1856
12797    h3    Viljoen, Aletta Johanna Jacomina Sophia * 15 Okt 1870
12568        Viljoen, Aletta Johanna Sophia ~ 26 Feb 1804
13086    f3    --ditto--
12941    g2    Viljoen, Aletta Johanna Sophia * 8 Mei 1831
12544    g8    Viljoen, Aletta Johanna Susanna * 25 Sep 1834
13837    i2    Viljoen, Aletta Josina * 2 Sep 1898
16254    j12    Viljoen, Aletta Katrina * 17 Nov 1940
20334    j4    Viljoen, Aletta Magdaleen (Daleen) * 12 Okt 1947
20197    j4    Viljoen, Aletta Magdalena * 25 Nov 1922
29306    b10    Viljoen, Aletta Magdalena * ca 1886
20259    i4    Viljoen, Aletta Magdalena (Lettie) * 20 Jun 1895
11096        Viljoen, Aletta Magdalena Elisabet
30213    a197    --ditto--
33664    a1175    Viljoen, Aletta Magdalena Petronella * 21 Feb 1961
13817    h4    Viljoen, Aletta Magrieta * ca 1877
1830    h7    Viljoen, Aletta Magrita * ca 1892
1809    i3    Viljoen, Aletta Margaretha * 3 Nov 1899
1841    i2    Viljoen, Aletta Margaretha * 18 Jun 1932
2107    h6    Viljoen, Aletta Margaretha * 28 Des 1884
23536    i9    Viljoen, Aletta Margaretha * 17 Jul 1900
25399    k2    Viljoen, Aletta Margaretha * 27 Aug 1959
25544    i2    Viljoen, Aletta Margaretha * 1 Des 1901
25954    i3    Viljoen, Aletta Margaretha * 6 Nov 1922
2456    f10    Viljoen, Aletta Maria * 21 Aug 1812
6026    h8    Viljoen, Aletta Maria * 4 Feb 1923
16686    h2    Viljoen, Aletta Maria * 16 Aug 1876
24797    h9    Viljoen, Aletta Maria * 7 Sep 1888
31167    b1    Viljoen, Aletta Maria * 19 Jan 1913
7047    h5    Viljoen, Aletta Maria Frederika * 11 Apr 1878
6096    g7    Viljoen, Aletta Maria Magdalena * 6 Mrt 1841
25940    j2    Viljoen, Aletta Maria Susanna * 4 Sep 1966
25653        Viljoen, Aletta Maria Susanna (Pop) * 17 Sep 1933
25941    i6    --ditto--
10508    h8    Viljoen, Aletta Murray (Lettie) * 17 Jun 1894
16106    l1    Viljoen, Aletta Petronella * 27 Mrt 1974
24113    j3    Viljoen, Aletta Petronella * 5 Apr 1947
27058    h7    Viljoen, Aletta Petronella * 29 Jun 1874
24550    j3    Viljoen, Aletta Petronella Catharina * 13 Mrt 1937
21330    g10    Viljoen, Aletta Sara Hendrietta Wilhelmina * 2 Jun 1849
3731    h2    Viljoen, Aletta Sofia * ca 1888
22382    h2    Viljoen, Aletta Sofia
6825    k3    Viljoen, Aletta Sophia
7585    i3    Viljoen, Aletta Sophia * 10 Jan 1894
8552    k2    Viljoen, Aletta Sophia * 6 Feb 1955
9967    h1    Viljoen, Aletta Sophia * 22 Okt 1890
19700        --ditto--
10461    h2    Viljoen, Aletta Sophia * 23 Jul 1880
16982    l2    Viljoen, Aletta Sophia * 4 Jan 1999
18723        Viljoen, Aletta Sophia * 12 Feb 1904
22394    h6    --ditto--
22399    h2    Viljoen, Aletta Sophia * ca 1901
7182    j1    Viljoen, Aletta Sophia (Lettie) * 25 Nov 1916
8331    i2    Viljoen, Aletta Sophia Catharina * 25 Jun 1905
18536    j6    Viljoen, Aletta Susanna * 19 Sep 1955
25012    i2    Viljoen, Aletta Susanna * 17 Jul 1921
25035    h5    Viljoen, Aletta Susanna * 24 Des 1897
25056    i3    Viljoen, Aletta Susanna * 1928
25585    j1    Viljoen, Aletta Susanna * 24 Feb 1934
26035    h4    Viljoen, Aletta Susanna * 12 Okt 1889
30909    b1    Viljoen, Aletta Susanna * 29 Des 1930
4643    j1    Viljoen, Aletta Susanna Adriana * 9 Jul 1937
21003    f5    Viljoen, Aletta Susanna Johanna * 30 Sep 1818
21503    g1    Viljoen, Aletta Susarah * 1842
21216    h8    Viljoen, Aletta Susarah Henrietta Wilhelmina * 9 Mrt 1878
6066    h2    Viljoen, Aletta Tenesina Hendrika * 20 Mrt 1860
16551    j4    Viljoen, Aletta Wilhelmina * 13 Jun 1934
26966    j1    Viljoen, Aletta Wilhelmina * 8 Sep 1953
16560    i7    Viljoen, Aletta Willemina * 3 Aug 1912
14246    j1    Viljoen, Alette * 1955
25396    m3    Viljoen, Alettha Elizabeth (Alet) * 12 Okt 2005
28223    g11    Viljoen, Alettha Maria * 22 Jan 1885
1767    f11    Viljoen, Alewyn Petrus * 14 Mei 1819
25899    k2    Viljoen, Alexa * 18 Des 1986
10224    l1    Viljoen, Alexander
24921    j5    Viljoen, Alexander * 1949
7815    h10    Viljoen, Alexander Daneel * 14 Jun 1888
10073    h4    Viljoen, Alexander Mathewson * 26 Sep 1885
10077    i2    Viljoen, Alexander Mathewson (Alec) * 1930
7708    j1    Viljoen, Alfonso * 21 Jan 1933
7792    i4    Viljoen, Alfonso Francois * 8 Okt 1927
18933    j3    Viljoen, Alfred Michael * 9 Nov 1945
22613    k3    Viljoen, Alfreda * 31 Jan 1949
22944    k1    Viljoen, Alfrieda Zonia * 15 Des 1948
6243    j1    Viljoen, Alice Emerencia * 19 Jul 1941
13448    k1    Viljoen, Alicia * 14 Aug 1990
8904    j2    Viljoen, Alida * 4 Jan 1949
20537    j6    Viljoen, Alida * 26 Mei 1959
22610    l3    Viljoen, Alida * 22 Apr 1967
3179    k1    Viljoen, Alida (Lydia) * 27 Apr 1961
4993    k2    Viljoen, Alida Aletta * 22 Okt 1951
11018    i2    Viljoen, Alida Barendina * 6 Feb 1938
11044    h7    Viljoen, Alida Barendina * 28 Aug 1912
13926    h8    Viljoen, Alida Catharina * 28 Apr 1880
16610    i3    Viljoen, Alida Catriena * 21 Sep 1934
25536    k6    Viljoen, Alida Christine * 4 Okt 1960
27474    g4    Viljoen, Alida Cornelia * 28 Jun 1859
3962    k3    Viljoen, Alida Elizabeth * 11 Apr 1974
25117    k2    Viljoen, Alida Elizabeth * 22 Apr 1975
27461    g6    Viljoen, Alida Glaudina * 6 Apr 1865
24524        Viljoen, Alida Gloudina * 13 Jan 1815
27102    f3    --ditto--
24567    i7    Viljoen, Alida Gloudina * 1 Nov 1903
24609    h4    Viljoen, Alida Gloudina * 25 Feb 1872
23579    i8    Viljoen, Alida Hendrina * 27 Nov 1905
22706    k2    Viljoen, Alida Jacoba * 6 Sep 1957
28800    d10    Viljoen, Alida Jacoba (Lida) * 23 Okt 1935
11154    h2    Viljoen, Alida Jacoba Tertia * 6 Des 1909
13403    j1    Viljoen, Alida Johanna * 30 Jan 1955
17148    k6    Viljoen, Alida Johanna * 31 Jul 1964
17188    j12    Viljoen, Alida Johanna * 27 Des 1941
20527    i1    Viljoen, Alida Johanna ~ 23 Apr 1911
3640    i5    Viljoen, Alida Johanna Carolina Wilhelmina * 15 Mei 1940
3558    h1    Viljoen, Alida Johanna Cornelia Wilhelmina * 6 Des 1882
17043    j4    Viljoen, Alida Johanna Sofia * 18 Des 1912
17096    j7    Viljoen, Alida Johanna Sophia * 2 Sep 1921
17204    i8    Viljoen, Alida Johanna Sovia * ca 1896
27432    i4    Viljoen, Alida Magdalena * 18 Jul 1950
15667    i1    Viljoen, Alida Margaretha * 9 Aug 1913
24732    g3    Viljoen, Alida Margaretha * 2 Nov 1840
24738    h2    Viljoen, Alida Margaretha * 22 Okt 1874
27291    g10    Viljoen, Alida Margaretha * 18 Mei 1870
21056    k2    Viljoen, Alida Maria * 18 Aug 1992
24260    i7    Viljoen, Alida Maria * 5 Mrt 1905
294    j3    Viljoen, Alida Maria (Alice, Tant Els) * 21 Sep 1917
8911    j3    Viljoen, Alida Maria Aletta * 18 Feb 1945
8929    i4    Viljoen, Alida Maria Aletta * 1922
12270    j5    Viljoen, Alida Susanna * 6 Aug 1920
24124    h1    Viljoen, Alida Susanna * 1 Jan 1854
24300    i6    Viljoen, Alida Susanna * 9 Mei 1918
24678    h3    Viljoen, Alida Susanna * 2 Apr 1871
25710        Viljoen, Alida Susanna * 20 Okt 1808
26072    f1    --ditto--
25727    h2    Viljoen, Alida Susanna * 6 Jun 1895
25732    g5    Viljoen, Alida Susanna * 24 Nov 1833
25746    g8    Viljoen, Alida Susanna * 1 Jan 1843
25715    h1    Viljoen, Alida Susanna Magdalena * 16 Sep 1873
27286    h9    Viljoen, Alida W * 20 Okt 1917
3605    i6    Viljoen, Alida Wilhelmina * 8 Apr 1921
8243    i6    Viljoen, Alie * ca 1934
34485    d5    Viljoen, Alisha Lalouette * 25 Des 2008
23975    k1    Viljoen, Allen * 11 Okt 1957
33007    d1    Viljoen, Allen Jan * 11 Sep 1995
6130    j1    Viljoen, Alletha Catharina * 15 Mei 1936
8122    i4    Viljoen, Allewyn
8117    h4    Viljoen, Allewyn Petrus * 1887
685    i5    Viljoen, Alleyné * 30 Jun 1922
21575    i4    Viljoen, Allison * 26 Apr 1933
21531    i4    Viljoen, Allison Margaret * 14 Apr 1920
10654    j4    Viljoen, Alma * 12 Mei 1962
21357    i2    Viljoen, Alma
25171    j1    Viljoen, Almari * 6 Okt 1955
14559    j1    Viljoen, Almarie * 3 Mrt 1955
25466    k1    Viljoen, Almarie * 7 Mei 1962
28407    k1    Viljoen, Almarie * 27 Mei 1970
10437v    j2    Viljoen, Almarie Louise * 27 Sep 1976
25041    i2    Viljoen, Alna * 10 Jan 1948
21419    j2    Viljoen, Alta * 15 Mei 1948
24988    j3    Viljoen, Alton Alexander * 21 Feb 1949
34462    d3    Viljoen, Alwyn * ca 1985
15614    i2    Viljoen, Alwyn Jacobus Burger * 20 Feb 1921
10777    i3    Viljoen, Alwyn Jacobus de Wet * 13 Sep 1915
19744    j2    Viljoen, Alwyn Jacobus Frans * 2 Des 1935
9402    i10    Viljoen, Alwyn Petrus * 23 Aug 1932
23014    i9    Viljoen, Alwyn Petrus * 23 Feb 1931
24699    h9    Viljoen, Alwyn Petrus * 31 Jan 1889
24914    j2    Viljoen, Alwyn Petrus * 29 Apr 1941
12400    j2    Viljoen, Alwyna Jacoba * 27 Feb 1912
13203    m2    Viljoen, Alyssa * 31 Aug 2009
25139    k2    Viljoen, Alyssa Suné * 17 Feb 1992
21379    g14    Viljoen, Amalia Magdalena Carolina * 6 Apr 1857
4165    k3    Viljoen, Amanda * 2 Jan 1974
8453    k2    Viljoen, Amanda * 14 Nov 1969
16291    k1    Viljoen, Amanda * 18 Aug 1958
17181    k3    Viljoen, Amanda * 24 Mrt 1968
19355    k2    Viljoen, Amanda * 25 Jan 1967
20450    k3    Viljoen, Amanda
22291    j1    Viljoen, Amanda * 13 Sep 1949
25398    l3    Viljoen, Amanda * 19 Feb 1982
20042    l2    Viljoen, Amanda Rynet * 9 Jan 1991
5629    h1    Viljoen, Amarensia Jacomina * 10 Aug 1874
11819    j1    Viljoen, Ambrose Spinnler * 7 Apr 1918
27346    k4    Viljoen, Amelia Alice * 22 Des 1998
20824    k1    Viljoen, Amelia Jeanetta * 27 Aug 1970
12657    l2    Viljoen, Amenity Amanda * 6 Jan 2000
1772    g1    Viljoen, Amerencie Frederika * 23 Sep 1844
1832    h8    Viljoen, Amerencie Frederika * ca 1895
5641    i4    Viljoen, Amerensia Jacomina * 14 Okt 1910
5658    i1    Viljoen, Amerensia Jacomina Maria * 11 Nov 1909
21933    f2    Viljoen, Amerensia Maria * 3 Nov 1816
17674    l1    Viljoen, Amij * 9 Jun 1975
6848    m1    Viljoen, Amike * 21 Aug 2003
17160    k1    Viljoen, Amor
6636    k1    Viljoen, Amorie
3481    i7    Viljoen, Amy * 22 Jun 1904
1046    m1    Viljoen, Amy-Jane * 2 Jun 2009
14148    k2    Viljoen, Anamie * 17 Jan 1976
16523    m2    Viljoen, Anchè * 25 Apr 2008
23512    k2    Viljoen, Andie * 22 Sep 1953
23623    l2    Viljoen, Andre * 18 Des 1968
862    m1    Viljoen, André * 28 Jul 1991
6012    i3    Viljoen, André * 10 Jul 1949
6834    l2    Viljoen, André * 10 Jun 1970
7392    k5    Viljoen, André * 18 Jun 1956
11217    j2    Viljoen, André * 29 Apr 1971
11329    j1    Viljoen, André * ca 1954
11570    h11    Viljoen, André * 13 Des 1913
11572    i1    Viljoen, André * 23 Jun 1943
14145    j2    Viljoen, André * 16 Jun 1950
16146    k5    Viljoen, André * 11 Mei 1954
16520    l2    Viljoen, André * 18 Des 1977
16952    l4    Viljoen, André * 1 Okt 1989
17225    l1    Viljoen, André * 23 Jun 1978
19791    k2    Viljoen, André
23669    l2    Viljoen, André * 11 Des 1971
23736    k1    Viljoen, André * 29 Okt 1955
23769    j1    Viljoen, André * 8 Feb 1929
24293    j1    Viljoen, André * 16 Apr 1940
28169    j2    Viljoen, André * ca 1977
29292    e1    Viljoen, André * 29 Aug 1972
10437j     k2    Viljoen, André Benjamin * 9 Jun 2004
31938    a671    Viljoen, André
33167    c1    Viljoen, André * 16 Nov 1954
33171    d3    Viljoen, André * 26 Aug 1987
7697    k4    Viljoen, André Charl * 8 Aug 1961
27552    j5    Viljoen, André Christo * 2 Mei 1954
10477    j2    Viljoen, André Danie * 5 Jan 1962
27380    j2    Viljoen, André Daniël Petrus * 5 Okt 1976
29071    d3    Viljoen, Andre Edward * 3 Des 1954
10839    i4    Viljoen, André Ferdinant * 22 Mrt 1933
4904    k1    Viljoen, André Francois * 29 Jul 1967
26031    j4    Viljoen, André Francois * 1 Okt 1966
26520    j5    Viljoen, André Francois * 23 Jan 1956
7804    l2    Viljoen, André Frederick * 31 Mei 2006
4913    [l1]    Viljoen, André Hano * 7 Mrt 1997
26696    i2    Viljoen, André Hendrik * 31 Des 1946
28075    i2    Viljoen, André Herman * 11 Mei 1939
12236    k1    Viljoen, André Jacobus * 18 Jan 1959
9302    j3    Viljoen, André Johan * 20 Okt 1962
7583    k1    Viljoen, André John * 5 Jan 1954
10437a    b1    Viljoen, André Johannes (Spyker) * 18 Sep 1936
19370    k3    Viljoen, André Malan * 13 Nov 1968
19372    l1    Viljoen, André Malan * 22 Mei 2006
23239    k1    Viljoen, André Meiring * 24 Mrt 1960
28496    j1    Viljoen, André Phillip * 2 Feb 1951
23565    k1    Viljoen, André Pieter * 31 Aug 1958
6911    k8    Viljoen, André René * 12 Mei 1944
29029    e1    Viljoen, André Rudolf * 24 Jun 1995
22642    k2    Viljoen, André Stefanus * 20 Feb 1952
10213    j2    Viljoen, André Stephanus * 20 Aug 1945
34768    c2    Viljoen, André Weyers * ca 1974
34769    c3    Viljoen, André Weyers
17928    l3    Viljoen, Andrea * 16 Feb 1980
19369    l2    Viljoen, Andreas * 1 Sep 1984
20534    j3    Viljoen, Andreas * 5 Mrt 1952
12434    i7    Viljoen, Andreas Benjamin * 1900
8776    k2    Viljoen, Andreas Gerhardus * 2 Aug 1990
12425    j8    Viljoen, Andreas Johannes Benjamin * 1936
18738    k3    Viljoen, Andreas Sarel (André) * 21 Jul 1963
11025    i4    Viljoen, Andreé
11514    k2    Viljoen, Andrew
27901    j5    Viljoen, Andrew Daniel Hofmeyr * 1 Des 1955
33009    d3    Viljoen, Andrew Derek * 14 Jan 1999
15425    j2    Viljoen, Andrew Frans * 3 Nov 1949
29166    d3    Viljoen, Andrew Guy * 12 Mrt 1965
11328    i1    Viljoen, Andrew John * 24 Okt 1919
21740    l1    Viljoen, Andrew Llewellyn * 21 Okt 1990
15424b   k1   Viljoen, Andrew Nolte * 19 Aug 1983
2478    i2    Viljoen, Andries * 8 Apr 1889
2482    k1    Viljoen, Andries * 26 Okt 1963
2488    k2    Viljoen, Andries * 17 Nov 1959
4376    h5    Viljoen, Andries * ca 1880
10220    j4    Viljoen, Andries * 7 Sep 1952
14231    i4    Viljoen, Andries * 18 Nov 1940
14925    i2    Viljoen, Andries * 20 Mrt 1940
24409    k2    Viljoen, Andries (Adri) Christoffel * 30 Nov 1971
7206    j5    Viljoen, Andries (Driesie) * 24 Jun 1925
25304    h4    Viljoen, Andries Abraham * 3 Feb 1868
28619    h8    Viljoen, Andries Abraham * 26 Jul 1893
12601    i9    Viljoen, Andries Adriaan
27820    h3    Viljoen, Andries Albertus * 17 Jun 1905
28080    i2    Viljoen, Andries Albertus * 28 Apr 1939
17184    j11    Viljoen, Andries Albertus (Bertus) * 19 Mrt 1935
2540    k2    Viljoen, Andries Benjamin * 7 Jan 1962
12439    j4    Viljoen, Andries Benjamin * 1938
2349    i4    Viljoen, Andries Bernardus * 23 Sep 1919
10616    h3    Viljoen, Andries Bester * 17 Sep 1894
6079    h6    Viljoen, Andries C * 30 Okt 1866
34241    a1365    Viljoen, Andries C * 1 Feb 1928
22910    i10    Viljoen, Andries Charl Jacobus * 10 Nov 1904
1731    h6    Viljoen, Andries Christoffel Johannes * 17 Jun 1888
29235    b1    Viljoen, Andries Cornelis * 2 Mrt 1865
34405    a1431    Viljoen, Andries Cornelis
34409    c1    Viljoen, Andries Cornelis * 1 Feb 1928
6375    k2    Viljoen, Andries Cornelius * 7 Feb 1948
12047    j2    Viljoen, Andries Cornelius * 8 Sep 1944
27662    j1    Viljoen, Andries Daniel * 3 Feb 1963
31720    b1    Viljoen, Andries Daniel * 1876
27657    h2    Viljoen, Andries Daniël * 9 Apr 1898
27663    i3    Viljoen, Andries Daniël * 28 Jun 1941
27665    j1    Viljoen, Andries Daniël * 19 Feb 1971
34778    c3    Viljoen, Andries Daniel (Danie) * 27 Nov 1972
5937    h8    Viljoen, Andries Francois * 6 Feb 1911
23604    h6    Viljoen, Andries Francois * 24 Apr 1863
23615    j3    Viljoen, Andries Francois * 10 Feb 1913
23664    j1    Viljoen, Andries Francois * 14 Mrt 1909
23673    k4    Viljoen, Andries Francois * 27 Jan 1949
23725    i3    Viljoen, Andries Francois * 1 Jun 1888
23751    j2    Viljoen, Andries Francois * 23 Apr 1921
24680    h4    Viljoen, Andries Francois * 13 Nov 1873
27823    i1    Viljoen, Andries Francois * 30 Jan 1942
29324    b3    Viljoen, Andries Francois * 8 Sep 1933
23729    j2    Viljoen, Andries Francois (Boet) * 9 Jan 1921
4900    i6    Viljoen, Andries Francois du Toit * 16 Des 1916
695    h4    Viljoen, Andries Frederik * 16 Aug 1886
16120    l2    Viljoen, Andries Frederik Willem Cilliers * 6 Aug 1993
6442    i2    Viljoen, Andries Gerhardus * 16 Okt 1897
34407    b1    Viljoen, Andries Gert Cornelis Albertus * 26 Nov 1902
689    i1    Viljoen, Andries Hendrik * 1912
23072    j4    Viljoen, Andries Hendrik * 8 Nov 1928
684    i4    Viljoen, Andries Hendrik Gustaaf * 24 Mrt 1921
665    g11    Viljoen, Andries Hendrik Gustaaf (Hendrik) * 29 Mrt 1849
10194    g5    Viljoen, Andries Ickabod * 1 Apr 1869
10198    i1    Viljoen, Andries Ikabod * 22 Mei 1918
8984    i4    Viljoen, Andries Jacobus * 10 Okt 1905
11302    g4    Viljoen, Andries Jacobus * 1 Mrt 1872
19632    h4    Viljoen, Andries Jacobus * 8 Nov 1854
19648    j1    Viljoen, Andries Jacobus * 3 Jan 1912
19678    j1    Viljoen, Andries Jacobus * 26 Mrt 1923
19682    i4    Viljoen, Andries Jacobus * ca 1888
19715    i6    Viljoen, Andries Jacobus * 10 Feb 1891
19738    i6    Viljoen, Andries Jacobus * 5 Des 1898
33748    a1203    Viljoen, Andries Jacobus * 20 Apr 1924
33752    b3    Viljoen, Andries Jacobus * 14 Jan 1953
6250    i7    Viljoen, Andries Jacobus (Das) * 20 Des 1910
35223    a1650    Viljoen, Andries Jacobus (Dries) * 17 Feb 1928
19973    h14    Viljoen, Andries Jacobus (Driesie) * 2 Mrt 1906
6256    k2    Viljoen, Andries Jakobus * 18 Jul 1980
4232    g3    Viljoen, Andries Johannes * 1 Aug 1837
4240    i2    Viljoen, Andries Johannes * 2 Jan 1893
4248    k2    Viljoen, Andries Johannes * 28 Mrt 1952
4304    h5    Viljoen, Andries Johannes * 1870
4308    j1    Viljoen, Andries Johannes * ca 1922
4323    i1    Viljoen, Andries Johannes * 17 Apr 1909
4498    h10    Viljoen, Andries Johannes * 2 Feb 1893
8744    j2    Viljoen, Andries Johannes * 12 Sep 1951
9489    i10    Viljoen, Andries Johannes * 2 Mrt 1937
9490    h4    Viljoen, Andries Johannes * 2 Nov 1894
9508    i4    Viljoen, Andries Johannes * 31 Jan 1928
10250    j3    Viljoen, Andries Johannes * 20 Sep 1959
10253    k2    Viljoen, Andries Johannes * 7 Jan 1988
11346    i2    Viljoen, Andries Johannes * 18 Aug 1934
20597    k3    Viljoen, Andries Johannes * 13 Apr 1987
9498    j2    Viljoen, Andries Johannes (André) * 3 Apr 1952
4306    i1    Viljoen, Andries Johannes (Stol) * 8 Jan 1899
18193    i9    Viljoen, Andries Lodewickus * 25 Mrt 1916
9619    h4    Viljoen, Andries Lodewicus * 6 Des 1881
11326    h3    Viljoen, Andries Matthys * 27 Feb 1899
8199    h8    Viljoen, Andries Petrus * ca 1892
8201    g9    Viljoen, Andries Petrus * 4 Jul 1866
8205    h2    Viljoen, Andries Petrus * Okt 1889
8209    i1    Viljoen, Andries Petrus * ca 1914
8225    j4    Viljoen, Andries Petrus * 3 Apr 1950
8230    j7    Viljoen, Andries Petrus * 30 Sep 1950
8289    f8    Viljoen, Andries Petrus * 8 Sep 1822
8324    h1    Viljoen, Andries Petrus * 2 Jul 1873
8330    i1    Viljoen, Andries Petrus * 12 Mrt 1903
8351    h9    Viljoen, Andries Petrus * 14 Feb 1892
8358    i3    Viljoen, Andries Petrus * 5 Feb 1931
13179    h8    Viljoen, Andries Petrus * 26 Feb 1885
13184    g5    Viljoen, Andries Petrus * 14 Mrt 1838
15313        --ditto--
13189    i1    Viljoen, Andries Petrus * 24 Feb 1898
13194    k1    Viljoen, Andries Petrus * 21 Jan 1943
13218    k1    Viljoen, Andries Petrus * 19 Jun 1944
13222    j3    Viljoen, Andries Petrus * 14 Nov 1925
13230    h4    Viljoen, Andries Petrus * 26 Okt 1873
13256    h5    Viljoen, Andries Petrus * 17 Feb 1890
15433    h4    Viljoen, Andries Petrus * 26 Jun 1869
15524    h2    Viljoen, Andries Petrus * 12 Des 1891
15538    j2    Viljoen, Andries Petrus * 18 Mrt 1963
19510    h3    Viljoen, Andries Petrus * 29 Okt 1892
24668    i3    Viljoen, Andries Petrus * 19 Mei 1910
8238    i2    Viljoen, Andries Petrus (Dries) * ca 1929
24674    k1    Viljoen, Andries Petrus (Dries) * 17 Okt 1969
8322    g4    Viljoen, Andries Petrus Jacobus * 26 Okt 1850
11288    g4    Viljoen, Andries Petrus Jacobus * 8 Nov 1873
13161    j2    Viljoen, Andries Petrus Vandermerwe * 26 Jun 1941
5387    h6    Viljoen, Andries Stephanus * 28 Jan 1895
5395    i4    Viljoen, Andries Stephanus * 14 Aug 1936
6266    i10    Viljoen, Andries Stephanus * 19 Des 1919
7692    j2    Viljoen, Andries Stephanus * 14 Okt 1924
18504ud k4   Viljoen, Andries Stephanus * 8 Apr 1964
26642    h7    Viljoen, Andries Stephanus * 11 Sep 1908
26646    j1    Viljoen, Andries Stephanus * 2 Jan 1979
15421    i7    Viljoen, Andries van der Merwe (Jerman) * 7 Okt 1898
17074    l2    Viljoen, Andries Willem * 19 Mrt 1980
13204    l4    Viljoen, Andriesa * 20 Mei 1977
35975    e3    Viljoen, Andriesa * 17 Mei 1950
2510    i7    Viljoen, Andriesziena Cecila Jacoba * 28 Des 1899
6274    j4    Viljoen, Andrietta Cecilia * 4 Jun 1953
11393    g8    Viljoen, Andrietta Gustafina * 20 Jun 1879
11417    h3    Viljoen, Andrietta Gustavina * 5 Okt 1908
25421    k4    Viljoen, Andriëtte * 7 Nov 1971
24244    l1    Viljoen, Ane * 20 Apr 2006
23818    k2    Viljoen, Anél * 20 Feb 1961
22978    k1    Viljoen, Anél Elizabeth * 9 Jan 1960
11995    l1    Viljoen, Anélrie * 16 Jun 1994
24330    j7    Viljoen, Anemie * 29 Jun 1952
33000    d2    Viljoen, Anesta Joan * 5 Nov 1957
23036    j3    Viljoen, Anetha
34952    b1    Viljoen, Anetta Elizabeth * 9 Okt 1882
4247    k1    Viljoen, Anette * 7 Okt 1950
19803    j4    Viljoen, Anette * 29 Jun 1944
24773    j1    Viljoen, Anette * 18 Jan 1940
19132    j6    Viljoen, Anette Magdalena * 21 Nov 1942
29577    e1    Viljoen, Angela Cathleen * 3 Jan 2008
22515    l1    Viljoen, Angela Rosalind * 11 Jun 1946
17226    l2    Viljoen, Angeline * 26 Jan 1980
4876    l3    Viljoen, Angelique
15350    l3    Viljoen, Angelique (Angie)
15621    j1    Viljoen, Angelique Aletha * 21 Jul 1956
13124    l2    Viljoen, Angelo * 2 Feb 1995
29036    d2    Viljoen, Aniéle * 11 Nov 1980
21318    k1    Viljoen, Anien * 27 Mrt 1995
20495    k1    Viljoen, Anine * 23 Jun 1973
16522    m1    Viljoen, Anique * 24 Feb 2006
5741    i1    Viljoen, Anita * ca 1932
7347    k7    Viljoen, Anita * 19 Jan 1953
8709    j3    Viljoen, Anita * 28 Mei 1948
16038    l2    Viljoen, Anita * 13 Sep 1956
16448    k6    Viljoen, Anita * 17 Jul 1962
19709    k2    Viljoen, Anita * 21 Apr 1964
21052    k2    Viljoen, Anita * 21 Jun 1991
23220    k3    Viljoen, Anita Louise * 18 Mrt 1957
22912    j1    Viljoen, Anita Susanna * 8 Nov 1941
6599    k3    Viljoen, Anitha * 30 Sep 1970
4443    k2    Viljoen, Anja * 14 Okt 1970
21320c    k1   Viljoen, Anjo * 28 Mei 2005
2752    k1    Viljoen, Anke * 26 Apr 2010
11855    l2    Viljoen, Anke * 9 Apr 1991
25964    k1    Viljoen, Anke * 26 Nov 1986
10774    j4    Viljoen, Anlee * 21 Feb 1961
10397    j1    Viljoen, Anli * 28 Jun 1969
12844    k1    Viljoen, Anlia * 15 Jul 1986
6564    j3    Viljoen, Ann * 17 Feb 1935
7009    k1    Viljoen, Ann * 4 Feb 1953
22992    j6    Viljoen, Ann Veto * 25 Feb 1938
4    b2    Viljoen, Anna ~ 19 Mei 1678
1738    h7    Viljoen, Anna
2451    h6    Viljoen, Anna
2507        Viljoen, Anna * 1910
30153    a181    --ditto--
3412    i3    Viljoen, Anna * ca 1922
3652    i3    Viljoen, Anna
5062    j3    Viljoen, Anna * 4 Nov 1949
5945    h1    Viljoen, Anna
7141    j6    Viljoen, Anna
7173    j1    Viljoen, Anna
8883    i4    Viljoen, Anna * ca 1910
9673    h2    Viljoen, Anna * 16 Nov 1886
9895    h7    Viljoen, Anna * 7 Jul 1890
9982    h5    Viljoen, Anna * 1898
10969    h2    Viljoen, Anna * 1898
12640    j1    Viljoen, Anna
13650    i9    Viljoen, Anna
15597    i1    Viljoen, Anna * 27 Jan 1921
16363    i3    Viljoen, Anna * 14 Des 1896
18514    h4    Viljoen, Anna * 16 Okt 1871
18973    h10    Viljoen, Anna * 1881
20384    i4    Viljoen, Anna * ca 1913
22297    i4    Viljoen, Anna * ca 1918
22545    j7    Viljoen, Anna * 16 Jan 1912
23027    j5    Viljoen, Anna
23035    j2    Viljoen, Anna
23091    i2    Viljoen, Anna
34413    c4    Viljoen, Anna * 1945
34603    b5    Viljoen, Anna
34900    b1    Viljoen, Anna * 1920
16667    j1    Viljoen, Anna Catharina Lodewieka (Lulu) * 29 Mrt 1940
18546a    i3     Viljoen, Anna Catharina Cecilia * 7 Mrt 1918
2780    h5    Viljoen, Anna Adriana * ca 1883
1405    i2    Viljoen, Anna Aletha Sophia * 30 Mrt 1885
13691    h7    Viljoen, Anna Aletta Johanna * 15 Jun 1867
22863    i1    Viljoen, Anna Aletta Martha * 5 Jan 1891
1349    i1    Viljoen, Anna Aletta Sophia * 3 Apr 1879
9147    g5    Viljoen, Anna Aletta Sophia * 18 Feb 1869
19893    j2    Viljoen, Anna Barbara * 13 Aug 1939
20446        --ditto--
19895    i2    Viljoen, Anna Barbara * 1 Mei 1908
20842    i5    Viljoen, Anna Beatrice * 11 Sep 1915
1372    k4    Viljoen, Anna Carolina * 26 Sep 1948
2696    h10    Viljoen, Anna Carolina * 2 Apr 1887
378    h4    Viljoen, Anna Catharina * 8 Apr 1861
384    h2    Viljoen, Anna Catharina * 19 Jan 1867
5596    j1    Viljoen, Anna Catharina * 30 Apr 1971
6397    j1    Viljoen, Anna Catharina * 26 Jan 1912
6412        --ditto--
6413    k1    Viljoen, Anna Catharina * 14 Mrt 1943
7476    i3    Viljoen, Anna Catharina * ca 1900
8756    i5    Viljoen, Anna Catharina * 17 Mei 1921
10372    h9    Viljoen, Anna Catharina * 28 Mrt 1892
11291    g1    Viljoen, Anna Catharina * 1 Feb 1866
11300    h3    Viljoen, Anna Catharina * 18 Jan 1892
11377        --ditto--
11342    h6    Viljoen, Anna Catharina * 29 Mrt 1907
12795    h2    Viljoen, Anna Catharina * 23 Okt 1868
12846    i6    Viljoen, Anna Catharina * 18 Okt 1907
12946    g4    Viljoen, Anna Catharina * 2 Apr 1835
12957    h2    Viljoen, Anna Catharina * 23 Mrt 1872
12961    h5    Viljoen, Anna Catharina * 1 Sep 1878
13015    h4    Viljoen, Anna Catharina * 4 Okt 1876
13062    h8    Viljoen, Anna Catharina * 6 Jul 1903
13069    h2    Viljoen, Anna Catharina * 13 Okt 1881
13890    i1    Viljoen, Anna Catharina
16321    j1    Viljoen, Anna Catharina * ca 1922
16724    j4    Viljoen, Anna Catharina * 8 Des 1935
16810    g4    Viljoen, Anna Catharina * 1 Mei 1820
17421    h1    Viljoen, Anna Catharina * 1839
17517    i9    Viljoen, Anna Catharina * 23 Mei 1886
17677    j9    Viljoen, Anna Catharina * 5 Okt 1921
17970    j9    Viljoen, Anna Catharina * 21 Apr 1920
17973    i3    Viljoen, Anna Catharina * ca 1874
17991    j2    Viljoen, Anna Catharina
18006    i2    Viljoen, Anna Catharina * 3 Mrt 1882
18295    f4    Viljoen, Anna Catharina * ca 1796
19977        --ditto--
18703    h1    Viljoen, Anna Catharina * 17 Mei 1862
18843    i3    Viljoen, Anna Catharina * 7 Sep 1895
18858    j2    Viljoen, Anna Catharina * 5 Feb 1935
19491    g10    Viljoen, Anna Catharina * 28 Nov 1856
19514    e3    Viljoen, Anna Catharina * 26 Aug 1773
19917    i2    Viljoen, Anna Catharina * 9 Jun 1932
20057    h4    Viljoen, Anna Catharina * 16 Okt 1861
20098    g4    Viljoen, Anna Catharina * 5 Okt 1831
20148    i10    Viljoen, Anna Catharina * 31 Mrt 1903
20172    i6    Viljoen, Anna Catharina * ca 1896
20371    h7    Viljoen, Anna Catharina * 9 Jul 1873
21669    k1    Viljoen, Anna Catharina * 24 Mrt 1950
21779    i10    Viljoen, Anna Catharina * ca 1906
22383    h3    Viljoen, Anna Catharina
24185    j4    Viljoen, Anna Catharina * 29 Jun 1931
27952    g2    Viljoen, Anna Catharina * 1 Aug 1851
28505    g6    Viljoen, Anna Catharina * 8 Aug 1846
9604    h1    Viljoen, Anna Catharina (Trinie) * 6 Jul 1867
1656    h1    Viljoen, Anna Catharina Dorothea * 27 Aug 1859
6120    h4    Viljoen, Anna Catharina Dorothea * 25 Feb 1886
5631    h2    Viljoen, Anna Catharina Elizabeth * 24 Mrt 1876
5721    h2    Viljoen, Anna Catharina Elizabeth * ca 1887
16676    k3    Viljoen, Anna Catharina Lodewieka (Loerika)
5661    i4    Viljoen, Anna Catharina Margaretha * 11 Des 1916
12870    g5    Viljoen, Anna Catharina Margaretha * 6 Nov 1838
5638    i2    Viljoen, Anna Catharina Margritha * 13 Apr 1907
7253    j1    Viljoen, Anna Catharina Maria * 8 Des 1908
4462    i3    Viljoen, Anna Catharina Sophia Engelbrecht * 12 Des 1916
19594    g8    Viljoen, Anna Catharina Stephina * 4 Sep 1836
5639    i3    Viljoen, Anna Catharina Wilhelmina * 20 Jun 1908
28946    d1    Viljoen, Anna Catherina * 12 Mrt 1922
22825    j1    Viljoen, Anna Cecelia Maria * 18 Feb 1921
14809    k2    Viljoen, Anna Cecile * 13 Okt 1954
9809        Viljoen, Anna Cecilia * 12 Apr 1943
30749    b1    --ditto--
10422    i9    Viljoen, Anna Cecilia * 4 Jul 1934
10442    h1    Viljoen, Anna Cecilia * 1 Mei 1887
10772    k1    Viljoen, Anna Cecilia * 7 Nov 1972
28991    c6    Viljoen, Anna Cecilia * ca 1917
5121    j2    Viljoen, Anna Cecilia (Tiekie) * 10 Mei 1925
349    j4    Viljoen, Anna Christina * 7 Jan 1924
738    i2    Viljoen, Anna Christina * 16 Apr 1889
1502    g6    Viljoen, Anna Christina * 22 Jun 1832
1556    h6    Viljoen, Anna Christina * 3 Jun 1875
2288    i11    Viljoen, Anna Christina * 27 Okt 1903
2302    j2    Viljoen, Anna Christina * 1935
3151    j4    Viljoen, Anna Christina * 10 Mrt 1943
4577    i2    Viljoen, Anna Christina * ca 1885
4588    j3    Viljoen, Anna Christina
15816    g3    Viljoen, Anna Christina * 1 Nov 1849
15954    h6    Viljoen, Anna Christina * 3 Des 1895
18506    i7    Viljoen, Anna Christina * 2 Jul 1901
19851    j2    Viljoen, Anna Christina * 20 Nov 1940
20411    h13    Viljoen, Anna Christina * 12 Apr 1887
20421    i2    Viljoen, Anna Christina
20460    j1    Viljoen, Anna Christina * 3 Feb 1913
26325    i2    Viljoen, Anna Christina * 22 Mrt 1940
19189    k3    Viljoen, Anna Christina Catharina (Ansie) * 23 Sep 1964
3744    f2    Viljoen, Anna Christina Cornelia * 12 Mei 1808
3503    g6    Viljoen, Anna Christina Cornelia (Annie) * ca 1835
15679    h7    Viljoen, Anna Christina Francina * 27 Jun 1889
7368    j5    Viljoen, Anna Christina Magdalena * 3 Des 1922
12537    i3    Viljoen, Anna Christina Magdalena * 29 Okt 1907
7249    i1    Viljoen, Anna Christina Magdalena (Annie) * 8 Nov 1877
12532        --ditto--
21896    h6    Viljoen, Anna Christina Magdalena Susara Willemina * 13 Des 1874
2471    g1    Viljoen, Anna Christina Stoffelina * 6 Jul 1838
21524    i2    Viljoen, Anna Christina Willemina * 15 Aug 1915
29874    b6    Viljoen, Anna Christina Willemina * 1899
44    f1    Viljoen, Anna Cornelia ~ 21 Okt 1787
53    f3    Viljoen, Anna Cornelia ~ 24 Mei 1795
115    f2    Viljoen, Anna Cornelia * 21 Aug 1796
1567        Viljoen, Anna Cornelia * 2 Mei 1842
1602    g3    --ditto--
1570    h3    Viljoen, Anna Cornelia * 4 Okt 1871
1586    f4    Viljoen, Anna Cornelia * 27 Feb 1805
1682    j2    Viljoen, Anna Cornelia * 20 Jul 1935
1796    g4    Viljoen, Anna Cornelia * 3 Nov 1849
2191    f3    Viljoen, Anna Cornelia * 2 Jan 1801
12041    j4    Viljoen, Anna Cornelia * 2 Nov 1954
16110    k4    Viljoen, Anna Cornelia * 17 Okt 1953
26570        Viljoen, Anna Cornelia * 24 Apr 1835
27928    f11    --ditto--
27492    e10    Viljoen, Anna Cornelia * Doornrivier, dist. Worcester
31188    c2    Viljoen, Anna Cornelia * 25 Mei 1945
23253    k1    Viljoen, Anna Cornelia (Corné) * 4 Des 1956
26633    h3    Viljoen, Anna Cornelia Elisabet * 1901
33608    b1    Viljoen, Anna Cornelia Magritha * 27 Jul 1931  
1290    f7    Viljoen, Anna Cornelia Maria * 21 Mei 1822
1176    g6    Viljoen, Anna Cornelia Petronella * 11 Nov 1854
4828    k2    Viljoen, Anna Dorethea * 14 Feb 1955
17699    l1    Viljoen, Anna Dorethea (Annatjie) * 5 Jun 1958
1896    h2    Viljoen, Anna Dorothea * ca 1900
8104    j2    Viljoen, Anna Dorothea
4084    h7    Viljoen, Anna Dorothea Jacoba * 18 Jul 1876
11778    i5    Viljoen, Anna Dorothea Maria * 28 Jun 1900
11788    h9    Viljoen, Anna Dorothea Wilhelmina * 15 Aug 1872
11793    i1    Viljoen, Anna Dorothea Wilhelmina * ca 1897
11703    i2    Viljoen, Anna Dorothia Wilhelmina * 4 Aug 1890
15894    i1    Viljoen, Anna du Plessis * 20 Mrt 1904
2028    j3    Viljoen, Anna Elisabet * ca 1936
25063    g10    Viljoen, Anna Elisabet * 16 Okt 1857
26420    h2    Viljoen, Anna Elisabet de Villiers * 26 Mrt 1897
6817    j3    Viljoen, Anna Elisabeth * 28 Apr 1909
7565    g7    Viljoen, Anna Elisabeth * ca 1838
12337    j1    Viljoen, Anna Elisabeth * 24 Sep 1909
1992    i7    Viljoen, Anna Elizabeth * 1912
4566    j2    Viljoen, Anna Elizabeth * 10 Sep 1910
4628    i1    Viljoen, Anna Elizabeth * 28 Jan 1907
6762    j1    Viljoen, Anna Elizabeth * 31 Mrt 1903
9176    j4    Viljoen, Anna Elizabeth * 31 Des 1954
9181    j1    Viljoen, Anna Elizabeth * 18 Aug 1943
10255    i6    Viljoen, Anna Elizabeth * 17 Jan 1932
10265    h2    Viljoen, Anna Elizabeth * ca 1895
11645    f1    Viljoen, Anna Elizabeth ~ 13 Jul 1794
12025    j1    Viljoen, Anna Elizabeth * 8 Mei 1939
12237    j9    Viljoen, Anna Elizabeth * 6 Mrt 1921
13034    i1    Viljoen, Anna Elizabeth * ca 1910
18249    i5    Viljoen, Anna Elizabeth * 11 Jan 1914
19898    i4    Viljoen, Anna Elizabeth * 6 Jan 1917
21496    h7    Viljoen, Anna Elizabeth * 3 Jul 1896
24573    i1    Viljoen, Anna Elizabeth * 5 Jan 1891
25333    i1    Viljoen, Anna Elizabeth * 18 Feb 1894
25359    i5    Viljoen, Anna Elizabeth * 8 Aug 1868
26438        --ditto--
28520        --ditto--
29006    b4    Viljoen, Anna Elizabeth * 4 Okt 1916
30864    c6    Viljoen, Anna Elizabeth * 8 Aug 1925
19900    h2    Viljoen, Anna Elizabeth Susanna Margrietha * Aug 1874
18191    i8    Viljoen, Anna Elizabetha * 27 Mrt 1913
6929    j1    Viljoen, Anna Elsie
18567    j3    Viljoen, Anna Engela * 30 Des 1951
24690    i3    Viljoen, Anna Ernstina Klopper * 31 Aug 1915
2786    h8    Viljoen, Anna Francina * ca 1893
4291    h3    Viljoen, Anna Francina * ca 1864
4374    h4    Viljoen, Anna Francina * ca 1878
4465    h5    Viljoen, Anna Francina * 7 Sep 1882
6729    g2    Viljoen, Anna Francina * 8 Mei 1824
6747    h5    Viljoen, Anna Francina * 30 Sep 1866
8951    f3    Viljoen, Anna Francina * 18 Mrt 1815
9090    g7    Viljoen, Anna Francina * 19 Des 1858
11091    h1    Viljoen, Anna Francina * ca 1868
12147    f2    Viljoen, Anna Francina ~ 22 Okt 1797
12874    g9    Viljoen, Anna Francina * 4 Jan 1846
12924    f1    Viljoen, Anna Francina * 12 Mrt 1801
13051    i4    Viljoen, Anna Francina * 16 Jan 1947
13264    h1    Viljoen, Anna Francina * 9 Mrt 1863
13291    i4    Viljoen, Anna Francina * 7 Sep 1895
13880    h3    Viljoen, Anna Francina * 10 Sep 1847
14443        --ditto--
13948    g8    Viljoen, Anna Francina * 2 Jun 1854
14412    h4    Viljoen, Anna Francina * 24 Sep 1900
14427    e6    Viljoen, Anna Francina ~ 21 Des 1780
14444    h1    Viljoen, Anna Francina * 11 Aug 1869
14459    g2    Viljoen, Anna Francina * 14 Jun 1849
14521    h9    Viljoen, Anna Francina * ca 1895
14647    h7    Viljoen, Anna Francina * 23 Nov 1915
14656    f3    Viljoen, Anna Francina * 10 Feb 1830
14886    g10    Viljoen, Anna Francina * 29 Jun 1861
14951    h1    Viljoen, Anna Francina * 7 Jun 1876
14973    h2    Viljoen, Anna Francina * 4 Jun 1885
15049    f3    Viljoen, Anna Francina ~ 9 Nov 1821
15310    h7    Viljoen, Anna Francina * 26 Mrt 1876
15647    f3    Viljoen, Anna Francina * 28 Jun 1817
15839    i2    Viljoen, Anna Francina * 11 Feb 1916
15883    h5    Viljoen, Anna Francina * 12 Apr 1891
16003    g4    Viljoen, Anna Francina * 30 Aug 1860
18272    j1    Viljoen, Anna Francina * 20 Jun 1943
28775    e3    Viljoen, Anna Francina * ca 1940
18556    i1    Viljoen, Anna Francina (Dolly) * 17 Jan 1902
14300    h2    Viljoen, Anna Francina Catharina * 1 Aug 1888
14326    h4    Viljoen, Anna Francina Christina * 30 Jun 1908
14417    g9    Viljoen, Anna Francina Christina * 11 Mei 1874
12887        Viljoen, Anna Francina Elisabet * 3 Feb 1816
16755    f3    --ditto--
10288    g7    Viljoen, Anna Francina Hendrina * 19 Sep 1862
12094    f7    Viljoen, Anna Francina Johanna * 3 Aug 1804
14479    h5    Viljoen, Anna Francina Johanna * 1885
16182    i1    Viljoen, Anna Francina Margaretha * 3 Apr 1888
16187    i4    Viljoen, Anna Francina Margaretha * 30 Okt 1893
7880    g17    Viljoen, Anna Francina Maria * 1857
13059    i2    Viljoen, Anna Francina Wilhelmina * 11 Mrt 1945
13063    h9    Viljoen, Anna Francina Wilhelmina * 29 Apr 1906
13979    h3    Viljoen, Anna Francina Wilhelmina * 15 Aug 1871
14287    g12    Viljoen, Anna Francina Wilhelmina * 1 Mei 1857
13958    f3    Viljoen, Anna Francina Willemina (Antje) * 25 Jul 1811
9942    h4    Viljoen, Anna Francisca (Ghoerie) * 12 Nov 1884
18030    j2    Viljoen, Anna Frederika * 9 Feb 1913
18096    j3    Viljoen, Anna Fredricka * 2 Des 1919
22044    h1    Viljoen, Anna Geertruida * 1 Nov 1875
22152    h7    Viljoen, Anna Geertruida * 16 Nov 1894
28108    f5    Viljoen, Anna Geertruida * 29 Des 1824
19572    k3    Viljoen, Anna Gertruida * 29 Jul 1957
20079    i5    Viljoen, Anna Gertruida * 10 Okt 1914
22418    f10    Viljoen, Anna Gertruida * 31 Aug 1841
28095    f2    Viljoen, Anna Gertruida Margrieta * 2 Jun 1820
21783    i1    Viljoen, Anna Helena * ca 1893
25440    j1    Viljoen, Anna Helena * 18 Sep 1943
23694    j6    Viljoen, Anna Hendrika Jacoba * 25 Okt 1918
8099    j1    Viljoen, Anna Hendrina * 4 Mrt 1942
30632    a320    Viljoen, Anna Hermiena * 1875
27675    g8    Viljoen, Anna Hermina Catharina * 15 Okt 1859
29274        Viljoen, Anna Hester * 1925
6713    j11    Viljoen, Anna J * 24 Jun 1926
4188    g3    Viljoen, Anna Jacoba * 27 Apr 1845
4400    g6    Viljoen, Anna Jacoba * 26 Feb 1845
6230        Viljoen, Anna Jacoba * 11 Feb 1899
11122    h4    --ditto--
8137    i5    Viljoen, Anna Jacoba * 22 Nov 1911
8457    h4    Viljoen, Anna Jacoba * ca 1672
8461    g4    Viljoen, Anna Jacoba * 7 Feb 1846
8481    h2    Viljoen, Anna Jacoba * 28 Jan 1875
9060    h12    Viljoen, Anna Jacoba
9256    i15    Viljoen, Anna Jacoba * 19 Okt 1943
9451    f7    Viljoen, Anna Jacoba * 10 Mei 1828
10691    h4    Viljoen, Anna Jacoba
10848    h10    Viljoen, Anna Jacoba * 3 Jul 1896
10972    f8    Viljoen, Anna Jacoba * 1835
10994    h3    Viljoen, Anna Jacoba * ca 1904
11101    g5    Viljoen, Anna Jacoba * 6 Jun 1859
11103    g7    Viljoen, Anna Jacoba * 13 Sep 1864
11140    g3    Viljoen, Anna Jacoba * 19 Mrt 1868
14691        --ditto--
11294    g2    Viljoen, Anna Jacoba * 24 Jul 1868
11386    g4    Viljoen, Anna Jacoba * 3 Aug 1872
11422    f9    Viljoen, Anna Jacoba * 2 Okt 1841
11437    e10    Viljoen, Anna Jacoba * 3 Jun 1801
11898    h2    Viljoen, Anna Jacoba * 21 Nov 1863
12420    k5    Viljoen, Anna Jacoba * 18 Aug 1962
15094    h8    Viljoen, Anna Jacoba * 12 Apr 1908
15095    g7    Viljoen, Anna Jacoba * 30 Jun 1860
35013    b1    Viljoen, Anna Jacoba † 1961
18102    i7    Viljoen, Anna Jacoba Frederika * 24 Aug 1886
18163    i2    Viljoen, Anna Jacoba Fredrika * 12 Mrt 1883
22276    h6    Viljoen, Anna Jacoba Johanna * 22 Aug 1917
26969    h4    Viljoen, Anna Jacoba Marthina * 5 Sep 1883
4417    i1    Viljoen, Anna Jacoba Wilhelmina * 12 Aug 1903
1323    h1    Viljoen, Anna Jacomina * 2 Feb 1845
1934    j2    Viljoen, Anna Jacomina * 19 Feb 1925
4475c      i3    Viljoen, Anna Jacomina * ca 1925
10898    g4    Viljoen, Anna Jacomina * 7 Mrt 1860
33169     d1       Viljoen, Anna Jacomina Elisabeth (Anja) * 19 Jul 1982
4746    g7    Viljoen, Anna Johanna * 5 Sep 1845
4933    h13    Viljoen, Anna Johanna * 16 Des 1880
10875    h5    Viljoen, Anna Johanna * 24 Sep 1892
14234    i1    Viljoen, Anna Johanna * 4 Jan 1921
22017    j4    Viljoen, Anna Johanna * 10 Okt 1940
28850    d1    Viljoen, Anna Johanna * 2 Apr 1932
29020    c1    Viljoen, Anna Johanna * 20 Jan 1947
18594    g10    Viljoen, Anna Johanna Cathariena * 1 Jan 1851
9370    j3    Viljoen, Anna Johanna Catharina * 6 Jun 1944
5731    h6    Viljoen, Anna Johanna Charlotte * ca 1898
1625    h1    Viljoen, Anna Johanna Christina * 18 Jul 1871
6665    j1    Viljoen, Anna Johanna Christina * 9 Jan 1906
14573    h5    Viljoen, Anna Johanna Magrietha * 21 Aug 1907
14578    i2    Viljoen, Anna Johanna Margaretha * 17 Mrt 1945
12064    j1    Viljoen, Anna Johanna Maria * 2 Sep 1945
19927    i2    Viljoen, Anna Johanna Maria * 23 Nov 1926
15217    j3    Viljoen, Anna Johanna Philippina
28558    i2    Viljoen, Anna Juliana Elizabeth (Annette) * 5 Jun 1929
20043    i5    Viljoen, Anna Lasya * ca 1887
20022    j3    Viljoen, Anna Lesya (Ousus) * 1 Sep 1920
23197    j2    Viljoen, Anna Lourense * 24 Apr 1920
19655    k1    Viljoen, Anna Magaretha Johanna * 15 Mrt 1948
3110    i5    Viljoen, Anna Magarietha Elizabeth * 6 Jan 1905
4785    i7    Viljoen, Anna Magarita * 19 Apr 1909
100    e8    Viljoen, Anna Magdalena * 24 Apr 1772
2324    h4    Viljoen, Anna Magdalena * 18 Feb 1872
3370    g7    Viljoen, Anna Magdalena
10656    i2    Viljoen, Anna Magdalena * 1 Okt 1933
11838    k2    Viljoen, Anna Magdalena * 17 Sep 1948
25652        Viljoen, Anna Magdalena * 16 Jun 1915
26866    i4    --ditto--
25672    k3    Viljoen, Anna Magdalena * 8 Jul 1973
25679    j4    Viljoen, Anna Magdalena * 8 Nov 1947
26848    j4    Viljoen, Anna Magdalena * 12 Mrt 1950
29468    c9    Viljoen, Anna Magdalena * 10 Okt 1895
31096    b3    Viljoen, Anna Magdalena * ca 1920
26820    j4    Viljoen, Anna Magdalena (Andale) (Annie Lammie) * 14 Aug 1942
574    g2    Viljoen, Anna Magdalena Louisa * 2 Apr 1827
5208    h1    Viljoen, Anna Magdalena Louisa * 22 Nov 1875
7148    j3    Viljoen, Anna Magdalena Venter * 7 Des 1910
8350    h8    Viljoen, Anna Magdalene * 25 Sep 1890
1380    k3    Viljoen, Anna Magrieta * 8 Apr 1952
3038    i3    Viljoen, Anna Magrieta * 27 Sep 1909
11046    h8    Viljoen, Anna Magrietha * 10 Jan 1919
24236    j4    Viljoen, Anna Magrietha * 30 Des 1936
24637    j3    Viljoen, Anna Magrietha * ca 1935
16915    k2    Viljoen, Anna Magrietha (Annatjie) * 28 Apr 1950
138    i1    Viljoen, Anna Magrietha Sophia * 20 Mei 1874
205    j9    Viljoen, Anna Magrietha Sophia * 9 Apr 1923
4722    i1    Viljoen, Anna Magrita * 21 Mrt 1909
32126    c5    Viljoen, Anna Margareta Catharina * 28 Aug 1939
1222    g7    Viljoen, Anna Margaretha * 16 Jul 1848
1287    h14    Viljoen, Anna Margaretha * 24 Aug 1905
2012    h3    Viljoen, Anna Margaretha * 21 Jan 1874
3022    h7    Viljoen, Anna Margaretha * 26 Apr 1879
3060    i2    Viljoen, Anna Margaretha * 5 Jul 1908
4733    h9    Viljoen, Anna Margaretha * ca 1883
14552    j2    Viljoen, Anna Margaretha * 15 Jun 1953
23660    k2    Viljoen, Anna Margaretha * 25 Jul 1956
28747    b1    Viljoen, Anna Margaretha * 19 Aug 1858
6628    i2    Viljoen, Anna Margaretha (Annetjie) * 8 Sep 1914
21712    i7    Viljoen, Anna Margaretha (Annie) * ca 1900
3219    h3    Viljoen, Anna Margaretha Elizabeth * 24 Aug 1872
23870    h2    Viljoen, Anna Margaretha Frederika * 17 Sep 1854
23588    i2    Viljoen, Anna Margaretha Klopper * 28 Jan 1887
24684        --ditto--
28155    g3    Viljoen, Anna Margarietha * 24 Aug 1870
1197    h5    Viljoen, Anna Margarietha Louisa * 23 Aug 1875
19868    i2    Viljoen, Anna Margrieta Elizabeth * 18 Okt 1905
27080    h10    Viljoen, Anna Margrietha * 8 Sep 1877
2071    h3    Viljoen, Anna Margritha * 2 Sep 1877
2080    i2    Viljoen, Anna Margritha * 17 Jan 1916
27074    i7    Viljoen, Anna Margueretha * 9 Jun 1925
2105    i8    Viljoen, Anna Maria * 27 Des 1925
3359    i5    Viljoen, Anna Maria * 1922
3428    h2    Viljoen, Anna Maria * ca 1879
3845    i6    Viljoen, Anna Maria * 16 Des 1897
4001    i5    Viljoen, Anna Maria * 27 Jun 1907
4095    i2    Viljoen, Anna Maria * 15 Mrt 1911
8221    j2    Viljoen, Anna Maria * 18 Jun 1946
8357    i2    Viljoen, Anna Maria * 4 Jul 1925
9178    i2    Viljoen, Anna Maria * 10 Aug 1919
9409    i16    Viljoen, Anna Maria * 1941
9754    g1    Viljoen, Anna Maria * 4 Mei 1843
10101    g3    Viljoen, Anna Maria * 15 Nov 1852
12443    h9    Viljoen, Anna Maria * 13 Apr 1866
12736    i5    Viljoen, Anna Maria * 25 Feb 1877
12983    i1    Viljoen, Anna Maria * 8 Okt 1911
13758    j2    Viljoen, Anna Maria * 17 Jun 1941
14317    i2    Viljoen, Anna Maria * 26 Sep 1940
16197    k1    Viljoen, Anna Maria * 14 Des 1956
19624    h1    Viljoen, Anna Maria * ca 1848
19688    i6    Viljoen, Anna Maria * ca 1895
19716    i7    Viljoen, Anna Maria * ca 1891
20524    h2    Viljoen, Anna Maria * ca 1870
20530    j1    Viljoen, Anna Maria * 8 Jun 1948
22025    h7    Viljoen, Anna Maria * 9 Mrt 1885
23360    j2    Viljoen, Anna Maria * 21 Mei 1935
24593    k4    Viljoen, Anna Maria * 3 Aug 1961
26210    j2    Viljoen, Anna Maria * 1 Jul 1950
28941    d12    Viljoen, Anna Maria * 7 Des 1940
35002    b2    Viljoen, Anna Maria * 25 Des 1948
4153    i4    Viljoen, Anna Maria (Ann) * 7 Mei 1922
17809    m1    Viljoen, Anna Maria (Miekie) * 5 Nov 1984
2553    h5    Viljoen, Anna Maria Adriana * 3 Feb 1872
2682    h3    Viljoen, Anna Maria Adriana * 20 Mrt 1875
2739    h18    Viljoen, Anna Maria Adriana * 20 Mrt 1909
3361    h5    Viljoen, Anna Maria Adriana * 12 Des 1891
18582    i1    Viljoen, Anna Maria Alida * 5 Sep 1909
805    g8    Viljoen, Anna Maria Cornelia * 4 Aug 1846
1733    i1    Viljoen, Anna Maria Cornelia * 19 Apr 1929
13566    j1    Viljoen, Anna Maria du Toit * 27 Aug 1912
2313    g2    Viljoen, Anna Maria Elizabeth * 20 Jun 1836
4217    g2    Viljoen, Anna Maria Elizabeth * 1 Sep 1839
21872    i1    Viljoen, Anna Maria Elizabeth * 30 Okt 1906
21884    h4    Viljoen, Anna Maria Elizabeth
11842    j2    Viljoen, Anna Maria Francina * 30 Mrt 1917
12587    i7    Viljoen, Anna Maria Francina * 15 Okt 1878
2268    i1    Viljoen, Anna Maria Frederika * 1 Jul 1882
2812    g7    Viljoen, Anna Maria Hester Carolina * 26 Mrt 1856
3335        --ditto--
4514    f4    Viljoen, Anna Maria Jacoba * 23 Nov 1813
7083        Viljoen, Anna Maria Jacoba * ca 1845
34281    a1374    --ditto--
8827    e6    Viljoen, Anna Maria Jacoba ~ 29 Sep 1796
15378    j1    Viljoen, Anna Maria Jacoba * 12 Aug 1930
16044    k2    Viljoen, Anna Maria Jacoba * 27 Jul 1932
16412    h8    Viljoen, Anna Maria Jacoba * 30 Jun 1874
16468    g3    Viljoen, Anna Maria Jacoba * 30 Jul 1835
16561    g3    Viljoen, Anna Maria Jacoba * 13 Mrt 1838
16771    g3    Viljoen, Anna Maria Jacoba * 3 Nov 1858
28681    h1    Viljoen, Anna Maria Jacoba * 15 Des 1897
22062    i2    Viljoen, Anna Maria Johanna * 22 Okt 1907
31459    b1    Viljoen, Anna Maria Johanna * 8 Nov 1913
7459    g8    Viljoen, Anna Maria Lasya * 24 Jul 1847
7533    g2    Viljoen, Anna Maria Magdalena * ca 1832
7564    g6    Viljoen, Anna Maria Magdalena * 22 Des 1837
10661    j2    Viljoen, Anna Maria Magdalena * 14 Sep 1961
16456    j4    Viljoen, Anna Maria Magdalena * 1930
7896    f10    Viljoen, Anna Maria Magdalena (Antje) * 10 Jun 1812
7826    g10    Viljoen, Anna Maria Magdalena (Mieta) * 4 Des 1844
14288    g13    Viljoen, Anna Maria Margaretha * 5 Jan 1859
2376    h3    Viljoen, Anna Maria Petronella * ca 1883
30148        --ditto--
2433    j4    Viljoen, Anna Maria Petronella * 7 Mei 1940
2819    h1    Viljoen, Anna Maria Petronella * 18 Jul 1881
3392    h6    Viljoen, Anna Maria Petronella * 27 Nov 1880
1759    h1    Viljoen, Anna Maria Sofia * 22 Feb 1882
7516    g10    Viljoen, Anna Maria Susara * 24 Jul 1847
20588    j6    Viljoen, Anna Marie Petronella * 28 Jul 1962
10400    g4    Viljoen, Anna Martha * 11 Mrt 1856
10426    h3    Viljoen, Anna Martha * 1883
13545    j1    Viljoen, Anna Martha * 1 Jun 1912
9960    h12    Viljoen, Anna Martha (Marthie) * 3 Sep 1899
9421    h8    Viljoen, Anna Maryna Susanna * 8 Mei 1905
17537    j1    Viljoen, Anna Maryna Susanna * 13 Mrt 1912
17562    i12    Viljoen, Anna Maryna Susanna * ca 1893
24450    k3    Viljoen, Anna Menanteau (Annakie) * 25 Okt 1972
98    e6    Viljoen, Anna Petronella ~ 25 Des 1768
4980    i4    Viljoen, Anna Petronella
5048    j3    Viljoen, Anna Petronella * 1937
5054    i5    Viljoen, Anna Petronella * 24 Apr 1914
28352    i7    Viljoen, Anna Petronella * 7 Jan 1907
28499    i8    Viljoen, Anna Petronella * 3 Aug 1922
5343    i2    Viljoen, Anna Regina * 10 Mei 1914
7495    i4    Viljoen, Anna Sibelia * 1909
8595    i10    Viljoen, Anna Sofia * 14 Des 1911
6428    j1    Viljoen, Anna Sofia Gertruida * 22 Sep 1925
2929    h3    Viljoen, Anna Sophia * ca 1868
2940    i5    Viljoen, Anna Sophia * 14 Aug 1911
2999    h2    Viljoen, Anna Sophia * 28 Sep 1869
3002    h4    Viljoen, Anna Sophia * 20 Sep 1872
3035    j4    Viljoen, Anna Sophia * 22 Jun 1934
3036    i2    Viljoen, Anna Sophia * 26 Apr 1907
3080    i9    Viljoen, Anna Sophia * 30 Jan 1925
3171    i9    Viljoen, Anna Sophia * 5 Jul 1912
3224    h4    Viljoen, Anna Sophia * 2 Jun 1874
3281    g7    Viljoen, Anna Sophia * 20 Des 1855
3290    h3    Viljoen, Anna Sophia * ca 1882
3523    h3    Viljoen, Anna Sophia * 16 Mei 1873
3544    g8    Viljoen, Anna Sophia * 4 Apr 1842
3614    i8    Viljoen, Anna Sophia * 9 Nov 1925
3616    h3    Viljoen, Anna Sophia * 29 Sep 1886
3936    j1    Viljoen, Anna Sophia * 30 Aug 1934
5920    h1    Viljoen, Anna Sophia * 8 Nov 1889
5925    i2    Viljoen, Anna Sophia * ca 1922
6301    j1    Viljoen, Anna Sophia * 3 Mrt 1897
8276    f7    Viljoen, Anna Sophia * 20 Jul 1819
9746    g15    Viljoen, Anna Sophia * 8 Apr 1870
10624    h4    Viljoen, Anna Sophia * 23 Jul 1896
10665    h3    Viljoen, Anna Sophia * 9 Des 1911
10683    g8    Viljoen, Anna Sophia * 20 Jan 1875
12319    k1    Viljoen, Anna Sophia * 23 Jun 1958
13732    j1    Viljoen, Anna Sophia * 24 Jul 1964
14893    i2    Viljoen, Anna Sophia * 24 Aug 1928
15552    h1    Viljoen, Anna Sophia * 6 Mrt 1871
16451    j2    Viljoen, Anna Sophia * 8 Jul 1926
19902    h3    Viljoen, Anna Sophia * 1881
21610    h1    Viljoen, Anna Sophia * 25 Des 1900
22201    h2    Viljoen, Anna Sophia * 1889
26040    g8    Viljoen, Anna Sophia * 15 Apr 1861
29429    c6    Viljoen, Anna Sophia * 20 Des 1937
32835    c1    Viljoen, Anna Sophia * 21 Mei 1922
28006    i1    Viljoen, Anna Sophia (Anita) * 8 Nov 1924
3735    h6    Viljoen, Anna Sophia (Annie) * 21 Jul 1898
6999    h2    Viljoen, Anna Sophia (Annie) * 8 Apr 1869
19919    i3    Viljoen, Anna Sophia Dorathia * 8 Apr 1940
19951    i3    Viljoen, Anna Sophia Dorothea * 26 Mei 1930
5646    i7    Viljoen, Anna Sophia Gertruida * 26 Aug 1914
25924    i2    Viljoen, Anna Sophia Hugo (Anna) * 26 Des 1921
11164    g1    Viljoen, Anna Sophia Jacoba (Annie) * 27 Nov 1864
18119    j3    Viljoen, Anna Sophia Magrietha * 23 Apr 1905
3714    h4    Viljoen, Anna Sovya * 18 Apr 1889
2140    i2    Viljoen, Anna Susanna * 23 Jun 1927
3346    i3    Viljoen, Anna Susanna
3115c      k2   Viljoen,  Anna Susanna * 5 Jan 1960    
10387    i1    Viljoen, Anna Susanna * 27 Des 1929
10469    j1    Viljoen, Anna Susanna * 14 Sep 1950
12210    k2    Viljoen, Anna Susanna * 12 Mrt 1943
12214    k1    Viljoen, Anna Susanna * 22 Aug 1942
12332    j6    Viljoen, Anna Susanna * 9 Feb 1935
13136    h4    Viljoen, Anna Susanna * 24 Aug 1865
15755    i1    Viljoen, Anna Susanna * 3 Aug 1915
17353    j2    Viljoen, Anna Susanna * 18 Mei 1955
18501    i2    Viljoen, Anna Susanna * 27 Mrt 1891
20593        Viljoen, Anna Susanna * 19 Jun 1962
22100    j3    --ditto--
21917    j6    Viljoen, Anna Susanna * ca 1945
21924    i6    Viljoen, Anna Susanna * ca 1919
22171    g7    Viljoen, Anna Susanna * 27 Nov 1850
23051    k6    Viljoen, Anna Susanna * 19 Des 1959
23085    i8    Viljoen, Anna Susanna
23528    i8    Viljoen, Anna Susanna * 6 Mrt 1898
23862    i1    Viljoen, Anna Susanna * 15 Aug 1876
24321    j2    Viljoen, Anna Susanna * 8 Apr 1942
24333    i4    Viljoen, Anna Susanna * 14 Sep 1907
24794    h8    Viljoen, Anna Susanna * 3 Jul 1886
24837    g6    Viljoen, Anna Susanna * 7 Okt 1848
24945    h2    Viljoen, Anna Susanna * 31 Okt 1873
26670    g1    Viljoen, Anna Susanna * 19 Sep 1875
30779    c3    Viljoen, Anna Susanna * 28 Jun 1926
343    k2    Viljoen, Anna Susanna (Ansa) * 12 Apr 1959
27833    g7    Viljoen, Anna Susanna Cornelia * 12 Okt 1871
25106    h2    Viljoen, Anna Susanna Elisabet * 8 Sep 1888
9578    f1    Viljoen, Anna Susanna Francina * 5 Jul 1816
13925    h7    Viljoen, Anna Susanna Francina * 16 Nov 1876
6492    i2    Viljoen, Anna Susanna Margaretha * ca 1892
23988    i3    Viljoen, Anna Susanna Margaretha * 16 Mei 1909
26439    h1    Viljoen, Anna Susanna Margaretha * 17 Jul 1892
15601    h6    Viljoen, Anna Susanna Margrietha * 25 Apr 1892
26746    i6    Viljoen, Anna Susanna Maria * 24 Sep 1955
4092        Viljoen, Anna Susanna van Heerden * 2 Aug 1886
13097    i2    --ditto--
10597    i2    Viljoen, Anna van Niekerk * 28 Aug 1924
4776    k2    Viljoen, Anna Wilhelmina * 4 Nov 1956
35185    b2    Viljoen, Anna Wilhelmina * ca 1944
10266    g6    Viljoen, Anna Zyperein * 1 Apr 1869
4445    j6    Viljoen, Annabella * 19 Sep 1944
4890    l2    Viljoen, Annaella Valerie Therese * 9 Feb 2003
7736    k2    Viljoen, Annalene * 26 Aug 1970
14363    j3    Viljoen, Annalene * 29 Des 1977
6403    k2    Viljoen, Annalie * 12 Nov 1963
14928    j2    Viljoen, Annalien * 19 Apr 1965
19126    k1    Viljoen, Annaline * 7 Nov 1960
1362    l1    Viljoen, Annalisa Maria * 1 Feb 1964
11736    l2    Viljoen, Annalise * 7 Jan 1983
25212    j2    Viljoen, Annalize * 21 Aug 1957
23071    k5    Viljoen, Anna-Maria * 1 Apr 1963
13584    k1    Viljoen, Anna-Maria Elizabeth * 17 Nov 1936
15793    j3    Viljoen, Annamarie Johanna * 22 Sep 1957
21035    j2    Viljoen, Annamarie Louise Henriethe Ottilie * 15 Jul 1962
11545    i3    Viljoen, Annamé Susann * 19 Mei 1938
25521    l1    Viljoen, Annari * 3 Mei 1975
28777    d4    Viljoen, Annatjie * ca 1914
857    m3    Viljoen, Anne Anke * 22 Okt 1996
9878    i4    Viljoen, Anné Francoise * 17 Jan 1915
4430    k1    Viljoen, Anneke * 12 Mei 1959
6572    k3    Viljoen, Anneke * 29 Apr 1988
22107    j1    Viljoen, Anneke * 1 Jun 1961
22981    k2    Viljoen, Anneke * 13 Mrt 1962
24348    l2    Viljoen, Anneke * 8 Feb 1992
26684    j3    Viljoen, Anneke * 23 Sep 1967
31893    c1    Viljoen, Anneke * 14 Apr 1986
11597    j2    Viljoen, Anneke Elize * 23 Sep 1966
7609    k4    Viljoen, Anneli * 30 Aug 1977
7319    l2    Viljoen, Annelie * 6 Mrt 1974
11984    k3    Viljoen, Annelie * 10 Jun 1975
22013    k2    Viljoen, Annelie Elizma * 24 Aug 1970
9974    j2    Viljoen, Anneline * 17 Nov 1954
24477    j5    Viljoen, Annelize * 7 Okt 1955
15276    j1    Viljoen, Annelle Sinclaire * 1 Aug 1939
8439    k1    Viljoen, Annemarie * 22 Nov 1964
11197    i6    Viljoen, Annemarie * 29 Jun 1948
19707    k1    Viljoen, Anne-Marie * 3 Sep 1955
4350    j1    Viljoen, Annemarie Eveline * 22 Jul 1947
7269    l2    Viljoen, Annemi * 6 Jan 1973
15863    k3    Viljoen, Annemie * 10 Mei 1986
29016    c2    Viljoen, Annet
8240    i4    Viljoen, Annetjie * 18 Mrt 1935
11955    j2    Viljoen, Annette * 28 Jul 1944
12356    k1    Viljoen, Annette * ca 1951
18562    j1    Viljoen, Annette * 13 Mrt 1939
19316    j4    Viljoen, Annette * 7 Jan 1946
26457    k1    Viljoen, Annette
26975    j1    Viljoen, Annette * 25 Sep 1940
22082    j3    Viljoen, Annette Hester * 13 Des 1945
18125    l1    Viljoen, Annette Lorika * 12 Jun 1955
3260    j1    Viljoen, Annette Wilma * 18 Sep 1951
4862    m2    Viljoen, Annie
8144    i4    Viljoen, Annie
8149    h5    Viljoen, Annie
31203    a464    Viljoen, Annie
16242    j2    Viljoen, Annie Barbara Willemina * ca 1923
625    h9    Viljoen, Annie Maria * 2 Mei 1878
25069    h2    Viljoen, Annie Maria * Jan 1886
20557    j4    Viljoen, Annie Wilhelmina * 3 Jul 1955
11501    j3    Viljoen, Annina Steyn * 19 Okt 1954
9053    j3    Viljoen, Annista Marinda * 16 Mrt 1968
12491    j3    Viljoen, Annita * 13 Nov 1947
3918    k2    Viljoen, Anri * 22 Feb 1966
26003    k1    Viljoen, Anri * 8 Nov 1981
35228    c2    Viljoen, Anri * 19 Aug 1986
1154    l3    Viljoen, Anria * 2 Aug 1969
11952    l2    Viljoen, Anrich Marcel * 10 Mei 2004
6637    k2    Viljoen, Anrie
19214    k4    Viljoen, Anrie * 27 Apr 1973
3134    k8    Viljoen, Ansie * 25 Mrt 1976
177    l3    Viljoen, Ansonette Petro * 28 Des 1973
26392    k1    Viljoen, Anthea Jana * 28 Okt 1987
2779    i3    Viljoen, Anthonie Christoffel * 13 Jan 1920
6912    k9    Viljoen, Anthony * 10 Apr 1960
32044    b2    Viljoen, Anthony (Tony)
21363    j2    Viljoen, Anthony Grant * 16 Feb 1969
22480    m4    Viljoen, Anthony Johannis * 12 Jan 1984
1967    k1    Viljoen, Anthony John * 31 Aug 1965
34230    b1    Viljoen, Anthony Leslie * 9 Feb 1948
29079    d7    Viljoen, Anthony Lyle * 5 Jan 1963
4800    h10    Viljoen, Antje Francina
2694    h9    Viljoen, Antoinetta Johanna Witziena * 27 Mrt 1885
12390        --ditto--
409    j2    Viljoen, Antoinette * 30 Jan 1936
2294    j1    Viljoen, Antoinette * 8 Okt 1936
4438    k5    Viljoen, Antoinette * 25 Feb 1971
9115    j4    Viljoen, Antoinette * ca 1966
14784    j1    Viljoen, Antoinette * 17 Mei 1917
21277    i4    Viljoen, Antoinette
25208    j2    Viljoen, Antoinette * 20 Jun 1959
28041    j3    Viljoen, Antoinette * 27 Aug 1974
21279    h3    Viljoen, Antoinette Aletta Johanna * ca 1870
10837    j5    Viljoen, Antoinette Madeleine * 7 Sep 1968
11332    j4    Viljoen, Anton * ca 1960
14256    j3    Viljoen, Anton * 1972
15705    j3    Viljoen, Anton * 24 Sep 1953
16035    l1    Viljoen, Anton * 9 Jul 1955
18437    l2    Viljoen, Anton * 9 Sep 1994
24028    k2    Viljoen, Anton * 25 Mrt 1970
24295    j2    Viljoen, Anton * 15 Feb 1945
28154    j2    Viljoen, Anton * 10 Mrt 1972
31052    a431    Viljoen, Anton * ca 1820
33017    c2    Viljoen, Anton * 13 Sep 1956
14383    i10    Viljoen, Anton Gerhard * 14 Aug 1954
30934    b1    Viljoen, Anton Marius * 19 Mei 1954
22921    k1    Viljoen, Anton Paul * 8 Mrt 1972
8361    j2    Viljoen, Anton Petrus * 18 Sep 1962
26187b    j1   Viljoen, Anton Pieter * 30 Jan 1962
27187    j2    Viljoen, Anton Stephanus * 6 Okt 1945
27197    k3    Viljoen, Anton Stephanus * 6 Okt 1981
33031    d4    Viljoen, Anton Theunis Isak * 22 Mei 1963
2684    h4    Viljoen, Antonetta Johanna * 5 Apr 1876
2681    i4    Viljoen, Antonetta Johanna Wietziena * 21 Okt 1906
954    k8    Viljoen, Antonette Michelle (Netta) * 2 Jun 1961
14251    i4    Viljoen, Antoni Christoffel * 2 Jan 1927
281    j6    Viljoen, Antonie * 17 Nov 1937
283    k1    Viljoen, Antonie * 16 Aug 1967
1193    i4    Viljoen, Antonie
6690    l1    Viljoen, Antonie * 30 Mrt 1980
24859    j2    Viljoen, Antonie Charles * 23 Nov 1931
26303    g2    Viljoen, Antonie Gysbert * 21 Aug 1858
6674    j8    Viljoen, Antonie Johannes * 30 Aug 1920
6710    l1    Viljoen, Antonie Johannes * 8 Feb 1991
8508    j5    Viljoen, Antonie Johannes * 24 Jan 1966
23079    j2    Viljoen, Antonie Johannes * 6 Des 1931
31522    b3    Viljoen, Antonie Johannes Jurgens * 9 Mei 1907
4252    k6    Viljoen, Antonie Josephus * 2 Feb 1960
4287    j2    Viljoen, Antonie Josephus * 19 Okt 1945
4257    i3    Viljoen, Antonie Josephus Geyer * 22 Mei 1895
911    k1    Viljoen, Antonie Michael * 2 Sep 1944
1210    h11    Viljoen, Antonie Michael * 22 Jul 1886
12402    j3    Viljoen, Antonie Michael * 10 Jul 1920
921    m1    Viljoen, Antonie Michael (Mitch) * 5 Feb 1994
926    l3    Viljoen, Antonie Michiel (Mitch) * 18 Jul 1972
26019    j3    Viljoen, Antonie Philippus * 20 Jun 1954
7615    k2    Viljoen, Anuska * 19 Apr 1969
6317    m1    Viljoen, Anya Margaretha * 27 Mei 2003
24861    k1    Viljoen, Anza Lisette * 1957
28939    f2    Viljoen, Anzél * 7 Jun 1997
23827    k2    Viljoen, Aretha * 1 Jun 1967
19702    i4    Viljoen, Arie Abraham * 30 Jun 1889
19740        --ditto--
13032    h4    Viljoen, Arie Gerhardus * 31 Mei 1893
29081    c2    Viljoen, Arie Willem * 21 Sep 1930
29087    d2    Viljoen, Arie Willem (Butch) * 11 Mrt 1955
21817    k3    Viljoen, Ariëtha * 16 Des 1956
25659    l2    Viljoen, Ariska * 23 Jan 1988
11316    j1    Viljoen, Arlene Carol * 16 Okt 1953
15044    i4    Viljoen, Arlien * 10 Aug 1942
16077    m1    Viljoen, Arlin * 21 Okt 1998
8697    k1    Viljoen, Arma * 13 Okt 1972
5045    [k1]    Viljoen, Armand * 12 Mei 1967
20745    l2    Viljoen, Armand
11500    l2    Viljoen, Armin Edward * 9 Des 1992
28018    j1    Viljoen, Arno Botha * 29 Sep 1958
24813    k2    Viljoen, Arno Johann * 15 Jul 1980
15144    k2    Viljoen, Arno Maritz * 12 Mrt 1980
27022    k2    Viljoen, Arnold Petrus * 26 Nov 1962
13859    j2    Viljoen, Arnold van der Merwe * 9 Mrt 1963
14833    l1    Viljoen, Arnu
28916    d8    Viljoen, Arrie Willem * 19 Mei 1930
2604    k3    Viljoen, Attie Heunis * 20 Aug 1980
4565    m2    Viljoen, Aubrey * 16 Des 1991
5417    j5    Viljoen, Augusta Mathilda (Mathilda) * 1 Jul 1962
7590    i4    Viljoen, Augustinus Tiberias * 20 Sep 1895
7608    k3    Viljoen, Augustinus Tiberias (Tinus) * 25 Aug 1970
7592    j1    Viljoen, Augustus Tiberius * 7 Mrt 1938
7596    k2    Viljoen, Augustus Tiberius * 18 Aug 1966
7602    l1    Viljoen, Augustus Tiberius * 13 Feb 1999
14705    j1    Viljoen, Awie * 31 Mei 1968
33232    c2    Viljoen, Azel * 11 Mei 1995
8262    i12    Viljoen, Baba * Steelpoort plaas, dist Steelpoort, Middelburg, Tvl.
21523    i1    Viljoen, Baba * 1914
22507    k3    Viljoen, Babara Joy * 24 Jun 1942
3991    l2    Viljoen, Babette * 8 Mrt 1986
11024    i3    Viljoen, Babsie
16536    l2    Viljoen, Babsie Jansen
20171    i5    Viljoen, Baltrina Johanna * 15 Jan 1891
20178    i7    Viljoen, Baltrina Johanna * 28 Mei 1903
12398    k3    Viljoen, Barbara * 28 Mei 1945
20449    k2    Viljoen, Barbara
24537    j2    Viljoen, Barbara * 23 Nov 1921
298    j1    Viljoen, Barbara (Babs) * ca 1927
14395    i13    Viljoen, Barbara (Babsie) * 3 Feb 1961
22686    k1    Viljoen, Barbara Aletta * 19 Nov 1937
24030    j4    Viljoen, Barbara Elizabeth * 13 Sep 1949
10355    j3    Viljoen, Barbara Estelle * 8 Apr 1957
15732    i3    Viljoen, Barbara Isabella * 4 Mrt 1920
15757    i2    Viljoen, Barbara Isabella * 14 Jan 1917
10311    i4    Viljoen, Barbara Jacomiena Margaretha * 15 Mei 1906
5556    f1    Viljoen, Barbara Jacomina * 25 Jul 1819
5849    g9    Viljoen, Barbara Jacomina * 7 Okt 1868
5241    f7    Viljoen, Barbara Jacomina Elizabeth * ca 1818
4197    g7    Viljoen, Barbara Jacomina Magrieta * 16 Jan 1852
4515    f5    Viljoen, Barbara Jacomina Margaretha * 29 Aug 1816
5730    h5    Viljoen, Barbara Maria * ca 1894
15811    i4    Viljoen, Barbara Zacharia Gertruida * 26 Mei 1933
6900    l2    Viljoen, Barbette * 20 Feb 1962
3052    i8    Viljoen, Barend * 5 Mei 1923
26815    l1    Viljoen, Barend * 18 Nov 1993
23223    i9    Viljoen, Barend (Ben) Jacobus * 28 Des 1889
15909        Viljoen, Barend (Ben) Johannes * 16 Jun 1873
22592    i2    --ditto--
13327    i8    Viljoen, Barend Burger * 23 Des 1903
13332    k1    Viljoen, Barend Burger * 29 Apr 1960
13356    j4    Viljoen, Barend Burger * 30 Aug 1954
1909    g4    Viljoen, Barend Christiaan * 1 Des 1834
2229    f7    Viljoen, Barend Christiaan * 21 Jan 1807
2367    g5    Viljoen, Barend Christiaan * 24 Des 1846
3377        --ditto--
2378    h4    Viljoen, Barend Christiaan * 30 Aug 1885
30150        --ditto--
2381    i1    Viljoen, Barend Christiaan * 20 Des 1908
2385    j2    Viljoen, Barend Christiaan * 29 Apr 1939
2391    k1    Viljoen, Barend Christiaan * 22 Jul 1973
19149    h2    Viljoen, Barend Christiaan * 11 Nov 1868
19412    i5    Viljoen, Barend Christiaan * 2 Sep 1919
22281    h2    Viljoen, Barend Christiaan * 30 Aug 1890
22295    j3    Viljoen, Barend Christiaan * 1 Sep 1956
22298    i5    Viljoen, Barend Christiaan * 19 Okt 1922
22300    j1    Viljoen, Barend Christiaan * 26 Okt 1949
22308    j2    Viljoen, Barend Christiaan * 21 Aug 1959
22313    j2    Viljoen, Barend Christiaan * 6 Apr 1965
27540    k3    Viljoen, Barend Christiaan * 21 Nov 1972
4143    i3    Viljoen, Barend Christiaan (Barry) * 29 Sep 1919
4145    j1    Viljoen, Barend Christiaan (Chris) * 30 Mei 1957
4148    k2    Viljoen, Barend Christiaan (Tiaan) * 13 Nov 1992
2501    j2    Viljoen, Barend Christiaan Greyling * 30 Jan 1936
22285    j1    Viljoen, Barend Christiaan Stephanus * 30 Okt 1946
12714    j3    Viljoen, Barend Christoffel
13475    i1    Viljoen, Barend Christoffel * ca 1892
13885    h7    Viljoen, Barend Christoffel * 8 Sep 1856
14777    g3    Viljoen, Barend Christoffel * 8 Okt 1843
14990    g9    Viljoen, Barend Christoffel * 9 Mei 1860
22408    g8    Viljoen, Barend Christoffel * ca 1875
9683    j2    Viljoen, Barend Christoffel Groenewald * 10 Sep 1947
13471    g2    Viljoen, Barend Christoffel Johannes * 6 Des 1845
13501    i2    Viljoen, Barend Christoffel Johannes * 14 Apr 1898
2628    j4    Viljoen, Barend Daniel * 19 Sep 1955
3399    h10    Viljoen, Barend Daniel * 29 Mrt 1889
14416    g8    Viljoen, Barend Daniel * 16 Jun 1871
20194    j2    Viljoen, Barend Daniël * 8 Jul 1917
25869    k2    Viljoen, Barend Frederick * 9 Feb 1980
5189    g3    Viljoen, Barend Frederik * 24 Jan 1841
23320    i5    Viljoen, Barend Frederik * 7 Jul 1900
13744    i4    Viljoen, Barend Gerhardus * 14 Mrt 1900
23675    k5    Viljoen, Barend Gerhardus * 5 Jan 1952
26103    j1    Viljoen, Barend Gerhardus * 6 Jan 1942
27141    i2    Viljoen, Barend Hermanus * 23 Jun 1922
26814    k2    Viljoen, Barend Hermanus (Matie) * 1 Feb 1961
18381ha   l1   Viljoen, Barend Hermanus Johannes * 10 Okt 1966
2275    i5    Viljoen, Barend Jacobus * Apr 1891
2550    i6    Viljoen, Barend Jacobus * 24 Aug 1910
4461    i2    Viljoen, Barend Jacobus * 20 Mrt 1908
4626    h9    Viljoen, Barend Jacobus * 24 Mrt 1878
4649    j4    Viljoen, Barend Jacobus * 20 Jul 1946
4653    j1    Viljoen, Barend Jacobus * 10 Okt 1945
4658    i6    Viljoen, Barend Jacobus * 29 Okt 1916
4750    g8    Viljoen, Barend Jacobus * 12 Aug 1847
4755    h4    Viljoen, Barend Jacobus * 26 Feb 1885
5252    f8    Viljoen, Barend Jacobus * 4 Jul 1819
5274    h4    Viljoen, Barend Jacobus * 29 Jun 1877
5290    h1    Viljoen, Barend Jacobus * 19 Mrt 1874
5291    h2    Viljoen, Barend Jacobus * 29 Jun 1877
5302    g6    Viljoen, Barend Jacobus * 20 Aug 1852
5306    h2    Viljoen, Barend Jacobus * 19 Jan 1878
5308    i1    Viljoen, Barend Jacobus * 17 Jun 1924
5310    j1    Viljoen, Barend Jacobus * 27 Apr 1952
5327    j3    Viljoen, Barend Jacobus * 7 Jul 1957
5329    k1    Viljoen, Barend Jacobus * 20 Jun 1986
5340    i1    Viljoen, Barend Jacobus * 7 Aug 1908
5357    i1    Viljoen, Barend Jacobus * ca 1925
5361    i1    Viljoen, Barend Jacobus * ca 1920
5382    h2    Viljoen, Barend Jacobus * 6 Mei 1883
5399    i6    Viljoen, Barend Jacobus * 8 Nov 1939
5438    h7    Viljoen, Barend Jacobus * 20 Jul 1905
5471    h2    Viljoen, Barend Jacobus * 19 Aug 1907
5481    i5    Viljoen, Barend Jacobus * 10 Feb 1947
6337    h2    Viljoen, Barend Jacobus * 16 Des 1848
6346    j1    Viljoen, Barend Jacobus * 22 Sep 1921
6352    i6    Viljoen, Barend Jacobus * 9 Okt 1893
6408    i5    Viljoen, Barend Jacobus * 13 Feb 1886
12528    i1    Viljoen, Barend Jacobus * 24 Aug 1890
12589    i8    Viljoen, Barend Jacobus * 8 Jun 1881
12593    j2    Viljoen, Barend Jacobus * 15 Apr 1909
12597    k1    Viljoen, Barend Jacobus * 1940
12611    h3    Viljoen, Barend Jacobus * 4 Apr 1854
12711    i6    Viljoen, Barend Jacobus * 9 Jan 1928
13520    h8    Viljoen, Barend Jacobus * 3 Feb 1882
23103    h11    Viljoen, Barend Jacobus * ca 1864
23233    k2    Viljoen, Barend Jacobus
23651    k4    Viljoen, Barend Jacobus * 16 Sep 1959
464    i4    Viljoen, Barend Johannes * 23 Nov 1890
5933    h4    Viljoen, Barend Johannes * ca 1896
6861    i10    Viljoen, Barend Johannes * 20 Okt 1900
6943    h10    Viljoen, Barend Johannes * 22 Des 1870
14668    f10    Viljoen, Barend Johannes * ca 1842
20742    k2    Viljoen, Barend Johannes * 21 Aug 1979
22445    g1    Viljoen, Barend Johannes * 4 Okt 1821
22681    i1    Viljoen, Barend Johannes * 16 Jul 1887
22694    k5    Viljoen, Barend Johannes * 24 Sep 1952
22705    k1    Viljoen, Barend Johannes * 16 Sep 1956
22727    j1    Viljoen, Barend Johannes * 16 Mrt 1948
22819    i1    Viljoen, Barend Johannes * 4 Feb 1887
22865    i2    Viljoen, Barend Johannes * 31 Des 1892
22869    k1    Viljoen, Barend Johannes * 23 Nov 1945
22873    j3    Viljoen, Barend Johannes * 23 Sep 1942
22875    k1    Viljoen, Barend Johannes * 15 Jun 1969
23087    h8    Viljoen, Barend Johannes * 25 Sep 1859
23339    h9    Viljoen, Barend Johannes * 20 Sep 1870
23804    h7    Viljoen, Barend Johannes * 1 Jan 1865
24627    j2    Viljoen, Barend Johannes * 12 Jan 1932
29318    a12    Viljoen, Barend Johannes * 28 Aug 1904
29326    c1    Viljoen, Barend Johannes * 16 Okt 1956
34898    a1569    Viljoen, Barend Johannes * ca 1895
34907    c2    Viljoen, Barend Johannes * ca 1948
34916    b7    Viljoen, Barend Johannes * ca 1930
22609    m1    Viljoen, Barend Johannes (Ben) * 28 Des 1993
22603    k2    Viljoen, Barend Johannes (Bennie) * 20 Aug 1937
23592    i5    Viljoen, Barend Johannes (Bennie) * 4 Aug 1897
24867        --ditto--
29327    b4    Viljoen, Barend Johannes (Bennie) * 4 Aug 1936
27546    j3    Viljoen, Barend Johannes (Johan) * 18 Mrt 1948
13513    i1    Viljoen, Barend Johannes Christoffel * 18 Jan 1905
22684    j1    Viljoen, Barend Johannes Geldenhuys * 24 Aug 1914
22697    j1    Viljoen, Barend Johannes Geldenhuys * 30 Aug 1927
22744    j1    Viljoen, Barend Johannes Geldenhuys * 7 Aug 1926
22678    h9    Viljoen, Barend Johannes Gildenhuys * 13 Nov 1859
22695    i3    Viljoen, Barend Johannes Gildenhuys * 26 Jan 1894
22699    k1    Viljoen, Barend Johannes Gildenhuys * 8 Mrt 1959
22749    j1    Viljoen, Barend Johannes Gildenhuys * 26 Jun 1930
22715    k1    Viljoen, Barend Johannes Luther * 31 Okt 1960
9328    e4    Viljoen, Barend Lodewicus ~ 20 Mrt 1791
18381hd m2   Viljoen, Barend Thomas Marthinus * 7
                      Mrt 1991
20404    j5    Viljoen, Barend Lourens * 19 Des 1963
13483    k1    Viljoen, Barend Nicholas * 11 Feb 1951
6432        Viljoen, Barend Nicolaas * 21 Sep 1855
13065    g10    --ditto--
13055    h7    Viljoen, Barend Nicolaas * 20 Okt 1900
13085    h8    Viljoen, Barend Nicolaas * 2 Jan 1903
13468    f9    Viljoen, Barend Nicolaas * 18 Aug 1811
13473    h1    Viljoen, Barend Nicolaas * 25 Okt 1868
13478    i4    Viljoen, Barend Nicolaas * 4 Nov 1898
13481    j1    Viljoen, Barend Nicolaas * 3 Apr 1927
16373    i9    Viljoen, Barend Petrus * 14 Okt 1907
16502    h3    Viljoen, Barend Petrus * 15 Sep 1868
16512    j2    Viljoen, Barend Petrus * 2 Des 1929
8907    i2    Viljoen, Barend Philippus * 6 Des 1916
18381y   m2  Viljoen, Barend Thomas Marthinus
8914    j6    Viljoen, Barenda * 1 Feb 1958
7340    l2    Viljoen, Barendina Christina (Christelle) * 23 Nov 1971
5273    h3    Viljoen, Barendina Jacoba * ca 1875
13293    i5    Viljoen, Barendina Jacoba * 6 Okt 1898
23897    j5    Viljoen, Barendina Maria (Dina) * 5 Feb 1923
16506    i3    Viljoen, Barent Petrus * 27 Aug 1899
34914    b5    Viljoen, Barindina * ca 1926
299    j2    Viljoen, Barry * ca 1929
19323    k2    Viljoen, Barry * 29 Sep 1971
19320    j5    Viljoen, Barry Munnik * 8 Mei 1948
19325    l1    Viljoen, Barry Munnik * 22 Sep 1999
11218    i3    Viljoen, Barry Theodore * 22 Mei 1947
3258    i2    Viljoen, Bartel Wilhelm (Hansie) * 4 Okt 1918
3146    k1    Viljoen, Bartel Wilhelm Petrus * 9 Apr 1971
3118    i7    Viljoen, Bartel Wilhelmus Petrus * 30 Jul 1908
3124    k2    Viljoen, Bartel Wilhelmus Petrus * 15 Feb 1958
3140    k2    Viljoen, Bartel Wilhelmus Petrus * 26 Aug 1961
3144    j3    Viljoen, Bartel Wilhelmus Petrus * 8 Sep 1937
17273    k3    Viljoen, Bartel Wilhelmus Petrus * 22 Jun 1970
3160    k1    Viljoen, Bartel Willhelmus Petrus * 14 Apr 1973
25471    k2    Viljoen, Basil Clifford * 7 Okt 1967
13324    l1    Viljoen, Beatri * 24 Okt 1997
13902    h10    Viljoen, Beatrice * ca 1865
15606    i1    Viljoen, Beatrice * 30 Jun 1917
20839    j9    Viljoen, Beatrice * 30 Apr 1956
20946    j1    Viljoen, Beatrice Ester * 26 Mrt 1928
7297    k3    Viljoen, Beatrice Hendrina * 25 Feb 1942
19799    j2    Viljoen, Beatrice Maria * 6 Aug 1941
24822    j1    Viljoen, Beatrix * 25 Sep 1944
26285    i1    Viljoen, Beatrix Marguerite de Savoye * 1 Mei 1936
7854    h2    Viljoen, Beatrix Maria * 18 Okt 1875
530    h2    Viljoen, Beatrix Martina * 2 Apr 1897
10836    k3    Viljoen, Beau * 26 Sep 2001
6007    j3    Viljoen, Belinda * 9 Mei 1970
15878    j2    Viljoen, Belinda * 1 Des 1966
16540    l1    Viljoen, Belinda
21176    k2    Viljoen, Belinda * 6 Aug 1967
23971    k2    Viljoen, Belinda * 12 Feb 1957
12476    l4    Viljoen, Belinda Lezelle * 9 Jan 1993
29218    e2    Viljoen, Bella Nicole * Apr 2005
2986    l2    Viljoen, Ben * 30 Jul 2008
23227    k1    Viljoen, Ben
21306    k1    Viljoen, Ben André * 7 Des 1968
21303    j2    Viljoen, Ben Brendon * 18 Jul 1943
18438    j3    Viljoen, Ben Gysbert * 14 Mrt 1937
22616    k1    Viljoen, Ben Lovat * 28 Jul 1942
23232    k1    Viljoen, Ben Michael
27202    k2    Viljoen, Ben Reynecke * 20 Jul 1984
23225    j1    Viljoen, Ben Wynand * 14 Jan 1925
18451    l2    Viljoen, Benco
10835    k2    Viljoen, Ben-Ernest * 20 Mei 1999
5932    i6    Viljoen, Benezer * 23 Des 1935
3965    i10    Viljoen, Benjamin * 27 Jan 1926
5948    h3    Viljoen, Benjamin
23654    j9    Viljoen, Benjamin * 14 Apr 1927
28090    h6    Viljoen, Benjamin * 25 Mrt 1919
26552    i6    Viljoen, Benjamin (Bennie) * 25 Jan 1941
8998    i7    Viljoen, Benjamin Daniel * 5 Des 1911
15016    j2    Viljoen, Benjamin Ebenhaezer * 30 Sep 1971
14912    k1    Viljoen, Benjamin Francois * 4 Apr 1991
23753    k1    Viljoen, Benjamin Francois * 3 Apr 1947
23744    i5    Viljoen, Benjamin Francois Antonie * 17 Okt 1892
25507    l2    Viljoen, Benjamin Gerhardus * 30 Jan 1990
13523    h11    Viljoen, Benjamin Gert Jacobus * 18 Aug 1887
21295    i2    Viljoen, Benjamin Gottlieb * 13 Apr 1908
1636    i1    Viljoen, Benjamin Jacobus * 9 Des 1915
2446    i2    Viljoen, Benjamin Jacobus
27613    i8    Viljoen, Benjamin Jacobus (Ben) * 24 Feb 1929
17177    k2    Viljoen, Benjamin Johannes * 25 Aug 1959
19144    i5    Viljoen, Benjamin Johannes * ca 1907
23807    i2    Viljoen, Benjamin Johannes * ca 1890
22465    i4    Viljoen, Benjamin Johannes (Ben) * 7 Sep 1868
22470    k1    Viljoen, Benjamin Johannis * 4 Mrt 1927
22472    l1    Viljoen, Benjamin Johannis * 5 Mei 1953
22476    n1    Viljoen, Benjamin Johannis IV
24782    i7    Viljoen, Benjamin John * 29 Nov 1924
23052    k7    Viljoen, Benjamin Matthys * 16 Nov 1962
14375    i9    Viljoen, Benjamin Petrus (Benzie) * 9 Feb 1953
702    h7    Viljoen, Benjamin Smartenryk * 2 Aug 1901
22510    j3    Viljoen, Benjamin Villion * 27 Aug 1894
27398    k2    Viljoen, Benje Eben * 2 Okt 2000
14382    j3    Viljoen, Benji * 9 Aug 1994
10423    i10    Viljoen, Bennie * 21 Sep 1936
28094    i3    Viljoen, Bennita Maria * 24 Des 1969
9849    h3    Viljoen, Ben-Oni * 4 Jan 1878
9856    j3    Viljoen, Ben-Oni * 17 Nov 1949
20406    k1    Viljoen, Berdine * 21 Jul 1991
18381hg m4  Viljoen, Berdine * 3 Des 2003
16681    k3    Viljoen, Berend Jakobus (Kobus) * 17 Feb 1970
20866    k2    Viljoen, Bernadine * 3 Jul 1986
20744    l1    Viljoen, Bernard
26631    k2    Viljoen, Bernardt * 25 Jul 2007
20498    h6    Viljoen, Bernardus Stefanus * ca 1869
2545    k1    Viljoen, Bernice * 28 Feb 1977
18381hc m1  Viljoen, Bernice * 7 Apr 1989
15202    j2    Viljoen, Bernice Louw * 3 Okt 1938
29145    d4    Viljoen, Bernice Sharon * 28 Mei 1971
23797    j2    Viljoen, Berryoni * 11 Sep 1947
31603    b4    Viljoen, Bertha Helena * Boksburg Noord
18381he m3  Viljoen, Bertus * 14 Mrt 1992
2799    k3    Viljoen, Bertus Hugh * 24 Des 1995
25795    j1    Viljoen, Bettie-Grové * 28 Jul 1947
29382    d2    Viljoen, Betty
30114    a164    Viljoen, Betty * 26 Jul 1932
4459    j3    Viljoen, Betty René * 10 Okt 1949
32057    b12    Viljoen, Beverley
21233    k4    Viljoen, Beverley Lois * 1 Jan 1968
8788    l2    Viljoen, Bianca * 15 Jan 2004
15223e    k2   Viljoen, Bianca * 9 Feb 1982   
19121    l1    Viljoen, Bianca * 15 Jan 2002
19188    l2    Viljoen, Bianca * 17 Jun 1994
20872    k2    Viljoen, Bianca * 7 Nov 1989
17461    n1    Viljoen, Bianca Constance * 18 Aug 1993
10238    k2    Viljoen, Bjorn * 6 Nov 1991
26805    l1    Viljoen, Blignaut * 31 Okt 1995
7055    i1    Viljoen, Blossom Francis * 9 Mei 1920
20818    k3    Viljoen, Blydie * 27 Jun 1969
18464    j2    Viljoen, Bokkie
33100    a1010    Viljoen, Bokkie * 21 Apr 1944
21545    j1    Viljoen, Bonté Helena * 15 Mei 1968
3477    i4    Viljoen, Borcas * ca 1894
34796    b3    Viljoen, Boshoff * 10 Nov 1954
8677    j1    Viljoen, Bouke * 26 Nov 1942
11509    k2    Viljoen, Bradley
31298    b1    Viljoen, Bradley Charles * 13 Jun 1989
16274    l2    Viljoen, Branus * 7 Jun 1980
28306    j2    Viljoen, Bredell
15200    j1    Viljoen, Brenda * 27 Jul 1934
23394    k2    Viljoen, Brenda * 3 Nov 1979
27183    j1    Viljoen, Brenda Elizabeth * 16 Mei 1943
6276    j5    Viljoen, Brenda Matilda * 9 Sep 1955
21368    j2    Viljoen, Brenda Ranelle * 12 Jan 1968
15223d    k1   Viljoen, Brendan * 28 Jan 1979
10239    k3    Viljoen, Brendon * 6 Jul 1995
17852    m1    Viljoen, Brenton * 24 Sep 1994
11827    k2    Viljoen, Brian
11211    i2    Viljoen, Brian Mervyn * 11 Mei 1945
7067    j1    Viljoen, Brian Shearer * 29 Aug 1955
21850    k2    Viljoen, Brigitte Maria Catherine * 30 Mei 1977
28302    j4    Viljoen, Bruce
11324    j3    Viljoen, Bruce Gregory * 19 Sep 1964
1977    k3    Viljoen, Bryan * 29 Feb 1972
34239    c4    Viljoen, Bryan Gordon * 19 Jul 1985
29156    d1    Viljoen, Bryan Harford * 29 Apr 1962
15618    j3    Viljoen, Burger * 26 Jan 1953
24190    k2    Viljoen, Burgert * 26 Nov 1959
29209    d6    Viljoen, Caleb * 21 Sep 1993
1975    l2    Viljoen, Calvin Kyle * 16 Jan 1989
19398    l2    Viljoen, Cameron * 25 Feb 2002
11238    k1    Viljoen, Cameron Jon-Pierre * 20 Sep 1997
1553    i8    Viljoen, Carel
11182    j1    Viljoen, Carel * 2 Nov 1967
11420    g13    Viljoen, Carel * 2 Apr 1889
19042        Viljoen, Carel
19525    e4    Viljoen, Carel * 26 Sep 1774
20327    k4    Viljoen, Carel Aron * 2 Nov 1973
19621    g1    Viljoen, Carel Christoffel * 15 Jan 1825
19646    i2    Viljoen, Carel Christoffel * 2 Mrt 1885
19653    j2    Viljoen, Carel Christoffel * 18 Feb 1925
19658    k3    Viljoen, Carel Christoffel * 25 Apr 1955
19694    h5    Viljoen, Carel Christoffel * 1 Aug 1856
19696    i1    Viljoen, Carel Christoffel * 25 Sep 1885
19730    i1    Viljoen, Carel Christoffel * 14 Apr 1888
30383    a253    Viljoen, Carel Christoffel * ca 1820
31648    c2    Viljoen, Carel Frederick * 31 Jan 1905
18784    k4    Viljoen, Carel Frederik * 12 Des 1977
11419    h5    Viljoen, Carel Frederik Johannes * 2 Jul 1911
19536    g3    Viljoen, Carel Gideon Hendrik * 16 Jan 1821
16505    i2    Viljoen, Carel Hendrik * 1 Mei 1897
1813    i7    Viljoen, Carel Jacobus * 22 Des 1913
1814    h2    Viljoen, Carel Jacobus * 17 Aug 1874
11086    e9    Viljoen, Carel Jacobus ~ 19 Jun 1800
6765    j2    Viljoen, Carel Johannes * 30 Okt 1904
11090    g1    Viljoen, Carel Johannes * 10 Jan 1845
11097    g1    Viljoen, Carel Johannes * 4 Feb 1851
11108    f4    Viljoen, Carel Johannes * 7 Aug 1830
11111    g1    Viljoen, Carel Johannes * 12 Sep 1864
11135    h8    Viljoen, Carel Johannes * 9 Mei 1907
11169    g2    Viljoen, Carel Johannes * 8 Jun 1867
11179    i2    Viljoen, Carel Johannes * 19 Jan 1942
11227    h3    Viljoen, Carel Johannes * 11 Mei 1911
11234    i2    Viljoen, Carel Johannes * 10 Jun 1945
11236    j1    Viljoen, Carel Johannes * 18 Aug 1971
11296    g3    Viljoen, Carel Johannes * 23 Des 1869
11340    h4    Viljoen, Carel Johannes * 7 Nov 1902
11382    g1    Viljoen, Carel Johannes * 28 Okt 1867
15063    g2    Viljoen, Carel Johannes * 15 Jan 1851
15066    g5    Viljoen, Carel Johannes * 6 Sep 1855
15298    i6    Viljoen, Carel Johannes * 14 Feb 1912
16251    j9    Viljoen, Carel Johannes * 24 Sep 1933
18296        Viljoen, Carel Johannes * 30 Mei 1803
19976    f7    --ditto--
20004    h1    Viljoen, Carel Johannes * 20 Okt 1852
20084    j2    Viljoen, Carel Johannes * ca 1950
20117    h1    Viljoen, Carel Johannes * 23 Mei 1859
20146    i8    Viljoen, Carel Johannes * 15 Sep 1899
20147    i9    Viljoen, Carel Johannes * 14 Jun 1901
20433    h1    Viljoen, Carel Johannes * ca 1860
20454    i3    Viljoen, Carel Johannes * 4 Apr 1898
20532    j2    Viljoen, Carel Johannes * 9 Aug 1950
20541    i4    Viljoen, Carel Johannes * ca 1895
23983    h9    Viljoen, Carel Johannes * 29 Apr 1872
23995    j1    Viljoen, Carel Johannes * 23 Aug 1948
23998    i7    Viljoen, Carel Johannes * 1 Mei 1920
27036    i5    Viljoen, Carel Johannes * 13 Okt 1909
31643    a583    Viljoen, Carel Johannes * 18 Feb 1823
20151    i12    Viljoen, Carel Johannes (Calie) * 28 Nov 1906
16239    i4    Viljoen, Carel Johannes (Jaap) * 16 Jul 1887
20066    h8    Viljoen, Carel Johannes Stefanus * 16 Jun 1873
20072    i2    Viljoen, Carel Johannes Stefanus * 21 Mrt 1906
20092    j2    Viljoen, Carel Johannes Stefanus * 13 Sep 1957
22391    h3    Viljoen, Carel Johannes Stefanus * ca 1898
18694        Viljoen, Carel Johannes Stephanus Petrus * 18 Aug 1829
20002    g3    --ditto--
20047    i7    Viljoen, Carel Johannes Stephanus Petrus * 24 Jun 1895
18622    f9    Viljoen, Carel Marthinus * 19 Mei 1806
31157    b2    Viljoen, Carel Marthinus * 12 Mrt 1914
18670    g8    Viljoen, Carel Marthinus Stefanus * 28 Apr 1863
11790    h10    Viljoen, Carel Nicolaas * 18 Sep 1874
11800    i4    Viljoen, Carel Nicolaas * 27 Des 1932
3732    h3    Viljoen, Carel Nicolaas Jacobus * ca 1892
15300    j1    Viljoen, Carel Reinier (Reinie) * 29 Mei 1944
15302    k1    Viljoen, Carel Rynhardt * 28 Jan 1971
26484    h9    Viljoen, Carel Stephanus * 25 Jun 1904
27717    h3    Viljoen, Carel Stephanus * 18 Okt 1898
25931    i4    Viljoen, Carel Wynand * 4 Sep 1927
25936    j4    Viljoen, Carel Wynand * 4 Mei 1966
13718    l2    Viljoen, Cari * 29 Mrt 1999
26806    l2    Viljoen, Cari * 26 Okt 1999
11076    i3    Viljoen, Carien * 5 Jun 1953
11536    j2    Viljoen, Carin * 2 Nov 1963
6527    k3    Viljoen, Carina * 27 Sep 1970
7712    l1    Viljoen, Carina * 13 Des 1995
8726    k3    Viljoen, Carina * 12 Sep 1965
11996    l2    Viljoen, Carina * 13 Okt 1997
13714    l2    Viljoen, Carina * 15 Apr 1997
24297    k1    Viljoen, Carina Elizabeth * 19 Mrt 1971
7440    k2    Viljoen, Carinda * 10 Jan 1977
23358    l1    Viljoen, Carissa * 18 Des 1997
1119    i4    Viljoen, Carl Hendrik * ca 1939
8008    i4    Viljoen, Carl Hercules
20497    h5    Viljoen, Carl Johannes * 8 Mei 1868
1360    k1    Viljoen, Carl Louis * 12 Jul 1940
15980    j4    Viljoen, Carl Louis * 11 Jul 1963
21615    i2    Viljoen, Carl Nickolas * ca 1928
8872    h5    Viljoen, Carl Renier
8876    i3    Viljoen, Carl Renier
27713    g2    Viljoen, Carl Stephanus * 12 Mrt 1864
1129    j4    Viljoen, Carla * 22 Aug 1980
2882    k2    Viljoen, Carla * 22 Jan 1992
10072    j3    Viljoen, Carla * 12 Okt 1964
16079    m1    Viljoen, Carla * 18 Des 2000
26142    k2    Viljoen, Carla * 14 Apr
34489    d2    Viljoen, Carla
20251    l3    Viljoen, Carla Louise * 5 Des 1984
26006    k4    Viljoen, Carlé * 18 Jan 1991
13765    k3    Viljoen, Carlie * 8 Des 1978
26796    l2    Viljoen, Carlien * 17 Apr 1988
11185    j4    Viljoen, Carlina * 20 Nov 1971
24439    l2    Viljoen, Carlo Francois * 5 Jan 2001
26700    i3    Viljoen, Carol * 17 Mei 1954
7071    j2    Viljoen, Carol Sheila * 1 Okt 1957
1711    l3    Viljoen, Carolien * 7 Mei 2007
6769    k2    Viljoen, Carolina * ca 1929
23246    j1    Viljoen, Carolina (Lina) * 16 Jul 1926
24340    j1    Viljoen, Carolina Alida * 15 Apr 1935
20685    j2    Viljoen, Carolina Antoinetta * 11 Jul 1929
8334    i4    Viljoen, Carolina Cecilia Susara * 12 Jun 1909
14095    k3    Viljoen, Carolina Elizabeth * 5 Jun 1963
13392    i2    Viljoen, Carolina Hendrika Ulrich * 27 Sep 1922
11389    g6    Viljoen, Carolina Johanna * 12 Jun 1875
28256    j1    Viljoen, Carolina Johanna * 26 Sep 1935
15088    i5    Viljoen, Carolina Johanna Adriana * 14 Apr 1922
21106    g3    Viljoen, Carolina Louisa * 14 Mrt 1838
6158    j1    Viljoen, Carolina Margaretha * 18 Jan 1956
28550    j4    Viljoen, Carolina Margaretha (Carina) * 7 Apr 1963
18638    g3    Viljoen, Carolina Marthina * 30 Jan 1832
14173    j7    Viljoen, Carolina Petronella (Lindie) * 11 Jan 1965
9219    j2    Viljoen, Carolina Susanna * 9 Des 1956
19335    i7    Viljoen, Carolina Wilhelmina (Carlie) * 23 Sep 1921
4031    i9    Viljoen, Carolina Wilhelmine (Linie) * 18 Feb 1917
11565    j4    Viljoen, Caroline Ann * 15 Mrt 1971
14369    i8    Viljoen, Caroline Elisabeth (Kennie) * 23 Sep 1951
32403    a813    Viljoen, Caroline Frederika † 17 Jun 2011
10140    j2    Viljoen, Caryn Michelle * 29 Aug 1967
31713    b4    Viljoen, Caspar † voor 1900
16147    j5    Viljoen, Casparus Jan Hendrik (Casper) * 25 Des 1923
24630    j5    Viljoen, Casparus Johannes * 23 Mei 1942
7293    l3    Viljoen, Casparus Steenkamp * 17 Mei 1974
1490    h5    Viljoen, Casper Hendrik * 27 Jun 1860
19393    j10    Viljoen, Casper Hendrik * 14 Nov 1951
26121    i2    Viljoen, Casper Hendrik Claasen * 3 Okt 1930
26124    j1    Viljoen, Casper Hendrik Claassen * 7 Nov 1956
17773    l2    Viljoen, Casper Jan (Jandré) * 5 Jun 1987
3612    i7    Viljoen, Catarina Dorethea * 9 Mei 1923
24349    k3    Viljoen, Catarina Wilhelmina * 23 Mrt 1971
1740    h8    Viljoen, Catharina
9724    h9    Viljoen, Catharina * 1 Mei 1900
9913    g6    Viljoen, Catharina * 6 Okt 1855
10965    g10    Viljoen, Catharina * ca 1873
14649    h8    Viljoen, Catharina * 25 Des 1920
17359    k2    Viljoen, Catharina * 3 Sep 1990
19041    g10    Viljoen, Catharina * 1848
24015    j2    Viljoen, Catharina * 1924
28826    c1    Viljoen, Catharina * 31 Jan 1900
29238    b3    Viljoen, Catharina * ca 1869
17594    k1    Viljoen, Catharina (Katrientjie)
21324    i1    Viljoen, Catharina (Rina) * 1 Apr 1917
30096    b2    Viljoen, Catharina (Rina) Johanna * 12 Mrt 1941
6871    j1    Viljoen, Catharina Abelina Maria * 15 Aug 1910
9040    j1    Viljoen, Catharina Adelina Joachimina Johanna * 18 Nov 1953
8990    j2    Viljoen, Catharina Aletta * 18 Sep 1934
8996    i6    Viljoen, Catharina Aletta * 3 Jun 1910
31148    d1    Viljoen, Catharina Aletta * 11 Jun 1972
6339    i1    Viljoen, Catharina Aletta Elizabeth * 10 Mei 1874
6464    g8    Viljoen, Catharina Aletta Elizabeth * 4 Aug 1831
644    g7    Viljoen, Catharina Aletta Susan Poklenberg * 24 Sep 1836
34849    c1    Viljoen, Catharina Anna Adriana * ca 1954
898    j2    Viljoen, Catharina Bartholina Elizabeth (Rose) * 15 Sep 1917
1082    j2    Viljoen, Catharina Bartolina Elizabeth (Barta) * 17 Jul 1936
989    j3    Viljoen, Catharina Bethalina Elizabeth * 13 Feb 1923
912    k2    Viljoen, Catharina Carolina (Ina, Bokkie) * 6 Jun 1946
11879        Viljoen, Catharina Cecilia * 21 Apr 1953
34705    b1    --ditto--
13091    g1    Viljoen, Catharina Cecilia * 20 Jul 1828
13134    h3    Viljoen, Catharina Cecilia * 2 Sep 1863
13182    g4    Viljoen, Catharina Cecilia * 19 Apr 1834
15170        --ditto--
15171    h1    Viljoen, Catharina Cecilia * 13 Jun 1861
15319        --ditto--
25781    i1    Viljoen, Catharina Cecilia * 7 Mrt 1907
25844    j2    Viljoen, Catharina Cecilia * 12 Feb 1968
25839    i1    Viljoen, Catharina Cecilia (Trynie) * 8 Nov 1916
2845    i1    Viljoen, Catharina Cornelia * 16 Des 1914
10753    k2    Viljoen, Catharina Cornelia * 1 Jun 1981
23064    k1    Viljoen, Catharina Cornelia * 22 Sep 1951
25195    i1    Viljoen, Catharina Cornelia (Corrien) * 20 Apr 1925
22971    j2    Viljoen, Catharina Dorothea * 27 Apr 1918
11475    j2    Viljoen, Catharina Eksteen * 19 Mei 1941
9081    h1    Viljoen, Catharina Elisabet * 25 Feb 1879
25346    j2    Viljoen, Catharina Elisabet * 25 Jun 1931
25358    i4    Viljoen, Catharina Elisabet * 24 Nov 1906
27739    i1    Viljoen, Catharina Elisabet (Rinie) * 24 Mei 1938
9019    h1    Viljoen, Catharina Elisabet Magdalena * 3 Jan 1870
20076    i4    Viljoen, Catharina Elisabet Maria * 8 Jul 1909
6743    h2    Viljoen, Catharina Elisabet Vermeulen ~ 23 Apr 1854
19940    h10    Viljoen, Catharina Elisabeth * ca 1893
13416    h11    Viljoen, Catharina Elisabeth (Tina) * 21 Apr 1883
12182    g1    Viljoen, Catharina Elisabeth Francina * 5 Feb 1822
18693    g2    Viljoen, Catharina Elisabeth Maria * 2 Mrt 1834
20003        --ditto--
4986    j1    Viljoen, Catharina Elizabeth * 2 Nov 1924
6967    k2    Viljoen, Catharina Elizabeth * 12 Sep 1952
7525    f6    Viljoen, Catharina Elizabeth * 4 Nov 1807
7817    i1    Viljoen, Catharina Elizabeth * 10 Feb 1915
8518    g8    Viljoen, Catharina Elizabeth * 7 Jun 1858
8824    f7    Viljoen, Catharina Elizabeth * 9 Jan 1826
9153    g6    Viljoen, Catharina Elizabeth * 14 Sep 1877
11195    i4    Viljoen, Catharina Elizabeth * 27 Mei 1945
11248    i4    Viljoen, Catharina Elizabeth * 14 Jan 1948
12516        Viljoen, Catharina Elizabeth * 20 Aug 1834
19821    g6    --ditto--
12520    h3    Viljoen, Catharina Elizabeth * 9 Nov 1859
12536    i2    Viljoen, Catharina Elizabeth * 29 Apr 1905
13057    i1    Viljoen, Catharina Elizabeth * 6 Aug 1940
17344    i12    Viljoen, Catharina Elizabeth * 20 Mrt 1914
17362    j7    Viljoen, Catharina Elizabeth * 13 Jan 1965
21023    h1    Viljoen, Catharina Elizabeth * 18 Okt 1889
21348    i1    Viljoen, Catharina Elizabeth * 12 Jan 1927
22103    j4    Viljoen, Catharina Elizabeth * 22 Nov 1965
22115    j4    Viljoen, Catharina Elizabeth * 30 Mrt 1970
26278    h1    Viljoen, Catharina Elizabeth * 11 Jun 1893
2839    j3    Viljoen, Catharina Elizabeth (Arina) * 15 Okt 1962
15461    k4    Viljoen, Catharina Elizabeth (Carien) * 22 Jun 1965
14249    j3    Viljoen, Catharina Elizabeth (Ilze) * 1958
7501    h9    Viljoen, Catharina Elizabeth Francina * 20 Nov 1882
4258    i4    Viljoen, Catharina Elizabeth Gertruida * 16 Jun 1898
22001    h3    Viljoen, Catharina Elizabeth Margaretha * 22 Jun 1875
22046    h2    Viljoen, Catharina Elizabeth Margaretha * Des 1877
22182    h2    Viljoen, Catharina Elizabeth Margaretha * Des 1880
6735    g3    Viljoen, Catharina Elizabeth Maria * 2 Mrt 1826
8960        --ditto--
9013    h4    Viljoen, Catharina Elizabeth Maria * 10 Jan 1884
9075    g5    Viljoen, Catharina Elizabeth Maria * 9 Mrt 1855
20061    h6    Viljoen, Catharina Elizabeth Maria * 2 Jun 1868
22388        --ditto--
18724    j1    Viljoen, Catharina Elizabeth Maria (Tia) * 19 Nov 1927
16368    i6    Viljoen, Catharina Elizabetha * 17 Mei 1903
22154    h8    Viljoen, Catharina Elizabetha Margaretha * 1 Des 1896
22389    h1    Viljoen, Catharina Elizabetha Maria * ca 1894
16574    g6    Viljoen, Catharina Francina * 14 Des 1844
19850    k2    Viljoen, Catharina Francina * 9 Aug 1966
11397    g11    Viljoen, Catharina Frederika * 3 Aug 1884
485    h14    Viljoen, Catharina Frederika Aletta * 31 Okt 1885
4665    i7    Viljoen, Catharina Fredrika J S * Aug 1918
28812    c2    Viljoen, Catharina Gertruida Nicomina * ca 1894
18542    i2    Viljoen, Catharina Helena * 29 Jan 1908
18545    i1    Viljoen, Catharina Helena * 30 Des 1904
26751    g8    Viljoen, Catharina Helena * 15 Aug 1887
11708    k1    Viljoen, Catharina Helena Margaretha * 14 Sep 1946
26418    h1    Viljoen, Catharina Helena Minnaar * 4 Sep 1895
15506    i3    Viljoen, Catharina Hendriena Johanna * 27 Aug 1914
11779    i6    Viljoen, Catharina Hendrina * 6 Nov 1904
28187    i2    Viljoen, Catharina Hendrina (René) * 20 Okt 1944
20167    i4    Viljoen, Catharina Hendrina Lucasina Johanna * 28 Aug 1888
20185    h3    Viljoen, Catharina Hendrina Lucasina Johanna * 9 Apr 1863
20134    i5    Viljoen, Catharina Hendrina Lucasina Johanna (Tina) * 26 Jun 1893
20268    i6    Viljoen, Catharina Hendrina Lucasina Johanna (Tina) * 7 Aug 1904
11471    i1    Viljoen, Catharina Hendrina Susanna * 19 Nov 1910
24869    h6    Viljoen, Catharina Hermina * 17 Jun 1871
64    f5    Viljoen, Catharina Jacoba ~ 1 Jul 1798
3756    f3    Viljoen, Catharina Jacoba * 21 Sep 1812
19309    j1    Viljoen, Catharina Jacoba (Rina) * 21 Okt 1940
3049    i6    Viljoen, Catharina Jacomina * 5 Des 1915
33652    b7    Viljoen, Catharina Jacomina * 1873
32114    b2    Viljoen, Catharina Jacomina Hendrina
2130    i3    Viljoen, Catharina Jermina
2633    h13    Viljoen, Catharina Johanna * 5 Nov 1890
3000    h3    Viljoen, Catharina Johanna * 2 Jul 1871
3081    i10    Viljoen, Catharina Johanna * 28 Feb 1927
7365    j3    Viljoen, Catharina Johanna * 21 Aug 1916
8566    j1    Viljoen, Catharina Johanna * 11 Mrt 1923
11668        Viljoen, Catharina Johanna * 30 Des 1808
12876    f9    --ditto--
11781    i8    Viljoen, Catharina Johanna * 25 Nov 1908
11786    h8    Viljoen, Catharina Johanna * 20 Sep 1870
11900    h3    Viljoen, Catharina Johanna * 26 Okt 1870
11922    h2    Viljoen, Catharina Johanna * 11 Jan 1871
12066    i10    Viljoen, Catharina Johanna * 16 Mei 1925
12071    h6    Viljoen, Catharina Johanna * 2 Nov 1881
12873    g8    Viljoen, Catharina Johanna * 4 Sep 1844
13053    h6    Viljoen, Catharina Johanna * 12 Jan 1898
14307    g4    Viljoen, Catharina Johanna * 15 Sep 1861
14752    j1    Viljoen, Catharina Johanna * 2 Mei 1937
24559    j1    Viljoen, Catharina Johanna * 20 Mrt 1928
25367    i2    Viljoen, Catharina Johanna * 20 Feb 1897
25542    k4    Viljoen, Catharina Johanna * 18 Jun 1964
29174    b5    Viljoen, Catharina Johanna * 23 Nov 1913
5539    e5    Viljoen, Catharina Johanna ?(Baaitjie)? * 26 Okt 1790
7399    i6    Viljoen, Catharina Johanna (Katie) * 29 Des 1895
7262    j3    Viljoen, Catharina Johanna (Tiekie) * 17 Jan 1915
7981    k2    Viljoen, Catharina Johanna Magrieta (Marinda) * 11 Des 1969
11798    i3    Viljoen, Catharina Johanna Susanna * 10 Nov 1928
11905    g7    Viljoen, Catharina Johanna Susanna * 14 Jan 1838
3419    h12    Viljoen, Catharina Louisa * 31 Mrt 1893
6715    j13    Viljoen, Catharina M * 13 Nov 1928
9410    i17    Viljoen, Catharina Magaretha * 6 Sep 1944
20020    j1    Viljoen, Catharina Magdalena * 16 Feb 1914
20809    j9    Viljoen, Catharina Magdalena * 17 Apr 1950
20840    i4    Viljoen, Catharina Magdalena * 30 Okt 1913
28529    h4    Viljoen, Catharina Magdalena * 19 Des 1894
17676    j8    Viljoen, Catharina Magrietha * 5 Okt 1921
21375    h9    Viljoen, Catharina Marais (Kate) * 14 Okt 1908
13196    l1    Viljoen, Catharina Margaretha * 26 Jun 1972
17623    j5    Viljoen, Catharina Margaretha * 13 Apr 1913
8641    i6    Viljoen, Catharina Maria * 11 Jul 1898
9349    h2    Viljoen, Catharina Maria * 27 Jun 1875
10537    i1    Viljoen, Catharina Maria * 10 Feb 1915
11048    g2    Viljoen, Catharina Maria * 6 Okt 1879
11337    j2    Viljoen, Catharina Maria * 8 Nov 1954
18894    k1    Viljoen, Catharina Maria * 3 Des 1963
20789    h5    Viljoen, Catharina Maria * 14 Sep 1877
22430    d4    Viljoen, Catharina Maria ~ 25 Apr 1751
25771    h4    Viljoen, Catharina Maria * ca 1874
3998    i3    Viljoen, Catharina Maria (Cato) * 5 Mei 1904
16931    j2    Viljoen, Catharina Maria (Mara) * 21 Okt 1918
16975    k5    Viljoen, Catharina Maria (Ria) * 15 Nov 1961
16699        Viljoen, Catharina Maria Elizabeth * 10 Jan 1883
20011    i3    --ditto--
16706    j3    Viljoen, Catharina Maria Elizabeth * 27 Sep 1933
7363    j2    Viljoen, Catharina Maria Johanna * 6 Jan 1914
7989    i1    Viljoen, Catharina Maria Johanna * 26 Mrt 1911
11041    h6    Viljoen, Catharina Maria Johanna (Dolly) * 28 Jul 1910
16743    i4    Viljoen, Catharina Maria Magdalena * 1911
311    i1    Viljoen, Catharina Maria Susanna * 18 Apr 1877
372    j8    Viljoen, Catharina Maria Susanna * 7 Aug 1927
14157    j2    Viljoen, Catharina Maria Susanna * 17 Jun 1950
1077    j1    Viljoen, Catharina Marthina Wilhelmina (Duifie) * 11 Nov 1932
2502    i4    Viljoen, Catharina Petronella * 12 Jun 1894
25883    i4    Viljoen, Catharina Petronella * 15 Des 1923
15481    j1    Viljoen, Catharina Petronella (Tariena) * 1942
35938    d2    Viljoen, Catharina Petronella Susanna * 3 Jul 1897
28129    f11    Viljoen, Catharina Pieternella * 10 Des 1836
9940    h3    Viljoen, Catharina Pieternella (Nonnie) * 5 Aug 1882
20514    h1    Viljoen, Catharina Rosina * ca 1870
29179    b2    Viljoen, Catharina Rosina * 24 Nov 1872
3489    h4    Viljoen, Catharina Sophia * 1 Nov 1868
3500    g5    Viljoen, Catharina Sophia * ca 1834
195    k2    Viljoen, Catharina Susanna * 2 Nov 1937
203    j8    Viljoen, Catharina Susanna * 1921
1786    g3    Viljoen, Catharina Susanna * 24 Jul 1847
1824    h6    Viljoen, Catharina Susanna * Mei 1890
5851    g10    Viljoen, Catharina Susanna * 20 Mrt 1870
8797    j2    Viljoen, Catharina Susanna * 2 Sep 1959
15576    i1    Viljoen, Catharina Susanna ~ 30 Aug 1928
26913        Viljoen, Catharina Susanna * 15 Nov 1893
27707    h2    --ditto--
26917    j2    Viljoen, Catharina Susanna * 15 Feb 1944
5836    i3    Viljoen, Catharina Susanna (Carin) * ca 1940
12016    k1    Viljoen, Catharina Susanna (Santa) * 6 Jul 1978
15474    i4    Viljoen, Catharina Susanna Cornelia * 15 Nov 1905
4572    j5    Viljoen, Catharina Susanna Fredrika * 21 Mei 1918
1875    h2    Viljoen, Catharina Susanna Gertruida * 24 Sep 1890
6068    h3    Viljoen, Catharina Susanna Hendrina Sophia * 5 Des 1862
7944    f3    Viljoen, Catharina Susanna Johanna * 1 Feb 1812
14134    i6    Viljoen, Catharina Susanna Maria (Kate) * 23 Sep 1912
5152    h6    Viljoen, Catharina Susanna Martiena * 5 Apr 1882
11077    h2    Viljoen, Catharina van Rhyn * 29 Mrt 1920
20706    h10    Viljoen, Catharina Wilhelmina * 8 Mrt 1883
20732        --ditto--
20748    i3    Viljoen, Catharina Wilhelmina * 14 Okt 1908
24267    j1    Viljoen, Catharina Wilhelmina * 4 Apr 1943
25461    j2    Viljoen, Catharina Wilhelmina * 14 Des 1940
28087    i1    Viljoen, Catharina Wilhelmina * 1947
7276    k2    Viljoen, Catharine Anna * 11 Feb 1956
28461    i1    Viljoen, Catherina Elizabeth * 8 Apr 1910
7125    j2    Viljoen, Catherina Elizabeth Margaretha * ca 1894
18504d    k1  Viljoen, Catherina Elizabeth Suusanna (Rina) * 22 Nov 1953
16367    i5    Viljoen, Catherina Elizabetha * Jul 1901
8311    h3    Viljoen, Catherina Helena * 1 Aug 1878
28208    i3    Viljoen, Catherina Hendrina (Drienie) * 13 Apr 1948
2661    k3    Viljoen, Catherina Johanna * 3 Nov 1958
23677    j2    Viljoen, Catherina Magdalena Wesselina * 26 Nov 1911
4170    i6    Viljoen, Catherina Susanna (Susan) * 24 Feb 1932
30794    b1    Viljoen, Catherine * 11 Sep 1954
35018    b3    Viljoen, Catherine Francis * ca 1912
7784    j2    Viljoen, Catherine Maria * 27 Jul 1951
7030    k3    Viljoen, Catherine Sarah * 24 Okt 1984
28871    d1    Viljoen, Cathleen Elizabeth * 1 Feb 1947
13815    h3    Viljoen, Cathrina Hermina * ca 1872
27892    j1    Viljoen, Cathrine Dianne * 19 Des 1947
17025    i3    Viljoen, Catrina Willemina Petronella * 14 Aug 1879
17339    l2    Viljoen, Cayla * 12 Sep 2008
21213    i3    Viljoen, Cecil
15874    j1    Viljoen, Cecile * 23 Mrt 1959
19441    i9    Viljoen, Cecile (Baba) * ca 1927
3165    k3    Viljoen, Cecilia Catharina * 6 Okt 1979
13500    i1    Viljoen, Cecilia * ca 1896
14701    j2    Viljoen, Cecilia * 26 Jan 1971
15838    i1    Viljoen, Cecilia * 6 Aug 1914
28203    j3    Viljoen, Cecilia * 9 Sep 1972
17925        Viljoen, Cecilia (Celia) * 26 Feb 1980
21275    i2    Viljoen, Cecilia (Celia)
22956    k3    Viljoen, Cecilia Aletta * 14 Aug 1952
15218    i3    Viljoen, Cecilia Catharina * 12 Sep 1904
22098    k2    Viljoen, Cecilia Charlotte * 11 Jan 1987
1344    i3    Viljoen, Cecilia Helena * 19 Mei 1885
1345    h4    Viljoen, Cecilia Helena * 21 Mrt 1852
1351    i2    Viljoen, Cecilia Helena * 25 Jan 1881
1406    i3    Viljoen, Cecilia Helena * 31 Des 1887
18332    g1    Viljoen, Cecilia Johanna * 16 Okt 1823
18503    i4    Viljoen, Cecilia Johanna * 2 Des 1894
18625    g1    Viljoen, Cecilia Johanna * 22 Jul 1826
22225    h3    Viljoen, Cecilia Johanna * ca 1880
22244    i5    Viljoen, Cecilia Johanna
12682    j3    Viljoen, Cecilia Johanna (Cielie) * 6 Apr 1946
18382    h3    Viljoen, Cecilia Johanna (Cillie) * 7 Mrt 1860
33645    b2    Viljoen, Cecilia Magdalena * ca 1865
5114    j4    Viljoen, Cecilia Magdalena Aletta * 3 Feb 1927
15908    h2    Viljoen, Cecilia Margaretha * 12 Okt 1883
22594        --ditto--
1365    k2    Viljoen, Cecilia Maria * 25 Aug 1945
29421    c2    Viljoen, Cecilia Maria Aletta * 6 Jun 1929
5122    j3    Viljoen, Cecilia Maria Aletta (Cillie) * 20 Mrt 1927
20665    k2    Viljoen, Cedric * 30 Mei 1961
10482    i1    Viljoen, Cedric Iver * 5 Apr 1922
33626    f1    Viljoen, Celeste Elzette * 16 Des 1982
17927    m2    Viljoen, Celine * 1 Jun 2004
5887    i6    Viljoen, Cera Joan * 27 Jul 1936
1017    k6    Viljoen, Chandré * 2 Aug 1973
16634    k2    Viljoen, Chané * 26 Jun 1999
1150    m1    Viljoen, Chanel * 8 Aug 1994
29437    d1    Viljoen, Chanel * 4 Mrt 1986
246    l3    Viljoen, Chanien * 19 Mei 1989
856    m2    Viljoen, Chanté * 20 Feb 1996
28022    k3    Viljoen, Chantel * 4 Jan 1992
4162    l2    Viljoen, Chantelle * 19 Sep 1999
4874    l1    Viljoen, Chantelle
16865    m1    Viljoen, Chantelle * 13 Mei 1992
25485    k2    Viljoen, Chantelle * 7 Sep 1978
27888    k1    Viljoen, Chantelle * 12 Des 1991
35254    c5    Viljoen, Chantelle * 27 Mrt 1984
28476    k2    Viljoen, Chantenè * 11 Sep 2002
22785    l1    Viljoen, Chanzelee * 3 Mrt 2003
4555    m2    Viljoen, Chanzelle * 29 Des 1985
18528    l3    Viljoen, Chara * 22 Aug 2002
5847    h4    Viljoen, Charel * 1892
4103    j1    Viljoen, Charl * 30 Jul 1947
6351    i5    Viljoen, Charl * ca 1890
7632    k1    Viljoen, Charl * 27 Sep 1965
7727    k2    Viljoen, Charl * 26 Nov 1970
12306    j3    Viljoen, Charl * 26 Des 1912
25997    k2    Viljoen, Charl * 24 Mrt 1969
27284    j1    Viljoen, Charl * 15 Jul 1972
34486    c5    Viljoen, Charl (Callie) * 9 Mei 1974
7527    f8    Viljoen, Charl (Karel) Jacobus * 12 Aug 1809
7138    k3    Viljoen, Charl Crous * 6 Nov 1948
14734    k1    Viljoen, Charl Daniël Celliers * 24 Mrt 1973
14718    h6    Viljoen, Charl Daniel Cilliers * 4 Nov 1876
14731    j3    Viljoen, Charl Daniel Cilliers * 20 Des 1948
13427    h15    Viljoen, Charl Francois * 28 Apr 1893
13441    j2    Viljoen, Charl Francois * 3 Sep 1958
23943    k2    Viljoen, Charl Francois * 12 Okt 1953
7648    k1    Viljoen, Charl Hurtley * 15 Jun 1947
6347    j2    Viljoen, Charl Jacob * 22 Sep 1921
7167    j9    Viljoen, Charl Jacob * 20 Jan 1924
7570    g9    Viljoen, Charl Jacobus * 8 Okt 1842
7643    i1    Viljoen, Charl Jacobus * 2 Jan 1894
7681    i1    Viljoen, Charl Jacobus * 11 Mei 1894
7758    i4    Viljoen, Charl Jacobus * 24 Sep 1912
7786    i2    Viljoen, Charl Jacobus * 28 Mrt 1920
7856    h3    Viljoen, Charl Jacobus * 18 Feb 1879
10476    j1    Viljoen, Charl Johan * 19 Mrt 1958
13881        Viljoen, Charl Johannes * 10 Jun 1845
14442    g1    --ditto--
14851    l2    Viljoen, Charl Johannes * 10 Okt 1981
27669    h4    Viljoen, Charl Johannes
29178    b1    Viljoen, Charl Johannes * 10 Feb 1871
2452    f9    Viljoen, Charl Johannes (Sarel) * 10 Mei 1810
21156    j4    Viljoen, Charl Johannes de Villiers * 1 Mrt 1930
7630    j1    Viljoen, Charl Julius * 25 Jan 1938
28295    h5    Viljoen, Charl Paul * 1 Jul 1879
28303    i2    Viljoen, Charl Paul * 18 Aug 1905
28308    k1    Viljoen, Charl Paul * 1966
28313    j1    Viljoen, Charl Paul † Aug 1963
28320    j1    Viljoen, Charl Paul * 5 Mrt 1938
14843    i4    Viljoen, Charl Petrus * 22 Jul 1895
15916        --ditto--
7579    j1    Viljoen, Charl William (Bill) * 17 Nov 1923
7623    j2    Viljoen, Charla Yvonne * 9 Apr 1932
27198    k4    Viljoen, Charlaine Elizabeth * 14 Nov 1983
11134    i2    Viljoen, Charle André Cecil * 16 Des 1937
11131    h7    Viljoen, Charle Francois Naude * 7 Jun 1905
14736    l1    Viljoen, Charleen * 22 Jul 2001
27026    k1    Viljoen, Chárlene * 11 Sep 1968
22914    j2    Viljoen, Charlene Maria * 12 Aug 1945
16535    l1    Viljoen, Charles
29786    a89    Viljoen, Charles * 1958
22518    l3    Viljoen, Charles Anthony * 29 Apr 1953
14740    k4    Viljoen, Charles Danny * 23 Jan 1992
7007    j1    Viljoen, Charles Ernst Louis * 4 Jan 1927
23251    j2    Viljoen, Charles Eugéne Marais (Marais) * 20 Mei 1930
14535    g9    Viljoen, Charles Francois * 5 Mei 1863
7575    i1    Viljoen, Charles Hurtley * 22 Des 1889
7768    i1    Viljoen, Charles Hurtley * 7 Aug 1916
30826    a382    Viljoen, Charles Jacob * Mrt 1882
30831    b3    Viljoen, Charles Jacob (Sarel) * ca 1915
7573    h1    Viljoen, Charles Jacobus * 28 Okt 1865
28936    e3    Viljoen, Charles Johannes * 27 Okt 1967
7003    h3    Viljoen, Charles Josef * 9 Apr 1873
7016    i2    Viljoen, Charles Joseph Stevens * 15 Okt 1900
14848    k2    Viljoen, Charles Petrus * 2 Jun 1954
28792    d7    Viljoen, Charles Steven * ca 1922
7890    g20    Viljoen, Charlina Jacoba * 1864
2529    i2    Viljoen, Charlotta * ca 1893
19409    i4    Viljoen, Charlotta Francina (Charlotte) * 2 Jan 1916
9889    i6    Viljoen, Charlotte * 10 Jan 1923
18815    l2    Viljoen, Charlotte * 1 Jan 2000
18381ht  m2  Viljoen, Charlotte Janette * 18 Jul 2000
29863    c2    Viljoen, Charlotte * 8 Feb 1985
7882    g18    Viljoen, Charlotte Cornelia * 25 Aug 1858
7114    l2    Viljoen, Charlotte Elizabeth * 21 Des 1956
18224    k4    Viljoen, Charlotte Karin * 5 Des 1968
24753    i2    Viljoen, Charlotte Maria * 1905
7754    i2    Viljoen, Charlotte Meyer * 28 Jun 1906
22831    k1    Viljoen, Charlotte Monica * 2 Jul 1953
12791    i4    Viljoen, Charlotte Sophia * 1 Sep 1898
13494    k3    Viljoen, Charmain * 26 Nov 1969
6909    l3    Viljoen, Charmaine * 8 Sep 1966
19399    k2    Viljoen, Charmaine * 22 Okt 1978
25404    k1    Viljoen, Charmaine * 15 Mei 1963
29073    d5    Viljoen, Charmaine Anne * 1 Okt 1958
13202    m1    Viljoen, Charmi * 10 Aug 2007
17156    l3    Viljoen, Charnay * 12 Sep 2005
22777    l1    Viljoen, Charné * 7 Okt 1992
30741    b3    Viljoen, Charné * 19 Jan 1969
25424    j8    Viljoen, Chatrina Johanna (Carina) * 14 Aug 1947
27345    k3    Viljoen, Chelsea * 15 Mei 1994
16869    l4    Viljoen, Chené * 16 Des 1978
21824    l1    Viljoen, Chéri * 17 Nov 1985
26237    j2    Viljoen, Cherie * 28 Aug 1961
7010    k2    Viljoen, Cheryl * 15 Aug 1955
21561    j2    Viljoen, Cheryl
34297    c3    Viljoen, Cheryl Bernise
3587    k1    Viljoen, Cherylin * 26 Okt 1968
27904    k1    Viljoen, Chreen * 9 Mei 1983
936    l1    Viljoen, Chris * 20 Aug 1978
4060    l2    Viljoen, Chris * 19 Aug 1996
21568    i3    Viljoen, Chris * 29 Jan 1931
22618    l1    Viljoen, Chris * 24 Mei 1969
19289    l2    Viljoen, Chris Carel * 16 Jul 1999
21430    j2    Viljoen, Chrisma * 18 Apr 1945
33120    e1    Viljoen, Chrisma
20300    l2    Viljoen, Chrisma Chantelle * 11 Feb 1989
8020    h2    Viljoen, Chrissie Johanna * ca 1875
9924    j1    Viljoen, Christa * 3 Nov 1932
16545    l2    Viljoen, Christa
35192    b4    Viljoen, Christa * ca 1948
11160    i1    Viljoen, Christa Millicent * 9 Apr 1959
3149    k3    Viljoen, Christel * 23 Sep 1976
20911    j4    Viljoen, Christelle * 14 Aug 1961
14364    j4    Viljoen, Christene * 22 Aug 1981
26329    j1    Viljoen, Christhel * 7 Feb 1968
29789    b2    Viljoen, Christi * 12 Des 1988
3115g      l1   Viljoen, Christiaan * 16 Nov 1987
8875    i2    Viljoen, Christiaan
10539    i2    Viljoen, Christiaan * 13 Des 1917
10579    i1    Viljoen, Christiaan
19485    h5    Viljoen, Christiaan * ca 1883
21677    l2    Viljoen, Christiaan * 6 Aug 1983
23141    j4    Viljoen, Christiaan * 20 Apr 1924
23722    k1    Viljoen, Christiaan * 1 Mei 1959
31031    c3    Viljoen, Christiaan * 31 Jan 1960
23646    j7    Viljoen, Christiaan (Christie) Nothling * 23 Feb 1921
11763    j2    Viljoen, Christiaan Albrecht
28148    i2    Viljoen, Christiaan André * 9 Nov 1942
22532    i6    Viljoen, Christiaan Andries (Chris) * 9 Sep 1873
6025    h7    Viljoen, Christiaan Beyers Dewet * 12 Okt 1915
33669    b2    Viljoen, Christiaan Christoffel * ca 1976
21876    i3    Viljoen, Christiaan David * 26 Aug 1910
21897    h7    Viljoen, Christiaan David * Apr 1877
21914    j4    Viljoen, Christiaan David * ca 1942
21920    i4    Viljoen, Christiaan David * 24 Okt 1916
6793    j8    Viljoen, Christiaan de Wet * 2 Aug 1916
35183    c1    Viljoen, Christiaan de Wet
9964    h13    Viljoen, Christiaan de Wet (Snoekie) * 5 Nov 1908
6798    k3    Viljoen, Christiaan Dewet * 18 Jun 1950
22614    j2    Viljoen, Christiaan Engelbertus * 7 Mrt 1908
23170    k2    Viljoen, Christiaan Erasmus
23158    i4    Viljoen, Christiaan Erasmus (Chris) * 24 Jan 1881
23168    j3    Viljoen, Christiaan Erasmus (Christie) * 26 Sep 1922
20153    h2    Viljoen, Christiaan Ernst * 27 Feb 1860
20181    j1    Viljoen, Christiaan Ernst * 27 Des 1930
20279    i8    Viljoen, Christiaan Ernst * 10 Mrt 1908
20296    k3    Viljoen, Christiaan Ernst * 28 Jan 1961
20323    k2    Viljoen, Christiaan Ernst * 19 Nov 1970
20338    j5    Viljoen, Christiaan Ernst (Erna) * 5 Sep 1954
12410    j2    Viljoen, Christiaan Ferdinand * 1922
5586    i3    Viljoen, Christiaan Frederick * ca 1914
31645    b1    Viljoen, Christiaan Frederick Mulder * 14 Sep 1874
5575    g3    Viljoen, Christiaan Frederik * 27 Sep 1860
5588    h4    Viljoen, Christiaan Frederik * 26 Sep 1891
5594    i2    Viljoen, Christiaan Frederik * 4 Jun 1927
13924    h6    Viljoen, Christiaan Frederik * 30 Mrt 1875
19947    j2    Viljoen, Christiaan Frederik * 1 Mrt 1957
22123    j2    Viljoen, Christiaan Frederik * 12 Jul 1961
2725    k3    Viljoen, Christiaan Frederik Johannes * 15 Mrt 1984
10738    i4    Viljoen, Christiaan Frederik Beyers (Beyers) * 30 Jul 1916
19333    i6    Viljoen, Christiaan Frederik Beyers * ca 1913
20854    j3    Viljoen, Christiaan Gabriël * 16 Jun 1955
20018    i4    Viljoen, Christiaan Gerhardus * 2 Mei 1888
20029    k1    Viljoen, Christiaan Gerhardus
28640    e3    Viljoen, Christiaan Gerhardus ~ 12 Sep 1779
28650    g1    Viljoen, Christiaan Gerhardus * 4 Okt 1845
28669    f6    Viljoen, Christiaan Gerhardus * 18 Jul 1821
28679    g3    Viljoen, Christiaan Gerhardus * 10 Nov 1870
28684    h3    Viljoen, Christiaan Gerhardus * 20 Des 1904
28686    i1    Viljoen, Christiaan Gerhardus * 9 Jun 1930
28699    h1    Viljoen, Christiaan Gerhardus * ca 1898
20037    j6    Viljoen, Christiaan Gerhardus (Chris) * 16 Nov 1929
20039    k1    Viljoen, Christiaan Gerhardus (Chris) * 2 Mei 1959
20041    l1    Viljoen, Christiaan Gerhardus (Gerhard) * 6 Jan 1989
19359    j4    Viljoen, Christiaan Gerhardus Johannes * 21 Mei 1942
19361    k1    Viljoen, Christiaan Gerhardus Johannes * 14 Mrt 1962
19364    l1    Viljoen, Christiaan Gerhardus Johannes * 16 Jan 1982
23311    h8    Viljoen, Christiaan Izaak * 20 Sep 1870
23318    i4    Viljoen, Christiaan Izak * 15 Okt 1897
1396    j3    Viljoen, Christiaan Jacobus * 11 Des 1942
10884    i2    Viljoen, Christiaan Jacobus * 21 Okt 1932
23217    l2    Viljoen, Christiaan Jacobus * 2 Mrt 1987
785    h10    Viljoen, Christiaan Johannes * 10 Sep 1886
991    i7    Viljoen, Christiaan Johannes * 23 Jun 1899
8049    i7    Viljoen, Christiaan Johannes * 22 Mei 1915
8193    h2    Viljoen, Christiaan Johannes * ca 1880
23662    i2    Viljoen, Christiaan Johannes * 24 Des 1886
23666    k1    Viljoen, Christiaan Johannes * 15 Des 1938
23706    k1    Viljoen, Christiaan Johannes * 27 Jan 1954
934    k5    Viljoen, Christiaan Johannes (Chris) * 5 Mei 1955
1011    k4    Viljoen, Christiaan Johannes (Chris) * 25 Des 1963
1059    j6    Viljoen, Christiaan Johannes (Chris) * 15 Mrt 1940
18381hs m1  Viljoen, Christiaan Johannes * 3 Mrt 1998
23699    k1    Viljoen, Christiaan Johannes (Johan) * 13 Mrt 1952
30936    a405    Viljoen, Christiaan Johannes Justus Bester † 7 Apr 1964
23704    j8    Viljoen, Christiaan Johannes Nöthling * 17 Nov 1921
2718    j3    Viljoen, Christiaan Johannes van Wyk * 13 Aug 1954
16883    l1    Viljoen, Christiaan Josephus * 7 Mrt 1989
1550    i6    Viljoen, Christiaan Josua † ongetroud
1467    g5    Viljoen, Christiaan Jozua * 1 Sep 1830
35022    a1591    Viljoen, Christiaan Jozua * ca 1935
10504    h4    Viljoen, Christiaan Mauritz Botha (Chrissie) * 2 Des 1887
136    h1    Viljoen, Christiaan Mulder * 6 Feb 1853
145    j2    Viljoen, Christiaan Mulder * 27 Jul 1904
153    k2    Viljoen, Christiaan Mulder * 2 Sep 1947
155    l1    Viljoen, Christiaan Mulder * 8 Aug 1970
212    j1    Viljoen, Christiaan Mulder * 14 Nov 1906
305    j1    Viljoen, Christiaan Mulder
238    j2    Viljoen, Christiaan Mulder (Chris) * 13 Aug 1917
272    k3    Viljoen, Christiaan Mulder (Christo) * 10 Jul 1958
141    i3    Viljoen, Christiaan Mulder (Dawid) * 4 Nov 1877
10555    i1    Viljoen, Christiaan Nezar * 18 Jun 1916
23650    k3    Viljoen, Christiaan Nothling * 23 Nov 1951
7464    h2    Viljoen, Christiaan Petrus * 18 Apr 1867
7472    [j1]    Viljoen, Christiaan Petrus * ca 1915
7479    i5    Viljoen, Christiaan Petrus * ca 1904
33229    b1    Viljoen, Christiaan Petrus (Christo) * 10 Aug 1955
14323    i4    Viljoen, Christiaan Petrus Adolph * 15 Des 1943
17636        Viljoen, Christiaan Petrus Kok * 22 Okt 1917
22639    j2    --ditto--
14116    j4    Viljoen, Christiaan Philippus * 9 Mei 1941
14120    k2    Viljoen, Christiaan Philippus * 4 Nov 1983
5465    i7    Viljoen, Christiaan Pieter * 1944
10964    i5    Viljoen, Christiaan Pieter * 7 Apr 1954
12204    j2    Viljoen, Christiaan Rudolf * 15 Nov 1903
12208    l1    Viljoen, Christiaan Rudolf * 15 Des 1968
12317    j2    Viljoen, Christiaan Rudolf * 30 Nov 1923
12523    h5    Viljoen, Christiaan Rudolf * ca 1864
21997    k3    Viljoen, Christiaan Rudolf * 4 Sep 1957
7087        Viljoen, Christiaan Rudolph * 23 Feb 1801
12179    f5    --ditto--
11813    g5    Viljoen, Christiaan Rudolph * 22 Mrt 1834
11817    i1    Viljoen, Christiaan Rudolph * 9 Jul 1881
12195    h3    Viljoen, Christiaan Rudolph * 5 Mei 1852
12275    j6    Viljoen, Christiaan Rudolph * 27 Okt 1921
12283    i4    Viljoen, Christiaan Rudolph * 21 Okt 1877
12285    j1    Viljoen, Christiaan Rudolph * ca 1905
12287    k1    Viljoen, Christiaan Rudolph
12289    l1    Viljoen, Christiaan Rudolph
12305    j2    Viljoen, Christiaan Rudolph * 16 Feb 1907
12344    j2    Viljoen, Christiaan Rudolph * Nov 1911
12407    i3    Viljoen, Christiaan Rudolph * 25 Jul 1889
12413    k1    Viljoen, Christiaan Rudolph * 4 Jul 1949
12423    j6    Viljoen, Christiaan Rudolph * 1931
11699    h4    Viljoen, Christiaan Rudolph Opperman * 20 Okt 1860
11706    j1    Viljoen, Christiaan Rudolph Opperman * 31 Jul 1919
11760    i7    Viljoen, Christiaan Rudolph Opperman * 16 Apr 1899
11762    j1    Viljoen, Christiaan Rudolph Opperman
31596    b2    Viljoen, Christiaan Rudolph Opperman * 1907
34937    a1574    Viljoen, Christiaan Rudolph Opperman * ca 1855
21589    h7    Viljoen, Christiaan Stephanus * 1898
35182    b1    Viljoen, Christiaan Stephanus * ca 1942
10520    g2    Viljoen, Christiaan Tiberius Neser * 8 Jan 1856
28340    i2    Viljoen, Christiaan Willem * 21 Sep 1898
11723    l2    Viljoen, Christian * 28 Jun 1992
24812    l1    Viljoen, Christian * 14 Des 2005
11358    k1    Viljoen, Christian Delarey * 8 Jan 2001
875    k3    Viljoen, Christian Pieter (Chris) * 20 Nov 1949
12545    g9    Viljoen, Christian Roedolf * 26 Mrt 1838
11820    j2    Viljoen, Christian Rudolf * 17 Jun 1925
11859    k4    Viljoen, Christian Rudolf (Chris) * 18 Jun 1969
11848    j5    Viljoen, Christian Rudolph * 17 Feb 1924
16983    k7    Viljoen, Christian Rudolph * 21 Aug 1973
11720    k4    Viljoen, Christian Rudolph Opperman * 10 Apr 1961
25614    k4    Viljoen, Christianette * 5 Nov 1965
14800    l2    Viljoen, Christie * 11 Jul 1983
21825    l2    Viljoen, Christil Casey * 7 Des 1992
2954    j1    Viljoen, Christina * 7 Jan 1942
5362    i2    Viljoen, Christina
8034    i1    Viljoen, Christina
11722    l1    Viljoen, Christina * 11 Okt 1987
24562        Viljoen, Christina
28258    j2    Viljoen, Christina * 25 Okt 1937
20237    k1    Viljoen, Christina (Christa) * 10 Jul 1954
9565    g4    Viljoen, Christina Aletta * 24 Jan 1864
6544    i4    Viljoen, Christina Alida * 13 Jan 1912
28693    g4    Viljoen, Christina Barendina * 4 Apr 1873
19208    k2    Viljoen, Christina Catharina (Ina) * 21 Jun 1967
25604    i7    Viljoen, Christina Elisabeth * 29 Mei 1911
28642    f1    Viljoen, Christina Elizabeth ~ 8 Apr 1804
30940    b3    Viljoen, Christina Elizabeth * 3 Nov 1951
14014    i2    Viljoen, Christina Francina * 10 Aug 1904
5795    i3    Viljoen, Christina Frikkie * ca 1915
1555    h5    Viljoen, Christina Hosea * 13 Jun 1872
10849    h11    Viljoen, Christina Isabella * 16 Jan 1899
17069    k7    Viljoen, Christina J * 26 Jul 1950
8913    j5    Viljoen, Christina Jacoba * 7 Mei 1951
26148    h7    Viljoen, Christina Jacoba * 23 Jun 1890
27455    h4    Viljoen, Christina Jacoba * 17 Okt 1895
17719    l1    Viljoen, Christina Jacoba (Christa) * 12 Jun 1957
27459    g5    Viljoen, Christina Jacoba Elisabet * 3 Sep 1861
18361    j1    Viljoen, Christina Jacomina * 15 Sep 1906
740    i3    Viljoen, Christina Johanna * 16 Apr 1889
760    h6    Viljoen, Christina Johanna * 27 Okt 1871
10883    j3    Viljoen, Christina Johanna * 9 Apr 1965
10888    j3    Viljoen, Christina Johanna * 24 Okt 1974
11747    i4    Viljoen, Christina Johanna * 12 Nov 1893
23693    j5    Viljoen, Christina Johanna * 15 Des 1916
32839    c4    Viljoen, Christina Johanna * 8 Aug 1937
12734    i4    Viljoen, Christina Johanna Jacoba * 1 Okt 1874
14727    j1    Viljoen, Christina Johanna Louisa * 26 Sep 1940
2801    i3    Viljoen, Christina Johanna Sophia * 29 Jun 1923
21932    g9    Viljoen, Christina Johanna Sophia * 22 Jul 1858
4709    h1    Viljoen, Christina Magdalena * ca 1865
12277    k1    Viljoen, Christina Magdalena * 2 Mrt 1948
13851    i9    Viljoen, Christina Magdalena * 17 Okt 1914
16092    k2    Viljoen, Christina Magdalena * 10 Sep 1937
16946    l2    Viljoen, Christina Magdalena (Helen) * 12 Aug 1974
16726    j6    Viljoen, Christina Margrietha * 28 Sep 1942
14507        Viljoen, Christina Maria * ca 1857
27056    h6    Viljoen, Christina Maria * 18 Okt 1872
28919    e2    Viljoen, Christina Maria * 8 Okt 1956
14509    h2    Viljoen, Christina Maria E * ca 1881
9830    i5    Viljoen, Christina Maria Etresia * 28 Mrt 1905
6193    h1    Viljoen, Christina Sophia * ca 1840
6277    i11    Viljoen, Christina Sophia * 4 Jan 1923
13918    i2    Viljoen, Christina Sophia * 10 Apr 1889
6227    i3    Viljoen, Christina Sophia (Baby) * 12 Okt 1901
8139    h3    Viljoen, Christina Susanna * 30 Jul 1870
8158    h3    Viljoen, Christina Susanna * 23 Sep 1885
8180    g7    Viljoen, Christina Susanna * 12 Aug 1855
8195    h4    Viljoen, Christina Susanna * ca 1884
9185    j3    Viljoen, Christina Susanna * 26 Mei 1948
9201    j3    Viljoen, Christina Susanna * 6 Sep 1949
9215    j3    Viljoen, Christina Susanna Steenkamp * 28 Aug 1970
9220    j3    Viljoen, Christina Susanna Steenkamp * 15 Jun 1958
22546    j8    Viljoen, Christina Tejonetta * 6 Mei 1915
9400    i9    Viljoen, Christina Wilhelmina * 12 Mei 1931
31548    b2    Viljoen, Christina Wilhelmina * 25 Aug 1884
21535    i5    Viljoen, Christina Wilhelmina (Christine) * 9 Jan 1924
21793    h6    Viljoen, Christina Wilhelmina Elisabetta * 9 Des 1875
21769    j5    Viljoen, Christina Wilhelmina Elizabetha * ca 1927
10325        Viljoen, Christina Wilhelmina Elizabetha (Stien) * 21 Des 1913
21751    i13    --ditto--
1994    h5    Viljoen, Christina Wilhelmina Gertruida * 14 Jan 1876
21759    i2    Viljoen, Christina Willemina Elizabetha * ca 1890
8771    k3    Viljoen, Christine * 14 Nov 1970
12487    l2    Viljoen, Christine * 24 Mrt 1995
13154    k2    Viljoen, Christine * 10 Des 1966
15537    j1    Viljoen, Christine * 25 Jul 1960
22729    k1    Viljoen, Christine * 2 Sep 1974
26537    k3    Viljoen, Christine * 8 Mrt 1981
26920    j5    Viljoen, Christine * 11 Mei 1957
30935    b2    Viljoen, Christine * 29 Nov 1957
4011    j2    Viljoen, Christine Emile Marie * 14 Okt 1949
4021    i7    Viljoen, Christine Emilé Marie (Tienie) * 28 Jun 1912
26137    j3    Viljoen, Christine Febe * 11 Aug 1961
10437f      k2    Viljoen, Christine Mathilda * 22 Apr 1996
18504q    l1   Viljoen, Christine * 1 Mei 1989
149    l2    Viljoen, Christo
19322    k1    Viljoen, Christo * 29 Mrt 1969
21738    k3    Viljoen, Christo * 5 Mrt 1965
27282    i1    Viljoen, Christo * 26 Jun 1950
33211    c2    Viljoen, Christo Alwyn * 25 Jan 1961
6771    k4    Viljoen, Christo Gerhard * 7 Mrt 1933
20573    j3    Viljoen, Christo Gerhard * 27 Okt 1968
10354    j2    Viljoen, Christo Heaney * 24 Okt 1954
6844    k1    Viljoen, Christo Jan * 17 Okt 1949
34299    c4    Viljoen, Christo Johannes
17336    k2    Viljoen, Christo Marthinus Johannes * 5 Jun 1978
24411    l1    Viljoen, Christof * 3 Sep 2001
6570    k2    Viljoen, Christoffel * 14 Mei 1977
6785    k4    Viljoen, Christoffel * 12 Mei 1947
12920    e4    Viljoen, Christoffel * 9 Aug 1775
16793    d2    Viljoen, Christoffel ~ 29 Jan 1747
16796    e1    Viljoen, Christoffel * 1 Feb 1769
16800    f1    Viljoen, Christoffel ~ 19 Okt 1792
16806    g3    Viljoen, Christoffel * 29 Mrt 1818
16856    j1    Viljoen, Christoffel * ca 1922
16901    j1    Viljoen, Christoffel * 1 Des 1916
16909    l2    Viljoen, Christoffel * 2 Apr 1972
17027    i5    Viljoen, Christoffel * 11 Okt 1885
17031    h3    Viljoen, Christoffel * 23 Apr 1854
17345    i13    Viljoen, Christoffel * 14 Nov 1915
17356    j5    Viljoen, Christoffel * 13 Mrt 1960
17358    k1    Viljoen, Christoffel * 28 Sep 1987
20631    e8    Viljoen, Christoffel ~ 22 Nov 1781
26146    j2    Viljoen, Christoffel * 1 Feb 1969
34763    a1542    Viljoen, Christoffel * 13 Des 1916
16903    k1    Viljoen, Christoffel (Chris) * 10 Aug 1944
16939    k1    Viljoen, Christoffel (Chris) * 9 Jul 1950
16899    i6    Viljoen, Christoffel (Stoffel) * 1892
13260    f5    Viljoen, Christoffel (Stoffel) Jacobus * 15 Nov 1806
14292        --ditto--
24484    i5    Viljoen, Christoffel Albertus Jacobus * 28 Mrt 1908
2292    i13    Viljoen, Christoffel Andries Petrus * 6 Jan 1908
21649    f1    Viljoen, Christoffel Cornelis * 12 Mei 1815
21806    i1    Viljoen, Christoffel Cornelis * 23 Okt 1898
21822    k4    Viljoen, Christoffel Cornelis * 18 Mei 1960
21831    k2    Viljoen, Christoffel Cornelis * 17 Apr 1962
21847    j1    Viljoen, Christoffel Cornelis * 17 Mrt 1944
21849    k1    Viljoen, Christoffel Cornelis * 15 Mei 1974
21856    k3    Viljoen, Christoffel Cornelis * 11 Jan 1985
21905    i1    Viljoen, Christoffel Cornelis * 10 Mrt 1905
21911    j1    Viljoen, Christoffel Cornelis * ca 1936
21654    h1    Viljoen, Christoffel Cornelius * 28 Mei 1861
21801    g4    Viljoen, Christoffel Cornelius * Des 1843
21803    h1    Viljoen, Christoffel Cornelius * 27 Jan 1865
21808    j1    Viljoen, Christoffel Cornelius * 10 Des 1933
21878    i4    Viljoen, Christoffel Cornelius * 30 Jun 1913
29045    b9    Viljoen, Christoffel Cornelius * 10 Aug 1926
21674    k2    Viljoen, Christoffel Cornelius (Basie) * 17 Feb 1954
21728    j1    Viljoen, Christoffel Cornelius (Chris) * 9 Jan 1937
21695    k1    Viljoen, Christoffel Cornelius (Christo) * 15 Des 1968
21676    l1    Viljoen, Christoffel Cornelius (Corné) * 15 Apr 1976
21664    i5    Viljoen, Christoffel Cornelius (Stoffel) * 26 Mei 1895
21666    j1    Viljoen, Christoffel Cornelius (Stoffel) * 11 Mrt 1923
8140    h4    Viljoen, Christoffel Erasmus
18368    j3    Viljoen, Christoffel Francois * 5 Sep 1910
18217    k1    Viljoen, Christoffel Frans * 2 Apr 1957
8915    i3    Viljoen, Christoffel Frans Jacobus * 24 Feb 1920
8923    j3    Viljoen, Christoffel Frans Jacobus * 18 Feb 1953
8925    k1    Viljoen, Christoffel Frans Jacobus * ca 1978
2662    k4    Viljoen, Christoffel Frederick * 11 Apr 1961
20952    i4    Viljoen, Christoffel Frederick * 6 Jul 1911
2666    j2    Viljoen, Christoffel Frederick Theodorus * 19 Jun 1927
2668    k1    Viljoen, Christoffel Frederick Theodorus * 30 Jan 1966
18543    h8    Viljoen, Christoffel Gabriel * 2 Jul 1882
18593    g9    Viljoen, Christoffel Gabriel * 11 Mrt 1848
2426    j3    Viljoen, Christoffel Gerhardus * 27 Jul 1935
2431    l2    Viljoen, Christoffel Gerhardus * 3 Feb 1986
21500    g8    Viljoen, Christoffel Gerhardus * 13 Aug 1857
5816    i2    Viljoen, Christoffel Hendrik * ca 1929
18902    j1    Viljoen, Christoffel Izaak
18876    h6    Viljoen, Christoffel Izaak (Stoffel) * 23 Nov 1871
18884    k3    Viljoen, Christoffel Izak * 23 Okt 1961
18903    i5    Viljoen, Christoffel Izak * 6 Apr 1912
18880    j1    Viljoen, Christoffel Izak (Chris) * 20 Sep 1925
18905    j1    Viljoen, Christoffel Izak (Stoffeltjie) * 16 Jun 1935
9244    j1    Viljoen, Christoffel Jacobus * 26 Sep 1956
13092    g2    Viljoen, Christoffel Jacobus * 23 Apr 1830
13141    h6    Viljoen, Christoffel Jacobus * 19 Sep 1871
13143    i1    Viljoen, Christoffel Jacobus * 13 Mrt 1906
13148    j1    Viljoen, Christoffel Jacobus * 12 Mrt 1934
13297    j1    Viljoen, Christoffel Jacobus * 20 Jul 1926
13326    i7    Viljoen, Christoffel Jacobus * 20 Des 1901
13337    j1    Viljoen, Christoffel Jacobus * 31 Mrt 1934
13736    h9    Viljoen, Christoffel Jacobus * 7 Aug 1871
13821    h6    Viljoen, Christoffel Jacobus * 24 Jul 1882
13823    i1    Viljoen, Christoffel Jacobus * 23 Sep 1910
14516    h5    Viljoen, Christoffel Jacobus * ca 1887
15190    i4    Viljoen, Christoffel Jacobus * 12 Okt 1900
15208    h4    Viljoen, Christoffel Jacobus * 18 Sep 1870
18999    j3    Viljoen, Christoffel Jacobus * ca 1935
19527    f1    Viljoen, Christoffel Jacobus ~ 6 Apr 1794
19542    h1    Viljoen, Christoffel Jacobus * 7 Jun 1859
19547    j1    Viljoen, Christoffel Jacobus * 27 Aug 1907
19551    l1    Viljoen, Christoffel Jacobus * 30 Okt 1965
19566    l2    Viljoen, Christoffel Jacobus * 15 Des 1971
19592    g7    Viljoen, Christoffel Jacobus * 4 Sep 1833
19606    h1    Viljoen, Christoffel Jacobus * 26 Des 1863
19975    g10    Viljoen, Christoffel Jacobus * 28 Aug 1846
20360    h6    Viljoen, Christoffel Jacobus * 27 Des 1870
20366    j1    Viljoen, Christoffel Jacobus * 28 Mrt 1933
20427        Viljoen, Christoffel Jacobus * 8 Jan 1887
20458    i1    --ditto--
20431    g8    Viljoen, Christoffel Jacobus * 15 Apr 1840
20462    j2    Viljoen, Christoffel Jacobus * 7 Des 1914
20476    i1    Viljoen, Christoffel Jacobus * 10 Aug 1891
20602    h7    Viljoen, Christoffel Jacobus * ca 1883
22176    g9    Viljoen, Christoffel Jacobus * 17 Sep 1856
29867    b1    Viljoen, Christoffel Jacobus * 1886
31460    b2    Viljoen, Christoffel Jacobus * 16 Nov 1916
33104    c1    Viljoen, Christoffel Jacobus * 17 Feb 1928
33118    d3    Viljoen, Christoffel Jacobus * 3 Mei 1959
13329    j1    Viljoen, Christoffel Jacobus (Christo) * 30 Des 1933
13106    i5    Viljoen, Christoffel Jacobus (Stoffel) * 2 Mei 1893
13271    h2    Viljoen, Christoffel Jacobus (Stoffel) * 13 Mei 1865
13803    g3    Viljoen, Christoffel Jacobus (Stoffel) * 15 Jan 1836
20456    h3    Viljoen, Christoffel Jacobus (Stoffel) * ca 1863
24495    h7    Viljoen, Christoffel Jacobus Albertus * 4 Sep 1877
20468    j7    Viljoen, Christoffel Jacobus Scheepers * ca 1930
33108    e1    Viljoen, Christoffel Jakobus * 26 Okt 1979
20736    j1    Viljoen, Christoffel Joachim * 8 Mrt 1956
1718    h3    Viljoen, Christoffel Johannes * 3 Feb 1876
4334    h2    Viljoen, Christoffel Johannes * 21 Jan 1874
6756    h2    Viljoen, Christoffel Johannes * 5 Jul 1856
6760    i3    Viljoen, Christoffel Johannes * 14 Okt 1881
6813    j2    Viljoen, Christoffel Johannes * 16 Jul 1907
8640    i5    Viljoen, Christoffel Johannes * 11 Jul 1898
12707    j1    Viljoen, Christoffel Johannes * 26 Des 1956
12996    h12    Viljoen, Christoffel Johannes * 27 Feb 1897
13031    h3    Viljoen, Christoffel Johannes * 19 Nov 1890
13042    i2    Viljoen, Christoffel Johannes * 26 Okt 1935
13061    i3    Viljoen, Christoffel Johannes * 16 Nov 1951
13827    j1    Viljoen, Christoffel Johannes * 11 Nov 1956
14334    i3    Viljoen, Christoffel Johannes * 22 Mrt 1950
14666    f8    Viljoen, Christoffel Johannes * ca 1838
14989    h5    Viljoen, Christoffel Johannes * 19 Okt 1894
16256    j13    Viljoen, Christoffel Johannes * 16 Des 1941
16402    i13    Viljoen, Christoffel Johannes * 1 Jan 1916
16411    h7    Viljoen, Christoffel Johannes * 23 Jan 1869
16929    l1    Viljoen, Christoffel Johannes * 10 Jan 1998
20633    f1    Viljoen, Christoffel Johannes * 6 Mrt 1811
20648    g2    Viljoen, Christoffel Johannes * 11 Feb 1837
20651    h2    Viljoen, Christoffel Johannes * 4 Jan 1863
20655    h1    Viljoen, Christoffel Johannes * 23 Mrt 1861
20696        Viljoen, Christoffel Johannes * 30 Jul 1870
20781    h1    --ditto--
20707        Viljoen, Christoffel Johannes * 17 Des 1870
20731    h4    --ditto--
20734    i2    Viljoen, Christoffel Johannes * 15 Feb 1906
20738    k1    Viljoen, Christoffel Johannes * 16 Jul 1977
20740    l1    Viljoen, Christoffel Johannes * 18 Mei 1999
21020    g2    Viljoen, Christoffel Johannes * 14 Feb 1865
21027    h4    Viljoen, Christoffel Johannes * 29 Jun 1904
21029    i1    Viljoen, Christoffel Johannes * 19 Aug 1932
21031    j1    Viljoen, Christoffel Johannes * 1 Aug 1958
21034    k2    Viljoen, Christoffel Johannes * 14 Jun 1988
21067    j3    Viljoen, Christoffel Johannes * 18 Nov 1976
22405    g6    Viljoen, Christoffel Johannes * ca 1871
24364    l2    Viljoen, Christoffel Johannes * 30 Aug 1996
28954    c5    Viljoen, Christoffel Johannes * 1895
29568    a44    Viljoen, Christoffel Johannes * 26 Aug 1886
29573    c3    Viljoen, Christoffel Johannes * 21 Mrt 1955
16324    j3    Viljoen, Christoffel Johannes (Basie) * 7 Feb 1932
21048    j1    Viljoen, Christoffel Johannes (Chris) * 8 Nov 1960
1035    k1    Viljoen, Christoffel Johannes (Christo) * 1949
16944    m1    Viljoen, Christoffel Johannes (Christo) * 31 Aug 1993
16319    i8    Viljoen, Christoffel Johannes (Doy) * Jul 1895
16936    j3    Viljoen, Christoffel Johannes (Johan) * 8 Jan 1923
16942    l1    Viljoen, Christoffel Johannes (Johan) * 27 Apr 1971
13025    g9    Viljoen, Christoffel Johannes Francois * 30 Apr 1850
30932    a404    Viljoen, Christoffel Johannes Petrus Jordaan † 9 Des 1979
20937    h1    Viljoen, Christoffel Johannes Snyman * 24 Apr 1879
21090    f1    Viljoen, Christoffel Marthinus * 9 Jul 1810
27677    g10    Viljoen, Christoffel Paul * 7 Aug 1864
30911    b3    Viljoen, Christoffel Paul * 4 Feb 1938
1717    i6    Viljoen, Christoffel Petrus * ca 1938
11908    g10    Viljoen, Christoffel Philippus * 13 Jul 1844
12636    h8    Viljoen, Christoffel Philippus * 5 Sep 1868
12648    j1    Viljoen, Christoffel Philippus * 22 Apr 1944
12688    k1    Viljoen, Christoffel Philippus
12703    j2    Viljoen, Christoffel Philippus * 10 Aug 1961
12719    j3    Viljoen, Christoffel Philippus
12723    g2    Viljoen, Christoffel Philippus * 19 Aug 1829
12733    i3    Viljoen, Christoffel Philippus * 2 Jun 1872
12878    f10    Viljoen, Christoffel Philippus * 30 Jun 1811
12886    f12    Viljoen, Christoffel Philippus * 30 Jun 1815
16756        --ditto--
30023    a143    Viljoen, Christoffel Philippus * ca 1880
35001    b1    Viljoen, Christoffel Philippus * 17 Feb 1947
12751    i7    Viljoen, Christoffel Philippus (Stoffel) * 25 Mrt 1881
12674    j1    Viljoen, Christoffel Philipus * 22 Jul 1943
12672    i3    Viljoen, Christoffel Phillippus * 11 Mrt 1919
22267    g5    Viljoen, Christoffel Stefanus ~ 22 Jun 1862
22275    h5    Viljoen, Christoffel Stefanus * 17 Aug 1915
21954    f1    Viljoen, Christoffel Stephanus * 18 Okt 1819
22242    i3    Viljoen, Christoffel Stephanus
16852    h1    Viljoen, Christoffel Stephanus Petrus * 2 Mrt 1850
31190    c3    Viljoen, Christoffel Theodorus * 29 Jun 1950
20660    i1    Viljoen, Christoffel Willem * 27 Sep 1906
20666    j2    Viljoen, Christoffel Willem * 11 Aug 1932
6791    j7    Viljoen, Christoffelina Johanna Elizabeth * 11 Aug 1913
7797    k2    Viljoen, Christopher * 14 Apr 1991
13114    l1    Viljoen, Christopher James * 25 Mrt 1999
21700    l3    Viljoen, Christopher Patrick * 6 Jun 2008
15734    i4    Viljoen, Christopher Smit * 31 Okt 1922
3682    k2    Viljoen, Chriszelda * 25 Aug 1978
21698    l1    Viljoen, Chrizel * 25 Mrt 1992
12490    l1    Viljoen, Chrizelle * 9 Mei 2011
2737    h17    Viljoen, Cicilia Johanna * 30 Des 1907
29414    b1    Viljoen, Cicilia Maria Aletta * ca 1896
2182    h1    Viljoen, Cielie
32048    b6    Viljoen, Cindy
7077    k2    Viljoen, Cindy Leigh * 29 Sep 1988
5139    l2    Viljoen, Ciska * 18 Des 1995
4863    l3    Viljoen, Claire
10032    j2    Viljoen, Claire * 15 Nov 1947
4891    k3    Viljoen, Claire Louise * 26 Jun 1970
21249    k1    Viljoen, Claire Suzanne * 28 Mei 1976
21663    j2    Viljoen, Clara
9496    j1    Viljoen, Clara Isabella * 12 Jun 1946
20394    j2    Viljoen, Clara Isabella * 22 Aug 1956
5281    j2    Viljoen, Clara Maria Johanna * ca 1937
15712    k2    Viljoen, Clarence Handré * 30 Jun 1974
13126    k3    Viljoen, Clarise * 24 Sep 1981
21732    l1    Viljoen, Clarise * 26 Sep 1987
9111    k3    Viljoen, Clarissa * 4 Okt 1982
8077    k1    Viljoen, Clarissa Anna Addison * 25 Jun 1963
4972    h1    Viljoen, Clarissa Gertruida * 31 Aug 1867
5072    i12    Viljoen, Clarissa Gertruida * 8 Nov 1929
26215    j3    Viljoen, Clarisse * 21 Okt 1952
4861    m1    Viljoen, Clarke
31202    a463    Viljoen, Clarke
4889    l1    Viljoen, Clarke Elliott * 27 Des 2000
4207    g10    Viljoen, Clasina Johanna * 27 Aug 1863
21403    h1    Viljoen, Clasina Maria * 5 Jul 1877
21464    i6    Viljoen, Clasina Maria * 3 Nov 1925
5215    h1    Viljoen, Clasina Wilhelmina Paulina * 13 Nov 1875
20933    h1    Viljoen, Classiena Maria * 5 Jul 1877
11887    i9    Viljoen, Classina Sophia * 30 Mrt 1898
35253    c4    Viljoen, Claude
18381fk  m2  Viljoen,  Claudi * 3 Okt 1995
5330    k2    Viljoen, Claudia * 1 Mei 1989
9742    i4    Viljoen, Claudia * 11 Mei 1966
26535    k1    Viljoen, Claudia * 20 Okt 1977
26141    k1    Viljoen, Claudine * 12 Mrt
16303    l1    Viljoen, Clayton Pieter Lenard * 27 Mei 1985
1417    j2    Viljoen, Clement
1420    k2    Viljoen, Clement
14472    i3    Viljoen, Clifford * ca 1914
32054    b10    Viljoen, Clint * 9 Feb 1969
16043    m1    Viljoen, Clinton * 9 Mrt 1982
8919    j2    Viljoen, Coenraad Frederick * 7 Okt 1950
22870    k2    Viljoen, Coenraad Frederik * 21 Okt 1955
4448    h3    Viljoen, Coenraad Jacobus * 30 Aug 1878
18504n   k3   Viljoen Coenraad Josephus * 21 Feb
                      1960
2076    h5    Viljoen, Coenraad Lourens * 18 Mei
                      1882
2088    j4    Viljoen, Coenraad Lourens * 10 Des 1947
2093    j1    Viljoen, Coenraad Lourens * 4 Jul 1947
2091    i5    Viljoen, Coenraad Lourens Fick * 8 Mei 1921
9210    i7    Viljoen, Coenraad Rudolf * 14 Sep 1928
9265    h7    Viljoen, Coenraad Rudolf * 3 Apr 1907
9351    g5    Viljoen, Coenraad Zacharias Josef * 11 Jul 1856
9359    i3    Viljoen, Coenraad Zacharias Josef * 13 Aug 1906
9413    h5    Viljoen, Coenraad Zacharias Josef * 29 Des 1888
9389    i2    Viljoen, Coenraad Zacharias Joseph * 19 Nov 1911
9420    i1    Viljoen, Coenraad Zacharias Joseph * 12 Jun 1925
23723    k2    Viljoen, Coenrad Groenewald * 5 Okt 1962
4083    l1    Viljoen, Cohan Samuel * 17 Jan 2012
15204    j3    Viljoen, Colette * 9 Aug 1942
13590    l4    Viljoen, Colette Charmaine * 28 Des 1972
18290    j1    Viljoen, Colin
1972    k2    Viljoen, Colin Bernard * 3 Aug 1966
16379    j1    Viljoen, Colleen * 7 Feb 1943
12819    j4    Viljoen, Colleen Minnie * 17 Jun 1950
17633    l1    Viljoen, Collet * 15 Aug 1973
26408    j3    Viljoen, Colline * 4 Apr 1976
20408    k3    Viljoen, Conrad * 12 Des 1994
24422    j2    Viljoen, Conrad Johannes (Coen) * 20 Sep 1935
9250    i9    Viljoen, Conrad Rudolf * 4 Sep 1929
9520    i4    Viljoen, Constance Winifred * 2 Feb 1931
2490    k4    Viljoen, Constand * 18 Jun 1964
24408    l3    Viljoen, Constand * 24 Jun 2010
2485    j2    Viljoen, Constand Laubscher * 28 Okt 1933
17589    l2    Viljoen, Constant Christoff * 23 Feb 1978
25595    k3    Viljoen, Constant Franciscus * 28 Okt 1977
9926    j2    Viljoen, Cora * 27 Okt 1935
10039    j1    Viljoen, Cora * 4 Okt 1946
29030    d2    Viljoen, Cordelia * 31 Jul 1973
13177    j6    Viljoen, Corenlius Maartin * 13 Des 1958
16087    l1    Viljoen, Corlia * 18 Apr 1959
29872    b4    Viljoen, Corlina Jacoba * 1893
21830    k1    Viljoen, Corlina Johanna * 22 Okt 1958
16620    k1    Viljoen, Corlisha * 11 Des 2006
9803    k5    Viljoen, Corne * 20 Mrt 1971
7307    l2    Viljoen, Corné * 11 Sep 1980
13160    k3    Viljoen, Corné * 25 Mrt 1979
17227    l3    Viljoen, Corné * 11 Apr 1983
17334    k1    Viljoen, Corné James Edmund * 2 Apr 1975
17236    l3    Viljoen, Corné Odendaal * 13 Sep 1990
11071    i2    Viljoen, Cornel * 21 Jan 1949
17    c1    Viljoen, Cornelia ~ 5 Mrt 1708
228    l3    Viljoen, Cornelia * 17 Jul 1978
3782    d5    Viljoen, Cornelia ~ 13 Okt 1743
4385    h8    Viljoen, Cornelia * ca 1887
8027    j1    Viljoen, Cornelia
9573    g9    Viljoen, Cornelia
9623    i1    Viljoen, Cornelia * 15 Apr 1915
10365    j3    Viljoen, Cornelia * 13 Jan 1964
15089    i6    Viljoen, Cornelia * 15 Des 1926
23879    i1    Viljoen, Cornelia * ca 1886
24344    k1    Viljoen, Cornelia * 4 Jan 1965
25548    i1    Viljoen, Cornelia
28733    b5    Viljoen, Cornelia ~ 31 Okt 1686
34512    c2    Viljoen, Cornelia
2884    j2    Viljoen, Cornelia (Lea) * 25 Jan 1964
28635    e2    Viljoen, Cornelia Aletta ~ 29 Mrt 1778
14118    k1    Viljoen, Cornelia Carolina * 14 Mei 1971
12662    k4    Viljoen, Cornelia Christina * 2 Jan 1986
21105    h10    Viljoen, Cornelia Christina Susara * 13 Jan 1877
9561    h8    Viljoen, Cornelia Christina Sutherland * 23 Feb 1910
24549    k2    Viljoen, Cornelia Dorothea * 19 Jul 1972
12584    i5    Viljoen, Cornelia Elisabet * 30 Sep 1875
23001    j1    Viljoen, Cornelia Elisabeth
12580    j2    Viljoen, Cornelia Elizabeth * 30 Aug 1906
12591    j1    Viljoen, Cornelia Elizabeth * 18 Jun 1907
14631    i4    Viljoen, Cornelia Elizabeth * 4 Jan 1931
23413    k1    Viljoen, Cornelia Elizabeth * 14 Aug 1969
32026    a708    Viljoen, Cornelia Elizabeth (Elize) * 9 Apr 1930
2966    h6    Viljoen, Cornelia Etrecia * ca 1878
2364    h8    Viljoen, Cornelia Etresia * 5 Nov 1882
24688    i2    Viljoen, Cornelia Geertruida * 25 Feb 1912
3471    i1    Viljoen, Cornelia Gertruida * ca 1888
4372    i4    Viljoen, Cornelia Gertruida
5862    g13    Viljoen, Cornelia Gertruida * 17 Sep 1874
22272    h2    Viljoen, Cornelia Gertruida * 21 Jun 1907
4433    k1    Viljoen, Cornelia Gertruida (Corlea) * 1 Jul 1962
9000    j1    Viljoen, Cornelia Gezina * 21 Mei 1937
9294    i6    Viljoen, Cornelia Hendrika * 26 Mrt 1927
6721    h2    Viljoen, Cornelia Hendrina * 17 Nov 1850
22028    h10    Viljoen, Cornelia Hendrina * 19 Des 1894
6655    i2    Viljoen, Cornelia Hendrina Margaretha Elizabeth * 9 Apr 1879
4336    i1    Viljoen, Cornelia Isabella * 1 Apr 1900
4392    i2    Viljoen, Cornelia Isabella * 1 Apr 1923
6716    j14    Viljoen, Cornelia J * 19 Feb 1930
16224    i1    Viljoen, Cornelia Jacoba * 26 Jul 1881
16247    j5    Viljoen, Cornelia Jacoba * 22 Mrt 1927
29901    d2    Viljoen, Cornelia Jacoba * 22 Okt 1974
1922    i1    Viljoen, Cornelia Jacoba (Tiet) * 9 Jun 1894
4921    i7    Viljoen, Cornelia Jacoba Johanna * 7 Feb 1920
18222    k2    Viljoen, Cornelia Jacoba Wilhelmina * 14 Jan 1965
2551    h4    Viljoen, Cornelia Johanna * 25 Okt 1870
30156        --ditto--
8567    j2    Viljoen, Cornelia Johanna * 8 Jan 1925
8578    i5    Viljoen, Cornelia Johanna * 28 Aug 1897
11921    i5    Viljoen, Cornelia Johanna * 4 Mrt 1926
14772    j4    Viljoen, Cornelia Johanna * 9 Nov 1959
15210    i1    Viljoen, Cornelia Johanna * 4 Mei 1901
16425    h10    Viljoen, Cornelia Johanna * 3 Mrt 1878
19782    i4    Viljoen, Cornelia Johanna * 10 Apr 1896
19792    j3    Viljoen, Cornelia Johanna * 7 Aug 1949
20438    j1    Viljoen, Cornelia Johanna * 19 Apr 1925
21132    j2    Viljoen, Cornelia Johanna * 19 Jan 1921
21154    j3    Viljoen, Cornelia Johanna * 14 Mei 1920
21160    i4    Viljoen, Cornelia Johanna * 14 Mrt 1903
24675    i4    Viljoen, Cornelia Johanna * 11 Aug 1918
9929    i2    Viljoen, Cornelia Johanna Elizabeth (Cora) * 9 Feb 1909
6335    i10    Viljoen, Cornelia Johanna Jacomina * 18 Apr 1888
12774    j1    Viljoen, Cornelia Johanna Jacomina * 1 Mrt 1919
15467    i2    Viljoen, Cornelia Johanna Petronella * 27 Feb 1900
17742    k7    Viljoen, Cornelia Johanna Susanna (Nelie) * ca 1938
6507    h4    Viljoen, Cornelia Magaretha * 2 Mrt 1867
13343    i10    Viljoen, Cornelia Magaretha (Daisy) * 6 Jul 1908
9465    f9    Viljoen, Cornelia Magdalena * 22 Aug 1833
11449    e11    Viljoen, Cornelia Magdalena * ca 1804
14874    h2    Viljoen, Cornelia Magdalena * 28 Jun 1874
14936    g14    Viljoen, Cornelia Magdalena * 2 Jul 1867
15080    h2    Viljoen, Cornelia Magdalena * 21 Jul 1888
15151    f7    Viljoen, Cornelia Magdalena * 17 Jul 1832
27125    h8    Viljoen, Cornelia Magdalena * 19 Jul 1887
27160    g3    Viljoen, Cornelia Magdalena * 11 Jun 1853
6607    i5    Viljoen, Cornelia Magrieta * ca 1915
6490    i1    Viljoen, Cornelia Margaretha * 15 Nov 1888
6534    i4    Viljoen, Cornelia Margaretha * 16 Feb 1912
6538    i1    Viljoen, Cornelia Margaretha * 12 Des 1904
6551    i2    Viljoen, Cornelia Margaretha
6642    i4    Viljoen, Cornelia Margaretha * 16 Feb 1920
13424    h13    Viljoen, Cornelia Margaretha * 15 Nov 1886
14502    h8    Viljoen, Cornelia Margaretha * 1890
22649    h5    Viljoen, Cornelia Margaretha * 6 Okt 1849
24384    h1    Viljoen, Cornelia Margaretha Magdalena * 18 Des 1864
3327    g1    Viljoen, Cornelia Maria * 5 Jan 1849
3362    h6    Viljoen, Cornelia Maria * 1 Mrt 1894
18049    i5    Viljoen, Cornelia Maria * 20 Aug 1882
18168    h4    Viljoen, Cornelia Maria * 20 Jan 1867
21834    j3    Viljoen, Cornelia Maria * 26 Okt 1938
22381    h1    Viljoen, Cornelia Maria
23053    k8    Viljoen, Cornelia Maria * 12 Jul 1967
26787    k1    Viljoen, Cornelia Maria * 2 Mrt 1956
6531    j2    Viljoen, Cornelia Maria (Meisie) * 11 Nov 1938
1736    i3    Viljoen, Cornelia Maria Johanna * 30 Aug 1933
3364    g4    Viljoen, Cornelia Maria Magdalena * 17 Nov 1853
7401    h5    Viljoen, Cornelia Maria Margaretha * 17 Aug 1858
5031    j10    Viljoen, Cornelia Petronella * 12 Okt 1950
12501    i4    Viljoen, Cornelia Petronella * 15 Mrt 1916
5401    h7    Viljoen, Cornelia Petronella Magdalena * 12 Sep 1896
221        Viljoen, Cornelia Sagrya * 17 Des 1916
13863    i11    --ditto--
22580    i9    Viljoen, Cornelia Sofia * 12 Mei 1880
256    l1    Viljoen, Cornelia Susanna * 22 Mei 1980
20535    j4    Viljoen, Cornelia Susanna * 15 Jun 1953
22711    j3    Viljoen, Cornelia Susanna * 11 Mrt 1930
9326    f3    Viljoen, Cornelia Susanna Elisabet * 1 Jul 1814
23293    i1    Viljoen, Cornelia Zacharia
24032    i4    Viljoen, Cornelia Zacharia Rabé * 2 Mrt 1906
23340    h10    Viljoen, Cornelia Zagaria * 5 Des 1874
23433    i9    Viljoen, Cornelia Zagrya * 13 Mrt 1926
2734    h15    Viljoen, Cornelis Arnoldus Bothma * 21 Jan 1904
1138    g4    Viljoen, Cornelis Christoffel * 24 Des 1846
1142    i1    Viljoen, Cornelis Christoffel * 11 Sep 1899
1146    k1    Viljoen, Cornelis Christoffel * 19 Nov 1940
21952    e14    Viljoen, Cornelis Hendricus ~ 1 Apr 1793
20778    g8    Viljoen, Cornelis Hendrik * 21 Sep 1848
20798    i2    Viljoen, Cornelis Hendrik * 10 Mei 1908
21646    f8    Viljoen, Cornelis Hendrik
21972    g2    Viljoen, Cornelis Hendrik * 26 Nov 1845
21989    i1    Viljoen, Cornelis Hendrik * 28 Mei 1897
22183    f3    Viljoen, Cornelis Hendrik * 27 Mei 1824
22192    g1    Viljoen, Cornelis Hendrik * 8 Aug 1853
22253    h10    Viljoen, Cornelis Hendrik * 9 Mei 1899
22379    g1    Viljoen, Cornelis Hendrik * 20 Mei 1856
22384    h4    Viljoen, Cornelis Hendrik
33099        Viljoen, Cornelis Hendrik * 14 Nov 1899
33102    b1    --ditto--
33106    d1    Viljoen, Cornelis Hendrik * 10 Apr 1954
33109    e2    Viljoen, Cornelis Hendrik * 19 Jun 1981
5377    g8    Viljoen, Cornelis Hermanus Hercules * 21 Feb 1860
5385    h4    Viljoen, Cornelis Hermanus Herklaas * 11 Jul 1887
6648    f2    Viljoen, Cornelis Jacobus * ca 1802
6742        Viljoen, Cornelis Jacobus * 5 Sep 1848
9016    g2    --ditto--
15097        --ditto--
7458    g7    Viljoen, Cornelis Jacobus * 5 Apr 1845
7478    i4    Viljoen, Cornelis Jacobus * 15 Feb 1902
7491    i1    Viljoen, Cornelis Jacobus * 1904
9032    h7    Viljoen, Cornelis Jacobus * 24 Mei 1883
15575    h5    Viljoen, Cornelis Jacobus * ca 1881
19911    h6    Viljoen, Cornelis Jacobus * 14 Jan 1886
20070        --ditto--
24206    j2    Viljoen, Cornelis Janse Blom (Cornie) * 4 Des 1925
3357    i3    Viljoen, Cornelis Johannes * 1914
20694    h6    Viljoen, Cornelis Johannes * 9 Des 1872
21785    i3    Viljoen, Cornelis Johannes * ca 1900
25244    h9    Viljoen, Cornelis Johannes * 24 Sep 1894
21596    g5    Viljoen, Cornelis Johannes Christoffel * 29 Aug 1851
28662    g3    Viljoen, Cornelis Koenraad * 10 Jul 1848
27595    k1    Viljoen, Cornelis Marais (Corné) * 12 Jun 1976
6753    i1    Viljoen, Cornelis Petrus * 14 Jan 1883
6749    g7    Viljoen, Cornelis Petrus Jacobus * 23 Nov 1831
6758    i1    Viljoen, Cornelis Petrus Jacobus * 28 Des 1877
19785    i6    Viljoen, Cornelis Russouw * 26 Okt 1903
28963    c8    Viljoen, Cornelis Wilhelmus * 21 Nov 1903
3535    i2    Viljoen, Cornelius
6799    j9    Viljoen, Cornelius * 1918
9247    k2    Viljoen, Cornelius * 11 Feb 1985
21827    k6    Viljoen, Cornelius * 4 Nov 1987
11957    i5    Viljoen, Cornelius (Kerneels) * ca 1915
10066    i4    Viljoen, Cornelius (Neels) * 15 Aug 1922
4275    j2    Viljoen, Cornelius Adriaan * 26 Jan 1940
1158    k3    Viljoen, Cornelius Andreas * 24 Nov 1945
2333    i2    Viljoen, Cornelius Andreas Bernardus * 31 Jul 1912
2338    j3    Viljoen, Cornelius Andreas Bernardus * 31 Jan 1944
12263    k3    Viljoen, Cornelius Andries Lodewikus van den Berg * 17 Jun 1948
1167    h3    Viljoen, Cornelius Christoffel * 19 Des 1875
1170    h6    Viljoen, Cornelius Christoffel * 14 Aug 1883
17223    k2    Viljoen, Cornelius Christoffel * 21 Feb 1957
17332    j10    Viljoen, Cornelius Christoffel (Pennie) * 19 Nov 1944
28201    j1    Viljoen, Cornelius Daniël * 5 Feb 1968
28189    h7    Viljoen, Cornelius Daniel (Kerneels) * 3 Apr 1919
27548    j4    Viljoen, Cornelius de Kock (Neelsie) * 17 Jan 1952
23824    j4    Viljoen, Cornelius de Villiers * 29 Jun 1935
5070    i11    Viljoen, Cornelius Francois * 14 Jan 1924
14337    i1    Viljoen, Cornelius Francois (Boetie) * 13 Okt 1939
9242    i6    Viljoen, Cornelius Gysbertus Johannes * 16 Jan 1924
9279    h3    Viljoen, Cornelius Hendrik * 2 Nov 1892
9298    i8    Viljoen, Cornelius Hendrik * 29 Okt 1933
9300    j1    Viljoen, Cornelius Hendrik * 23 Jan 1958
20790    h6    Viljoen, Cornelius Hendrik * 14 Jun 1880
20801    j1    Viljoen, Cornelius Hendrik * 24 Mrt 1933
20814    j1    Viljoen, Cornelius Hendrik * 1 Des 1940
20819    k4    Viljoen, Cornelius Hendrik * 3 Jul 1975
20850    j2    Viljoen, Cornelius Hendrik * 7 Feb 1953
20896    i1    Viljoen, Cornelius Hendrik * 9 Jan 1920
21995    k2    Viljoen, Cornelius Hendrik * 25 Des 1953
22006    i1    Viljoen, Cornelius Hendrik * ca 1909
22198    i2    Viljoen, Cornelius Hendrik * 27 Nov 1912
22247    i8    Viljoen, Cornelius Hendrik
26647    j2    Viljoen, Cornelius Hermanus * 26 Mei 1981
14350    j1    Viljoen, Cornelius Hermanus (Cornel) * 9 Des 1974
14335    h6    Viljoen, Cornelius Hermanus (Corni) * 8 Okt 1914
14386    j2    Viljoen, Cornelius Hermanus (Corni) * 15 Des 1982
5391    i2    Viljoen, Cornelius Hermanus Hercules * 3 Aug 1930
2843    h3    Viljoen, Cornelius Hermanus Zacharias * 16 Sep 1885
2860    i4    Viljoen, Cornelius Hermanus Zacharias * 14 Feb 1926
2851    j1    Viljoen, Cornelius Hermanus Zacharias (Manie) * 31 Aug 1958
6878    k1    Viljoen, Cornelius Ivanhoe * 18 Okt 1933
6652    h1    Viljoen, Cornelius Jacobus * 11 Jun 1848
6668    j3    Viljoen, Cornelius Jacobus * 1 Nov 1908
7084    h1    Viljoen, Cornelius Jacobus * 30 Aug 1870
7449    i1    Viljoen, Cornelius Jacobus * 17 Apr 1932
7460    g9    Viljoen, Cornelius Jacobus * 5 Apr 1845
7486    h5    Viljoen, Cornelius Jacobus * 17 Jul 1873
8986    i5    Viljoen, Cornelius Jacobus * 23 Aug 1908
9088    h8    Viljoen, Cornelius Jacobus
9117    h4    Viljoen, Cornelius Jacobus * 18 Okt 1896
21164    i6    Viljoen, Cornelius Jacobus * 14 Nov 1906
29054    b2    Viljoen, Cornelius Jacobus * 4 Des 1900
29060    c4    Viljoen, Cornelius Jacobus * ca 1932
29149    c4    Viljoen, Cornelius Jacobus * 20 Nov 1936
7447    h2    Viljoen, Cornelius Jacobus Francois * 21 Nov 1882
6751    h1    Viljoen, Cornelius Jacobus Petrus * 8 Aug 1854
26173    j2    Viljoen, Cornelius Jansen * 19 Feb 1967
3056    h11    Viljoen, Cornelius Johannes * 6 Jan 1884
3079    i8    Viljoen, Cornelius Johannes * 8 Jun 1922
4574    j6    Viljoen, Cornelius Johannes * 11 Okt 1921
4581    i4    Viljoen, Cornelius Johannes * 17 Aug 1888
5660    i3    Viljoen, Cornelius Johannes * 20 Jan 1914
16047    k3    Viljoen, Cornelius Johannes * 31 Des 1933
18210    j2    Viljoen, Cornelius Johannes * 13 Nov 1928
25023    j2    Viljoen, Cornelius Johannes * 16 Aug 1961
29439    c2    Viljoen, Cornelius Johannes * 22 Mrt 1962
5277    h7    Viljoen, Cornelius Johannes Benjamin * 8 Jun 1881
5280    j1    Viljoen, Cornelius Johannes Benjamin * ca 1935
14764    i6    Viljoen, Cornelius Johannes Joachim * 5 Mei 1920
3051    i7    Viljoen, Cornelius Marthinus * 11 Apr 1919
13146    i3    Viljoen, Cornelius Martin Oosthuizen * 5 Des 1912
27537    k2    Viljoen, Cornelius Matthiam * 12 Sep 1971
27532    i2    Viljoen, Cornelius Matthiam (Kerneels) * 14 Mrt 1913
268    l2    Viljoen, Cornelius Michiel (Cornél) * 1 Jun 1983
28263    k3    Viljoen, Cornelius Peter * 11 Mei 1969
6868    i3    Viljoen, Cornelius Petrus Jacobus * 23 Jan 1887
6914    j4    Viljoen, Cornelius Petrus Jacobus * 13 Jul 1942
6927    i1    Viljoen, Cornelius Petrus Jacobus * 21 Sep 1886
13622    k3    Viljoen, Cornelius Smit * 23 Nov 1950
1206    h9    Viljoen, Cornelius Stefanus * ca 1883
21247    j3    Viljoen, Cornelius van Rooyen (Neil) * 8 Okt 1940
6850    l2    Viljoen, Corné-Marié * 25 Mei 1978
3957    k2    Viljoen, Craig * 22 Jul 1974
6446    k1    Viljoen, Craig * 15 Des 1949
275    l1    Viljoen, Criske * 2 Des 1983
26369    h5    Viljoen, Cronjé * 6 Mei 1900
20828    k1    Viljoen, Crystel * 30 Mei 1970
11350    j3    Viljoen, Crystelle * 21 Okt 1964
11193    j3    Viljoen, Cynthia Carleen * 27 Jul 1971
4452    j1    Viljoen, Cynthia Eleanor * 4 Nov 1934
18931    j2    Viljoen, Cynthia Elizabeth * 26 Jan 1944
9165    k1    Viljoen, Cynthia Irene * 15 Mrt 1970
10679    j2    Viljoen, Cyril Weinrich * 8 Nov 1972
1537    j2    Viljoen, D
29455    d1    Viljoen, Daisy * 31 Mrt 1934
643    h13    Viljoen, Daisy Eastland * 5 Jun 1889
923    l2    Viljoen, Dalana Colinda * 9 Feb 1971
31406    c1    Viljoen, Dale Jeffery * 20 Sep 1955
15029    k3    Viljoen, Daleen * 19 Feb 1993
22693        Viljoen, Daleen
34507    c5    Viljoen, Daleen
20900    j2    Viljoen, Dalene * 10 Feb 1954
27311    k2    Viljoen, Dalene
26499    i4    Viljoen, Dalene Phillipina * 5 Jul 1959
5859    g11    Viljoen, Dalina Andriana * 30 Okt 1871
27712    h6    Viljoen, Dalina Elisabet * 5 Nov 1911
27040    i7    Viljoen, Dalina Johanna * 4 Nov 1916
35025    b2    Viljoen, Dalitha * 2 Nov 1966
6619    l2    Viljoen, Damian David (Duimpie)
26188    h3    Viljoen, Dan * 13 Nov 1890
19257    l2    Viljoen, Danel * 17 Nov 1998
25670    l1    Viljoen, Danel * 15 Apr 1998
25578    k2    Viljoen, Danél * 26 Okt 1972
507    h3    Viljoen, Daneli Leonora Magdalena * 8 Jul 1900
13552    k2    Viljoen, Danelsia Read
24406    l1    Viljoen, Danica * 14 Aug 2003
19581    k4    Viljoen, Danie
26546    j5    Viljoen, Danie
27874    k1    Viljoen, Danie Charl (Charl) * 22 Des 1970
13049    j1    Viljoen, Daniel * 21 Apr 1964
13599    i8    Viljoen, Daniel * ca 1895
28594    h6    Viljoen, Daniel * 18 Mrt 1886
30417    a262    Viljoen, Daniel
31729    a607    Viljoen, Daniel
33183    c1    Viljoen, Daniel * 1993
2985    l1    Viljoen, Daniël * 12 Des 2005
5676    h2    Viljoen, Daniël
27631    i1    Viljoen, Daniël * 12 Nov 1941
30870    b4    Viljoen, Daniël * ca 1900
23702    k4    Viljoen, Daniel Albertus * 29 Sep 1966
25431    h4    Viljoen, Daniel Albertus * 22 Nov 1872
25449    h11    Viljoen, Daniel Albertus * 8 Jan 1888
25499    k1    Viljoen, Daniel Albertus * 15 Sep 1953
25519    k2    Viljoen, Daniel Albertus * 3 Jun 1949
25539    k1    Viljoen, Daniel Albertus * 23 Jul 1957
25573    i3    Viljoen, Daniel Albertus * 22 Apr 1905
25579    k3    Viljoen, Daniel Albertus * 18 Mei 1975
25651    i1    Viljoen, Daniel Albertus * 30 Apr 1910
25942        --ditto--
26867        --ditto--
25656    k1    Viljoen, Daniel Albertus * 5 Feb 1966
25668    k2    Viljoen, Daniel Albertus * 6 Nov 1970
25673    j3    Viljoen, Daniel Albertus * 5 Mei 1944
25675    k1    Viljoen, Daniel Albertus * 24 Nov 1971
25677    l1    Viljoen, Daniel Albertus * 31 Aug 2002
27701    f4    Viljoen, Daniel Albertus * 15 Nov 1819
27772    f6    Viljoen, Daniel Albertus * 15 Nov 1824
27853    h4    Viljoen, Daniel Albertus * 20 Sep 1920
27864    g1    Viljoen, Daniel Albertus * 22 Apr 1860
27868    h2    Viljoen, Daniel Albertus * 6 Jun 1889
27924    h2    Viljoen, Daniel Albertus
34986    b1    Viljoen, Daniel Albertus * ca 1921
25452    g7    Viljoen, Daniël Albertus * 25 Nov 1840
25765        --ditto--
27872    j1    Viljoen, Daniel Albertus (Daan) * 11 Mei 1948
25489    i1    Viljoen, Daniel Albertus (Dan) * 3 Jan 1893
25458    i2    Viljoen, Daniel Albertus (Danie) * 30 Mrt 1896
25545    h3    Viljoen, Daniël Albertus (Danie) * 22 Aug 1869
27870    i1    Viljoen, Daniel Albertus (Johnny) * 23 Mrt 1919
29420        --ditto--
25294    i4    Viljoen, Daniel Albertus Malan * 25 Apr 1904
3946    j5    Viljoen, Daniel Andries * 15 Sep 1947
25499c    l3    Viljoen, Daniel Albertus * 30 Jul 1985
25726    h1    Viljoen, Daniel Andries * 16 Sep 1870
25745    g7    Viljoen, Daniel Andries * 16 Apr 1839
3934    i7    Viljoen, Daniel Andries (Danie) * 20 Jul 1909
20817    k2    Viljoen, Daniel Benjamin * 4 Mrt 1966
12985    i2    Viljoen, Daniel Carel * 25 Okt 1912
12988    i1    Viljoen, Daniel Carel * 26 Des 1912
26540    i2    Viljoen, Daniel Carstens (Dan) * 12 Jun 1925
12854    h7    Viljoen, Daniel Charl * 20 Des 1881
12952    g6    Viljoen, Daniel Charl * 15 Jan 1840
12969    i3    Viljoen, Daniel Charl * 18 Jan 1913
12975    k1    Viljoen, Daniel Charl * 31 Jul 1970
12980    h7    Viljoen, Daniel Charl * 25 Jan 1883
13035    h5    Viljoen, Daniel Charl * 29 Nov 1895
13045    j2    Viljoen, Daniel Charl * 17 Mrt 1964
13702    h8    Viljoen, Daniel Christoffel * 18 Jun 1869
13709    j1    Viljoen, Daniel Christoffel * 27 Okt 1940
13713    l1    Viljoen, Daniel Christoffel * 16 Apr 1994
13729    i4    Viljoen, Daniel Christoffel * 3 Mrt 1920
19540    g6    Viljoen, Daniel Christoffel Jacobus * 25 Des 1831
19544    i1    Viljoen, Daniel Christoffel Jacobus * 22 Nov 1885
19549    k1    Viljoen, Daniel Christoffel Jacobus * 28 Apr 1934
19559    l3    Viljoen, Daniel Christoffel Jacobus * 29 Mei 1971
19568    j3    Viljoen, Daniel Christoffel Jacobus * 19 Mei 1913
19558    m1    Viljoen, Daniël Christoffel Jacobus * 20 Mei 1999
23403    k1    Viljoen, Daniel Cias Petrus * 15 Jun 1962
23405    l1    Viljoen, Daniel Cias Petrus * 28 Jun 1983
23411    j2    Viljoen, Daniel Cias Petrus * 5 Des 1942
3840    j1    Viljoen, Daniel Cornelius * 29 Jun 1941
3837    i3    Viljoen, Daniel Cornelius van der Spuy (Dan) * 30 Nov 1893
12833    k3    Viljoen, Daniel Dirk (Danie) * 23 Mrt 1974
14172    k4    Viljoen, Daniël Ebenhaezer du Bruyn * 28 Nov 1997
14922    i1    Viljoen, Daniel Ernst * 3 Sep 1935
25914    j2    Viljoen, Daniel Francois * 10 Mrt 1965
25977    g7    Viljoen, Daniel Francois * 13 Mei 1858
25991    i1    Viljoen, Daniel Francois * 26 Nov 1916
26007    j3    Viljoen, Daniel Francois * 21 Jul 1950
26005    k3    Viljoen, Daniël Francois * 23 Jun 1986
20806    j6    Viljoen, Daniel Francois Malan * 23 Jul 1944
23337    i9    Viljoen, Daniel Frederick * 7 Aug 1911
27556    i3    Viljoen, Daniël Frederick (Daantjie) * 20 Feb 1915
23272    l3    Viljoen, Daniel Frederik * 18 Jul 1994
23991        Viljoen, Daniel Frederik * 30 Jul 1905
27759    h2    --ditto--
27506    g4    Viljoen, Daniel Frederik * 25 Nov 1851
27704    g1    Viljoen, Daniel Frederik * 22 Mei 1862
27798    g5    Viljoen, Daniel Frederik * 4 Aug 1866
27814    i2    Viljoen, Daniel Frederik
17008    j1    Viljoen, Daniël Frederik * 20 Okt 1898
27632    h7    Viljoen, Daniel Frederik (Daantjie) * 7 Okt 1896
23244    i12    Viljoen, Daniel Frederik (Danie) * 10 Mei 1895
27555    j6    Viljoen, Daniel Frederik (Danie) * 8 Mrt 1958
23268    k1    Viljoen, Daniël Frederik (Danie) * 27 Sep 1959
26638    h6    Viljoen, Daniel Frederik Johannes * 10 Jul 1906
26651    g4    Viljoen, Daniel Frederik Johannes * 26 Jan 1875
25709    f2    Viljoen, Daniel Godlieb Andries * 2 Mrt 1804
26073        --ditto--
7766    h7    Viljoen, Daniel Hendrik * 3 Des 1881
7846    g15    Viljoen, Daniel Hendrik * 17 Apr 1854
7859    i1    Viljoen, Daniel Hendrik * 6 Mei 1910
28069    h3    Viljoen, Daniel Hendrik * 29 Okt 1905
28621    h10    Viljoen, Daniel Herculaas * 4 Feb 1898
25306        Viljoen, Daniel Hercules * 8 Aug 1851
28600    g5    --ditto--
28283    i4    Viljoen, Daniel Hercules (Danie) * 12 Jul 1907
14348    i4    Viljoen, Daniel Hermanus (Danie) * 16 Mei 1943
14565    h3    Viljoen, Daniël Hosea * 25 Sep 1893
14570    j2    Viljoen, Daniël Hosea * 30 Jan 1959
27368    h6    Viljoen, Daniel Jacobus * 5 Apr 1908
27434    i5    Viljoen, Daniel Jacobus * 19 Mei 1952
30262    a217    Viljoen, Daniel Jacobus * 15 Jun 1880
23142    j5    Viljoen, Daniël Jacobus * 11 Sep 1920
27372    j1    Viljoen, Daniël Jacobus * 31 Mrt 1982
23697    j7    Viljoen, Daniel Jacobus Albertus * 22 Sep 1920
25904    j4    Viljoen, Daniël Jacobus Francois * 31 Des 1964
25845    h8    Viljoen, Daniel Jacobus Francois (Danie) * 7 Mei 1885
451    h6    Viljoen, Daniel Jacobus Josua * 27 Des 1856
462    j1    Viljoen, Daniel Jacobus Jozua * 7 Mei 1915
25620    k3    Viljoen, Daniel Jacobus Rossouw * 25 Mrt 1974
25616    j2    Viljoen, Daniel Jacobus Rossouw (Rossouw) * 8 Apr 1939
8037    h5    Viljoen, Daniel Jakobus * 15 Mei 1882
8042    i3    Viljoen, Daniel Jakobus * 8 Mei 1907
25866    j4    Viljoen, Daniel Jakobus * 23 Jun 1949
27370    i1    Viljoen, Daniel Jakobus * 19 Apr 1934
4825    j2    Viljoen, Daniel Johannes * 11 Sep 1930
24878    h10    Viljoen, Daniel Johannes * 25 Okt 1881
25066    g11    Viljoen, Daniel Johannes * 9 Jun 1860
25079    h6    Viljoen, Daniel Johannes * 1896
26945    f2    Viljoen, Daniel Johannes * 20 Jun 1812
27008    h3    Viljoen, Daniel Johannes * 17 Jul 1868
27013    i2    Viljoen, Daniel Johannes * 10 Mrt 1901
27016    j1    Viljoen, Daniel Johannes * 22 Aug 1926
27018    k1    Viljoen, Daniel Johannes * 1 Mei 1963
27244    g6    Viljoen, Daniel Johannes * 1859
27457    h5    Viljoen, Daniel Johannes * 21 Aug 1899
30882    b1    Viljoen, Daniel Johannes * 1 Aug 1913
22349    j3    Viljoen, Daniël Johannes * 6 Des 1967
14819    j2    Viljoen, Daniel Johannes (Boetman) * 21 Nov 1927
417    i5    Viljoen, Daniel Johannes (Daan) * 22 Jun 1908
22344    i3    Viljoen, Daniël Johannes (Daan) * 26 Jun 1926
27064    i2    Viljoen, Daniel Johannes (Danie) * 6 Mei 1908
5315    i2    Viljoen, Daniel Johannes Cornelis * 24 Sep 1926
5320    k2    Viljoen, Daniël Johannes Cornelis * 7 Aug 1984
5317    j1    Viljoen, Daniel Johannes Cornelis (Danie) * 22 Aug 1954
27002    g3    Viljoen, Daniel Johannes Hendrik * 18 Feb 1837
12268    k5    Viljoen, Daniël Johannes Hendrik * 22 Jul 1959
2630    i2    Viljoen, Daniel Johannes Jacobus * 7 Jul 1920
21864    k4    Viljoen, Daniel Johannes Jacobus * 11 Des 1984
21852    j2    Viljoen, Daniël Johannes Jacobus * 11 Des 1945
24203    k2    Viljoen, Daniel Johannes Petrus * 22 Apr 1950
26954    h3    Viljoen, Daniel Johannes Stephanus * 20 Okt 1881
26964    i5    Viljoen, Daniel Johannes Stephanus * 16 Des 1926
26967    j2    Viljoen, Daniel Johannes Stephanus * 4 Jun 1957
523    g6    Viljoen, Daniel Josua * 2 Des 1863
19794    j4    Viljoen, Daniel Laubscher * 23 Mrt 1951
22251    h9    Viljoen, Daniel Lukas * ca 1895
25849    i2    Viljoen, Daniel Möller * 23 Nov 1916
25868    k1    Viljoen, Daniel Möller (Danie) * 22 Okt 1976
8406    k2    Viljoen, Daniel Nicolaas Erasmus (Danie) * 31 Mei 1964
23780    k3    Viljoen, Daniel Paul * 29 Jul 1967
26191    i1    Viljoen, Daniel Peter * ca 1915
26192    j1    Viljoen, Daniel Peter
11551    h9    Viljoen, Daniel Petrus * 23 Des 1895
11804    j1    Viljoen, Daniel Petrus * 20 Okt 1960
14276    h5    Viljoen, Daniel Petrus * 20 Jan 1895
14268    g10    Viljoen, Daniel Petrus (Pieter) * 10 Mrt 1856
26512    i3    Viljoen, Daniel Petrus Frederick * 21 Jan 1924
26514    j1    Viljoen, Daniel Petrus Frederick * 6 Jun 1948
26450    h6    Viljoen, Daniel Philippus * 2 Des 1901
26454    j1    Viljoen, Daniel Philippus * 5 Nov 1959
26464    g4    Viljoen, Daniel Philippus * 26 Nov 1866
27753        --ditto--
26466    h1    Viljoen, Daniel Philippus * 5 Jun 1892
26650    g3    Viljoen, Daniel Philippus * 1874
26722    g7    Viljoen, Daniel Philippus * 13 Jul 1885
26741    i1    Viljoen, Daniel Philippus * 16 Mei 1947
26771    i6    Viljoen, Daniel Philippus * 23 Apr 1901
26506    h2    Viljoen, Daniel Philippus Frederik * 14 Jun 1893
26726    i1    Viljoen, Daniel Philippus Johannes * 9 Jul 1942
11568    i3    Viljoen, Daniel Pieter * 8 Okt 1934
12233    j7    Viljoen, Daniel Pieter * 20 Mei 1916
19570    k1    Viljoen, Daniel Pieter * 26 Aug 1950
9036    i1    Viljoen, Daniel Pieter Schoeman * 6 Jun 1925
9044    j5    Viljoen, Daniel Pieter Schoeman * 9 Jun 1959
25510    j5    Viljoen, Daniel Retief * 30 Des 1923
25527    l4    Viljoen, Daniël Retief * 11 Mei 1983
13551    k1    Viljoen, Daniel Roedolf
23258    k2    Viljoen, Daniel Roux (Daan-Roux) * 14 Jun 1954
9959    h11    Viljoen, Daniel Rudolph (Tot) * 6 Mei 1897
5729    h4    Viljoen, Daniël Struwig * ca 1892
5714    i4    Viljoen, Daniel Struwig (Tannie Danie) * ca 1918
14813    i2    Viljoen, Daniel Thomas du Plessis * 16 Mrt 1892
23590    i3    Viljoen, Daniel Tobias * 10 Nov 1887
15604    h7    Viljoen, Daniel van der Merwe * 1 Jan 1894
15610    j1    Viljoen, Daniel van der Merwe * 7 Mei 1963
27716    h2    Viljoen, Daniel van Zyl * 25 Sep 1895
27748    h9    Viljoen, Daniel van Zyl * 30 Mei 1911
3904    j4    Viljoen, Daniel Wilhelmus * 11 Mrt 1930
25362        Viljoen, Daniel Willem * 20 Apr 1858
28518    g10    --ditto--
26912    h3    Viljoen, Daniel Willem * 4 Des 1890
27708        --ditto--
26918    j3    Viljoen, Daniel Willem * 12 Jun 1946
28542    k3    Viljoen, Daniël Willem * 28 Sep 1988
28557    k2    Viljoen, Daniël Willem * 28 Jul 2006
28532    h6    Viljoen, Daniel Willem (Danie) * 19 Jun 1899
28534    i1    Viljoen, Daniel Willem (Danie) * 30 Jun 1927
28536    j1    Viljoen, Daniël Willem (Danie) * 27 Jun 1955
27243    h4    Viljoen, Daniel Wium * 13 Okt 1895
22762    l2    Viljoen, Danielle * 13 Jul 1987
31656    c2    Viljoen, Daniélle * 23 Mrt 1999
20250    m1    Viljoen, Danika * 12 Okt 2009
23623c   m2  Viljoen, Dante Pieter 23 Nov 1996

29037    c4    Viljoen, Danus * 15 Jan 1955
26461    i3    Viljoen, Danus (Denis)
10917    i4    Viljoen, Daphne * ca 1930
19666    j6    Viljoen, Daphne * 15 Jul 1930
27333    i3    Viljoen, Daphne * 1 Jul 1939
23323    j1    Viljoen, Daphné * 29 Jun 1926
5886    i5    Viljoen, Daphne Elizabeth * 20 Apr 1932
1951    j1    Viljoen, Daphne Yvonne * 24 Sep 1934
11215    k1    Viljoen, Darryl * 11 Okt 1988
7777    j3    Viljoen, Darryl Glenn * 25 Mrt 1952
28147    j2    Viljoen, Darryll John * 26 Jun 1970
4286    k1    Viljoen, Daryll * 24 Mei 1968
25678    k2    Viljoen, Davel Nel * 18 Sep 1974
4458    k2    Viljoen, David * 1969
6832    l1    Viljoen, David * 8 Feb 1969
7739    l1    Viljoen, David * 9 Mrt 1998
9910    h11    Viljoen, David * 11 Jun 1905
10000    h4    Viljoen, David * 2 Nov 1881
10096    h7    Viljoen, David * 7 Nov 1891
23008    j3    Viljoen, David
23031    j9    Viljoen, David
31711    b2    Viljoen, David
33177    c2    Viljoen, David * 1992
34881    a1566    Viljoen, David * ca 1895
33172    a1029    Viljoen, David Alphonso * 1926
24832    i5    Viljoen, David Bastiaan * 18 Apr 1926
11540    h7    Viljoen, David Carel * 10 Mrt 1890
501    g4    Viljoen, David Carl * 23 Sep 1857
21166    j1    Viljoen, David Cornelius
8327    h3    Viljoen, David Frederick * 14 Apr 1877
10142    j4    Viljoen, David Graeme * 10 Sep 1973
4431    j4    Viljoen, David Hendrik * 2 Des 1935
4435    k2    Viljoen, David Hendrik * 12 Nov 1963
4423    i3    Viljoen, David Hendrik Stephanus * 5 Nov 1908
29200    c2    Viljoen, David Henry * 8 Jul 1944
34869    b1    Viljoen, David Hermanus * ca 1916
6103    g9    Viljoen, David Hermanus Jacobus * 24 Mrt 1849
6116    i1    Viljoen, David Hermanus Jacobus * ca 1916
6124    h6    Viljoen, David Hermanus Jacobus * 4 Sep 1889
6125    i1    Viljoen, David Hermanus Jacobus
6128    i1    Viljoen, David Hermanus Jacobus (Davey) * 20 Sep 1913
6107    i1    Viljoen, David Hermus Jacobus
2454    g1    Viljoen, David Jacobus † 6 Mrt 1899
2695        Viljoen, David Jacobus * 8 Jan 1885
12389    i1    --ditto--
6186    e2    Viljoen, David Jacobus ~ 15 Okt 1780
6189    f1    Viljoen, David Jacobus * ca 1801
12561        --ditto--
6217    h5    Viljoen, David Jacobus * 1 Feb 1861
6229    i4    Viljoen, David Jacobus * 2 Des 1903
11123        --ditto--
6233    j3    Viljoen, David Jacobus * 29 Nov 1926
6244    j2    Viljoen, David Jacobus * 18 Mrt 1945
6291    h1    Viljoen, David Jacobus * 12 Apr 1845
6304    j3    Viljoen, David Jacobus * 14 Mrt 1908
6315    l1    Viljoen, David Jacobus * 22 Jun 1968
6334    i9    Viljoen, David Jacobus * 8 Feb 1887
6395    i3    Viljoen, David Jacobus * 18 Okt 1879
6404    k3    Viljoen, David Jacobus * 12 Jun 1965
6458    g7    Viljoen, David Jacobus * 29 Nov 1829
6488    h3    Viljoen, David Jacobus * 16 Jul 1865
6650    g1    Viljoen, David Jacobus * 24 Apr 1822
6801    i5    Viljoen, David Jacobus * 26 Nov 1885
6824    k2    Viljoen, David Jacobus
6827    j6    Viljoen, David Jacobus * 22 Mrt 1914
6830    k2    Viljoen, David Jacobus * 2 Mei 1944
6863    h3    Viljoen, David Jacobus * 15 Jul 1857
6864    h4    Viljoen, David Jacobus * 15 Jul 1859
7092    g1    Viljoen, David Jacobus * 20 Sep 1827
7096    i1    Viljoen, David Jacobus * 27 Apr 1870
7100    k1    Viljoen, David Jacobus * 6 Mrt 1921
7251    i2    Viljoen, David Jacobus * 29 Des 1879
7260    k1    Viljoen, David Jacobus * 14 Okt 1943
7273    j5    Viljoen, David Jacobus * 9 Okt 1922
7489    h7    Viljoen, David Jacobus * 14 Jan 1878
7494    i3    Viljoen, David Jacobus * 1908
7678    h3    Viljoen, David Jacobus * 6 Feb 1869
13014        --ditto--
7698    i4    Viljoen, David Jacobus * 23 Des 1899
7730    j3    Viljoen, David Jacobus * 21 Mrt 1945
7735    l2    Viljoen, David Jacobus * 27 Jan 1999
10321    h4    Viljoen, David Jacobus * 27 Apr 1877
10351    i5    Viljoen, David Jacobus * 19 Feb 1926
10439    g7    Viljoen, David Jacobus * 15 Aug 1861
10684    f7    Viljoen, David Jacobus * 15 Apr 1833
10692    h5    Viljoen, David Jacobus
10729    i3    Viljoen, David Jacobus * 14 Sep 1913
10731    j1    Viljoen, David Jacobus * 9 Jan 1946
10733    k1    Viljoen, David Jacobus * 11 Nov 1979
10856    g3    Viljoen, David Jacobus * 15 Apr 1858
10874    h4    Viljoen, David Jacobus * 25 Mei 1891
10879    i1    Viljoen, David Jacobus * 4 Jun 1931
10894    i1    Viljoen, David Jacobus * 14 Feb 1943
10909    h3    Viljoen, David Jacobus * 27 Sep 1895
10921    j1    Viljoen, David Jacobus * 29 Jul 1956
10944    h1    Viljoen, David Jacobus * 13 Des 1893
12199    i2    Viljoen, David Jacobus * 13 Sep 1873
12206    k1    Viljoen, David Jacobus * 15 Sep 1939
12361    j8    Viljoen, David Jacobus * ca 1922
12387    h8    Viljoen, David Jacobus * 16 Jan 1863
12393    j1    Viljoen, David Jacobus * 15 Jul 1909
12397    k2    Viljoen, David Jacobus * 28 Jan 1938
12409    j1    Viljoen, David Jacobus * 22 Mrt 1920
12448    i2    Viljoen, David Jacobus * 31 Des 1908
12452    k1    Viljoen, David Jacobus * 12 Sep 1959
12471    k1    Viljoen, David Jacobus * 26 Mei 1958
16136    k3    Viljoen, David Jacobus * 21 Mrt 1944
29431    a16    Viljoen, David Jacobus * 26 Aug 1907
29433    b1    Viljoen, David Jacobus * 1 Sep 1932
29435    c1    Viljoen, David Jacobus * 11 Sep 1959
29894    a112    Viljoen, David Jacobus * ca 1900
31587    a571    Viljoen, David Jacobus * ca 1878
31597    b3    Viljoen, David Jacobus * 11 Aug 1914
10734    k2    Viljoen, David Jacobus (Dawie) * 25 Mrt 1981
17850    l3    Viljoen, David Jacobus (Dawie) * 15 Jul 1965
10336        Viljoen, David Jacobus Johannes * 25 Feb 1882
10384        --ditto--
10699    h2    --ditto--
12438    j3    Viljoen, David Jacobus Milton * 1933
6874    j2    Viljoen, David Jacobus Myburgh * 7 Jun 1912
9092    g9    Viljoen, David Jacobus Petrus Cilliers * 6 Des 1863
9095    h2    Viljoen, David Jacobus Petrus Cilliers * 31 Aug 1891
6661    i5    Viljoen, David Johannes * ca 1886
10337    h7    Viljoen, David Johannes * 3 Apr 1885
10353    j1    Viljoen, David Johannes * 16 Nov 1952
21177    k3    Viljoen, David Johannes * 22 Aug 1971
28960    d2    Viljoen, David Johannes (Buks) * 5 Apr 1940
12831    l1    Viljoen, David Johannes (Dawid) * 23 Mei 2004
21126    h3    Viljoen, David Johannes Jacobus * 21 Sep 1866
21136    j4    Viljoen, David Johannes Jacobus * 26 Aug 1931
21142    j1    Viljoen, David Johannes Jacobus * 6 Sep 1916
21167    i7    Viljoen, David Johannes Jacobus * 4 Des 1908
21173    j1    Viljoen, David Johannes Jacobus * 22 Feb 1938
21261    i3    Viljoen, David Johannes Jacobus * 23 Jul 1910
13139    h5    Viljoen, David Johannes van Heerden * 14 Nov 1867
15720    h2    Viljoen, David Karel * 9 Aug 1877
24538    i2    Viljoen, David Marthinus Louis * 20 Nov 1892
24543    k1    Viljoen, David Marthinus Louis * 19 Jan 1953
21227    k2    Viljoen, David Max * 1 Mei 1958
16625    j2    Viljoen, David Muller (Dave) * 7 Jul 1963
7275    k1    Viljoen, David Norman * 14 Okt 1953
182    l4    Viljoen, David Peter * 18 Jul 1984
184    m1    Viljoen, David Peter * 1 Sep 2009
166    k4    Viljoen, David Peter (Dave) * 18 Jan 1950
176    m2    Viljoen, David Peter Louis * 5 Aug 1997
1757    g7    Viljoen, David Petrus * 3 Apr 1850
15346    k4    Viljoen, David Petrus * 5 Feb 1955
11556    j1    Viljoen, David Pieter * 25 Feb 1961
7702    k1    Viljoen, David Quartus * 25 Okt 1953
7700    j1    Viljoen, David Roux * 29 Aug 1927
247    k2    Viljoen, David Schalk * 23 Sep 1959
621    h8    Viljoen, David Schalk * 10 Nov 1875
710    f2    Viljoen, David Schalk * 21 Mrt 1805
766    g6    Viljoen, David Schalk * 5 Apr 1842
771    h2    Viljoen, David Schalk * 14 Sep 1870
5892    g4    Viljoen, David Schalk * 20 Jan 1862
5909    i4    Viljoen, David Schalk * ca 1917
14048    g8    Viljoen, David Schalk * 15 Jul 1850
14056    i1    Viljoen, David Schalk * ca 1907
14083    i1    Viljoen, David Schalk * 25 Des 1904
14199    h5    Viljoen, David Schalk * 15 Aug 1881
14230    i3    Viljoen, David Schalk * 3 Mrt 1935
14244    i3    Viljoen, David Schalk * 11 Okt 1924
14274    h4    Viljoen, David Schalk * 9 Sep 1888
28089    i3    Viljoen, David Schalk * 1951
5915    h6    Viljoen, David Schalk (Dave) * ca 1907
5916    i1    Viljoen, David Schalk (Dawid) * 14 Feb 1941
5450    h1    Viljoen, David Stefanus * 12 Nov 1905
5469    i9    Viljoen, David Stefanus * 9 Des 1950
29018    b7    Viljoen, David Stefanus * 30 Jun 1922
3466    g4    Viljoen, David Stephanus * 30 Nov 1832
3488    h3    Viljoen, David Stephanus Petrus * 26 Jul 1865
3479    i5    Viljoen, David Walter * 25 Mei 1896
23775    k1    Viljoen, David Warren * 27 Nov 1960
602    g5    Viljoen, David Wilhelm * ca 1833
9119    h6    Viljoen, Davidina Jacoba Petronella * 7 Feb 1901
706    g13    Viljoen, Davidina Willemina * 17 Mei 1853
5467    i8    Viljoen, Daviliena Stefiena * 1946
29427    c5    Viljoen, Davina * 27 Des 1935
9057    h9    Viljoen, Davis Jacobus Cilliers * 28 Aug 1887
6394    j6    Viljoen, Dawid
6867    i2    Viljoen, Dawid * ca 1880
31891    b1    Viljoen, Dawid Alexander * 9 Aug 1956
29331    b6    Viljoen, Dawid Christiaan Richard * 15 Aug 1942
6263    j1    Viljoen, Dawid Jacobus * 27 Jan 1961
6309    l1    Viljoen, Dawid Jacobus * 3 Mrt 1963
6497    j1    Viljoen, Dawid Jacobus
7134    k2    Viljoen, Dawid Jacobus * 14 Des 1940
7685    j1    Viljoen, Dawid Jacobus * 28 Aug 1919
9061    h13    Viljoen, Dawid Jacobus
10745    j1    Viljoen, Dawid Jacobus * 22 Mei 1952
12188    g5    Viljoen, Dawid Jacobus * 4 Jan 1826
12231    j6    Viljoen, Dawid Jacobus * 28 Mrt 1913
12535    j1    Viljoen, Dawid Jacobus * 12 Feb 1933
12539    i4    Viljoen, Dawid Jacobus * 18 Sep 1915
26327    i3    Viljoen, Dawid Jacobus * 26 Sep 1942
32237    b2    Viljoen, Dawid Jacobus * 20 Des 1919
35017    b2    Viljoen, Dawid Jacobus * 2 Okt 1921
7250        Viljoen, Dawid Jacobus (Tol) * 25 Des 1868
12531    h8    --ditto--
10711    j1    Viljoen, Dawid Jacobus Frederik * 28 Jun 1939
7551    g4    Viljoen, Dawid Jakobus * 14 Des 1834
12062    i9    Viljoen, Dawid Johannes * 14 Jan 1923
28957    c7    Viljoen, Dawid Johannes * 16 Sep 1902
16927    k5    Viljoen, Dawid Johannes (Dawie) * 18 Mei 1962
12829    k2    Viljoen, Dawid Johannes (Johan) * 22 Jan 1972
10033    j3    Viljoen, Dawid Nicolaas * 11 Apr 1950
3297    h4    Viljoen, Dawid Schalk * 29 Sep 1884
14121    j5    Viljoen, Dawid Schalk * 3 Jan 1943
5717    i5    Viljoen, Dawid Schalk (Dave) * ca 1922
5720    j2    Viljoen, Dawid Schalk (Schalk) * ca 1944
26166    j2    Viljoen, Dawid Steyn * 6 Des 1972
28930    e3    Viljoen, Dawid Strauss * 3 Jan 1970
6258    l1    Viljoen, Dawid Wiese * 3 Jun 2010
9908    h9    Viljoen, Dawie * 1895
19354    l1    Viljoen, Dawie * 8 Mrt 1999
20853    k2    Viljoen, Dawie Rodrico * 24 Jun 1981
4290    k2    Viljoen, Dawn * 10 Apr 1973
7621    j1    Viljoen, Dawn Enraigne * 9 Jan 1931
12404    k1    Viljoen, Dawn Estella * 15 Des 1957
28305    j1    Viljoen, Dawn Mercia * 19 Aug 1938
2394    j1    Viljoen, Dawn Veronica * 17 Jun 1944
16985    l1    Viljoen, De Wet * 27 Jul 2002
26628    j5    Viljoen, De Wet * 18 Des 1975
12011a    l1    Viljoen, De Wet Francois * 20 Okt 2011
9701    j2    Viljoen, De Winnaar * 16 Apr 1950
9710    j3    Viljoen, De Winnaar * 9 Feb 1961
9691    h4    Viljoen, De Winnaar (Kotie) * 14 Jun 1890
7060    j2    Viljoen, Dean * 12 Mei 1967
24985    k2    Viljoen, Dean * Nov 1972
32047    b5    Viljoen, Dean
28475    k1    Viljoen, Dean Philip * 17 Feb 1988
19377    j6    Viljoen, Deanna * 7 Apr 1945
11359    j2    Viljoen, Deánne * 20 Jul 1970
12480    l1    Viljoen, Debbie * 1 Feb 1986
31371    c2    Viljoen, Debe Wilna
8922    k2    Viljoen, Debora * 5 Jul 1980
1220    g6    Viljoen, Debora Jacoba * 20 Mrt 1846
1277    h7    Viljoen, Debora Jacoba * 1 Okt 1890
24599    j3    Viljoen, Debora Johanna * ca 1928
24602    i5    Viljoen, Debora Johanna Bruwer * 26 Okt 1901
28150    j1    Viljoen, Debora Karin * 25 Nov 1969
26291    j1    Viljoen, Debora Maria (Debby) * 23 Des 1960
7668    k1    Viljoen, Deborah Claire * 2 Sep 1958
29162    d2    Viljoen, Deborah Mae * 29 Mrt 1963
24579    j2    Viljoen, Deborai Johanna * 29 Jan 1921
7999    k1    Viljoen, Debra (Debbie) * 19 Jun 1962
25481    k1    Viljoen, Debra (Debbie) * 15 Jul 1977
11323    j2    Viljoen, Debra Anne * 16 Aug 1962
15522    j2    Viljoen, Debra Honora * 9 Mrt 1960
26026    j1    Viljoen, Debra Jane * 16 Apr 1963
7064    k3    Viljoen, Declan * 2 Jan 2007
12482    l2    Viljoen, Dedré * 14 Okt 1988
22575    k2    Viljoen, Dedrick Sanford * 30 Mrt 1939
9858    k1    Viljoen, Deen * 3 Sep 1973
7063    k2    Viljoen, Degan * 2 Aug 1999
16954    m1    Viljoen, Deidre * 12 Mei 2009
29294    e3    Viljoen, Deidré * 22 Sep 1978
28074    j2    Viljoen, Deirdre * 21 Okt 1966
20572    k2    Viljoen, Delana * 3 Jul 1988
11356    j1    Viljoen, Delarey * 19 Aug 1966
20678    j4    Viljoen, Delene * 21 Mrt 1956
26855    k1    Viljoen, Delmarine * 17 Okt 1957
22541    j4    Viljoen, Deloras Sata Fe * 10 Feb 1905
22573    k1    Viljoen, Delvean Mildred * 14 Jun 1930
23260    l1    Viljoen, Demaine * 5 Apr 1978
7062    k1    Viljoen, Demi * 9 Apr 1998
21242    l1    Viljoen, Demi * 28 Nov 1994
3164    l2    Viljoen, Denerise
17179    l1    Viljoen, Denise * 19 Jan 1985
27314    j1    Viljoen, Denise * 12 Des 1952
23240    j2    Viljoen, Denise Hannah * 14 Mei 1928
18381hw l4    Viljoen, Dennis Barend * 22 Jul 1992
6006    j2    Viljoen, Deon * 22 Nov 1968
11734    k2    Viljoen, Deon * 3 Okt 1954
14187    j2    Viljoen, Deon * 6 Aug 1954
19266    k4    Viljoen, Deon * 28 Jun 1964
19790    k1    Viljoen, Deon
27648    j2    Viljoen, Deon * 16 Apr 1967
28010    j2    Viljoen, Deon * 5 Nov 1962
29794    c2    Viljoen, Deon * 14 Feb 1974
30107    c3    Viljoen, Deon * 7 Jun 1976
34461    d2    Viljoen, Deon * ca 1980
9303    j4    Viljoen, Deon Armond * 20 Apr 1964
8661    k3    Viljoen, Deon Charl * 17 Aug 1955
6891    l3    Viljoen, Deon Delano * 1 Aug 1962
6979    k2    Viljoen, Deon Francois * 30 Nov 1953
10473    j4    Viljoen, Deon Hercules * 9 Des 1965
24210    k2    Viljoen, Deon Johan * 13 Jul 1960
26519    j4    Viljoen, Deon Joseph * 6 Aug 1954
11213    j1    Viljoen, Deon Mervyn * 18 Aug 1968
9973    j1    Viljoen, Deon Petrus * 17 Okt 1953
12478    k3    Viljoen, Deon Pierre * 4 Des 1960
27436    j1    Viljoen, Deonie * 4 Feb 1985
16145    l3    Viljoen, Derek * 19 Des 1980
33005    c1    Viljoen, Derek * 2 Aug 1966
21221    j1    Viljoen, Derick Odillon * 30 Sep 1931
11506    j1    Viljoen, Derrick * 7 Mrt 1946
12816    j2    Viljoen, Derrick Gordon * 8 Jun 1937
20675    j2    Viljoen, Deseré Estelle * 29 Jun 1950
941    l1    Viljoen, Desiré * 23 Jun 1978
7044    k2    Viljoen, Desiré Ann * 26 Mrt 1964
3115i       l3    Viljoen, Desiree * 20 Sep 1898
22505    k2    Viljoen, Dessa Jeanine * 19 Des 1929
22477    n2    Viljoen, Destiny
175    m1    Viljoen, Devin * 31 Mei 1993
17456    n1    Viljoen, Devon * 17 Mrt 1997
14801    l3    Viljoen, Dewald * 19 Jan 1985
20874    k3    Viljoen, Dewald * 1 Jan 1996
31941    a674    Viljoen, Dewald
20869    j7    Viljoen, Dewald Eghard * 30 Nov 1964
2616    h12    Viljoen, Dewald Jacobus * 18 Jan 1888
2620    j1    Viljoen, Dewald Jacobus * 2 Apr 1938
14361    j2    Viljoen, Dialene * 20 Mei 1974
17869    m1    Viljoen, Dian * 3 Feb 2001
945    l2    Viljoen, Diana * 12 Sep 1979
19254        Viljoen, Diana
23779    k2    Viljoen, Diana Elizabeth * 3 Okt 1962
22577    l1    Viljoen, Diana Lynn * 1970
23329    k1    Viljoen, Diane Lynton * 11 Aug 1964
4325    j1    Viljoen, Diané Nicolette * 26 Nov 1934
24205    k4    Viljoen, Diconels * 12 Nov 1960
5056    i6    Viljoen, Didreck Johannes (Tollie) * 15 Feb 1916
5673    g6    Viljoen, Diederick Arnoldus * 16 Aug 1857
5769    h11    Viljoen, Diederick Arnoldus * 20 Jul 1906
16485    f2    Viljoen, Diederick Arnoldus * 25 Sep 1813
16639    g8    Viljoen, Diederick Arnoldus * 5 Mrt 1847
16692    i2    Viljoen, Diederick Arnoldus * 27 Jan 1904
16700    i1    Viljoen, Diederick Arnoldus * 30 Sep 1904
16719    i1    Viljoen, Diederick Arnoldus * 12 Mrt 1905
16641    h1    Viljoen, Diederick Arnoldus (Dirk) * 23 Feb 1874
16655    i3    Viljoen, Diederick Arnoldus (Dirk) * 4 Des 1901
5958    h4    Viljoen, Diederick Johannes van der Merwe * 26 Feb 1914
5580    h3    Viljoen, Diederik Arnoldus * 15 Okt 1887
16160        --ditto--
5677    h3    Viljoen, Diederik Arnoldus
5848    g8    Viljoen, Diederik Arnoldus * 31 Des 1866
16580    h2    Viljoen, Diederik Arnoldus * 1876
16725    j5    Viljoen, Diederik Arnoldus * 25 Jun 1938
29335    b1    Viljoen, Diederik Arnoldus * 21 Mrt 1908
29339    d1    Viljoen, Diederik Arnoldus * 20 Jul 1956
5564    f2    Viljoen, Diederik Arnoldus (Arnoldus) * 15 Mei 1821
16672    j2    Viljoen, Diederik Arnoldus (Buks) * 12 Jan 1942
16493    h1    Viljoen, Diederik Hermanus * 28 Jul 1857
5960    i1    Viljoen, Diederik Johannes * 20 Mrt 1962
12380    i10    Viljoen, Diederik Johannes * 27 Feb 1895
33021    a981    Viljoen, Diederik Johannes * 12 Nov 1861
33025    c1    Viljoen, Diederik Johannes * 3 Mei 1922
33030    d3    Viljoen, Diederik Johannes * 23 Apr 1957
11940    i2    Viljoen, Diederik Johannes Adriaan (Dirk) * 23 Feb 1907
33351    a1079    Viljoen, Diederik Johannes Jacobus
6899    l1    Viljoen, Diedré * 14 Jan 1960
6714    j12    Viljoen, Diedrik J J * 14 Okt 1927
17318    k2    Viljoen, Diene-Marié Susan * 30 Aug 1971
20398    k2    Viljoen, Dieter * 21 Feb 1984
13717    l1    Viljoen, Dieter Lalk * 14 Apr 1997
27542    l1    Viljoen, Dihan * 7 Jul 2002
19391    k2    Viljoen, Dimetri * 24 Feb 1982
6010    j1    Viljoen, Dina * 11 Des 1972
6773    j3    Viljoen, Dina * 1905
31054    b2    Viljoen, Dina * 1857
5728    h3    Viljoen, Dina Carolina * ca 1889
10872    h3    Viljoen, Dina Carolina * 14 Apr 1889
5705    i3    Viljoen, Dina Carolina (Dienie) * 18 Jul 1916
21044    k2    Viljoen, Dina Carolina Jacoba Catharina * 20 Feb 1998
26118    j2    Viljoen, Dina Elizabeth * 5 Aug 1957
22804    j1    Viljoen, Dina Frederika * 23 Okt 1936
7106    l3    Viljoen, Dina Johanna * 20 Jun 1958
7115    l3    Viljoen, Dina Johanna * 14 Jun 1963
18860    j3    Viljoen, Dina Johanna (Ina) * 22 Apr 1936
24564    i6    Viljoen, Dina Johanna Adriana * 19 Sep 1899
24574    i2    Viljoen, Dina Johanna Adriana * 6 Jun 1893
25002    h1    Viljoen, Dina Johanna Adriana * 12 Mei 1883
28847    c1    Viljoen, Dina Johanna Elizabeth * 7 Jun 1907
24568    h2    Viljoen, Dina Johanna Susanna * 21 Okt 1866
25000        --ditto--
6149    j3    Viljoen, Dina Magrieta Wilhelmina * 10 Apr 1944
6380    k3    Viljoen, Dina Magrietha * 14 Apr 1954
17207    j1    Viljoen, Dina Maria * 17 Mrt 1929
24212    j3    Viljoen, Dina Maria * 26 Jan 1930
17245    k4    Viljoen, Dina Maria (Mariana) * 30 Jun 1969
7124    l4    Viljoen, Dina Yolande * 8 Okt 1968
4127    h12    Viljoen, Dinah Cornelia (Di) * 1887
16955    k2    Viljoen, Dirk * 31 Mei 1954
31715    a600    Viljoen, Dirk * 1872
11105    g9    Viljoen, Dirk Barend Jacobus Petrus * 13 Nov 1867
14294    f8    Viljoen, Dirk Barend Petrus * 11 Des 1831
14314    h2    Viljoen, Dirk Barend Petrus * 16 Des 1903
14324    i5    Viljoen, Dirk Barend Petrus * 9 Jul 1946
14403    h1    Viljoen, Dirk Barend Petrus * 9 Nov 1894
15550    g6    Viljoen, Dirk Frederik Johannes * 18 Feb 1849
5829    h9    Viljoen, Dirk Jacobus * 19 Okt 1900
5841    g7    Viljoen, Dirk Jacobus * 29 Jan 1865
5845    h3    Viljoen, Dirk Jacobus * 1890
9175    j3    Viljoen, Dirk Jacobus * 27 Aug 1953
25540    k2    Viljoen, Dirk Jacobus * 25 Aug 1959
5693    k2    Viljoen, Dirk Johannes * 17 Jan 1958
7166    j8    Viljoen, Dirk Johannes * 20 Jan 1924
7281    i3    Viljoen, Dirk Johannes * 11 Okt 1882
7353    k2    Viljoen, Dirk Johannes * 4 Jul 1946
7355    l1    Viljoen, Dirk Johannes * 26 Jul 1974
15659    f6    Viljoen, Dirk Johannes * 22 Aug 1822
15665    h2    Viljoen, Dirk Johannes * 20 Jan 1870
15683    h1    Viljoen, Dirk Johannes * 20 Des 1875
15690    j1    Viljoen, Dirk Johannes * 29 Sep 1951
15706    i4    Viljoen, Dirk Johannes * 7 Feb 1917
15719    k2    Viljoen, Dirk Johannes * 17 Feb 1987
15778    i8    Viljoen, Dirk Johannes * 31 Mei 1932
15828    g4    Viljoen, Dirk Johannes * 16 Apr 1852
15834    h2    Viljoen, Dirk Johannes * 25 Aug 1881
15856    i6    Viljoen, Dirk Johannes * 4 Nov 1925
15892    h1    Viljoen, Dirk Johannes * 9 Nov 1880
15970    h1    Viljoen, Dirk Johannes * 17 Aug 1892
15991    h4    Viljoen, Dirk Johannes * 22 Jul 1900
14949    g4    Viljoen, Dirk Johannes Cornelis * 26 Jun 1849
7331    l2    Viljoen, Dirk Johannes Dixon * 18 Jun 1975
7349    j3    Viljoen, Dirk Johannes Hertzog * 3 Jul 1918
7285    k1    Viljoen, Dirk Johannes Malan * 9 Jul 1935
1616    k2    Viljoen, Dirk Petrus * 21 Nov 1966
7683    i3    Viljoen, Dirk Petrus * 16 Mei 1897
7687    k1    Viljoen, Dirk Petrus * 27 Nov 1951
7694    k1    Viljoen, Dirk Petrus * 1 Jun 1952
7724    j1    Viljoen, Dirk Petrus * 5 Apr 1936
12799    h4    Viljoen, Dirk Petrus * 30 Nov 1873
12842    j4    Viljoen, Dirk Petrus * 29 Jun 1955
12937    f2    Viljoen, Dirk Petrus * 8 Sep 1803
12960    h4    Viljoen, Dirk Petrus * 30 Jul 1876
13002    g7    Viljoen, Dirk Petrus * 25 Mrt 1844
13004    h1    Viljoen, Dirk Petrus * 18 Nov 1870
13027    h1    Viljoen, Dirk Petrus * 6 Aug 1886
13075    h4    Viljoen, Dirk Petrus * 29 Jul 1885
14409    i3    Viljoen, Dirk Petrus * 5 Nov 1934
2543        Viljoen, Dirk Wilhelmus * 7 Mrt 1960
2879    j1    --ditto--
2875    h10    Viljoen, Dirk Wilhelmus * 5 Mrt 1910
7168    j10    Viljoen, Dirkie Charl * 8 Jan 1926
18134    l2    Viljoen, Dirkie Cornelia * 9 Feb 1964
17398    j7    Viljoen, Dirkie Elizabeth Aletta * 21 Nov 1932
15947    h4    Viljoen, Dirkie Johanna * 17 Nov 1891
17656    k4    Viljoen, Dirkie Maria Catharina Sophia * 11 Des 1941
17660    j4    Viljoen, Dirkie Maria Catharina Sophia * 19 Jul 1909
17675    k4    Viljoen, Dirkie Maria Catharina Sophia * 27 Mrt 1956
12848    i7    Viljoen, Dirkie Petronella * 21 Apr 1915
12993    h10    Viljoen, Dirkie Petronella * 1 Jun 1890
5751    h4    Viljoen, Dirkina Jacoba * 14 Nov 1886
5821    h5    Viljoen, Dirkina Jacoba * 13 Jul 1892
2904    h11    Viljoen, Dirkje Elizabetha Wilhelmina * 6 Aug 1912
15574    h4    Viljoen, Dirkje Frederika Johanna * 28 Mrt 1879
7177    i6    Viljoen, Dirkje Johanna * 30 Sep 1886
13104    i4    Viljoen, Dirkje Johanna * 6 Mrt 1891
14259    h12    Viljoen, Dirkje Johanna Wilhelmina * 27 Sep 1895
20871    k1    Viljoen, Divan * 5 Mrt 1985
27029    l1    Viljoen, Divan * 10 Jun 2003
14127    l2    Viljoen, Divan Schalk * 7 Okt 1998
14823    l1    Viljoen, D'niel
3075    i6    Viljoen, Dolfina Gertruida * 15 Jan 1918
16889    j8    Viljoen, Dollie
1007    k3    Viljoen, Dolores * 19 Feb 1960
23623b  m1   Viljoen,  Dominique 10 Jan 1993
26034    j5    Viljoen, Dominique Jane * 26 Nov 1974
7040    k1    Viljoen, Donovan Charles * 2 Jan 1962
6559    j1    Viljoen, Dora * 10 Okt 1931
21635    h1    Viljoen, Dora Maria * 7 Apr 1889
20221    k4    Viljoen, Dorathea (Thea) * 21 Jul 1949
16460    j1    Viljoen, Dorathea Elizabeth * 1 Aug 1932
5477    i3    Viljoen, Dorathea Heramina * 11 Jul 1941
11884    i7    Viljoen, Dorathia Elizabeth * 1895
1961    j3    Viljoen, Doreen * 30 Aug 1938
2172    i1    Viljoen, Dorethea Margaretha * 26 Okt 1936
10349    i4    Viljoen, Doritia Johanna Lucia * 17 Feb 1912
18798    k2    Viljoen, Dorothea * 16 Sep 1972
20382    i2    Viljoen, Dorothea * ca 1909
23816    k1    Viljoen, Dorothea * 5 Jan 1959
8737    k2    Viljoen, Dorothea Catharina * 9 Jun 1972
11844    j3    Viljoen, Dorothea Elizabeth * 15 Apr 1921
2273    i4    Viljoen, Dorothea Hermina * 5 Sep 1888
2306    h4    Viljoen, Dorothea Hermina * 27 Nov 1866
17442    l3    Viljoen, Dorothea Hermina * 23 Sep 1958
17446    k2    Viljoen, Dorothea Hermina * ca 1917
29053    b1    Viljoen, Dorothea Johanna * 1 Jan 1898
29058    c3    Viljoen, Dorothea Johanna * ca 1930
10382    h11    Viljoen, Dorothea Johanna Lucia * 28 Sep 1898
10701        --ditto--
10389    i2    Viljoen, Dorothea Johanna Lucia * 20 Des 1933
10742    i5    Viljoen, Dorothea Johanna Lucia * 30 Jul 1916
10791    i3    Viljoen, Dorothea Johanna Wilhelmina * 26 Nov 1927
4174    g2    Viljoen, Dorothea Maria * 3 Aug 1843
5218    h4    Viljoen, Dorothea Maria * 30 Jan 1883
5488    f11    Viljoen, Dorothea Maria * 24 Jul 1825
24852    j1    Viljoen, Dorothea Petronella * 8 Nov 1930
1416    k1    Viljoen, Dorothy
5917    i2    Viljoen, Dorothy * ca 1943
34295    c2    Viljoen, Dorothy Lewis
1204    i2    Viljoen, Douglas
29231    c1    Viljoen, Douglas
4694    k3    Viljoen, Douw Gerbrand * 4 Des 1961
22701    k3    Viljoen, Douw van der Merwe * 12 Des 1963
8669    j4    Viljoen, Douwlina * 18 Mei 1935
13870    k2    Viljoen, Drikus * 11 Aug 1994
24993    i2    Viljoen, Du Leÿ Servius * 7 Des 1920
13446    j3    Viljoen, du Toit * 4 Apr 1960
13449    k2    Viljoen, du Toit * 27 Jun 1993
27611    k2    Viljoen, Duan Johannes * 13 Nov 1986
28050    j2    Viljoen, Duane * 6 Des 1978
8773    j2    Viljoen, Duidlief Christiaan * 16 Apr 1943
8789    k3    Viljoen, Duidlief Christiaan * 15 Nov 1976
22837    j5    Viljoen, Dulcia * 8 Aug 1930
29168    e1    Viljoen, Duncan * 5 Sep 1990
20403    k2    Viljoen, DuRand * 26 Jun 1994
34251    b1    Viljoen, E P * ca 1830
13224    j4    Viljoen, Eben Martin * 9 Feb 1928
6896    l4    Viljoen, Eben Werner * 27 Jun 1968
209    j11    Viljoen, Ebenaezer * 19 Aug 1927
27624    i9    Viljoen, Ebenhaezer * 14 Okt 1931
15545    h6    Viljoen, Ebenhaezer (Ebbie) * 28 Mrt 1911
4719    i3    Viljoen, Ebert Philippus * 31 Jan 1910
219    l2    Viljoen, Ebeth * 13 Des 1967
14389    j1    Viljoen, Edette * 9 Mrt 1981
7011    j2    Viljoen, Edgar Gerard * 24 Jan 1931
9928    j3    Viljoen, Edith May * 14 Jul 1962
16961    l2    Viljoen, Edna * 10 Okt 1979
1392    j1    Viljoen, Edna Minta * 28 Mrt 1935
25146    f9    Viljoen, Eduaard Christiaan * 9 Apr 1815
25246    g5    Viljoen, Eduaard Christiaan * 12 Jul 1848
14115    l3    Viljoen, Eduan * 13 Mei 1989
19328    k4    Viljoen, Eduan * 31 Mei 1979
11951    l1    Viljoen, Eduan Albert * 5 Jun 1998
21365    i2    Viljoen, Eduan Jacob * 12 Jun 1937
15269    k3    Viljoen, Eduan van Zyl * 8 Jul 1970
8976    k3    Viljoen, Eduard * 15 Feb 1968
5990    h2    Viljoen, Eduard Christiaan * 27 Sep 1906
7289    k2    Viljoen, Eduard Christiaan * 24 Sep 1938
7295    m1    Viljoen, Eduard Christiaan * 1 Sep 2003
24973        Viljoen, Eduard Christiaan * 27 Nov 1875
25155    h1    --ditto--
25083    g12    Viljoen, Eduard Christiaan * 12 Jan 1863
25111    i1    Viljoen, Eduard Christiaan * 21 Jul 1924
25118    k3    Viljoen, Eduard Christiaan * 28 Feb 1977
25169    i4    Viljoen, Eduard Christiaan * 23 Sep 1918
25165    j3    Viljoen, Eduard Christiaan (Christie) * 3 Okt 1943
25127    j4    Viljoen, Eduard Christian * 27 Feb 1954
25088    i1    Viljoen, Eduard Christian (Christie) * 18 Jan 1928
23515    j3    Viljoen, Eduard Daniel * 6 Mrt 1927
17909    k2    Viljoen, Eduard Jacobus (Edie) * 13 Jun 1950
31525    b1    Viljoen, Eduard Philippus Jacobus * Sep 1882
31528    c2    Viljoen, Eduard Philippus Jakobus * 31 Okt 1904
11821    j3    Viljoen, Edward * 6 Jun 1927
11824    k2    Viljoen, Edward
28770    f2    Viljoen, Edward * 27 Sep 1966
9257    i16    Viljoen, Edward Albert (Albertus) * 31 Mei 1949
22520    m1    Viljoen, Edward Benjamin * 4 Okt 1976
34828    c2    Viljoen, Edward Frank * 8 Okt 1957
3584    j3    Viljoen, Edward George * 19 Jul 1944
14387    i11    Viljoen, Edward George (Eddie) * 26 Sep 1955
26743    i3    Viljoen, Edward Hugo * 16 Mei 1951
11532    i8    Viljoen, Edward Martin * 11 Des 1931
20554    j2    Viljoen, Edward Peter * 3 Des 1947
12013    j4    Viljoen, Eeufesius * 16 Apr 1948
9559    i4    Viljoen, Egbertus Bletterman * 25 Mei 1936
15631    j1    Viljoen, Egon * 29 Jan 1964
25809    k1    Viljoen, Eidde * 28 Aug 1980
158    k3    Viljoen, Elaine * 8 Okt 1940
2611    k2    Viljoen, Elaine * 20 Nov 1984
15704    j2    Viljoen, Elaine * 28 Apr 1951
27217    i5    Viljoen, Elaine Johanna * 25 Aug 1920
279    k4    Viljoen, Elana * 20 Nov 1961
8360    j1    Viljoen, Elana * 13 Jul 1960
25124    k1    Viljoen, Elandro Morné * 14 Nov 1974
9704    j3    Viljoen, Elardie * 18 Apr 1954
28309    k2    Viljoen, Elaune * 1968
3987    l2    Viljoen, Elbie * 28 Okt 1988
261    l3    Viljoen, Elbie Johanna * 5 Sep 1985
24917    k2    Viljoen, Elco * 13 Okt 1979
25873    j1    Viljoen, Eldie * 19 Jul 1950
7038    j1    Viljoen, Eldred Allen * 28 Mrt 1934
22521    k2    Viljoen, Eleanor Lorraine * 6 Jan 1927
18573    h3    Viljoen, Elemans Joachem * 28 Apr 1873
10093    i3    Viljoen, Elena
15395    l2    Viljoen, Eleni * 14 Feb 2007
6402    k1    Viljoen, Eleonora * 16 Des 1961
22883    j1    Viljoen, Elero * 26 Sep 1938
27562    j3    Viljoen, Elfreda * 21 Jul 1955
26366    j2    Viljoen, Elfreda Laetitia * 15 Mei 1964
27232    k1    Viljoen, Elinda * 27 Jan 1984
22847    i8    Viljoen, Elisa Augusta McGregor * 8 Aug 1902
13429    i1    Viljoen, Elisa Hermina * 9 Apr 1926
12784    j5    Viljoen, Elisabella * 2 Okt 1931
2716    j2    Viljoen, Elisabet * 16 Sep 1950
14035    i2    Viljoen, Elisabet * 24 Feb 1906
20758    h8    Viljoen, Elisabet * 7 Feb 1877
28444    j3    Viljoen, Elisabet
25974    g6    Viljoen, Elisabet (Betta) Maria * 11 Feb 1853
27287    h10    Viljoen, Elisabet Alida * 14 Feb 1919
27419    h9    Viljoen, Elisabet Alida (Bettie) * 3 Apr 1915
14223    i1    Viljoen, Elisabet Andrea * 27 Mrt 1924
4529    g1    Viljoen, Elisabet Anna Catharina * 7 Nov 1830
5271    h1    Viljoen, Elisabet Anna Catharina * 27 Aug 1870
5292    h3    Viljoen, Elisabet Anna Catharine * 21 Aug 1879
25375    i4    Viljoen, Elisabet Breggie * 1 Okt 1899
6231    j1    Viljoen, Elisabet Catharina * 21 Des 1923
7845    g14    Viljoen, Elisabet Catharina * 29 Aug 1852
9073    g4    Viljoen, Elisabet Catharina * 16 Jan 1853
9125    g2    Viljoen, Elisabet Catharina * 20 Feb 1851
14776    h9    Viljoen, Elisabet Catharina * 29 Sep 1883
398    h4    Viljoen, Elisabet Debora (Bettie) * 20 Okt 1871
24971    i3    Viljoen, Elisabet Elsabe * 21 Des 1910
24972    h7    Viljoen, Elisabet Elsabe * 8 Mrt 1883
25156        --ditto--
25164    j2    Viljoen, Elisabet Elsabe * 20 Mei 1940
25168    i3    Viljoen, Elisabet Elsabe * 26 Sep 1915
1598    g1    Viljoen, Elisabet Frederika Willemina * 17 Okt 1837
25340    j1    Viljoen, Elisabet Helena * 20 Mrt 1930
12804    i2    Viljoen, Elisabet Jacomina * 6 Okt 1900
14271    h2    Viljoen, Elisabet Johanna * 28 Okt 1881
23985    i1    Viljoen, Elisabet Johanna * 31 Mei 1905
24310    h2    Viljoen, Elisabet Johanna * 22 Sep 1865
27839    g8    Viljoen, Elisabet Johanna * 20 Sep 1874
26449    h5    Viljoen, Elisabet Johanna (Betty) * 28 Okt 1899
7813    h9    Viljoen, Elisabet Johanna Cecilia * 1 Feb 1886
26665    f13    Viljoen, Elisabet Johanna Helena * 10 Okt 1840
26950    h1    Viljoen, Elisabet Johanna Maria * 21 Okt 1878
9026    h5    Viljoen, Elisabet Johanna Petronella * 12 Jan 1879
27751    g3    Viljoen, Elisabet Margaretha * 8 Des 1865
1451    g4    Viljoen, Elisabet Margaretha Sophia * 29 Mrt 1827
1471    h2    Viljoen, Elisabet Margaretha Sophia * 28 Sep 1853
1519    h1    Viljoen, Elisabet Margaretha Sophia * 6 Mei 1860
1756    h3    Viljoen, Elisabet Maria * 15 Okt 1880
20805    j5    Viljoen, Elisabet Maria * 12 Jul 1942
27510    h2    Viljoen, Elisabet Maria * 17 Okt 1877
7728    j2    Viljoen, Elisabet Maria Francina * 7 Sep 1941
15663    h1    Viljoen, Elisabet Wilhelmina Catharina * 14 Okt 1868
20083    j1    Viljoen, Elisabeth * ca 1948
12875    g10    Viljoen, Elisabeth Aletta Catharina * 2 Mei 1828
27247    g8    Viljoen, Elisabeth Alida * 20 Feb 1866
2020    h4    Viljoen, Elisabeth Catharina * 1876
2067    h2    Viljoen, Elisabeth Catharina * 6 Mei 1875
13380    h8    Viljoen, Elisabeth Catharina * 7 Jul 1878
11904    g6    Viljoen, Elisabeth Catharina Johanna * 22 Feb 1836
4329    i3    Viljoen, Elisabeth Gertruida * 29 Jul 1916
8988    j1    Viljoen, Elisabeth Helena Cecilia * 19 Apr 1931
12768        Viljoen, Elisabeth Jacomina * 28 Jan 1847
13023    g8    --ditto--
12789    i3    Viljoen, Elisabeth Jacomina * 12 Apr 1896
14277    g11    Viljoen, Elisabeth Johanna * 1 Mei 1857
379    g3    Viljoen, Elisabeth Leonora * 25 Mei 1836
25247    g6    Viljoen, Elisabeth Magdalena * 11 Okt 1851
28672    g2    Viljoen, Elisabeth Magdalena * 26 Aug 1867
9214    j2    Viljoen, Elisabeth Magrietha * 17 Mrt 1969
26489    h11    Viljoen, Elisabeth Margaretha * 17 Nov 1906
20792    i1    Viljoen, Elisabeth Maria * 20 Jan 1906
15945    h3    Viljoen, Elisabeth Maria Wilhelmina * 4 Sep 1889
12802    i1    Viljoen, Elisabeth Mary * 25 Mei 1898
27957    g4    Viljoen, Elisabeth Susanna * 17 Nov 1855
18187    i6    Viljoen, Elisabeth Susanna Christina * 3 Jan 1909
22127    j3    Viljoen, Elise
9854    j2    Viljoen, Elise Daleen * 1 Jun 1944
18152    l1    Viljoen, Elise Regina * 14 Jun 1973
33257    c2    Viljoen, Elisme
5132    j7    Viljoen, Eliza * 19 Mei 1937
26994    h6    Viljoen, Eliza Maria
1637    h5    Viljoen, Elizabet Johanna Isabella * 30 Aug 1880
3796    d6    Viljoen, Elizabeth ~ 20 Mrt 1746
4387    h9    Viljoen, Elizabeth * ca 1890
5737    i1    Viljoen, Elizabeth * ca 1930
6030    g6    Viljoen, Elizabeth * ca 1884
7357    l2    Viljoen, Elizabeth * 3 Aug 1977
10347    i3    Viljoen, Elizabeth * ca 1910
13172    j5    Viljoen, Elizabeth * 21 Mrt 1954
14571    h4    Viljoen, Elizabeth * 1 Jul 1895
15686    i1    Viljoen, Elizabeth * 25 Mrt 1905
17003    i7    Viljoen, Elizabeth * 1894
19613    f3    Viljoen, Elizabeth ~ 14 Sep 1798
20683    j1    Viljoen, Elizabeth * 21 Mei 1926
21868    j1    Viljoen, Elizabeth * 29 Sep 1940
22061    k2    Viljoen, Elizabeth * 29 Sep 1971
22081    k2    Viljoen, Elizabeth * 2 Jan 1969
25552    i5    Viljoen, Elizabeth
30795    b2    Viljoen, Elizabeth * 17 Mrt 1956
33656    c1    Viljoen, Elizabeth
33657    b11    Viljoen, Elizabeth * ca 1885
34252    b2    Viljoen, Elizabeth * ca 1832
11521    i5    Viljoen, Elizabeth (Bets) * 14 Aug 1923
29015    c1    Viljoen, Elizabeth (Bets)
28950    d3    Viljoen, Elizabeth (Betsie) * 21 Des 1933
5719    j1    Viljoen, Elizabeth (Bettie) * ca 1942
15371    i5    Viljoen, Elizabeth (Bettie) * 6 Okt 1894
25472    j3    Viljoen, Elizabeth (Bettie) * 3 Nov 1938
13150    k1    Viljoen, Elizabeth (Elbé) * 23 Des 1964
28212    i4    Viljoen, Elizabeth (Elize) * 31 Mei 1955
8884    i5    Viljoen, Elizabeth Abrahamse * 18 Mrt 1912
5457    i3    Viljoen, Elizabeth Adriana * 13 Aug 1936
17394    k2    Viljoen, Elizabeth Aletta Dirkie * 22 Sep 1955
14838    j1    Viljoen, Elizabeth Aletta Jacoba * 2 Des 1923
17129    k1    Viljoen, Elizabeth Andeline * 6 Sep 1952
4789    h4    Viljoen, Elizabeth Anna * 1863
15010    i1    Viljoen, Elizabeth Anna Catharina * 9 Jan 1932
17436    m2    Viljoen, Elizabeth Anna (Liezl) * 27 Mrt 1972
30947    b1    Viljoen, Elizabeth Anna Gertruida ~ 30 Jun 1929
5648    h4    Viljoen, Elizabeth Anna Jacomina * 20 Nov 1881
2935    i2    Viljoen, Elizabeth Anna Maria * 29 Jan 1906
27042    i8    Viljoen, Elizabeth Anna Stephasina * 9 Okt 1919
2939    i4    Viljoen, Elizabeth Carolina * 27 Apr 1909
26516    j2    Viljoen, Elizabeth Carolina * 23 Okt 1950
744    h2    Viljoen, Elizabeth Catharina * 2 Feb 1860
755    h4    Viljoen, Elizabeth Catharina * 27 Okt 1866
1805    i2    Viljoen, Elizabeth Catharina * 2 Sep 1896
1902    g3    Viljoen, Elizabeth Catharina * 17 Aug 1828
6669    j4    Viljoen, Elizabeth Catharina * 10 Des 1910
8855        Viljoen, Elizabeth Catharina ~ 26 Feb 1792
16791    e11    --ditto--
9126    f8    Viljoen, Elizabeth Catharina * 18 Feb 1825
9134    g1    Viljoen, Elizabeth Catharina * 30 Apr 1854
11120    h3    Viljoen, Elizabeth Catharina * 20 Apr 1897
11127    i1    Viljoen, Elizabeth Catharina * 1930
11909    g11    Viljoen, Elizabeth Catharina * 26 Jan 1847
12008    k3    Viljoen, Elizabeth Catharina * 4 Mei 1977
12089    f6    Viljoen, Elizabeth Catharina * 3 Des 1803
13459    f7    Viljoen, Elizabeth Catharina * 12 Des 1809
13466    f8    Viljoen, Elizabeth Catharina ~ 4 Feb 1810
14523    g6    Viljoen, Elizabeth Catharina * 8 Feb 1857
14640    h5    Viljoen, Elizabeth Catharina * 18 Apr 1909
16971    k4    Viljoen, Elizabeth Catharina * 2 Feb 1960
20504    i1    Viljoen, Elizabeth Catharina * ca 1890
23045    k1    Viljoen, Elizabeth Catharina * 19 Feb 1951
23046    k2    Viljoen, Elizabeth Catharina * 19 Apr 1952
23058    k2    Viljoen, Elizabeth Catharina * 25 Jul 1953
23069    k3    Viljoen, Elizabeth Catharina * 18 Jun 1959
26648    j3    Viljoen, Elizabeth Catharina * 19 Des 1983
26958    i2    Viljoen, Elizabeth Catharina * 1909
28749    b2    Viljoen, Elizabeth Catharina * 1862
28803    c3    Viljoen, Elizabeth Catharina * 27 Mei 1910
34278    a1373    Viljoen, Elizabeth Catharina * ca 1843
35483    a1746    Viljoen, Elizabeth Catharina * ca 1835
12017    k2    Viljoen, Elizabeth Catharina (Elize) * 1 Okt 1981
27046    i9    Viljoen, Elizabeth Catharina Helena * 30 Okt 1921
28797    d9    Viljoen, Elizabeth Catharina Johanna * 2 Mei 1930
5864    g15    Viljoen, Elizabeth Catharina Magdalena * ca 1880
8943    g5    Viljoen, Elizabeth Catharina Magdalena * 1853
16870    k2    Viljoen, Elizabeth Catherina Jacoba Maria * 27 Okt 1951
4877    j3    Viljoen, Elizabeth Cathrina Petronella (Ronelle) * 3 Jul 1937
16599    i4    Viljoen, Elizabeth Catriena * 11 Jan 1914
4799    h9    Viljoen, Elizabeth Cecilia * 7 Des 1875
3897    k2    Viljoen, Elizabeth Christina * 9 Nov 1950
9042    j3    Viljoen, Elizabeth Christina * 1 Sep 1957
9047    i4    Viljoen, Elizabeth Christina * 2 Aug 1931
2549    j5    Viljoen, Elizabeth Christina Maria * 18 Mrt 1948
17073    l1    Viljoen, Elizabeth Cornelia * 26 Mei 1977
23131    j2    Viljoen, Elizabeth Cornelia * 13 Des 1916
28667    g5    Viljoen, Elizabeth Cornelia * 4 Nov 1854
29463    c4    Viljoen, Elizabeth Cornelia * 29 Nov 1881
29469    c10    Viljoen, Elizabeth Cornelia * 10 Mrt 1899
33240    a1038    Viljoen, Elizabeth Cornelia * ca 1875
29041    d2    Viljoen, Elizabeth Elouise * 27 Apr 1990
18082    l1    Viljoen, Elizabeth Eunice * 27 Nov 1973
27323    j4    Viljoen, Elizabeth Francina * 25 Apr 1962
517    g5    Viljoen, Elizabeth Geertruida Leonora * 18 Feb 1861
9314    g2    Viljoen, Elizabeth Geertruida Willemina * 21 Des 1835
9307    e2    Viljoen, Elizabeth Geertruy ~ 18 Mrt 1787
11625    e13    Viljoen, Elizabeth Geertruy(da) * 10 Jan 1807
112    f1    Viljoen, Elizabeth Geertruyda * Graaff-Reinet dist
9309        --ditto--
20385    i5    Viljoen, Elizabeth Gerbrecht * 6 Feb 1915
4316    h8    Viljoen, Elizabeth Gertruida * 1878
19590    h2    Viljoen, Elizabeth Gertruida
29387    c7    Viljoen, Elizabeth Gertruida * 9 Aug 1922
1107    h5    Viljoen, Elizabeth Gesina Johanna * ca 1876
12004    k2    Viljoen, Elizabeth Helena * 24 Jan 1974
23903    i1    Viljoen, Elizabeth Helena * 1 Sep 1898
23915    j3    Viljoen, Elizabeth Helena * 4 Apr 1930
25946    i1    Viljoen, Elizabeth Helena * 22 Sep 1919
28643    f2    Viljoen, Elizabeth Hendrika ~ 21 Jul 1805
375    i8    Viljoen, Elizabeth Hendrina * 18 Okt 1890
19564    l1    Viljoen, Elizabeth Hendrina * 13 Jan 1970
7696    k3    Viljoen, Elizabeth Hermien * 26 Jan 1959
20128    i4    Viljoen, Elizabeth Hermina (Bettie) * 8 Sep 1891
13232    g7    Viljoen, Elizabeth Herssina (Hermina) * ca 1841
19584    j6    Viljoen, Elizabeth Hester * 25 Jun 1922
15119    i1    Viljoen, Elizabeth Jacoba * 14 Aug 1909
34774    c1    Viljoen, Elizabeth Jacoba * 4 Feb 1965
34988    c1    Viljoen, Elizabeth Jacoba * 5 Nov 1946
12851    h6    Viljoen, Elizabeth Jacomina * 1 Jun 1878
28399    k1    Viljoen, Elizabeth Janetta (Liezl) * 27 Nov 1965
45    f2    Viljoen, Elizabeth Johanna ~ 20 Jan 1793
1686    j4    Viljoen, Elizabeth Johanna * 5 Nov 1940
4202    g8    Viljoen, Elizabeth Johanna * 27 Mrt 1855
4735    h10    Viljoen, Elizabeth Johanna * ca 1885
7045    h4    Viljoen, Elizabeth Johanna * 28 Feb 1876
7691    k3    Viljoen, Elizabeth Johanna * 14 Mrt 1958
13591    l5    Viljoen, Elizabeth Johanna * 1 Mrt 1983
13989    h2    Viljoen, Elizabeth Johanna * 6 Jun 1869
14205    h6    Viljoen, Elizabeth Johanna * 12 Feb 1883
18381hh l2    Viljoen, Elizabeth Johanna * 26 Mrt 1970
18381hu m3  Viljoen, Elizabeth Johanna * 25 Jun 2001
22316    h4    Viljoen, Elizabeth Johanna * 12 Jan 1899
23473    j6    Viljoen, Elizabeth Johanna * 1920
23479    i3    Viljoen, Elizabeth Johanna * 6 Apr 1884
23871    h3    Viljoen, Elizabeth Johanna * 2 Nov 1856
23878        Viljoen, Elizabeth Johanna * 4 Aug 1866
24388    h2    --ditto--
23895    j4    Viljoen, Elizabeth Johanna * 15 Mrt 1921
24072    i7    Viljoen, Elizabeth Johanna * 26 Aug 1897
24079    h4    Viljoen, Elizabeth Johanna * 5 Feb 1856
24130    h3    Viljoen, Elizabeth Johanna * 10 Mei 1858
24503    g10    Viljoen, Elizabeth Johanna * 1 Apr 1846
24933    g5    Viljoen, Elizabeth Johanna * 2 Okt 1845
25081    h8    Viljoen, Elizabeth Johanna * 1899
27653    i4    Viljoen, Elizabeth Johanna * 1 Des 1940
27673    h6    Viljoen, Elizabeth Johanna
27854    f7    Viljoen, Elizabeth Johanna * 2 Jul 1825
24488    i6    Viljoen, Elizabeth Johanna (Beat) * 21 Feb 1915
24089    i1    Viljoen, Elizabeth Johanna (Bessie) * 9 Okt 1898
4108    h9    Viljoen, Elizabeth Johanna (Bettie, Bes) * 7 Jan 1880
24413    j3    Viljoen, Elizabeth Johanna (Elise) * 31 Okt 1938
18452    j4    Viljoen, Elizabeth Johanna (Liesbet) * 10 Mei 1947
28549    j3    Viljoen, Elizabeth Johanna (Lizna) * 26 Jan 1961
9286    i2    Viljoen, Elizabeth Johanna Catharina * 1 Nov 1919
21714    i8    Viljoen, Elizabeth Johanna Catharina (Bettie) * ca 1902
7422    h3    Viljoen, Elizabeth Johanna Magdalena * 3 Jun 1864
2868    h8    Viljoen, Elizabeth Johanna Sofia * 12 Apr 1903
2956    j2    Viljoen, Elizabeth Johanna Sophia * 7 Nov 1944
2965    j2    Viljoen, Elizabeth Johanna Sophia
14494    i5    Viljoen, Elizabeth Josepha * 18 Sep 1917
21855    k2    Viljoen, Elizabeth Josepha * 30 Nov 1979
21857    j3    Viljoen, Elizabeth Josepha * 21 Aug 1948
10963    i4    Viljoen, Elizabeth Josina * 5 Mrt 1949
14514    h4    Viljoen, Elizabeth Katrina * ca 1885
20470    i2    Viljoen, Elizabeth Lauretta * 6 Apr 1888
9321    f2    Viljoen, Elizabeth Leonora * 21 Jan 1813
34889    b1    Viljoen, Elizabeth Leonora * 20 Des 1924
27643    j1    Viljoen, Elizabeth Lodewika * 20 Mrt 1967
28490    j1    Viljoen, Elizabeth Lynette * 20 Jan 1951
28172    i1    Viljoen, Elizabeth Magaretha (Betsie) * 10 Nov 1934
2573    i4    Viljoen, Elizabeth Magdalena * 9 Jul 1918
3175    j1    Viljoen, Elizabeth Magdalena * 28 Jun 1936
9433    g8    Viljoen, Elizabeth Magdalena * 18 Jun 1864
16345    h5    Viljoen, Elizabeth Magdalena * 14 Okt 1864
25456    i1    Viljoen, Elizabeth Magdalena * 5 Apr 1892
28688    h4    Viljoen, Elizabeth Magdalena * 16 Aug 1907
17761    k3    Viljoen, Elizabeth Magdalena (Betsie) * 21 Okt 1943
17287    k3    Viljoen, Elizabeth Magdalena (Elizma) * 17 Jan 1973
23980    j1    Viljoen, Elizabeth Magdalena (Elna) * 13 Mei 1946
7790    i3    Viljoen, Elizabeth Margaretha * 1922
10992    h2    Viljoen, Elizabeth Margaretha * 18 Nov 1902
1020    j2    Viljoen, Elizabeth Margaretha Cornelia (Sussie, Bettie) * 27 Jul 1927
1484    h4    Viljoen, Elizabeth Margaretha Sophia * 24 Nov 1857
3101    i2    Viljoen, Elizabeth Maria * 9 Mrt 1896
4831    k5    Viljoen, Elizabeth Maria * 17 Apr 1962
6829    k1    Viljoen, Elizabeth Maria * ca 1942
8693    j1    Viljoen, Elizabeth Maria * 3 Sep 1927
8702    j1    Viljoen, Elizabeth Maria * 3 Des 1937
10948    h2    Viljoen, Elizabeth Maria * 21 Okt 1895
12216    k2    Viljoen, Elizabeth Maria * 12 Jun 1947
12218    j4    Viljoen, Elizabeth Maria * 18 Jun 1908
14550    j1    Viljoen, Elizabeth Maria * 28 Nov 1950
17374    h7    Viljoen, Elizabeth Maria * 5 Jul 1861
17983    j1    Viljoen, Elizabeth Maria * 10 Des 1898
18627    g2    Viljoen, Elizabeth Maria * 3 Jul 1828
18898    i3    Viljoen, Elizabeth Maria * 23 Apr 1899
18966    i5    Viljoen, Elizabeth Maria * 9 Mrt 1913
18971    h9    Viljoen, Elizabeth Maria * 20 Jul 1879
20831    j5    Viljoen, Elizabeth Maria * 10 Okt 1947
20867    j6    Viljoen, Elizabeth Maria * 5 Des 1960
25565    i1    Viljoen, Elizabeth Maria * 10 Mrt 1903
26497    i3    Viljoen, Elizabeth Maria * 15 Aug 1954
28574    f3    Viljoen, Elizabeth Maria ~ 11 Aug 1816
28708    e4    Viljoen, Elizabeth Maria * 12 Jun 1782
7395    j2    Viljoen, Elizabeth Maria (Bets) * 24 Des 1922
18840    i2    Viljoen, Elizabeth Maria (Bettie) * 19 Jul 1893
17800    l2    Viljoen, Elizabeth Maria (Elmarie) * 9 Jun 1960
2782    h6    Viljoen, Elizabeth Maria Adriana * ca 1885
2804    i4    Viljoen, Elizabeth Maria Adriana * 14 Nov 1933
17834    l2    Viljoen, Elizabeth Maria Jacoba (Marie) * 6 Jun 1968
8051    i9    Viljoen, Elizabeth Maria Johanna * 14 Jan 1921
27505    g3    Viljoen, Elizabeth Maria Johanna * 1 Okt 1848
143    j1    Viljoen, Elizabeth Maria Magdalena * 1903
6240    j3    Viljoen, Elizabeth Maria Magdalena * 7 Mei 1958
8030    i3    Viljoen, Elizabeth Maria Petronella * 15 Nov 1908
12965    i1    Viljoen, Elizabeth Martha (Bettie) * 27 Aug 1908
23746    j1    Viljoen, Elizabeth Mary-Ann * 28 Mei 1919
3576    j1    Viljoen, Elizabeth Mona von Charante * 24 Feb 1939
13486    j2    Viljoen, Elizabeth Renschua Maria * 13 Mei 1929
7703    j2    Viljoen, Elizabeth Roulaine * 15 Mrt 1931
541    i2    Viljoen, Elizabeth Scott * 9 Apr 1925
1326    h2    Viljoen, Elizabeth Sophia * 3 Okt 1846
6945    g8    Viljoen, Elizabeth Sophia * 3 Okt 1834
7468    i2    Viljoen, Elizabeth Sophia * Jan 1895
7497    i6    Viljoen, Elizabeth Sophia * 1914
13476    i2    Viljoen, Elizabeth Susanna * ca 1894
18608    h3    Viljoen, Elizabeth Susanna * 17 Jun 1889
22093    k1    Viljoen, Elizabeth Susanna * 2 Mrt 1993
8095    i4    Viljoen, Elizabeth Wilhelmina (Lizzie) * 15 Apr 1904
16010    f8    Viljoen, Elizabeth Willemina Catharina * 12 Mrt 1827
32722    b2    Viljoen, Elizabeth(a) Magdalena * ca 1875
4705    h8    Viljoen, Elizabetha Anna Catrina
9304    g3    Viljoen, Elizabetha Catharina * 10 Jan 1870
16375    i10    Viljoen, Elizabetha Magdalena * 25 Mei 1909
18756    i4    Viljoen, Elizabetha Maria (Bettie) * 20 Mrt 1897
22317    h5    Viljoen, Elizabetha Susanna * 12 Jan 1919
5748    h1    Viljoen, Elizabettha Margartiha Magdalena * 28 Nov 1880
17941    k3    Viljoen, Elize * 28 Jan 1960
24233    k3    Viljoen, Elize * 15 Sep 1963
24548    k1    Viljoen, Elize * 11 Nov 1970
6312    l3    Viljoen, Elizma * 19 Feb 1970
13198    l2    Viljoen, Elizma * 10 Des 1973
23179    k2    Viljoen, Elizma * 18 Sep 1951
24232    k2    Viljoen, Elizma * 15 Sep 1963
23192    l3    Viljoen, Elizma Cecilia * 20 Apr 1989
26795    l1    Viljoen, Elizna * 26 Des 1986
18147    m2    Viljoen, Elja * 20 Des 2003
1048    l3    Viljoen, El-Joey * 22 Jul 1981
15446    i9    Viljoen, Ella
21274    i1    Viljoen, Ella
21865    i4    Viljoen, Ella * 1905
28795    e1    Viljoen, Ella
25300    i1    Viljoen, Ella Catharina * 24 Sep 1891
12659    k2    Viljoen, Ella Christel * 1 Feb 1972
14322    i3    Viljoen, Ella Johanna Jacoba * 15 Sep 1941
21130    j1    Viljoen, Ella Johannes * 29 Jun 1917
15342    k3    Viljoen, Ella Nicholasina * 6 Jul 1953
27253    h1    Viljoen, Ella Sophia * 13 Sep 1897
26627    k2    Viljoen, Elle * 5 Jul 2008
7359    l4    Viljoen, Ellen * 22 Okt 1982
3122    k1    Viljoen, Ellen Jacoba (Elsa) * 26 Mrt 1956
7080    h8    Viljoen, Ellen Johanna * 30 Sep 1890
1742    h9    Viljoen, Ellie
11585    h1    Viljoen, Ellie Meiring * 7 Jan 1886
9425    h10    Viljoen, Ellie Sophia * 29 Okt 1909
9976    j4    Viljoen, Elma * 16 Feb 1960
10713    k1    Viljoen, Elma * 12 Okt 1967
23514    k4    Viljoen, Elma * 16 Okt 1958
22611    l4    Viljoen, Elmari * 6 Apr 1969
17910    l1    Viljoen, El-Mari * 9 Feb 1978
7318    l1    Viljoen, Elmarie * 21 Feb 1972
18209    k3    Viljoen, Elmarie * 18 Nov 1965
27727    j3    Viljoen, Elmarie * 7 Nov 1972
17908    l4    Viljoen, El-Marie
11979    k1    Viljoen, Elmarié * 2 Aug 1969
9206    j1    Viljoen, Elmarie Beatrix * 13 Apr 1952
24371    k1    Viljoen, Elmarié Catharina * 19 Jul 1968
26405    j1    Viljoen, Elmay * 28 Nov 1971
28034    i1    Viljoen, Elmer Anton * 7 Sep 1938
1851    j2    Viljoen, Elmien * 1 Jun 1971
19555    m3    Viljoen, Elmien * 6 Nov 2000
15973    i1    Viljoen, Elmine * 28 Feb 1926
26179    i2    Viljoen, Elmo * ca 1909
33209    d1    Viljoen, Elmor * 22 Jun 1981
8905    j3    Viljoen, Elna * 19 Apr 1953
18274    j2    Viljoen, Elna Maria * 11 Apr 1947
9107    k2    Viljoen, Eloise * 15 Des 1980
1712    k2    Viljoen, Eloïse * 23 Aug 1985
19288    l1    Viljoen, Elouise * 6 Aug 1994
19407    j14    Viljoen, Elrick * 22 Des 1965
22782    l2    Viljoen, Elrike * 1 Mrt 2002
26862    l2    Viljoen, Elrine * 4 Nov 1986
9547    k2    Viljoen, Elrisha * 3 Jul 1996
12717    j1    Viljoen, Elsa
15746    j2    Viljoen, Elsa * 20 Mrt 1951
2720    k1    Viljoen, Elsabe * 27 Jul 1979
21482    i9    Viljoen, Elsabé * 9 Jan 1937
29047    c1    Viljoen, Elsabé
27849    h1    Viljoen, Elsabe Alberta * 3 Jun 1907
11145    g6    Viljoen, Elsabe Aletta (Ellen) * 3 Jun 1876
34244    a1368    Viljoen, Elsabe Helena Catharina * 7 Feb 1952
29447    c6    Viljoen, Elsabe Louisa * 20 Mei 1972
33263    b1    Viljoen, Elsabia Maria Wouterina * 6 Jan 1950
9978    i2    Viljoen, Elsamarie * 29 Okt 1929
13450    j4    Viljoen, Elseby * 17 Mrt 1968
4919    j2    Viljoen, Elsie * 26 Apr 1945
6973    j1    Viljoen, Elsie * 1 Apr 1919
8237    i1    Viljoen, Elsie * ca 1928
24109    k2    Viljoen, Elsie * 28 Jun 1972
4738    g6    Viljoen, Elsie Aletta * 12 Feb 1844
4604    i8    Viljoen, Elsie Aletta Cecilia Petronella † jonk
4623    i3    Viljoen, Elsie Aletta Cecilia Petronella * 1 Nov 1914
4638    i2    Viljoen, Elsie Aletta Cecilia Petronella * 8 Aug 1908
31705    b1    Viljoen, Elsie Aletta Cecilia Petronella * 13 Nov 1910
4625    h8    Viljoen, Elsie Aletta Cecilia Pieternella * 9 Okt 1875
4536        Viljoen, Elsie Alettha Cecilia Petronella * 1837
27925    f10    Viljoen, Elsie Catharina Susanna * 1832
10896    i2    Viljoen, Elsie Emmerencia * 19 Jan 1945
2142    h9    Viljoen, Elsie Hendrina Catharina * 30 Sep 1894
6058    j2    Viljoen, Elsie Isabella Magdalena Elizabeth * 19 Des 1906
6138    j4    Viljoen, Elsie Jacoba * 11 Okt 1944
12258    l1    Viljoen, Elsie Jacoba
12266    l2    Viljoen, Elsie Jacoba
6682    k2    Viljoen, Elsie Johanna * 14 Jul 1943
6711    j9    Viljoen, Elsie Johanna * 24 Jul 1922
14312    h1    Viljoen, Elsie Johanna * 19 Feb 1900
23380    j1    Viljoen, Elsie Johanna * 7 Feb 1943
15582    h1    Viljoen, Elsie Johanna Catharina * 23 Des 1882
8088    k3    Viljoen, Elsie Johanna Elizabeth (Ezette) * 21 Jan 1974
20262    i5    Viljoen, Elsie Josina Susanna * 18 Jan 1903
2834    j2    Viljoen, Elsie Jozina * 24 Des 1952
34896    b2    Viljoen, Elsie Louisa Fredina * ca 1907
5452    i1    Viljoen, Elsie Magdalena * 5 Okt 1932
17986    i5    Viljoen, Elsie Magdalena * ca 1878
18865    j4    Viljoen, Elsie Magdalena Johanna * 5 Apr 1938
18896    i2    Viljoen, Elsie Magdalena Johanna * 1 Des 1897
5454    i2    Viljoen, Elsie Maria * 9 Aug 1934
5479    i4    Viljoen, Elsie Maria * 11 Des 1943
9407    i15    Viljoen, Elsie Maria * 16 Apr 1940
13081    h6    Viljoen, Elsie Maria * 8 Jan 1891
30225        --ditto--
26181    i4    Viljoen, Elsie Maria * ca 1913
3342    k1    Viljoen, Elsie Maria Elisabet * 12 Jun 1951
32124    c3    Viljoen, Elsie Maria Sophia * ca 1923
17355    j4    Viljoen, Elsie Marie * 31 Mrt 1958
68    f6    Viljoen, Elsie Petronella ~ 22 Mrt 1801
7844    g13    Viljoen, Elsie Petronella * 29 Jun 1850
27098    h15    Viljoen, Elsie Plippina * 18 Jul 1889
6362    j2    Viljoen, Elsie Ragel * ca 1912
8018    h1    Viljoen, Elsie Sophia * 29 Jun 1871
13376    i1    Viljoen, Elsie Sophia * ca 1898
27941    e12    Viljoen, Elsie Sophia ~ 4 Okt 1794
13611    j2    Viljoen, Elsie Sophia Dorothea * 15 Jan 1916
5927    i3    Viljoen, Elsie Sophia Lucia * ca 1924
16164    i6    Viljoen, Elsie Susanna * 28 Jan 1898
22066    i4    Viljoen, Elsie Susanna * 30 Mrt 1914
22307    j1    Viljoen, Elsie Susanna * 13 Aug 1957
1472    h3    Viljoen, Elsje Adriana * 10 Aug 1855
33654    b9    Viljoen, Elsje Aletta * ca 1881
5299    g4    Viljoen, Elsje Aletta Catharina * 28 Mei 1847
4737    g5    Viljoen, Elsje Aletta Cecilia Petronella * 9 Jul 1838
4941    g4    Viljoen, Elsje Aletta Cecilia Petronella * 26 Aug 1837
4962    g4    Viljoen, Elsje Aletta Cecilia Petronella * 24 Aug 1840
5200    h2    Viljoen, Elsje Aletta Cecilia Petronella * 14 Sep 1871
5205    h7    Viljoen, Elsje Aletta Cecilia Petronella * 15 Jun 1883
5482    f9    Viljoen, Elsje Aletta Cecilia Petronella * 9 Jan 1822
4607    i1    Viljoen, Elsje Aletta Susanna Petronella * 13 Nov 1895
708    g14    Viljoen, Elsje Carolina * 29 Jul 1856
1398    h6    Viljoen, Elsje Carolina * 14 Sep 1855
8606    i1    Viljoen, Elsje Carolina * 14 Jul 1888
1136    h10    Viljoen, Elsje Catrina Wilhelmina * 21 Feb 1909
2103    j1    Viljoen, Elsje Hendrina Catherina * 10 Jul 1948
2156    h3    Viljoen, Elsje Hendrina Catherina * 17 Des 1896
1646    g6    Viljoen, Elsje Jacoba * 6 Aug 1851
15352    j3    Viljoen, Elsje Jacomina (Minnie) * 3 Aug 1922
1840    i1    Viljoen, Elsje Johanna * ca 1930
14967    i1    Viljoen, Elsje Johanna * 17 Mei 1914
488    g3    Viljoen, Elsje Johanna Catharina * 1838
13231    g6    Viljoen, Elsje Johanna Catharina * 22 Jul 1839
15236    h3    Viljoen, Elsje Johanna Catharina * 21 Des 1863
19758    h1    Viljoen, Elsje Magdalena * 21 Okt 1852
19768    h3    Viljoen, Elsje Magdalena * 15 Jun 1856
30385    b2    Viljoen, Elsje Magdalena * 13 Aug 1845
18836    i1    Viljoen, Elsje Magdalena Johanna (Ellie) * 7 Nov 1890
4701    h6    Viljoen, Elsje Margaretha Charlotta Geertruida
12939    g1    Viljoen, Elsje Maria * 22 Jul 1829
13019    h6    Viljoen, Elsje Maria * ca 1881
13020    h7    Viljoen, Elsje Maria * 26 Apr 1883
13248    h3    Viljoen, Elsje Maria * 7 Des 1880
22740    j3    Viljoen, Elsje Maria * 15 Okt 1953
22768    j3    Viljoen, Elsje Maria * 24 Feb 1937
22791    i7    Viljoen, Elsje Maria * 28 Apr 1902
22811    j2    Viljoen, Elsje Maria * 4 Okt 1938
22633    j1    Viljoen, Elsje Maria Diederika * 17 Jun 1911
15111    g1    Viljoen, Elsje Petronella Catharina * 10 Jul 1853
17526    i10    Viljoen, Elsje Sofia * 1888
22626    i6    Viljoen, Elsje Sofia * 17 Okt 1880
8553    k3    Viljoen, Elsje Sophia * 23 Okt 1958
24786    h5    Viljoen, Elsje Sophia * 12 Sep 1880
22056    j3    Viljoen, Elsje Susanna * 9 Jun 1940
1100    h2    Viljoen, Elsje Wilhelmina * 1867
27598    l1    Viljoen, Elsoné
6011    j2    Viljoen, Elwyn * 15 Sep 1974
11226    k1    Viljoen, Elya * 5 Feb 2011
26845    k4    Viljoen, Elzaan * 12 Okt 1985
17222    l2    Viljoen, Elzandrie * 7 Jul 1984
26622    j3    Viljoen, Elzanne * 6 Okt 1964
2483    k2    Viljoen, Elze * 10 Jun 1966
22894    k1    Viljoen, Elze Erika * 29 Jun 1967
8062    i2    Viljoen, Elzie Sophia † jonk
18381ka  l1    Viljoen, Elzie * 25 Sep 1966
17634    l2    Viljoen, Emden * 24 Okt 1974
14614    j1    Viljoen, Emerentia * 12 Apr 1956
2623    k2    Viljoen, Emil Friedrich Karl * 2 Apr 1973
25898    k1    Viljoen, Emil Gabriel * 15 Mei 1984
30636    a321    Viljoen, Emil Wilhelm van Zweel * 1957
26736    j3    Viljoen, Emile * 12 Aug 1977
25804    j3    Viljoen, Emilie * 25 Mei 1950
22887    j3    Viljoen, Emille Loraine * 23 Apr 1944
4660    j1    Viljoen, Emily * 26 Feb 1939
11738    l4    Viljoen, Emily * 30 Mrt 1999
27732    j1    Viljoen, Emily * 13 Nov 1965
4718    i2    Viljoen, Emma * 21 Mrt 1907
8147    i7    Viljoen, Emma
12971    j1    Viljoen, Emma * 17 Jan 1940
19847    k1    Viljoen, Emma Franziska (Ziska) * 2 Mrt 1965
11558    k1    Viljoen, Emma Jane * 6 Okt 1999
24457    j2    Viljoen, Emma Sophia * 8 Jun 1940
28330    h6    Viljoen, Emma Tulleken * 14 Apr 1882
8494    k1    Viljoen, Emma Victorine * 6 Apr 1977
24629    j4    Viljoen, Emmarentia Catharina * ca 1839
23056    k1    Viljoen, Emmarentia Johanna * 20 Feb 1949
27062    i1    Viljoen, Emmarentia Lydia * 26 Nov 1905
20760    h10    Viljoen, Emmarentia Susanna * 5 Jul 1881
20650    h1    Viljoen, Emmerentia Aletta * 12 Feb 1861
16988    k1    Viljoen, Emmerentia Antoinette (Antoinette) * 10 Mrt 1954
20708    h11    Viljoen, Emmerentia Maria * 1 Apr 1886
21929    g6    Viljoen, Emmerentia Petronella * 10 Okt 1847
20921    g9    Viljoen, Emmerentia Susanna * 11 Mei 1852
10619    i2    Viljoen, Emoa * 11 Apr 1928
10063    j3    Viljoen, Emor * 23 Okt 1944
18381fd   m2  Viljoen, Emwi * 6 Mei 1994
11474    j1    Viljoen, Ena Wilhelmina * 3 Jul 1939
12372    j10    Viljoen, Engela * ca 1927
25234    j1    Viljoen, Engela * 4 Jun 1950
10882    j2    Viljoen, Engela Anita * 24 Apr 1958
5199    h1    Viljoen, Engela Barendina Paulina * 26 Feb 1870
5209    h2    Viljoen, Engela Barendina Paulina * 24 Apr 1879
5216    h2    Viljoen, Engela Barendina Paulina * 2 Aug 1878
5225    h3    Viljoen, Engela Barendina Paulina * 5 Mrt 1881
5494    f12    Viljoen, Engela Carolina * 24 Jun 1827
5532    e4    Viljoen, Engela Carolina * 18 Nov 1785
12432    i6    Viljoen, Engela Catharina * 1897
12190    h1    Viljoen, Engela Catharina Francina * 2 Apr 1848
8543    j2    Viljoen, Engela Elizabeth * 9 Jul 1910
12650    k1    Viljoen, Engela Elizabeth * 10 Nov 1968
8127    h1    Viljoen, Engela Francina * 2 Apr 1867
8133    i2    Viljoen, Engela Francina * ca 1903
16745    g9    Viljoen, Engela Francina * 9 Aug 1849
16769        --ditto--
5743    f4    Viljoen, Engela Francina Maria * 20 Sep 1825
4699    h5    Viljoen, Engela Gertruida
21907    j1    Viljoen, Engela Jacoba * 24 Okt 1936
2083    j1    Viljoen, Engela Johanna * 25 Jun 1940
9290    i4    Viljoen, Engela Johanna Catharina * 6 Apr 1923
30095    b1    Viljoen, Engela Levina Elizabeth * 12 Mrt 1941
5861    g12    Viljoen, Engela Magdalena * ca 1872
16757    f4    Viljoen, Engela Margaretha Petronella * 6 Feb 1820
13413    k1    Viljoen, Engela Maria * 16 Okt 1986
14980    h4    Viljoen, Engela Petronella Johanna * 28 Jul 1891
10020    j2    Viljoen, Engela Susanna * 29 Aug 1944
22535    j1    Viljoen, Engela Susanna * 1898
13972    g2    Viljoen, Engela Susanna Maria Catharina * 21 Jan 1835
13971    g1    Viljoen, Engela Susara Maria Magdalena * 21 Jun 1835
10037    i5    Viljoen, Engela Visser * 6 Feb 1919
9158    h1    Viljoen, Engenas Michael * 30 Mrt 1891
9163    j1    Viljoen, Engenatius Michael * 22 Sep 1949
9195    i4    Viljoen, Engenatius Michael * 27 Jul 1924
23325    j2    Viljoen, Enid * 26 Mei 1928
7801    k1    Viljoen, Enrico Pierre * 7 Jul 1976
12656    l1    Viljoen, Epiphany Cornelia * 18 Jun 1997
3954    j3    Viljoen, Erasmus (Rassie) * 19 Jun 1948
5021    j4    Viljoen, Erasmus Hermanus * 1 Sep 1941
7627    j4    Viljoen, Eric Gustaff * 25 Jul 1936
32043    b1    Viljoen, Erik
413    k1    Viljoen, Erika * 9 Mrt 1968
21345    h3    Viljoen, Erika * 2 Des 1892
21371    h7    Viljoen, Erika Amanda * 4 Jul 1902
3198    j3    Viljoen, Erika Johanna * 14 Feb 1946
18504uf  k6    Viljoen, Erika Madelein * 26 Jan 1972
15388    k1    Viljoen, Erika Valeska * 17 Aug 1964
12813    l2    Viljoen, Erin Mary * 18 Feb 2005
23756    k4    Viljoen, Erina * 12 Apr 1956
13640    l1    Viljoen, Ermaret * 22 Des 1998
10070    j2    Viljoen, Erna * 19 Nov 1949
14160    k1    Viljoen, Erna * 16 Jan 1981
19329    j6    Viljoen, Erna * 9 Mrt 1952
25242    i4    Viljoen, Erna * 13 Jan 1923
23431    j2    Viljoen, Ernard * 11 Mei 1963
21266    i4    Viljoen, Ernest * 24 Aug 1912
28342    j1    Viljoen, Ernest
11553    i1    Viljoen, Ernest Allen Henry * 3 Feb 1926
34459    c3    Viljoen, Ernest Frederick * ca 1950
28336    h4    Viljoen, Ernest Gabriël * 23 Feb 1869
23627    j4    Viljoen, Ernest Johannes * 28 Mei 1914
23563    j1    Viljoen, Ernest John * 20 Des 1923
23554    j2    Viljoen, Ernesta Jacoba * 4 Jun 1923
5883    i2    Viljoen, Ernestina Florence * 29 Mrt 1923
27910    h3    Viljoen, Erns Lodewikus * 1891
5765    i2    Viljoen, Ernst * 11 Aug 1944
21747    k2    Viljoen, Ernst * 28 Mrt 1973
27915    i4    Viljoen, Ernst
4004    i6    Viljoen, Ernst Daniël Heinrich * 12 Okt 1909
28344    i3    Viljoen, Ernst Gabriel * 1 Jun 1900
28440    i5    Viljoen, Ernst Gabriel * 23 Sep 1914
28443    j2    Viljoen, Ernst Gabriel le Roux
1622    h8    Viljoen, Ernst Hendrik * 13 Feb 1887
9903        Viljoen, Ernst Jacobus * 1 Jun 1934
24359    j1    --ditto--
23546    h4    Viljoen, Ernst Jacobus * 12 Okt 1858
23549    i2    Viljoen, Ernst Jacobus * 5 Jun 1883
23589        Viljoen, Ernst Jacobus * 17 Okt 1881
24683    h7    --ditto--
23633    l1    Viljoen, Ernst Jacobus * 26 Sep 1969
23635    k4    Viljoen, Ernst Jacobus * 21 Des 1947
24336    h4    Viljoen, Ernst Jacobus * 1 Jun 1875
24342    j2    Viljoen, Ernst Jacobus * 1 Mrt 1938
24347    l1    Viljoen, Ernst Jacobus * 20 Jul 1989
24363    l1    Viljoen, Ernst Jacobus * 12 Des 1993
24682    h6    Viljoen, Ernst Jacobus * 17 Okt 1879
24695    j2    Viljoen, Ernst Jacobus * 31 Mrt 1954
34984    a1584    Viljoen, Ernst Lodewikus * ca 1895
34989    c2    Viljoen, Ernst Lodewikus * 11 Jun 1948
27138    h2    Viljoen, Ernst Lodewikus Conradie * 7 Mrt 1880
4961    g3    Viljoen, Ernst Lodewyk * 5 Apr 1839
4970    g6    Viljoen, Ernst Lodewyk * 10 Jul 1845
4977    i1    Viljoen, Ernst Lodewyk
4984    i1    Viljoen, Ernst Lodewyk * 9 Okt 1903
4990    k1    Viljoen, Ernst Lodewyk * 3 Mei 1950
4998    j4    Viljoen, Ernst Lodewyk * 4 Apr 1929
5025    j6    Viljoen, Ernst Lodewyk * 26 Jun 1944
5080    h7    Viljoen, Ernst Lodewyk * 3 Jan 1888
5082    i1    Viljoen, Ernst Lodewyk * ca 1912
18278    j4    Viljoen, Ernst Mathyse * 18 Feb 1957
10747    j2    Viljoen, Ernst Möller * 23 Jan 1954
4618    i1    Viljoen, Ernst Wagenaar * 1897
23793    i10    Viljoen, Ernst Wynand Nothling * 27 Jun 1905
512    i1    Viljoen, Errol * 10 Nov 1932
20808    j8    Viljoen, Erwin * 28 Nov 1948
20878    k2    Viljoen, Erwin * 20 Sep 1998
3988    k5    Viljoen, Esaias Reinier (Sias) * 3 Okt 1960
3990    l1    Viljoen, Esaias Reinier Cronje (Reinier) * 8 Nov 1984
3406    i4    Viljoen, Esias Engelbertus
22778    l2    Viljoen, Esmarie * 2 Mei 2000
3706    j1    Viljoen, Esmé * 14 Jan 1966
14191    j3    Viljoen, Esmé * 4 Sep 1956
25186    j1    Viljoen, Esmé * 4 Feb 1940
6889    l1    Viljoen, Esme Belinda * 10 Apr 1958
10076    i1    Viljoen, Esme Hope * 1919
27234    i7    Viljoen, Esme Maria * 5 Jul 1925
6908    l2    Viljoen, Estell * 13 Des 1964
3206    j1    Viljoen, Estella Helena * 11 Des 1939
6852    k2    Viljoen, Estelle * 10 Aug 1953
10214    j3    Viljoen, Estelle * 5 Des 1946
10328    k1    Viljoen, Estelle * 11 Apr 1959
13439    j1    Viljoen, Estelle * 9 Mei 1956
13771        Viljoen, Estelle * 23 Okt 1923
15854    i5    --ditto--
13792    k3    Viljoen, Estelle * 29 Okt 1986
14149    j3    Viljoen, Estelle * 18 Apr 1954
15929    j1    Viljoen, Estelle * 14 Jan 1957
17057    l3    Viljoen, Estelle * 13 Mrt 1963
18429    k1    Viljoen, Estelle * 23 Aug 1958
18751    k3    Viljoen, Estelle
22755    k2    Viljoen, Estelle * 23 Jul 1957
26539    j4    Viljoen, Estelle * 10 Aug 1959
16277    k2    Viljoen, Estelle Maria * 21 Okt 1953
6272    j3    Viljoen, Estelle Ona * 8 Apr 1952
550    i2    Viljoen, Estelle Vivienne * 3 Jan 1940
1185    h1    Viljoen, Ester * 8 Okt 1868
2692    h8    Viljoen, Ester Aletta Jacomina * 23 Okt 1883
10814    h7    Viljoen, Ester Christina * 22 Apr 1891
24141    i3    Viljoen, Ester Jacoba * ca 1891
29259    c4    Viljoen, Ester Margaretha * 30 Des 1915
8132    i1    Viljoen, Ester Marion Sarah * 21 Mei 1902
29902    d3    Viljoen, Ester Susanna * 31 Mrt 1977
10234    j1    Viljoen, Esther * ca 1950
25862    j3    Viljoen, Esther * 21 Jun 1947
10961    i2    Viljoen, Esther Elizabeth * ca 1938
24314    i1    Viljoen, Esther Jacoba * 22 Feb 1897
24323    j4    Viljoen, Esther Jacoba * 8 Jan 1946
28111    f6    Viljoen, Esther Jacoba * 17 Feb 1827
1134    i6    Viljoen, Esther Maria * ca 1943
22629    j1    Viljoen, Esther Maria * 28 Mei 1909
22954    l2    Viljoen, Esti * 11 Jan 1982
15268    k2    Viljoen, Estlé * 8 Jul 1970
30109    d1    Viljoen, Ethan * 4 Mei 2007
31655    c1    Viljoen, Ethan * 8 Nov 1997
10008    i1    Viljoen, Ethel * 1912
9519    i3    Viljoen, Ethel Lillian * 12 Des 1929
9487    i8    Viljoen, Ethel Louisa * 15 Mei 1930
615    h5    Viljoen, Ethel White * 1 Sep 1869
15038    i2    Viljoen, Ethelina * 5 Okt 1935
16068    l1    Viljoen, Etienne * 18 Mrt 1985
16742    k2    Viljoen, Etienne * 21 Aug 1980
20670    k3    Viljoen, Etienne * 14 Feb 1963
23822    l2    Viljoen, Etienne * 27 Jan 1992
25138    k1    Viljoen, Etienne * 13 Jan 1989
30890    c1    Viljoen, Etienne Francois * 6 Nov 1969
14368    j1    Viljoen, Ettene * 15 Des 1984
8435    k2    Viljoen, Eugene * 9 Nov 1968
21560    j1    Viljoen, Eugene * 8 Aug 1953
21730    k1    Viljoen, Eugene * 22 Apr 1960
21811    k1    Viljoen, Eugene * 28 Des 1954
27880    k3    Viljoen, Eugene * 8 Okt 1985
31159    c1    Viljoen, Eugene Carl * 5 Okt 1936
10222    k1    Viljoen, Eugene Marais * 9 Feb 1973
8983    l2    Viljoen, Eulali * 24 Okt 1997
21814    l2    Viljoen, Eulonka * 7 Jul 1984
10546    i5    Viljoen, Eunice * 14 Feb 1931
19429    j7    Viljoen, Eunice * 31 Jul 1953
30858    c1    Viljoen, Eva Louisa * 20 Apr 1913
9629    j2    Viljoen, Evangeline * 10 Jul 1954
9638    i5    Viljoen, Evangeline * 17 Sep 1928
9645    j2    Viljoen, Evangeline * 23 Jul 1962
9622        Viljoen, Evangeline (Angelina) * 15 Nov 1892
9711    h5    --ditto--
5405    h1    Viljoen, Evelina Christianna Augusta * 5 Aug 1891
7718    j2    Viljoen, Evert Jurgens * 24 Jan 1947
7721    k1    Viljoen, Evert Jurgens * 6 Sep 1976
5178    h2    Viljoen, Evert Philippus
5175    g13    Viljoen, Evert Philippus Jacobus * 28 Des 1854
20865    k1    Viljoen, Ewald * 13 Des 1983
948    l3    Viljoen, Ezelda * 6 Jul 1989
5334    k2    Viljoen, Ezmé * 23 Mrt 1992
30686    a335    Viljoen, F * 1922
34484    d4    Viljoen, Fabrizzio Sven * 1 Feb 2002
21369    i3    Viljoen, Faith * 21 Aug 1939
7272    k3    Viljoen, Fanieta Hester * 23 Mrt 1955
30392        Viljoen, Fanny
14071    j1    Viljoen, Fantine * 1 Sep 1947
9782    k2    Viljoen, Fanus * 30 Jun 1964
15913    i1    Viljoen, Fébe Violette * 4 Aug 1917
28470    j1    Viljoen, Felicité Stenaleen * 14 Apr 1939
9810    k1    Viljoen, Felicity * 21 Jun 1964
1638    h6    Viljoen, Ferdinand * 7 Okt 1883
19352    k1    Viljoen, Ferdinand * 3 Mei 1965
25908    i6    Viljoen, Ferdinand * 10 Jun 1927
5336    i3    Viljoen, Ferdinand Johannes * 24 Des 1930
5338    h3    Viljoen, Ferdinand Johannes * 7 Apr 1880
5383    h3    Viljoen, Ferdinand Johannes * 19 Mei 1885
24365    k2    Viljoen, Ferdinand Philippus * 23 Jun 1966
9896    h8    Viljoen, Ferdinand Philippus (Ferrie) * 18 Feb 1893
8081    j2    Viljoen, Ferdinand Vorster * 20 Aug 1933
1358    j2    Viljoen, Ferdinand Xavier * 10 Apr 1914
1364    l3    Viljoen, Ferdinand Xavier * 11 Apr 1970
25609    j1    Viljoen, Filippus Johannes (Flip) * 1936
9800    k2    Viljoen, Fisa * 14 Jan 1957
18090    j2    Viljoen, Florence Eliza * 15 Apr 1915
9483    i4    Viljoen, Florence Gertrude * 4 Jun 1923
9203    j4    Viljoen, Florence Ingrid Desireè * 12 Jan 1951
23100    i6    Viljoen, Floris
16657    i4    Viljoen, Floris Johannes * 23 Mei 1904
16684    i11    Viljoen, Floris Johannes (Floors) * 9 Des 1919
9816    k3    Viljoen, Fouché * 13 Sep 1971
28477    j4    Viljoen, Fourie * 5 Jul 1969
4821    k3    Viljoen, Frances * 28 Mrt 1967
20811    j11    Viljoen, Frances * 18 Okt 1953
18504r     l2   Viljoen, Frances * 23 Nov 1993
9387    i1    Viljoen, Francina * 22 Mei 1909
14878    h5    Viljoen, Francina * 2 Feb 1885
15071        --ditto--
15127    i3    Viljoen, Francina * 27 Jan 1912
18045    j6    Viljoen, Francina * 10 Nov 1924
25638    j2    Viljoen, Francina * 14 Mrt 1956
28737    b6    Viljoen, Francina ~ 24 Apr 1689
29472    b1    Viljoen, Francina (Fransie) Johanna * 2 Des 1970
10996    h4    Viljoen, Francina Carolina * ca 1906
11007    g7    Viljoen, Francina Carolina * Des 1888
33643    c7    Viljoen, Francina Christina
5099    i6    Viljoen, Francina Christina Maria * 1 Apr 1899
27711    h5    Viljoen, Francina Dalina * 4 Aug 1902
22658    h6    Viljoen, Francina Elisabeth * 26 Aug 1852
23828    g5    Viljoen, Francina Elisabeth * 13 Feb 1835
22582    i10    Viljoen, Francina Elizabeth * 29 Sep 1883
23104    h12    Viljoen, Francina Elizabeth (Siena) * 11 Feb 1865
10811    j2    Viljoen, Francina Hendriena * 14 Jan 1963
2127    j2    Viljoen, Francina Jacomina Florentina * ca 1936
28429    k1    Viljoen, Francina Johanna * 2 Des 1970
4703    h7    Viljoen, Francina Johanna Heibrecht
16556    k1    Viljoen, Francina Johanna Maria * 12 Mei 1970
449    h4    Viljoen, Francina Louisa Sophie * 12 Jun 1853
5150    h4    Viljoen, Francina Maria * 19 Aug 1878
15085    i3    Viljoen, Francina Maria * 28 Jun 1915
9839    i1    Viljoen, Francina Marthina * 23 Mrt 1898
2614    i4    Viljoen, Francina Petronella * 10 Mei 1923
13083    h7    Viljoen, Francina Petronella * 8 Apr 1899
17482    k6    Viljoen, Francina Petronella
22845    i7    Viljoen, Francina Petronella * 27 Sep 1900
6940        Viljoen, Francina Wilhelmina Paulina * 13 Nov 1859
6941    i1    Viljoen, Francina Wilhelmina Paulina * 18 Aug 1894
459    i2    Viljoen, Francine Elisabet * 11 Mrt 1885
6546    i5    Viljoen, Francis * 23 Des 1916
28355    i9    Viljoen, Francis * 17 Apr 1912
641    h12    Viljoen, Francis Edward Marx * 25 Mrt 1886
15079    i8    Viljoen, Francis Elisabet * 8 Mei 1929
15039    i3    Viljoen, Francisco * 15 Aug 1939
15043    j3    Viljoen, Francisco * 15 Jan 1973
3806    d7    Viljoen, Franciscus Jonathan ~ 2 Mrt 1749
323    l1    Viljoen, Francois * 24 Mei 1972
3708    j2    Viljoen, Francois * 20 Apr 1968
3712    j1    Viljoen, Francois * 17 Mei 1971
6696    l3    Viljoen, Francois * 27 Nov 1983
6904    k6    Viljoen, Francois * 8 Mrt 1941
7984    h5    Viljoen, Francois * 19 Nov 1873
8982    l1    Viljoen, Francois * 23 Sep 1992
10828    j1    Viljoen, Francois * 25 Jan 1955
12073    i1    Viljoen, Francois
12457    l1    Viljoen, Francois * 15 Aug 1985
15741    k2    Viljoen, Francois * 14 Apr 1991
16740    k1    Viljoen, Francois * 24 Jan 1974
17437    m3    Viljoen, Francois * 1 Apr 1977
18440    k1    Viljoen, Francois * 28 Sep 1967
19365    l2    Viljoen, Francois * 6 Feb 1984
23642    k3    Viljoen, Francois * 8 Apr 1946
23911    k3    Viljoen, Francois * 21 Jan 1959
26583    i3    Viljoen, Francois * 12 Des 1924
26801    l1    Viljoen, Francois * 19 Apr 1996
27551    k2    Viljoen, Francois * 28 Sep 1977
28456    j3    Viljoen, Francois * 25 Mrt 1955
28065    j2    Viljoen, Francois Adolf * 24 Des 1966
34240    a1364    Viljoen, Francois Adriaan * 14 Mei 1967
12667    k2    Viljoen, Francois Albertus * 18 Aug 1989
8308    h1    Viljoen, Francois Alwyn * ca 1874
18804    j4    Viljoen, Francois Alwyn * 29 Okt 1940
18820    k5    Viljoen, Francois Alwyn * 2 Aug 1973
30888    b1    Viljoen, Francois Alwyn * 1 Feb 1942
30892    c2    Viljoen, Francois Alwyn * 2 Jun 1971
24407    l2    Viljoen, Francois Burger * 3 Mei 2006
26538    k4    Viljoen, Francois Chris * 7 Des 1977
5600    j3    Viljoen, Francois Christiaan * 11 Nov 1975
24454    k4    Viljoen, Francois Christo * 24 Jul 1979
11260    h6    Viljoen, Francois Conradie * 24 Aug 1923
19574    j4    Viljoen, Francois Cornelius (Frank) * 25 Nov 1918
3216    k2    Viljoen, Francois Daniel * 27 Aug 1974
18560    i3    Viljoen, Francois Daniel Retief * 12 Nov 1911
4907    l2    Viljoen, Francois Dewald * 24 Okt 2001
15351    j2    Viljoen, Francois Ebenhaeser * 11 Sep 1920
11977    j1    Viljoen, Francois Erasmus * 7 Feb 1938
6344    i4    Viljoen, Francois Gerhardus Johannes de Necker * 29 Feb 1888
31701    c5    Viljoen, Francois Gerhardus Petrus * 19 Feb 1908
25133    k1    Viljoen, Francois Gert Charl * 19 Des 1995
26187g    j2   Viljoen,  Francois Henri * 16 Okt 1963
10004    g2    Viljoen, Francois Herculaas (Fanie) * 26 Sep 1850
6114    h3    Viljoen, Francois Jacobus * 19 Okt 1880
6118    j2    Viljoen, Francois Jacobus * ca 1942
9373    j5    Viljoen, Francois Jacobus * 1 Jul 1951
9726    g12    Viljoen, Francois Jacobus * 31 Des 1864
9739    i1    Viljoen, Francois Jacobus * 29 Mei 1953
9996    h1    Viljoen, Francois Jacobus * 6 Jan 1875
9997    h2    Viljoen, Francois Jacobus * 23 Des 1878
26024    i5    Viljoen, Francois Jacobus * 15 Aug 1926
26037    h5    Viljoen, Francois Jacobus * 12 Jan 1892
28448    i7    Viljoen, Francois Jacobus * 29 Aug 1920
33011    a979    Viljoen, Francois Jacobus
34867    a1563    Viljoen, Francois Jacobus
34873        --ditto--
34871    c2    Viljoen, Francois Jacobus * 11 Nov 1949
4359    j3    Viljoen, Francois Jacobus (Broer) * 28 Sep 1952
4282    i9    Viljoen, Francois Jacobus (Frans) * 23 Jul 1912
9990    f6    Viljoen, Francois Jacobus (Frans) * 3 Mrt 1825
10006    h1    Viljoen, Francois Jacobus Nicolaas * 7 Jan 1876
34456    d1    Viljoen, Francois Jacques * 2 Jun 1974
4293    h4    Viljoen, Francois Jakobus * 1868
33627    f2    Viljoen, Francois Jean-Pierre * 29 Mrt 1987
2355    j4    Viljoen, Francois Johannes * 21 Jan 1957
2514    h2    Viljoen, Francois Johannes * 9 Des 1866
2521    i4    Viljoen, Francois Johannes
2523    j1    Viljoen, Francois Johannes * 29 Nov 1940
4836    k3    Viljoen, Francois Johannes * 1 Jan 1961
9837    h2    Viljoen, Francois Johannes * 17 Sep 1873
23503    k1    Viljoen, Francois Johannes * 28 Mrt 1959
4811    j1    Viljoen, Francois Johannes (Felix) * 2 Des 1928
4853    j1    Viljoen, Francois Johannes (Jacobus) * 1933
23497    i6    Viljoen, Francois Johannes de Wet * 10 Mrt 1892
23463    k2    Viljoen, Francois Johannes Fouché * 18 Mei 1943
4807    h12    Viljoen, Francois Johannes Jacobus * 12 Okt 1879
4899    i5    Viljoen, Francois Johannes Jacobus * 3 Mrt 1914
4902    j1    Viljoen, Francois Johannes Jacobus * 9 Mrt 1941
4928    j2    Viljoen, Francois Johannes Jacobus * 31 Okt 1948
29646    b1    Viljoen, Francois Marais * 11 Apr 1983
22896    k3    Viljoen, Francois Mellet * 11 Apr 1975
10573    h7    Viljoen, Francois Neser * 1892
9851    i1    Viljoen, Francois Nicolaas * 29 Sep 1915
10012    i3    Viljoen, Francois Nicolaas * 1914
10016    i1    Viljoen, Francois Nicolaas * 29 Sep 1907
10045    i1    Viljoen, Francois Nicolaas * 14 Jul 1907
10082    i1    Viljoen, Francois Nicolaas * 21 Mrt 1918
10999    g3    Viljoen, Francois Nicolaas * 14 Jul 1878
11009    f12    Viljoen, Francois Nicolaas * 19 Nov 1847
11014    h2    Viljoen, Francois Nicolaas * 7 Jan 1901
11026    i5    Viljoen, Francois Nicolaas
11054    g4    Viljoen, Francois Nicolaas * 1 Mei 1886
11068    h1    Viljoen, Francois Nicolaas * 12 Okt 1916
11056    h1    Viljoen, Francois Nicolaas (Cois) * 20 Des 1912
11060    j1    Viljoen, Francois Nicolaas (Fran) * 28 Sep 1972
11058    i1    Viljoen, Francois Nicolaas (Frans) * 23 Apr 1948
9898    i1    Viljoen, Francois Nicolaas (Fransie) * 10 Jun 1934
9664        Viljoen, Francois Nicolaas (Rooi Frans) * 17 Nov 1849
9770    g4    --ditto--
25583    i5    Viljoen, Francois Paulus * 16 Mei 1908
25594    k2    Viljoen, Francois Paulus * 3 Jul 1973
22620    l3    Viljoen, Francois Peter * 22 Apr 1973
6288    g3    Viljoen, Francois Petrus * 15 Okt 1821
6355    h3    Viljoen, Francois Petrus * 11 Jun 1851
6357    i1    Viljoen, Francois Petrus * 12 Feb 1875
6360    j1    Viljoen, Francois Petrus * ca 1910
6382    k4    Viljoen, Francois Petrus * 26 Mrt 1955
6384    l1    Viljoen, Francois Petrus * 30 Mei 1978
6398        Viljoen, Francois Petrus * 12 Des 1914
6411    j1    --ditto--
6400    j3    Viljoen, Francois Petrus * 15 Okt 1925
6424    i9    Viljoen, Francois Petrus * 21 Apr 1898
6436    i1    Viljoen, Francois Petrus * 24 Apr 1894
6662    i6    Viljoen, Francois Petrus * 17 Jul 1888
6672    j6    Viljoen, Francois Petrus * 5 Feb 1916
6688    k3    Viljoen, Francois Petrus * 23 Nov 1953
6736        Viljoen, Francois Petrus * 30 Apr 1821
8959    f6    --ditto--
6745        Viljoen, Francois Petrus * 23 Feb 1857
9079    g6    --ditto--
8716    j1    Viljoen, Francois Petrus * 3 Des 1935
8732    j1    Viljoen, Francois Petrus * 4 Mrt 1948
8743    k5    Viljoen, Francois Petrus * 23 Aug 1991
8964    h1    Viljoen, Francois Petrus * 26 Des 1866
8970    i3    Viljoen, Francois Petrus * 16 Okt 1903
8974    k1    Viljoen, Francois Petrus * 10 Nov 1962
9023    h3    Viljoen, Francois Petrus * 6 Sep 1873
9083    h3    Viljoen, Francois Petrus * 8 Jun 1882
9094    h1    Viljoen, Francois Petrus * 19 Mei 1888
10760    j4    Viljoen, Francois Petrus * 8 Des 1960
11770    h6    Viljoen, Francois Petrus * 22 Aug 1866
11812    g4    Viljoen, Francois Petrus * 27 Jan 1833
11963    j1    Viljoen, Francois Petrus * 26 Jun 1934
12082    i1    Viljoen, Francois Petrus * 2 Nov 1933
12114        Viljoen, Francois Petrus * 1807
12857    f8    --ditto--
12130    e3    Viljoen, Francois Petrus ~ 26 Sep 1773
12185    g2    Viljoen, Francois Petrus * 1823
12335    i8    Viljoen, Francois Petrus * 1 Jul 1887
12351    j5    Viljoen, Francois Petrus * 24 Mei 1917
12440    i8    Viljoen, Francois Petrus * 1903
12445    h10    Viljoen, Francois Petrus * 5 Aug 1868
12450    j1    Viljoen, Francois Petrus * 21 Nov 1934
12458    k3    Viljoen, Francois Petrus * 20 Jul 1963
12515    g7    Viljoen, Francois Petrus * 5 Mei 1832
19822        --ditto--
12524    h6    Viljoen, Francois Petrus * 8 Mei 1865
12525    h7    Viljoen, Francois Petrus * 14 Feb 1867
12530    j1    Viljoen, Francois Petrus * 3 Mei 1918
12533    i1    Viljoen, Francois Petrus * 2 Apr 1899
12570    g1    Viljoen, Francois Petrus * 27 Des 1826
12576    i2    Viljoen, Francois Petrus * 13 Jan 1871
12578    j1    Viljoen, Francois Petrus * 11 Feb 1905
12616    i4    Viljoen, Francois Petrus * 23 Apr 1884
12624    h5    Viljoen, Francois Petrus * 6 Okt 1857
12626    i1    Viljoen, Francois Petrus * 22 Okt 1894
12638    i1    Viljoen, Francois Petrus * 8 Des 1914
12850    h5    Viljoen, Francois Petrus * 7 Jan 1876
12868    g3    Viljoen, Francois Petrus * 12 Aug 1834
12888    g1    Viljoen, Francois Petrus * 29 Jan 1837
12890    g3    Viljoen, Francois Petrus * 2 Mei 1843
14543    g11    Viljoen, Francois Petrus * 27 Nov 1866
14548    i2    Viljoen, Francois Petrus * 7 Aug 1923
14567    i1    Viljoen, Francois Petrus * 16 Des 1926
14575    h6    Viljoen, Francois Petrus * 27 Mei 1911
14636    h3    Viljoen, Francois Petrus * 24 Jul 1899
14888    g12    Viljoen, Francois Petrus * 13 Mei 1863
14892    i1    Viljoen, Francois Petrus * 24 Aug 1922
14903    h5    Viljoen, Francois Petrus * 4 Sep 1901
14905    i1    Viljoen, Francois Petrus * 16 Mrt 1924
14910    j2    Viljoen, Francois Petrus * 21 Sep 1957
14933    i2    Viljoen, Francois Petrus * 11 Okt 1944
14963    g8    Viljoen, Francois Petrus * 30 Jul 1858
14969    i2    Viljoen, Francois Petrus * 10 Jun 1924
15098    g9    Viljoen, Francois Petrus * 3 Okt 1866
15109    f6    Viljoen, Francois Petrus * 29 Nov 1829
15117    h1    Viljoen, Francois Petrus * 18 Aug 1881
15137    j2    Viljoen, Francois Petrus * 25 Sep 1949
16711    i5    Viljoen, Francois Petrus * 27 Sep 1916
25537    j6    Viljoen, Francois Petrus * 6 Jul 1926
25541    k3    Viljoen, Francois Petrus * 13 Sep 1960
27612    k3    Viljoen, Francois Petrus * 23 Mrt 1989
34926    a1571    Viljoen, Francois Petrus * ca 1918
12687    j4    Viljoen, Francois Petrus (Frans) * 1 Jun 1949
6923    h6    Viljoen, Francois Petrus Cilliers * 23 Des 1862
11913    g12    Viljoen, Francois Petrus Cornelius * 12 Nov 1849
11959    h5    Viljoen, Francois Petrus Cornelius * 6 Aug 1879
11961    i1    Viljoen, Francois Petrus Cornelius * 23 Des 1904
12011    k4    Viljoen, Francois Petrus Cornelius * 14 Okt 1981
11928    i1    Viljoen, Francois Petrus Cornelius (Frans) * 25 Jan 1905
12078    i1    Viljoen, Francois Petrus Cornelius (Frans)
6856    i8    Viljoen, Francois Petrus de Villiers * 1892
6536    h8    Viljoen, Francois Petrus Jacobus (Frans) * 22 Apr 1875
6342    i3    Viljoen, Francois Petrus Johannes * 25 Aug 1884
34928    b1    Viljoen, Francois Petus * Jan 1943
3860    k3    Viljoen, Francois Pierre * 26 Mei 1982
7807    j3    Viljoen, Francois Richard * 6 Jun 1957
7811    k2    Viljoen, Francois Richard * 14 Okt 1989
24472    j4    Viljoen, Francois Roché * 28 Des 1951
9098    i1    Viljoen, Francois Stephanus (Frans) * 10 Mrt 1928
26688    i1    Viljoen, Francois Theunis * 28 Jul 1943
18564    j2    Viljoen, Francois Uys * 15 Sep 1943
26790    k3    Viljoen, Francois van den Berg * 11 Okt 1960
23218    l3    Viljoen, Francois Willem * 6 Sep 1988
23177    l1    Viljoen, Francois Wynand * 5 Okt 1988
21548    j3    Viljoen, Francoise Jeanne * 3 Feb 1973
6692    l2    Viljoen, Franette * 12 Jun 1981
29072    d4    Viljoen, Frank * ca 1957
7997    j1    Viljoen, Frank (Francis) * 17 Nov 1939
34449    c1    Viljoen, Frank Wynand Pieter * 26 Mrt 1944
5140    l3    Viljoen, Franko * 26 Apr 2001
18    c2    Viljoen, Frans ~ 26 Des 1709
9794    k3    Viljoen, Frans * 11 Feb 1960
9808    j5    Viljoen, Frans * 18 Des 1940
30750        --ditto--
11917    i1    Viljoen, Frans * ca 1913
12046    j1    Viljoen, Frans * ca 1936
9775    i1    Viljoen, Frans (Fransie) * 30 Nov 1895
31027    b1    Viljoen, Frans Bastian * Jan 1930
9362    j2    Viljoen, Frans Christiaan * 22 Mrt 1935
8936    i6    Viljoen, Frans Guillaume * 6 Okt 1936
25790    k2    Viljoen, Frans Gysbert * 4 Feb 1964
13451    i4    Viljoen, Frans Hendrik * 27 Nov 1935
28778    d5    Viljoen, Frans Hendrik * 31 Des 1916
15804    i3    Viljoen, Frans Jacobus * 8 Des 1931
15808    k1    Viljoen, Frans Jacobus * 5 Feb 1991
15810    j2    Viljoen, Frans Jacobus * 29 Des 1963
21912    j2    Viljoen, Frans Jacobus * ca 1938
21919    i3    Viljoen, Frans Jacobus * ca 1910
28013    h3    Viljoen, Frans Jacobus * 18 Feb 1900
3896    k1    Viljoen, Frans Johannes * 16 Aug 1949
4614    h6    Viljoen, Frans Johannes Jacobus * 15 Nov 1871
4938    g3    Viljoen, Frans Johannes Jacobus * 15 Jun 1835
10385    h12    Viljoen, Frans Jooste * 19 Aug 1900
10398    j2    Viljoen, Frans Jooste * 15 Okt 1970
7779    h8    Viljoen, Frans Lodewyk * 16 Nov 1883
5010    j10    Viljoen, Frans Petrus * 5 Apr 1939
6299    i3    Viljoen, Frans Petrus * 4 Des 1870
6306    k1    Viljoen, Frans Petrus * 29 Mei 1933
6311    l2    Viljoen, Frans Petrus * 26 Aug 1968
7082    g11    Viljoen, Frans Petrus * 10 Des 1838
34282        --ditto--
8712    h10    Viljoen, Frans Petrus * 8 Mei 1877
8746    i3    Viljoen, Frans Petrus * 18 Jun 1911
34250    a1370    Viljoen, Frans Petrus * ca 1807
18232    i5    Viljoen, Fransina Elizabeth * 28 Jan 1910
6933    i4    Viljoen, Fransina Johanna * 1892
3132    k7    Viljoen, Fransina Johanna (Fransien) * 24 Feb 1974
8704    j2    Viljoen, Fransina Susanna Lesea * 13 Mrt 1941
5058    j1    Viljoen, Fransina Wilhelmina * 11 Apr 1945
18991    j1    Viljoen, Fred Jacobus Abel * 20 Jul 1931
9693    i1    Viljoen, Freda * 7 Nov 1922
9783    k3    Viljoen, Freda * 15 Mei 1972
27809    h4    Viljoen, Freda * 26 Apr 1907
26960    i3    Viljoen, Freda Elizabeth * 11 Nov 1921
11312    i3    Viljoen, Freda Hester * 28 Feb 1924
543    h2    Viljoen, Freda Wilhelmina * 1 Mrt 1901
5982    i2    Viljoen, Frederich Jacobus * 8 Okt 1960
4312    j4    Viljoen, Frederick * ca 1928
23785    i9    Viljoen, Frederick * 15 Feb 1903
29013    c1    Viljoen, Frederick
985    k2    Viljoen, Frederick Christiaan * ca 1942
10559    j2    Viljoen, Frederick Christiaan * 9 Nov 1947
10571    j3    Viljoen, Frederick Christiaan * 24 Jul 1961
30865    c7    Viljoen, Frederick Christoffel * 16 Mei 1927
16361    i2    Viljoen, Frederick Coenraad David * 14 Jun 1895
23792    k4    Viljoen, Frederick de Villiers * 21 Des 1976
12710    j4    Viljoen, Frederick Edward Hugh * 6 Aug 1974
13576    j1    Viljoen, Frederick Ferdinand Röth * 17 Jan 1914
13580    l1    Viljoen, Frederick Ferdinand Röth * 27 Nov 1977
133    g1    Viljoen, Frederick Jacobus * 11 Nov 1829
260    l2    Viljoen, Frederick Jacobus * 1 Jun 1982
319    j3    Viljoen, Frederick Jacobus * 25 Mei 1915
10340    i1    Viljoen, Frederick Jacobus * 19 Jun 1906
10343    j1    Viljoen, Frederick Jacobus * 27 Mrt 1945
31066    d3    Viljoen, Frederick Jacobus * 18 Jul 1970
252    j5    Viljoen, Frederick Jacobus (Bussie) * 25 Jul 1929
22595    j1    Viljoen, Frederick Jacobus (Fred) * 17 Okt 1905
22607    l2    Viljoen, Frederick Jacobus (Fred) * 21 Okt 1965
254    k1    Viljoen, Frederick Jacobus (Kobus) * 18 Des 1953
242    k1    Viljoen, Frederick Jacobus (Koot) * 27 Sep 1954
234    i6    Viljoen, Frederick Jacobus (Kootjie) * 24 Nov 1885
265    l1    Viljoen, Frederick Jacobus (Rickus) * 5 Jan 1981
3374    f17    Viljoen, Frederick Jacobus Zacharias * 18 Mei 1824
3385    j2    Viljoen, Frederick Jacobus Zacharias * 20 Aug 1927
10806    j2    Viljoen, Frederick Johannes * 3 Jul 1964
23787    j1    Viljoen, Frederick Roy * 21 Mei 1939
23501    j2    Viljoen, Frederick Ryk Ludolf Neethling * 7 Jul 1928
12217        Viljoen, Frederick Smith
21909    i2    Viljoen, Frederick Willem * ca 1913
2670    k3    Viljoen, Fredericus Christoffel * 25 Aug 1972
156    l2    Viljoen, Frederik * ca 1972
5363    i3    Viljoen, Frederik
15762    j2    Viljoen, Frederik * 7 Mrt 1951
24660    k2    Viljoen, Frederik * 2 Aug 1962
28151    i3    Viljoen, Frederik * 10 Feb 1946
1191    i2    Viljoen, Frederik (Fred)
10987    f11    Viljoen, Frederik Carl * 22 Okt 1845
10553    h6    Viljoen, Frederik Christiaan * 20 Apr 1890
30792    a373    Viljoen, Frederik Christoffel * 16 Mei 1927
17029    i7    Viljoen, Frederik Coenraad * 8 Jul 1891
8228    j6    Viljoen, Frederik Costen * 4 Feb 1953
3407    h11    Viljoen, Frederik Daniel * 2 Feb 1891
27499    e11    Viljoen, Frederik Daniel * 1793
3418    j3    Viljoen, Frederik Daniël * 18 Jan 1958
3413    i4    Viljoen, Frederik Daniel (Frikkie) * 6 Aug 1925
2410    h8    Viljoen, Frederik Daniel Jacobus * 29 Okt 1895
3422    g4    Viljoen, Frederik Daniel Jacobus * Apr 1859
3441    h7    Viljoen, Frederik Daniel Jacobus * ca 1886
23993    i6    Viljoen, Frederik du Plessis * 18 Sep 1916
2356    i5    Viljoen, Frederik Gerhardus * 21 Des 1924
7695    k2    Viljoen, Frederik Hendrik * 8 Aug 1955
10800    h6    Viljoen, Frederik Hesselt * 25 Aug 1889
110    e9    Viljoen, Frederik Jacobus ~ 29 Sep 1772
339    j1    Viljoen, Frederik Jacobus * 19 Jun 1916
363    j5    Viljoen, Frederik Jacobus * 17 Jul 1920
3173    i10    Viljoen, Frederik Jacobus * 28 Des 1913
9327    f4    Viljoen, Frederik Jacobus * 10 Mrt 1822
9583    g2    Viljoen, Frederik Jacobus * 5 Nov 1840
10173    g1    Viljoen, Frederik Jacobus * 27 Mrt 1845
10297    g2    Viljoen, Frederik Jacobus * 9 Mrt 1852
10318    i5    Viljoen, Frederik Jacobus * 6 Sep 1912
10395    i5    Viljoen, Frederik Jacobus * 23 Nov 1942
10409    h1    Viljoen, Frederik Jacobus * 3 Nov 1878
10419    i6    Viljoen, Frederik Jacobus * 21 Feb 1924
10453    g1    Viljoen, Frederik Jacobus * 29 Aug 1851
10519    g1    Viljoen, Frederik Jacobus * 28 Aug 1854
10582    g3    Viljoen, Frederik Jacobus * 10 Jun 1857
10686    g1    Viljoen, Frederik Jacobus * 19 Feb 1855
10709    i2    Viljoen, Frederik Jacobus * 21 Jul 1910
10890    h7    Viljoen, Frederik Jacobus * 22 Jun 1903
11011    g1    Viljoen, Frederik Jacobus * 20 Jul 1875
11033    i4    Viljoen, Frederik Jacobus
11035    h4    Viljoen, Frederik Jacobus * 28 Sep 1905
11037    i1    Viljoen, Frederik Jacobus
18039    l2    Viljoen, Frederik Jacobus * 19 Jan 1974
22627    i7    Viljoen, Frederik Jacobus * 16 Des 1882
22638    j1    Viljoen, Frederik Jacobus
22802    i9    Viljoen, Frederik Jacobus * 29 Jun 1907
23349    h11    Viljoen, Frederik Jacobus * 7 Okt 1876
24075    h2    Viljoen, Frederik Jacobus * 9 Sep 1851
24083    h7    Viljoen, Frederik Jacobus * 13 Jul 1862
27280    h8    Viljoen, Frederik Jacobus * 10 Jun 1911
10324    i1    Viljoen, Frederik Jacobus (Frik) * 8 Jun 1907
21752        --ditto--
3185    k2    Viljoen, Frederik Jacobus (Frikkie) * 13 Mrt 1963
10300    h1    Viljoen, Frederik Jacobus (Koot) * 28 Jun 1871
309    h2    Viljoen, Frederik Jacobus (Kootjie) * 14 Apr 1855
10165    e8    Viljoen, Frederik Jacobus (Kootjie) ~ 19 Aug 1798
10292    f4    Viljoen, Frederik Jacobus (Kootjie) * 11 Okt 1826
10989    g1    Viljoen, Frederik Jacobus Carl * 23 Aug 1873
29012    b5    Viljoen, Frederik Jacobus Petrus * 5 Sep 1918
22589    h2    Viljoen, Frederik Jacobus Rabe * 17 Des 1843
22916    i11    Viljoen, Frederik Jacobus Rabe * 13 Apr 1906
24003    i2    Viljoen, Frederik Jacobus Rabé * 3 Feb 1901
2322        Viljoen, Frederik Jacobus Zacharias * 15 Jun 1869
3380    h1    --ditto--
3432    h4    Viljoen, Frederik Jacobus Zacharias * ca 1881
10808    i2    Viljoen, Frederik Johannes * 30 Mei 1937
10810    j1    Viljoen, Frederik Johannes * 28 Jul 1961
12381    i11    Viljoen, Frederik Johannes * 4 Nov 1897
20969    h5    Viljoen, Frederik Johannes * 31 Mrt 1888
22070    h4    Viljoen, Frederik Johannes * 19 Okt 1886
22077    j1    Viljoen, Frederik Johannes * 1941
22089    i3    Viljoen, Frederik Johannes * 1 Okt 1928
22091    j1    Viljoen, Frederik Johannes * 20 Nov 1958
22097    k1    Viljoen, Frederik Johannes * 12 Okt 1985
23867    i6    Viljoen, Frederik Johannes * 29 Aug 1886
24755    i3    Viljoen, Frederik Johannes * 21 Okt 1908
24759    k1    Viljoen, Frederik Johannes (Fred) * 23 Sep 1959
24563    i5    Viljoen, Frederik Lodewyk Christiaan * 2 Mrt 1898
22919    j2    Viljoen, Frederik Rabie * 8 Mrt 1945
29462    c3    Viljoen, Frederik Rudolf * 1 Jul 1879
10187    h5    Viljoen, Frederik Smartryk * ca 1884
3082    i11    Viljoen, Frederik Stephanus * 15 Sep 1930
15752    h5    Viljoen, Frederik van Zyl * 7 Mrt 1883
15769    i5    Viljoen, Frederik van Zyl * 29 Aug 1924
15780    j1    Viljoen, Frederik VanZyl * 11 Des 1957
18292    i4    Viljoen, Frederik Willem Jacobus * 22 Nov 1927
11966    j2    Viljoen, Frederika * 26 Okt 1936
10380    h10    Viljoen, Frederika Jacoba * 23 Des 1894
10416    i4    Viljoen, Frederika Jacoba * 22 Apr 1917
10393    i4    Viljoen, Frederika Johanna * 23 Nov 1942
27111    h1    Viljoen, Frederika Johanna * 14 Sep 1874
27475    g5    Viljoen, Frederika Johanna * 8 Sep 1861
28053    g12    Viljoen, Frederika Johanna * 23 Jan 1869
1573    h5    Viljoen, Frederika Wilhel mina * 22 Okt 1881
28128    f10    Viljoen, Fredrieka Johanna Jacoba * 12 Jan 1835
201    j7    Viljoen, Fredrik Jacobus Hertzog Beyers * 17 Jan 1917
328    i5    Viljoen, Fredrika Jacoba * 19 Aug 1886
16388    k1    Viljoen, Fredrika Maria * 14 Jul 1967
1644    h9    Viljoen, Fricka Elizabeth * 30 Sep 1896
17238    k2    Viljoen, Fridrika Gesina (Frieda) * 14 Jun 1964
11229    i1    Viljoen, Frieda * 10 Jul 1944
26201    i2    Viljoen, Frieda * 31 Mei 1921
7136    l1    Viljoen, Frieda Hedwig * 1 Feb 1970
34272    c2    Viljoen, Frik
23034    j1    Viljoen, Frikkie
34255    b5    Viljoen, G * ca 1840
23525    k1    Viljoen, Gabriel
25078    h5    Viljoen, Gabriel * 1894
33185    c3    Viljoen, Gabriel * 1998
271    m2    Viljoen, Gabriel Francois * 28 Nov 2006
23937    j1    Viljoen, Gabriel Francois * 10 Okt 1926
23959    j1    Viljoen, Gabriel Francois * 19 Jul 1945
23961    k1    Viljoen, Gabriel Francois * 19 Jul 1978
23933    h8    Viljoen, Gabriel Francois (Blits) * 2 Jan 1870
23957    i3    Viljoen, Gabriel Francois (Gawie) * 17 Feb 1901
24382    g8    Viljoen, Gabriel Francois (Gawie) * 8 Mrt 1839
24395    i1    Viljoen, Gabriel Francois (Gawie) * 4 Jun 1898
24404    k1    Viljoen, Gabriel Francois (Gawie) * 17 Jan 1969
27171    h1    Viljoen, Gabriel Francois Rossouw * 20 Mrt 1885
27337    j1    Viljoen, Gabriel Hobern * 12 Nov 1966
27446    g3    Viljoen, Gabriel Jacobus * 15 Nov 1857
27450    i1    Viljoen, Gabriel Jacobus * 18 Mei 1923
27326    h3    Viljoen, Gabriel Jacobus le Roux * 18 Nov 1900
15519    i3    Viljoen, Gabriel Johannes * 5 Mrt 1933
15195    k2    Viljoen, Gabriël Johannes * 1 Feb 1967
31163    b3    Viljoen, Gabriël Johannes * 12 Mrt 1914
16677    j3    Viljoen, Gabriel Johannes (Gawie) * 19 Feb 1943
24494    h6    Viljoen, Gabriel Johannes Francois * 16 Okt 1875
12391    i2    Viljoen, Gabriel Jozua * 2 Apr 1887
12395    k1    Viljoen, Gabriel Jozua * 11 Apr 1935
12411    j3    Viljoen, Gabriel Jozua * 10 Jun 1925
12417    k3    Viljoen, Gabriël Jozua * 19 Des 1953
23523    j5    Viljoen, Gabriel le Roux * 9 Okt 1932
26316    h2    Viljoen, Gabriel le Roux * 12 Nov 1901
26321    j1    Viljoen, Gabriel le Roux * 30 Aug 1966
26332    i4    Viljoen, Gabriel le Roux * 12 Sep 1945
26374    h6    Viljoen, Gabriel le Roux * 28 Okt 1902
16575    g7    Viljoen, Gabriel Nicolaas * 14 Des 1844
16592    h5    Viljoen, Gabriel Nicolaas * 14 Des 1882
16596    i2    Viljoen, Gabriel Nicolaas * 4 Mrt 1908
16601    i1    Viljoen, Gabriel Nicolaas * 30 Jan 1912
16622    i5    Viljoen, Gabriel Nicolaas * 11 Jan 1934
16714    i8    Viljoen, Gabriel Nicolaas * 15 Des 1926
16715    h5    Viljoen, Gabriel Nicolaas * 24 Jan 1882
16613    i1    Viljoen, Gabriël Nicolaas * 9 Jan 1921
16627    k1    Viljoen, Gabriël Nicolaas * 21 Jul 1993
16631    j4    Viljoen, Gabriel Nicolaas (Gawie) * 4 Jun 1969
27129    h11    Viljoen, Gabriel Petrus * 2 Jun 1893
27156    h8    Viljoen, Gabriel Petrus * 18 Aug 1896
27169    g5    Viljoen, Gabriel Petrus * 18 Jul 1857
27195    k2    Viljoen, Gabriel Petrus * 25 Okt 1975
28297    i1    Viljoen, Gabriel Petrus * 11 Jul 1904
27201    k1    Viljoen, Gabriël Petrus * 10 Okt 1980
27180    i2    Viljoen, Gabriel Petrus (Gay) * 13 Mei 1914
29443    c4    Viljoen, Gabriel Stefanus Johan * 3 Sep 1965
25296    h2    Viljoen, Gabriel Stephanus * 29 Okt 1862
26922        --ditto--
26882    g3    Viljoen, Gabriel Stephanus * 5 Nov 1845
28616    h6    Viljoen, Gabriel Stephanus * 30 Okt 1888
4289    k1    Viljoen, Gail * 20 Feb 1971
23330    k2    Viljoen, Gail Lynton * 30 Aug 1967
4061    l3    Viljoen, Gareth * 1 Jan 2001
3582    k1    Viljoen, Gareth Vivian * 2 Feb 1976
7646    j2    Viljoen, Garfield Alfonso * 6 Aug 1925
11823    k1    Viljoen, Gary Edward Cecil * 21 Des 1956
11268    j2    Viljoen, Gary John * 29 Sep 1972
11322    j1    Viljoen, Gary Michael * 26 Des 1960
4272    k1    Viljoen, Gavin * 3 Okt 1968
13492    k1    Viljoen, Gavin * 14 Jun 1964
21223    k1    Viljoen, Gavin Bruce * 12 Des 1956
6880    l1    Viljoen, Gavin Reece * 31 Des 1956
7690    l1    Viljoen, Gawie Steyn * 16 Sep 1984
13891    i2    Viljoen, Gebrecht Elizabeth * Jan 1889
1915    h2    Viljoen, Gebrecht Elizabeth Magdalena * ca 1864
12628    i3    Viljoen, Gebrecht Petronella
13502    i3    Viljoen, Gebrechta Sophia Margrietha * 10 Apr 1900
13496    i7    Viljoen, Gebreghta Sophia * 28 Feb 1908
4673    h2    Viljoen, Geertbrecht * ca 1862
15767    i4    Viljoen, Geertruida Anna (Baby) * 3 Okt 1919
4948    g1    Viljoen, Geertruida Anna Magdalena * 11 Feb 1836
28333    h1    Viljoen, Geertruida Cecilia * 18 Jul 1864
28360    h6    Viljoen, Geertruida Cecilia * 3 Mrt 1872
28384    i4    Viljoen, Geertruida Cecilia * ca 1908
11287    g3    Viljoen, Geertruida Jacomina * 22 Nov 1868
22929    h2    Viljoen, Geertruida Jacomina * 10 Des 1848
26057    e5    Viljoen, Geertruida Jacomina * Stellenbosch
26891    f7    Viljoen, Geertruida Jacomina * 22 Jan 1821
9567    g5    Viljoen, Geertruida Johanna * 20 Sep 1866
22821    i3    Viljoen, Geertruida Johanna * 4 Jun 1889
23102    i8    Viljoen, Geertruy
11656    f3    Viljoen, Geertruy Jacomina * 23 Sep 1797
21940    e13    Viljoen, Geertruy Jacomina ~ 2 Okt 1791
28727    d7    Viljoen, Geertruy Jacomina ~ 1757
22786    l2    Viljoen, Gené * 19 Mrt 2004
1044    l1    Viljoen, Gene Pierre * 6 Feb 1975
23942    l2    Viljoen, Genevieve * 10 Mrt 1990
21813    l1    Viljoen, Genré * 17 Sep 1979
34238    c3    Viljoen, Geoffrey David * 24 Nov 1981
31520    b1    Viljoen, Georg Bastiaan * 7 Jun 1903
19784        Viljoen, Georg Diederik * 26 Feb 1895
20436    i1    --ditto--
14415    h7    Viljoen, Georg Rynhard * 3 Sep 1912
4396    h12    Viljoen, George * ca 1896
12704    j3    Viljoen, George * 30 Aug 1968
13869    k1    Viljoen, George * 4 Okt 1991
14104    l1    Viljoen, George * 5 Aug 1989
18944    j4    Viljoen, George
21268    i6    Viljoen, George * 14 Aug 1922
3574    i3    Viljoen, George Archibald Clark * 27 Mrt 1914
3590    j4    Viljoen, George Archibald Clark * 16 Jan 1948
7019    i3    Viljoen, George Charles Alexander * 15 Jan 1906
7026    j2    Viljoen, George Charles Alexander * 24 Jan 1943
4391    i1    Viljoen, George Coenraad * ca 1921
25413    j5    Viljoen, George Conradie * 5 Aug 1942
6882    k2    Viljoen, George David (Dawie) * 9 Okt 1934
9102    j2    Viljoen, George Dawid Stephanus * 30 Mei 1957
931    k4    Viljoen, George Diederick (Dirk) * 28 Des 1952
19511    h4    Viljoen, George Diedrich * 9 Des 1895
12700    i4    Viljoen, George Frederik * 14 Okt 1921
21792    h5    Viljoen, George Frederik * 30 Des 1873
17493    j4    Viljoen, George Frederik Stefanus (Freek) * 13 Nov 1913
21800    g3    Viljoen, George Frederik Stevanus * 19 Apr 1843
10789    i2    Viljoen, George Henry * 23 Sep 1918
25922    j1    Viljoen, George Johan * 27 Apr 1957
25933    j1    Viljoen, George Johan * 1 Jan 1957
25937    i5    Viljoen, George Johan (Georrie) * 7 Jun 1930
25918    h9    Viljoen, George Johan (Ollie) * 15 Sep 1886
11411    i4    Viljoen, George Josef Doran * 4 Mei 1937
11418    h4    Viljoen, George Joseph Doran * 11 Mrt 1910
25827    h5    Viljoen, George Lötter * 30 Okt 1880
1383    i6    Viljoen, George Pieter * 27 Mei 1890
27052    h5    Viljoen, George Sebastiaan * 28 Jul 1871
9096    h3    Viljoen, George Stefanus David * 9 Jan 1895
21364    j3    Viljoen, George Stuart * 1 Nov 1970
687    h3    Viljoen, George Wilhelm * 23 Aug 1881
24356    i2    Viljoen, George Wilhelmus * 18 Apr 1902
24361    k1    Viljoen, George Wilhelmus * 17 Nov 1962
9535    j3    Viljoen, George William * 18 Sep 1968
27344    k2    Viljoen, Georgia * 15 Mei 1994
21236    j1    Viljoen, Georgina Suzanne * 9 Okt 1935
20086    j4    Viljoen, Gerard * 1954
7005    i1    Viljoen, Gerard Albert * 10 Apr 1899
10478    j3    Viljoen, Gerard Francois * 10 Mei 1965
13560    j5    Viljoen, Gerard Petrus * 27 Apr 1925
6846    l1    Viljoen, Gerardt Pierre * 16 Jan 1976
8333    i3    Viljoen, Gerbrecht Elizabeth * 15 Jul 1907
8342    h6    Viljoen, Gerbrecht Elizabeth * 8 Jun 1883
1936    i3    Viljoen, Gerbrecht Elizabeth Magdalena (Myn) * 1898
5234    h5    Viljoen, Gerbrecht Maria Jacoba * 19 Jul 1884
5223    h1    Viljoen, Gerbreght Maria Johanna * 26 Okt 1877
6836    l3    Viljoen, Gerda * 17 Feb 1975
17056    l2    Viljoen, Gerda * 23 Jul 1960
25627    j6    Viljoen, Gerda
4368    j2    Viljoen, Gerda Christel * 24 Des 1955
9902    i2    Viljoen, Gerda Ferina * 7 Jan 1939
24360        --ditto--
21441    j4    Viljoen, Gerda Irene * 25 Aug 1948
28866    d5    Viljoen, Gerda Jacoba * 14 Okt 1952
27525    k2    Viljoen, Gerdia * 26 Sep 1963
186    k6    Viljoen, Gerhard * 11 Des 1952
371    k1    Viljoen, Gerhard * 15 Okt 1963
7607    k2    Viljoen, Gerhard * 25 Aug 1970
19326    l2    Viljoen, Gerhard * 12 Jun 2001
23624    l3    Viljoen, Gerhard * 10 Jul 1970
28414    k2    Viljoen, Gerhard * 22 Des 1983
28415    j5    Viljoen, Gerhard Nieuwoudt * 22 Jul 1948
28422    k3    Viljoen, Gerhard Nieuwoudt * 8 Aug 1974
26402    j2    Viljoen, Gerhard Odendal * 17 Mrt 1977
13555    k1    Viljoen, Gerhard Pieter * 6 Nov 1951
9570    g7    Viljoen, Gerharda Hendrika Maria * 11 Sep 1869
9345    g3    Viljoen, Gerharda Johanna Gertruida * ca 1852
11061    j2    Viljoen, Gerharda Magdalena * 1 Apr 1976
4223    g4    Viljoen, Gerhardina Helena Johanna * 4 Mei 1849
8057    i2    Viljoen, Gerhardus
12720    j4    Viljoen, Gerhardus
18942    j2    Viljoen, Gerhardus * 1938
20763    h13    Viljoen, Gerhardus * ca 1888
20971    h6    Viljoen, Gerhardus * 12 Des 1889
29788    b1    Viljoen, Gerhardus * 15 Mei 1985
20687    j3    Viljoen, Gerhardus Christoffel * 26 Mrt 1933
13529    e5    Viljoen, Gerhardus (Gert) ~ 17 Apr 1779
28180    h6    Viljoen, Gerhardus (Gert) * 16 Jan 1913
20653    g3    Viljoen, Gerhardus Christoffel * 5 Feb 1839
20679    h4    Viljoen, Gerhardus Christoffel * 29 Okt 1866
20681    i1    Viljoen, Gerhardus Christoffel * 27 Des 1890
20754    i6    Viljoen, Gerhardus Christoffel * 14 Des 1916
13874    g5    Viljoen, Gerhardus Christoffel (Gert) * 28 Feb 1814
13965    f4    --ditto--
11098    g2    Viljoen, Gerhardus Christoffel Johannes * 9 Mrt 1854
18239    h10    Viljoen, Gerhardus Coenraad * 27 Jul 1881
18498    h1    Viljoen, Gerhardus Coenraad * 23 Sep 1864
18569    i4    Viljoen, Gerhardus Coenraad * 31 Mei 1917
18504m   l3   Viljoen, Gerhardus Coenraad * 24 Jun 1986
18329    f8    Viljoen, Gerhardus Coenradus * 19 Mrt 1804
18504uc k3    Viljoen, Gerhardus Coenraad * 27 Jan 1962
18607    h2    Viljoen, Gerhardus Coenradus * 24 Jan 1887
18504h   k2    Viljoen, Gerhardus Coenradus (Gerhard) * 25 Mei 1955
18485    i8    Viljoen, Gerhardus Coenradus (Gert) * 4 Nov 1915
18504b    j1   Viljoen, Gerhardus Coenradus (Gert) * 15 Okt 1926
18402    h6    Viljoen, Gerhardus Coenradus (Gertjie) * 8 Jun 1868
18589    g7    Viljoen, Gerhardus Coenradus Cornelis * 20 Apr 1845
18504    i5    Viljoen, Gerhardus Conradus * 17 Feb 1897
2051    h12    Viljoen, Gerhardus Cornelis * ca 1892
19059    g13    Viljoen, Gerhardus Cornelis (Gert) * 23 Apr 1854
20894    h11    Viljoen, Gerhardus Cornelius * 2 Des 1892
20901    j3    Viljoen, Gerhardus Cornelius Hendrik * 5 Mei 1956
7600    k3    Viljoen, Gerhardus George (Gerrit) * 13 Feb 1969
18783        --ditto--
4753    h2    Viljoen, Gerhardus Hermanus * 15 Des 1879
16190    i5    Viljoen, Gerhardus Jacobus * 4 Jan 1896
18374    i2    Viljoen, Gerhardus Jacobus * 21 Mei 1883
18412    i6    Viljoen, Gerhardus Jacobus Coenradus * 7 Feb 1909
3090    i2    Viljoen, Gerhardus Johannes * 2 Mei 1924
9255    i14    Viljoen, Gerhardus Johannes * 11 Jan 1942
9485    i6    Viljoen, Gerhardus Johannes * 29 Aug 1927
13618    k1    Viljoen, Gerhardus Johannes * 27 Mei 1945
13909    g1    Viljoen, Gerhardus Johannes * 28 Nov 1838
13911    g3    Viljoen, Gerhardus Johannes * 1841
13917    i1    Viljoen, Gerhardus Johannes * 24 Sep 1886
13936    h11    Viljoen, Gerhardus Johannes * 12 Mei 1886
14296    g1    Viljoen, Gerhardus Johannes * 29 Jun 1854
14413    h5    Viljoen, Gerhardus Johannes * 19 Jul 1903
20566    i6    Viljoen, Gerhardus Johannes * 28 Aug 1929
2758    i2    Viljoen, Gerhardus Johannes (Gerrit) * 10 Okt 1955
15013    i3    Viljoen, Gerhardus Johannes Hercules * 11 Jun 1942
9477    h3    Viljoen, Gerhardus Johannes Petrus * 14 Jan 1893
369    j7    Viljoen, Gerhardus Jozua * 1 Jan 1926
4398    g5    Viljoen, Gerhardus Petrus * 9 Des 1842
4399    h1    Viljoen, Gerhardus Petrus * 10 Des 1865
13535    g1    Viljoen, Gerhardus Petrus * 4 Des 1830
13542    i1    Viljoen, Gerhardus Petrus * 7 Jun 1880
13582    j2    Viljoen, Gerhardus Petrus * 9 Jul 1918
13587    l1    Viljoen, Gerhardus Petrus * 27 Jan 1968
13602    h2    Viljoen, Gerhardus Petrus * 24 Jun 1857
13604    i1    Viljoen, Gerhardus Petrus * 5 Aug 1882
13606    j1    Viljoen, Gerhardus Petrus * ca 1912
13610    k2    Viljoen, Gerhardus Petrus * 6 Nov 1936
13634    j1    Viljoen, Gerhardus Petrus * 16 Mrt 1934
13673    i1    Viljoen, Gerhardus Petrus * 28 Jun 1891
13738    i1    Viljoen, Gerhardus Petrus * 5 Des 1896
13753    i1    Viljoen, Gerhardus Petrus * 16 Mei 1910
13762    k1    Viljoen, Gerhardus Petrus * 20 Nov 1974
13788    j4    Viljoen, Gerhardus Petrus * 21 Feb 1958
13793    k4    Viljoen, Gerhardus Petrus * 28 Aug 1989
13883    h5    Viljoen, Gerhardus Petrus * 14 Apr 1852
13981    g4    Viljoen, Gerhardus Petrus * 24 Nov 1840
26097    h4    Viljoen, Gerhardus Petrus * 1 Aug 1882
4494    h9    Viljoen, Gerhardus Petrus Carel * 6 Des 1890
4389    h10    Viljoen, Gerhardus Petrus Hermanus * ca 1892
16694    i3    Viljoen, Gerhardus Rudolf * 19 Apr 1905
21452    j6    Viljoen, Gerhardus Stefanus * 27 Mei 1959
21620    h6    Viljoen, Gerhardus Stefanus * 21 Jan 1915
22279    h1    Viljoen, Gerhardus Stefanus * 2 Sep 1887
13707    i2    Viljoen, Gerhardus Stephanus * 28 Mrt 1909
13711    k1    Viljoen, Gerhardus Stephanus * 13 Jul 1966
21093    g1    Viljoen, Gerhardus Stephanus * 19 Aug 1834
21373    h8    Viljoen, Gerhardus Stephanus * 2 Nov 1905
21384    f3    Viljoen, Gerhardus Stephanus * 9 Mei 1814
21387    g1    Viljoen, Gerhardus Stephanus * 24 Mrt 1841
21404    h2    Viljoen, Gerhardus Stephanus * 1 Jun 1883
21414    j1    Viljoen, Gerhardus Stephanus * 23 Jul 1944
21424    i3    Viljoen, Gerhardus Stephanus * 7 Sep 1918
21454    k1    Viljoen, Gerhardus Stephanus * 14 Feb 1986
21509    g4    Viljoen, Gerhardus Stephanus * 5 Jun 1850
21530    i3    Viljoen, Gerhardus Stephanus * 14 Jan 1918
21629    g1    Viljoen, Gerhardus Stephanus * 26 Des 1850
22190    f5    Viljoen, Gerhardus Stephanus * 12 Mrt 1832
22245    i6    Viljoen, Gerhardus Stephanus
22305    i7    Viljoen, Gerhardus Stephanus * 5 Okt 1931
21087    e10    Viljoen, Gerhardus Stephanus (Gerrit) ~ 11 Jan 1785
21552    h5    Viljoen, Gerhardus Stephanus (Gert) * 1891
22254    g3    Viljoen, Gerhardus Stevanus (Gert) * 22 Jun 1858
1649    f9    Viljoen, Gerhardus Zacharias * 1 Jul 1815
16450    k7    Viljoen, Gerrard * 2 Jul 1965
463    j2    Viljoen, Gerrit * 2 Mei 1917
15680    g2    Viljoen, Gerrit * 20 Okt 1847
15688    i2    Viljoen, Gerrit * 17 Sep 1911
15692    k1    Viljoen, Gerrit * 26 Sep 1985
15697    k1    Viljoen, Gerrit * 5 Mei 1980
15731    i2    Viljoen, Gerrit * 3 Jul 1916
15758    i3    Viljoen, Gerrit * 8 Mrt 1918
15764    j4    Viljoen, Gerrit * 1 Aug 1955
17172    l1    Viljoen, Gerrit * 22 Okt 1981
26129    j4    Viljoen, Gerrit * 6 Jun 1963
29244    b8    Viljoen, Gerrit * ca 1883
18554    h2    Viljoen, Gerrit Coenraad * 5 Jul 1871
10708    j3    Viljoen, Gerrit Coetzee * 1 Jul 1951
19539    g5    Viljoen, Gerrit Daniel * ca 1829
35964    f5    Viljoen, Gerrit Diederick * 20 Jun 1974
13787    k3    Viljoen, Gerrit Diedericks * 24 Aug 1990
14608    k2    Viljoen, Gerrit Hendrik * 8 Mei 1981
14603    i2    Viljoen, Gerrit Hendrik van Breda * 15 Jun 1923
4057    k2    Viljoen, Gerrit Jacobus Brink * 22 Apr 1971
15695    j2    Viljoen, Gerrit Jakobus * 13 Sep 1954
16850    g7    Viljoen, Gerrit Johannes * 30 Okt 1829
17032    h4    Viljoen, Gerrit Johannes * 24 Sep 1855
17045    j6    Viljoen, Gerrit Johannes
17046    i2    Viljoen, Gerrit Johannes * 13 Okt 1883
17052    k1    Viljoen, Gerrit Johannes * 6 Nov 1934
17086    j12    Viljoen, Gerrit Johannes * 28 Aug 1927
17093    j4    Viljoen, Gerrit Johannes * 29 Des 1915
17168    j10    Viljoen, Gerrit Johannes * 29 Jul 1933
17380    h8    Viljoen, Gerrit Johannes * 18 Mrt 1862
17382    i1    Viljoen, Gerrit Johannes * ca 1886
17385    j1    Viljoen, Gerrit Johannes * 15 Jul 1915
17413    i1    Viljoen, Gerrit Johannes * 7 Apr 1894
20488    i7    Viljoen, Gerrit Johannes * 10 Feb 1908
16772    g4    Viljoen, Gerrit Philippus Christoffel * 9 Mei 1861
10877    h6    Viljoen, Gerrit Roelof * 11 Sep 1893
10881    j1    Viljoen, Gerrit Roelof * 23 Mrt 1955
10887    j2    Viljoen, Gerrit Roelof * 25 Mei 1969
3196    l1    Viljoen, Gerrit van Niekerk * 30 Aug 1991
14697    i2    Viljoen, Gerrit van Niekerk * 31 Jul 1933
15726    h4    Viljoen, Gerrit van Niekerk * 6 Aug 1881
15737    j2    Viljoen, Gerrit van Niekerk * 14 Jan 1956
15743    i5    Viljoen, Gerrit van Niekerk * 8 Mrt 1924
15787    i1    Viljoen, Gerrit van Niekerk * 11 Sep 1926
3028    h9    Viljoen, Gert * 17 Aug 1881
16884    j3    Viljoen, Gert
22878    j4    Viljoen, Gert * 23 Sep 1942
23024    j2    Viljoen, Gert
35985    a359    Viljoen, Gert  
33253    a1041    Viljoen, Gert * 18 Mei 1914
35003    b3    Viljoen, Gert * 7 Apr 1954
10803    i1    Viljoen, Gert Abraham * 14 Jan 1936
5510    f14    Viljoen, Gert Abraham Louis * 15 Nov 1833
1910    g5    Viljoen, Gert Albertus * Jan 1836
1996    h6    Viljoen, Gert Albertus * Jan 1882
1930    i2    Viljoen, Gert Albertus (Boet) * 15 Sep 1896
10248    j2    Viljoen, Gert Alfred * 18 Feb 1958
22851    j1    Viljoen, Gert Andries Matthys * 16 Jun 1946
18883    k2    Viljoen, Gert Christoffel * 28 Jul 1957
19741    i8    Viljoen, Gert Christoffel * 12 Jul 1908
20599    j2    Viljoen, Gert Christoffel * 21 Mei 1956
22095    j2    Viljoen, Gert Cornelis * 12 Des 1960
31457    a539    Viljoen, Gert Cornelius * ca 1891
35935    c3    Viljoen, Gert Diederick * 17 Mrt 1870
35948    e2    Viljoen, Gert Diederick * 4 Nov 1935
35976    e4    Viljoen, Gert Diederick * 14 Nov 1953
35977    d7    Viljoen, Gert Diederik * 15 Sep 1909
35979    e1    Viljoen, Gert Diederik * 30 Aug 1937
15710    k1    Viljoen, Gert Francois * 17 Sep 1971
25129    i2    Viljoen, Gert Francois * 22 Sep 1926
25131    j1    Viljoen, Gert Francois * 3 Apr 1958
19201    j3    Viljoen, Gert Hendrik Jacobus * 22 Aug 1935
3078    i7    Viljoen, Gert Jacobus * 17 Apr 1920
12068    i11    Viljoen, Gert Jacobus * 1 Aug 1927
28056    g13    Viljoen, Gert Jacobus * 24 Sep 1870
28857    c3    Viljoen, Gert Jacobus Viljoen * 3 Jan 1911
1633    h3    Viljoen, Gert Johannes * 11 Mrt 1875
6589    i3    Viljoen, Gert Johannes * 29 Nov 1911
6593    k1    Viljoen, Gert Johannes * 10 Aug 1961
6596    l2    Viljoen, Gert Johannes * 14 Okt 1989
11902    h5    Viljoen, Gert Johannes * 23 Apr 1878
17081    j7    Viljoen, Gert Johannes * 22 Apr 1913
22257    h2    Viljoen, Gert Johannes
22406    g7    Viljoen, Gert Johannes * ca 1873
33666    a1176    Viljoen, Gert Johannes * 1 Mei 1950
16287    j3    Viljoen, Gert Marthinus * 24 Okt 1923
24820    i3    Viljoen, Gert Martin * 30 Aug 1918
34466    b1    Viljoen, Gert Nicolaas * 28 Apr 1941
34470    d1    Viljoen, Gert Nicolaas (Nico)
10023    i2    Viljoen, Gert Petrus * 5 Aug 1910
11345    i1    Viljoen, Gert Petrus * 14 Jun 1928
29871    b3    Viljoen, Gert Petrus * Mrt 1890
33227    a1032    Viljoen, Gert Petrus
19258    k2    Viljoen, Gert Petrus (Petie) * 18 Aug 1960
11066    g5    Viljoen, Gert Petrus Jacobus * 2 Jun 1891
6842    j2    Viljoen, Gert Petrus Myburgh * 5 Apr 1923
1999    h8    Viljoen, Gert Pieter Bezuidenhout * 1885
10907    h2    Viljoen, Gert Roelof * 23 Sep 1893
22194    h1    Viljoen, Gert Stefanus * 1882
22256    h1    Viljoen, Gert Stefanus
22321    h2    Viljoen, Gert Stefanus * 25 Des 1916
22325    h1    Viljoen, Gert Stefanus * 12 Feb 1891
22331    j2    Viljoen, Gert Stefanus * 31 Mei 1948
22348    j2    Viljoen, Gert Stefanus * 15 Mrt 1954
4732    h8    Viljoen, Gert Stephanus * ca 1881
8173    h9    Viljoen, Gert Stephanus * 27 Des 1917
22229    h5    Viljoen, Gert Stephanus * 10 Des 1885
33023    b1    Viljoen, Gert Stephanus * 10 Des 1884
33027    d1    Viljoen, Gert Stephanus * 29 Sep 1947
18580    h6    Viljoen, Gert Thomas Renier * 13 Okt 1881
21756    h2    Viljoen, Gert Willem Nicolaas * 22 Mrt 1865
21765    j2    Viljoen, Gert Willem Nicolaas Francois * ca 1920
21773    i6    Viljoen, Gert Willem Nicolaas Francois * ca 1898
27263    j3    Viljoen, Gerthomas Marthinus * 26 Jan 1970
18586    j1    Viljoen, Gerthomas Renier * 31 Des 1944
5805    i5    Viljoen, Gertina Maria * ca 1925
18393    h5    Viljoen, Gertina Maria Elizabetta (Antie) * 22 Nov 1865
21335    g11    Viljoen, Gertina Stephina * 18 Nov 1851
20891    h9    Viljoen, Gertina Stoffelina Susanna * 19 Okt 1887
1843    i3    Viljoen, Gertina Wilhelmina * 20 Mei 1936
21721    i11    Viljoen, Gertina Willemina Nicolina Francina (Gerrie) * ca 1910
3547    g10    Viljoen, Gertruida * ca 1846
22260    h4    Viljoen, Gertruida
23074    i5    Viljoen, Gertruida * ca 1891
24209    k1    Viljoen, Gertruida * 13 Okt 1953
28350    i6    Viljoen, Gertruida * 31 Aug 1905
28501    i9    Viljoen, Gertruida * 9 Jul 1924
26351    i1    Viljoen, Gertruida Alberta * 8 Sep 1926
15721    h3    Viljoen, Gertruida Anna * 17 Jun 1880
5117    i5    Viljoen, Gertruida Anna Magdalena * 1902
10601    i3    Viljoen, Gertruida Bester * 28 Jan 1926
1343    i2    Viljoen, Gertruida Catharina * 2 Sep 1875
13563    k2    Viljoen, Gertruida Catharina * 1 Sep 1960
5907    i3    Viljoen, Gertruida Catharina Izabella * ca 1915
11607    h6    Viljoen, Gertruida Catherina * 5 Aug 1910
11615    g6    Viljoen, Gertruida Catherina * 25 Feb 1869
28457    i8    Viljoen, Gertruida Cecilia * 7 Aug 1922
34940    c1    Viljoen, Gertruida Dorothea Susanna * ca 1900
7128    j3    Viljoen, Gertruida Elizabeth * ca 1898
7146    j2    Viljoen, Gertruida Elizabeth * 22 Apr 1908
16528    k3    Viljoen, Gertruida Elizabeth * 17 Apr 1960
28888    c1    Viljoen, Gertruida Elizabeth * 14 Des 1908
11253    h5    Viljoen, Gertruida Elizabeth (Lizz) * 14 Aug 1918
7188    j2    Viljoen, Gertruida Elizabeth (Truida) * 19 Mei 1919
3725    h9    Viljoen, Gertruida Elizabetha * 14 Feb 1915
12893    f13    Viljoen, Gertruida Jacoba (Gerta) * 12 Jul 1816
12869    g4    Viljoen, Gertruida Jacomina * 6 Jun 1837
22227    h4    Viljoen, Gertruida Jacomina * 15 Feb 1883
22353    h2    Viljoen, Gertruida Jacomina * ca 1894
22937    i2    Viljoen, Gertruida Jacomina * 2 Mei 1880
2281    i8    Viljoen, Gertruida Johanna * 4 Jul 1897
25048    i1    Viljoen, Gertruida Johanna * 22 Jun 1923
27544    j2    Viljoen, Gertruida Johanna (Ida) * 22 Jun 1946
3685    i2    Viljoen, Gertruida Johanna (Ousus) * 13 Apr 1914
23417    j3    Viljoen, Gertruida Johanna Catharina * 5 Jul 1946
3603    i5    Viljoen, Gertruida Johanna Elizabeth * 4 Nov 1918
33651    b6    Viljoen, Gertruida Johanna Magdalena * 1871
14496    i7    Viljoen, Gertruida Louisa * 12 Aug 1921
11882    i6    Viljoen, Gertruida Magdalena * 4 Jan 1893
11903    h6    Viljoen, Gertruida Magdalena * 26 Aug 1882
19020    i4    Viljoen, Gertruida Magdalena * 30 Nov 1908
28948    d2    Viljoen, Gertruida Magdalena * 18 Jan 1926
28909    d4    Viljoen, Gertruida Magdalena Johanna * 18 Aug 1922
28952    c4    Viljoen, Gertruida Magdalena Johanna * 1894
15533    i3    Viljoen, Gertruida Magdalena Mathilda (Tilla) * 26 Mrt 1926
2258    h2    Viljoen, Gertruida Margarita Johanna * 1854
594    g4    Viljoen, Gertruida Maria * 13 Feb 1832
713    g2    Viljoen, Gertruida Maria Elizabeth * 18 Jun 1836
26089    h3    Viljoen, Gertruida Petronella Swarts * 10 Mrt 1881
14770    j3    Viljoen, Gertruida Sophia * 16 Mrt 1954
6136    j3    Viljoen, Gertruida Susanna * 17 Nov 1938
6162    j2    Viljoen, Gertruida Susanna * 30 Okt 1960
17199    i5    Viljoen, Gertruida Susanna * ca 1889
20426    h16    Viljoen, Gertruida Susanna * 7 Aug 1893
20459        --ditto--
20464    j4    Viljoen, Gertruida Susanna
6154    i3    Viljoen, Gertruida Susanna Gerbrecht * 12 Apr 1926
16890    i2    Viljoen, Gertruida Susanna Hendrina * 1882
17026    i4    Viljoen, Gertruida Susanna Hendrina * 14 Mei 1882
17405    h9    Viljoen, Gertruida Susanna Hendrina * 2 Aug 1865
17967    j6    Viljoen, Gertruida Wilhelmina * 21 Jun 1908
9475    h2    Viljoen, Gertruida Wilhelmina Johanna * 26 Jun 1891
9568    g6    Viljoen, Gertruida Wilhelmina Johanna * 1867
25596    j3    Viljoen, Gertruida Wouterina * 24 Okt 1937
25582    i4    Viljoen, Gertruida Woutrina * 27 Okt 1906
19853    j3    Viljoen, Gertruida Zachareida Magdalena (Trudie) * 2 Des 1942
26504    h1    Viljoen, Gertruida Zacharia * 22 Sep 1891
28819    c2    Viljoen, Gertruida Zacharia * 20 Sep 1916
27735    h4    Viljoen, Gertruida Zacharya * 3 Jan 1900
19825    h1    Viljoen, Gertruida Zacharyda Magdalena (Truitjie) * 25 Sep 1860
18605    h1    Viljoen, Gesie Maria * 3 Jul 1885
6061    j4    Viljoen, Gesina Aletta Margaretha * ca 1910
24581    j3    Viljoen, Gesina Catharina * 10 Jun 1923
13627    j5    Viljoen, Gesina Cornelia (Dollie) * ca 1920
5757    h5    Viljoen, Gesina Elizabeth * ca 1888
21289    h1    Viljoen, Gesina Helena (Gesie) * 2 Feb 1871
26999    h9    Viljoen, Gesina Hendrina
27515        Viljoen, Gesina Johanna * 22 Jun 1901
27757    h1    --ditto--
15674    i1    Viljoen, Gesina le Roux * 21 Aug 1906
18576    h5    Viljoen, Gesina Maria * 20 Des 1877
18591    g8    Viljoen, Gesina Maria * 23 Sep 1846
26368    h4    Viljoen, Gesina Maria * 12 Mei 1897
20284    k1    Viljoen, Gesina Maria (Mariana) * 1 Jun 1958
784    h9    Viljoen, Gesina Maria Catharina * 3 Aug 1884
12642    j2    Viljoen, Gesina Petronella
12668    j4    Viljoen, Gesina Petronella * 27 Okt 1953
12713    j2    Viljoen, Gesina Petronella
12718    j2    Viljoen, Gesina Petronella
12690    j5    Viljoen, Gesina Petronella (Ina) * 29 Mei 1953
18611    g16    Viljoen, Gezina (Geesje) Maria * 8 Feb 1858
11811    h12    Viljoen, Gezina Cornelia * 21 Jan 1879
24633    j1    Viljoen, Gezina Dorothea * ca 1930
26336    h5    Viljoen, Gezina Johanna * 23 Des 1907
6645    i5    Viljoen, Gezina Maria (Lily) * 20 Sep 1924
28132    g1    Viljoen, Gezina Roberta * 17 Jun 1866
17467    l2    Viljoen, Gezina Susanna (Meisie) * 6 Sep 1948
2175    i1    Viljoen, Gideon * 13 Aug 1946
7639    j3    Viljoen, Gideon * 19 Sep 1947
8044    i4    Viljoen, Gideon * 29 Aug 1909
15444    i7    Viljoen, Gideon
20447    k1    Viljoen, Gideon * 3 Jan 1960
24011    l2    Viljoen, Gideon * 26 Nov 1971
25105    i4    Viljoen, Gideon (Gielie) * 24 Feb 1934
7628    i7    Viljoen, Gideon Daniel * 31 Jan 1906
7765    h6    Viljoen, Gideon Daniel * 14 Des 1879
14310    g6    Viljoen, Gideon Francois * 18 Des 1865
14316    i1    Viljoen, Gideon Francois * 28 Sep 1936
14318    h3    Viljoen, Gideon Francois * 1907
14320    i1    Viljoen, Gideon Francois * 15 Mrt 1937
14333    i2    Viljoen, Gideon Francois * 1 Nov 1946
22741    i5    Viljoen, Gideon Francois * 7 Aug 1900
27165    h2    Viljoen, Gideon Francois * ca 1889
24005    j1    Viljoen, Gideon Groenewald * 7 Feb 1921
2131    h8    Viljoen, Gideon Jacobus * 26 Jan 1891
2137    j2    Viljoen, Gideon Jacobus * 7 Apr 1947
2144    g10    Viljoen, Gideon Jacobus * 22 Okt 1864
2155    i1    Viljoen, Gideon Jacobus * 13 Jan 1922
2159    h4    Viljoen, Gideon Jacobus * 24 Jan 1898
2160    i1    Viljoen, Gideon Jacobus
27085    h13    Viljoen, Gideon Jacobus * 4 Jan 1884
28745    a2    Viljoen, Gideon Jacobus * 15 Aug 1832
28756    c1    Viljoen, Gideon Jacobus * 30 Aug 1889
28760    e1    Viljoen, Gideon Jacobus
28764    e1    Viljoen, Gideon Jacobus * 5 Aug 1936
28768    g1    Viljoen, Gideon Jacobus * 21 Feb 1989
28780    e1    Viljoen, Gideon Jacobus * 28 Okt 1956
28793    d8    Viljoen, Gideon Jacobus * ca 1928
28814    c3    Viljoen, Gideon Jacobus * ca 1896
28815    b8    Viljoen, Gideon Jacobus * ca 1876
28817    c1    Viljoen, Gideon Jacobus * 30 Jan 1906
28838    c5    Viljoen, Gideon Jacobus * 9 Jul 1911
28848    c2    Viljoen, Gideon Jacobus * 5 Mei 1909
28859    d1    Viljoen, Gideon Jacobus * 14 Jun 1934
19788    j2    Viljoen, Gideon Johannes * 3 Mrt 1945
20054    i8    Viljoen, Gideon Johannes * ca 1897
20434    h2    Viljoen, Gideon Johannes * 14 Jan 1863
20453    i2    Viljoen, Gideon Johannes * 1 Jun 1896
20455    i4    Viljoen, Gideon Johannes * 1904
20442    j3    Viljoen, Gideon Johannes (Doen) * 12 Jan 1931
11196    i5    Viljoen, Gideon Joubert * 29 Mei 1946
14250    j4    Viljoen, Gideon Louwrens (Deon) * 1961
14358    i6    Viljoen, Gideon Naudé * 8 Mrt 1949
2291        Viljoen, Gideon Petrus * 1 Okt 1894
19843    i1    --ditto--
4615    h7    Viljoen, Gideon Petrus * 20 Jun 1873
4621    j1    Viljoen, Gideon Petrus * 19 Apr 1939
4707    g4    Viljoen, Gideon Petrus * 23 Okt 1836
4717    i1    Viljoen, Gideon Petrus * 26 Nov 1904
4720    h5    Viljoen, Gideon Petrus * 23 Jun 1873
4801    h11    Viljoen, Gideon Petrus * ca 1877
19604    g9    Viljoen, Gideon Petrus * 7 Mei 1840
19619    f6    Viljoen, Gideon Petrus * 30 Mei 1803
19795    i7    Viljoen, Gideon Petrus * 17 Jan 1909
19823    g7    Viljoen, Gideon Petrus * 12 Des 1836
19841    h4    Viljoen, Gideon Petrus * 4 Sep 1865
19845    j1    Viljoen, Gideon Petrus * 13 Jan 1935
19867    i1    Viljoen, Gideon Petrus * 4 Okt 1902
19887    h1    Viljoen, Gideon Petrus * 21 Nov 1872
20386    h11    Viljoen, Gideon Petrus * 1 Okt 1883
20391    i3    Viljoen, Gideon Petrus * 31 Okt 1926
20511    g10    Viljoen, Gideon Petrus * 26 Jul 1845
30384    b1    Viljoen, Gideon Petrus * 9 Aug 1847
20393    j1    Viljoen, Gideon Petrus (Deon) * 30 Jul 1954
14407    i2    Viljoen, Gideon Petrus de Bruyn * 21 Jan 1926
19777    h6    Viljoen, Gideon Petrus Johannes Jurie * 27 Jan 1865
4795    h6    Viljoen, Gideon Petrus Roelofse * 1866
25410    k4    Viljoen, Gideon Stefanus Retief * 29 Aug 1969
25426    i7    Viljoen, Gideon Stefanus Retief * 23 Mei 1907
25402    j4    Viljoen, Gideon Stefanus Retief (Deon) * 16 Jun 1941
33203    b6    Viljoen, Giel * ca 1929
5678    h4    Viljoen, Gieljam
8975    k2    Viljoen, Gieljam George * 15 Sep 1965
17152    k7    Viljoen, Gieljam Hermanus (Gielie) * 29 Jan 1971
8972    j1    Viljoen, Gieljam Machiel * 20 Des 1930
28776    d3    Viljoen, Giepie * ca 1912
5668    g3    Viljoen, Gileam Johannes * 21 Des 1850
15890    g6    Viljoen, Gileam Johannes * 27 Sep 1856
15906    i4    Viljoen, Gileam Johannes * 28 Mrt 1924
15917    h5    Viljoen, Gileam Johannes * 24 Apr 1893
15921    i2    Viljoen, Gileam Johannes * 19 Apr 1927
21210    h6    Viljoen, Gileam Johannes * 20 Des 1873
15923    j1    Viljoen, Gileam Johannes (Boy) * 15 Aug 1956
30856    b1    Viljoen, Giliam Christoffel * 6 Sep 1892
30861    c4    Viljoen, Giliam Christoffel * 13 Jul 1918
34957    b2    Viljoen, Giljam Michiel * Des 1889
12995    h11    Viljoen, Gillaume Johannes * 31 Jul 1892
6822    j4    Viljoen, Gilliam Christoffel * 1 Nov 1910
15701    i3    Viljoen, Gilliam Johannes * 19 Jul 1913
33180    b3    Viljoen, Gillian * 1961
6440    j2    Viljoen, Gillian Margaret * 23 Okt 1938
5441    i1    Viljoen, Giovanna
35250    c1    Viljoen, Giselle * ca 1970
3671    k1    Viljoen, Glaudina Susanna * 16 Aug 1965
11224    j2    Viljoen, Glen Barry * 15 Aug 1971
7775    j2    Viljoen, Gloria Marilyn * 22 Mrt 1950
11511    j3    Viljoen, Glyndwr * 15 Aug 1950
30886    a392    Viljoen, Godwin * 20 Feb 1917
23594    j1    Viljoen, Gordon Dereck * 7 Apr 1927
9486    i7    Viljoen, Gordon John * 12 Sep 1929
12031    k1    Viljoen, Grace (Gracie) * 23 Jul 1971
20568    j1    Viljoen, Grace Beatrice * 12 Okt 1954
16905    l1    Viljoen, Graday * 4 Nov 1966
34236    c2    Viljoen, Graham Barry * 6 Apr 1978
3583    k2    Viljoen, Graham Johan * 21 Mei 1979
6897    k4    Viljoen, Grahame Myburgh * 18 Mei 1937
7014    k2    Viljoen, Grant * 3 Des 1965
7796    k1    Viljoen, Gregory * 7 Jun 1989
11508    k1    Viljoen, Gregory
6881    l2    Viljoen, Gregory Ivanhoe * 19 Jul 1960
6993    l2    Viljoen, Gretchen * 10 Sep 1990
4556    m3    Viljoen, Greyling * 14 Mei 1992
21321    j2    Viljoen, Greyling * 8 Jan 1962
3859    k2    Viljoen, Griselde * 11 Mei 1978
34950    a1576    Viljoen, Guilaume Machiel * ca 1855
33001    a978    Viljoen, Guillaume * ca 1900
6759    i2    Viljoen, Guillaume Christoffel * 24 Sep 1879
14352    j2    Viljoen, Guillaume Daniel (Guniel) * 11 Mei 1976
25637    k2    Viljoen, Guillaume Malherbe * 16 Jan 1981
29385    c6    Viljoen, Guilliame Christoffel * 3 Sep 1920
14218    h9    Viljoen, Guilliame Walters * 14 Jul 1888
13246    h2    Viljoen, Guilliaume Gerrit (Giel) * 1 Nov 1878
24483    i4    Viljoen, Gustaf Wilhelmus * 27 Jun 1905
10026    i4    Viljoen, Gustav * 5 Aug 1916
10030    k1    Viljoen, Gustav * 29 Mrt 1969
10035    j4    Viljoen, Gustav * 21 Feb 1953
3969    i1    Viljoen, Gustav Heilman Pfeil * 20 Apr 1900
35961    f4    Viljoen, Gustavus Bester (Gustav) * 17 Sep 1968
24329    j6    Viljoen, Gustavus Wilhelmus * 16 Sep 1950
24021    j2    Viljoen, Gwendolene Marion * 15 Apr 1936
26522    i4    Viljoen, Gwendoline * 28 Nov 1926
17891    j8    Viljoen, Gysbert (Gysie) * 27 Sep 1919
15772    i7    Viljoen, Gysbert Johannes * 6 Mrt 1930
15774    j1    Viljoen, Gysbert Johannes * 7 Jun 1957
75    g5    Viljoen, Gysbert Sybrand * 27 Jul 1834
21102    h7    Viljoen, H C D * ca 1869
8968    i2    Viljoen, H J E * 5 Okt 1889
17235    l2    Viljoen, Hanco Odendaal * 3 Okt 1988
7334    m2    Viljoen, Handré Roux * 4 Jul 2001
10595    j1    Viljoen, Hanette * 9 Jun 1955
28962    e1    Viljoen, Hanli * 29 Des 1971
17946    k4    Viljoen, Hanlie * 5 Feb 1961
22113    j3    Viljoen, Hanlie * 15 Feb 1964
27032    k4    Viljoen, Hanlie * 27 Apr 1973
10131    h3    Viljoen, Hanna * ca 1895
4886    l2    Viljoen, Hanna Mae * 8 Sep 1995
4859    m2    Viljoen, Hannah
31200    a461    Viljoen, Hannah
14695    j1    Viljoen, Hanneke * 19 Okt 1965
17268    l1    Viljoen, Hanneke * 2 Jul 1994
8414    k5    Viljoen, Hannele * 20 Mei 1970
1152    l2    Viljoen, Hannelie * 11 Jul 1966
16674    k1    Viljoen, Hannelie
29050    c1    Viljoen, Hannelie
25509    k5    Viljoen, Hannelie Hendrika * 8 Feb 1964
33219    d1    Viljoen, Hannes * 31 Des 1994
29383    d3    Viljoen, Hannetjie
7339    m1    Viljoen, Hann-Roux * 17 Okt 2003
16053    m2    Viljoen, Hanré * 22 Feb 1991
13858    k2    Viljoen, Hanri * 29 Nov 2000
2582    i4    Viljoen, Hans * ca 1908
34602    b4    Viljoen, Hans
14067    i6    Viljoen, Hans Jacob * 6 Des 1915
22773    j4    Viljoen, Hans Jacob Petrus * 26 Sep 1941
22783    k3    Viljoen, Hans Jacob Petrus * 4 Apr 1972
13012    h2    Viljoen, Hans Jurgens * 23 Nov 1872
19488    h8    Viljoen, Hans Jurie * 10 Jul 1893
17754    k1    Viljoen, Hantie * ca 1930
34600    e4    Viljoen, Hardus
16260    j1    Viljoen, Harm Johannes (Jannie)
11400    h1    Viljoen, Harriet Elisabet * 10 Feb 1906
33621    d5    Viljoen, Harry Peter * 2 Feb 1935
300    j3    Viljoen, Harvey Holmes * 23 Aug 1931
11006    g6    Viljoen, Haubrecht Johanna * 27 Mei 1885
25895    k2    Viljoen, Hayley * 15 Mei 1984
29220    d4    Viljoen, Hayley Marguerite * 11 Aug 1982
31372    b2    Viljoen, Heather
15273    k5    Viljoen, Hector * 6 Nov 1978
15305    i7    Viljoen, Hector Hendricus * 10 Des 1914
21416    k1    Viljoen, Hedwich Aletta * 6 Jul 1977
4917    k5    Viljoen, Heidi Beatrice * 19 Des 1974
22486    l3    Viljoen, Heidi Christine * 29 Jul 1957
14834    l2    Viljoen, Heike
4805    i3    Viljoen, Heila
19400    j11    Viljoen, Heila * 25 Mei 1953
26863    l3    Viljoen, Heila * 19 Aug 1987
4538    h2    Viljoen, Heila Elena * ca 1858
9382    h3    Viljoen, Heila Elizabeth * 1883
12279    k2    Viljoen, Heila Johanna * 21 Nov 1950
1527    i4    Viljoen, Heila Magdalena
4610    i3    Viljoen, Heila Magdalena * 16 Des 1903
4671    h1    Viljoen, Heila Magdalena * 1859
4713    h3    Viljoen, Heila Magdalena * ca 1871
4762    h1    Viljoen, Heila Magdalena * 1860
4768    i2    Viljoen, Heila Magdalena * 18 Mrt 1894
20536    j5    Viljoen, Heila Magdalena * 24 Sep 1956
22023    i5    Viljoen, Heila Magdalena * ca 1916
4243    j1    Viljoen, Heila Magdalena Sophia * 13 Feb 1921
4259    i5    Viljoen, Heila Magdalena Sophia * 12 Aug 1903
10513    h1    Viljoen, Heildje Maria Reinecke * 1 Sep 1892
12521    h4    Viljoen, Heiletta Maria * 18 Apr 1863
16127    j2    Viljoen, Heiletta Maria * ca 1906
16056    k5    Viljoen, Heiletta Maria Levina * 17 Sep 1946
12602    h2    Viljoen, Heiltje Johanna Christina * 16 Jul 1851
4754    h3    Viljoen, Heiltje Magdalena * 18 Jan 1883
14299    h1    Viljoen, Heiltje Magdalena * 14 Jun 1887
8682    k4    Viljoen, Hein * 16 Des 1972
19427    k1    Viljoen, Heino
12474    l2    Viljoen, Heinrich * 18 Jul 1988
16082    l5    Viljoen, Heinrich * 12 Jul 1983
24920    j4    Viljoen, Heinrich * 1946
18381fh   l2   Viljoen,  Heinrich (Hein) * 29 Jan 1969
18381fm  m3  Viljoen, Heinrich * 1 Okt 1998
23912    k4    Viljoen, Heinrich Kruger * 3 Aug 1965
26692    j2    Viljoen, Helaine * 26 Sep 1968
880    l2    Viljoen, Heleen (Linkie) * 26 Mrt 1976
17054    l1    Viljoen, Hélen * 11 Sep 1957
21733    l2    Viljoen, Helen Christine * 30 Okt 1990
19346    j1    Viljoen, Helen Dorothy * 7 Mei 1936
1378    k2    Viljoen, Helen Elizabeth * 30 Jan 1952
29066    d1    Viljoen, Helen Maria Elizabeth * 13 Sep 1951
23262    k3    Viljoen, Helen Retha * 23 Des 1958
3651    i2    Viljoen, Helena
4093    i1    Viljoen, Helena * 7 Des 1908
5342    j1    Viljoen, Helena * 27 Mrt 1940
7018    j1    Viljoen, Helena * 28 Feb 1938
10421    i8    Viljoen, Helena * 9 Aug 1932
11600    h4    Viljoen, Helena * 7 Des 1903
21169    j1    Viljoen, Helena * 6 Mei 1938
23569    k1    Viljoen, Helena * 19 Nov 1951
24843    h1    Viljoen, Helena * 15 Feb 1862
26104    j2    Viljoen, Helena * 16 Mrt 1946
28346    i4    Viljoen, Helena * 9 Des 1901
25159    j1    Viljoen, Helena (Ena) * 24 Nov 1938
14970    j1    Viljoen, Helena (Lenie)
3994    j2    Viljoen, Helena (Sus) * 13 Jun 1940
4725    i1    Viljoen, Helena Aletta * 3 Okt 1904
7372    j6    Viljoen, Helena Aletta * 18 Aug 1928
30841    b1    Viljoen, Helena Aletta * 3 Sep 1918
29373    c2    Viljoen, Helena Barendina Theunette Duporeta (Lena) * 10 Jul 1909
9550    i1    Viljoen, Helena Beatrix * 21 Jul 1925
5936    h7    Viljoen, Helena Catharina * ca 1909
10775    i2    Viljoen, Helena Catharina * 15 Jun 1908
22998    i5    Viljoen, Helena Catharina * Sep 1889
23017    h6    Viljoen, Helena Catharina * ca 1856
23446    i1    Viljoen, Helena Catharina * 1881
23610    j2    Viljoen, Helena Catharina * 26 Mei 1911
23682    j3    Viljoen, Helena Catharina * 18 Feb 1914
23733    j3    Viljoen, Helena Catharina * 18 Mrt 1923
23740    i4    Viljoen, Helena Catharina * 21 Mrt 1889
23757    j3    Viljoen, Helena Catharina * 6 Mei 1923
24302    h9    Viljoen, Helena Catharina * 27 Apr 1872
24496    h8    Viljoen, Helena Catharina * 29 Sep 1882
24501    g9    Viljoen, Helena Catharina * 13 Nov 1840
24518    f5    Viljoen, Helena Catharina * 13 Jul 1805
24719    g2    Viljoen, Helena Catharina * 1 Apr 1839
24788    h6    Viljoen, Helena Catharina * 2 Jan 1882
24930    g4    Viljoen, Helena Catharina * 24 Aug 1843
25058    h8    Viljoen, Helena Catharina * 30 Mrt 1905
25152    g3    Viljoen, Helena Catharina * 27 Nov 1843
25207    j1    Viljoen, Helena Catharina * 21 Aug 1953
26333    h3    Viljoen, Helena Catharina * 9 Feb 1904
26342    h1    Viljoen, Helena Catharina * 9 Okt 1893
34917    b8    Viljoen, Helena Catharina * ca 1931
28191    i1    Viljoen, Helena Catharina (Tokkie) * 19 Aug 1941
22745    j2    Viljoen, Helena Catharina Eksteen * 4 Sep 1928
24926    h7    Viljoen, Helena Catharina Jacoba * 15 Jun 1875
20156    i1    Viljoen, Helena Catharina Johanna (Lenie) * 23 Mei 1883
24952    h5    Viljoen, Helena Catharina Maria * 21 Okt 1878
15006    h4    Viljoen, Helena Catharina Sophia * 19 Feb 1898
20954    j1    Viljoen, Helena Cathrina Dorathea * 11 Des 1935
19779    i1    Viljoen, Helena Catrina Maria * 26 Mei 1888
22827    j2    Viljoen, Helena Christina * 22 Jan 1923
13095        Viljoen, Helena Christina Elizabeth * 5 Mrt 1865
15965    g10    --ditto--
13099    i3    Viljoen, Helena Christina Elizabeth * 7 Sep 1888
19560    k2    Viljoen, Helena Christina Maria * 26 Jan 1939
660    g10    Viljoen, Helena Claudina * 26 Jul 1846
22843    i6    Viljoen, Helena Cornelia * 28 Okt 1897
3899    k3    Viljoen, Helena Dorathea * 27 Nov 1951
4689    j2    Viljoen, Helena Dorathia * 27 Apr 1929
34258    b1    Viljoen, Helena Dorethea (Lina) * 10 Aug 1922
2135    j1    Viljoen, Helena Dorothea * 1 Mei 1944
3892    j2    Viljoen, Helena Dorothea * 16 Mei 1927
3906    i4    Viljoen, Helena Dorothea * 8 Apr 1904
3942    j4    Viljoen, Helena Dorothea * 28 Des 1944
9118    h5    Viljoen, Helena Elisabet * 11 Aug 1898
3484    h2    Viljoen, Helena Elisabeth * 26 Nov 1856
5828    h8    Viljoen, Helena Elisabeth * 22 Des 1898
3475    i3    Viljoen, Helena Elizabeth * ca 1892
5818    h3    Viljoen, Helena Elizabeth * 21 Des 1887
17609    j2    Viljoen, Helena Elizabeth * 2 Jun 1904
17641    j1    Viljoen, Helena Elizabeth * 12 Jan 1904
21162    i5    Viljoen, Helena Elizabeth * 28 Des 1904
21112    h2    Viljoen, Helena Elizabeth (Elena) * 13 Des 1864
9983    h6    Viljoen, Helena Frederika * 13 Sep 1905
25666    k1    Viljoen, Helena Gertruida * 3 Mei 1969
14109    k1    Viljoen, Helena Hendriena * 18 Apr 1960
17727    l3    Viljoen, Helena Hendrina (Heleen) * 17 Jul 1964
2862    j1    Viljoen, Helena Jacomina * ca 1958
7351    k1    Viljoen, Helena Johanna * 4 Feb 1944
16023    h1    Viljoen, Helena Johanna * 11 Jun 1854
16192    i6    Viljoen, Helena Johanna * 17 Feb 1900
16873    k3    Viljoen, Helena Johanna * 30 Nov 1955
16887    j6    Viljoen, Helena Johanna
33611    e2    Viljoen, Helena Johanna * 4 Apr 1953
33619    d4    Viljoen, Helena Johanna * 28 Mrt 1933
15405    j4    Viljoen, Helena Johanna (Babsie) * 12 Jun 1934
15401    k4    Viljoen, Helena Johanna (Helene) * 15 Jul 1972
479    h9    Viljoen, Helena Johanna Elisabet * 27 Mrt 1866
3368    g6    Viljoen, Helena Johanna Magdalena
14418    g10    Viljoen, Helena Johanna Margaretha * 26 Okt 1876
5217    h3    Viljoen, Helena Levina * 2 Aug 1879
5817    j1    Viljoen, Helena Levina Hermina * ca 1955
5203    h5    Viljoen, Helena Levina Wilhelmina * 11 Jul 1879
5184    g2    Viljoen, Helena Levina Willemina * 1 Jun 1839
824    g1    Viljoen, Helena Louisa Susara * 10 Jul 1840
4761        Viljoen, Helena Magdalena * 15 Aug 1842
4897    i4    Viljoen, Helena Magdalena * 5 Mei 1910
23625    k5    Viljoen, Helena Magdalena * 31 Des 1943
31589    b1    Viljoen, Helena Magdalena * 1905
9957    h10    Viljoen, Helena Magdalena (Snotie) * 12 Sep 1895
11113    h1    Viljoen, Helena Margaretha * 25 Mrt 1893
13383    h9    Viljoen, Helena Margaretha * 13 Nov 1879
14580    g12    Viljoen, Helena Margaretha * 20 Jan 1867
14325    i6    Viljoen, Helena Margaretha Johanna * 24 Okt 1949
14419    f9    Viljoen, Helena Margritha Johanna * 14 Mei 1838
764    g5    Viljoen, Helena Maria * 18 Des 1840
3108    i3    Viljoen, Helena Maria * 1898
3237    h6    Viljoen, Helena Maria * 21 Apr 1878
18260    j3    Viljoen, Helena Maria * 17 Nov 1939
18281    i4    Viljoen, Helena Maria * 19 Feb 1931
24397    j1    Viljoen, Helena Maria Christina (Elna) * 5 Nov 1927
20802    j2    Viljoen, Helena Petronella Wilhelmina * 24 Jun 1938
17438    l2    Viljoen, Helena Rachel * 4 Feb 1951
19801    j3    Viljoen, Helena Russouw * 2 Des 1942
8792    i4    Viljoen, Helena Susanna * 11 Aug 1918
15796    j5    Viljoen, Helena Susanna * 20 Mrt 1962
15802    i2    Viljoen, Helena Susanna * 9 Okt 1928
31184    d3    Viljoen, Helena Susanna * 12 Jan 1971
8637    i4    Viljoen, Helena Susanna Elisabet * 10 Nov 1895
8698    i4    Viljoen, Helena Susanna Elisabet * 19 Aug 1908
8560    i2    Viljoen, Helena Susanna Elisabeth * 5 Jan 1890
8607    i2    Viljoen, Helena Susanna Elizabeth * 6 Mei 1890
8674    i5    Viljoen, Helena Susanna Elizabeth * 20 Okt 1910
21098    h3    Viljoen, Helena Susanna Georgina Johanna * 29 Aug 1862
3928    l2    Viljoen, Helene * 28 Feb 2001
11133    i1    Viljoen, Helene * 12 Jan 1936
13318    k1    Viljoen, Helene * 21 Des 1961
27570    k2    Viljoen, Heléne * 17 Mrt 1969
24367    k3    Viljoen, Helét * 9 Jan 1969
22007    i2    Viljoen, Helgard Petrus * 25 Jun 1910
22019    j5    Viljoen, Helgard Petrus * 22 Nov 1942
25211    j1    Viljoen, Heloise * 4 Mrt 1954
13873    h4    Viljoen, Hemina Catharina * ca 1881
30739    b1    Viljoen, Hendre * 15 Feb 1964
14196    k2    Viljoen, Hendré * 12 Sep 1990
32060    b15    Viljoen, Hendri
14577    i1    Viljoen, Hendricha Wilhelmina * 25 Jul 1942
21055    k1    Viljoen, Hendrieka Wilhelmina * 14 Aug 1990
6755    i3    Viljoen, Hendriena Aletta Catharina * 5 Feb 1887
1526    i3    Viljoen, Hendriena Dorothea Magdalena
6931    i3    Viljoen, Hendriena Johanna
10805    j1    Viljoen, Hendriena Johanna * 27 Jun 1960
24249    j7    Viljoen, Hendriëtta Jacoba * 13 Feb 1943
1192    i3    Viljoen, Hendrik
3534    i1    Viljoen, Hendrik
8141    i1    Viljoen, Hendrik
8245    i8    Viljoen, Hendrik * ca 1938
9617    h2    Viljoen, Hendrik * 9 Okt 1869
10146    g8    Viljoen, Hendrik * 13 Nov 1864
10436    i2    Viljoen, Hendrik
16734    j2    Viljoen, Hendrik * 8 Mrt 1938
23030    j8    Viljoen, Hendrik
28700    h2    Viljoen, Hendrik * ca 1900
34938    b1    Viljoen, Hendrik * 2 Des 1876
34942    c2    Viljoen, Hendrik * ca 1902
25104    j2    Viljoen, Hendrik (Henk) * 19 Apr 1966
4397    h13    Viljoen, Hendrik (Hennie) * ca 1898
29296    d7    Viljoen, Hendrik (Hennie) * 18 Feb 1953
5000    j5    Viljoen, Hendrik Albertus * 2 Apr 1930
8022    h3    Viljoen, Hendrik Albertus * 28 Des 1878
8050    i8    Viljoen, Hendrik Albertus * 17 Des 1917
8025    i1    Viljoen, Hendrik Albertus Jakobus * 24 Jan 1902
8065    h1    Viljoen, Hendrik Albertus Johannes * 1872
8198    h7    Viljoen, Hendrik Albertus Johannes * ca 1890
27815    g6    Viljoen, Hendrik Andries * 14 Apr 1869
8068    i2    Viljoen, Hendrik Arnoldus * ca 1898
4940    h1    Viljoen, Hendrik Arnoldus Stefanus * 15 Okt 1882
26919    j4    Viljoen, Hendrik Benjamin * 21 Mrt 1951
3136    j2    Viljoen, Hendrik Carel Gerhardus * 7 Jun 1935
3143    k4    Viljoen, Hendrik Carel Gerhardus * 24 Apr 1973
18504t    j2    Viljoen, Hendrik Carel Gerhardus * 18 Aug 1930
26138    j4    Viljoen, Hendrik Casper * 28 Mrt 1966
24442    j1    Viljoen, Hendrik Christo * 31 Aug 1937
17588    m3    Viljoen, Hendrik Christof * 18 Mei 2005
24468    k2    Viljoen, Hendrik Christoff (Christoff) * 29 Mrt 1974
16130        Viljoen, Hendrik Christoffel * 1 Sep 1904
24101    i3    --ditto--
20395    j3    Viljoen, Hendrik Christoffel * 28 Des 1957
23088    h9    Viljoen, Hendrik Christoffel * 12 Aug 1860
23856    f3    Viljoen, Hendrik Christoffel * 15 Sep 1801
23864    i3    Viljoen, Hendrik Christoffel * 28 Jul 1880
24058    g2    Viljoen, Hendrik Christoffel * 9 Sep 1828
24060    h1    Viljoen, Hendrik Christoffel * 12 Feb 1850
24064    i3    Viljoen, Hendrik Christoffel * 26 Jan 1887
24128    h2    Viljoen, Hendrik Christoffel * 4 Sep 1856
24225    i5    Viljoen, Hendrik Christoffel * 10 Jul 1900
24254    j8    Viljoen, Hendrik Christoffel * 3 Mrt 1945
24312    h3    Viljoen, Hendrik Christoffel * 20 Okt 1871
24328    j5    Viljoen, Hendrik Christoffel * 19 Jul 1948
24393    h4    Viljoen, Hendrik Christoffel * 12 Nov 1870
24440    i3    Viljoen, Hendrik Christoffel * 7 Okt 1902
24735    g5    Viljoen, Hendrik Christoffel * 7 Feb 1846
24751    i1    Viljoen, Hendrik Christoffel * 1904
24804    h10    Viljoen, Hendrik Christoffel * 27 Okt 1891
24806    i1    Viljoen, Hendrik Christoffel * 1 Mei 1915
24808    j1    Viljoen, Hendrik Christoffel * 7 Sep 1944
24810    k1    Viljoen, Hendrik Christoffel * 25 Jul 1977
24827    j1    Viljoen, Hendrik Christoffel * 2 Jun 1945
24834    j1    Viljoen, Hendrik Christoffel * 26 Jul 1962
25097    i2    Viljoen, Hendrik Christoffel * ca 1930
25724    g4    Viljoen, Hendrik Christoffel * 4 Jun 1832
25731    h4    Viljoen, Hendrik Christoffel * 19 Aug 1882
26068    e7    Viljoen, Hendrik Christoffel * 31 Aug 1786
26083    g1    Viljoen, Hendrik Christoffel * 20 Jan 1839
26101    i2    Viljoen, Hendrik Christoffel * 30 Aug 1913
26108    h6    Viljoen, Hendrik Christoffel * 27 Jan 1889
26110    i1    Viljoen, Hendrik Christoffel * 26 Jul 1927
26115    k1    Viljoen, Hendrik Christoffel * 25 Aug 1983
26130    j5    Viljoen, Hendrik Christoffel * 28 Des 1969
26154    i1    Viljoen, Hendrik Christoffel * 25 Jan 1926
26264    h2    Viljoen, Hendrik Christoffel * 3 Jan 1882
26276    g1    Viljoen, Hendrik Christoffel * 17 Des 1856
26429    f6    Viljoen, Hendrik Christoffel * 11 Jul 1822
26433    g1    Viljoen, Hendrik Christoffel * 12 Aug 1860
26479    h7    Viljoen, Hendrik Christoffel * 20 Jul 1900
26549    i4    Viljoen, Hendrik Christoffel * 9 Aug 1936
26555    h5    Viljoen, Hendrik Christoffel * 5 Sep 1902
26572    g2    Viljoen, Hendrik Christoffel * 9 Mrt 1872
26577    i1    Viljoen, Hendrik Christoffel * 8 Jun 1921
26598    j5    Viljoen, Hendrik Christoffel * 24 Apr 1972
26610    i1    Viljoen, Hendrik Christoffel * 10 Jun 1931
26635    h4    Viljoen, Hendrik Christoffel * 6 Jul 1903
26675    g2    Viljoen, Hendrik Christoffel * 29 Jul 1877
26680    i1    Viljoen, Hendrik Christoffel * 5 Sep 1937
26682    j1    Viljoen, Hendrik Christoffel * 19 Jan 1960
24106    k1    Viljoen, Hendrik Christoffel (Buks) * 10 Jun 1960
24402    j2    Viljoen, Hendrik Christoffel (Christo) * 26 Feb 1931
24242    k1    Viljoen, Hendrik Christoffel (Hendri) * 24 Des 1970
23977    i5    Viljoen, Hendrik Christoffel (Hennie) * 14 Aug 1906
24421    j1    Viljoen, Hendrik Christoffel (Hennie) * 6 Mei 1933
26113    j1    Viljoen, Hendrik Christoffel (Hennie) * 16 Aug 1955
23860    h1    Viljoen, Hendrik Christoffel (Koppies) * 1 Feb 1853
24870    h7    Viljoen, Hendrik Christoffel de Wet * 26 Jun 1873
22119    i1    Viljoen, Hendrik Christoffel Ignatius * 8 Feb 1920
26644    i1    Viljoen, Hendrik Christophel (Chris) * 7 Jul 1944
23707    k2    Viljoen, Hendrik Collins * 27 Jan 1954
26403    i5    Viljoen, Hendrik Collins * 11 Jul 1944
14248    j2    Viljoen, Hendrik Cornelis (Henk) * 1957
14232    h11    Viljoen, Hendrik Cornelius * 26 Okt 1892
14258    i5    Viljoen, Hendrik Cornelius (Niel) * 19 Jun 1932
26678    h2    Viljoen, Hendrik Dirkse van Scalkwyk * 11 Feb 1907
11203    h2    Viljoen, Hendrik du Plessis (Henry) * 13 Jul 1910
25784    i4    Viljoen, Hendrik Francois * 28 Nov 1914
25789    k1    Viljoen, Hendrik Francois * 24 Aug 1962
25791    k3    Viljoen, Hendrik Francois * 22 Mrt 1965
27660    i2    Viljoen, Hendrik Francois * 9 Jul 1937
28062    i1    Viljoen, Hendrik Francois * 1 Aug 1936
28071    i1    Viljoen, Hendrik Francois * 28 Jul 1933
28076    h4    Viljoen, Hendrik Francois * 3 Nov 1907
28088    i2    Viljoen, Hendrik Francois * 1949
14339    j1    Viljoen, Hendrik Francois (Hennie) * 7 Jul 1966
26745    i5    Viljoen, Hendrik Francois Conradie * 17 Aug 1954
10798    i2    Viljoen, Hendrik Frederik * 9 Mrt 1921
15791    j2    Viljoen, Hendrik Geldenhuys * 30 Mei 1955
15806    j1    Viljoen, Hendrik Geldenhuys * 3 Apr 1961
15809    k2    Viljoen, Hendrik Geldenhuys * 18 Mrt 1994
15785    h7    Viljoen, Hendrik Geldenhuys (Hein) * 24 Mrt 1889
9364    i4    Viljoen, Hendrik Gerhardus * 18 Aug 1912
9372    j4    Viljoen, Hendrik Gerhardus * 15 Sep 1949
13479    i5    Viljoen, Hendrik Gerhardus * 26 Apr 1901
13498    h2    Viljoen, Hendrik Gerhardus * 2 Aug 1870
13508    i5    Viljoen, Hendrik Gerhardus * 24 Nov 1905
18816    k4    Viljoen, Hendrik Gildenhuys * 28 Sep 1971
26337    h6    Viljoen, Hendrik Gysbert * 3 Feb 1910
11993    k2    Viljoen, Hendrik Jacob * 16 Feb 1968
31235    c3    Viljoen, Hendrik Jacob (Hennie) * 24 Mei 1959
8223    j3    Viljoen, Hendrik Jacobus * 28 Aug 1947
11478    j5    Viljoen, Hendrik Jacobus * 21 Okt 1949
18084    k4    Viljoen, Hendrik Jacobus * 26 Aug 1957
18089    l3    Viljoen, Hendrik Jacobus * 27 Aug 1991
24569        Viljoen, Hendrik Jacobus * 10 Sep 1852
24999    g8    --ditto--
24910    i2    Viljoen, Hendrik Jacobus * 22 Okt 1912
24997    h12    Viljoen, Hendrik Jacobus * 10 Jun 1894
25017    i4    Viljoen, Hendrik Jacobus * 6 Aug 1930
25028    j4    Viljoen, Hendrik Jacobus * 17 Mei 1969
25046    h7    Viljoen, Hendrik Jacobus * 26 Okt 1903
25052    i2    Viljoen, Hendrik Jacobus * 5 Sep 1926
25054    j1    Viljoen, Hendrik Jacobus * 9 Sep 1955
17485    j3    Viljoen, Hendrik Jacobus Petrus * 4 Mei 1907
17501        Viljoen, Hendrik Jacobus Petrus
17502    i5    Viljoen, Hendrik Jacobus Petrus * 1877
11469    h3    Viljoen, Hendrik Jacobus Theron * 30 Nov 1880
16722    j2    Viljoen, Hendrik Jeremia * 9 Apr 1932
34859    b1    Viljoen, Hendrik Jeremia * ca 1903
1171    h7    Viljoen, Hendrik Joachim * 15 Des 1886
16854    i1    Viljoen, Hendrik Jocephus * 20 Okt 1880
16857    j2    Viljoen, Hendrik Jocephus * 21 Mei 1924
16859    k1    Viljoen, Hendrik Jocephus * 25 Okt 1948
16862    l1    Viljoen, Hendrik Jocephus * 2 Mei 1969
71    g1    Viljoen, Hendrik Johannes * 19 Jan 1825
1621    h7    Viljoen, Hendrik Johannes * 5 Jun 1882
1838    h11    Viljoen, Hendrik Johannes * 21 Mrt 1904
1848    j1    Viljoen, Hendrik Johannes * 5 Des 1969
4380    h6    Viljoen, Hendrik Johannes * ca 1879
6666    j2    Viljoen, Hendrik Johannes * 1 Nov 1908
6925    h7    Viljoen, Hendrik Johannes * 14 Des 1864
9563    g3    Viljoen, Hendrik Johannes * ca 1863
12212    j3    Viljoen, Hendrik Johannes * 2 Apr 1905
12254    j3    Viljoen, Hendrik Johannes * 28 Mrt 1913
12259    l2    Viljoen, Hendrik Johannes
12267    k4    Viljoen, Hendrik Johannes * 20 Nov 1952
12292    j2    Viljoen, Hendrik Johannes * 22 Jan 1917
12301    i5    Viljoen, Hendrik Johannes * 24 Des 1879
12308    j4    Viljoen, Hendrik Johannes * 24 Mrt 1919
12310    k1    Viljoen, Hendrik Johannes * 13 Jun 1956
12354    j7    Viljoen, Hendrik Johannes * 21 Des 1920
13825    i3    Viljoen, Hendrik Johannes * 29 Apr 1925
15077    i6    Viljoen, Hendrik Johannes * 28 Mei 1922
17120    i4    Viljoen, Hendrik Johannes * 9 Aug 1887
17158    j5    Viljoen, Hendrik Johannes * 15 Jul 1922
18026    i4    Viljoen, Hendrik Johannes * 8 Nov 1880
18041    j4    Viljoen, Hendrik Johannes * 21 Apr 1918
35082    a1604    Viljoen, Hendrik Johannes * 10 Sep 1903
14153    i8    Viljoen, Hendrik Johannes (Hen) * 23 Des 1918
6638    j3    Viljoen, Hendrik Johannes (Hennie) * 11 Apr 1960
13734    i5    Viljoen, Hendrik Johannes Arnoldus * 27 Nov 1923
6515    i1    Viljoen, Hendrik Johannes Jacobus * 17 Mrt 1898
8912    j4    Viljoen, Hendrik Johannes Jacobus * 24 Jun 1947
11544    i2    Viljoen, Hendrik Johannes Louw (Johan) * 5 Okt 1934
5130    j5    Viljoen, Hendrik Johannes Stephanus * 18 Jan 1932
21955    f2    Viljoen, Hendrik Josephus * 6 Feb 1822
21987    h2    Viljoen, Hendrik Josephus * 3 Jan 1873
21991    j1    Viljoen, Hendrik Josephus * 24 Okt 1926
21999    k4    Viljoen, Hendrik Josephus * 3 Nov 1959
22049    h3    Viljoen, Hendrik Josephus * 14 Jul 1880
22058    j4    Viljoen, Hendrik Josephus * 4 Jul 1944
22068    i5    Viljoen, Hendrik Josephus * 4 Okt 1926
22174    h1    Viljoen, Hendrik Josephus * 6 Feb 1877
22318    g7    Viljoen, Hendrik Josephus * 6 Jul 1866
2800    j2    Viljoen, Hendrik Lambert * 15 Mrt 1967
4829    k3    Viljoen, Hendrik Lambertus * 26 Des 1957
18502    i3    Viljoen, Hendrik Laurens * 10 Des 1892
26847    j3    Viljoen, Hendrik le Roux * 27 Nov 1946
29245    b9    Viljoen, Hendrik Lodewyk * 28 Apr 1885
29287    d4    Viljoen, Hendrik Lodewyk * 18 Feb 1953
9366    j1    Viljoen, Hendrik Lodewyk Joubert * 18 Jul 1940
21843    i2    Viljoen, Hendrik Louis * 16 Jul 1902
22703    j2    Viljoen, Hendrik Luther le Roux * 30 Okt 1928
30093    a163    Viljoen, Hendrik Martheunis * 27 Nov 1917
13751    h10    Viljoen, Hendrik Marthinus * 1 Mrt 1873
13770    i4    Viljoen, Hendrik Marthinus * 28 Mei 1919
15855        --ditto--
13774    k1    Viljoen, Hendrik Marthinus * 7 Des 1974
13790    k1    Viljoen, Hendrik Marthinus * 18 Feb 1983
13760    j3    Viljoen, Hendrik Marthinus (Hennie) * 15 Mrt 1948
1075    i8    Viljoen, Hendrik Marthinus (Maans) * 28 Apr 1904
9406    i14    Viljoen, Hendrik Marthinus Christoffel * Apr 1939
9427    g6    Viljoen, Hendrik Marthinus Christoffel * 20 Sep 1861
9429    h1    Viljoen, Hendrik Marthinus Christoffel * 28 Mrt 1896
199    j6    Viljoen, Hendrik Marthinus van As * 4 Nov 1914
23234    i10    Viljoen, Hendrik Martin * 30 Mei 1891
30111    b5    Viljoen, Hendrik Martinus * 21 Jan 1953
30113    c1    Viljoen, Hendrik Martinus * 9 Mrt 1986
13772    j1    Viljoen, Hendrik Mathinus * 23 Mrt 1951
8353    h10    Viljoen, Hendrik Petrus * 22 Jan 1898
18253    h11    Viljoen, Hendrik Petrus * 1 Sep 1883
18257    j1    Viljoen, Hendrik Petrus * 27 Nov 1935
19343    i2    Viljoen, Hendrik Petrus * ca 1908
19387    j9    Viljoen, Hendrik Petrus * 21 Okt 1949
21350    i2    Viljoen, Hendrik Petrus * 19 Mrt 1930
21608    g7    Viljoen, Hendrik Petrus * 20 Apr 1858
21614    i1    Viljoen, Hendrik Petrus * ca 1926
21617    h4    Viljoen, Hendrik Petrus * 9 Okt 1909
21631    g3    Viljoen, Hendrik Petrus * 4 Nov 1853
21644    f6    Viljoen, Hendrik Petrus * 24 Mei 1826
26143    i4    Viljoen, Hendrik Petrus * 17 Jan 1940
6641    j4    Viljoen, Hendrik Petrus (Henko)
6630    i3    Viljoen, Hendrik Petrus (Kleinboet) * 15 Jul 1917
21358    h6    Viljoen, Hendrik Petrus Bismarck * 21 Apr 1898
21338    g13    Viljoen, Hendrik Petrus Botha * 8 Nov 1854
18276    j3    Viljoen, Hendrik Petrus Frans * 8 Des 1947
6479    g9    Viljoen, Hendrik Petrus Jacobus * 15 Mei 1833
6495    i3    Viljoen, Hendrik Petrus Jacobus * 22 Sep 1894
6550    i1    Viljoen, Hendrik Petrus Jacobus
6557    i1    Viljoen, Hendrik Petrus Jacobus * 8 Aug 1907
6568    k1    Viljoen, Hendrik Petrus Jacobus * 1 Okt 1968
6578    k3    Viljoen, Hendrik Petrus Jacobus * 13 Nov 1969
6582    j7    Viljoen, Hendrik Petrus Jacobus * 27 Mrt 1946
6584    k1    Viljoen, Hendrik Petrus Jacobus * 7 Okt 1976
6611    i1    Viljoen, Hendrik Petrus Jacobus * 12 Jan 1912
31168    a455    Viljoen, Hendrik Petrus Jacobus † Nov 1965
31177    c1    Viljoen, Hendrik Petrus Jacobus * 25 Aug 1937
31179    d1    Viljoen, Hendrik Petrus Jacobus * 7 Aug 1966
6623    j3    Viljoen, Hendrik Petrus Jacobus (Hendrik)
6616    k1    Viljoen, Hendrik Petrus Jacobus (Pierre) * 19 Jul 1973
6553    h10    Viljoen, Hendrik Petrus Johannes * ca 1889
6236    i5    Viljoen, Hendrik Schalk * 9 Okt 1906
15699    k3    Viljoen, Hendrik Schoeman * 8 Feb 1985
10593    i1    Viljoen, Hendrik Stefanus * 28 Aug 1924
19428    j6    Viljoen, Hendrik Stefanus (Hennie) * 17 Aug 1950
16696    i4    Viljoen, Hendrik Stefanus Maria Susanna * 6 Sep 1906
3532    h6    Viljoen, Hendrik Stephanus * 15 Sep 1886
5134    j9    Viljoen, Hendrik Stephanus * 3 Apr 1940
9204    i5    Viljoen, Hendrik Stephanus * 27 Aug 1926
9227    h2    Viljoen, Hendrik Stephanus * 11 Nov 1892
9234    i5    Viljoen, Hendrik Stephanus * 11 Apr 1922
10583    g4    Viljoen, Hendrik Stephanus * 20 Apr 1863
10612    j2    Viljoen, Hendrik Stephanus * 19 Aug 1957
10618    i1    Viljoen, Hendrik Stephanus * 25 Mrt 1924
10670    h6    Viljoen, Hendrik Stephanus * 9 Sep 1919
14078        --ditto--
10674    j1    Viljoen, Hendrik Stephanus * 11 Okt 1971
10678    j1    Viljoen, Hendrik Stephanus * 2 Sep 1970
12052    k2    Viljoen, Hendrik Stephanus * 19 Feb 1975
16663    i8    Viljoen, Hendrik Stephanus * 2 Jul 1913
16712    i6    Viljoen, Hendrik Stephanus * 27 Nov 1920
27972    h4    Viljoen, Hendrik Stephanus * 14 Mei 1890
32719    b1    Viljoen, Hendrik Stephanus * 5 Mei 1874
5136    k1    Viljoen, Hendrik Stephanus (Drikus) * 24 Okt 1968
28202    j2    Viljoen, Hendrik Stephanus (Fanie) * 2 Jan 1970
5118    i6    Viljoen, Hendrik Stephanus (Hennie) * 13 Jan 1904
16687    h3    Viljoen, Hendrik Stephanus Jacobus * 12 Okt 1878
6519    j1    Viljoen, Hendrik Theodorus * 8 Okt 1935
31175    b3    Viljoen, Hendrik Theodorus * 12 Okt 1913
6513    h7    Viljoen, Hendrik Theodorus (Hennie) * 17 Mei 1873
32038    a716    Viljoen, Hendrik Timothey (Taffy) * 21 Okt 1936
17859    k5    Viljoen, Hendrik Tjaart (Henk) * 13 Apr 1942
11840    k3    Viljoen, Hendrik Wilhelm * 26 Sep 1951
303    i9    Viljoen, Hendrik Willem * 11 Nov 1894
308    j3    Viljoen, Hendrik Willem
377    h3    Viljoen, Hendrik Willem * 6 Apr 1860
337    i6    Viljoen, Hendrik Willem (Boy) * 22 Okt 1887
21851    k3    Viljoen, Hendrik Willem Johannes * 20 Jul 1979
21870    h2    Viljoen, Hendrik Willem Johannes * 15 Jul 1866
21866    i5    Viljoen, Hendrik Willem Petrus * 29 Jun 1912
4912    k3    Viljoen, Hendrika * 19 Jan 1971
15782    j3    Viljoen, Hendrika Christina * 1 Mrt 1965
4586    j2    Viljoen, Hendrika Gesina Willemina * 1921
18212    k1    Viljoen, Hendrika Gezina * 29 Des 1954
11930    j1    Viljoen, Hendrika Jacoba (Rika, Sus) * 27 Feb 1927
11373    g11    Viljoen, Hendrika Johanna * 9 Jan 1881
12753    j1    Viljoen, Hendrika Johanna * 22 Jun 1907
34857    c3    Viljoen, Hendrika Johanna * ca 1955
29256    c3    Viljoen, Hendrika Johanna (Henna) * 28 Jun 1913
9529    j2    Viljoen, Hendrika Johanna (Rika) * 3 Okt 1966
5613    i1    Viljoen, Hendrika Magdalena * 1 Nov 1929
9030    h6    Viljoen, Hendrika Wilhelmina * 14 Mei 1881
9055    i6    Viljoen, Hendrika Wilhelmina * 14 Aug 1939
6746    h4    Viljoen, Hendrika Wilhelmina Cornelia * 1857
15181    i2    Viljoen, Hendrikus Arnoldus Louw * 12 Nov 1896
27453    h2    Viljoen, Hendrikus Daniel * 8 Jan 1890
10565    i4    Viljoen, Hendrikus Fischer * 6 Jan 1927
28058    g15    Viljoen, Hendrikus Francois * 28 Nov 1872
28052    g11    Viljoen, Hendrikus Josefus * 20 Des 1867
6421    j4    Viljoen, Hendrikus Lambertus * 24 Des 1924
13216    j2    Viljoen, Hendrikus van Niekerk * 19 Okt 1921
674    i3    Viljoen, Hendrina * 12 Mei 1921
2075    i1    Viljoen, Hendrina
8009    i5    Viljoen, Hendrina
8393    h1    Viljoen, Hendrina * ca 1866
15206    j4    Viljoen, Hendrina * 14 Jan 1948
15437    i2    Viljoen, Hendrina (Drienie)
5204    h6    Viljoen, Hendrina Aletta Jacomina Maria * 15 Sep 1881
28571    g4    Viljoen, Hendrina Arnoldina * 21 Nov 1845
17393    k1    Viljoen, Hendrina Barendina * 28 Des 1953
13352    j2    Viljoen, Hendrina Beatrix * 16 Feb 1942
27963    h1    Viljoen, Hendrina Carolina * ca 1884
18788    j1    Viljoen, Hendrina Carolina (Hentie) * 22 Okt 1928
22455    i2    Viljoen, Hendrina Catharina * 7 Mei 1864
22797    i8    Viljoen, Hendrina Catharina * 31 Aug 1904
22822    i4    Viljoen, Hendrina Catharina * 3 Okt 1890
22879    i3    Viljoen, Hendrina Catharina * 12 Okt 1894
22889    i6    Viljoen, Hendrina Catharina * 20 Des 1898
28176    h5    Viljoen, Hendrina Catharina (Drienie) * 1 Feb 1911
5624    h10    Viljoen, Hendrina Cecilia
8869    h3    Viljoen, Hendrina Cecilia
8892    h2    Viljoen, Hendrina Cecilia * 12 Jan 1872
13519    h7    Viljoen, Hendrina Cecilia * 18 Nov 1879
13524    h12    Viljoen, Hendrina Cecilia * 29 Okt 1888
15958    g8    Viljoen, Hendrina Cecilia * 9 Nov 1860
15993    h5    Viljoen, Hendrina Cecilia * 15 Mrt 1909
16317    j7    Viljoen, Hendrina Cecilia * 16 Jan 1936
22329    j1    Viljoen, Hendrina Cecilia (Rina) * 12 Mrt 1945
15938    h2    Viljoen, Hendrina Cecilia Helena * 6 Okt 1887
13096    i1    Viljoen, Hendrina Cecilia van Niekerk * 10 Aug 1884
14844        Viljoen, Hendrina Cecilia van Niekerk * 19 Feb 1890
15915    h4    --ditto--
15671    h4    Viljoen, Hendrina Cecilia van Niekerk * 9 Jul 1879
7834    g12    Viljoen, Hendrina Christina * 29 Okt 1848
15770    i6    Viljoen, Hendrina Christina * 20 Jun 1926
9722    h8    Viljoen, Hendrina Cornelia * 14 Jun 1898
23618    k2    Viljoen, Hendrina Elizabeth * 1 Nov 1937
22543    j6    Viljoen, Hendrina Engela (Hannie) * 26 Aug 1910
10424    h2    Viljoen, Hendrina Francina Johanna * 1881
9734    h3    Viljoen, Hendrina Gertruida * 28 Jun 1913
13130    h2    Viljoen, Hendrina Helena * 2 Okt 1861
17281    k1    Viljoen, Hendrina Helena (Helene) * 24 Sep 1961
22591    i1    Viljoen, Hendrina Hermina Catharina * 18 Apr 1871
22647    h3    Viljoen, Hendrina Hermina Catharina * 5 Nov 1845
23917    j4    Viljoen, Hendrina Jacoba * 10 Des 1931
27463    g8    Viljoen, Hendrina Jacoba * 29 Aug 1869
5867    g16    Viljoen, Hendrina Johanna * ca 1882
6211    h3    Viljoen, Hendrina Johanna * 10 Mrt 1844
6697    k4    Viljoen, Hendrina Johanna * 6 Mei 1955
6826    j5    Viljoen, Hendrina Johanna * ca 1912
6858    i9    Viljoen, Hendrina Johanna * 15 Sep 1894
6916    i4    Viljoen, Hendrina Johanna * ca 1889
7677    i7    Viljoen, Hendrina Johanna * 15 Okt 1907
8372    g1    Viljoen, Hendrina Johanna * 27 Des 1836
8934    i5    Viljoen, Hendrina Johanna * 1925
9733    h2    Viljoen, Hendrina Johanna * 23 Apr 1912
9744    g14    Viljoen, Hendrina Johanna * 26 Jun 1868
12991    h9    Viljoen, Hendrina Johanna * 2 Jan 1887
15177    j1    Viljoen, Hendrina Johanna * 4 Aug 1920
15186    j1    Viljoen, Hendrina Johanna * ca 1920
16487    g1    Viljoen, Hendrina Johanna * 21 Sep 1834
16494    h2    Viljoen, Hendrina Johanna * 29 Des 1864
16507    i4    Viljoen, Hendrina Johanna * 28 Jan 1904
15539    h3    Viljoen, Hendrina Johanna (Henna) * 27 Des 1893
8890    h1    Viljoen, Hendrina Johanna (Jacoba) * 5 Okt 1869
4219    g3    Viljoen, Hendrina Johanna Petronella * 1840
2968    h8    Viljoen, Hendrina Magdalena * Des 1884
3322    g9    Viljoen, Hendrina Magdalena * 3 Apr 1860
3655    h2    Viljoen, Hendrina Magdalena * 30 Aug 1884
7965    h2    Viljoen, Hendrina Magdalena * 2 Jun 1863
1856    g8    Viljoen, Hendrina Magdalena Dorothea * 8 Okt 1862
3313    h11    Viljoen, Hendrina Magdalena Petronella * 12 Sep 1899
3073    i5    Viljoen, Hendrina Magdalena Sophia * 8 Apr 1916
16607    i1    Viljoen, Hendrina Magrieta * 20 Jan 1914
12465    k4    Viljoen, Hendrina Margaretha (Hendi) * 2 Apr 1967
2918    g1    Viljoen, Hendrina Margaretha Sophia * 8 Apr 1840
2992    h1    Viljoen, Hendrina Margaretha Sophia * 10 Apr 1868
3047    i5    Viljoen, Hendrina Margrietha * 14 Apr 1914
17503    i6    Viljoen, Hendrina Maria * 1879
18166    h3    Viljoen, Hendrina Maria * 12 Jan 1862
19472    g6    Viljoen, Hendrina Maria * 15 Aug 1846
15243    j1    Viljoen, Hendrina Maria (Myra) * 13 Aug 1928
16594    i1    Viljoen, Hendrina Marieta (Driena) * 27 Des 1906
9685    k1    Viljoen, Hendrina Petronella * 29 Aug 1972
8325    h2    Viljoen, Hendrina Philippina * 18 Sep 1874
233    i5    Viljoen, Hendrina Wilhelmina * 12 Feb 1882
326    i3    Viljoen, Hendrina Wilhelmina * 29 Mei 1880
6509    h5    Viljoen, Hendrina Wilhelmina * 15 Mrt 1869
6542    i3    Viljoen, Hendrina Wilhelmina * 2 Okt 1908
7111    m1    Viljoen, Hendrina Wilhelmina * 4 Aug 1979
6238    j1    Viljoen, Hendry Paul * 16 Mei 1947
20358    i3    Viljoen, Henelia Jacoba * 30 Mrt 1898
8681    k3    Viljoen, Henk * 23 Feb 1970
19366    k2    Viljoen, Henk Andreas Petrus * 4 Jul 1963
19368    l1    Viljoen, Henk Andreas Petrus * 8 Jul 1982
22710    k5    Viljoen, Henk Luther * 2 Nov 1967
10569    j2    Viljoen, Henlie * 20 Jun 1957
19271    k1    Viljoen, Hennelie * 5 Aug 1967
14193    j4    Viljoen, Hennico * 12 Jun 1959
14195    k1    Viljoen, Hennico * 7 Mrt 1986
6627    k2    Viljoen, Hennie
24256    k1    Viljoen, Hennie * 18 Des 1970
34497    c2    Viljoen, Hennie
34503    c1    Viljoen, Hennie
15    b3    Viljoen, Henning ~ 8 Mrt 1682
19    c3    Viljoen, Henning ~ 12 Mrt 1712
20    c4    Viljoen, Henning ~ 16 Aug 1713
3952    j2    Viljoen, Henning (Hennie) * 20 Mei 1946
5868    f6    Viljoen, Henning Abraham * 1 Sep 1831
5876    h2    Viljoen, Henning Abraham * 7 Des 1890
5897    h3    Viljoen, Henning Abraham * 1889
5918    g5    Viljoen, Henning Abraham * 12 Mei 1865
5922    h3    Viljoen, Henning Abraham * 6 Sep 1893
5924    i1    Viljoen, Henning Abraham * 17 Sep 1920
8014    f5    Viljoen, Henning Albertus Johannes * 12 Jul 1815
8125    g4    Viljoen, Henning Albertus Johannes * 19 Nov 1846
8130    h2    Viljoen, Henning Albertus Johannes * 1 Okt 1868
8156    h1    Viljoen, Henning Albertus Johannes * 13 Jan 1881
8204    h1    Viljoen, Henning Albertus Johannes * ca 1887
4249    k3    Viljoen, Henning Francois * 8 Jun 1953
1585    f3    Viljoen, Henning Jacobus ~ 13 Mrt 1803
1883    g11    Viljoen, Henning Jacobus * 15 Mei 1871
4945    f3    Viljoen, Henning Jacobus * 5 Okt 1811
5202    h4    Viljoen, Henning Jacobus * 3 Jun 1878
9087    h7    Viljoen, Henning Jacobus * 2 Aug 1888
5181    f5    Viljoen, Henning Jacobus Albertus * 5 Okt 1816
5197    g4    Viljoen, Henning Jacobus Albertus * 1 Okt 1847
5201    h3    Viljoen, Henning Jacobus Albertus * 6 Nov 1874
5224    h2    Viljoen, Henning Jacobus Albertus * 20 Apr 1879
42    e3    Viljoen, Henning Johannes ~ 13 Mrt 1763
561    f8    Viljoen, Henning Johannes * 29 Okt 1816
610    h2    Viljoen, Henning Johannes * 10 Des 1858
714    f3    Viljoen, Henning Johannes * 15 Aug 1808
719    h1    Viljoen, Henning Johannes * 18 Jan 1857
720    g3    Viljoen, Henning Johannes * 25 Mei 1836
722    h1    Viljoen, Henning Johannes * 6 Mrt 1858
727    j1    Viljoen, Henning Johannes * 17 Jun 1912
737    k3    Viljoen, Henning Johannes * 14 Sep 1954
768    h1    Viljoen, Henning Johannes * 1863
2914    f15    Viljoen, Henning Johannes * 9 Mei 1820
2928    h2    Viljoen, Henning Johannes * ca 1867
2990    g4    Viljoen, Henning Johannes * 7 Jan 1845
3027    h8    Viljoen, Henning Johannes * 28 Feb 1880
3030    i1    Viljoen, Henning Johannes * 26 Feb 1905
3033    j2    Viljoen, Henning Johannes * 18 Jul 1931
3055    i1    Viljoen, Henning Johannes * Johannesburg
3062    i3    Viljoen, Henning Johannes * 24 Jul 1910
3086    i1    Viljoen, Henning Johannes * 21 Mrt 1922
3096    h1    Viljoen, Henning Johannes * 27 Mei 1869
3204    i11    Viljoen, Henning Johannes * 25 Okt 1915
3210    j2    Viljoen, Henning Johannes * 25 Nov 1943
3212    k1    Viljoen, Henning Johannes * 31 Jul 1970
3264    h10    Viljoen, Henning Johannes * 2 Des 1888
3287    h1    Viljoen, Henning Johannes * ca 1878
3320    h13    Viljoen, Henning Johannes * ca 1901
3812    e1    Viljoen, Henning Johannes * ca 1780
3818    g1    Viljoen, Henning Johannes * 14 Jan 1841
3827    i2    Viljoen, Henning Johannes * 30 Nov 1891
3881    i1    Viljoen, Henning Johannes
3888    i2    Viljoen, Henning Johannes * Jul 1901
3894    j3    Viljoen, Henning Johannes * 21 Des 1928
3903    k5    Viljoen, Henning Johannes * 10 Jan 1963
3913    i6    Viljoen, Henning Johannes * 19 Jun 1907
3915    j1    Viljoen, Henning Johannes * 22 Jan 1936
3917    k1    Viljoen, Henning Johannes * 29 Nov 1961
3938    j2    Viljoen, Henning Johannes * 21 Sep 1938
3975    k1    Viljoen, Henning Johannes * 29 Mrt 1964
3977    l1    Viljoen, Henning Johannes * 13 Mrt 1990
4141    i2    Viljoen, Henning Johannes * 6 Apr 1918
4216    g1    Viljoen, Henning Johannes * 13 Mrt 1834
4225    f3    Viljoen, Henning Johannes * 15 Jun 1811
4237    h2    Viljoen, Henning Johannes * 7 Nov 1861
4263    i7    Viljoen, Henning Johannes * 14 Okt 1907
4266    j1    Viljoen, Henning Johannes * 8 Sep 1934
4280    j3    Viljoen, Henning Johannes * 17 Jul 1949
4297    i2    Viljoen, Henning Johannes * 7 Sep 1911
4303    j3    Viljoen, Henning Johannes * 25 Sep 1953
4413    h1    Viljoen, Henning Johannes * 22 Mrt 1872
6038    e1    Viljoen, Henning Johannes ~ 20 Des 1778
6047    g1    Viljoen, Henning Johannes * 27 Jul 1829
6191    g1    Viljoen, Henning Johannes * 1818
6220    i1    Viljoen, Henning Johannes * 25 Des 1895
6261    i9    Viljoen, Henning Johannes * 8 Okt 1918
7918    f12    Viljoen, Henning Johannes * 22 Mei 1819
8854    e1    Viljoen, Henning Johannes ~ 8 Sep 1785
16792        --ditto--
8857    f2    Viljoen, Henning Johannes * 8 Apr 1813
8859    g1    Viljoen, Henning Johannes * 25 Jul 1840
8863    h2    Viljoen, Henning Johannes † 1938
8866    i2    Viljoen, Henning Johannes
8874    i1    Viljoen, Henning Johannes
8881    i2    Viljoen, Henning Johannes * ca 1906
8961    g1    Viljoen, Henning Johannes * 19 Nov 1844
8966    i1    Viljoen, Henning Johannes * 3 Jul 1888
9011    h3    Viljoen, Henning Johannes * 23 Des 1879
9034    h8    Viljoen, Henning Johannes * 30 Jun 1885
9038    i2    Viljoen, Henning Johannes * 9 Mrt 1927
9041    j2    Viljoen, Henning Johannes * 22 Aug 1955
9144    g2    Viljoen, Henning Johannes * 20 Mei 1859
9156    g1    Viljoen, Henning Johannes * 25 Mrt 1866
9160    i1    Viljoen, Henning Johannes * 17 Aug 1917
9171    j2    Viljoen, Henning Johannes * 16 Jun 1951
9174    k2    Viljoen, Henning Johannes * 26 Aug 1973
9193    j8    Viljoen, Henning Johannes * 17 Jun 1958
9230    i1    Viljoen, Henning Johannes * 12 Okt 1914
9263    h6    Viljoen, Henning Johannes * 13 Mei 1903
10147    g9    Viljoen, Henning Johannes * 12 Jul 1866
16702    i2    Viljoen, Henning Johannes * 14 Des 1906
33751    b2    Viljoen, Henning Johannes * 6 Sep 1949
3993    l4    Viljoen, Henning Johannes (Henjo of Pokkels) * 29 Des 1989
3999    i4    Viljoen, Henning Johannes (Hennie) * 26 Des 1905
3886    h4    Viljoen, Henning Johannes (Slapvoet) * 16 Okt 1871
725    i1    Viljoen, Henning Johannes (Soon) * 20 Mei 1883
4231    g2    Viljoen, Henning Johannes Herkulaas * 24 Sep 1835
9051    j1    Viljoen, Henning Johannes Jurgens * 15 Sep 1962
3855    j2    Viljoen, Henning Petrus * 10 Nov 1943
13518    h6    Viljoen, Henning Petrus * 25 Feb 1878
16611    h8    Viljoen, Henning Petrus * 16 Mei 1895
16615    i3    Viljoen, Henning Petrus * 24 Mrt 1925
16624    j1    Viljoen, Henning Petrus * 7 Sep 1960
16638    k2    Viljoen, Henning Petrus * 12 Des 2006
16635    j5    Viljoen, Henning Petrus (Hennie) * 7 Feb 1978
2888    j3    Viljoen, Henning Petrus Cornelius * 8 Mrt 1967
1243    h3    Viljoen, Henning Petrus Nicolaas * 15 Mrt 1882
13470    g1    Viljoen, Henning Petrus Philippus * 16 Des 1844
4245    j2    Viljoen, Henning Pieter * 9 Okt 1925
12677    k2    Viljoen, Henri
14008    k3    Viljoen, Henri Charl Leon * 29 Des 1966
31162    c3    Viljoen, Henri Paul * 23 Jul 1944
34215    c3    --ditto--
26203    i3    Viljoen, Henri Peter * 29 Sep 1925
26187    i3    Viljoen, Henri Pieter * 29 Nov 1932
26229    k2    Viljoen, Henri Pieter * 22 Jul 2003
30391    a257    Viljoen, Henri Pieter
26183    h2    Viljoen, Henri Pieter (Pierre) * 27 Nov 1889
20248    l2    Viljoen, Henrico Francois * 8 Jun 1982
34794    b2    Viljoen, Henrietha * 26 Nov 1952
8151    h6    Viljoen, Henrietta
9975    j3    Viljoen, Henrietta * 22 Sep 1958
13167    j4    Viljoen, Henrietta * 14 Mei 1952
33628    e2    Viljoen, Henrietta * 30 Jan 1956
35957    f3    Viljoen, Henrietta Herronia (Herronia) * 5 Jul 1965
24257    i6    Viljoen, Henrietta Jacoba * 18 Aug 1901
8136    i4    Viljoen, Henrietta Mary * ca 1908
14501    i2    Viljoen, Henrietta Matilda * ca 1918
8921    k1    Viljoen, Henriëtte * 4 Apr 1978
21447    j5    Viljoen, Henriëtte * 30 Okt 1953
26222    j5    Viljoen, Henriëtte * 24 Jan 1959
7759    i5    Viljoen, Henriette Louise * 2 Jun 1918
18133    m3    Viljoen, Henrikus * 28 Mei 1996
17269    l2    Viljoen, Henro * 23 Nov 1996
24007    k1    Viljoen, Henry * 11 Apr 1948
31607    b3    Viljoen, Henry * 1912
33623    e1    Viljoen, Henry * 6 Sep 1954
11190    k1    Viljoen, Henry Adriaan * 3 Mei 1994
1850    k1    Viljoen, Henry Alexander * 1 Okt 2001
31604    a573    Viljoen, Henry Christian * 1885
2792    i2    Viljoen, Henry Hugh * 23 Jun 1921
29195    a10    Viljoen, Henry Stephanus * 1882
23327    j3    Viljoen, Herbert James * 17 Nov 1932
35925    a1909    Viljoen, Herculaas
1321    g2    Viljoen, Herculaas Albertus * 13 Mrt 1823
1347    h5    Viljoen, Herculaas Albertus * 9 Jan 1854
1631    h2    Viljoen, Herculaas Albertus * 16 Okt 1872
4668    g3    Viljoen, Herculaas Albertus Martinus * 9 Des 1834
10971    g13    Viljoen, Herculaas David * 24 Apr 1878
11401    h2    Viljoen, Herculaas David Gerhardus * 13 Sep 1907
9582    g1    Viljoen, Herculaas David Jacobus * 6 Mrt 1839
9993    g1    Viljoen, Herculaas David Jacobus * 3 Des 1848
10516    f6    Viljoen, Herculaas David Jacobus * 26 Nov 1830
10480    h5    Viljoen, Herculaas Iver * 27 Nov 1895
4711    h2    Viljoen, Herculaas Johannes * ca 1867
5627    g1    Viljoen, Herculaas Johannes * 25 Nov 1846
5634    h3    Viljoen, Herculaas Johannes * 23 Jun 1879
5643    i5    Viljoen, Herculaas Johannes * 18 Sep 1912
5659    i2    Viljoen, Herculaas Johannes * 6 Sep 1911
5675    h1    Viljoen, Herculaas Johannes
29182    a9    Viljoen, Herculaas Johannes * ca 1870
29186    b2    Viljoen, Herculaas Johannes * ca 1895
5681    h1    Viljoen, Herculaas Johannes (Herklaas) * 20 Okt 1885
5896        --ditto--
13598    i7    Viljoen, Herculaas Philippus * ca 1893
27024    j3    Viljoen, Herculaas Stefanus * 3 Feb 1931
26957    i1    Viljoen, Herculaas Stephanus * 1 Nov 1907
26998    h8    Viljoen, Herculaas Stephanus
19379    j7    Viljoen, Hercules * 10 Mei 1947
26889        Viljoen, Hercules * 31 Jan 1812
28232    f1    --ditto--
26926    e9    Viljoen, Hercules * Sep 1789
28228    d6    Viljoen, Hercules ~ 5 Okt 1755
28238    h1    Viljoen, Hercules * 29 Des 1865
28245    j1    Viljoen, Hercules * 18 Okt 1931
28259    j3    Viljoen, Hercules * 6 Jul 1941
28264    k4    Viljoen, Hercules * 18 Jun 1971
28268    i6    Viljoen, Hercules * 1 Jul 1911
28314    i4    Viljoen, Hercules * 22 Mei 1907
28318    j2    Viljoen, Hercules * 7 Feb 1951
28334    h2    Viljoen, Hercules * 1 Sep 1865
28494    i7    Viljoen, Hercules * 24 Aug 1920
28517    h1    Viljoen, Hercules * 4 Jun 1878
28522    h1    Viljoen, Hercules * 27 Nov 1887
28627    h2    Viljoen, Hercules * 4 Jun 1878
28628    h3    Viljoen, Hercules * 18 Okt 1879
35930    c1    Viljoen, Hercules * ca 1868
1596    f8    Viljoen, Hercules (Herculaas) Albertus * 30 Aug 1813
34266    b2    Viljoen, Hercules (Klaas) * ca 1924
5305        Viljoen, Hercules A
1313    e11    Viljoen, Hercules Albertus ~ 30 Mrt 1777
1342    i1    Viljoen, Hercules Albertus * 15 Aug 1873
1354    i3    Viljoen, Hercules Albertus * 15 Aug 1882
1404    i1    Viljoen, Hercules Albertus * 10 Jun 1884
1431    i7    Viljoen, Hercules Albertus * 20 Sep 1896
1569    h2    Viljoen, Hercules Albertus * 4 Mei 1865
1590    f5    Viljoen, Hercules Albertus ~ 15 Feb 1807
1604    g4    Viljoen, Hercules Albertus * 19 Jun 1845
1607    h2    Viljoen, Hercules Albertus * 6 Okt 1872
1609    i1    Viljoen, Hercules Albertus * 4 Aug 1905
1654    g2    Viljoen, Hercules Albertus * 24 Feb 1839
1668    h6    Viljoen, Hercules Albertus * 6 Sep 1871
1804    i1    Viljoen, Hercules Albertus * 20 Aug 1895
1878    h5    Viljoen, Hercules Albertus * 15 Jul 1897
3556    g13    Viljoen, Hercules Albertus * 24 Jan 1852
3563    i1    Viljoen, Hercules Albertus * 22 Jan 1908
3625    h8    Viljoen, Hercules Albertus * ca 1898
3632    i3    Viljoen, Hercules Albertus * 28 Jul 1931
30950    a408    Viljoen, Hercules Albertus * 1874
1615    l1    Viljoen, Hercules Albertus (Albert)
1799    g5    Viljoen, Hercules Albertus Johannes * 27 Des 1851
1846    i4    Viljoen, Hercules Albertus Johannes * 12 Okt 1942
24545    k2    Viljoen, Hercules Albertus Johannes * 28 Jun 1954
30764    a365    Viljoen, Hercules Albertus Johannes
4684    h4    Viljoen, Hercules Albertus Marthinus * 5 Okt 1868
4686    i1    Viljoen, Hercules Albertus Marthinus * 6 Mrt 1908
4688    j1    Viljoen, Hercules Albertus Martinus * 25 Apr 1928
4693    k2    Viljoen, Hercules Albertus Martinus * 17 Jul 1959
24615    g3    Viljoen, Hercules Daniel * 17 Feb 1838
24622    i1    Viljoen, Hercules Daniel * 31 Jul 1898
24628    j3    Viljoen, Hercules Daniel * 18 Jun 1936
9965    g8    Viljoen, Hercules David * 21 Nov 1859
10506    h6    Viljoen, Hercules David * 17 Okt 1890
10591    h2    Viljoen, Hercules David * 10 Sep 1890
10607    j1    Viljoen, Hercules David * 27 Jan 1956
10608    i5    Viljoen, Hercules David * 14 Feb 1930
10642    g7    Viljoen, Hercules David * 18 Mei 1873
10644    h1    Viljoen, Hercules David * 31 Mrt 1905
10646    i1    Viljoen, Hercules David * 17 Feb 1931
10648    j1    Viljoen, Hercules David * 10 Mei 1958
10672    i1    Viljoen, Hercules David * 15 Mei 1945
11079    f14    Viljoen, Hercules David * ca 1850
9971    i1    Viljoen, Hercules David (Dave) * 26 Sep 1926
10650    k1    Viljoen, Hercules David (Dawie) * 20 Des 1976
11375    g12    Viljoen, Hercules David Gerhardus * 14 Feb 1882
11396    g10    Viljoen, Hercules David Gerhardus * 9 Nov 1882
11398    g12    Viljoen, Hercules David Gerhardus * 24 Aug 1885
9575    e6    Viljoen, Hercules David Jacobus * 25 Mei 1794
9602    g5    Viljoen, Hercules David Jacobus * 16 Jun 1845
9618    h3    Viljoen, Hercules David Jacobus * 15 Mei 1880
9621    h5    Viljoen, Hercules David Jacobus * 16 Jun 1883
9712        --ditto--
9625    i2    Viljoen, Hercules David Jacobus * 8 Sep 1916
9630    j3    Viljoen, Hercules David Jacobus * 7 Jul 1959
9635    j1    Viljoen, Hercules David Jacobus * 14 Feb 1956
9651    i1    Viljoen, Hercules David Jacobus * 8 Jan 1921
9769    g3    Viljoen, Hercules David Jacobus * 15 Mei 1847
10455    g3    Viljoen, Hercules David Jacobus * 7 Mei 1855
10467    i2    Viljoen, Hercules David Jacobus * 24 Des 1923
10534    h3    Viljoen, Hercules David Jacobus * 5 Sep 1883
10662    j3    Viljoen, Hercules Dawid * 28 Des 1962
32234    a761    Viljoen, Hercules Dawid * ca 1892
11403    i1    Viljoen, Hercules Dawid Gerhardus (Klasie) * 4 Aug 1931
5888    h3    Viljoen, Hercules Jacobus * 9 Mrt 1893
9988    f4    Viljoen, Hercules Jacobus * 3 Nov 1822
22428    e16    Viljoen, Hercules Jacobus ~ 25 Nov 1798
3831    j2    Viljoen, Hercules Johannes * 28 Jun 1930
4539    h3    Viljoen, Hercules Johannes * 7 Nov 1859
4568    j3    Viljoen, Hercules Johannes * 4 Jan 1912
5984    g3    Viljoen, Hercules Johannes * ca 1877
28666    h2    Viljoen, Hercules Johannes * 18 Okt 1877
28931    d11    Viljoen, Hercules Johannes * 7 Nov 1936
28935    e2    Viljoen, Hercules Johannes * 20 Mrt 1964
28944    c3    Viljoen, Hercules Johannes * 20 Nov 1893
28984    b2    Viljoen, Hercules Johannes * ca 1870
28989    c4    Viljoen, Hercules Johannes * 18 Jun 1912
29337    c1    Viljoen, Hercules Johannes * 10 Jun 1932
29348    d3    Viljoen, Hercules Johannes * 19 Sep 1961
5690    j1    Viljoen, Hercules Johannes (Harry) * 19 Okt 1934
3820    h1    Viljoen, Hercules Johannes (Herklaas) * 8 Okt 1868
3851    i8    Viljoen, Hercules Johannes (Herklaas) * 16 Okt 1906
28644    f3    Viljoen, Hercules Johannes Jacobus * 27 Sep 1807
29451    b1    Viljoen, Hercules Johannes Jacobus * ca 1855
29453    c1    Viljoen, Hercules Johannes Jacobus * 12 Jun 1876
4550    m2    Viljoen, Hercules Johannes Petrus * 28 Feb 1986
5287    h11    Viljoen, Hercules Johannes van Wyk * ca 1890
26973    i2    Viljoen, Hercules Stefanus * 23 Mrt 1913
27109    g1    Viljoen, Hercules Stefanus * 30 Nov 1849
27471        --ditto--
27119    h4    Viljoen, Hercules Stefanus * 7 Sep 1879
26947    g1    Viljoen, Hercules Stephanus * 15 Nov 1834
27071    i5    Viljoen, Hercules Stephanus * 30 Nov 1919
27105    f5    Viljoen, Hercules Stephanus * 15 Aug 1821
27106    f6    Viljoen, Hercules Stephanus * 15 Aug 1828
27132    h1    Viljoen, Hercules Stephanus * 15 Mrt 1878
27164    h1    Viljoen, Hercules Stephanus * ca 1887
27230    j2    Viljoen, Hercules Stephanus * 1 Nov 1948
27257    h2    Viljoen, Hercules Stephanus * 4 Des 1898
27304    h2    Viljoen, Hercules Stephanus * 14 Sep 1898
27318    i3    Viljoen, Hercules Stephanus * 14 Des 1930
27320    j1    Viljoen, Hercules Stephanus * 2 Jun 1953
27443    g1    Viljoen, Hercules Stephanus * 3 Apr 1855
27486    g9    Viljoen, Hercules Stephanus * 12 Sep 1871
27173    h2    Viljoen, Hercules Stephanus (Harry) * 21 Okt 1888
3843    i5    Viljoen, Herculina * 30 Jun 1896
32239    b4    Viljoen, Herculina * 3 Okt 1933
10128    i2    Viljoen, Herculina Louwrenca * ca 1917
1620    h6    Viljoen, Herculina Magdalena * 2 Nov 1880
28717    e6    Viljoen, Herculina Wilhelmina ~ 17 Feb 1786
4796    h7    Viljoen, Herklaas Johannes * 5 Okt 1868
27060    h8    Viljoen, Herklaas Stephanus * 20 Mei 1876
11380    f8    Viljoen, Herkulaas David Gerhardus * 11 Okt 1839
29333    a13    Viljoen, Herkulaas Johannes * ca 1885
27261    j1    Viljoen, Herkulaas Stefanus * 7 Jun 1962
27035    i4    Viljoen, Herkulaas Stephanus * 17 Aug 1905
4583    j1    Viljoen, Herkules Johannes * ca 1819
4585    k1    Viljoen, Herkules Johannes * ca 1942
4590    i5    Viljoen, Herkules Johannes * 10 Jul 1893
11395    g9    Viljoen, Herkulina Davina Gerhardina * 7 Feb 1881
1036    l1    Viljoen, Herman * ca 1971
13485    k3    Viljoen, Herman Johan * 16 Jul 1959
7812    k3    Viljoen, Herman Philip * 4 Feb 1994
22716    k2    Viljoen, Hermana Theodora * 2 Jan 1962
4267    j2    Viljoen, Hermanus * 16 Aug 1937
9802    k4    Viljoen, Hermanus * 8 Mrt 1969
10065    j4    Viljoen, Hermanus * 18 Mei 1952
22612    l5    Viljoen, Hermanus Adrian Conradie * 28 Jan 1971
22612b   m1  Viljoen, Hermanus Adrian (Driaan) * 2 Mrt 2004
9653    i2    Viljoen, Hermanus Bartholomeus * 9 Okt 1922
23865    i4    Viljoen, Hermanus Benjamin * 3 Okt 1882
9796    j2    Viljoen, Hermanus Carl * 11 Jul 1933
6145    j2    Viljoen, Hermanus Christiaan * 20 Nov 1941
1033    j4    Viljoen, Hermanus Christoffel Bloem (Herman, Maansie) * 6 Des 1931
20354    h5    Viljoen, Hermanus Cornelius Marthinus * 10 Mei 1868
3411    i2    Viljoen, Hermanus Gerhardus * ca 1919
7123    l3    Viljoen, Hermanus Hendrik * 8 Okt 1968
18529    j2    Viljoen, Hermanus Hendrik * 25 Jul 1942
3218    i12    Viljoen, Hermanus Jacobus * 14 Mei 1921
8994    j4    Viljoen, Hermanus Jacobus * 12 Sep 1948
18534    j5    Viljoen, Hermanus Jacobus * 23 Jun 1950
5157    g8    Viljoen, Hermanus Johannes * 15 Okt 1847
8231    i6    Viljoen, Hermanus Johannes * ca 1924
18362    j2    Viljoen, Hermanus Johannes * 6 Jun 1908
18376    j1    Viljoen, Hermanus Johannes * 15 Sep 1914
18381    i5    Viljoen, Hermanus Johannes * 25 Apr 1893
18465    i6    Viljoen, Hermanus Johannes (Maans) * 6 Jul 1912
18357    h2    Viljoen, Hermanus Johannes (Manie) * 17 Apr 1858
18381b   j1    Viljoen, Hermanus Johannes * 15 Feb 1918
18381f    k1   Viljoen, Hermanus Johannes * 27 Aug 1938
18381fa    l1   Viljoen, Hermanus Johannes * 19 Feb 1965
18381fe  m3  Viljoen, Hermanus Johannes * 14 Jan 2005
18473    j4    Viljoen, Hermanus Johannes (Manie) * 7 Des 1949
27373    j2    Viljoen, Hermanus Josias * 23 Sep 1985
6365    j3    Viljoen, Hermanus Karel * ca 1914
20888    h7    Viljoen, Hermanus Lambertus * 23 Mrt 1882
10085    i2    Viljoen, Hermanus Mortimer * 19 Mrt 1924
10092    j2    Viljoen, Hermanus Mortimer * 19 Des 1963
20575    h6    Viljoen, Hermanus Robert * 24 Jul 1881
20582    j1    Viljoen, Hermanus Robert * 22 Feb 1951
20589    i4    Viljoen, Hermanus Robert * 27 Aug 1922
20591    j1    Viljoen, Hermanus Robert * 29 Sep 1952
22102        --ditto--
20596    k2    Viljoen, Hermanus Robert * 27 Aug 1980
29181    b4    Viljoen, Hermanus Robert * 6 Jul 1880
2029    j4    Viljoen, Hermanus Stephanus * ca 1938
22949    k2    Viljoen, Hermanus Theodorus * 20 Nov 1950
22976    j3    Viljoen, Hermanus Theodorus (Harry) * 14 Jun 1921
22940    i4    Viljoen, Hermanus Theodorus (Manie) * 13 Sep 1887
9253    i12    Viljoen, Hermanus Wilhelm * 1 Aug 1937
22906    i8    Viljoen, Hermeas Cornelis * 20 Sep 1901
14935    g13    Viljoen, Hermeas Jacobus * 28 Feb 1865
28096    f3    Viljoen, Hermiena Susanna Helena * 24 Feb 1822
2448    h3    Viljoen, Hermina
15698    k2    Viljoen, Hermina * 17 Aug 1983
28424    j6    Viljoen, Hermina * 29 Nov 1953
28438    j3    Viljoen, Hermina
14940        Viljoen, Hermina Adriana * 17 Apr 1821
15657    f5    --ditto--
14952    h2    Viljoen, Hermina Adriana * 30 Sep 1879
14974    h3    Viljoen, Hermina Adriana * 28 Jul 1888
15997    g2    Viljoen, Hermina Adriana * 13 Jul 1855
14959    g5    Viljoen, Hermina Adriana Aletta * 18 Jun 1851
13910    g2    Viljoen, Hermina Adriane * 30 Aug 1840
6405    i4    Viljoen, Hermina Aletta * 11 Mei 1883
7652    i2    Viljoen, Hermina Aletta * 27 Jan 1895
12954    h1    Viljoen, Hermina Aletta * 4 Apr 1870
15884    g5    Viljoen, Hermina Aletta (Mina) * 21 Jul 1854
16308    j1    Viljoen, Hermina Anna Catharina * 13 Jun 1923
12949    g5    Viljoen, Hermina Catharina * 5 Okt 1837
13457    f6    Viljoen, Hermina Catharina * 12 Jul 1808
13533        --ditto--
13684    h5    Viljoen, Hermina Catharina * 2 Aug 1863
24505    f4    Viljoen, Hermina Catharina * 29 Aug 1803
25447    h10    Viljoen, Hermina Catharina * 30 Nov 1885
25450    g6    Viljoen, Hermina Catharina * 8 Jul 1838
26060    e6    Viljoen, Hermina Catharina ~ 26 Mrt 1785
27104    f4    Viljoen, Hermina Catharina * 11 Nov 1818
31144    d4    Viljoen, Hermina Catharina * 25 Des 1970
13849    i8    Viljoen, Hermina Catherina * 8 Aug 1912
16234    i2    Viljoen, Hermina Christina Maria Sofia * 1 Jun 1883
16219    h1    Viljoen, Hermina Christina Maria Sophia * 6 Jun 1856
16249    j7    Viljoen, Hermina Christina Sophia * 17 Sep 1930
8718    k1    Viljoen, Hermina Cornelia * 5 Feb 1959
17472    l3    Viljoen, Hermina Dorothea * 16 Mrt 1961
26272    f4    Viljoen, Hermina Gesina ~ 21 Sep 1817
26413    h7    Viljoen, Hermina Gesina * 16 Okt 1909
26426    g9    Viljoen, Hermina Gesina * 28 Okt 1873
27691    f3    Viljoen, Hermina Hendrina Maria * ca 1817
28392    i1    Viljoen, Hermina Johanna * 19 Jan 1905
28445    j4    Viljoen, Hermina Johanna
28454    j2    Viljoen, Hermina Johanna * 23 Aug 1950
16366    i4    Viljoen, Hermina Kristina Maria Sophia * 1899
25733    g6    Viljoen, Hermina Margaretha * 11 Feb 1836
26049    f5    Viljoen, Hermina Margaretha Susanna * 9 Mrt 1817
27771    g9    Viljoen, Hermina Maria Elisabet * 15 Aug 1878
25685    i2    Viljoen, Hermina Susanna * 16 Apr 1916
26041    g9    Viljoen, Hermina Susanna * 9 Nov 1864
26758    f2    Viljoen, Hermina Susanna * 21 Mei 1811
26905        Viljoen, Hermina Susanna * 6 Des 1860
28564    g11    --ditto--
26923    g3    Viljoen, Hermina Susanna * 22 Nov 1867
27979    g6    Viljoen, Hermina Susanna * 20 Jul 1859
28217    g6    Viljoen, Hermina Susanna Helena * 27 Jun 1876
26490    h12    Viljoen, Hermine Elisabet * 21 Nov 1908
20051    k1    Viljoen, Heser Maria * 31 Jul 1960
19989    g2    Viljoen, Hesje Mensina (Hessie) * Aug 1825
17234    l1    Viljoen, Hesley * 6 Sep 1988
6318    l2    Viljoen, Hesma * 30 Okt 1970
26    e2    Viljoen, Hester ~ 15 Feb 1761
624    i2    Viljoen, Hester
642        Viljoen, Hester
2487    k1    Viljoen, Hester * 8 Sep 1958
2516    i1    Viljoen, Hester
4341    i2    Viljoen, Hester * 1905
8666    j1    Viljoen, Hester * 26 Jan 1926
9935    j1    Viljoen, Hester * 12 Jul 1936
13755    j1    Viljoen, Hester * 12 Jan 1940
23025    j3    Viljoen, Hester
27804    h3    Viljoen, Hester * 4 Okt 1904
27817    h1    Viljoen, Hester * 7 Feb 1895
31153    d1    Viljoen, Hester * 15 Jan 1981
34912    b4    Viljoen, Hester * ca 1924
4239    i1    Viljoen, Hester Adriaan * 19 Apr 1891
19713    i5    Viljoen, Hester Adriana * ca 1890
19907    h5    Viljoen, Hester Adriana * 15 Apr 1884
22196    i1    Viljoen, Hester Aletha * 1911
4193    g4    Viljoen, Hester Aletta * 22 Jan 1847
5943        --ditto--
5954    h2    Viljoen, Hester Aletta * 1 Nov 1909
6032    g7    Viljoen, Hester Aletta * ca 1886
8751    j1    Viljoen, Hester Aletta * 13 Apr 1940
12252    j2    Viljoen, Hester Aletta * ca 1906
18322    f7    Viljoen, Hester Aletta * 30 Mrt 1802
18655    g5    Viljoen, Hester Aletta * 21 Apr 1835
19035    g9    Viljoen, Hester Aletta * 2 Feb 1846
19476    g7    Viljoen, Hester Aletta * 12 Des 1848
22027    h9    Viljoen, Hester Aletta * 8 Nov 1888
22210    h4    Viljoen, Hester Aletta
22249    h8    Viljoen, Hester Aletta * ca 1892
30875    b1    Viljoen, Hester Aletta * 1 Okt 1949
18597    g12    Viljoen, Hester Aletta Susanna * 1 Mrt 1854
28914    d7    Viljoen, Hester Alida * 2 Aug 1928
11409    i3    Viljoen, Hester Antoinette * 13 Apr 1935
17481    l3    Viljoen, Hester Antoinette * 9 Jan 1958
23727    j1    Viljoen, Hester Bresler * 25 Jul 1917
11846    j4    Viljoen, Hester Carolina * 12 Jun 1922
14758    j1    Viljoen, Hester Carolina * 14 Des 1948
11895    i13    Viljoen, Hester Carolina (Hartjie) * 27 Mei 1909
16459        --ditto--
1069    j9    Viljoen, Hester Catharina * 20 Des 1945
1441    h9    Viljoen, Hester Catharina * 28 Okt 1861
8588    j4    Viljoen, Hester Catharina * ca 1935
8590    i8    Viljoen, Hester Catharina * 8 Feb 1908
10254    j4    Viljoen, Hester Catharina * 16 Nov 1965
10689    h2    Viljoen, Hester Catharina
10868    h2    Viljoen, Hester Catharina * 14 Mrt 1887
10902    g6    Viljoen, Hester Catharina * 16 Sep 1863
10952    h3    Viljoen, Hester Catharina * 2 Feb 1904
12324    k1    Viljoen, Hester Catharina * 24 Jun 1965
13723    k1    Viljoen, Hester Catharina * 24 Des 1971
18824    k1    Viljoen, Hester Catharina * 28 Apr 1967
19002    h3    Viljoen, Hester Catharina * 5 Sep 1867
19615    f5    Viljoen, Hester Catharina ~ 21 Sep 1800
20009    i1    Viljoen, Hester Catharina Christina * 4 Sep 1878
1608        Viljoen, Hester Catharina Magrietha * 2 Feb 1876
24176    k2    Viljoen, Hester Catharina Sophia * 22 Okt 1956
13791    k2    Viljoen, Hester Cecilia * 2 Feb 1985
26445    h3    Viljoen, Hester Cecilia * 6 Sep 1894
26480    h8    Viljoen, Hester Cecilia * 27 Feb 1902
26767    i3    Viljoen, Hester Cecilia Gobregts * 17 Des 1895
22787    k4    Viljoen, Hester Charlotte * 24 Nov 1973
6270    j2    Viljoen, Hester Christina * 11 Jan 1950
24635    j2    Viljoen, Hester Christina * ca 1932
27274    i1    Viljoen, Hester Christina * 5 Mei 1940
2318    h2    Viljoen, Hester Christina Elizabeth * 23 Jan 1865
2864    h4    Viljoen, Hester Christina Elizabeth * 2 Mrt 1888
2872    h9    Viljoen, Hester Christina Elizabeth * 12 Feb 1907
16404    j1    Viljoen, Hester Christina Hendrika * 17 Des 1942
6232    j2    Viljoen, Hester Christina Johanna * 15 Nov 1924
24647    i4    Viljoen, Hester Christina Johanna * 11 Okt 1903
12574    i1    Viljoen, Hester Cornelia * 31 Mrt 1869
3305    h7    Viljoen, Hester Dorothea * ca 1890
20726        Viljoen, Hester Elisabet * 3 Feb 1846
21505    g2    --ditto--
21641    g5    Viljoen, Hester Elisabet * 28 Nov 1860
13749    i6    Viljoen, Hester Elizabeth * 21 Mrt 1914
18173    h7    Viljoen, Hester Elizabeth * 9 Nov 1873
18237    i8    Viljoen, Hester Elizabeth * 3 Mrt 1916
18247    i4    Viljoen, Hester Elizabeth * 4 Nov 1912
20733    i1    Viljoen, Hester Elizabeth * 12 Nov 1904
20964    h3    Viljoen, Hester Elizabeth * 26 Apr 1883
21388    g2    Viljoen, Hester Elizabeth * 20 Nov 1842
21488    h4    Viljoen, Hester Elizabeth * 15 Aug 1887
16563    g4    Viljoen, Hester Elizabeth Wilhelmina * 29 Jan 1841
16685    i12    Viljoen, Hester Elizabeth Wilhelmina * 30 Okt 1922
11364    h9    Viljoen, Hester Engela Elizabeth * 1 Jan 1917
5513    g2    Viljoen, Hester Engela Sofia Dorothea * 4 Feb 1870
26718    h4    Viljoen, Hester Francina * 20 Des 1917
17395    k3    Viljoen, Hester Francina Sophia * 19 Apr 1957
443    h1    Viljoen, Hester Geertruida * 12 Apr 1848
25327    h1    Viljoen, Hester Geertruida * 21 Mei 1867
20090    j1    Viljoen, Hester Gertruida * 9 Mei 1947
17544    j3    Viljoen, Hester Gertruida Alida * 6 Jan 1917
5173    g11    Viljoen, Hester Helena * 7 Apr 1851
26127    j3    Viljoen, Hester Helena * 6 Feb 1959
33162    a1027    Viljoen, Hester Helena * ca 1845
5733    h8    Viljoen, Hester Helena Elizabeth * ca 1902
4756    g9    Viljoen, Hester Helena Louisa * 2 Okt 1849
5238    f6    Viljoen, Hester Helena Louisa * ca 1817
4943    g6    Viljoen, Hester Helena Louisa Janetta * 21 Jul 1842
30777    c2    Viljoen, Hester Helena Visser * 1923
5101    i7    Viljoen, Hester Hendriena * 1910
10306    i2    Viljoen, Hester Hendriena Elisabet * 5 Sep 1898
33617    d3    Viljoen, Hester Hendrina * 14 Okt 1931
33638    c2    Viljoen, Hester Hendrina
28002    h1    Viljoen, Hester Hendrina Elisabet * 4 Jan 1892
1307    f8    Viljoen, Hester Hendrina Magdalena * 29 Nov 1827
19614    f4    Viljoen, Hester Hermina ~ 9 Jul 1799
15215    j2    Viljoen, Hester Isabella * 6 Aug 1939
15220    i4    Viljoen, Hester Isabella * 2 Sep 1906
15494    i7    Viljoen, Hester Isabella * 23 Sep 1917
8667    j2    Viljoen, Hester Jacoba * 21 Des 1928
8672    i4    Viljoen, Hester Jacoba * 19 Jun 1905
8683    j2    Viljoen, Hester Jacoba * 26 Nov 1947
8688    i1    Viljoen, Hester Jacoba * 9 Aug 1897
10175    g3    Viljoen, Hester Jacoba * 7 Okt 1850
10181    h2    Viljoen, Hester Jacoba * ca 1778
25082    h9    Viljoen, Hester Jacoba * 1900
25475    k1    Viljoen, Hester Jacoba * 2 Des 1968
27981    g7    Viljoen, Hester Jacoba * 1 Sep 1860
28222    g10    Viljoen, Hester Jacoba * 19 Aug 1882
20030    j5    Viljoen, Hester Jacoba (Hettie) * 25 Okt 1925
27166    h3    Viljoen, Hester Jacoba Isabella * ca 1891
8264    f6    Viljoen, Hester Jacomina * 30 Sep 1817
1660    h4    Viljoen, Hester Johanna * 15 Apr 1866
1761    f10    Viljoen, Hester Johanna * 17 Mrt 1817
7021    j1    Viljoen, Hester Johanna * 1 Feb 1936
20652    h3    Viljoen, Hester Johanna * 7 Des 1865
20690    h5    Viljoen, Hester Johanna * 27 Feb 1870
20729    h2    Viljoen, Hester Johanna Elisabet * 2 Jun 1867
2218    f5    Viljoen, Hester Johanna Magdalena * 14 Jan 1804
21189    k4    Viljoen, Hester Johanna Petronella * 17 Jul 1983
20787    h4    Viljoen, Hester Josina * 7 Mei 1875
20810    j10    Viljoen, Hester Josina * 1 Nov 1951
20844    i6    Viljoen, Hester Josina * 3 Okt 1917
17998    i10    Viljoen, Hester Julina * 2 Okt 1892
5275    h5    Viljoen, Hester Lacya * 24 Mei 1879
5345    h4    Viljoen, Hester Lacya Adriana * 20 Jun 1882
5293    h4    Viljoen, Hester Lasya Adriana Philippina * 7 Des 1882
5300    g5    Viljoen, Hester Lasya Adriana Philippina * 28 Des 1849
5272    h2    Viljoen, Hester Lasya Adriana Phillipina * 30 Sep 1871
18028    j1    Viljoen, Hester Laureth Elisabeth * 19 Feb 1912
5459    i4    Viljoen, Hester Loezya Adriana * 26 Okt 1938
34875    b1    Viljoen, Hester Lorretta Elizabeth * ca 1926
25910    j1    Viljoen, Hester Louise * 29 Jul 1962
3384    j1    Viljoen, Hester Magdalena * 11 Okt 1923
3698    i4    Viljoen, Hester Magdalena * 23 Feb 1923
28651    g2    Viljoen, Hester Magdalena * ca Okt 1843
19181    k1    Viljoen, Hester Magdalena (Hettie) * 29 Sep 1959
359    j3    Viljoen, Hester Magdalena Barendina (Hettie) * 22 Okt 1916
16537    k2    Viljoen, Hester Magdalena Elizabeth * 1956
608    i1    Viljoen, Hester Magdalena Maria * 30 Sep 1903
16590    h4    Viljoen, Hester Magrieta * 1880
17650    k1    Viljoen, Hester Magrieta * 5 Mrt 1933
5983    i3    Viljoen, Hester Magrietha * 24 Des 1964
5380    h1    Viljoen, Hester Margaretha * 1 Feb 1881
13021    h8    Viljoen, Hester Margaretha * 23 Des 1884
19588    i2    Viljoen, Hester Margaretha * ca 1892
567    g1    Viljoen, Hester Maria * 29 Jul 1825
690    i2    Viljoen, Hester Maria * 11 Mrt 1914
712    g1    Viljoen, Hester Maria * 14 Sep 1833
776    h7    Viljoen, Hester Maria * 19 Okt 1879
1137    g3    Viljoen, Hester Maria * 10 Nov 1844
1216    g2    Viljoen, Hester Maria * 19 Sep 1840
4830    k4    Viljoen, Hester Maria * 12 Nov 1960
4838    k5    Viljoen, Hester Maria * 3 Jun 1964
5304    h1    Viljoen, Hester Maria * 2 Feb 1876
11243    i3    Viljoen, Hester Maria * 4 Nov 1946
12989    i2    Viljoen, Hester Maria * 3 Sep 1918
17494    i2    Viljoen, Hester Maria * ca 1868
17506    j1    Viljoen, Hester Maria * 24 Feb 1906
18004    i1    Viljoen, Hester Maria * 13 Feb 1879
21192    k1    Viljoen, Hester Maria * 6 Jun 1975
21958    g1    Viljoen, Hester Maria * 18 Jan 1844
22003    h5    Viljoen, Hester Maria * 14 Sep 1880
22157    h9    Viljoen, Hester Maria * 28 Aug 1898
27967    h3    Viljoen, Hester Maria * 26 Mrt 1888
35020    b4    Viljoen, Hester Maria * ca 1914
19152    i2    Viljoen, Hester Maria Aletta * 1899
26560    h6    Viljoen, Hester Maria Cecilia * 24 Mrt 1907
9251    i10    Viljoen, Hester Maria Jacoba * 8 Sep 1932
2125    j1    Viljoen, Hester Maria Magretha * ca 1935
9391    i4    Viljoen, Hester Maria Petronella * 7 Feb 1915
20424    h15    Viljoen, Hester Mensiena * 7 Sep 1891
19534    g2    Viljoen, Hester Mensina * 1 Nov 1816
20746    k3    Viljoen, Hester Mensina * 26 Aug 1982
19805    g4    Viljoen, Hester Menziena Aletta Hermina * 1831
19874    h10    Viljoen, Hester Menzina Aletta Hermina * 30 Apr 1880
18867    j5    Viljoen, Hester Paulina * 21 Apr 1944
8046    i5    Viljoen, Hester Petronella * 23 Jul 1911
20764    g6    Viljoen, Hester Petronella * 27 Jun 1844
20983    f2    Viljoen, Hester Petronella ~ 5 Des 1813
20125    j1    Viljoen, Hester Petronella Maria Catharina * 31 Des 1920
1103    h4    Viljoen, Hester Petronella Maria Elizabeth * 1872
23954    j2    Viljoen, Hester Salomina * 21 Sep 1942
8546    j3    Viljoen, Hester Sofia * 26 Des 1914
8569    j4    Viljoen, Hester Sofia * 29 Mrt 1931
8557    i1    Viljoen, Hester Sofia Johanna * 9 Okt 1887
8169    h7    Viljoen, Hester Sophia * 31 Des 1908
8171    h8    Viljoen, Hester Sophia * ca 1907
26086    h2    Viljoen, Hester Sophia * 6 Okt 1877
28982    d3    Viljoen, Hester Sophia * 27 Mrt 1956
30868    b3    Viljoen, Hester Sophia * 16 Aug 1898
34863    c3    Viljoen, Hester Sophia * 3 Des 1933
54    f4    Viljoen, Hester Susanna ~ 26 Mrt 1797
128    f3    Viljoen, Hester Susanna ~ 28 Sep 1800
669    i1    Viljoen, Hester Susanna * 26 Jan 1906
1286    h13    Viljoen, Hester Susanna * 10 Feb 1900
5890    h5    Viljoen, Hester Susanna * 9 Jan 1898
6063    j5    Viljoen, Hester Susanna * ca 1912
13620    k2    Viljoen, Hester Susanna * 18 Mei 1947
27774    g1    Viljoen, Hester Susanna * 13 Jul 1858
31164    b4    Viljoen, Hester Susanna * 24 Mrt 1917
19498    h2    Viljoen, Hester Susanna Catriena * 14 Jan 1887
2673    k1    Viljoen, Hester Susanna Elizabeth * 12 Okt 1958
8072    i1    Viljoen, Hester Susanna Magrieta Maria * 29 Sep 1895
1276    h6    Viljoen, Hester Susanna Maria * 4 Nov 1888
12244    j10    Viljoen, Hester Susanna Maria * 30 Mei 1924
12375    i9    Viljoen, Hester Susanna Maria * 8 Sep 1889
2296    j2    Viljoen, Hester Wilhelmina * 2 Sep 1939
5636    i1    Viljoen, Hester Wilhelmina * 7 Jan 1906
18410    i5    Viljoen, Hester Wilhelmina * 14 Mei 1903
16578    h1    Viljoen, Hester Wilhelmina Elizabeth * 1874
604        Viljoen, Hesther Maria * 3 Apr 1838
762    g4    --ditto--
25906    k1    Viljoen, Hesti * 28 Jan 1992
29042    c5    Viljoen, Hestria * 12 Nov 1958
28940    e4    Viljoen, Heula * 2 Mei 1972
515    j2    Viljoen, Hilana Margaretha * 16 Okt 1965
31173    b2    Viljoen, Hilda * ca 1911
31182    d2    Viljoen, Hilda * 9 Apr 1968
31606    b2    Viljoen, Hilda * 1909
7314    k3    Viljoen, Hilda Aletta * 21 Okt 1944
18148    l2    Viljoen, Hilda Dorothy * 21 Des 1971
10420    i7    Viljoen, Hilda Johanna * 27 Feb 1927
21147    k3    Viljoen, Hildagonda Catharina * 11 Aug 1951
3857    k1    Viljoen, Hildegard * 24 Sep 1976
12618    i6    Viljoen, Hilletje Johanna Christina * 31 Jan 1890
8941    h4    Viljoen, Hilletje Magdalena (Hilda) * 15 Jun 1878
7455    g4    Viljoen, Hilletje Maria * 9 Jan 1834
7512    h10    Viljoen, Hilletje Maria * 15 Feb 1885
28047    i1    Viljoen, Hofmeyr * 18 Jun 1949
28049    j1    Viljoen, Hofmeyr * 29 Sep 1974
12708    j2    Viljoen, Howard Noel * 12 Des 1961
10437g    c2    Viljoen, Howitson (Howie) * 24 Aug 1965
15708    j1    Viljoen, Hubert * 7 Okt 1947
30873    a389    Viljoen, Hugo Amos * 3 Mei 1926
34513    b2    Viljoen, Hugo Amos * 11 Des 1956
6552    i3    Viljoen, Huibrecht
12756    j3    Viljoen, Huibrecht Catharina * 23 Jun 1912
12760    i8    Viljoen, Huibrecht Catharina * 7 Jan 1885
11083    f16    Viljoen, Huibrecht Johanna * 4 Jul 1856
35201    b1    Viljoen, Huibrecht Maria * 21 Aug 1887
23277    l2    Viljoen, Hulda * 25 Apr 1994
7651    j3    Viljoen, Hurtley Richard * 27 Jun 1930
2343    j1    Viljoen, Hybrecht * 3 Aug 1942
2744    h20    Viljoen, Hÿla Laviena Catharina * 16 Jan 1915
1548    i5    Viljoen, Hyla Magdalena
1640    h7    Viljoen, Hyla Magdalena * 17 Jul 1885
5284    h8    Viljoen, Hyla Magdalena Margrieta * 1 Feb 1885
4106    j3    Viljoen, Ian * 1 Des 1951
14141    k1    Viljoen, Ian * 10 Jun 1975
29400    f1    Viljoen, Ian Hendrik * 4 Jan 2008
34301    c5    Viljoen, Ian Lewis
14143    k2    Viljoen, Ianda * 20 Jul 1978
3822    i1    Viljoen, Ida Barendina * 2 Apr 1890
11985    k4    Viljoen, Idelette * 10 Jun 1975
20668    k1    Viljoen, Ignatius * 11 Sep 1955
14804    k1    Viljoen, Ignatius (Inus) * 17 Des 1951
3905    j5    Viljoen, Ignatius Christiaan * 6 Feb 1938
3889    i3    Viljoen, Ignatius Christiaan (Naas) * 9 Jul 1902
11050        Viljoen, Ignatius J
8758    h11    Viljoen, Ignatius Jacobus * 22 Mei 1883
8767    j1    Viljoen, Ignatius Jacobus * 15 Jun 1938
8772    k4    Viljoen, Ignatius Jacobus * 14 Nov 1970
8794    i5    Viljoen, Ignatius Jacobus * 7 Apr 1927
8796    j1    Viljoen, Ignatius Jacobus * 20 Okt 1956
14795    j3    Viljoen, Ignatius Johannes * 14 Mei 1922
14797    k1    Viljoen, Ignatius Johannes * 1 Nov 1954
14799    l1    Viljoen, Ignatius Johannes (Inus) * 31 Jan 1982
1264    h2    Viljoen, Ignatius Michael * 19 Apr 1882
9187    j4    Viljoen, Ignatius Michael * 10 Aug 1950
9199    j2    Viljoen, Ignatius Michael * 20 Aug 1947
9213    j1    Viljoen, Ignatius Michael * 12 Mrt 1966
9218    j1    Viljoen, Ignatius Michael * 23 Aug 1955
9248    i7    Viljoen, Ignatius Michael * 11 Apr 1926
9306    g5    Viljoen, Ignatius Michael * 1877
13968    f5    Viljoen, Ignatius Michael * 28 Jan 1816
14031    k4    Viljoen, Ignatius Michael * 14 Jan 1973
14050    h1    Viljoen, Ignatius Michael * 25 Jan 1874
14069    i7    Viljoen, Ignatius Michael * 2 Mei 1918
14273    h3    Viljoen, Ignatius Michael * 19 Okt 1883
14461    g3    Viljoen, Ignatius Michael * 17 Jul 1851
14476    h3    Viljoen, Ignatius Michael * 5 Jun 1879
14491    i2    Viljoen, Ignatius Michael * 15 Apr 1913
14500    i1    Viljoen, Ignatius Michael * ca 1915
14518    h7    Viljoen, Ignatius Michael * ca 1891
14745    h8    Viljoen, Ignatius Michael * 8 Aug 1881
14750    i3    Viljoen, Ignatius Michael * 15 Mei 1909
14760    j2    Viljoen, Ignatius Michael * 18 Nov 1951
24177    k3    Viljoen, Ignatius Michael * 16 Feb 1968
14136    i7    Viljoen, Ignatius Michael (Boy) * 1 Aug 1917
14023    j2    Viljoen, Ignatius Michael (Naas) * 13 Apr 1937
13903    h11    Viljoen, Ignatius Michael Myburgh * ca 1867
9154    f10    Viljoen, Ignatius Michiel * 29 Okt 1829
9278    h2    Viljoen, Ignatius Michiel * 7 Des 1890
11094    g3    Viljoen, Ignatius Michiel * 19 Jun 1848
13973    g3    Viljoen, Ignatius Michiel * 14 Nov 1838
14017    h5    Viljoen, Ignatius Michiel * 12 Jul 1878
14437    e7    Viljoen, Ignatius Michiel * 31 Mrt 1782
14469    i1    Viljoen, Ignatius Michiel * ca 1910
14778    g4    Viljoen, Ignatius Michiel * 29 Okt 1846
14782    i1    Viljoen, Ignatius Michiel * 19 Aug 1890
31088    a442    Viljoen, Ignatius Petrus * ca 1881
31090    b1    Viljoen, Ignatius Petrus * ca 1916
12871    g6    Viljoen, Ignatius Pretorius * ca 1840
12839    k2    Viljoen, Ilani * 5 Nov 1974
9906    j1    Viljoen, Iloise * 27 Des 1972
18381kp  l4    Viljoen, Ilouise * 23 Nov 1971
28310    k3    Viljoen, Ilsa * 1968
7713    l2    Viljoen, Ilse * 19 Aug 1997
21574    j2    Viljoen, Ilse * 6 Des 1972
33632    e4    Viljoen, Ilse * 10 Nov 1959
13455    j2    Viljoen, Ilze * 8 Okt 1965
17591    m1    Viljoen, Ilze * 25 Jan 2011
23574    l2    Viljoen, Ilze * 27 Mrt 1983
18381ki  m3  Viljoen, Imiel *  24 Feb 2006
16049    l1    Viljoen, Ina * 11 Mei 1957
23885    k2    Viljoen, Ina
25045    i3    Viljoen, Ina * 22 Nov 1953
32061    b16    Viljoen, Ina
2168    i3    Viljoen, Ina Dionne * 16 Jan 1939
23962    k2    Viljoen, Ina Maria * 30 Mei 1983
3835    j3    Viljoen, Inah * 18 Jun 1934
11856    l3    Viljoen, Inge * 7 Jan 1993
19142    k3    Viljoen, Inge * 8 Sep 1975
4149    j2    Viljoen, Ingrid * 20 Jan 1959
19242    l1    Viljoen, Ingrid * 7 Mrt 1993
27618    k2    Viljoen, Ingrid * 8 Okt 1991
6575    k1    Viljoen, Inkie * 21 Apr 1965
6981    l1    Viljoen, Intsia * 6 Apr 1983
34271    c1    Viljoen, Inus
2484    k3    Viljoen, Irene * 16 Jun 1968
24192    k4    Viljoen, Irene * 23 Aug 1967
34599    e3    Viljoen, Irene Lourika
24779    i6    Viljoen, Iris * 18 Sep 1919
8735    k1    Viljoen, Iris Doreen * 14 Nov 1969
2542    k3    Viljoen, Irma * 26 Jan 1966
2880        --ditto--
12462    l2    Viljoen, Irma Donna * 2 Nov 1992
28093    i2    Viljoen, Irma Elizabeth * 17 Nov 1961
26185    i1    Viljoen, Irma Frances * 1915
6989    k2    Viljoen, Irma Marguerite * 8 Apr 1957
12464    l4    Viljoen, Irma-Donna
23884    k1    Viljoen, Irna
15414    j6    Viljoen, Isa Johanna * 23 Mrt 1940
5679    g7    Viljoen, Isaac Gerhardus Johannes * 17 Sep 1864
14488    h6    Viljoen, Isaac Jacob * 17 Okt 1887
14495    i6    Viljoen, Isaac Jacob * ca 1919
13333    k2    Viljoen, Isaac Meyer * 14 Okt 1961
29272    c6    Viljoen, Isaak * 27 Mrt 1919
14887    g11    Viljoen, Isaak Johannes * 13 Mei 1863
22172    g8    Viljoen, Isaak Johannes * 8 Aug 1853
22386        --ditto--
3853    j1    Viljoen, Isabel * 30 Aug 1939
9950    h9    Viljoen, Isabel (Nellie, Bellie) * 15 Jul 1894
24835    j2    Viljoen, Isabel Anna-Marie * 16 Mrt 1964
2096    j3    Viljoen, Isabella * 4 Mei 1951
18106    i9    Viljoen, Isabella * 11 Aug 1892
21000    f4    Viljoen, Isabella * 10 Jul 1816
34915    b6    Viljoen, Isabella * ca 1928
6506    i6    Viljoen, Isabella Catharina * 30 Apr 1912
6965    k1    Viljoen, Isabella Catharina * 15 Feb 1949
20923    g10    Viljoen, Isabella Catharina * 27 Mrt 1854
9394    i6    Viljoen, Isabella Cornelia * 13 Mrt 1918
22041    g3    Viljoen, Isabella Cornelia * 21 Nov 1847
17505        Viljoen, Isabella Elisabetha * 10 Mei 1884
18008    i3    --ditto--
31064    d2    Viljoen, Isabella Elisabetta * 8 Okt 1966
18243    i2    Viljoen, Isabella Elizabet * 19 Mei 1907
3255    j2    Viljoen, Isabella Elizabeth * 12 Okt 1944
17500    i4    Viljoen, Isabella Elizabeth
17572    j2    Viljoen, Isabella Elizabeth * ca 1899
17597    k4    Viljoen, Isabella Elizabeth
17611    j3    Viljoen, Isabella Elizabeth * 30 Okt 1906
17646    j2    Viljoen, Isabella Elizabeth * 30 Mei 1905
17670    k2    Viljoen, Isabella Elizabeth * 26 Okt 1947
17845    l2    Viljoen, Isabella Elizabeth * 20 Mei 1961
17959    j1    Viljoen, Isabella Elizabeth * 13 Sep 1890
18171    h6    Viljoen, Isabella Elizabeth * 18 Okt 1872
18184    i5    Viljoen, Isabella Elizabeth * 17 Des 1907
18229    i3    Viljoen, Isabella Elizabeth * 1 Jan 1905
18279    i3    Viljoen, Isabella Elizabeth * 12 Jan 1922
18287    i2    Viljoen, Isabella Elizabeth * 18 Jul 1914
19099    j1    Viljoen, Isabella Elizabeth * 27 Sep 1932
1088    j3    Viljoen, Isabella Elizabeth (Bella) * 19 Okt 1941
19489    g9    Viljoen, Isabella Elizabeth (Bella) * 8 Des 1853
17746    k8    Viljoen, Isabella Elizabeth (Bellie) * ca 1940
17785    j4    Viljoen, Isabella Elizabeth (Bellie) * 18 Mrt 1911
4040    k1    Viljoen, Isabella Elizabeth (Isabelle) * 9 Okt 1963
17507    j2    Viljoen, Isabella Elizabetha
1003    k2    Viljoen, Isabella Frederika (Bella) * 4 Okt 1957
1054    j5    Viljoen, Isabella Frederika (Frika) * 19 Sep 1933
345    j2    Viljoen, Isabella Johanna * 10 Okt 1918
4645    j2    Viljoen, Isabella Johanna * 23 Sep 1939
28595    h7    Viljoen, Isabella Johanna * 9 Jul 1888
4640    i3    Viljoen, Isabella Johanna Aletta * 7 Mei 1911
4662    j2    Viljoen, Isabella Johanna Aletta * 7 Sep 1942
8175    g6    Viljoen, Isabella Maria * 12 Jan 1853
4477    j1    Viljoen, Isabella Maria Magdalena * 25 Sep 1943
11365    g5    Viljoen, Isabella Maria Magdalena * 2 Mrt 1874
7645    j1    Viljoen, Isabella Mignon * 3 Apr 1922
2688    h6    Viljoen, Isabella Petronella (Bellie) * 23 Des 1878
1265    h3    Viljoen, Isabella Susanna * 10 Des 1883
29355    b1    Viljoen, Isabella Susanna Maria (Bella) * 10 Aug 1881
3266    h11    Viljoen, Isabella Wilhelmina * 4 Des 1891
14105    k2    Viljoen, Isabelle Margaretha * 7 Aug 1979
2095    j2    Viljoen, Isak Abraham * 4 Jul 1947
1529    h4    Viljoen, Isak Daniel * 22 Des 1866
1540    i3    Viljoen, Isak Daniël * 17 Jan 1897
1881        --ditto--
1544    j2    Viljoen, Isak Daniël * 9 Jun 1930
6134    j2    Viljoen, Isak Jacob (Icy) * 17 Nov 1938
5111    j1    Viljoen, Isak Jacobus * ca 1916
15927    i3    Viljoen, Isak Malherbe * 14 Okt 1931
23700    k2    Viljoen, Isak Petrus * 25 Sep 1955
18060    l1    Viljoen, Iselle * 26 Jan 1966
3861    k4    Viljoen, Isolde * 13 Jan 1984
15304    k3    Viljoen, Isoré * 20 Feb 1977
2601    k1    Viljoen, Itanje Natasha * 17 Nov 1975
14138    j1    Viljoen, Ivan * 21 Sep 1948
14144    k3    Viljoen, Ivan * 15 Apr 1986
31367    a514    Viljoen, Ivan * 1897
12477    k2    Viljoen, Ivan Arthur * 13 Sep 1959
7770    j1    Viljoen, Ivan Douglas * 31 Jan 1950
21699    l2    Viljoen, Ivan Gustav * 18 Mei 1995
8005    k3    Viljoen, Ivan Mark * ca 1965
10484    j1    Viljoen, Iver Cedric * 28 Sep 1951
19244    j2    Viljoen, Ivy Ann * 11 Apr 1930
9517    i1    Viljoen, Ivy May * 15 Jul 1919
1525    i2    Viljoen, Izaak Daniel * ca 1894
2960    j4    Viljoen, Izaan-Marie * 13 Sep 1952
15930    j2    Viljoen, Izak * 13 Apr 1958
25109    h5    Viljoen, Izak de Villiers * 28 Okt 1897
25113    j1    Viljoen, Izak de Villiers * 22 Des 1948
25140    i3    Viljoen, Izak de Villiers (Sakkie) * 11 Sep 1928
5692    k1    Viljoen, Izak Gerhardus Johannes * 10 Mei 1956
5735    h9    Viljoen, Izak Gerhardus Johannes * ca 1905
5738    i2    Viljoen, Izak Gerhardus Johannes * ca 1932
5688    i2    Viljoen, Izak Gerhardus Johannes (Sakkies) * 28 Jul 1912
13553    j4    Viljoen, Izak Hendrik van der Walt (Walta) * 13 Aug 1922
6126    h7    Viljoen, Izak Jacob * 4 Feb 1891
6144    j1    Viljoen, Izak Jacob *     18 Aug 1939
6156    i4    Viljoen, Izak Jacob * 2 Nov 1928
6164    j3    Viljoen, Izak Jacob * 3 Okt 1964
6166    k1    Viljoen, Izak Jacob * 11 Jan 1986
13385    h10    Viljoen, Izak Jacob * 4 Feb 1882
13398    i4    Viljoen, Izak Jacob * 16 Jul 1925
15971    h2    Viljoen, Izak Jacob * 6 Sep 1896
15977    j1    Viljoen, Izak Jacob * 10 Mei 1957
13404    j2    Viljoen, Izak Jacob (Sakkie) * 11 Apr 1957
5105    h2    Viljoen, Izak Jacobus * ca 1867
5144    i8    Viljoen, Izak Jacobus * ca 1908
5120    j1    Viljoen, Izak Jacobus (Sakkie) * 1 Okt 1923
6264    j2    Viljoen, Izak Jan Hendrik * 30 Okt 1965
18722    i3    Viljoen, Izak Johan * 28 Sep 1895
22395        --ditto--
18733    k2    Viljoen, Izak Johan * 4 Feb 1958
18755    j5    Viljoen, Izak Johan * 11 Des 1942
18746    k1    Viljoen, Izak Johan (Buks) * 12 Mrt 1959
14890    h1    Viljoen, Izak Johannes * 15 Jan 1890
2952    i3    Viljoen, Izak Johannes Matthys * 23 Jul 1905
9254    i13    Viljoen, Izak Petrus * 13 Mrt 1940
18024    k1    Viljoen, Izak Petrus * 14 Jul 1947
28877    d4    Viljoen, Izak Petrus * 18 Mrt 1957
6555    h11    Viljoen, Izak Stephanus * 28 Jun 1883
6573    j5    Viljoen, Izak Stephanus * 8 Feb 1938
6591    j1    Viljoen, Izak Stephanus * 6 Feb 1938
6595    l1    Viljoen, Izak Stephanus * 9 Des 1985
6605    i4    Viljoen, Izak Stephanus * ca 1913
19861        Viljoen, J J
16598    i3    Viljoen, Jaatjie Sophia * 9 Sep 1909
16609    i2    Viljoen, Jaatjie Sophia * 13 Jul 1918
1415    j1    Viljoen, Jack
4858    m1    Viljoen, Jack
31201    a462    Viljoen, Jack
4885    l1    Viljoen, Jack James Steven * 13 Jan 1993
1707    k1    Viljoen, Jaco * 17 Mrt 1969
6787    l1    Viljoen, Jaco * 2 Feb 1970
14165    k1    Viljoen, Jaco * 29 Apr 1985
17458    m2    Viljoen, Jaco * 9 Aug 1972
18448    k3    Viljoen, Jaco * 25 Feb 1976
19553    m1    Viljoen, Jaco * 6 Mrt 1997
27575    k2    Viljoen, Jaco * 22 Apr 1979
29575    d1    Viljoen, Jaco * 17 Mei 1985
29109    e1    Viljoen, Jaco Johan * 16 Mrt 1991
6119    i2    Viljoen, Jacob
7634    k3    Viljoen, Jacob * 7 Sep 1969
16112    k5    Viljoen, Jacob * 29 Jun 1956
22134    i4    Viljoen, Jacob * 21 Mrt 1928
23007    j2    Viljoen, Jacob
23096    i2    Viljoen, Jacob
18720    j2    Viljoen, Jacob (Japie)
17071    k8    Viljoen, Jacob Adriaan * 1 Mei 1953
31142    d3    Viljoen, Jacob Christoffel Cornelius * 13 Feb 1969
14665    f7    Viljoen, Jacob Christoffel Jacobus * ca 1836
20231    j2    Viljoen, Jacob Coenraad (Japie) * 3 Apr 1922
20317    j2    Viljoen, Jacob Coenraad (Japie) * 28 Mrt 1937
23963    i4    Viljoen, Jacob de Vos de Villiers * 3 Aug 1903
23391    j3    Viljoen, Jacob Gabriel * 2 Jul 1953
23390    k3    Viljoen, Jacob Gabriël * 20 Jul 1986
22004    h6    Viljoen, Jacob Jacobus * 14 Sep 1880
13522    h10    Viljoen, Jacob Jan Hendrik * 10 Apr 1886
6708    k6    Viljoen, Jacob Johannes * 1 Apr 1964
35926        Viljoen, Jacob Johannes * ca 1840
29051    a7    Viljoen, Jacob Johannes * 20 Jun 1863
29056    c1    Viljoen, Jacob Johannes * ca 1925
29061    b3    Viljoen, Jacob Johannes * 10 Nov 1905
29063    c1    Viljoen, Jacob Johannes * 2 Aug 1928
29070    d2    Viljoen, Jacob Johannes * 13 Sep 1953
29191    b5    Viljoen, Jacob Johannes * ca 1902
29106    d5    Viljoen, Jacob Johannes (Jack) * 3 Apr 1959
773    h4    Viljoen, Jacob Louis * 18 Apr 1874
758    h5    Viljoen, Jacob Marthinus * 1868
18144    l1    Viljoen, Jacob Nicolaas Johannes * 21 Sep 1969
18153    l2    Viljoen, Jacob Nicolaas Johannes * 2 Mei 1975
18157    k4    Viljoen, Jacob Nicolaas Johannes (Jaap) * 29 Okt 1954
18138    j6    Viljoen, Jacob Nicolaas Johannes (Japie) * 13 Aug 1914
34994    a1586    Viljoen, Jacob Pieter * ca 1897
7112    m2    Viljoen, Jacob Stefanus Claassens
7107    k2    Viljoen, Jacob Stephanus Claassens * 11 Apr 1923
2087    j3    Viljoen, Jacoba * 19 Okt 1945
5763    i1    Viljoen, Jacoba * ca 1940
8115    h3    Viljoen, Jacoba * ca 1878
12027    j2    Viljoen, Jacoba * 31 Mei 1947
19161    j2    Viljoen, Jacoba * 6 Apr 1942
10123    h1    Viljoen, Jacoba (Koba) * ca 1891
18718    j1    Viljoen, Jacoba (Kotie)
3451    g2    Viljoen, Jacoba Adriana * 23 Nov 1828
5793    i2    Viljoen, Jacoba Adriana * 27 Feb 1913
12056    i7    Viljoen, Jacoba Adriana * 4 Aug 1917
19735    i4    Viljoen, Jacoba Adriana * 31 Mei 1894
19290    k6    Viljoen, Jacoba Adriana (Kobie) * 9 Aug 1976
13724    k2    Viljoen, Jacoba Alberta * 17 Jun 1973
10111    g5    Viljoen, Jacoba Aletta * 17 Jan 1857
11001    g5    Viljoen, Jacoba Aletta * 21 Okt 1883
453    i1    Viljoen, Jacoba Catharina * 28 Apr 1883
16096    j4    Viljoen, Jacoba Catharina * 26 Nov 1913
24577    j1    Viljoen, Jacoba Catharina * 3 Feb 1919
6083    g5    Viljoen, Jacoba Christina * 5 Feb 1837
6170    h8    Viljoen, Jacoba Christina * 11 Mei 1892
8823    f6    Viljoen, Jacoba Christina * 14 Jan 1824
6077    h5    Viljoen, Jacoba Christine * 1864
2078    i1    Viljoen, Jacoba Cornelia * 24 Nov 1912
29632    b1    Viljoen, Jacoba Cornelia * 16 Aug 1901
34958    b3    Viljoen, Jacoba Cornelia * 13 Aug 1897
2032    j7    Viljoen, Jacoba Dorothea * ca 1944
1836    h9    Viljoen, Jacoba Dorothea Cornelia * ca 1897
10290    g9    Viljoen, Jacoba Elisabeth * ca 1869
8455    i7    Viljoen, Jacoba Elizabeth * 16 Jul 1916
21043    k1    Viljoen, Jacoba Elizabeth * 20 Feb 1998
18238    i9    Viljoen, Jacoba Frederika * 24 Mei 1921
25382    j1    Viljoen, Jacoba Gertruida * 24 Feb 1930
7557    g5    Viljoen, Jacoba Helena * 15 Jul 1836
9238    j2    Viljoen, Jacoba Hendrieka * 16 Nov 1949
9249    i8    Viljoen, Jacoba Hendrieka * 14 Aug 1927
16161    i5    Viljoen, Jacoba Johanna * 10 Jun 1896
19683    i5    Viljoen, Jacoba Johanna * ca 1892
19718    i8    Viljoen, Jacoba Johanna * 24 Nov 1892
19725    h7    Viljoen, Jacoba Johanna * 13 Aug 1859
19737    i5    Viljoen, Jacoba Johanna * 15 Okt 1896
20165    i3    Viljoen, Jacoba Johanna * 3 Sep 1886
20215    k3    Viljoen, Jacoba Johanna (Jacobi) * 10 Okt 1947
14178    j8    Viljoen, Jacoba Johanna (Jakkie) * 27 Des 1968
14086    i2    Viljoen, Jacoba Johanna (Suster) * 16 Apr 1906
22341    j4    Viljoen, Jacoba Johanna Aletta (Coba) * 17 Aug 1953
27750    h10    Viljoen, Jacoba Johanna Jordaan * 23 Jun 1913
26016    j1    Viljoen, Jacoba Johanna Maria * 20 Nov 1950
15503    i1    Viljoen, Jacoba Johanna Petronella Cornelia * 27 Feb 1909
26476    h5    Viljoen, Jacoba Jordina * 31 Mei 1897
6302    j2    Viljoen, Jacoba Lodewieka Johanna * 21 Jul 1899
6324    i5    Viljoen, Jacoba Lodewika Johanna (Kotie) * 11 Sep 1874
12113    f9    Viljoen, Jacoba Magdalena * 1 Jan 1809
12858        --ditto--
16008    g5    Viljoen, Jacoba Magdalena * 27 Nov 1865
10143    h5    Viljoen, Jacoba Magdalena (Lena) * 1900
17685    k1    Viljoen, Jacoba Magdalena (Pattie) * ca 1926
12863    g2    Viljoen, Jacoba Magdalena Jacomina * 18 Jul 1832
17861    l1    Viljoen, Jacoba Margaretha (Kobie) * 15 Jun 1967
5220    h6    Viljoen, Jacoba Maria * 9 Jul 1888
6178    f7    Viljoen, Jacoba Maria * 12 Jun 1821
13887    i1    Viljoen, Jacoba Maria * 5 Mrt 1885
22908    j1    Viljoen, Jacoba Maria
28404    j2    Viljoen, Jacoba Maria * 1 Sep 1942
4558    l3    Viljoen, Jacoba Maria (Ria) * 4 Jul 1960
23478    k2    Viljoen, Jacoba Martjie Maria * 5 Jul 1967
19045    h1    Viljoen, Jacoba Paulina * ca 1890
23717    j13    Viljoen, Jacoba Petro * 28 Jan 1929
2351    j1    Viljoen, Jacoba Petronella * 9 Nov 1949
12622    i7    Viljoen, Jacoba Petronella * 1 Okt 1892
12782    k1    Viljoen, Jacoba Petronella * 20 Okt 1953
33615    d2    Viljoen, Jacoba Petronella * 19 Jan 1930
33192    c2    Viljoen, Jacoba Petronella Hendrina * 13 Jan 1951
33195    c5    Viljoen, Jacoba Petronella Hendrina * 11 Feb 1955
8577    j6    Viljoen, Jacoba Philippa * 20 Jan 1946
14664    f6    Viljoen, Jacoba Pieternella * 30 Sep 1834
10853    h12    Viljoen, Jacoba Sophia * 13 Sep 1904
29247    c1    Viljoen, Jacoba Stephina * 2 Apr 1908
4118    h11    Viljoen, Jacoba Susanna (Kotie) * 28 Jul 1884
27795    g4    Viljoen, Jacoba Susanna Maria (Kootjie) * 25 Jul 1864
6260    i8    Viljoen, Jacoba Susara * 13 Nov 1917
14860    h3    Viljoen, Jacoba Susara Barendina * 28 Jul 1871
5826    h6    Viljoen, Jacoba Visser * 15 Aug 1894
2184    f2    Viljoen, Jacoba Wilhelmina ~ 5 Jan 1800
2587    h11    Viljoen, Jacoba Wilhelmina * 18 Jun 1886
2690    h7    Viljoen, Jacoba Wilhelmina * 10 Jun 1882
2764    g5    Viljoen, Jacoba Wilhelmina * 4 Aug 1851
2774    h3    Viljoen, Jacoba Wilhelmina * ca 1879
2778    i2    Viljoen, Jacoba Wilhelmina * 23 Jul 1917
2790    i1    Viljoen, Jacoba Wilhelmina * 1 Aug 1919
3367    g5    Viljoen, Jacoba Wilhelmina * 21 Des 1855
5113    j3    Viljoen, Jacoba Wilhelmina * ca 1920
9236    j1    Viljoen, Jacoba Wilhelmina * 16 Aug 1945
13570    j3    Viljoen, Jacoba Wilhelmina * 5 Sep 1917
31605    b1    Viljoen, Jacobs * 1907
3514    i3    Viljoen, Jacobus * ca 1913
4313    h6    Viljoen, Jacobus * ca 1871
5084    i3    Viljoen, Jacobus * ca 1916
6517    i3    Viljoen, Jacobus * 16 Feb 1906
11064    h2    Viljoen, Jacobus
15500    i2    Viljoen, Jacobus
22304    i6    Viljoen, Jacobus * ca 1926
24659    k1    Viljoen, Jacobus * 28 Apr 1960
24661    j2    Viljoen, Jacobus * 12 Jul 1936
30880    a390    Viljoen, Jacobus
29474    b3    Viljoen, Jacobus (Kobie) Arnoldus Stofbergh * 6 Jun 1977
25092    k1    Viljoen, Jacobus (Kobus)
21188    k3    Viljoen, Jacobus (Koos) * 29 Jan 1981
33722    a1192    Viljoen, Jacobus (Koos) * ca 1930
22723    k6    Viljoen, Jacobus Abraham * 9 Sep 1971
6779    j6    Viljoen, Jacobus Adriaan * 16 Jun 1911
15547    i1    Viljoen, Jacobus Adriaan * 8 Apr 1944
25554    i7    Viljoen, Jacobus Adriaan * 29 Sep 1905
3699    i5    Viljoen, Jacobus Adriaan (Boet) * 13 Jun 1926
4311    j3    Viljoen, Jacobus Albertus * ca 1926
15831    h1    Viljoen, Jacobus Albertus van Zyl * 21 Feb 1877
2505    i6    Viljoen, Jacobus Andries * 20 Mrt 1898
30154        --ditto--
14059    i3    Viljoen, Jacobus Andries Wynand * 15 Mrt 1910
26595    j3    Viljoen, Jacobus Arnoldus * 21 Mei 1963
28411    j4    Viljoen, Jacobus Arnoldus Stofberg * 29 Des 1946
28425    i4    Viljoen, Jacobus Arnoldus Stofberg * 17 Feb 1913
28433    k3    Viljoen, Jacobus Arnoldus Stofberg * 6 Jun 1976
25076    h3    Viljoen, Jacobus Bruwer * 1888
35307    b1    Viljoen, Jacobus Christiaan ~ 26 Des 1926
26180    i3    Viljoen, Jacobus Christoffel Greyvenstein * ca 1911
26176    h1    Viljoen, Jacobus Christoffel Louw * ca 1885
24369    j2    Viljoen, Jacobus Conradie (Koos) * 10 Okt 1935
28988    c3    Viljoen, Jacobus Cornelis * ca 1905
14163    j5    Viljoen, Jacobus Cornelius * 29 Jun 1957
26399    i4    Viljoen, Jacobus Delport * 7 Aug 1935
939    k6    Viljoen, Jacobus Eduard (Eddie) * 9 Aug 1957
5966    h6    Viljoen, Jacobus Erasmus * 7 Mei 1920
28978    e1    Viljoen, Jacobus Ernst * 17 Mrt 1980
28967    c10    Viljoen, Jacobus Ernst Lodewikus (Koos) * 7 Okt 1908
1289    g15    Viljoen, Jacobus Francois * 20 Jan 1863
28322    i6    Viljoen, Jacobus Francois Jordaan * 5 Jun 1911
4835    k2    Viljoen, Jacobus Frederick * 11 Nov 1959
16911    l3    Viljoen, Jacobus Frederick * 31 Jul 1973
17550    k1    Viljoen, Jacobus Frederick * 16 Jul 1949
17772    m1    Viljoen, Jacobus Frederick * 18 Jan 2011
18205    j1    Viljoen, Jacobus Frederick * 12 Sep 1927
17807    l3    Viljoen, Jacobus Frederick (Boesjan) * 22 Nov 1961
17865    l2    Viljoen, Jacobus Frederick (Koos) * 1 Sep 1970
17902    k1    Viljoen, Jacobus Frederick (Koos) * 5 Jan 1947
17681    i6    Viljoen, Jacobus Frederick (Kotie) * 30 Nov 1882
17789    j5    Viljoen, Jacobus Frederick (Kotie) * 16 Jun 1913
17931    l4    Viljoen, Jacobus Frederick (Kotie) * 8 Sep 1981
17918    k1    Viljoen, Jacobus Frederick (Kowie) * 8 Jun 1951
460    i3    Viljoen, Jacobus Frederik * 14 Des 1886
13635    j2    Viljoen, Jacobus Frederik * 16 Mrt 1934
13845    i6    Viljoen, Jacobus Frederik * 8 Des 1908
16066    k4    Viljoen, Jacobus Frederik * 22 Jul 1938
17535    i11    Viljoen, Jacobus Frederik * 8 Sep 1890
17557    k2    Viljoen, Jacobus Frederik * 30 Mrt 1956
17558    j7    Viljoen, Jacobus Frederik * 28 Okt 1928
17561    k2    Viljoen, Jacobus Frederik * 30 Mrt 1956
17564    h3    Viljoen, Jacobus Frederik * 2 Aug 1843
17592    j7    Viljoen, Jacobus Frederik * 26 Apr 1915
17954    h5    Viljoen, Jacobus Frederik * 20 Des 1847
17964    j4    Viljoen, Jacobus Frederik * 18 Aug 1898
17981    i4    Viljoen, Jacobus Frederik * ca 1876
17985    j3    Viljoen, Jacobus Frederik * 9 Mei 1901
18189    i7    Viljoen, Jacobus Frederik * 25 Feb 1911
18197    h9    Viljoen, Jacobus Frederik * 15 Nov 1878
18234    i6    Viljoen, Jacobus Frederik * 17 Sep 1911
17893    k1    Viljoen, Jacobus Frederik (Frikkie) * 22 Mei 1947
3161    k2    Viljoen, Jacobus Frederik (Jaco) * 30 Mei 1976
17706    m1    Viljoen, Jacobus Frederik (Jaco) * 29 Mei 1982
17709    l3    Viljoen, Jacobus Frederik (Kobie) * 3 Jan 1967
17696    k3    Viljoen, Jacobus Frederik (Koos) * 25 Mrt 1930
440    g1    Viljoen, Jacobus Frederik (Kootjie) * 8 Feb 1829
17811    m2    Viljoen, Jacobus Frederik (Kosie) * 16 Apr 1986
17792    k1    Viljoen, Jacobus Frederik (Kotie, Koos) * 4 Sep 1932
13872    h3    Viljoen, Jacobus Frederikus * 4 Feb 1877
17840    l1    Viljoen, Jacobus Fredrick (Kobus) * 11 Jul 1959
17768    k4    Viljoen, Jacobus Fredrik (Koos) * 30 Mrt 1949
15518    i2    Viljoen, Jacobus Gabriel * 5 Jul 1928
15497    h8    Viljoen, Jacobus Gabriel Johannes * 25 Jan 1880
15512    g5    Viljoen, Jacobus Gabriel Johannes * 4 Jan 1847
15535    i4    Viljoen, Jacobus Gabriel Johannes * 12 Mrt 1929
8063    g2    Viljoen, Jacobus Gerhardus * 17 Jun 1842
8067    i1    Viljoen, Jacobus Gerhardus
8091    k1    Viljoen, Jacobus Gerhardus * 20 Jan 1983
8196    h5    Viljoen, Jacobus Gerhardus * ca 1886
8089    j3    Viljoen, Jacobus Gerhardus (Kobus) * 27 Okt 1941
8073    i2    Viljoen, Jacobus Gerhardus (Kokkie) * 11 Jun 1898
16979    k6    Viljoen, Jacobus Gerhardus (Koos) * 16 Jun 1967
11301        Viljoen, Jacobus Gerhardus Petrus * 27 Jun 1885
11376    g13    --ditto--
9231    i2    Viljoen, Jacobus Gideon * 30 Mei 1916
8978    j2    Viljoen, Jacobus Gysbert * 31 Aug 1935
12716    i7    Viljoen, Jacobus Hendrik * 25 Jul 1930
18270    i2    Viljoen, Jacobus Hendrik * 28 Mrt 1917
33261    a1042    Viljoen, Jacobus Hendrik * 7 Jun 1916
5475    i2    Viljoen, Jacobus Hendrik Wessel Francois * 9 Aug 1939
11785    i9    Viljoen, Jacobus Hendrikus * 5 Mrt 1911
18127    k2    Viljoen, Jacobus Hendrikus (Boetie) * 22 Jan 1939
14854    i5    Viljoen, Jacobus Izak * 1 Sep 1899
404    i2    Viljoen, Jacobus Johannes * 13 Jan 1897
5940    g7    Viljoen, Jacobus Johannes * 30 Aug 1871
9675    h3    Viljoen, Jacobus Johannes * 17 Okt 1888
9679    j1    Viljoen, Jacobus Johannes * 25 Jan 1946
9715    i1    Viljoen, Jacobus Johannes * 6 Okt 1928
10652    j2    Viljoen, Jacobus Johannes * ca 1959
17006    i1    Viljoen, Jacobus Johannes * 23 Mei 1875
17012    j2    Viljoen, Jacobus Johannes * 19 Okt 1903
21832    k3    Viljoen, Jacobus Johannes * 16 Apr 1968
22009    j1    Viljoen, Jacobus Johannes * 6 Apr 1934
22323    g8    Viljoen, Jacobus Johannes * 7 Aug 1868
22327    i1    Viljoen, Jacobus Johannes * 27 Aug 1916
22334    k2    Viljoen, Jacobus Johannes * 7 Des 1971
22360    h6    Viljoen, Jacobus Johannes * 1910
23866    i5    Viljoen, Jacobus Johannes * 8 Aug 1884
23876    h4    Viljoen, Jacobus Johannes * 15 Jan 1859
24122    g4    Viljoen, Jacobus Johannes * 20 Apr 1832
24526        --ditto--
24135    i2    Viljoen, Jacobus Johannes * 16 Jun 1888
24157    h5    Viljoen, Jacobus Johannes * 13 Jan 1861
24165    i2    Viljoen, Jacobus Johannes * 27 Des 1894
24175    k1    Viljoen, Jacobus Johannes * 4 Feb 1955
24196    j7    Viljoen, Jacobus Johannes * 6 Okt 1936
24217    j4    Viljoen, Jacobus Johannes * 28 Jul 1932
25226    h7    Viljoen, Jacobus Johannes * 10 Feb 1891
26133    i3    Viljoen, Jacobus Johannes * 17 Jul 1935
26135    j1    Viljoen, Jacobus Johannes * 25 Des 1958
26152    h8    Viljoen, Jacobus Johannes * 23 Sep 1897
26162    j1    Viljoen, Jacobus Johannes * 15 Jan 1971
26172    j1    Viljoen, Jacobus Johannes * 21 Feb 1963
26261    g4    Viljoen, Jacobus Johannes * 1 Mrt 1847
26274    f5    Viljoen, Jacobus Johannes * 21 Nov 1819
26283    h2    Viljoen, Jacobus Johannes * 4 Sep 1897
26315    h1    Viljoen, Jacobus Johannes * 2 Feb 1898
26319    i1    Viljoen, Jacobus Johannes * 29 Des 1938
26349    h3    Viljoen, Jacobus Johannes * 3 Jan 1896
26355    j1    Viljoen, Jacobus Johannes * 18 Jun 1970
26361    i5    Viljoen, Jacobus Johannes * 8 Jan 1933
26401    j1    Viljoen, Jacobus Johannes * 13 Mei 1974
26424    h4    Viljoen, Jacobus Johannes * 11 Jul 1901
27635    g7    Viljoen, Jacobus Johannes * 8 Sep 1857
27641    i2    Viljoen, Jacobus Johannes * 8 Okt 1936
27659    i1    Viljoen, Jacobus Johannes * 14 Mrt 1933
27667    h3    Viljoen, Jacobus Johannes
27754    g5    Viljoen, Jacobus Johannes * 18 Mrt 1869
28130    f12    Viljoen, Jacobus Johannes * 7 Jul 1847
28142    h2    Viljoen, Jacobus Johannes * 28 Mrt 1916
35971    d6    Viljoen, Jacobus Johannes * 15 Sep 1909
26170    i4    Viljoen, Jacobus Johannes (Jan) * 20 Jun 1939
14366    i7    Viljoen, Jacobus Johannes (Japie) * 7 Mrt 1950
28168    j1    Viljoen, Jacobus Johannes (Johan) * ca 1965
26158    j2    Viljoen, Jacobus Johannes (Kleinjan) * 16 Mrt 1954
16548    k6    Viljoen, Jacobus Johannes (Koos) * 15 Sep 1968
26313    g4    Viljoen, Jacobus Johannes (Koos) * 19 Mei 1863
26386    h3    Viljoen, Jacobus Johannes (Koos) * 14 Aug 1898
21616    h3    Viljoen, Jacobus Johannes Delport * 25 Mei 1904
23273    k2    Viljoen, Jacobus Johannes Eksteen (Kosie) * 11 Jan 1963
24290    i5    Viljoen, Jacobus Johannes Frederik * 11 Aug 1913
16880    k4    Viljoen, Jacobus Johannes Gerhardus * 4 Apr 1957
16891    i3    Viljoen, Jacobus Johannes Gerhardus * 1886
34765    b1    Viljoen, Jacobus Johannes Gerhardus * 24 Sep 1943
16987    j4    Viljoen, Jacobus Johannes Gerhardus (Kobus) * 26 Nov 1929
20247    m2    Viljoen, Jacobus Johannes Grobler * 28 Aug 2010
20242    k2    Viljoen, Jacobus Johannes Grobler (Cobus) * 18 Mrt 1956
20244    l1    Viljoen, Jacobus Johannes Grobler (Cobus) * 29 Feb 1980
20235    j3    Viljoen, Jacobus Johannes Grobler (Kobie) * 17 Des 1923
20201    i2    Viljoen, Jacobus Johannes Grobler (Koos) * 3 Nov 1893
25770    h3    Viljoen, Jacobus Johannes Hugo * 27 Nov 1873
26478    h6    Viljoen, Jacobus Johannes Jordaan * 13 Jan 1899
27702    f5    Viljoen, Jacobus Johannes Jordaan * 30 Sep 1823
27706    h1    Viljoen, Jacobus Johannes Jordaan * 7 Aug 1891
27715    h1    Viljoen, Jacobus Johannes Jordaan * 9 Jul 1894
10001    h5    Viljoen, Jacobus Joubert * 11 Des 1883
28254    i4    Viljoen, Jacobus Laubscher * 7 Des 1906
22403    g5    Viljoen, Jacobus Lucas * ca 1869
15775    j2    Viljoen, Jacobus Marais * 7 Apr 1959
20875    j8    Viljoen, Jacobus Marius * 22 Jul 1966
19506    g12    Viljoen, Jacobus Marthinus * 5 Mei 1862
19513    h6    Viljoen, Jacobus Marthinus * ca Jan 1894
23054    j2    Viljoen, Jacobus Marthinus * 20 Apr 1922
23321    i6    Viljoen, Jacobus Marthinus * 26 Aug 1902
27082    h11    Viljoen, Jacobus Marthinus * 24 Mei 1879
13564    i2    Viljoen, Jacobus Martinus Steyn * 31 Mei 1881
5015    i3    Viljoen, Jacobus Mattheus * 13 Aug 1910
5020    j3    Viljoen, Jacobus Mattheus * 11 Jun 1940
306    j2    Viljoen, Jacobus Nicolaas * 21 Nov 1930
26159    j3    Viljoen, Jacobus Nicolaas (Jabus) * 1958
31719    a603    Viljoen, Jacobus October
18928    i5    Viljoen, Jacobus Paulus * 4 Feb 1914
3726    h10    Viljoen, Jacobus Petrus * 26 Okt 1917
6235    j5    Viljoen, Jacobus Petrus * 20 Jun 1935
11109    f5    Viljoen, Jacobus Petrus * 23 Feb 1834
11124    h5    Viljoen, Jacobus Petrus * 24 Jun 1901
11149    g8    Viljoen, Jacobus Petrus * 28 Aug 1881
15068    g6    Viljoen, Jacobus Petrus * 30 Jul 1857
15072    i1    Viljoen, Jacobus Petrus * 3 Aug 1907
15078    i7    Viljoen, Jacobus Petrus * 3 Apr 1925
15081    h3    Viljoen, Jacobus Petrus * 23 Sep 1890
15083    i1    Viljoen, Jacobus Petrus * 25 Jun 1911
17079    j5    Viljoen, Jacobus Petrus * 23 Jun 1911
21197    k4    Viljoen, Jacobus Petrus * 26 Feb 1986
22438    d5    Viljoen, Jacobus Petrus ~ 22 Apr 1753
24523    f6    Viljoen, Jacobus Petrus * 6 Des 1807
27103        --ditto--
24648    g4    Viljoen, Jacobus Petrus * 18 Mrt 1843
24653    h2    Viljoen, Jacobus Petrus * 9 Sep 1869
24655    i1    Viljoen, Jacobus Petrus * 28 Okt 1897
24663    k1    Viljoen, Jacobus Petrus * 9 Sep 1961
24871    h8    Viljoen, Jacobus Petrus * 24 Jul 1875
25062    g9    Viljoen, Jacobus Petrus * 18 Feb 1854
25277    e3    Viljoen, Jacobus Petrus ~ 2 Okt 1779
25280    f1    Viljoen, Jacobus Petrus * 15 Jan 1802
25284    h1    Viljoen, Jacobus Petrus * 24 Sep 1858
25287    i1    Viljoen, Jacobus Petrus * 6 Feb 1889
25290    j1    Viljoen, Jacobus Petrus * 30 Jan 1928
25302    i2    Viljoen, Jacobus Petrus * 11 Sep 1896
25330    h2    Viljoen, Jacobus Petrus * 26 Jul 1868
25348    j3    Viljoen, Jacobus Petrus * 12 Sep 1932
25397    m4    Viljoen, Jacobus Petrus * 21 Okt 2009
25454    h1    Viljoen, Jacobus Petrus * 4 Apr 1864
25607    i8    Viljoen, Jacobus Petrus * 30 Mei 1913
25618    k1    Viljoen, Jacobus Petrus * 16 Apr 1967
25623    k1    Viljoen, Jacobus Petrus * 30 Des 1976
25713    g3    Viljoen, Jacobus Petrus * 3 Sep 1830
25766    g4    Viljoen, Jacobus Petrus * 21 Apr 1847
26081    f3    Viljoen, Jacobus Petrus * 3 Feb 1815
26759    f3    Viljoen, Jacobus Petrus * 7 Jan 1813
26850    i3    Viljoen, Jacobus Petrus * 24 Des 1911
26928    f1    Viljoen, Jacobus Petrus * 2 Nov 1810
27124    h7    Viljoen, Jacobus Petrus * 13 Apr 1884
27162    g4    Viljoen, Jacobus Petrus * 18 Mei 1855
27167    h4    Viljoen, Jacobus Petrus * ca 1893
27501    f1    Viljoen, Jacobus Petrus * 17 Jan 1813
27770    g8    Viljoen, Jacobus Petrus * 31 Des 1875
27961    g5    Viljoen, Jacobus Petrus * 6 Okt 1858
28004    h2    Viljoen, Jacobus Petrus * 20 Jan 1894
28137    g2    Viljoen, Jacobus Petrus * 16 Jul 1868
28144    i1    Viljoen, Jacobus Petrus * 20 Feb 1941
28598    g4    Viljoen, Jacobus Petrus * 24 Mrt 1849
28612    h3    Viljoen, Jacobus Petrus * 16 Jan 1881
29896    b1    Viljoen, Jacobus Petrus * 21 Aug 1921
29898    c1    Viljoen, Jacobus Petrus * 8 Jul 1951
29900    d1    Viljoen, Jacobus Petrus * 9 Sep 1973
34908    c3    Viljoen, Jacobus Petrus * ca 1950
34929    a1572    Viljoen, Jacobus Petrus * ca 1865
25621    j3    Viljoen, Jacobus Petrus (Koos) * 18 Mei 1944
28294    i8    Viljoen, Jacobus Petrus (Piet * 25 Des 1920
25282    g1    Viljoen, Jacobus Petrus (Piet) * 12 Aug 1827
26859    k2    Viljoen, Jacobus Petrus (Piet) * 31 Mei 1959
26563        Viljoen, Jacobus Petrus (Pieter) * 8 Aug 1869
26763    h1    --ditto--
27944    e13    Viljoen, Jacobus Petrus Christoffel * 22 Jul 1796
2101    i7    Viljoen, Jacobus Petrus Cornelus * 26 Nov 1924
15376    i6    Viljoen, Jacobus Petrus Fourie (Koos) * 20 Sep 1896
27946    f1    Viljoen, Jacobus Petrus Francois * 22 Sep 1818
24692    i4    Viljoen, Jacobus Petrus Gerhardus * 11 Des 1919
6048    g2    Viljoen, Jacobus Petrus Johannes * 6 Jul 1831
24620    h2    Viljoen, Jacobus Petrus Johannes Stefanus * 20 Jun 1869
24624    j1    Viljoen, Jacobus Petrus Johannes Stefanus * 20 Mei 1929
24626    k1    Viljoen, Jacobus Petrus Johannes Stefanus * 26 Jan 1954
24646    i3    Viljoen, Jacobus Petrus Johannes Stefanus * 11 Okt 1903
24641    j5    Viljoen, Jacobus Petrus Johannes Stephanus * ca 1940
15392    k2    Viljoen, Jacobus Petrus Septimus * 23 Mrt 1966
15420    j7    Viljoen, Jacobus Petrus Septimus (Seppie) * 9 Mei 1942
11152    h1    Viljoen, Jacobus Petrus Tertius * 11 Des 1906
22725    i4    Viljoen, Jacobus Petrus Willem * 20 Des 1899
22734    k3    Viljoen, Jacobus Petrus Willem * 29 Okt 1983
8564    i4    Viljoen, Jacobus Philippus * 20 Mei 1895
14190    k2    Viljoen, Jacobus Philippus * 16 Jun 1981
17391    j6    Viljoen, Jacobus Philippus * 8 Jan 1928
17396    k4    Viljoen, Jacobus Philippus * 5 Mei 1960
18539    h7    Viljoen, Jacobus Philippus * 14 Sep 1879
14183    i10    Viljoen, Jacobus Philippus (Koos Kiep) * 21 Mei 1927
16970    l2    Viljoen, Jacobus Remerus Verster * 3 Jan 1985
16981    l1    Viljoen, Jacobus Rudolf (Dolfie) * 10 Feb 1993
5645    i6    Viljoen, Jacobus Schalk * 26 Aug 1914
11683    h3    Viljoen, Jacobus Schalk * 3 Jan 1859
11695    j2    Viljoen, Jacobus Schalk * 22 Aug 1916
11697    i3    Viljoen, Jacobus Schalk
11767    i8    Viljoen, Jacobus Schalk
12075    h9    Viljoen, Jacobus Schalk * 17 Okt 1888
23398    i7    Viljoen, Jacobus Schalk Kok * 18 Nov 1915
23376    i5    Viljoen, Jacobus Schalk Willem * 31 Aug 1909
2298    i14    Viljoen, Jacobus Stephanus * 1 Jun 1909
27382    i2    Viljoen, Jacobus Stephanus * 12 Nov 1947
27921    g3    Viljoen, Jacobus Stephanus * 20 Mrt 1869
27923    h1    Viljoen, Jacobus Stephanus
3527    h5    Viljoen, Jacobus Stephanus Johannes * 7 Feb 1884
24570    h3    Viljoen, Jacobus Strydom * 30 Jan 1870
24588    j4    Viljoen, Jacobus Strydom * 25 Feb 1926
24592    k3    Viljoen, Jacobus Strydom * 18 Des 1956
24598    j2    Viljoen, Jacobus Strydom * ca 1926
24605    i6    Viljoen, Jacobus Strydom * 3 Jul 1910
24608    j1    Viljoen, Jacobus Strydom * 20 Aug 1944
21576    i5    Viljoen, Jacobus Thomas (Tommy) * 23 Apr 1942
2598    j1    Viljoen, Jacobus Wilhelm * 21 Aug 1948
13115    k2    Viljoen, Jacobus Wilhelmus * 8 Jan 1971
12973    j2    Viljoen, Jacobus Willem * 18 Okt 1945
6358    i2    Viljoen, Jacobus Willem Schalk * 15 Aug 1877
6366    j4    Viljoen, Jacobus Willem Schalk * 12 Apr 1916
6368    k1    Viljoen, Jacobus Willem Schalk * 30 Okt 1944
6372    l2    Viljoen, Jacobus Willem Schalk * 28 Jul 1971
12963    h6    Viljoen, Jacobus Willem Schalk * 27 Aug 1880
1042    k2    Viljoen, Jacobus William (Willem) * 3 Nov 1952
26324    j4    Viljoen, Jacolene * 6 Okt 1972
12681    k2    Viljoen, Jacoline * 15 Nov 1978
22970    l3    Viljoen, Jacoline * 29 Okt 1982
16155    l1    Viljoen, Jacomi * 8 Apr 1981
4046    k2    Viljoen, Jacomiena Adriana * 2 Des 1965
1680    j1    Viljoen, Jacomiena Elizabeth * 13 Jul 1933
2967    h7    Viljoen, Jacomina * ca 1878
20892    h10    Viljoen, Jacomina
25550    i3    Viljoen, Jacomina
4067    k4    Viljoen, Jacomina Adriana (Riana) * 18 Mrt 1977
13739    i2    Viljoen, Jacomina Aletta * 1 Mei 1897
13740    i3    Viljoen, Jacomina Aletta * 14 Des 1898
699    h6    Viljoen, Jacomina Aletta (Jackie) * 4 Jul 1891
18890    j3    Viljoen, Jacomina Carolina Fredrika * 17 Jan 1931
12546    g10    Viljoen, Jacomina Catharina * 23 Okt 1841
8520    f2    Viljoen, Jacomina Catharina Susanna * 20 Jan 1813
9311        --ditto--
13906        --ditto--
21459    i5    Viljoen, Jacomina Christiana * 29 Nov 1923
12386    h7    Viljoen, Jacomina Christina * 7 Jul 1860
1913    h1    Viljoen, Jacomina Christina Jacoba * ca 1862
3064    j1    Viljoen, Jacomina Christina Jacoba * 14 Aug 1938
23002    j2    Viljoen, Jacomina Elisabeth
23012    j2    Viljoen, Jacomina Elisabeth * ca 1931
649    g8    Viljoen, Jacomina Elizabeth * 14 Sep 1841
5874    h1    Viljoen, Jacomina Elizabeth * 20 Mei 1887
6455    g5    Viljoen, Jacomina Elizabeth * 22 Des 1824
12069    i12    Viljoen, Jacomina Elizabeth * 16 Nov 1929
12330    k2    Viljoen, Jacomina Elizabeth * 18 Des 1969
22938    i3    Viljoen, Jacomina Elizabeth * 21 Feb 1885
12159    f3    Viljoen, Jacomina Elizabeth Adriana ~ 19 Aug 1798
3443    g5    Viljoen, Jacomina Hendriena Johanna * 15 Apr 1865
2046    h9    Viljoen, Jacomina Hendrina * ca 1886
2053    g7    Viljoen, Jacomina Hendrina * 25 Des 1842
2206    f4    Viljoen, Jacomina Hendrina * 14 Des 1802
2241    g3    Viljoen, Jacomina Hendrina * 10 Sep 1832
2407    h6    Viljoen, Jacomina Hendrina * ca 1890
30152        --ditto--
2583    h9    Viljoen, Jacomina Hendrina * 17 Apr 1881
2686    h5    Viljoen, Jacomina Hendrina * 26 Jul 1877
2867    h7    Viljoen, Jacomina Hendrina * 1899
2910    g9    Viljoen, Jacomina Hendrina
3083    h12    Viljoen, Jacomina Hendrina * ca 1886
3269    g6    Viljoen, Jacomina Hendrina * 29 Jan 1852
3311    h10    Viljoen, Jacomina Hendrina * ca 1897
3328    g2    Viljoen, Jacomina Hendrina * 22 Feb 1850
3397    h9    Viljoen, Jacomina Hendrina * 5 Feb 1887
4483    j3    Viljoen, Jacomina Hendrina Christiana (Ina) * 22 Jun 1952
2366    g4    Viljoen, Jacomina Hendrina Wilhelmina * 8 Aug 1844
2321    h3    Viljoen, Jacomina Hendrina Wilhelmina Christina (Mynie) * 9 Mei 1869
3381        --ditto--
6172    f5    Viljoen, Jacomina Jacoba ~ 15 Jan 1809
7526    f7    Viljoen, Jacomina Jacoba * 1 Okt 1808
7937    f1    Viljoen, Jacomina Jacoba * 1 Okt 1808
11487    h5    Viljoen, Jacomina Louisa * 11 Jul 1884
20786    h3    Viljoen, Jacomina Margaretha * 22 Jul 1873
4130    h13    Viljoen, Jacomina Margaretha (Skat, Mien) * 2 Jan 1888
650    g9    Viljoen, Jacomina Margaretha Aletta * 7 Sep 1844
3841    i4    Viljoen, Jacomina Margritha (Mien) * 30 Nov 1893
6040    f1    Viljoen, Jacomina Susanna * 16 Des 1801
9315    g3    Viljoen, Jacomina Susanna Catharina * 13 Des 1837
2411    g6    Viljoen, Jacomina Wilhelmina Hendrina * 1 Jan 1850
28548    k3    Viljoen, Jacorie Estelle * 19 Mei 1999
22538    k1    Viljoen, Jacquelin * 14 Jun 1929
10722    k4    Viljoen, Jacqueline * 24 Jun 1974
24694    j1    Viljoen, Jacqueline (Jackie) * 2 Nov 1947
24425    k2    Viljoen, Jacqueline (Jacqui) * 9 Aug 1969
15348    l1    Viljoen, Jacqueline (JJ) * 3 Apr 1984
7674    k4    Viljoen, Jacqueline Mary * 11 Apr 1984
10360    k2    Viljoen, Jacques * 26 Apr 1998
14711    j3    Viljoen, Jacques * 12 Feb 1973
17221    l1    Viljoen, Jacques * 30 Nov 1980
22966    m1    Viljoen, Jacques * 26 Nov 2002
23773    j2    Viljoen, Jacques * 3 Jul 1933
28413    k1    Viljoen, Jacques * 26 Sep 1979
1985    k1    Viljoen, Jacques Albert * 3 Apr 1969
27285    j2    Viljoen, Jacques Albertus * 15 Mei 1975
15366    k1    Viljoen, Jacques Andrew Nardus * 19 Aug 1968
15141    k1    Viljoen, Jacques Christoffel * 26 Mei 1976
28021    k2    Viljoen, Jacques Conrad * 7 Aug 1985
28971    e1    Viljoen, Jacques Eckener * 24 Des 1961
4362    k2    Viljoen, Jacques Francois * 10 Nov 1988
4908    k2    Viljoen, Jacques Menno * 29 Jan 1969
9500    k1    Viljoen, Jacques Pieter * 24 Sep 1974
26295    j2    Viljoen, Jacques Stephan du Toit * 15 Apr 1963
26455    j2    Viljoen, Jacques-Pierre * 11 Jun 1962
9054    j4    Viljoen, Jahn André * 16 Mrt 1971
11968    j3    Viljoen, Jakoba * 30 Mrt 1941
12613    i1    Viljoen, Jakoba Petronella * 21 Mei 1875
3644    g15    Viljoen, Jakobus * ca 1855
16313    j4    Viljoen, Jakobus * 13 Feb 1928
28261    k1    Viljoen, Jakobus * 12 Sep 1964
27278    h7    Viljoen, Jakobus Albertus * 13 Nov 1907
26460    i2    Viljoen, Jakobus Beukes
27566    j1    Viljoen, Jakobus de Bruyn (Kosie) * 12 Mei 1945
28544    j2    Viljoen, Jakobus Everhardus * 27 Jul 1957
18131    m1    Viljoen, Jakobus Hendrikus * 14 Nov 1989
8059    h7    Viljoen, Jakobus Johannes * ca 1886
20182    j2    Viljoen, Jakobus Johannes * 3 Aug 1932
26365    j1    Viljoen, Jakobus Johannes * 17 Des 1962
26394    j2    Viljoen, Jakobus Johannes * 19 Feb 1959
28164    h3    Viljoen, Jakobus Johannes (Koos) * 6 Des 1905
29352    b2    Viljoen, Jakobus Lodewicus * 1 Mei 1910
5006    j8    Viljoen, Jakobus Mattheus * 8 Mrt 1936
11370    g9    Viljoen, Jakobus Petrus * 25 Jul 1878
25416    j6    Viljoen, Jakobus Petrus (Piet) * 7 Jan 1944
11371    g10    Viljoen, Jakomina Louisa * 17 Okt 1879
16914    m2    Viljoen, Jaline * 10 Jan 2007
4378    i1    Viljoen, James
11304    h1    Viljoen, James * 17 Apr 1895
19440    i8    Viljoen, James * 16 Jul 1925
29791    b1    Viljoen, James * 9 Mei 1947
29860    b1    Viljoen, James * 1964
29862    c1    Viljoen, James * 17 Jan 1984
6020    h6    Viljoen, James Barry Munnik Hertzog * 12 Okt 1915
7151    j5    Viljoen, James Barry Munnik Hertzog * 20 Mei 1914
11320    i5    Viljoen, James Joseph * 24 Apr 1931
14557    i3    Viljoen, James Milne Bredenkamp * 18 Jun 1929
21556    h6    Viljoen, James Thomas Wait (Tom) * 15 Feb 1893
30519    b2    Viljoen, James Watt * 23 Mei 1959
7625    j3    Viljoen, James William * 14 Jan 1934
2162    i3    Viljoen, Jan
2183    h2    Viljoen, Jan
2363    [j1]    Viljoen, Jan * 22 Sep 1932
3447    f1    Viljoen, Jan ~ 13 Apr 1806
3469    h1    Viljoen, Jan * 20 Des 1853
3507    g7    Viljoen, Jan * 17 Apr 1841
3510    h2    Viljoen, Jan * 24 Nov 1871
3512    i1    Viljoen, Jan * ca 1909
3517    j1    Viljoen, Jan * 13 Apr 1947
3529    i1    Viljoen, Jan * ca 1910
4394    h11    Viljoen, Jan * ca 1894
4439    j5    Viljoen, Jan * 6 Mrt 1943
4806    i4    Viljoen, Jan
7036    i4    Viljoen, Jan * 17 Mei 1911
7041    j2    Viljoen, Jan * 19 Jan 1939
7934    e4    Viljoen, Jan ~ 8 Sep 1785
8239    i3    Viljoen, Jan * ca 1930
8306    g2    Viljoen, Jan * 25 Mei 1847
8791    i3    Viljoen, Jan * 18 Mei 1914
11613    i1    Viljoen, Jan
11863    j6    Viljoen, Jan * 7 Jul 1930
15440    i3    Viljoen, Jan
15488    k1    Viljoen, Jan
16212    i2    Viljoen, Jan
17655    k3    Viljoen, Jan * 1937
23028    j6    Viljoen, Jan
28648    f5    Viljoen, Jan * 8 Jan 1817
28663    g4    Viljoen, Jan * ca 1850
34519    b2    Viljoen, Jan * 18 Mrt 1969
7895    f9    Viljoen, Jan Abraham * 20 Des 1810
8032    h4    Viljoen, Jan Abraham * ca 1880
21928    g5    Viljoen, Jan Abraham * 5 Okt 1845
28881    a4    Viljoen, Jan Abraham Jacobus * 1844
28886    b3    Viljoen, Jan Abraham Jacobus * 27 Jun 1879
32824    a933    Viljoen, Jan Abraham Jacobus * ca 1870
32833    b2    Viljoen, Jan Abraham Jacobus * 20 Feb 1896
32837    c2    Viljoen, Jan Abraham Jacobus * 28 Jan 1929
33217    c6    Viljoen, Jan Abraham Jacobus * 27 Apr 1973
16179    h6    Viljoen, Jan Adriaan * 30 Mrt 1863
16195    j1    Viljoen, Jan Adriaan * 13 Mrt 1931
16203    i8    Viljoen, Jan Adriaan * 19 Feb 1905
21234    i2    Viljoen, Jan Adriaan (Jannie) * 23 Okt 1908
7165    j7    Viljoen, Jan Adriaan Venter * 4 Aug 1918
1470    h1    Viljoen, Jan Adriaan Wilhelmus * 9 Feb 1849
21237    j2    Viljoen, Jan Adrian * 19 Okt 1938
8870    h4    Viljoen, Jan Albert † 1933
8877    i4    Viljoen, Jan Albert
8888    g4    Viljoen, Jan Albert * ca 1848
8899    h3    Viljoen, Jan Albert * 1 Jul 1876
8901    i1    Viljoen, Jan Albert * 15 Okt 1914
8909    j1    Viljoen, Jan Albert * 4 Jan 1942
8917    j1    Viljoen, Jan Albert * 9 Okt 1943
8939    j2    Viljoen, Jan Albert * 1960
10676    i2    Viljoen, Jan Albert * 4 Feb 1948
14053    h2    Viljoen, Jan Albert * 14 Sep 1875
14066    i5    Viljoen, Jan Albert * 7 Apr 1914
14154    i9    Viljoen, Jan Albert * 19 Jul 1925
14161    k2    Viljoen, Jan Albert * 2 Mrt 1984
31233    c2    Viljoen, Jan Albert Diederick * 5 Mei 1958
1812    i6    Viljoen, Jan Albertus * 14 Mei 1911
1890    f1    Viljoen, Jan Albertus ~ 16 Sep 1798
1895    h1    Viljoen, Jan Albertus * 2 Jan 1845
1901    g2    Viljoen, Jan Albertus * 15 Mei 1824
1920    h4    Viljoen, Jan Albertus * 18 Feb 1867
1933    j1    Viljoen, Jan Albertus * 16 Feb 1923
1949    i6    Viljoen, Jan Albertus * 12 Apr 1908
2008    h1    Viljoen, Jan Albertus * 2 Jun 1870
2010    i1    Viljoen, Jan Albertus
2064    g9    Viljoen, Jan Albertus * 5 Des 1848
2073    h4    Viljoen, Jan Albertus * 10 Sep 1879
2123    i1    Viljoen, Jan Albertus * Feb 1912
2133    i1    Viljoen, Jan Albertus * 19 Mrt 1918
2146    h1    Viljoen, Jan Albertus * ca 1894
2179    i4    Viljoen, Jan Albertus * 28 Des 1954
3285    g8    Viljoen, Jan Albertus * 30 Mrt 1857
3300    h5    Viljoen, Jan Albertus * 23 Sep 1886
6955    h1    Viljoen, Jan Albertus * 11 Jul 1867
6959    j1    Viljoen, Jan Albertus * 30 Jul 1917
6962    k2    Viljoen, Jan Albertus * ca 1944
8016    g1    Viljoen, Jan Albertus * 23 Jul 1840
8039    i1    Viljoen, Jan Albertus * 8 Jan 1904
8058    i3    Viljoen, Jan Albertus
8200    h9    Viljoen, Jan Albertus * ca 1894
28754    b4    Viljoen, Jan Albertus * 23 Apr 1865
28758    d1    Viljoen, Jan Albertus * Sep 1909
28802    c2    Viljoen, Jan Albertus * 9 Mrt 1907
28987    c2    Viljoen, Jan Albertus * ca 1900
30102    b3    Viljoen, Jan Albertus * 18 Nov 1944
34890    b2    Viljoen, Jan Albertus * 16 Jul 1927
1965    j4    Viljoen, Jan Albertus William * 15 Mei 1940
5393    i3    Viljoen, Jan Alwyn * 28 Des 1932
4723    h6    Viljoen, Jan Andries * ca 1877
19095    i3    Viljoen, Jan Andries * 22 Mrt 1904
19124    j4    Viljoen, Jan Andries * 13 Des 1938
2400    i4    Viljoen, Jan Arnoldus * 10 Aug 1917
4778    i4    Viljoen, Jan Augusto * 21 Mei 1898
22829    j3    Viljoen, Jan Bastiaan * 31 Okt 1926
22817    h10    Viljoen, Jan Bastiaan Petrus Bernardus * 6 Jun 1862
17672    k3    Viljoen, Jan Botha * 27 Jun 1951
16614    i2    Viljoen, Jan Burgert * 23 Apr 1923
24035    i6    Viljoen, Jan C Bastiaan * 11 Nov 1912
3729    h1    Viljoen, Jan Christiaan * 17 Jun 1886
12049    k1    Viljoen, Jan Christiaan * 21 Jun 1971
12044    i6    Viljoen, Jan Christiaan Louis * 15 Jun 1915
12055    j3    Viljoen, Jan Christiaan Louis * 10 Okt 1953
3386    h2    Viljoen, Jan Christoffel * 3 Des 1871
18032    j3    Viljoen, Jan Christoffel * 16 Sep 1915
18038    l1    Viljoen, Jan Christoffel * 30 Okt 1971
19175    h5    Viljoen, Jan Christoffel * 17 Aug 1874
19179    j1    Viljoen, Jan Christoffel * 5 Mei 1932
19307    i5    Viljoen, Jan Christoffel * 6 Mrt 1912
28920    e3    Viljoen, Jan Christoffel * 6 Feb 1964
19310    j2    Viljoen, Jan Christoffel (Christo) * 2 Okt 1941
10078    h5    Viljoen, Jan Christoffel (Jannie) * 27 Jun 1888
18036    k2    Viljoen, Jan Christoffel (Poen) * 14 Jul 1946
26376    i1    Viljoen, Jan Christoffel (Twakkies) Truter * 12 Jul 1945
26353    i2    Viljoen, Jan Christoffel Truter * 1 Sep 1928
15501    h9    Viljoen, Jan Cloete * 5 Feb 1885
2402    i5    Viljoen, Jan Daniel * 15 Des 1919
3097    h2    Viljoen, Jan Daniel * 11 Mei 1871
3114    j1    Viljoen, Jan Daniel * 28 Nov 1930
3115e     k3   Viljoen, Jan Daniel  * 3 Nov 1963
3120    j1    Viljoen, Jan Daniel * 3 Feb 1934
4981    h3    Viljoen, Jan Daniel * 23 Jun 1872
4988    j2    Viljoen, Jan Daniel * 26 Des 1925
4992    l1    Viljoen, Jan Daniel * 2 Feb 1974
5017    j1    Viljoen, Jan Daniel * 25 Jan 1938
5035    i4    Viljoen, Jan Daniel * 15 Aug 1911
5053    j4    Viljoen, Jan Daniel * 1939
5085    i4    Viljoen, Jan Daniel * ca 1918
9507    i3    Viljoen, Jan Daniel * 1927
26721        Viljoen, Jan Daniel
30772    b1    --ditto--
28907    f2    Viljoen, Jan Daniel * 26 Mrt 1972
28918    e1    Viljoen, Jan Daniel * 10 Jan 1955
3112    i6    Viljoen, Jan Daniël * 16 Nov 1906
3130    k6    Viljoen, Jan Daniël * 25 Jan 1972
3176    j2    Viljoen, Jan Daniël * 28 Jan 1939
28969    d1    Viljoen, Jan Daniël * 8 Nov 1938
28959    d1    Viljoen, Jan Daniel Elisa Jacobus * 17 Jul 1930
28893    a5    Viljoen, Jan Daniel Eliza Jacoba * ca 1838
28895    b1    Viljoen, Jan Daniel Eliza Jacoba * 22 Okt 1862
28897    c1    Viljoen, Jan Daniel Eliza Jacoba * 25 Okt 1889
28901    d2    Viljoen, Jan Daniel Eliza Jacobus * 6 Sep 1915
28903    e1    Viljoen, Jan Daniel Eliza Jacobus * 20 Jun 1942
5844    h2    Viljoen, Jan Diedeloff * 1889
2530    i3    Viljoen, Jan Edmund * ca 1894
2544    j3    Viljoen, Jan Edmund * ca 1936
24978    h11    Viljoen, Jan Ernst * 15 Jun 1892
3648    h1    Viljoen, Jan Francois * 25 Jul 1883
3650    i1    Viljoen, Jan Francois
3710    i7    Viljoen, Jan Francois * 24 Apr 1938
30879    b3    Viljoen, Jan Francois * 25 Mei 1960
15967    g11    Viljoen, Jan Frederick van Niekerk * 27 Mei 1868
15975    i2    Viljoen, Jan Frederik * 21 Jul 1929
25151    g2    Viljoen, Jan Frederik * 21 Aug 1842
25215    h6    Viljoen, Jan Frederik * 1 Feb 1888
6838    i6    Viljoen, Jan Gabriel * 14 Aug 1887
14401    g7    Viljoen, Jan Gabriel * 17 Mrt 1868
14406    i1    Viljoen, Jan Gabriel * 27 Jul 1921
35180    a1635    Viljoen, Jan Gabriel * ca 1920
35184    c2    Viljoen, Jan Gabriel
35190    b3    Viljoen, Jan Gabriel * ca 1946
15670    h3    Viljoen, Jan Gabriel du Plessis * 10 Jul 1873
10623    i4    Viljoen, Jan Genis * 26 Aug 1934
3034    j3    Viljoen, Jan Gysbert * 14 Des 1932
18424    i4    Viljoen, Jan Gysbert (Phil) * 2 Aug 1906
29379    c5    Viljoen, Jan Harm
73    g3    Viljoen, Jan Hendrik * 12 Jan 1831
131    f4    Viljoen, Jan Hendrik * 19 Feb 1803
312    i2    Viljoen, Jan Hendrik * 9 Mei 1879
401    h5    Viljoen, Jan Hendrik * 2 Jul 1874
405    i3    Viljoen, Jan Hendrik * 27 Okt 1900
414    k2    Viljoen, Jan Hendrik * 11 Jun 1971
481    h10    Viljoen, Jan Hendrik * 6 Nov 1870
562    e10    Viljoen, Jan Hendrik * Richmond
564    f1    Viljoen, Jan Hendrik * 12 Feb 1802
591    g3    Viljoen, Jan Hendrik * 1 Jun 1829
593    h1    Viljoen, Jan Hendrik * 1857
606    h1    Viljoen, Jan Hendrik * 15 Mei 1857
667    h1    Viljoen, Jan Hendrik * 17 Jan 1877
717    g2    Viljoen, Jan Hendrik * 1834
772    h3    Viljoen, Jan Hendrik * 17 Aug 1872
832    g2    Viljoen, Jan Hendrik * 4 Sep 1842
838    i1    Viljoen, Jan Hendrik * ca 1886
1109    h6    Viljoen, Jan Hendrik * 1 Nov 1879
1172    h8    Viljoen, Jan Hendrik * 15 Apr 1891
1182    g1    Viljoen, Jan Hendrik * 30 Apr 1844
1201    h7    Viljoen, Jan Hendrik * 26 Des 1880
1219    g5    Viljoen, Jan Hendrik * 10 Apr 1844
1259    g13    Viljoen, Jan Hendrik * 17 Jun 1856
1260    g14    Viljoen, Jan Hendrik * 30 Apr 1858
1270    h5    Viljoen, Jan Hendrik * 23 Jul 1887
3560    h2    Viljoen, Jan Hendrik * 29 Nov 1884
3566    j1    Viljoen, Jan Hendrik * 13 Mei 1934
8328    h4    Viljoen, Jan Hendrik * 19 Okt 1878
8446    i4    Viljoen, Jan Hendrik * 1910
8521        Viljoen, Jan Hendrik * 28 Apr 1811
9310    f1    --ditto--
8642    i7    Viljoen, Jan Hendrik * 16 Mrt 1902
9296    i7    Viljoen, Jan Hendrik * 6 Apr 1929
9329    e5    Viljoen, Jan Hendrik * 19 Nov 1791
9340    f3    Viljoen, Jan Hendrik * 3 Jul 1820
9343    g1    Viljoen, Jan Hendrik * ca 1848
9350    h3    Viljoen, Jan Hendrik * 20 Jan 1877
9354    h1    Viljoen, Jan Hendrik * 29 Jun 1875
9361    j1    Viljoen, Jan Hendrik * 17 Jun 1934
9368    j2    Viljoen, Jan Hendrik * 16 Aug 1942
9378    i5    Viljoen, Jan Hendrik * 28 Apr 1919
9403    i11    Viljoen, Jan Hendrik * 1 Nov 1933
9468    g1    Viljoen, Jan Hendrik * 10 Okt 1859
9579    f2    Viljoen, Jan Hendrik * 27 Nov 1818
10169        --ditto--
9633    i4    Viljoen, Jan Hendrik * 28 Sep 1926
9661    g7    Viljoen, Jan Hendrik * 3 Des 1849
9672    h1    Viljoen, Jan Hendrik * 30 Mrt 1885
9737    h5    Viljoen, Jan Hendrik * 7 Nov 1916
9741    i3    Viljoen, Jan Hendrik * 5 Okt 1963
9779    j1    Viljoen, Jan Hendrik * 2 Jun 1933
9790    j1    Viljoen, Jan Hendrik * 12 Jul 1931
9792    k1    Viljoen, Jan Hendrik * 18 Apr 1956
9799    k1    Viljoen, Jan Hendrik * 30 Jan 1954
10170    f2    Viljoen, Jan Hendrik * 1822
10176    g4    Viljoen, Jan Hendrik * 4 Mei 1852
10284        --ditto--
10196    h1    Viljoen, Jan Hendrik * 7 Okt 1893
10200    j1    Viljoen, Jan Hendrik * 10 Jun 1944
10211    k3    Viljoen, Jan Hendrik * 2 Apr 1975
10245    j1    Viljoen, Jan Hendrik * 10 Feb 1955
10904    g7    Viljoen, Jan Hendrik * 17 Jul 1865
10919    i5    Viljoen, Jan Hendrik * 14 Jan 1932
10930    k3    Viljoen, Jan Hendrik * 2 Jul 1984
10931    j3    Viljoen, Jan Hendrik * 28 Mrt 1960
10935    k2    Viljoen, Jan Hendrik * 9 Okt 1985
10936    h4    Viljoen, Jan Hendrik * 27 Okt 1897
11088    f1    Viljoen, Jan Hendrik * 18 Feb 1825
14654        --ditto--
11586    h2    Viljoen, Jan Hendrik * 5 Mei 1896
11730    j4    Viljoen, Jan Hendrik * 1 Mrt 1927
11756    i6    Viljoen, Jan Hendrik * 1 Jun 1897
14882    g7    Viljoen, Jan Hendrik * 24 Jul 1854
14884        Viljoen, Jan Hendrik * 27 Jul 1847
14945    g3    --ditto--
14939    f2    Viljoen, Jan Hendrik * 16 Okt 1819
15658        --ditto--
14965    h1    Viljoen, Jan Hendrik * 20 Jul 1883
15003    h2    Viljoen, Jan Hendrik * 4 Sep 1892
15065    g4    Viljoen, Jan Hendrik * 24 Jul 1854
15093    h7    Viljoen, Jan Hendrik * 23 Sep 1904
15766    j6    Viljoen, Jan Hendrik * 28 Mei 1963
19732    i2    Viljoen, Jan Hendrik * 4 Aug 1889
20583    j2    Viljoen, Jan Hendrik * 18 Feb 1953
20601    i5    Viljoen, Jan Hendrik * 22 Feb 1934
22142    h6    Viljoen, Jan Hendrik * 9 Sep 1893
26120    j3    Viljoen, Jan Hendrik * 27 Feb 1963
26986    j4    Viljoen, Jan Hendrik * Aug 1956
29233    a11    Viljoen, Jan Hendrik * 22 Nov 1840
29243    b7    Viljoen, Jan Hendrik * ca 1881
29268    c5    Viljoen, Jan Hendrik * 30 Des 1915
29270    d1    Viljoen, Jan Hendrik * 21 Okt 1936
29389    b3    Viljoen, Jan Hendrik * 31 Mrt 1893
29396    d2    Viljoen, Jan Hendrik * 19 Mrt 1946
29408    c4    Viljoen, Jan Hendrik * 30 Mrt 1933
31146    c2    Viljoen, Jan Hendrik * 4 Mrt 1947
31601    b2    Viljoen, Jan Hendrik * 20 Aug 1917
33267    a1043    Viljoen, Jan Hendrik * 1 Feb 1938
34411    c2    Viljoen, Jan Hendrik * 1938
34465    a1445    Viljoen, Jan Hendrik * ca 1915
29375    c3    Viljoen, Jan Hendrik (Boet) * 25 Aug 1911
8541    k2    Viljoen, Jan Hendrik (Hennie) * 13 Jul 1943
9788    i3    Viljoen, Jan Hendrik (Hennie) * 6 Mei 1900
9773    h1    Viljoen, Jan Hendrik (Henning) * 14 Jan 1872
10243    i5    Viljoen, Jan Hendrik (Jannie) * 15 Jun 1927
14972    i3    Viljoen, Jan Hendrik (Jannie) * 10 Jan 1936
34502    b3    Viljoen, Jan Hendrik (Tokkie) † 2002
9670    g11    Viljoen, Jan Hendrik de Winnaar * 4 Des 1861
9677    i1    Viljoen, Jan Hendrik de Winnaar * 17 Apr 1920
9703    k1    Viljoen, Jan Hendrik de Winnaar * 19 Feb 1972
9698    i2    Viljoen, Jan Hendrik de Winnaar (Wim) * 25 Des 1924
28045    h6    Viljoen, Jan Hendrik Hofmeyr (Hofmeyr) * 9 Okt 1910
140    i2    Viljoen, Jan Hendrik Holmes * 6 Apr 1876
210    i4    Viljoen, Jan Hendrik Holmes (John) * 3 Apr 1880
216    k2    Viljoen, Jan Hendrik Holmes (Johnny) * 12 Apr 1936
8856    f1    Viljoen, Jan Hendrik Jacobus * 4 Aug 1811
9989    f5    Viljoen, Jan Hendrik Jacobus ~ 5 Jul 1824
11460    f1    Viljoen, Jan Hendrik Jacobus * 30 Okt 1829
11468    h2    Viljoen, Jan Hendrik Jacobus * 5 Apr 1877
15223    i6    Viljoen, Jan Hendrik Johannes * 2 Okt 1912
15479    i5    Viljoen, Jan Hendrik Johannes * 19 Apr 1909
10291    g10    Viljoen, Jan Hendrik Vorster * 1875
13828    j2    Viljoen, Jan Herschel * 7 Jul 1961
222    k1    Viljoen, Jan Holmes Viljoen * 23 Jul 1945
4364    j4    Viljoen, Jan Hugo * 29 Apr 1964
4851    i3    Viljoen, Jan Jacob Stefanus * 10 Sep 1909
4880    j4    Viljoen, Jan Jacob Stefanus (Johnny) * 24 Sep 1940
4856    k1    Viljoen, Jan Jacob Stephanus * 14 Apr 1960
22361    g9    Viljoen, Jan Jacobs * 19 Okt 1869
2169    i4    Viljoen, Jan Jacobus * 18 Mei 1945
11805    j2    Viljoen, Jan Jacobus * 22 Okt 1960
16253    j11    Viljoen, Jan Joachim * 26 Feb 1938
21845    i3    Viljoen, Jan Joachim Frederik * 10 Aug 1903
21859    j4    Viljoen, Jan Joachim Frederik * 26 Sep 1952
21862    k2    Viljoen, Jan Joachim Frederik * 31 Aug 1979
5233    h4    Viljoen, Jan Johannes * 12 Nov 1882
25055    j2    Viljoen, Jan Johannes * 14 Okt 1957
33003    b1    Viljoen, Jan Johannes * 13 Aug 1926
33029    d2    Viljoen, Jan Johannes * 20 Sep 1953
16069    k5    Viljoen, Jan Johannes Hendricus * 18 Okt 1946
16072    l1    Viljoen, Jan Johannes Hendrik * 12 Jun 1969
9636    j2    Viljoen, Jan Johannes Jacobus * 31 Jan 1959
22396    g4    Viljoen, Jan Johannes Jacobus * ca 1867
22398    h1    Viljoen, Jan Johannes Jacobus * ca 1899
33363    a1085    Viljoen, Jan Johannes Jacobus
34911    c6    Viljoen, Jan Johannes Marthinus * ca 1956
9740    i2    Viljoen, Jan Jozef * 6 Mei 1955
7710    k1    Viljoen, Jan Jurgens * 29 Nov 1961
25136    j2    Viljoen, Jan Leon * 20 Jul 1960
10991    h1    Viljoen, Jan Lodewyk * Apr 1899
34852    b2    Viljoen, Jan Lodewyk * ca 1924
13050    j2    Viljoen, Jan Louis * 1966
2081    i3    Viljoen, Jan Marthinus Albertus * 1 Jun 1917
351    j5    Viljoen, Jan Nicolas * 9 Feb 1926
28924    e1    Viljoen, Jan Niel * 4 Jul 1961
5941    g8    Viljoen, Jan Philip Carel * 19 Jun 1875
19229    j1    Viljoen, Jan Philip Hercules (Joenie) * 18 Feb 1929
7498    i7    Viljoen, Jan Philippus * 1915
11802    i5    Viljoen, Jan Posthumus * 18 Sep 1935
8417    i4    Viljoen, Jan Sarel Emmet * 28 Jan 1909
8420    h3    Viljoen, Jan Sarel Emmet * 1 Jan 1869
8448    i5    Viljoen, Jan Sarel Emmet * 2 Des 1911
24120    h11    Viljoen, Jan Sebastiaan * 16 Aug 1873
24115    i4    Viljoen, Jan Sebastiaan Cloete * 18 Aug 1910
4450    i1    Viljoen, Jan Stefanus * 1 Nov 1906
4411    g7    Viljoen, Jan Stephanus * 19 Apr 1848
4415    h2    Viljoen, Jan Stephanus * 14 Okt 1876
4419    i2    Viljoen, Jan Stephanus * 29 Jun 1906
4436    k3    Viljoen, Jan Stephanus * 14 Okt 1964
14410    h2    Viljoen, Jan Stephanus * 23 Jun 1897
22880    i4    Viljoen, Jan Stephanus * 4 Des 1895
28311    i3    Viljoen, Jan Stephanus * ca 1906
22881    i5    Viljoen, Jan Stephanus Mellet * 1 Jul 1897
32840    b3    Viljoen, Jan Stephanus Smit * 14 Nov 1897
8516    h2    Viljoen, Jan Walters * 27 Jan 1876
1524    i1    Viljoen, Jan Wilhelm * ca 1890
1412    i5    Viljoen, Jan Wilhelmus * 30 Mrt 1891
1568    h1    Viljoen, Jan Wilhelmus * 31 Mrt 1863
1315    f1    Viljoen, Jan Wilhelmus (Jan Willem) * 6 Mrt 1799
1402    h8    Viljoen, Jan Wilhelmus (Willem) * 10 Feb 1860
1521    h2    Viljoen, Jan Willem * 1862
1531    i1    Viljoen, Jan Willem * 20 Mei 1891
1533    j1    Viljoen, Jan Willem * 16 Jun 1926
1536    k2    Viljoen, Jan Willem * 17 Jun 1963
20979    g13    Viljoen, Jan Willem * 30 Mei 1861
1517    g8    Viljoen, Jan Willem Jacobus * 5 Okt 1837
16270    k1    Viljoen, Jan Willem Jacobus * 18 Feb 1948
16289    j4    Viljoen, Jan Willem Jacobus * 19 Okt 1925
16261    i6    Viljoen, Jan Willem Jacobus (Koos) * 14 Apr 1891
1390    i9    Viljoen, Jan William Harry * 9 Des 1905
16284    l1    Viljoen, Jana * 22 Mei 1990
10927    l2    Viljoen, Jana Minette * 4 Des 2008
14167    j6    Viljoen, Jan-Albert * 9 Mrt 1962
14169    k1    Viljoen, Jan-Albert * 22 Mei 1987
25965    k2    Viljoen, Jan-Albert * 28 Jun 1988
33117    e3    Viljoen, Jandre * 7 Mei 1997
10928    k2    Viljoen, Jandré * 10 Mei 1982
16518    m1    Viljoen, Janè * 7 Feb 2003
3887a      i1    Viljoen, Jane Elizabeth * 8 Des 1897
31030    c2    Viljoen, Jane Harriet * 13 Jan 1957
29161    e3    Viljoen, Janel * 28 Sep 1991
6992    l1    Viljoen, Janeli * 28 Okt 1987
8784    l3    Viljoen, Janelle * 14 Okt 2004
6580    j6    Viljoen, Janet * 29 Mei 1942
6907    l1    Viljoen, Janet * 10 Jul 1963
21186    k1    Viljoen, Janet * 7 Aug 1976
22339    k2    Viljoen, Janet * 13 Sep 1977
29199    c1    Viljoen, Janet * ca 1943
33215    c5    Viljoen, Janet * 3 Okt 1971
11560    j2    Viljoen, Janet Mary * 1 Feb 1963
8906    j4    Viljoen, Janetta * 12 Jun 1961
1110    h7    Viljoen, Janetta Hendrika Arnolina * 17 Aug 1882
15511    i6    Viljoen, Janetta Hendrina Johanna * 16 Feb 1924
7485    h4    Viljoen, Janetta Jacoba * 5 Jul 1871
12517    h1    Viljoen, Janetta Jacoba * 13 Mei 1853
7215    i8    Viljoen, Janetta Jacoba Aletta * 26 Nov 1891
7237    h3    Viljoen, Janetta Jacoba Aletta * 1 Jan 1855
26735    k1    Viljoen, Jan-George * 8 Jan 2007
16200    l1    Viljoen, Jan-Hendrik * 2 Okt 1986
35259    c6    Viljoen, Jani-Charmaine * 4 Nov 1990
5694    k3    Viljoen, Janie Wilhelmina * 26 Aug 1961
17858    m3    Viljoen, Janine * 21 Aug 2002
29438    d2    Viljoen, Janine * 16 Feb 1989
16519    m2    Viljoen, Janke * 23 Feb 2004
4911    l2    Viljoen, Janné Angelique * 26 Jan 2007
14802    j4    Viljoen, Jannie * 28 Des 1923
16544    l1    Viljoen, Jannie
20607    h8    Viljoen, Jannie † op 5-jarige ouderdom
27055    i2    Viljoen, Jannie
33126    c3    Viljoen, Jannie
33128    d1    Viljoen, Jannie
14807    l2    Viljoen, Janno * 9 Okt 1981
20858    k3    Viljoen, Janus * 23 Sep 1991
29219    d3    Viljoen, Jared Campbell * 17 Apr 1981
1976    l3    Viljoen, Jarrid James * 2 Mrt 1991
21225    l1    Viljoen, Jason Charles * 12 Mei 1982
855    m1    Viljoen, Jason Christopher (JC) * 30 Jun 1994
11499    l1    Viljoen, Jason Peter * 24 Feb 1989
22078    j2    Viljoen, Jasper Johannes * 7 Mei 1943
17338    l1    Viljoen, Jayden * 12 Sep 2008
30110    d2    Viljoen, Jayden * 19 Mrt 2010
20910    [l1]    Viljoen, Jayden Michael * 11 Nov 2008
17934    m2    Viljoen, Jaydene * 4 Feb 2011
24189    k1    Viljoen, Jean * 21 Mei 1957
26802    l2    Viljoen, Jean * 20 Feb 1999
27528    k3    Viljoen, Jean * 11 Jan 1972
24982    j1    Viljoen, Jean de Villion * 10 Aug 1945
22125    k1    Viljoen, Jean Hendrik * 1 Mei 1985
11161    i2    Viljoen, Jean Henrì * 19 Feb 1963
14919    j2    Viljoen, Jean Pierre * 28 Jan 1975
10934    k1    Viljoen, Jeanene * 21 Des 1981
9511    i5    Viljoen, Jeanetta * 5 Jun 1935
28884    b2    Viljoen, Jeanetta * ca 1875
7149    j4    Viljoen, Jeanetta Adriana Venter * 20 Sep 1912
609    i2    Viljoen, Jeanetta Albertina * Aug 1904
7487    h6    Viljoen, Jeanetta Elizabeth Sophia * 8 Jul 1875
21426    j1    Viljoen, Jeanetta Gesina Johanna * 9 Feb 1943
24541        Viljoen, Jeanetta Hendrina Carolina * 30 Jan 1930
30766    b1    --ditto--
7418    h2    Viljoen, Jeanetta Jacoba * 4 Des 1857
7201    j4    Viljoen, Jeanetta Jacoba Aletta (Netta, Janet) * 12 Aug 1923
20914    i2    Viljoen, Jeanetta Jacoba Petronella * 22 Mei 1922
5422    h3    Viljoen, Jeanetta Phillipina * 24 Des 1894
2701    i2    Viljoen, Jeanette * 6 Sep 1922
6587    i2    Viljoen, Jeanette * ca 1909
13299    k1    Viljoen, Jeanette * 24 Mrt 1953
13305    k1    Viljoen, Jeanette * 10 Jan 1959
15979    j3    Viljoen, Jeanette * 18 Sep 1960
21256    j4    Viljoen, Jeanette * 29 Sep 1942
22086    k1    Viljoen, Jeanette * 4 Feb 1974
24119    j3    Viljoen, Jeanette
28796    e2    Viljoen, Jeanette
32120    d1    Viljoen, Jeanette Anna * 23 Jul 1949
28409    k2    Viljoen, Jeanette Helena * 14 Aug 1973
18766    j1    Viljoen, Jeanette Hendrika * 28 Feb 1931
6268    j1    Viljoen, Jeanette Lucille * 25 Des 1948
11953    k3    Viljoen, Jeanine * 24 Jan 1968
31181    e1    Viljoen, Jeanine * 30 Jun 2001
31658    b2    Viljoen, Jean-Louis * 27 Jun 1978
10717    k2    Viljoen, Jean-Marie * 15 Jun 1969
9284    j1    Viljoen, Jeanne
22700    k2    Viljoen, Jeanne * 18 Mrt 1960
28410    k3    Viljoen, Jeanne
1970    l2    Viljoen, Jeanne Beryl * 6 Mei 1992
28400    k2    Viljoen, Jeanne Helena * 13 Jul 1969
15865    j2    Viljoen, Jeanne Lynette * 3 Jan 1955
22885    j2    Viljoen, Jeanne Mellet * 25 Jun 1941
22897    k4    Viljoen, Jeanne Minette * 20 Mei 1977
7805    k2    Viljoen, Jeanné Sonette * 21 Jan 1978
26297    i2    Viljoen, Jeanne Wilna * 2 Jul 1938
1957    j2    Viljoen, Jeannette * 21 Mrt 1936
10437i    k1    Viljoen, Jeanni * 24 Apr 1998
1987    k2    Viljoen, Jean-Pierre * 9 Mei 1972
28073    j1    Viljoen, Jean-Pierre * 3 Mei 1965
4363    k3    Viljoen, Jean-Pierre Henri * 3 Feb 1991
31299    b2    Viljoen, Jene Estelle * 29 Okt 1991
23573    l1    Viljoen, Jéni * 11 Mei 1980
29204    d2    Viljoen, Jenie
9705    j4    Viljoen, Jenine * 6 Okt 1961
21226    l2    Viljoen, Jenna Ashley * 17 Nov 1984
34235    d1    Viljoen, Jenna Malaika * 19 Jan 2005
11239    k2    Viljoen, Jenna Nicole * 19 Jun 2002
866    m2    Viljoen, Jennifer Caitlin * 2 Nov 2010
14737    k2    Viljoen, Jennifer Christine * 9 Jan 1972
6890    l2    Viljoen, Jennifer Ilona * 26 Jun 1960
22484    m1    Viljoen, Jennifer Yvonne * 19 Des 1982
6597    l3    Viljoen, Jennily * 24 Feb 1993
24471    k3    Viljoen, Jeremi Triegaardt * 19 Sep 1980
19001    i5    Viljoen, Jeremia George
19010    i2    Viljoen, Jeremia George * 14 Mei 1896
15952    h5    Viljoen, Jeremias Auret * 10 Apr 1894
18603    g14    Viljoen, Jeremias Jacobus * 9 Jan 1856
13178    h7    Viljoen, Jeremias Jakobus * 2 Des 1875
733    j3    Viljoen, Jesias Alexander * 9 Apr 1924
21327    i3    Viljoen, Jess
9818    l1    Viljoen, Jessica * 2 Apr 2002
29207    d4    Viljoen, Jessica Hope * 12 Feb 1991
27516    j1    Viljoen, Jessie Maree * 16 Sep 1933
29403    d3    Viljoen, Joachem Carel Teodores * 12 Mrt 1949
8011    i6    Viljoen, Joachem Hendrik
16217    g2    Viljoen, Joachem Johannes * 12 Aug 1833
16357    h6    Viljoen, Joachem Johannes * 23 Sep 1866
13210    k3    Viljoen, Joachim Frederik (Joggie) * 14 Mei 1945
7967    h4    Viljoen, Joachim Hendrik * 15 Feb 1871
7983    i3    Viljoen, Joachim Hendrik * 21 Jul 1931
8013    g2    Viljoen, Joachim Hendrik * ca 1849
35945    d4    Viljoen, Joachim Hendrik * 12 Aug 1906
35951    f1    Viljoen, Joachim Hendrik (Joa) * 24 Jul 1960
17584    l1    Viljoen, Joachim Hendrik Boshof (Johan) * 15 Apr 1968
17580    j6    Viljoen, Joachim Hendrik Boshoff * 13 Apr 1912
7975    j2    Viljoen, Joachim Hendrik Johannes (Hennie) * 29 Sep 1934
8616    i4    Viljoen, Joachim Hermanus * 7 Nov 1895
17734    l4    Viljoen, Joachim Hermanus (Herman) * 3 Jun 1970
16238    i3    Viljoen, Joachim Johannes * 24 Aug 1885
16359    i1    Viljoen, Joachim Johannes * 23 Aug 1893
16400    j1    Viljoen, Joachim Johannes ~ 28 Apr 1940
16432    i1    Viljoen, Joachim Johannes * 10 Jul 1899
7688    k2    Viljoen, Joachim Johannes Nicolaas * 5 Mrt 1953
26542    j1    Viljoen, Joan
13254    i2    Viljoen, Joan Bennie * 15 Feb 1930
9269    i2    Viljoen, Joan Elizabeth * 3 Aug 1937
28316    j1    Viljoen, Joan Elizabeth * 15 Jan 1938
14021    j1    Viljoen, Joan Louise * 8 Sep 1931
23178    l2    Viljoen, Joanette * 28 Jun 1990
3833    k1    Viljoen, Joanne Elizabeth * 25 Jan 1961
7333    m1    Viljoen, Jo'anri Marliné * 15 Mrt 2000
5004    j7    Viljoen, Joe Petro * 17 Mrt 1934
8244    i7    Viljoen, Joey * ca 1936
34415    c5    Viljoen, Joey * ca 1948
18546b    i4    Viljoen, Joey

6005    j1    Viljoen, Johan * 4 Apr 1965
6390    l1    Viljoen, Johan * 16 Aug 1984
9786    k1    Viljoen, Johan * 20 Des 1967
10330    k2    Viljoen, Johan * 11 Mrt 1961
10741    j2    Viljoen, Johan * 29 Des 1956
12661    k3    Viljoen, Johan * 29 Jan 1975
15021    j1    Viljoen, Johan * 25 Des 1961
15703    j1    Viljoen, Johan * 15 Okt 1947
16143    l2    Viljoen, Johan * 12 Okt 1975
18434    k2    Viljoen, Johan * 30 Des 1962
20316    k7    Viljoen, Johan * 16 Jul 1981
22084    j4    Viljoen, Johan * 22 Mei 1952
22121    j1    Viljoen, Johan * 21 Jul 1944
24299    j3    Viljoen, Johan * 4 Mrt 1956
25792    k4    Viljoen, Johan * 24 Aug 1967
25818    j6    Viljoen, Johan * 29 Feb 1960
26390    j1    Viljoen, Johan * 30 Apr 1957
27652    j3    Viljoen, Johan * 16 Apr 1967
28554    j5    Viljoen, Johan * 26 Jul 1967
30105    c1    Viljoen, Johan * 11 Sep 1971
34504    c2    Viljoen, Johan
35251    c2    Viljoen, Johan * ca 1975
4527    f1    Viljoen, Johan (Johannes) Hercules (Herkulaas) ~ 8 Feb 1807
5403    g9    Viljoen, Johan Adriaan * 28 Aug 1862
7382    k1    Viljoen, Johan Albert * 14 Okt 1947
6001    h4    Viljoen, Johan Andreas * 14 Des 1910
24707    h1    Viljoen, Johan Andreas * 30 Jun 1864
11335    j1    Viljoen, Johan Andries * 27 Mrt 1952
6259    k3    Viljoen, Johan Andries Muller * 11 Jan 1982
1113    h9    Viljoen, Johan Christiaan * 27 Apr 1907
1118    i3    Viljoen, Johan Christiaan * ca 1937
17966    j5    Viljoen, Johan Christiaan * 24 Mei 1906
13636    j3    Viljoen, Johan Cilliers * 12 Feb 1938
18471    j3    Viljoen, Johan Daniel * 28 Feb 1945
5947    h2    Viljoen, Johan David
5951    g2    Viljoen, Johan David * 27 Jan 1874
5956    h3    Viljoen, Johan David * 26 Sep 1911
5965    i2    Viljoen, Johan David * 24 Jan 1957
5978    i2    Viljoen, Johan David * 26 Jun 1955
5981    i1    Viljoen, Johan David * 15 Aug 1955
5989    h1    Viljoen, Johan David * 7 Feb 1905
23076    i6    Viljoen, Johan David * 8 Jul 1895
13401    i6    Viljoen, Johan Dawid Gerhardus * 21 Feb 1932
13407    k1    Viljoen, Johan Dawid Gerhardus * 5 Jan 1979
13414    k2    Viljoen, Johan Dawid Gerhardus * 24 Okt 1990
1566    g9    Viljoen, Johan Diederik * 28 Mei 1840
1603        --ditto--
6388    k6    Viljoen, Johan Georg * 15 Nov 1958
21104    h9    Viljoen, Johan Georg * 3 Okt 1873
21217    h9    Viljoen, Johan Georg Hermanus (George) * 28 Sep 1880
21094    g2    Viljoen, Johan Georg Hermanus (Org) * 8 Mei 1836
2326    h5    Viljoen, Johan George * 23 Sep 1874
34792    b1    Viljoen, Johan George * 19 Jun 1950
12598    j4    Viljoen, Johan Godfried * 4 Sep 1912
7603    l2    Viljoen, Johan Hendrik * 13 Mrt 2001
13200    l3    Viljoen, Johan Hendrik * 20 Mei 1977
13638    k1    Viljoen, Johan Hendrik * 9 Jul 1970
13641    l2    Viljoen, Johan Hendrik * 27 Jun 2002
16075    l2    Viljoen, Johan Hendrik * 21 Des 1971
18705    h3    Viljoen, Johan Hendrik * 4 Nov 1864
18726    j2    Viljoen, Johan Hendrik * 21 Aug 1929
18737    l3    Viljoen, Johan Hendrik * 16 Jun 1986
18740    k4    Viljoen, Johan Hendrik * 1 Jun 1964
18772    j2    Viljoen, Johan Hendrik * 7 Mrt 1933
18778    k2    Viljoen, Johan Hendrik * 2 Mei 1968
18780    l1    Viljoen, Johan Hendrik * 11 Nov 1999
18792    j2    Viljoen, Johan Hendrik * 13 Des 1929
18900    i4    Viljoen, Johan Hendrik * 26 Mrt 1904
20540    i3    Viljoen, Johan Hendrik * 25 Apr 1917
22051    i1    Viljoen, Johan Hendrik * 22 Jul 1906
22075    i2    Viljoen, Johan Hendrik * 8 Mei 1916
22087    k2    Viljoen, Johan Hendrik * 6 Sep 1974
22117    h5    Viljoen, Johan Hendrik * 25 Mei 1891
22133    i3    Viljoen, Johan Hendrik * 8 Aug 1923
22145    i1    Viljoen, Johan Hendrik
25934    j2    Viljoen, Johan Hendrik * 8 Nov 1959
18764    i5    Viljoen, Johan Hendrik (Hans) * 16 Aug 1898
13632    i4    Viljoen, Johan Hendrik Adriaan (John) * 14 Feb 1889
22042    g4    Viljoen, Johan Hendrik Josefus * 11 Jan 1848
6246    j3    Viljoen, Johan Hitzeroth * 3 Des 1946
10535    h4    Viljoen, Johan Jacob * 27 Sep 1885
11852    k2    Viljoen, Johan Jacobus * 19 Apr 1960
28329    j3    Viljoen, Johan Jordaan * 19 Okt 1951
10437q    i2    Viljoen, Johan Lodewiekus * 27 Okt 1949
31029    c1    Viljoen, Johan Loftus * 2 Jan 1955
8450    j1    Viljoen, Johan Nicolaas * 1 Sep 1940
4657    j4    Viljoen, Johan Paul * 25 Sep 1953
678    h2    Viljoen, Johan Philip * 14 Sep 1878
296    i8    Viljoen, Johan Pieter * 11 Des 1891
15924    j2    Viljoen, Johan Pieter * 12 Jan 1959
22080    k1    Viljoen, Johan Pieter * 19 Mrt 1967
22578    j3    Viljoen, Johan Sebastiaan (John) * 30 Mei 1909
27308    j1    Viljoen, Johan Stephanus * 12 Aug 1959
27390        --ditto--
15765    j5    Viljoen, Johan Wilhelm * 31 Okt 1957
5097    i5    Viljoen, Johan Willem Abraham * 4 Nov 1897
33642    c6    Viljoen, Johan Willem Abraham
23266    j3    Viljoen, Johan Willie * 7 Okt 1934
23274    k3    Viljoen, Johan Willie * 1 Des 1964
23276    l1    Viljoen, Johan Willie * 21 Mei 1991
22713    j4    Viljoen, Johanan Joubert * 17 Okt 1933
22721    k5    Viljoen, Johanan Joubert * 9 Nov 1967
22781    l1    Viljoen, Johanco * 7 Apr 2000
1709    l1    Viljoen, Johané * 2 Aug 2004
20226    k5    Viljoen, Johanita (Nita) * 13 Jun 1951
321    k1    Viljoen, Johann * 28 Jun 1949
14915    i3    Viljoen, Johann * 31 Jan 1947
15290    j1    Viljoen, Johann * 11 Okt 1946
17631    k2    Viljoen, Johann * 17 Jan 1947
24231    k1    Viljoen, Johann * 12 Okt 1960
16738    j2    Viljoen, Johann du Plessis * 22 Des 1946
14918    j1    Viljoen, Johann Francois * 3 Feb 1971
23772    k2    Viljoen, Johann Frederick * 24 Feb 1963
8362    j3    Viljoen, Johann Heinrich * 10 Nov 1968
11491    i1    Viljoen, Johann Heinrich Buxmann (Ike) * 5 Des 1912
11502    j4    Viljoen, Johann Heinrich Steyn * 24 Sep 1956
11503    k1    Viljoen, Johann Heinrich Warnick * 11 Jan 1988
22556    i8    Viljoen, Johann Sebastiaan * 2 Jan 1879
27828    i2    Viljoen, Johann Steyn * 13 Mrt 1945
6008    i2    Viljoen, Johann Strauss * 31 Jul 1941
1187    h2    Viljoen, Johanna * 9 Des 1869
2379        Viljoen, Johanna † 1907
30149    a179    --ditto--
4804    i2    Viljoen, Johanna
4926    j1    Viljoen, Johanna * 8 Des 1946
5914    h5    Viljoen, Johanna * ca 1905
6417    k3    Viljoen, Johanna * 1 Des 1946
7821    i3    Viljoen, Johanna * 9 Apr 1923
8119    i1    Viljoen, Johanna
9690    j2    Viljoen, Johanna * 16 Sep 1964
9801    k3    Viljoen, Johanna * 30 Jun 1960
10688    h1    Viljoen, Johanna
10968    h1    Viljoen, Johanna * 1896
11765    j4    Viljoen, Johanna
11920    i4    Viljoen, Johanna * ca 1919
12758    j4    Viljoen, Johanna * 26 Jan 1915
15751    j3    Viljoen, Johanna * 21 Mrt 1951
18156    l3    Viljoen, Johanna * 30 Aug 1979
19950    i2    Viljoen, Johanna * ca 1928
20184    j4    Viljoen, Johanna
20423    i4    Viljoen, Johanna
24277    j1    Viljoen, Johanna * 18 Jan 1929
25558    i11    Viljoen, Johanna
26988    j6    Viljoen, Johanna
28437    j2    Viljoen, Johanna
29193    b7    Viljoen, Johanna * ca 1907
33122    c2    Viljoen, Johanna (Hannie)
11956    i4    Viljoen, Johanna (Jo) * ca 1914
11016    i1    Viljoen, Johanna (Joey) * 16 Jul 1932
23764    j4    Viljoen, Johanna (Joy) * 21 Des 1930
2589    i1    Viljoen, Johanna Adriana * 3 Aug 1907
10333    i2    Viljoen, Johanna Adriana * 21 Nov 1913
21727        --ditto--
15084    i2    Viljoen, Johanna Adriana * 2 Jan 1913
17574    j3    Viljoen, Johanna Adriana * 16 Aug 1903
18113    j1    Viljoen, Johanna Adriana * 26 Okt 1895
22708    k3    Viljoen, Johanna Adriana * 29 Mrt 1959
22717    k3    Viljoen, Johanna Adriana * 1 Nov 1963
22872    j2    Viljoen, Johanna Adriana * 26 Okt 1940
21749    j3    Viljoen, Johanna Adriana (Adri) * 26 Aug 1950
11617    f2    Viljoen, Johanna Alberta * 12 Mei 1833
422    f5    Viljoen, Johanna Aletta * 8 Jul 1805
10010    i2    Viljoen, Johanna Aletta * 1913
18241    i1    Viljoen, Johanna Aletta * 9 Mei 1906
22530    i5    Viljoen, Johanna Aletta * 7 Jan 1871
22624    i5    Viljoen, Johanna Aletta * 3 Sep 1878
22648    h4    Viljoen, Johanna Aletta * 27 Jun 1847
22928    h1    Viljoen, Johanna Aletta * 4 Mei 1847
23108    h13    Viljoen, Johanna Aletta * 14 Jun 1867
23283    h3    Viljoen, Johanna Aletta * 3 Mei 1857
23542    h3    Viljoen, Johanna Aletta * 4 Nov 1855
23551    j1    Viljoen, Johanna Aletta * 30 Mei 1916
28248    k2    Viljoen, Johanna Aletta * 5 Apr 1960
1695    i1    Viljoen, Johanna Aletta Magdalena * 20 Jun 1902
18381c    j2   Viljoen, Johanna Aletta Dorothea * 1920

5254    g1    Viljoen, Johanna Alida * 6 Feb 1841
5285    h9    Viljoen, Johanna Alida * 16 Nov 1886
5353    h6    Viljoen, Johanna Alida * 25 Jan 1887
10184    h3    Viljoen, Johanna Alida * ca 1880
10289    g8    Viljoen, Johanna Alida * ca 1865
26105    h5    Viljoen, Johanna Alida * 15 Okt 1884
27066    j1    Viljoen, Johanna Alida Reid * 23 Apr 1941
2316    h1    Viljoen, Johanna Arnolina Wilhemina * 8 Jan 1863
2056    g8    Viljoen, Johanna Bartina * 29 Mrt 1846
1917    h3    Viljoen, Johanna Bertina * ca 1866
2449    h4    Viljoen, Johanna Carolina
14201    i1    Viljoen, Johanna Carolina * 18 Feb 1912
3883    i2    Viljoen, Johanna Catarina
988    j2    Viljoen, Johanna Catharina * 10 Jan 1921
2920    g2    Viljoen, Johanna Catharina * 25 Mei 1843
3021    h6    Viljoen, Johanna Catharina * 8 Feb 1876
3238    h7    Viljoen, Johanna Catharina * 30 Aug 1880
3303    h6    Viljoen, Johanna Catharina * 20 Aug 1888
8338    i6    Viljoen, Johanna Catharina * 23 Jun 1914
11089        Viljoen, Johanna Catharina * 8 Sep 1827
14653    f2    --ditto--
11388    g5    Viljoen, Johanna Catharina * 25 Apr 1874
12220    j5    Viljoen, Johanna Catharina * 5 Nov 1910
13824    i2    Viljoen, Johanna Catharina * 22 Apr 1921
14531    g7    Viljoen, Johanna Catharina * 9 Jan 1859
15700    j3    Viljoen, Johanna Catharina * 7 Okt 1955
15998    g3    Viljoen, Johanna Catharina * 19 Sep 1857
16062    k2    Viljoen, Johanna Catharina * 1 Mrt 1931
17658    k5    Viljoen, Johanna Catharina * 11 Des 1941
17957        Viljoen, Johanna Catharina * 4 Jul 1871
18169    h5    --ditto--
17962    j3    Viljoen, Johanna Catharina * 22 Jan 1894
18251    i6    Viljoen, Johanna Catharina * 2 Sep 1916
19075    g1    Viljoen, Johanna Catharina * 8 Sep 1836
19486    h6    Viljoen, Johanna Catharina * ca 1885
20982    g16    Viljoen, Johanna Catharina * ca 1866
24279    i2    Viljoen, Johanna Catharina * 8 Okt 1903
27949    g1    Viljoen, Johanna Catharina * 22 Des 1849
34891    b3    Viljoen, Johanna Catharina * ca 1928
7193    j3    Viljoen, Johanna Catharina Adriana (Rina) * 7 Jun 1921
6265    j3    Viljoen, Johanna Catharina Carolina * 6 Okt 1968
5579    h2    Viljoen, Johanna Catharina Elizabeth * 30 Okt 1885
5732    h7    Viljoen, Johanna Catharina Elizabeth * ca 1900
18268    j6    Viljoen, Johanna Catharina Elizabeth * 14 Jan 1947
9709    j2    Viljoen, Johanna Catharina Hugo * 28 Apr 1959
27426    i1    Viljoen, Johanna Catharina Magdalena * 11 Nov 1942
18945    i2    Viljoen, Johanna Catharina Martina Jacoba * 24 Nov 1906
25223    j3    Viljoen, Johanna Catharina Petronella * 19 Apr 1963
9124    g1    Viljoen, Johanna Catharina Susanna * 23 Apr 1849
17911    j10    Viljoen, Johanna Catharina Wilhelmina (Dottie) * 9 Jun 1925
17690    k2    Viljoen, Johanna Catharina Wilhelmina (Hannetjie) * 17 Apr 1928
17872    k7    Viljoen, Johanna Catharina Wilhelmina (Mientjie) * 20 Nov 1951
17759    k2    Viljoen, Johanna Catharina Wilhelmina (Rina) * 26 Jul 1938
17857    m2    Viljoen, Johanna Catharina Wilhelmina (Willemien) * 20 Mei 1998
26228    k1    Viljoen, Johanna Catherina (Hannelie) * 14 Jul 2000
19460    h11    Viljoen, Johanna Catrina * 4 Sep 1886
5598    j2    Viljoen, Johanna Cecilia * 29 Sep 1973
8861    h1    Viljoen, Johanna Cecilia † 1917
8868    i4    Viljoen, Johanna Cecilia
8882    i3    Viljoen, Johanna Cecilia * ca 1908
10428    h4    Viljoen, Johanna Cecilia * 28 Okt 1887
3125    k3    Viljoen, Johanna Chistina * 5 Jan 1963
3167    j7    Viljoen, Johanna Christiena * 13 Nov 1950
3015    h5    Viljoen, Johanna Christina * 21 Apr 1874
3509    h1    Viljoen, Johanna Christina * 1869
3525    h4    Viljoen, Johanna Christina * 24 Nov 1875
5445    g10    Viljoen, Johanna Christina * 28 Aug 1862
6174    f6    Viljoen, Johanna Christina * 3 Jan 1810
11459        --ditto--
7174    i5    Viljoen, Johanna Christina * 28 Des 1884
7943    f2    Viljoen, Johanna Christina * 3 Jan 1810
8123    g3    Viljoen, Johanna Christina * 24 Nov 1844
8166    h4    Viljoen, Johanna Christina * 31 Aug 1892
9735    h4    Viljoen, Johanna Christina * 27 Aug 1914
10345    i2    Viljoen, Johanna Christina * 3 Apr 1908
10530    h2    Viljoen, Johanna Christina * 19 Aug 1881
11578    g3    Viljoen, Johanna Christina * 25 Jan 1855
15669    i3    Viljoen, Johanna Christina * 18 Mrt 1922
15677    i4    Viljoen, Johanna Christina * 19 Feb 1916
15678    h6    Viljoen, Johanna Christina * 13 Okt 1887
15693    k2    Viljoen, Johanna Christina * 6 Sep 1987
18997    j1    Viljoen, Johanna Christina * 4 Feb 1931
21145    k2    Viljoen, Johanna Christina * 13 Jul 1948
26268    h3    Viljoen, Johanna Christina (Hanna) * 15 Aug 1883
12342    [k4]    Viljoen, Johanna Christina (Hannie) * 26 Apr 1924
12362    j9    --ditto--
17271    k2    Viljoen, Johanna Christina (Jana) * 31 Jul 1968
19219    j5    Viljoen, Johanna Christina Carolina (Hannetjie) * 18 Jun 1941
19293    i3    Viljoen, Johanna Christina Carolina (Meita) * 1 Sep 1906
19311    j3    Viljoen, Johanna Christina Carolina (Rolien) * 12 Apr 1944
12426    i4    Viljoen, Johanna Christina Elizabeth Sophia * 29 Des 1892
12495    i3    Viljoen, Johanna Christina Elizabeth Sophia * 29 Des 1911
28157    g4    Viljoen, Johanna Christoffeliena Catharina * 25 Jul 1872
28219    g8    Viljoen, Johanna Christoffeliena Catharina * 5 Sep 1879
28162    h2    Viljoen, Johanna Christoffelina (Hannie) * 11 Aug 1903
5582    i1    Viljoen, Johanna Claasina * ca 1910
16125    j1    Viljoen, Johanna Clasina (Ousus) * 25 Sep 1905
4844    j5    Viljoen, Johanna Cornelia * 10 Jul 1944
4847    i2    Viljoen, Johanna Cornelia * 29 Apr 1907
5992    i1    Viljoen, Johanna Cornelia * 26 Mrt 1937
8653    j1    Viljoen, Johanna Cornelia * 28 Jan 1924
8838    e7    Viljoen, Johanna Cornelia * ca 1802
12043    i5    Viljoen, Johanna Cornelia * 17 Apr 1913
12074    h8    Viljoen, Johanna Cornelia * 29 Jun 1886
12079    i2    Viljoen, Johanna Cornelia
12085    h12    Viljoen, Johanna Cornelia * 5 Okt 1895
27728    i3    Viljoen, Johanna Cornelia * 19 Mei 1938
32125    c4    Viljoen, Johanna Cornelia * ca 1928
8291    g1    Viljoen, Johanna Cornelia Christina * 25 Jan 1844
8344    h7    Viljoen, Johanna Cornelia Christina * 4 Mei 1886
13415    j4    Viljoen, Johanna Cornelia Jacomina * 2 Sep 1967
7312    k2    Viljoen, Johanna Dorathea Jacomina (Jo) * 16 Mrt 1940
2398    i3    Viljoen, Johanna Dorethea Lewisa * 31 Mei 1916
3138    k1    Viljoen, Johanna Dorothea * 17 Sep 1960
9375    j7    Viljoen, Johanna Dorothea * 3 Des 1953
11710    k2    Viljoen, Johanna Dorothea * 9 Des 1948
12599    j5    Viljoen, Johanna Dorothea * 16 Jul 1914
14638    h4    Viljoen, Johanna Dorothea * 10 Jun 1905
23415    k3    Viljoen, Johanna Dorothea * 28 Jun 1970
1542    j1    Viljoen, Johanna Dorothea Gesina * 16 Mei 1924
7299    k4    Viljoen, Johanna Dorothea Jacomina (Joy) * 24 Sep 1943
11768    h5    Viljoen, Johanna Dorothea Maria * 29 Sep 1864
11780    i7    Viljoen, Johanna Dorothea Maria * 13 Aug 1906
3299    i1    Viljoen, Johanna Dorothea Slabbert * 17 Nov 1924
26145    j1    Viljoen, Johanna Elana * 17 Mei 1966
486    h15    Viljoen, Johanna Elisabet * 23 Jul 1891
1617    h3    Viljoen, Johanna Elisabet * 12 Aug 1874
6462    h3    Viljoen, Johanna Elisabet * 17 Apr 1865
16343    h4    Viljoen, Johanna Elisabet * ca 1863
19537    g4    Viljoen, Johanna Elisabet * 9 Aug 1825
19607    h2    Viljoen, Johanna Elisabet * 27 Aug 1865
25435    h8    Viljoen, Johanna Elisabet * 23 Feb 1881
7554    h2    Viljoen, Johanna Elisabet Helena * 11 Feb 1883
6727    h3    Viljoen, Johanna Elisabet Petronella * 27 Mrt 1853
6744    h3    Viljoen, Johanna Elisabet Petronella * 3 Jan 1855
9080        --ditto--
9082    h2    Viljoen, Johanna Elisabet Petronella * 14 Aug 1880
9086    h6    Viljoen, Johanna Elisabet Petronella * 21 Aug 1886
6034    f8    Viljoen, Johanna Elisabet Susanna * 15 Sep 1836
16170    h4    Viljoen, Johanna Elisabeth * 12 Jul 1857
16480    g4    Viljoen, Johanna Elisabeth * 3 Mrt 1837
19748    j3    Viljoen, Johanna Elisabeth * 18 Mei 1939
27145    h3    Viljoen, Johanna Elisabeth * 4 Sep 1882
28296        Viljoen, Johanna Elisabeth * 2 Jun 1883
9062    g3    Viljoen, Johanna Elisabeth Petronella * 2 Okt 1850
9416    h6    Viljoen, Johanna Elisabetha * ca 1900
5768    h10    Viljoen, Johanna Eliza * ca 1898
26996    h7    Viljoen, Johanna Eliza
4591    i6    Viljoen, Johanna Elizabeth * 1895
5033    j11    Viljoen, Johanna Elizabeth * 19 Jan 1953
5566    g1    Viljoen, Johanna Elizabeth * 5 Aug 1849
5662    h6    Viljoen, Johanna Elizabeth * 11 Sep 1885
5669    g4    Viljoen, Johanna Elizabeth * 19 Apr 1852
5774    g4    Viljoen, Johanna Elizabeth * 2 Aug 1859
5935    h6    Viljoen, Johanna Elizabeth * ca 1907
8523    f3    Viljoen, Johanna Elizabeth * 3 Mei 1816
8540    l2    Viljoen, Johanna Elizabeth * 30 Jan 1973
8626        Viljoen, Johanna Elizabeth * ca 1910
9396    i7    Viljoen, Johanna Elizabeth * 7 Feb 1920
9682    k2    Viljoen, Johanna Elizabeth * 25 Apr 1972
9686    k2    Viljoen, Johanna Elizabeth * 5 Aug 1973
14162    j4    Viljoen, Johanna Elizabeth * 22 Nov 1954
14171    k3    Viljoen, Johanna Elizabeth * 21 Mei 1993
16054    k4    Viljoen, Johanna Elizabeth * 13 Jul 1939
16064    k3    Viljoen, Johanna Elizabeth * 12 Sep 1934
16102    k2    Viljoen, Johanna Elizabeth * 13 Mei 1948
16122    j6    Viljoen, Johanna Elizabeth * 9 Apr 1923
16252    j10    Viljoen, Johanna Elizabeth * 2 Mei 1935
16723    j3    Viljoen, Johanna Elizabeth * 11 Feb 1934
17509    j3    Viljoen, Johanna Elizabeth * ca 1905
17543    j2    Viljoen, Johanna Elizabeth * 18 Jul 1914
18550    h1    Viljoen, Johanna Elizabeth * 30 Aug 1868
20565    j3    Viljoen, Johanna Elizabeth * 26 Mei 1959
22735    j2    Viljoen, Johanna Elizabeth * 3 Jun 1950
23924    j6    Viljoen, Johanna Elizabeth * 5 Okt 1936
25308    g2    Viljoen, Johanna Elizabeth * 13 Sep 1830
26458    k2    Viljoen, Johanna Elizabeth
27454    h3    Viljoen, Johanna Elizabeth * 25 Sep 1891
28921    d9    Viljoen, Johanna Elizabeth * 28 Feb 1932
35920    a1907    Viljoen, Johanna Elizabeth
8536        Viljoen, Johanna Elizabeth (Bettie) * 13 Sep 1909
9832    i6    --ditto--
6632    j1    Viljoen, Johanna Elizabeth (Elsa) * 5 Des 1949
18475    i7    Viljoen, Johanna Elizabeth (Han) * 20 Nov 1913
21701    k2    Viljoen, Johanna Elizabeth (Jolandi) * 17 Des 1970
16094    k3    Viljoen, Johanna Elizabeth Catharina * 16 Sep 1943
2455    h1    Viljoen, Johanna Elizabeth Helena * 11 Feb 1883
17312    k1    Viljoen, Johanna Elizabeth Liezel * 26 Jun 1970
7446    h1    Viljoen, Johanna Elizabeth Margaretha * 4 Nov 1862
16371    i8    Viljoen, Johanna Elizabetha * 15 Des 1905
23709    k4    Viljoen, Johanna Elsabe * 21 Jan 1962
4016    j3    Viljoen, Johanna Erna (Erna) * 10 Apr 1954
9909    h10    Viljoen, Johanna Francina * 6 Jun 1897
10542    i3    Viljoen, Johanna Francina * 7 Mrt 1923
10640    g6    Viljoen, Johanna Francina * 12 Feb 1869
29187    b3    Viljoen, Johanna Francina * 1897
28804    b5    Viljoen, Johanna Francina Beatrix * ca 1867
703    g12    Viljoen, Johanna Francina Hendrina * 30 Sep 1850
19159    j1    Viljoen, Johanna Francina Magdalena * 8 Nov 1935
10561    i2    Viljoen, Johanna Fransina * 21 Jun 1920
327    i4    Viljoen, Johanna Frederika * 24 Des 1883
362    j4    Viljoen, Johanna Frederika * 19 Des 1918
2927    h1    Viljoen, Johanna Frederika * ca 1865
26962    i4    Viljoen, Johanna Frederika * 31 Jul 1924
21768    j4    Viljoen, Johanna Frederika Christina * ca 1925
28714    e5    Viljoen, Johanna Geertruy Catharina * 1784
20688    j4    Viljoen, Johanna Georgiana * 6 Feb 1941
17082    j8    Viljoen, Johanna Gestavis * 12 Nov 1914
24975    h9    Viljoen, Johanna Glaesar * 20 Jul 1887
445    h2    Viljoen, Johanna Helena * 5 Sep 1849
6110    i4    Viljoen, Johanna Helena * 5 Nov 1913
7550    g3    Viljoen, Johanna Helena * 25 Mei 1833
21899    i1    Viljoen, Johanna Helena * 18 Apr 1906
10548    h5    Viljoen, Johanna Helena (Wilhelmina) * 1887
16335    i10    Viljoen, Johanna Helena Elisabet (Kattie) * 26 Nov 1900
6944    h11    Viljoen, Johanna Helena Elizabeth Petronella * 28 Sep 1872
4097    i3    Viljoen, Johanna Hendrica * ca 1915
35974    e2    Viljoen, Johanna Hendrieka * 11 Nov 1947
17713    k4    Viljoen, Johanna Hendriena (Drienie) * ca 1932
17076    j3    Viljoen, Johanna Hendriena Gloudina Dorothea * 10 Aug 1909
3600    i4    Viljoen, Johanna Hendrika * Aug 1917
7849    h1    Viljoen, Johanna Hendrika * 8 Jun 1874
8754    j3    Viljoen, Johanna Hendrika * 23 Feb 1948
11391    g7    Viljoen, Johanna Hendrika * 29 Sep 1876
12745    i6    Viljoen, Johanna Hendrika * 2 Mei 1879
12778    j3    Viljoen, Johanna Hendrika * 20 Sep 1924
15955    h7    Viljoen, Johanna Hendrika * 1900
35966    d5    Viljoen, Johanna Hendrika * 12 Aug 1906
17774    k5    Viljoen, Johanna Hendrika (Johannie) * 2 Jun 1954
23204    i6    Viljoen, Johanna Hendrika Lodewika * 14 Nov 1884
18512    i1    Viljoen, Johanna Hendrika Theunisina * 30 Nov 1903
4309    j2    Viljoen, Johanna Hendrina * ca 1924
6937    h8    Viljoen, Johanna Hendrina * ca 1866
7466    i1    Viljoen, Johanna Hendrina * ca 1896
15549    h8    Viljoen, Johanna Hendrina
17448    k3    Viljoen, Johanna Hendrina * ca 1919
17489    k2    Viljoen, Johanna Hendrina * 25 Feb 1936
26972    i1    Viljoen, Johanna Hendrina * 1 Apr 1911
27918    g2    Viljoen, Johanna Hendrina * 22 Nov 1866
28806    b6    Viljoen, Johanna Hendrina * ca 1869
29423    c3    Viljoen, Johanna Hendrina * 19 Aug 1931
17059    k2    Viljoen, Johanna Hendrina Gloudina * 7 Jan 1937
17143    k5    Viljoen, Johanna Hermiena * 17 Nov 1960
21938    e12    Viljoen, Johanna Hermina ~ 16 Nov 1789
22421    e15    Viljoen, Johanna Hermina ~ 5 Okt 1794
16789    f8    Viljoen, Johanna Hermina Maria Jacoba * 30 Nov 1832
26195    i3    Viljoen, Johanna Isabella * ca 1920
9644    j1    Viljoen, Johanna Jacoba * 6 Aug 1957
12312    k3    Viljoen, Johanna Jacoba * 15 Jan 1960
15510    i5    Viljoen, Johanna Jacoba * 24 Nov 1918
34291    b2    Viljoen, Johanna Jacoba * ca 1926
21753    i14    Viljoen, Johanna Jacoba (Jannie) * ca 1915
19703        Viljoen, Johanna Jacoba (Joh) * 26 Aug 1905
19739    i7    --ditto--
9344    g2    Viljoen, Johanna Jacoba Magdalena * ca 1850
5210    h3    Viljoen, Johanna Jacoba Magdalena Louisa * 12 Des 1881
28671    g1    Viljoen, Johanna Jacoba Petronella
22016    j3    Viljoen, Johanna Jacoba Sophia * 6 Jun 1936
1060    j7    Viljoen, Johanna Jacoba Wilhelmina * 23 Okt 1941
29320    b1    Viljoen, Johanna Jacoba Wilhelmina * 5 Des 1929
7863    i2    Viljoen, Johanna Jacomina * ca 1912
13882    h4    Viljoen, Johanna Jacomina * 13 Nov 1849
26301    h4    Viljoen, Johanna Jacomina * 1904
26334    h4    Viljoen, Johanna Jacomina * 27 Jun 1905
26343    h2    Viljoen, Johanna Jacomina * 23 Nov 1894
26384    h2    Viljoen, Johanna Jacomina * 16 Jun 1897
13956    g11    Viljoen, Johanna Jakoba * 24 Apr 1859
20882    i9    Viljoen, Johanna Josina * 23 Jan 1926
20889    h8    Viljoen, Johanna Josina * 10 Mrt 1886
18195    i10    Viljoen, Johanna Katriena * 10 Jan 1918
12709    j3    Viljoen, Johanna Latella * 26 Jan 1964
2705    i1    Viljoen, Johanna Lodewika * 1 Apr 1915
12670    j5    Viljoen, Johanna Lodewika * 11 Apr 1959
19891    j1    Viljoen, Johanna Lodewikus * 6 Jan 1937
9479    i1    Viljoen, Johanna Louisa * 6 Feb 1916
13921    h4    Viljoen, Johanna Louisa * 1 Jul 1871
2679    i3    Viljoen, Johanna Lourenci Petronella * 21 Aug 1903
12019    i3    Viljoen, Johanna Magaritha Elizabeth * 27 Mrt 1908
1601    g2    Viljoen, Johanna Magdalena * 19 Okt 1840
10680    i3    Viljoen, Johanna Magdalena * 19 Apr 1952
12840    j3    Viljoen, Johanna Magdalena * 7 Jul 1950
14060    i4    Viljoen, Johanna Magdalena * 25 Jul 1912
14076    j2    Viljoen, Johanna Magdalena * 18 Mei 1955
22000    j2    Viljoen, Johanna Magdalena * 28 Sep 1931
22020    i3    Viljoen, Johanna Magdalena * ca 1912
23295    h5    Viljoen, Johanna Magdalena * 6 Aug 1864
27374    i2    Viljoen, Johanna Magdalena * 6 Des 1936
28993    b3    Viljoen, Johanna Magdalena * ca 1875
29169    c6    Viljoen, Johanna Magdalena * 30 Aug 1947
34779    c4    Viljoen, Johanna Magdalena * 28 Des 1979
287    j1    Viljoen, Johanna Magdalena (Dollie) * 14 Jun 1914
27409    i4    Viljoen, Johanna Magdalena (Marlene) * 8 Mrt 1945
5129    j4    Viljoen, Johanna Magdalena Adriana (Lenie) * 12 Apr 1929
23280    i13    Viljoen, Johanna Magdalena Catharina * 29 Okt 1896
27295    h1    Viljoen, Johanna Magdalena Catharina * 29 Okt 1896
27324    i4    Viljoen, Johanna Magdalena Catharina * 11 Jan 1939
3169    i8    Viljoen, Johanna Magdalena Catherina * 24 Sep 1910
7366    j4    Viljoen, Johanna Magdalena Dorothea * 22 Jun 1919
16316    j6    Viljoen, Johanna Magdalena Elizabeth * 5 Nov 1931
2383    j1    Viljoen, Johanna Magdalena Gertruida * 8 Nov 1933
7864    i3    Viljoen, Johanna Magdalena Petronella * ca 1914
7867    h5    Viljoen, Johanna Magdalena Petronella * 1 Okt 1884
3961    k2    Viljoen, Johanna Magdalene * 27 Mei 1972
18235    i7    Viljoen, Johanna Magrita * 1 Nov 1913
27602    j2    Viljoen, Johanna Maretha (Joe) * 7 Jun 1954
5364    g7    Viljoen, Johanna Margaretha * 4 Apr 1855
6323    i4    Viljoen, Johanna Margaretha * 11 Jan 1873
6332    i8    Viljoen, Johanna Margaretha * 13 Jun 1883
6422    i7    Viljoen, Johanna Margaretha * 5 Aug 1895
9513    h5    Viljoen, Johanna Margaretha * 18 Sep 1896
12197    i1    Viljoen, Johanna Margaretha * 5 Mrt 1872
13037    i1    Viljoen, Johanna Margaretha * 11 Okt 1930
13067    h1    Viljoen, Johanna Margaretha * 31 Aug 1879
13778    j2    Viljoen, Johanna Margaretha * 10 Feb 1954
15091    h5    Viljoen, Johanna Margaretha * 26 Nov 1895
15880    i8    Viljoen, Johanna Margaretha * 4 Apr 1929
15981    i3    Viljoen, Johanna Margaretha * 1 Jan 1936
15989    h3    Viljoen, Johanna Margaretha * 20 Mrt 1899
22148    i3    Viljoen, Johanna Margaretha * 31 Aug 1939
23298    h6    Viljoen, Johanna Margaretha * 1866
23451    j1    Viljoen, Johanna Margaretha * 1907
23577    i7    Viljoen, Johanna Margaretha * 3 Mrt 1899
27121    i1    Viljoen, Johanna Margaretha Marais * 8 Feb 1905
6775    j4    Viljoen, Johanna Margaretha Wilhelmina * 20 Des 1908
6796    k2    Viljoen, Johanna Margaretha Wilhelmina * 30 Apr 1942
9058    h10    Viljoen, Johanna Margaretha Wilhelmina
11369    g8    Viljoen, Johanna Margaretha Wilhelmina * 7 Jun 1877
15099    g10    Viljoen, Johanna Margaretha Wilhelmina * 22 Jun 1868
11143    g5    Viljoen, Johanna Margaretha Willemina * 16 Feb 1874
9435    f4    Viljoen, Johanna Margarita Jacoba * 7 Mrt 1822
9334    f2    Viljoen, Johanna Margaritha * ca 1819
23608    j1    Viljoen, Johanna Margaritha * 13 Des 1909
6340    i2    Viljoen, Johanna Margritha * 14 Jul 1876
4255    j4    Viljoen, Johanna Maria * 16 Sep 1934
5027    j7    Viljoen, Johanna Maria * 2 Nov 1946
5043    j2    Viljoen, Johanna Maria
5060    j2    Viljoen, Johanna Maria * 5 Jul 1947
5068    i10    Viljoen, Johanna Maria * 25 Des 1922
6350    j4    Viljoen, Johanna Maria * 14 Jun 1932
7905    f11    Viljoen, Johanna Maria * 5 Jun 1814
8423    i1    Viljoen, Johanna Maria * 18 Aug 1904
9356    i1    Viljoen, Johanna Maria * 18 Mrt 1904
10779    i4    Viljoen, Johanna Maria * 8 Okt 1921
11085    f17    Viljoen, Johanna Maria * 4 Sep 1859
11466    h1    Viljoen, Johanna Maria * 22 Okt 1875
13289    i3    Viljoen, Johanna Maria * 1 Aug 1893
13341    j3    Viljoen, Johanna Maria * 5 Apr 1943
13517    h5    Viljoen, Johanna Maria * 14 Apr 1876
19664    j5    Viljoen, Johanna Maria * ca 1928
20559    j6    Viljoen, Johanna Maria * 16 Mrt 1963
20977    h10    Viljoen, Johanna Maria * 23 Apr 1900
22002    h4    Viljoen, Johanna Maria * 22 Mei 1878
23409    k3    Viljoen, Johanna Maria * 6 Aug 1966
23671    k3    Viljoen, Johanna Maria * 29 Okt 1944
28482    i5    Viljoen, Johanna Maria * 6 Jan 1917
31095    b2    Viljoen, Johanna Maria * ca 1918
997    k1    Viljoen, Johanna Maria (Hannetjie) * 10 Des 1955
3127    k4    Viljoen, Johanna Maria (Mari) * 16 Feb 1967
21063    j1    Viljoen, Johanna Maria (Marietjie) * 30 Mrt 1973
4837    k4    Viljoen, Johanna Maria Dorethea * 27 Apr 1963
6028    g5    Viljoen, Johanna Maria Elisabet * ca 1882
10018    j1    Viljoen, Johanna Maria Elisabet * 4 Okt 1937
5953    h1    Viljoen, Johanna Maria Elizabeth * 7 Aug 1908
10846    h9    Viljoen, Johanna Maria Fourie * 23 Sep 1894
10308    i3    Viljoen, Johanna Maria Hendrina * 11 Des 1899
6737    g4    Viljoen, Johanna Maria Jacoba * 13 Mrt 1828
12891    g4    Viljoen, Johanna Maria Jakoba * 5 Jul 1845
24269    j2    Viljoen, Johanna Mariana * 23 Sep 1947
19836    h2    Viljoen, Johanna Marthina Regina * ca 1862
19921    h7    Viljoen, Johanna Marthina Regina * 1887
19752    g2    Viljoen, Johanna Martina Regina * 4 Mrt 1826
19862    h6    Viljoen, Johanna Martina Regina * 5 Jan 1870
19587    j7    Viljoen, Johanna Maryna * 14 Okt 1924
18856    j1    Viljoen, Johanna Petro (Hansie) * 30 Des 1929
1854    g6    Viljoen, Johanna Petronella * 15 Aug 1853
6717    i7    Viljoen, Johanna Petronella * ca 1890
8459    h5    Viljoen, Johanna Petronella
10320    h3    Viljoen, Johanna Petronella * 23 Jul 1875
10412    i1    Viljoen, Johanna Petronella * 10 Mrt 1907
10433    i2    Viljoen, Johanna Petronella * 13 Des 1926
21101    h6    Viljoen, Johanna Petronella * 1 Apr 1868
17820    k2    Viljoen, Johanna Petronella (Hanta) * 16 Okt 1933
15462    j2    Viljoen, Johanna Petronella (Joan) * 3 Apr 1925
8512    g6    Viljoen, Johanna Petronella Elisabet * 14 Aug 1850
28836    c3    Viljoen, Johanna Pieternella * 30 Jun 1908
9820    j6    Viljoen, Johanna Rosina * 10 Jan 1946
8617    i5    Viljoen, Johanna Sofia (Hannie) * 21 Apr 1897
76    e4    Viljoen, Johanna Sophia ~ 16 Des 1764
2459    f11    Viljoen, Johanna Sophia * 19 Jun 1814
6741    h1    Viljoen, Johanna Sophia * 22 Okt 1852
9017        --ditto--
9021    h2    Viljoen, Johanna Sophia * 21 Okt 1871
9045    i3    Viljoen, Johanna Sophia * 22 Mei 1929
9084    h4    Viljoen, Johanna Sophia * ca 1883
11759    j2    Viljoen, Johanna Sophia * 14 Mrt 1926
14857    h2    Viljoen, Johanna Sophia * 18 Des 1867
24701    i1    Viljoen, Johanna Sophia * 25 Aug 1921
9348    h1    Viljoen, Johanna Sophia Adriana * 30 Apr 1873
11702    i1    Viljoen, Johanna Sophya * 4 Sep 1889
11748    i5    Viljoen, Johanna Sophya * 22 Okt 1895
20697    h8    Viljoen, Johanna Stoffelina * 27 Sep 1877
28591    h4    Viljoen, Johanna Stoffelina * 8 Jul 1881
383    h1    Viljoen, Johanna Susanna * 5 Sep 1865
810    g10    Viljoen, Johanna Susanna * ca 1849
2937    i3    Viljoen, Johanna Susanna * 20 Sep 1907
3109    i4    Viljoen, Johanna Susanna * 1899
7086    f3    Viljoen, Johanna Susanna * 9 Okt 1803
12180        --ditto--
7457    g6    Viljoen, Johanna Susanna * 26 Jul 1840
10891    h8    Viljoen, Johanna Susanna * 9 Jun 1907
12187    g4    Viljoen, Johanna Susanna * 1825
12193    h2    Viljoen, Johanna Susanna * 25 Apr 1850
12518    h2    Viljoen, Johanna Susanna * 6 Mei 1858
14569    j1    Viljoen, Johanna Susanna * 28 Mrt 1954
16184    i3    Viljoen, Johanna Susanna * 27 Sep 1891
17028    i6    Viljoen, Johanna Susanna * 1 Apr 1887
20636    g1    Viljoen, Johanna Susanna * 5 Mei 1835
20756    h6    Viljoen, Johanna Susanna * 2 Nov 1874
24708    h2    Viljoen, Johanna Susanna * 7 Nov 1867
26829    j1    Viljoen, Johanna Susanna * 3 Mei 1937
26838    k2    Viljoen, Johanna Susanna * 9 Sep 1970
27438    g12    Viljoen, Johanna Susanna * 13 Mei 1878
30640    a323    Viljoen, Johanna Susanna * 1849
3156    j5    Viljoen, Johanna Susanna (Hannetjie) * 7 Mei 1945
17265        --ditto--
28278    i2    Viljoen, Johanna Susanna (Joey) * 27 Jun 1904
19415    j1    Viljoen, Johanna Susanna (Joyce) * 17 Sep 1940
26248    g3    Viljoen, Johanna Susanna Alida * 22 Feb 1843
5871    g2    Viljoen, Johanna Susanna Elizabeth * 24 Aug 1856
16564    g5    Viljoen, Johanna Susanna Elizabeth * 2 Nov 1842
32995    c1    Viljoen, Johanna Susanna Elizabeth * 29 Des 1923
35931    c2    Viljoen, Johanna Susanna Elizabeth * 17 Mrt 1870
16157    i3    Viljoen, Johanna Susanna Jacoba * 30 Jan 1889
13350    j1    Viljoen, Johanna Susanna Maria * 18 Des 1939
24167    j1    Viljoen, Johanna Susarah * 7 Mrt 1925
17015    j4    Viljoen, Johanna Suzanna * 29 Jan 1909
10127    i1    Viljoen, Johanna Wilelsia (Joan) * ca 1917
3395    h8    Viljoen, Johanna Wilhelmina * 2 Nov 1884
8035    i2    Viljoen, Johanna Wilhelmina
8047    i6    Viljoen, Johanna Wilhelmina * 7 Feb 1913
8061    i1    Viljoen, Johanna Wilhelmina † jonk
13418    h12    Viljoen, Johanna Wilhelmina * 23 Okt 1884
20477    i2    Viljoen, Johanna Wilhelmina * 8 Sep 1893
25010    i1    Viljoen, Johanna Wilhelmina * 25 Jul 1920
28645    f4    Viljoen, Johanna Wilhelmina ~ 29 Sep 1809
28706    g7    Viljoen, Johanna Wilhelmina * 6 Jul 1881
18414    h7    Viljoen, Johanna Wilhelmina (Hannie) * 24 Aug 1870
8028    i2    Viljoen, Johanna Wilhelmina Christina Maria * 11 Feb 1905
2677    k5    Viljoen, Johanna Willemina * 2 Mei 1968
9113    j3    Viljoen, Johanna Zacharia Frederika (Erika) * 14 Jun 1963
26306    h2    Viljoen, Johannah Jakobmina Krugerina * 3 Apr 1889
1705    j1    Viljoen, Johannes * 19 Des 1945
3530    i2    Viljoen, Johannes * ca 1913
3742    g18    Viljoen, Johannes
6234    j4    Viljoen, Johannes * 6 Jan 1931
6781    k1    Viljoen, Johannes * 10 Apr 1940
8867    i3    Viljoen, Johannes
10605    i4    Viljoen, Johannes * 1 Des 1928
10658    i3    Viljoen, Johannes * 21 Jan 1935
11053    g3    Viljoen, Johannes * 10 Sep 1880
11158    h4    Viljoen, Johannes * 8 Jun 1916
11636    b4    Viljoen, Johannes ~ 24 Sep 1684
11639    c2    Viljoen, Johannes ~ 19 Sep 1711
11682    h2    Viljoen, Johannes
13046    j3    Viljoen, Johannes
13680    i2    Viljoen, Johannes
15436    i1    Viljoen, Johannes
15600    i4    Viljoen, Johannes
23026    j4    Viljoen, Johannes
23186    l2    Viljoen, Johannes * 22 Mrt 1984
25241    j3    Viljoen, Johannes * 30 Mrt 1956
34883    b2    Viljoen, Johannes
35028    a1592    Viljoen, Johannes * ca 1896
25654    j1    Viljoen, Johannes (Hannes) Francois * 18 Aug 1936
34514    b3    Viljoen, Johannes (Hans)
23    d2    Viljoen, Johannes (Jan) ~ 17 Jul 1735
22440    e1    Viljoen, Johannes (Jan) ~ 22 Apr 1775
33200    b3    Viljoen, Johannes (Jan) * ca 1922
134    g2    Viljoen, Johannes (Jan) Hendrik * 12 Mei 1830
21091    f2    Viljoen, Johannes (Jan) Willem * 14 Mei 1812
20671    i2    Viljoen, Johannes Adam * 24 Sep 1921
2663    k5    Viljoen, Johannes Adriaan * 31 Jul 1963
11349    j2    Viljoen, Johannes Albertus * 28 Sep 1962
26189    h4    Viljoen, Johannes Albertus * ca 1877
23406    k2    Viljoen, Johannes Alidarus * 25 Des 1963
20677    j3    Viljoen, Johannes André * 11 Des 1951
24705    g1    Viljoen, Johannes Andreas * 8 Okt 1833
24748    h4    Viljoen, Johannes Andreas * 9 Nov 1878
24757    j1    Viljoen, Johannes Andreas * 5 Aug 1933
24771    i4    Viljoen, Johannes Andreas * 10 Jul 1910
28467    i4    Viljoen, Johannes Andreas Esterhuizen * 25 Jun 1915
28471    j2    Viljoen, Johannes Andreas Esterhuizen * 27 Feb 1946
28479    j5    Viljoen, Johannes Andreas Esterhuizen * 5 Jan 1972
12645    i2    Viljoen, Johannes Andreas Francois * 23 Okt 1916
12651    k2    Viljoen, Johannes Andreas Francois * 17 Mrt 1970
12663    j3    Viljoen, Johannes Andreas Francois * 22 Feb 1950
14670    f12    Viljoen, Johannes Andries * ca 1846
23910    k2    Viljoen, Johannes Andries * 13 Jan 1954
24703    f7    Viljoen, Johannes Andries * 30 Jan 1810
611    h3    Viljoen, Johannes Arnoldus * 1859
2314    g3    Viljoen, Johannes Arnoldus * 6 Nov 1841
2331    i1    Viljoen, Johannes Arnoldus * 6 Jul 1910
2339    j4    Viljoen, Johannes Arnoldus * 25 Feb 1946
2406    h5    Viljoen, Johannes Arnoldus * ca 1887
31026    a423    Viljoen, Johannes Arnoldus * ca 1905
31032    c4    Viljoen, Johannes Arnoldus * 1 Mei 1962
603    g6    Viljoen, Johannes Arnoldus (Hans) * 26 Feb 1834
763        --ditto--
2359    h7    Viljoen, Johannes Arnoldus Petrus * 16 Nov 1879
19556    l2    Viljoen, Johannes August * 25 Feb 1969
13777    k3    Viljoen, Johannes Barend Bodenstein * 21 Mrt 1989
14920    h6    Viljoen, Johannes Bernardus * 7 Mei 1904
23386    j2    Viljoen, Johannes Bernardus * 19 Nov 1946
9784    j2    Viljoen, Johannes Berning * 9 Sep 1939
25944    h11    Viljoen, Johannes Casparus * 28 Jul 1894
24419    i2    Viljoen, Johannes Casparus (Cas) * 10 Apr 1900
24424    k1    Viljoen, Johannes Casparus (Cassie) * 28 Apr 1966
24430    j3    Viljoen, Johannes Casparus (Hannes) * 28 Sep 1936
25962    j1    Viljoen, Johannes Casparus (Jan) * 16 Aug 1957
7604    j2    Viljoen, Johannes Charl * 21 Feb 1945
8730    i2    Viljoen, Johannes Christiaan * 8 Mrt 1908
8740    k3    Viljoen, Johannes Christiaan * 25 Jul 1973
19268    j5    Viljoen, Johannes Christiaan * 20 Jun 1947
21619    h5    Viljoen, Johannes Christiaan * 19 Feb 1911
25126    k3    Viljoen, Johannes Christiaan * 8 Sep 1980
29353    a14    Viljoen, Johannes Christiaan * ca 1860
33013    b1    Viljoen, Johannes Christiaan * 21 Jul 1926
29391    c1    Viljoen, Johannes Christiaan (Chrisjan) * 9 Sep 1918
29371    c1    Viljoen, Johannes Christiaan (Hans) * 25 Jan 1906
3741    h7    Viljoen, Johannes Christiaan Adriaan * 14 Apr 1908
7865    i4    Viljoen, Johannes Christian Herman * ca 1916
10088    j1    Viljoen, Johannes Christo de Wet * 17 Jan 1961
4715    h4    Viljoen, Johannes Christoffel * ca 1872
6739    g6    Viljoen, Johannes Christoffel * 12 Apr 1830
9025    h4    Viljoen, Johannes Christoffel * 19 Feb 1877
9085    h5    Viljoen, Johannes Christoffel * 16 Apr 1884
13510    h3    Viljoen, Johannes Christoffel * 24 Jul 1872
26340    g5    Viljoen, Johannes Christoffel Truter (Jan) * 19 Jul 1865
11078    f13    Viljoen, Johannes Coenraad * 10 Nov 1849
4475b    i1    Viljoen, Johannes Cornelius * 28 Mrt 1918
4492    k2    Viljoen, Johannes Cornelius * 3 Sep 1981
27591    i7    Viljoen, Johannes Cornelius (Jan) * 23 Okt 1925
17814    m5    Viljoen, Johannes Cornelius (Jannie) * 15 Okt 1991
27084    h12    Viljoen, Johannes Daniel * 1 Des 1881
4194        Viljoen, Johannes David * 9 Jan 1833
5942    f7    --ditto--
7406    g2    Viljoen, Johannes David * 23 Okt 1829
7431    i1    Viljoen, Johannes David * 12 Okt 1925
7435    k1    Viljoen, Johannes David * 13 Nov 1974
7515    h12    Viljoen, Johannes David * 18 Apr 1891
23004    i7    Viljoen, Johannes David * 23 Jan 1895
34703    a1525    Viljoen, Johannes David * ca 1930
4489    j4    Viljoen, Johannes Dawid * 30 Mei 1955
22302    j2    Viljoen, Johannes de Vos * 23 Jun 1952
13108    i6    Viljoen, Johannes Delarey Dewet * 10 Mrt 1902
26425    h5    Viljoen, Johannes Delport * 26 Nov 1905
1768    f12    Viljoen, Johannes Diederik * 5 Aug 1821
1802    h1    Viljoen, Johannes Diederik * 29 Feb 1872
1864    g9    Viljoen, Johannes Diederik * 7 Jun 1865
1876    h3    Viljoen, Johannes Diederik Petrus * 9 Mei 1892
7316    k4    Viljoen, Johannes Dirk (Vellie) * 21 Aug 1947
7327    l4    Viljoen, Johannes Dirk Brand * 21 Jan 1986
8093    k2    Viljoen, Johannes Doÿer * 15 Mei 1985
27606    j3    Viljoen, Johannes du Toit * 29 Aug 1955
24664    i2    Viljoen, Johannes Erasmus * 11 Nov 1900
3665    l1    Viljoen, Johannes Francois * 31 Aug 1991
12282    j7    Viljoen, Johannes Francois * 2 Apr 1924
23600    j4    Viljoen, Johannes Francois * 16 Mrt 1935
23953    k2    Viljoen, Johannes Francois * 13 Jan 1971
24304    g5    Viljoen, Johannes Francois * 14 Apr 1834
24841    g1    Viljoen, Johannes Francois * 28 Apr 1837
24848    h4    Viljoen, Johannes Francois * 9 Apr 1867
24850    i1    Viljoen, Johannes Francois * 13 Mei 1900
24858    j1    Viljoen, Johannes Francois * 17 Sep 1929
25658    l1    Viljoen, Johannes Francois * 1 Sep 1993
26448        Viljoen, Johannes Francois * 17 Jul 1897
26575    h1    --ditto--
26569    f9    Viljoen, Johannes Francois * 3 Jul 1830
27929        --ditto--
26581    j2    Viljoen, Johannes Francois * 20 Nov 1968
26591    j2    Viljoen, Johannes Francois * 28 Des 1960
26593    k1    Viljoen, Johannes Francois * 18 Mrt 1991
26754    g10    Viljoen, Johannes Francois * 24 Feb 1892
25649    h7    Viljoen, Johannes Francois (Frans) * 6 Aug 1879
28593        --ditto--
25624    j4    Viljoen, Johannes Francois (Johan) * 29 Aug 1946
23767    i7    Viljoen, Johannes Frederick * 6 Nov 1898
2987    k2    Viljoen, Johannes Frederik * 10 Sep 1981
24041    j4    Viljoen, Johannes Frederik * 2 Aug 1940
34218    b1    Viljoen, Johannes Frederik * ca 1904
23950    j1    Viljoen, Johannes Gabriel * 31 Okt 1937
25730    h3    Viljoen, Johannes Gabriel * 26 Mrt 1879
13865    i12    Viljoen, Johannes Georg * 28 Okt 1918
224    l1    Viljoen, Johannes Gerhardus * 30 Mei 1975
249    l1    Viljoen, Johannes Gerhardus * 8 Feb 1999
6444    j1    Viljoen, Johannes Gerhardus * 26 Feb 1925
16282    k4    Viljoen, Johannes Gerhardus * 23 Feb 1962
18888    k2    Viljoen, Johannes Gerhardus * 24 Nov 1959
23183    k3    Viljoen, Johannes Gerhardus * 11 Nov 1953
220    j2    Viljoen, Johannes Gerhardus (Jan) * 25 Apr 1908
13864        --ditto--
240    j3    Viljoen, Johannes Gerhardus du Toit * 21 Jul 1921
9466    f10    Viljoen, Johannes Gerhardus Petrus * 1 Jun 1838
17241    k3    Viljoen, Johannes Gerhardus Steyn * 11 Apr 1967
16605    h7    Viljoen, Johannes Gideon Francois * 17 Jul 1893
24594    i4    Viljoen, Johannes Gysbert * 6 Apr 1898
5415    j3    Viljoen, Johannes Gysbertus Immelman (Jannie) * 7 Mei 1957
17877    j6    Viljoen, Johannes Hendrick (Hennie) * 28 Nov 1915
31697    c1    Viljoen, Johannes Hendrickus * 2 Nov 1894
8852    d12    Viljoen, Johannes Hendricus ~ 2 Jul 1758
8958    f5    Viljoen, Johannes Hendricus * 16 Jun 1818
11641    d1    Viljoen, Johannes Hendricus ~ 21 Feb 1745
11643    e1    Viljoen, Johannes Hendricus ~ 11 Mrt 1770
11676    g2    Viljoen, Johannes Hendricus * 1 Mrt 1829
11772    h7    Viljoen, Johannes Hendricus * 4 Nov 1868
11906    g8    Viljoen, Johannes Hendricus * 22 Aug 1840
12567    f7    Viljoen, Johannes Hendricus * 4 Jan 1805
13087        --ditto--
12572    h1    Viljoen, Johannes Hendricus * 7 Jul 1849
12586    i6    Viljoen, Johannes Hendricus * 16 Nov 1876
12725    h1    Viljoen, Johannes Hendricus * 27 Nov 1849
12755    j2    Viljoen, Johannes Hendricus * 15 Des 1910
12767    g5    Viljoen, Johannes Hendricus * 29 Apr 1840
13024        --ditto--
12769    h1    Viljoen, Johannes Hendricus * 29 Nov 1866
12772    i2    Viljoen, Johannes Hendricus * 20 Jul 1893
13082        Viljoen, Johannes Hendricus * 1887
13088    f4    Viljoen, Johannes Hendricus * 8 Mrt 1805
13094    h1    Viljoen, Johannes Hendricus * 15 Jul 1859
15966        --ditto--
13187    h2    Viljoen, Johannes Hendricus * 27 Mei 1865
13243    g9    Viljoen, Johannes Hendricus * 12 Jun 1846
13245    h1    Viljoen, Johannes Hendricus * 20 Feb 1877
13251    h4    Viljoen, Johannes Hendricus * 6 Apr 1885
13458        Viljoen, Johannes Hendricus * 21 Jan 1808
13532    f1    --ditto--
13538    h1    Viljoen, Johannes Hendricus * 13 Jan 1856
13819    h5    Viljoen, Johannes Hendricus * ca 1880
13833    h1    Viljoen, Johannes Hendricus * 7 Feb 1874
14440    f1    Viljoen, Johannes Hendricus * 22 Des 1825
14464    h1    Viljoen, Johannes Hendricus * 2 Mei 1874
14497    i8    Viljoen, Johannes Hendricus
14508    h1    Viljoen, Johannes Hendricus * 1879
14545    h1    Viljoen, Johannes Hendricus * 22 Mrt 1891
14563    j5    Viljoen, Johannes Hendricus * 28 Aug 1968
14587    g13    Viljoen, Johannes Hendricus * 4 Jan 1869
14589    h1    Viljoen, Johannes Hendricus * 15 Okt 1893
14598    j4    Viljoen, Johannes Hendricus * 17 Jun 1955
14601    k2    Viljoen, Johannes Hendricus * 3 Sep 1982
14836    i3    Viljoen, Johannes Hendricus * 26 Mrt 1894
14929    h7    Viljoen, Johannes Hendricus * 11 Feb 1909
15166    f1    Viljoen, Johannes Hendricus * 11 Jun 1814
15173    h2    Viljoen, Johannes Hendricus * 2 Feb 1863
15239    h4    Viljoen, Johannes Hendricus * 27 Feb 1866
15314    g4    Viljoen, Johannes Hendricus * 24 Des 1844
15320    i1    Viljoen, Johannes Hendricus * 23 Okt 1887
15450    i1    Viljoen, Johannes Hendricus * 18 Jul 1897
15499    i1    Viljoen, Johannes Hendricus
15514    h1    Viljoen, Johannes Hendricus * 7 Mrt 1890
15595    h5    Viljoen, Johannes Hendricus * 24 Jul 1889
15931    g7    Viljoen, Johannes Hendricus * 23 Aug 1858
16019    f1    Viljoen, Johannes Hendricus ~ 19 Aug 1810
16026    h3    Viljoen, Johannes Hendricus * 1 Nov 1858
16213    i3    Viljoen, Johannes Hendricus
23948    i2    Viljoen, Johannes Hendricus * 27 Feb 1899
34825    a1557    Viljoen, Johannes Hendricus * ca 1905
35042    a1596    Viljoen, Johannes Hendricus * ca 1880
35246    a1662    Viljoen, Johannes Hendricus * 20 Feb 1922
15262    j1    Viljoen, Johannes Hendricus (Hoggie) * 4 Des 1941
14605    j1    Viljoen, Johannes Hendricus (Jan) * 7 Des 1952
14616    j2    Viljoen, Johannes Hendricus (Jan) * 7 Apr 1957
16058    j2    Viljoen, Johannes Hendricus (Jan) * 17 Feb 1907
15248    j3    Viljoen, Johannes Hendricus (Paul) * 15 Des 1931
13128    i7    Viljoen, Johannes Hendricus (Snaar) * 11 Jan 1904
14673    f1    Viljoen, Johannes Hendricus Ignatius * 2 Mrt 1815
14689    h1    Viljoen, Johannes Hendricus Ignatius * 6 Aug 1865
14780    h1    Viljoen, Johannes Hendricus Ignatius * 22 Apr 1866
14871    g5    Viljoen, Johannes Hendricus Ignatius * 16 Feb 1849
14873    h1    Viljoen, Johannes Hendricus Ignatius * 24 Nov 1870
14947    h1    Viljoen, Johannes Hendricus Ignatius * 4 Jul 1875
14960    g6    Viljoen, Johannes Hendricus Ignatius * 26 Mrt 1853
15074    i3    Viljoen, Johannes Hendricus Ignatius * 13 Nov 1909
34782    a1545    Viljoen, Johannes Hendricus Jacobus * ca 1912
14591    i1    Viljoen, Johannes Hendricus van Breda (Johan) * 25 Des 1921
14845    j1    Viljoen, Johannes Hendricus van Wyk * 8 Jun 1921
34827    c1    Viljoen, Johannes Hendricus Viljoen * 22 Mrt 1955
1811    i5    Viljoen, Johannes Hendrik * 28 Jul 1903
1877    h4    Viljoen, Johannes Hendrik * 29 Sep 1894
2170    h6    Viljoen, Johannes Hendrik * 24 Mei 1909
2180    g11    Viljoen, Johannes Hendrik * 1865
3619    h4    Viljoen, Johannes Hendrik * 22 Feb 1892
3630    i2    Viljoen, Johannes Hendrik * 17 Mrt 1929
3718    h6    Viljoen, Johannes Hendrik * 11 Nov 1907
4330    i4    Viljoen, Johannes Hendrik * 18 Jan 1926
5213    g6    Viljoen, Johannes Hendrik * 20 Mrt 1853
6415    k2    Viljoen, Johannes Hendrik * 7 Aug 1945
8749    i4    Viljoen, Johannes Hendrik * 3 Jan 1916
10812    j3    Viljoen, Johannes Hendrik * 23 Jan 1964
11891    i11    Viljoen, Johannes Hendrik * 14 Mrt 1902
12836    j2    Viljoen, Johannes Hendrik * 2 Feb 1945
12986    h8    Viljoen, Johannes Hendrik * 16 Jun 1885
13315    k2    Viljoen, Johannes Hendrik * 9 Apr 1962
16385    j2    Viljoen, Johannes Hendrik * 30 Okt 1944
17871    k6    Viljoen, Johannes Hendrik * 14 Apr 1950
17992    i7    Viljoen, Johannes Hendrik * ca 1883
19609    h4    Viljoen, Johannes Hendrik * ca 1869
21178    j2    Viljoen, Johannes Hendrik * 28 Apr 1942
21790    i7    Viljoen, Johannes Hendrik * 28 Mrt 1914
29412    a15    Viljoen, Johannes Hendrik * ca 1870
30103    b4    Viljoen, Johannes Hendrik * 13 Mrt 1949
30949    b3    Viljoen, Johannes Hendrik ~ 16 Aug 1936
32113    b1    Viljoen, Johannes Hendrik
3157        Viljoen, Johannes Hendrik (Hannes) * 2 Aug 1934
17264    j5    --ditto--
6963    j2    Viljoen, Johannes Hendrik (Hannes) * 31 Mei 1922
16393    k3    Viljoen, Johannes Hendrik (Hein) * 18 Jun 1972
29416    b2    Viljoen, Johannes Hendrik (Hennie) * ca 1897
1112    h8    Viljoen, Johannes Hendrik (Jan) * 11 Jan 1906
15629    i5    Viljoen, Johannes Hendrik (Johann) * 26 Nov 1928
483    h12    Viljoen, Johannes Hendrik Fick * 20 Jan 1881
8803    g4    Viljoen, Johannes Hendrik Ignatius * 24 Mrt 1849
14876    h3    Viljoen, Johannes Hendrik Ignatius * 24 Nov 1875
6409    i6    Viljoen, Johannes Hendrik Jacobus * 23 Okt 1888
19781    i3    Viljoen, Johannes Hendrik Jurie * 25 Apr 1892
19894        Viljoen, Johannes Hendrik Jurie * 24 Apr 1932
20445    j4    --ditto--
13835    i1    Viljoen, Johannes Hendrik Petrus * 17 Mrt 1896
1102    h3    Viljoen, Johannes Hendrik Rudolf * 21 Jan 1868
27726    j2    Viljoen, Johannes Hendrik Stals * 4 Feb 1969
11383    g2    Viljoen, Johannes Hendrikus * 11 Sep 1868
11777    i4    Viljoen, Johannes Hendrikus * 18 Jun 1898
12595    j3    Viljoen, Johannes Hendrikus * 18 Nov 1910
12705    i5    Viljoen, Johannes Hendrikus * 12 Mei 1925
12780    j4    Viljoen, Johannes Hendrikus * 26 Mei 1926
12783    k2    Viljoen, Johannes Hendrikus * 7 Jun 1957
12806    i3    Viljoen, Johannes Hendrikus * 27 Jun 1902
13110    j1    Viljoen, Johannes Hendrikus * 6 Jun 1940
13112    k1    Viljoen, Johannes Hendrikus * 30 Nov 1968
13549    j3    Viljoen, Johannes Hendrikus * 21 Mei 1920
13559    k5    Viljoen, Johannes Hendrikus * 1 Sep 1958
13578    k1    Viljoen, Johannes Hendrikus * 26 Aug 1950
13585    k2    Viljoen, Johannes Hendrikus * 23 Aug 1943
13589    l3    Viljoen, Johannes Hendrikus * 24 Jun 1970
13843    i5    Viljoen, Johannes Hendrikus * 5 Feb 1907
13855    j1    Viljoen, Johannes Hendrikus * 25 Jan 1962
13867    j1    Viljoen, Johannes Hendrikus * 9 Apr 1961
13888    h8    Viljoen, Johannes Hendrikus * 10 Apr 1859
14466    i1    Viljoen, Johannes Hendrikus * Feb 1919
14534    g8    Viljoen, Johannes Hendrikus * 22 Mei 1861
14554    j3    Viljoen, Johannes Hendrikus * 18 Okt 1954
15172        Viljoen, Johannes Hendrikus * 20 Mrt 1864
15316    h1    --ditto--
15183    j1    Viljoen, Johannes Hendrikus * 15 Sep 1926
15184    i3    Viljoen, Johannes Hendrikus * 15 Jan 1899
15189    j4    Viljoen, Johannes Hendrikus * ca 1926
15192    j1    Viljoen, Johannes Hendrikus * 8 Mei 1933
15267    l2    Viljoen, Johannes Hendrikus * 7 Apr 2002
15454    k1    Viljoen, Johannes Hendrikus * 8 Nov 1958
16131    j4    Viljoen, Johannes Hendrikus * 17 Mei 1910
16139    k4    Viljoen, Johannes Hendrikus * 25 Jan 1951
16221    h2    Viljoen, Johannes Hendrikus * 10 Nov 1859
16318    j8    Viljoen, Johannes Hendrikus * 19 Apr 1939
16369    i7    Viljoen, Johannes Hendrikus * 2 Sep 1904
28107    f4    Viljoen, Johannes Hendrikus * 25 Aug 1823
28127    f9    Viljoen, Johannes Hendrikus * 26 Mrt 1833
29865    a104    Viljoen, Johannes Hendrikus * 1868
29873    b5    Viljoen, Johannes Hendrikus * 1895
31692    a595    Viljoen, Johannes Hendrikus * ca 1843
31694    b1    Viljoen, Johannes Hendrikus * 15 Sep 1867
34874    a1565    Viljoen, Johannes Hendrikus * ca 1900
35045    c1    Viljoen, Johannes Hendrikus
16306    i7    Viljoen, Johannes Hendrikus (Frans) * Jun 1893
13574    i3    Viljoen, Johannes Hendrikus (Jan) * 4 Okt 1883
15332    j1    Viljoen, Johannes Hendrikus (Jay) * 19 Feb 1917
14630    k2    Viljoen, Johannes Hendrikus (Johan) * 20 Jun 1997
15339    k2    Viljoen, Johannes Hendrikus (Johnny) * 11 Aug 1948
15386    j3    Viljoen, Johannes Hendrikus (Tjoeks) * 30 Okt 1932
15090    h4    Viljoen, Johannes Hendrikus Ignatius * 3 Okt 1892
34784    b1    Viljoen, Johannes Hendrikus Jacobus * 8 Okt 1937
35044    b1    Viljoen, Johannes Hendrikus Jacobus * ca 1905
35047    c3    Viljoen, Johannes Hendrikus Jacobus
10695    g2    Viljoen, Johannes Henning * 29 Jul 1856
10702    i1    Viljoen, Johannes Henning * 17 Aug 1908
10764    i1    Viljoen, Johannes Henning * 2 Nov 1906
10769    k1    Viljoen, Johannes Henning * 27 Jan 1977
10773    j3    Viljoen, Johannes Henning * 16 Aug 1959
10786    h4    Viljoen, Johannes Henning * 2 Okt 1885
10788    i1    Viljoen, Johannes Henning * 3 Sep 1915
10796    i1    Viljoen, Johannes Henning * 31 Jan 1918
10892    h9    Viljoen, Johannes Henning Ebenhaezer * 20 Okt 1910
28085    h5    Viljoen, Johannes Henning Smit * 29 Jan 1913
12872    g7    Viljoen, Johannes Henricus * 3 Mei 1841
30867    b2    Viljoen, Johannes Herclaas Christoffel * ca 1896
5110    i3    Viljoen, Johannes Herculaas * Okt 1895
5112    j2    Viljoen, Johannes Herculaas * ca 1918
33653    b8    Viljoen, Johannes Herculaas * ca 1875
33641    c5    Viljoen, Johannes Herculaas Christiaan
5143    i7    Viljoen, Johannes Herculaas Christoffel * ca 1906
5146    i1    Viljoen, Johannes Herculaas Christoffel
5155    i2    Viljoen, Johannes Herculaas Christoffel
3809    d10    Viljoen, Johannes Hercules ~ 29 Apr 1753
3815    f1    Viljoen, Johannes Hercules * 10 Jun 1808
5554    e6    Viljoen, Johannes Hercules ~ 7 Apr 1793
5625    f3    Viljoen, Johannes Hercules * 3 Okt 1823
5746    g1    Viljoen, Johannes Hercules * 30 Des 1854
5761    h8    Viljoen, Johannes Hercules * ca 1894
5819    h4    Viljoen, Johannes Hercules * 7 Jun 1890
5872    g3    Viljoen, Johannes Hercules * ca 1858
5878    i1    Viljoen, Johannes Hercules * 19 Aug 1921
5891    h6    Viljoen, Johannes Hercules * 11 Feb 1900
5934    h5    Viljoen, Johannes Hercules * ca 1900
5944    g1    Viljoen, Johannes Hercules * ca 1869
5949    h4    Viljoen, Johannes Hercules
5961    h5    Viljoen, Johannes Hercules * 13 Sep 1916
6015    h5    Viljoen, Johannes Hercules * 14 Apr 1913
29346    e2    Viljoen, Johannes Hercules * 12 Mrt 1984
5087    g7    Viljoen, Johannes Hercules Christoffel * 15 Okt 1846
5092    i1    Viljoen, Johannes Hercules Christoffel * 1888
34858    a1562    Viljoen, Johannes Hercules Christoffel * ca 1875
34861    c1    Viljoen, Johannes Hercules Christoffel * 3 Sep 1928
5610    h6    Viljoen, Johannes Herklaas * 22 Nov 1896
5574    g2    Viljoen, Johannes Herklaas Herbst * 28 Jun 1852
2287    i10    Viljoen, Johannes Hermanus * 2 Jun 1902
3966    h5    Viljoen, Johannes Hermanus * 1873
4134    h14    Viljoen, Johannes Hermanus * 1890
11407    i2    Viljoen, Johannes Hermanus * 12 Apr 1933
15694    k3    Viljoen, Johannes Hermanus * 13 Aug 1991
17044    j5    Viljoen, Johannes Hermanus
17090    j2    Viljoen, Johannes Hermanus * 4 Des 1912
17095    j6    Viljoen, Johannes Hermanus * 21 Aug 1919
17127    j4    Viljoen, Johannes Hermanus * 21 Jun 1920
14001    j2    Viljoen, Johannes Hugo * 13 Jun 1933
13985    g6    Viljoen, Johannes Ignatius * 24 Nov 1845
14019    i1    Viljoen, Johannes Ignatius * 21 Jun 1901
14027    k2    Viljoen, Johannes Ignatius * 8 Mrt 1965
14221    h10    Viljoen, Johannes Ignatius * 29 Mei 1891
13995    h4    Viljoen, Johannes Ignatius Marius * 21 Jan 1874
13997    i1    Viljoen, Johannes Ignatius Marius * 5 Apr 1903
14004    k1    Viljoen, Johannes Ignatius Marius * 8 Apr 1962
2524    j2    Viljoen, Johannes Jacob Duvenage * 3 Sep 1949
12582    i3    Viljoen, Johannes Jacob Frederik * 24 Jan 1873
72    g2    Viljoen, Johannes Jacobus * 30 Jul 1826
1752    g6    Viljoen, Johannes Jacobus * 4 Mrt 1848
2011    h2    Viljoen, Johannes Jacobus * 21 Jul 1872
2727    i4    Viljoen, Johannes Jacobus * 3 Okt 1923
3439    h6    Viljoen, Johannes Jacobus * ca 1884
3519    j2    Viljoen, Johannes Jacobus * 30 Nov 1948
5647    i8    Viljoen, Johannes Jacobus * 18 Sep 1918
5656    h5    Viljoen, Johannes Jacobus * 30 Okt 1883
6673    j7    Viljoen, Johannes Jacobus * 9 Aug 1917
7857    h4    Viljoen, Johannes Jacobus * 20 Okt 1881
7866    i5    Viljoen, Johannes Jacobus * ca 1918
7957    f4    Viljoen, Johannes Jacobus * 3 Jun 1813
7961    g1    Viljoen, Johannes Jacobus * 1 Jun 1842
7964    h1    Viljoen, Johannes Jacobus * 8 Okt 1861
7987    h8    Viljoen, Johannes Jacobus * 21 Mrt 1882
7990    i2    Viljoen, Johannes Jacobus * 28 Des 1913
10407    g6    Viljoen, Johannes Jacobus * 13 Jun 1859
10415    i3    Viljoen, Johannes Jacobus * 3 Sep 1915
10435    i1    Viljoen, Johannes Jacobus
10958    h5    Viljoen, Johannes Jacobus * 27 Des 1909
16600    h6    Viljoen, Johannes Jacobus * ca 1885
16603    i3    Viljoen, Johannes Jacobus * 6 Mei 1917
16754    g12    Viljoen, Johannes Jacobus * 29 Mei 1861
16797    e2    Viljoen, Johannes Jacobus * 25 Mrt 1769
16802    g1    Viljoen, Johannes Jacobus * 27 Aug 1811
17030    i8    Viljoen, Johannes Jacobus * 20 Jan 1893
17033    h5    Viljoen, Johannes Jacobus * 8 Sep 1856
17039    j1    Viljoen, Johannes Jacobus * 5 Nov 1904
17049    j1    Viljoen, Johannes Jacobus * 16 Mei 1906
17075    k9    Viljoen, Johannes Jacobus * 7 Des 1956
17084    j10    Viljoen, Johannes Jacobus * 14 Apr 1920
17089    j1    Viljoen, Johannes Jacobus * 25 Mei 1910
17113    k5    Viljoen, Johannes Jacobus * 4 Feb 1972
17122    j1    Viljoen, Johannes Jacobus * ca 1915
17203    j1    Viljoen, Johannes Jacobus
17347    j1    Viljoen, Johannes Jacobus * 13 Aug 1947
17427    i1    Viljoen, Johannes Jacobus * Sep 1864
17431    k1    Viljoen, Johannes Jacobus * 17 Okt 1915
17435    m1    Viljoen, Johannes Jacobus * 7 Okt 1970
17491    k3    Viljoen, Johannes Jacobus * 25 Jun 1940
17569    i2    Viljoen, Johannes Jacobus * 29 Okt 1870
17571    j1    Viljoen, Johannes Jacobus * 12 Apr 1896
17582    k1    Viljoen, Johannes Jacobus * 26 Jun 1941
17587    m2    Viljoen, Johannes Jacobus * 2 Mei 2000
17607    l1    Viljoen, Johannes Jacobus * 15 Feb 1954
17648    j3    Viljoen, Johannes Jacobus * 30 Mei 1907
17842    m1    Viljoen, Johannes Jacobus * 5 Okt 1982
18010    i4    Viljoen, Johannes Jacobus * 15 Des 1887
18020    i3    Viljoen, Johannes Jacobus * 12 Jan 1878
18283    h12    Viljoen, Johannes Jacobus * 6 Okt 1887
18297    f5    Viljoen, Johannes Jacobus * 24 Sep 1797
18354    g3    Viljoen, Johannes Jacobus * 24 Nov 1829
18359    i1    Viljoen, Johannes Jacobus * 30 Jan 1881
18370    k1    Viljoen, Johannes Jacobus * 21 Jan 1945
18416    h8    Viljoen, Johannes Jacobus * 6 Apr 1872
18420    i2    Viljoen, Johannes Jacobus * ca 16 Jun 1901
18517    h5    Viljoen, Johannes Jacobus * 2 Des 1873
18657    g6    Viljoen, Johannes Jacobus * 30 Jun 1842
18692    g1    Viljoen, Johannes Jacobus * 2 Feb 1831
18941    j1    Viljoen, Johannes Jacobus * 1936
18959    j2    Viljoen, Johannes Jacobus * 16 Jan 1942
18965    i4    Viljoen, Johannes Jacobus * 9 Mrt 1913
19078    g2    Viljoen, Johannes Jacobus * 29 Okt 1837
19421    j3    Viljoen, Johannes Jacobus * 4 Mei 1944
19487    h7    Viljoen, Johannes Jacobus * ca 1887
19493    g11    Viljoen, Johannes Jacobus * 22 Mrt 1858
19500    h4    Viljoen, Johannes Jacobus * 17 Mei 1891
20123    i2    Viljoen, Johannes Jacobus * 5 Jul 1887
20179    i8    Viljoen, Johannes Jacobus * 7 Apr 1907
20183    j3    Viljoen, Johannes Jacobus * 3 Okt 1934
20190    i1    Viljoen, Johannes Jacobus * 26 Jan 1892
20193    j1    Viljoen, Johannes Jacobus * 20 Jul 1916
20281    j1    Viljoen, Johannes Jacobus * 7 Feb 1934
20356    i1    Viljoen, Johannes Jacobus * 15 Des 1892
20364    i2    Viljoen, Johannes Jacobus * 30 Des 1905
20381    i1    Viljoen, Johannes Jacobus * ca 1907
20388    i1    Viljoen, Johannes Jacobus * 7 Jun 1909
20422    i3    Viljoen, Johannes Jacobus
20463    j3    Viljoen, Johannes Jacobus * 27 Okt 1915
21772    i5    Viljoen, Johannes Jacobus * ca 1896
22022    i4    Viljoen, Johannes Jacobus * ca 1914
22105    i4    Viljoen, Johannes Jacobus * 18 Jul 1934
22175    h2    Viljoen, Johannes Jacobus * ca 1881
22377    f7    Viljoen, Johannes Jacobus * 1832
22390    h2    Viljoen, Johannes Jacobus * ca 1896
23049    k4    Viljoen, Johannes Jacobus * 21 Okt 1956
23314    i2    Viljoen, Johannes Jacobus * 9 Aug 1894
24173    j2    Viljoen, Johannes Jacobus * 19 Jul 1927
24200    j1    Viljoen, Johannes Jacobus * 14 Okt 1923
24204    k3    Viljoen, Johannes Jacobus * 3 Jun 1951
24229    j2    Viljoen, Johannes Jacobus * 2 Mrt 1934
24532    i1    Viljoen, Johannes Jacobus * 19 Sep 1890
24575    i3    Viljoen, Johannes Jacobus * 12 Okt 1895
24590    k1    Viljoen, Johannes Jacobus * 11 Feb 1953
24597    j1    Viljoen, Johannes Jacobus * ca 1924
25415    k1    Viljoen, Johannes Jacobus * 4 Nov 1967
27383    i3    Viljoen, Johannes Jacobus * 6 Jul 1949
28808    b7    Viljoen, Johannes Jacobus * Apr 1870
29392    c2    Viljoen, Johannes Jacobus * 15 Jun 1922
29405    d4    Viljoen, Johannes Jacobus * 14 Jun 1953
29569    b1    Viljoen, Johannes Jacobus * 1 Aug 1916
30659    a330    Viljoen, Johannes Jacobus * 1880
30945    a407    Viljoen, Johannes Jacobus * 1894
31524    a552    Viljoen, Johannes Jacobus
31527    c1    Viljoen, Johannes Jacobus * ca 1903
33347    a1077    Viljoen, Johannes Jacobus
33354        Viljoen, Johannes Jacobus
33355    a1081    --ditto--
33357    a1082    Viljoen, Johannes Jacobus † 1969
33359    a1083    Viljoen, Johannes Jacobus
33361    a1084    Viljoen, Johannes Jacobus
33365    a1086    Viljoen, Johannes Jacobus
34290    b1    Viljoen, Johannes Jacobus * ca 1924
34847    b1    Viljoen, Johannes Jacobus * 24 Jul 1921
34935    a1573    Viljoen, Johannes Jacobus * ca 1900
34992    b1    Viljoen, Johannes Jacobus * 9 Aug 1911
35024    b1    Viljoen, Johannes Jacobus * 9 Des 1957
18427    j2    Viljoen, Johannes Jacobus (Beeri, Barry) * 12 Des 1931
18457    i5    Viljoen, Johannes Jacobus (Hannes) * 25 Apr 1908
19456    h9    Viljoen, Johannes Jacobus (Jacob) * 2 Aug 1882
17087    i3    Viljoen, Johannes Jacobus (Jan) * 19 Aug 1885
17216    j2    Viljoen, Johannes Jacobus (Jan) * 3 Feb 1931
17419    g1    Viljoen, Johannes Jacobus (Jan) * 29 Des 1819
17565    h4    Viljoen, Johannes Jacobus (Jan) * 19 Okt 1845
17838    k4    Viljoen, Johannes Jacobus (Jan) * 11 Jul 1937
18695    g3    Viljoen, Johannes Jacobus (Jan) * 14 Okt 1835
18937    h8    Viljoen, Johannes Jacobus (Jan) * 23 Des 1876
20114    g6    Viljoen, Johannes Jacobus (Jan) * 24 Jan 1836
20187    h4    Viljoen, Johannes Jacobus (Jan) * 5 Jul 1867
24159    h6    Viljoen, Johannes Jacobus (Jan) * 4 Apr 1863
24527    g2    Viljoen, Johannes Jacobus (Jan) * 21 Jul 1835
17683    j1    Viljoen, Johannes Jacobus (Jannie) * 13 Jun 1905
17704    l2    Viljoen, Johannes Jacobus (Jannie) * 16 Jul 1960
17854    l4    Viljoen, Johannes Jacobus (Jannie) * 14 Okt 1971
20203    j1    Viljoen, Johannes Jacobus (Johan) * 17 Jan 1918
29398    e1    Viljoen, Johannes Jacobus (Johan) * 1 Jun 1974
7995    i1    Viljoen, Johannes Jacobus (John) * 9 Aug 1908
7970    i1    Viljoen, Johannes Jacobus (Jonie) * 10 Mei 1894
7977    k1    Viljoen, Johannes Jacobus (Jonie) * 4 Jul 1966
20306    k5    Viljoen, Johannes Jacobus (Kobie) * 19 Mrt 1968
19413    i6    Viljoen, Johannes Jacobus (Loek) * 5 Nov 1920
8488    i3    Viljoen, Johannes Jacobus Christoffel * 22 Mrt 1915
27375    h7    Viljoen, Johannes Jacobus Fouché * 28 Feb 1910
24298    k2    Viljoen, Johannes Jacobus Frederik * 20 Apr 1974
6434    h6    Viljoen, Johannes Jacobus Gerhardus * 15 Nov 1869
17969    j8    Viljoen, Johannes Jacobus Hendrik * 8 Mei 1916
17956    i1    Viljoen, Johannes Jacobus Hendrik (Jan) * 1870
18170        --ditto--
29875    b7    Viljoen, Johannes Jacobus Johannes
16930    l2    Viljoen, Johannes Jacobus Michiel * 3 Apr 2001
13047    i3    Viljoen, Johannes Jacobus Stefanus du Toit * 16 Feb 1938
4675    h3    Viljoen, Johannes Jacobus Stephanus Zinn (Johanna) * 15 Sep 1866
23401    j1    Viljoen, Johannes Jacobus van der Walt * 18 Jan 1941
23408    l1    Viljoen, Johannes Jacobus van der Walt * 11 Apr 1985
22964    l1    Viljoen, Johannes Jacques * 10 Mei 1976
22136    j1    Viljoen, Johannes Jakob * 18 Aug 1956
8053    h6    Viljoen, Johannes Jakobus * ca 1884
17602    j1    Viljoen, Johannes Jakobus * 23 Mrt 1900
20400    j4    Viljoen, Johannes Jakobus * 29 Jan 1963
13646    i7    Viljoen, Johannes Jansen * 19 Jan 1897
13670    h4    Viljoen, Johannes Jansen * 12 Jul 1861
13675    j1    Viljoen, Johannes Jansen * ca 1915
6050    g4    Viljoen, Johannes Joachem * 21 Nov 1834
8513    g7    Viljoen, Johannes Joachem * 29 Mrt 1853
8517    h3    Viljoen, Johannes Joachem * 20 Mrt 1877
8530    h1    Viljoen, Johannes Joachem * 20 Okt 1862
8801    g3    Viljoen, Johannes Joachem * 10 Mei 1847
6044    f3    Viljoen, Johannes Joachim * 9 Des 1805
6054    i1    Viljoen, Johannes Joachim * 14 Jun 1881
6064    j6    Viljoen, Johannes Joachim * ca 1915
6070    h4    Viljoen, Johannes Joachim * 1863
8526    f4    Viljoen, Johannes Joachim * 7 Sep 1817
15101        --ditto--
8535    j1    Viljoen, Johannes Joachim * 25 Mei 1906
9833        --ditto--
8593    i9    Viljoen, Johannes Joachim * 2 Okt 1909
8624    i6    Viljoen, Johannes Joachim * 26 Jan 1901
8625    i7    Viljoen, Johannes Joachim * 25 Jun 1907
18047    j7    Viljoen, Johannes Jochimus * 12 Sep 1927
31598    a572    Viljoen, Johannes Jonathan * ca 1893
31602    b3    Viljoen, Johannes Jonathan * 18 Sep 1918
22365    g11    Viljoen, Johannes Josias * 8 Feb 1874
7705    i5    Viljoen, Johannes Jurgens * 24 Apr 1903
9049    i5    Viljoen, Johannes Jurgens * 26 Okt 1936
9933    i1    Viljoen, Johannes Jurgens * 4 Jun 1911
17411    h10    Viljoen, Johannes Jurgens * 26 Feb 1871
17415    i3    Viljoen, Johannes Jurgens * 18 Feb 1898
18129    l1    Viljoen, Johannes Jurgens * 18 Jan 1961
18132    m2    Viljoen, Johannes Jurgens * 2 Jul 1993
18146    m1    Viljoen, Johannes Jurgens * 21 Mrt 2001
18161    l2    Viljoen, Johannes Jurgens * 24 Aug 1984
18178    i1    Viljoen, Johannes Jurgens * 14 Apr 1897
18202    i2    Viljoen, Johannes Jurgens * 25 Jul 1903
18207    k1    Viljoen, Johannes Jurgens * 28 Aug 1955
18213    k2    Viljoen, Johannes Jurgens * 29 Nov 1958
18214    j3    Viljoen, Johannes Jurgens * 31 Des 1932
18218    k2    Viljoen, Johannes Jurgens * 20 Aug 1959
18221    k1    Viljoen, Johannes Jurgens * 1 Jun 1961
18255    i1    Viljoen, Johannes Jurgens * 1 Okt 1913
18264    k1    Viljoen, Johannes Jurgens * 22 Jun 1972
18266    j5    Viljoen, Johannes Jurgens * 21 Aug 1945
18289    i3    Viljoen, Johannes Jurgens * 3 Feb 1919
19157    i3    Viljoen, Johannes Jurgens * 19 Jan 1910
19478    g8    Viljoen, Johannes Jurgens * 1 Des 1850
29154    c5    Viljoen, Johannes Jurgens * 20 Apr 1939
8097    i5    Viljoen, Johannes Jurgens (Hannes) * 12 Jun 1909
18013    g3    Viljoen, Johannes Jurgens (Hans) * ca 1830
18111    i1    Viljoen, Johannes Jurgens (Hans) * 2 Aug 1876
18121    j4    Viljoen, Johannes Jurgens (Hans) * 3 Mei 1906
18142    k2    Viljoen, Johannes Jurgens (Hans) * 30 Jun 1943
19153    h3    Viljoen, Johannes Jurgens (Hans) * 7 Sep 1870
18123    k1    Viljoen, Johannes Jurgens (Johan) * 29 Jun 1933
18018    i1    Viljoen, Johannes Jurgens Jacobus * 22 Nov 1876
17343    i11    Viljoen, Johannes Jurie * 5 Mrt 1912
17450    k4    Viljoen, Johannes Jurie * 9 Mrt 1921
17454    m1    Viljoen, Johannes Jurie * 22 Aug 1970
17598    i3    Viljoen, Johannes Jurie * 1 Des 1872
18012    g2    Viljoen, Johannes Jurie * 25 Nov 1828
19720    i10    Viljoen, Johannes Jurie
19724    h6    Viljoen, Johannes Jurie * ca 1857
19727    h8    Viljoen, Johannes Jurie * 13 Mei 1861
19749    i9    Viljoen, Johannes Jurie * 3 Nov 1914
21774    i7    Viljoen, Johannes Jurie * 12 Jul 1902
17883    j7    Viljoen, Johannes Jurie (Hansie) * 31 Mei 1918
18109    h2    Viljoen, Johannes Jurie (Jurgens, Hans) * 4 Apr 1857
17310    j9    Viljoen, Johannes Jurie (Jurie) * 14 Mei 1942
19756    g3    Viljoen, Johannes Jurie Hendrik * 12 Okt 1828
17387    j3    Viljoen, Johannes Jurie Snyman * 2 Aug 1917
21322    h4    Viljoen, Johannes Jurie Snyman * 8 Jun 1876
26968    i6    Viljoen, Johannes Lambertus Ferdinandus * 12 Jan 1932
4482    k2    Viljoen, Johannes Leonard * 24 Jun 1972
5298    i1    Viljoen, Johannes Lodevikus * ca 1913
31698    c2    Viljoen, Johannes Lodewickus Jacobus * 6 Jun 1896
1166    h2    Viljoen, Johannes Lodewicus * 18 Des 1872
8583    i7    Viljoen, Johannes Lodewicus * 14 Feb 1906
10160        Viljoen, Johannes Lodewicus * 9 Sep 1824
10267    f3    --ditto--
10287    g6    Viljoen, Johannes Lodewicus * 24 Apr 1860
10319    h2    Viljoen, Johannes Lodewicus * 14 Nov 1873
10946    i1    Viljoen, Johannes Lodewicus
16735    i3    Viljoen, Johannes Lodewicus * 11 Mrt 1909
18995    i4    Viljoen, Johannes Lodewicus * 19 Jul 1895
18998    j2    Viljoen, Johannes Lodewicus * ca 1933
9665    g9    Viljoen, Johannes Lodewicus (Hannes) * 30 Okt 1854
10942    g9    Viljoen, Johannes Lodewicus (Louw) * 18 Des 1871
10437    h7    Viljoen, Johannes Lodewiekus * 11 Jan 1905
22606        Viljoen, Johannes Lodewiekus (Wickus) * 16 Mrt 1963
10437c    j1    --ditto--
1168    h4    Viljoen, Johannes Lodewikus * 17 Aug 1877
3542    h8    Viljoen, Johannes Lodewikus * 5 Des 1894
5296    h5    Viljoen, Johannes Lodewikus * 22 Feb 1885
7982    i2    Viljoen, Johannes Lodewikus * 27 Des 1895
10186    h4    Viljoen, Johannes Lodewikus * ca 1882
10322    h5    Viljoen, Johannes Lodewikus * 8 Okt 1878
10326    j1    Viljoen, Johannes Lodewikus * 22 Nov 1935
10960    i1    Viljoen, Johannes Lodewikus * ca 1935
16717    h6    Viljoen, Johannes Lodewikus * 25 Sep 1883
16721    j1    Viljoen, Johannes Lodewikus * 9 Jan 1931
16732    j1    Viljoen, Johannes Lodewikus * 16 Sep 1936
17397    k5    Viljoen, Johannes Lodewikus * 18 Jun 1962
18985    h2    Viljoen, Johannes Lodewikus * 10 Des 1865
24245    k2    Viljoen, Johannes Lodewikus * 26 Feb 1974
35199    a1639    Viljoen, Johannes Lodewikus * ca 1845
21741    j2    Viljoen, Johannes Lodewikus (Hannes) * 1 Jan 1943
5288    g3    Viljoen, Johannes Lodewyk * 23 Feb 1845
17101    k1    Viljoen, Johannes Lodewyk * 22 Sep 1954
28692    h6    Viljoen, Johannes Lodewyk * 24 Feb 1915
28697    g6    Viljoen, Johannes Lodewyk * 21 Okt 1879
28702    h3    Viljoen, Johannes Lodewyk * ca 1902
34228    a1363    Viljoen, Johannes Lodewyk Diederik * 23 Okt 1915
20957    i6    Viljoen, Johannes Louwrens * 19 Feb 1919
20973    h7    Viljoen, Johannes Louwrens * 7 Apr 1892
20483    i4    Viljoen, Johannes Markus Hermanus (Markus) * 21 Jun 1898
5814    j2    Viljoen, Johannes Marthinus * 9 Nov 1944
8927    j4    Viljoen, Johannes Marthinus * 21 Okt 1956
19956    i4    Viljoen, Johannes Marthinus * 1 Jun 1933
23808    i3    Viljoen, Johannes Marthinus * 3 Mei 1893
23819    k3    Viljoen, Johannes Marthinus * 4 Feb 1963
23826    k1    Viljoen, Johannes Marthinus * 30 Jul 1965
34865    c4    Viljoen, Johannes Marthinus * ca 1935
21041    j3    Viljoen, Johannes Mattheus (Hans) * 5 Nov 1968
1703    i3    Viljoen, Johannes Mattheus (Jan) * 13 Mrt 1906
17726    m2    Viljoen, Johannes Mattheus (Jean) * 26 Feb 1993
3571    j2    Viljoen, Johannes Mattheus Petrus * 17 Okt 1937
6800    i4    Viljoen, Johannes Matthys * 4 Aug 1883
19774    h4    Viljoen, Johannes Matthys * 26 Feb 1861
20145    i7    Viljoen, Johannes Matthys * 27 Aug 1897
27033    i3    Viljoen, Johannes Matthys * 31 Okt 1903
17751    j2    Viljoen, Johannes Michael (Gallie) * 30 Mrt 1907
17770    l1    Viljoen, Johannes Michael (Johan) * 17 Okt 1976
8336    i5    Viljoen, Johannes Michael Germishuysen * 18 Des 1911
1256    h7    Viljoen, Johannes Muller * 11 Jan 1890
12313    i6    Viljoen, Johannes Nicolaas * 17 Des 1881
12327    j5    Viljoen, Johannes Nicolaas * 14 Jul 1929
12329    k1    Viljoen, Johannes Nicolaas * 8 Des 1967
12382    h4    Viljoen, Johannes Nicolaas * 27 Jun 1854
13625    l2    Viljoen, Johannes Nicolaas * 23 Sep 1972
13626    k4    Viljoen, Johannes Nicolaas * 15 Sep 1953
13629    i2    Viljoen, Johannes Nicolaas * 9 Jan 1884
16108    l2    Viljoen, Johannes Nicolaas * 8 Jan 1977
16123    i2    Viljoen, Johannes Nicolaas * 21 Sep 1881
16135    k2    Viljoen, Johannes Nicolaas * 2 Nov 1941
25629    i9    Viljoen, Johannes Nicolaas * 14 Mei 1915
13616    j4    Viljoen, Johannes Nicolaas (Johnny) * 3 Jun 1918
13648    i8    Viljoen, Johannes Nicolaas (Nic) * 10 Jan 1906
16152    k2    Viljoen, Johannes Nicolaas (Nico) * 5 Feb 1953
16098    j5    Viljoen, Johannes Nicolaas Roets * 25 Des 1916
16115    l2    Viljoen, Johannes Nicolaas Roets * 4 Mei 1992
16116    k6    Viljoen, Johannes Nicolaas Roets * 15 Jun 1958
16119    l1    Viljoen, Johannes Nicolaas Roets * 7 Des 1987
29457    d2    Viljoen, Johannes Paulus * 1 Jan 1936
2272    i3    Viljoen, Johannes Petrus * 18 Aug 1886
3653    i4    Viljoen, Johannes Petrus
3657    h3    Viljoen, Johannes Petrus * 18 Jul 1887
3661    j1    Viljoen, Johannes Petrus * 20 Jun 1938
3701    j1    Viljoen, Johannes Petrus * 7 Mrt 1954
7161    l4    Viljoen, Johannes Petrus
9191    j6    Viljoen, Johannes Petrus * 25 Jan 1953
9405    i13    Viljoen, Johannes Petrus * 19 Mei 1937
11666    f4    Viljoen, Johannes Petrus ~ 21 Jul 1799
13721    j2    Viljoen, Johannes Petrus * 29 Nov 1943
18051    i6    Viljoen, Johannes Petrus * 8 Okt 1884
21026    h3    Viljoen, Johannes Petrus * 6 Mrt 1899
23634    l2    Viljoen, Johannes Petrus * 5 Nov 1971
23643    j6    Viljoen, Johannes Petrus * 25 Sep 1919
24198    i3    Viljoen, Johannes Petrus * 27 Jul 1897
24202    k1    Viljoen, Johannes Petrus * 15 Mrt 1949
25470    k1    Viljoen, Johannes Petrus * 26 Mrt 1966
27019    j2    Viljoen, Johannes Petrus * 14 Des 1928
31067    d4    Viljoen, Johannes Petrus * 6 Sep 1972
3704    i6    Viljoen, Johannes Petrus (Boet Hansie) * 6 Sep 1928
18069    l3    Viljoen, Johannes Petrus (Jan) * 8 Apr 1980
25462    i3    Viljoen, Johannes Petrus (Jannie) * 23 Jun 1898
25473    j4    Viljoen, Johannes Petrus (Johan) * 3 Mrt 1941
18056    k1    Viljoen, Johannes Petrus (Johann) * 14 Apr 1940
23548    i1    Viljoen, Johannes Petrus (John) * 10 Aug 1882
22926    g2    Viljoen, Johannes Petrus Bernardus * 29 Jul 1825
23015    h5    Viljoen, Johannes Petrus Bernardus * 19 Des 1854
23021    i1    Viljoen, Johannes Petrus Bernardus * ca 1883
23062    j3    Viljoen, Johannes Petrus Bernardus * 4 Okt 1925
23068    l1    Viljoen, Johannes Petrus Bernardus * 31 Des 1983
23090    i1    Viljoen, Johannes Petrus Bernardus
23095    i1    Viljoen, Johannes Petrus Bernardus * 27 Des 1888
23350    h12    Viljoen, Johannes Petrus Bernardus * 24 Sep 1878
23354    j1    Viljoen, Johannes Petrus Bernardus * 28 Jul 1933
23388    k1    Viljoen, Johannes Petrus Bernardus * 3 Aug 1980
23393    k1    Viljoen, Johannes Petrus Bernardus * 9 Jan 1976
23377    i6    Viljoen, Johannes Petrus Bernhardus * 30 Mrt 1911
13830    g4    Viljoen, Johannes Petrus Hendrikus * 18 Mrt 1838
22200    i3    Viljoen, Johannes Petrus Jacobus
13411    j3    Viljoen, Johannes Petrus Jordaan * 23 Sep 1958
172    l2    Viljoen, Johannes Petrus Louis van den Berg * 11 Aug 1970
23464    k3    Viljoen, Johannes Petrus Wynand (Johan) * 5 Feb 1946
28166    i1    Viljoen, Johannes Robert (Jo) * 7 Jun 1936
1546    i4    Viljoen, Johannes Rudolf
8197    h6    Viljoen, Johannes Stefanus * ca 1888
9404    i12    Viljoen, Johannes Stefanus * 1935
13953    h3    Viljoen, Johannes Stefanus * 8 Mrt 1887
6548    h9    Viljoen, Johannes Stefanus (Jan) * 27 Des 1878
22612c m2    Viljoen,  Johannes Stefanus (Jeandré) * 15 Des 2005
6614    j2    Viljoen, Johannes Stefanus (Johan) * 12 Jun 1943
2027    j2    Viljoen, Johannes Stephanus * ca 1934
4690    j3    Viljoen, Johannes Stephanus * 4 Feb 1932
5358    h8    Viljoen, Johannes Stephanus * 22 Okt 1892
8153    g5    Viljoen, Johannes Stephanus * 17 Jan 1849
8167    h5    Viljoen, Johannes Stephanus * 31 Aug 1895
9384    h4    Viljoen, Johannes Stephanus * 19 Apr 1887
9393    i5    Viljoen, Johannes Stephanus * 1 Mrt 1916
16730    i2    Viljoen, Johannes Stephanus * 23 Sep 1906
20658    h3    Viljoen, Johannes Stephanus * 27 Sep 1864
20662    j1    Viljoen, Johannes Stephanus * 18 Mei 1929
24698    h8    Viljoen, Johannes Stephanus * 4 Okt 1887
26051        Viljoen, Johannes Stephanus * 1 Mrt 1819
28576    f4    --ditto--
26052    f7    Viljoen, Johannes Stephanus * 5 Feb 1821
28230    e1    Viljoen, Johannes Stephanus ~ 31 Des 1775
28236    g3    Viljoen, Johannes Stephanus * 30 Okt 1840
28243    i2    Viljoen, Johannes Stephanus * 24 Okt 1902
28247    k1    Viljoen, Johannes Stephanus * 25 Jan 1959
28275    h4    Viljoen, Johannes Stephanus * 1876
28614        --ditto--
28282    i3    Viljoen, Johannes Stephanus * 3 Jul 1905
28569    g2    Viljoen, Johannes Stephanus * 2 Sep 1840
28580    g3    Viljoen, Johannes Stephanus * 12 Feb 1847
28582    h1    Viljoen, Johannes Stephanus * 16 Jan 1875
28602    h1    Viljoen, Johannes Stephanus ~ 16 Feb 1875
28615    h5    Viljoen, Johannes Stephanus * 22 Aug 1886
28625    h1    Viljoen, Johannes Stephanus * 3 Des 1875
29477    a19    Viljoen, Johannes Stephanus * 25 Des 1949
30907    a395    Viljoen, Johannes Stephanus * 1897
6241    i6    Viljoen, Johannes Stephanus (Jan) * 26 Sep 1908
28287    i6    Viljoen, Johannes Stephanus (Jannie) * 6 Jul 1913
17300    j8    Viljoen, Johannes Stephanus Lodewyk (Fanie) * 12 Mei 1939
14330    h5    Viljoen, Johannes Stephanus Olivier * 24 Jul 1912
28373    h8    Viljoen, Johannes Stephanus Petrus * 1 Okt 1876
14840    j2    Viljoen, Johannes Tertius * 2 Jul 1928
1564    h9    Viljoen, Johannes Theodorus * 9 Apr 1882
20608    f8    Viljoen, Johannes Theodorus * 11 Jun 1807
20812    i3    Viljoen, Johannes Theunis * 1 Sep 1910
20816    k1    Viljoen, Johannes Theunis * 24 Sep 1964
20825    k2    Viljoen, Johannes Theunis * 18 Nov 1971
20826    j4    Viljoen, Johannes Theunis * 24 Nov 1945
20830    k3    Viljoen, Johannes Theunis * 29 Mei 1976
6975    j2    Viljoen, Johannes Theunis Bartlett (Pierrie) * 15 Apr 1920
14088    i3    Viljoen, Johannes van Eck * 19 Okt 1907
14092    k1    Viljoen, Johannes van Eck * 20 Jul 1958
14102    k1    Viljoen, Johannes van Eck * 4 Nov 1961
14111    k2    Viljoen, Johannes van Eck * 9 Feb 1963
14114    l2    Viljoen, Johannes van Eck * 2 Jul 1987
14124    k1    Viljoen, Johannes van Eck * 13 Mei 1966
14106    j3    Viljoen, Johannes van Eck (Johan) * 31 Des 1938
15260    i2    Viljoen, Johannes Visser * 23 Okt 1899
15264    k1    Viljoen, Johannes Visser * 1 Jul 1968
21128    i1    Viljoen, Johannes Wilhelm * 22 Mrt 1891
9812    k2    Viljoen, Johannes Willem * 21 Jun 1968
17551    k2    Viljoen, Johannes Willem * 22 Sep 1953
21099    h4    Viljoen, Johannes Willem * 30 Mei 1864
21111    h1    Viljoen, Johannes Willem * 20 Mrt 1863
21200    h4    Viljoen, Johannes Willem * 19 Okt 1869
21211    i1    Viljoen, Johannes Willem
21269    h10    Viljoen, Johannes Willem * 29 Des 1882
21273    h1    Viljoen, Johannes Willem * 10 Okt 1865
21292    h3    Viljoen, Johannes Willem * 27 Jun 1875
21346    h4    Viljoen, Johannes Willem * 4 Jul 1894
21400    g4    Viljoen, Johannes Willem * 13 Okt 1847
21642    g6    Viljoen, Johannes Willem * 2 Des 1862
22409    f8    Viljoen, Johannes Willem * 1 Jul 1834
30747    a358    Viljoen, Johannes Willem
21219    i1    Viljoen, Johannes Willem (Bobby) * 25 Nov 1907
21108    g5    Viljoen, Johannes Willem (Willem) * 30 Jan 1841
2849    i3    Viljoen, Johannes Zacharias * 11 Jan 1922
2855    k3    Viljoen, Johannes Zacharias * 21 Jan 1989
2856    j2    Viljoen, Johannes Zacharias * 11 Mrt 1964
2858    k1    Viljoen, Johannes Zacharias * 6 Sep 1990
5019    j2    Viljoen, Johannis Hermanis * 25 Mrt 1939
6654    i1    Viljoen, Johannis Thoma Menzies Georg * 21 Feb 1877
4937    h14    Viljoen, Johannnes Jonathan * ca 1882
5326    k3    Viljoen, Johanri * 22 Mrt 1992
4379    i2    Viljoen, John
4456    k1    Viljoen, John * 1967
11279    i3    Viljoen, John * 25 Apr 1953
15548    h7    Viljoen, John
17176    l2    Viljoen, John * 6 Feb 1983
23229    k3    Viljoen, John
26544    j3    Viljoen, John
3480    i6    Viljoen, John (Jan) * 17 Sep 1898
22719    k4    Viljoen, John Alexander * 31 Mrt 1965
27654    i5    Viljoen, John Bruce * 1 Jan 1944
26030    j3    Viljoen, John Collicot * 17 Aug 1965
1427    k1    Viljoen, John Duckworth * 4 Feb 1956
18262    j4    Viljoen, John Edward * 15 Jun 1944
12039    k3    Viljoen, John Edward (Eddo) * 26 Jul 1981
15025    j2    Viljoen, John Edward Irving * 28 Mrt 1964
7783    j1    Viljoen, John Francis * 8 Aug 1948
185    k5    Viljoen, John Henry * Jun 1951
191    j5    Viljoen, John Henry * 29 Jan 1909
13192    j1    Viljoen, John Henry * 31 Des 1919
29417    b3    Viljoen, John Henry * 16 Nov 1898
27886    j4    Viljoen, John Henry (Johnny) * 13 Sep 1963
6239    j2    Viljoen, John Hercules * 8 Jul 1950
11333    i2    Viljoen, John James * 26 Des 1923
11338    j3    Viljoen, John James * 18 Jun 1956
11893    i12    Viljoen, John Lodewyk Petrus * 17 Apr 1904
20493    j3    Viljoen, John Murray * 27 Nov 1945
28927    f2    Viljoen, John Niel * 28 Jul 1998
22554    k1    Viljoen, John R * 1949
28762    d2    Viljoen, John Stephen * 26 Nov 1910
28766    f1    Viljoen, John Stephen * 31 Des 1962
28769    g2    Viljoen, John Stephen * 1 Des 1991
16532    j3    Viljoen, John Thomas Carel * 18 Nov 1931
16542    k4    Viljoen, John Thomas Charl * 6 Aug 1958
528    i2    Viljoen, John van der Westhuizen * ca 1925
15179    j2    Viljoen, John William Dednam * 19 Jul 1923
24219    k1    Viljoen, John-Pierre * 2 Nov 1966
16550    l1    Viljoen, Johvanda
1039    m1    Viljoen, Jolene * 30 Aug 1993
18159    l1    Viljoen, Jolien Anita * 10 Feb 1982
25612    k2    Viljoen, Jolika * 3 Okt 1961
3807    d8    Viljoen, Jonathan ~ 13 Sep 1750
29206    d3    Viljoen, Jonathan
4857    l1    Viljoen, Jonathan James Stephen
4883    k1    Viljoen, Jonathan James Stephen (Jonty) * 3 Feb 1965
18149    l3    Viljoen, Jonathan Johannes * 20 Okt 1976
15027    k1    Viljoen, Joni Leonie * 11 Jan 1988
683    i3    Viljoen, Jopie Rebella Protesta * 29 Mrt 1914
8142    i2    Viljoen, Jorsie
17605    k2    Viljoen, Josef Erasmus * 17 Jan 1926
16921    l1    Viljoen, Josef Willem * 2 Jan 1980
16919    k3    Viljoen, Josef Willem (Joop) * 20 Jun 1953
1419    k1    Viljoen, Joseph
1437    i10    Viljoen, Joseph Alexander * 21 Nov 1906
619    h7    Viljoen, Joseph Christopher Hatton * 11 Okt 1872
10611    j1    Viljoen, Joseph de Kock * ca 1955
3142    k3    Viljoen, Joseph Erasmus * 21 Jul 1967
15146    i6    Viljoen, Joseph Sandilands * 20 Feb 1922
10576    h9    Viljoen, Josephina * 23 Sep 1899
29128    d1    Viljoen, Josephine Louise * ca 1958
21139    i2    Viljoen, Josephus Daniel Lourens * 13 Feb 1893
21144    k1    Viljoen, Josephus Daniel Lourens * 6 Feb 1944
1935    j3    Viljoen, Josephus Johannes * 11 Mrt 1927
15349    l2    Viljoen, Joshua * 3 Sep 1985
29208    d5    Viljoen, Joshua * 1992
23777    l1    Viljoen, Joshua Benjamin Johan * 7 Nov 1988
22475    m1    Viljoen, Joshua Buck * 17 Mei 1977
33008    d2    Viljoen, Joshua David * 25 Jun 1997
16447    k5    Viljoen, Joshua Joachim * 10 Mrt 1960
16443    k3    Viljoen, Joshua Kevin * 14 Okt 1952
21746    l2    Viljoen, Joshua Nicolas * 25 Jan 2004
12812    l1    Viljoen, Joshua Peter * 10 Feb 2003
16504    i1    Viljoen, Joshua Petrus * 6 Jun 1895
11267    k2    Viljoen, Joshua Richard * 28 Nov 2005
27906    k2    Viljoen, Joshua William * 11 Sep 1990
27574    k1    Viljoen, Josias * 21 Okt 1975
23670    k2    Viljoen, Josias David * 15 Jan 1941
27568    k1    Viljoen, Josias Matthiam (Matie) * 12 Mrt 1968
27572    j2    Viljoen, Josias Matthiam (Matie) * 18 Jan 1950
27564    i4    Viljoen, Josias Matthiam (Sas) * 18 Jan 1917
26197    h5    Viljoen, Josias Servaas * 13 Jul 1893
26230    i4    Viljoen, Josias Servaas * 10 Aug 1927
26226    j6    Viljoen, Josias Servaas (Sias) * 29 Nov 1966
5773    g3    Viljoen, Josias Stephanus * 2 Feb 1858
5863    g14    Viljoen, Josias Stephanus * ca 1878
18885    j2    Viljoen, Josias Willem * 3 Nov 1928
18889    k3    Viljoen, Josias Willem * 29 Jun 1963
11559    k2    Viljoen, Josie Alexandra * 4 Des 2001
24065    i4    Viljoen, Josina Elisabeth * 20 Mrt 1889
27473    g3    Viljoen, Josina Elizabeth * 7 Feb 1857
2707    i2    Viljoen, Josina Maria Magdalena * 24 Sep 1918
24039    j3    Viljoen, Josine * ca 1938
12889    g2    Viljoen, Josua * 3 Feb 1841
16080    m2    Viljoen, Josua * 10 Apr 2002
16078    l3    Viljoen, Josua Jacobus * 7 Mei 1975
16085    k1    Viljoen, Josua Jacobus * 29 Mrt 1933
16204    h7    Viljoen, Josua Jacobus * ca 1865
16434    j1    Viljoen, Josua Jacobus * 15 Mrt 1925
11896        Viljoen, Josua Jacobus (Joos) * ca 1904
16458    i3    --ditto--
16490    g2    Viljoen, Josua Petrus * 28 Mei 1836
16665    i10    Viljoen, Josua Petrus * 22 Aug 1917
16746        Viljoen, Josua Petrus * 19 Sep 1847
16768    g1    --ditto--
16765    f5    Viljoen, Josua Petrus * 9 Okt 1823
33138    a1016    Viljoen, Josua Petrus
16675    k2    Viljoen, Josua Petrus (JP)
16680    k2    Viljoen, Josua Petrus (Pierrie) * 2 Jun 1968
16091    m1    Viljoen, Josua Vernon * 9 Apr 2002
14619    k2    Viljoen, Joy * 25 Sep 1987
1439    j1    Viljoen, Joyce * 28 Sep 1933
23755    k3    Viljoen, Joyce * 29 Jun 1954
14099    j2    Viljoen, Jozewa Cawood * 21 Okt 1936
29903    c2    Viljoen, Jozua Francois * 4 Feb 1959
9015    h5    Viljoen, Jozua J.
16021    g1    Viljoen, Jozua Jacobus * 16 Jun 1831
16029    i1    Viljoen, Jozua Jacobus * 6 Jan 1879
16033    k1    Viljoen, Jozua Jacobus * 28 Mrt 1929
16041    l3    Viljoen, Jozua Jacobus * 15 Jun 1960
16104    k3    Viljoen, Jozua Jacobus * 23 Mrt 1950
16183    i2    Viljoen, Jozua Jacobus * 9 Feb 1890
16193    i7    Viljoen, Jozua Jacobus * 20 Nov 1902
16198    k2    Viljoen, Jozua Jacobus * 19 Jan 1960
16201    l2    Viljoen, Jozua Jacobus * 20 Jul 1997
16206    i1    Viljoen, Jozua Jacobus * 25 Apr 1890
16430    h11    Viljoen, Jozua Jacobus * 10 Okt 1880
16060    k1    Viljoen, Jozua Jacobus (Jopie) * 26 Jun 1928
16083    j3    Viljoen, Jozua Jakobus * 16 Mrt 1911
16089    l2    Viljoen, Jozua Jakobus * 31 Mei 1962
16698    h4    Viljoen, Jozua Petrus * 2 Mei 1880
20012        --ditto--
16704    j1    Viljoen, Jozua Petrus * 22 Aug 1930
16710    i4    Viljoen, Jozua Petrus * 27 Mrt 1914
34999    a1587    Viljoen, Jozua Petrus * 20 Jan 1907
16015    e10    Viljoen, Jozua Philippus ~ 11 Jan 1789
3681    k1    Viljoen, Jsuan Gideon * 11 Jan 1973
6249    k2    Viljoen, Juan * 28 Feb 1972
17115    l1    Viljoen, Juan * 19 Jun 1998
31386    d2    Viljoen, Juan * 14 Mrt 1991
17712    m2    Viljoen, Juan Franco (Franco) * 6 Mei 1999
27878    k2    Viljoen, Juan Jaque * 27 Mrt 1973
29790    a90    Viljoen, Juan Martin * 2 Des 1920
27399    k3    Viljoen, Juan Stéphan * 26 Apr 2002
10437s    j1    Viljoen, Juandré * 27 Aug 1974
7980    l1    Viljoen, Juanita * 18 Mei 2007
19130    k1    Viljoen, Juanita * 28 Okt 1965
27577    j3    Viljoen, Juanita * 15 Mei 1957
15024    k2    Viljoen, Juanita Marita * 25 Jul 1987
7610    i5    Viljoen, Judex * 2 Aug 1900
7612    j1    Viljoen, Judex Charl * 15 Jan 1930
7741    i7    Viljoen, Judex Daneel * 20 Des 1908
7614    k1    Viljoen, Judex Francois * 14 Aug 1966
1701    i2    Viljoen, Judia Susara Elizabeth (Judith) * 23 Jul 1904
5076    h5    Viljoen, Judik Maryna Aderjana * 10 Jul 1876
33658    b12    Viljoen, Judith Adriana Maria * ca 1887
2624    j2    Viljoen, Judith Catharina * 5 Jun 1941
3091    i3    Viljoen, Judith Christina * ca 1926
2232    g2    Viljoen, Judith Cornelia Etresia * 30 Okt 1831
3758    e14    Viljoen, Judith Cornelia Theresia ~ 22 Okt 1782
5429    h4    Viljoen, Judith Dorothea * 12 Jun 1897
7654    i3    Viljoen, Judith Elizabeth * 7 Apr 1897
2345    j2    Viljoen, Judith Fredericka Salomiena * 1 Apr 1946
2354    j3    Viljoen, Judith Frederika Salomina * 21 Jan 1957
6816    k2    Viljoen, Judith Hester * 7 Jan 1938
23410    k4    Viljoen, Judith Isabella * 16 Apr 1969
23414    k2    Viljoen, Judith Isabella * 28 Jun 1970
27965    h2    Viljoen, Judith Isabella * ca 1886
28043    h5    Viljoen, Judith Isabella * 2 Apr 1908
14321    i2    Viljoen, Judith Jacoba * 27 Sep 1938
29466    c7    Viljoen, Judith Margaretha * 1 Okt 1889
4969    g5    Viljoen, Judith Maryna Sophia * 7 Aug 1843
2619        Viljoen, Judith Petronella * 27 Apr 1920
3404    i3    --ditto--
3390    h5    Viljoen, Judith Petronella * 11 Okt 1878
27955    g3    Viljoen, Judith Petronella * 17 Des 1853
1720    h4    Viljoen, Judith Susara Elisabet * 14 Jun 1881
1735    i2    Viljoen, Judith Susara Elizabeth * 1 Mrt 1931
26626    k1    Viljoen, Judy * 5 Jul 2008
19711    j2    Viljoen, Julia * 6 Jul 1933
5963    i1    Viljoen, Julia Lacea * 8 Jul 1950
16863    l2    Viljoen, Julian Pieter * 5 Nov 1970
9510    j1    Viljoen, Juliana * 1955
9804    j3    Viljoen, Juliana * 21 Jul 1935
14629    k1    Viljoen, Juliana * 4 Jan 1995
24487    j2    Viljoen, Juliana * 1947
21578    j1    Viljoen, Juliana (Lian) * 21 Nov 1968
17134    k2    Viljoen, Juliana Antoinette * 24 Nov 1953
27639    i1    Viljoen, Juliana Augusta * 25 Feb 1934
21623    i2    Viljoen, Juliana Wilhelmina * 27 Mrt 1939
14033    l1    Viljoen, Juliet Louise * 28 Jul 2002
13334    k3    Viljoen, Juliette * 15 Apr 1967
20886    i11    Viljoen, Julius George * 24 Jun 1931
14126    l1    Viljoen, Jumari * 22 Des 1995
21356    i1    Viljoen, June
21554    i1    Viljoen, June
28301    j3    Viljoen, June
19127    k2    Viljoen, Junelia * 20 Des 1967
34471    d2    Viljoen, Jurgens (Jurco)
18381k   k3    Viljoen, Jurie Anatius Sophias * 21 Nov 1945
29342    d2    Viljoen, Jurie Hendrik Albertus * 12 Jan 1958
18381ke   l1  Viljoen, Jurie Hermanus * 14 Mrt 1969
5699    j2    Viljoen, Jurie Johannes * 21 Nov 1938
18532    j4    Viljoen, Jurie Johannes * 29 Jun 1946
26160    i2    Viljoen, Jurie Johannes * 8 Okt 1930
26164    k1    Viljoen, Jurie Johannes * 5 Jun 1999
17323    k3    Viljoen, Jurita * 29 Jul 1973
11724    k5    Viljoen, Jurné * 2 Des 1968
4553    m1    Viljoen, Justine * 15 Nov 1984
548    i1    Viljoen, Justine Freda * 27 Jun 1934
24825    i4    Viljoen, Justus * 17 Nov 1921
4557    m4    Viljoen, Juzelle * 12 Des 1996
17175    m2    Viljoen, Kalib Roland * 29 Sep 2011
28761    e2    Viljoen, Kallie
16202    k3    Viljoen, Karalien * 28 Aug 1962
6385    l2    Viljoen, Karel * 26 Feb 1981
34601    b3    Viljoen, Karel
17061    k3    Viljoen, Karel Adriaan * 29 Jul 1941
19650    k1    Viljoen, Karel Christoffel * 18 Nov 1941
9146    g4    Viljoen, Karel Hendrik * 21 Sep 1866
16602    i2    Viljoen, Karel Hendrik * 14 Des 1913
11102    g6    Viljoen, Karel Hendrik Johannes * 3 Sep 1861
9122    f7    Viljoen, Karel Johannes * 22 Mrt 1823
9313        --ditto--
15092    h6    Viljoen, Karel Johannes * 24 Feb 1901
20525    h3    Viljoen, Karel Johannes * 10 Feb 1871
27021    k1    Viljoen, Karel Johannes * 6 Jul 1959
12715    j4    Viljoen, Karel Johannes Frederik
20010    i2    Viljoen, Karel Johannes Stefanus * 15 Aug 1881
1164    j2    Viljoen, Karel Josef * 31 Jan 1925
18617    g17    Viljoen, Karel Marthinus ~ 22 Apr 1860
11740    j6    Viljoen, Karel Nicolaas * 5 Des 1930
27719    i1    Viljoen, Karel Stephanus * 22 Mei 1935
27721    j1    Viljoen, Karel Stephanus * 29 Nov 1960
3570    k3    Viljoen, Karen * 10 Okt 1966
4279    k3    Viljoen, Karen * 3 Apr 1967
10843    j3    Viljoen, Karen * 31 Mrt 1967
15776    j3    Viljoen, Karen * 24 Okt 1962
16141    l1    Viljoen, Karen * 27 Des 1972
28039    j2    Viljoen, Karen * 5 Jul 1972
29203    d1    Viljoen, Karen
29232    c2    Viljoen, Karen
32052    b9    Viljoen, Karen * 15 Apr 1968
25142    j1    Viljoen, Karen Desiree * 24 Mei 1959
23603    k2    Viljoen, Karen Elizabeth * 3 Jan 1972
23566    k2    Viljoen, Karen Marie * 26 Aug 1961
29089    d3    Viljoen, Karen Maxine * 4 Mei 1956
22561    l1    Viljoen, Karen Sue
4361    k1    Viljoen, Karien * 7 Nov 1986
11744    k2    Viljoen, Karien * 20 Aug 1960
12053    k3    Viljoen, Karien Lize * 20 Jan 1979
6379    l2    Viljoen, Karin * 20 Jan 1982
14927    j1    Viljoen, Karin * 8 Jun 1961
17249    k1    Viljoen, Karin * 3 Mei 1957
24191    k3    Viljoen, Karin * 4 Des 1962
24475    k1    Viljoen, Karin * 4 Aug 1988
33018        Viljoen, Karin
26299    i3    Viljoen, Karin Reneé * 29 Sep 1943
15400    l2    Viljoen, Karla * 7 Aug 2001
6523    l1    Viljoen, Karlien * 20 Sep 1989
19137    k1    Viljoen, Karlien * 7 Des 1971
26395    i2    Viljoen, Katharina Gertruida Elizabeth * 14 Nov 1930
4816    k2    Viljoen, Katherine * 7 Nov 1958
4104    j2    Viljoen, Kathleen * 11 Jul 1949
27763    j1    Viljoen, Kathleen Maud (Cathy) * 3 Okt 1960
18098    j4    Viljoen, Kathleen Sarah * 18 Des 1922
4169    k5    Viljoen, Katinka * 3 Des 1983
14607    k1    Viljoen, Katinka * 1 Jul 1977
16559    i6    Viljoen, Katrina Elisabeth * 6 Jan 1909
17023    j6    Viljoen, Katrina Willemina Pieternella * 12 Apr 1917
31657    c3    Viljoen, Kayden * 22 Mei 2004
19213    l1    Viljoen, Kayla * 23 Mrt 2002
12037    l1    Viljoen, Kayla Zelda * 14 Jun 2006
6447    k2    Viljoen, Keith Andrew * 16 Feb 1955
12810    k1    Viljoen, Keith John * 24 Jun 1966
27357    i6    Viljoen, Keith Lester Gabriel * 14 Sep 1954
20664    k1    Viljoen, Kelvin * 26 Aug 1958
17174    m1    Viljoen, Kelvin William * 15 Sep 2010
25174    j1    Viljoen, Kenneth Brian * 31 Mei 1957
1425    j5    Viljoen, Kenneth Duckworth * 26 Mrt 1930
638    i3    Viljoen, Kenneth George * 14 Mei 1910
4454    j2    Viljoen, Kenneth Milton * 29 Des 1937
26193    i2    Viljoen, Kestell * 20 Sep 1917
32051    b8    Viljoen, Kevin * 21 Jun 1966
3595    k3    Viljoen, Kevin Dale * 6 Jun 1985
7073    j3    Viljoen, Kevin John * 22 Apr 1960
11271    k2    Viljoen, Kiera Rose * 21 Sep 2005
11325    j4    Viljoen, Kim Michele * 11 Jan 1968
1013    l1    Viljoen, Kirsten * 11 Jul 1992
23146    l1    Viljoen, Kirstin Elizabeth * 11 Jun 1984
25820    k1    Viljoen, Kobie * 28 Feb 1990
25613    k3    Viljoen, Kobus * 31 Jul 1963
10911    i1    Viljoen, Koekie * ca 1922
27768    h4    Viljoen, Kootjie * 1910
17157    l4    Viljoen, Korley * 12 Sep 2005
5950    h5    Viljoen, Kotie
8120    i2    Viljoen, Kotie
27054    i1    Viljoen, Kotie
4914    k4    Viljoen, Krisjan George * 7 Okt 1973
2423    l1    Viljoen, Krisna * 11 Mrt 1993
4355    j2    Viljoen, Krista Gertruida * 13 Mei 1951
9806    j4    Viljoen, Kristie Salome * 26 Jul 1938
30796    b3    Viljoen, Kristina * 13 Aug 1959
21784    i2    Viljoen, Kristina Wilhelmina * ca 1897
5443    i2    Viljoen, Kuys
11216    k2    Viljoen, Kyle * 31 Des 1990
34481    d1    Viljoen, Kylerich Wayton * 19 Jan 1995
11319    j3    Viljoen, Lae'l Darcel * 15 Sep 1963
9226    j6    Viljoen, Laetitia * 30 Jan 1965
13515    j1    Viljoen, Laetitia * 8 Mei 1938
18925    j2    Viljoen, Laetitia * 1926
32122    d2    Viljoen, Laetitia * ca 1951
14341    i2    Viljoen, Laetitia Andrietta (Meisie) * 3 Okt 1940
8568    j3    Viljoen, Lambertus * 26 Des 1926
8580    i6    Viljoen, Lambertus * 7 Mrt 1900
8585    j1    Viljoen, Lambertus Engenatius * 24 Sep 1929
8554    h2    Viljoen, Lambertus Ignatius * 20 Apr 1864
21658    i2    Viljoen, Lambertus Petrus * ca 1887
31549    b3    Viljoen, Lambertus Petrus * 4 Mei 1886
17349    k1    Viljoen, Lamé * 25 Jun 1978
20741    l2    Viljoen, Lamé Annette * 14 Jul 2005
28973    f1    Viljoen, Lana * 30 Okt 1995
28492    j2    Viljoen, Lana Maria * 21 Sep 1953
12406    k3    Viljoen, Lara Tessa Gabrielle * 17 Jan 1969
16052    m1    Viljoen, Larissa * 1 Apr 1985
4195    g5    Viljoen, Lasya Janetta Jacoba * 22 Jul 1848
7517    g11    Viljoen, Lasya Janetta Jacoba * 22 Jul 1849
5109    i2    Viljoen, Lasya Sophia * ca 1893
6209    h2    Viljoen, Lasya Susanna * 2 Jun 1842
6451    g4    Viljoen, Lasya Susanna * 6 Jul 1823
7532    g1    Viljoen, Lasya Susanna * 10 Mrt 1830
7567    g8    Viljoen, Lasya Susanna * 3 Okt 1839
7920    g1    Viljoen, Lasya Susanna * 2 Jun 1842
15987    i4    Viljoen, Laura * 29 Sep 1938
9170    k3    Viljoen, Laura Odele * 30 Jun 1974
27310    k1    Viljoen, Lauren
29464    c5    Viljoen, Laurens Jacobus Albertus * 19 Mei 1884
21308    i3    Viljoen, Laurette Fredericke (Fritchen) * 2 Jun 1910
10822    j2    Viljoen, Lauriëtte * 26 Apr 1951
15736    j1    Viljoen, Laurinda * 27 Okt 1950
14252    j1    Viljoen, Laurita
28687    i2    Viljoen, Laviena Katriena * 6 Nov 1932
1983    j6    Viljoen, Lawrence * 29 Nov 1945
3598    k1    Viljoen, Lawrence * 25 Feb 1979
9537    k1    Viljoen, Lawrence George (LG) * 27 Jul 1993
9538    j4    Viljoen, Lawrence Patrick (Louwtjie) * 30 Sep 1969
27135    i2    Viljoen, Lawrence Wilfred * 18 Feb 1908
9525    i8    Viljoen, Lawrence William (Lorri) * 3 Okt 1944
1068    j8    Viljoen, Lea Jacoba * 25 Mei 1944
10237    k1    Viljoen, Lean * 16 Jul 1989
24814    j2    Viljoen, Leana * 5 Apr 1950
3927    l1    Viljoen, Leandri * 30 Jan 1998
27522    l1    Viljoen, Leandri * 30 Mei 1994
11194    j4    Viljoen, Leanne * 9 Mei 1974
18155    m1    Viljoen, Leatham * 18 Mrt 2011
20407    k2    Viljoen, Leatitia * 14 Okt 1993
9208    j2    Viljoen, Lechlangnè * 27 Des 1970
3978    l2    Viljoen, Lecia Francina * 10 Okt 1995
27190    k1    Viljoen, Lee-Anne * 18 Aug 1973
2565    j1    Viljoen, Leenderd Leonardus * 4 Feb 1931
18571    j1    Viljoen, Leendert * 15 Jan 1945
2561    h7    Viljoen, Leendert Leonardus J * 28 Mei 1877
20246    m1    Viljoen, Leilani * 18 Mei 2007
28051    j3    Viljoen, Leilani * 12 Mrt 1980
16967    l1    Viljoen, Lelani * 15 Apr 1977
6768    k1    Viljoen, Lemina * ca 1927
11806    j3    Viljoen, Len Posthumus * 12 Sep 1969
8865    i1    Viljoen, Lena Catharina
25190    k2    Viljoen, Lenelle * 26 Nov 1971
15445    i8    Viljoen, Lenie
33281    a1049    Viljoen, Lenie
10818    i1    Viljoen, Lenn * 17 Mrt 1925
6885    l2    Viljoen, Leola * 24 Mei 1960
2608    j3    Viljoen, Leon * 1 Feb 1957
4277    k1    Viljoen, Leon * 21 Feb 1964
4427    j2    Viljoen, Leon * 28 Okt 1932
4437    k4    Viljoen, Leon * 22 Jul 1969
7451    j1    Viljoen, Leon * 30 Sep 1957
11330    j2    Viljoen, Leon * ca 1956
16397    j3    Viljoen, Leon * 29 Feb 1956
19746    k1    Viljoen, Leon * 8 Mei 1961
22754    l2    Viljoen, Leon * 20 Mrt 1979
23518    k2    Viljoen, Leon * 22 Sep 1957
27078    j1    Viljoen, Leon * Nov 1954
27199    j3    Viljoen, Leon * 4 Jul 1948
28153    j1    Viljoen, Leon * 26 Aug 1970
30905    b1    Viljoen, Leon * 2 Aug 1955
28092    i1    Viljoen, Leon Alwyn * 2 Aug 1958
7798    j2    Viljoen, Leon André * 24 Apr 1953
10740    j1    Viljoen, Leon Beyers * 3 Jun 1955
10609    i6    Viljoen, Leon Brand * 25 Aug 1932
2439    k1    Viljoen, Leon Carel * 10 Aug 1968
10615    j4    Viljoen, Leon David
7616    j2    Viljoen, Leon Francois * 23 Okt 1934
8980    k1    Viljoen, Leon Francois * 9 Des 1966
859    l2    Viljoen, Leon Hattingh * 25 Okt 1964
7618    k1    Viljoen, Leon Johannes * 24 Mrt 1959
28498    j2    Viljoen, Leon Martin * 20 Jun 1953
31161    c2    Viljoen, Leon William
419    j1    Viljoen, Leona * 7 Mrt 1943
23510    k1    Viljoen, Leona * 24 Jan 1951
19659    k4    Viljoen, Leonard * 8 Jul 1966
23029    j7    Viljoen, Leonard
23032    i2    Viljoen, Leonard Johannes * 29 Mei 1885
7277    k3    Viljoen, Leonard John * 15 Mrt 1959
23567    j2    Viljoen, Leonard Raymond * 1 Jan 1925
3344    j2    Viljoen, Leonardus Johannes * 4 Feb 1931
10100    h10    Viljoen, Leonardus Scholtz * 24 Mrt 1903
10719    k3    Viljoen, Leonie * 3 Mrt 1972
15028    k2    Viljoen, Leonie * 20 Nov 1989
17920    l1    Viljoen, Leonie * 19 Feb 1971
22109    j2    Viljoen, Leonie * 19 Jul 1962
24322    j3    Viljoen, Leonie * 9 Feb 1944
22988    j5    Viljoen, Leonie Kriel * 1 Jul 1933
7278    k4    Viljoen, Leonie Moyra * 2 Aug 1960
17010    k1    Viljoen, Leonilde Correia
29141    d3    Viljoen, Lesley Elizabeth * ca 1965
9267    i1    Viljoen, Leslie * 13 Des 1933
29197    b1    Viljoen, Leslie * 11 Apr 1921
34232    c1    Viljoen, Leslie James * 27 Aug 1976
1613    k1    Viljoen, Lestus Steyn * 4 Jul 1964
23645    k1    Viljoen, Letitia
21562    i2    Viljoen, Lettie Iva * 13 Des 1927
8752    j2    Viljoen, Levina Catharina * 23 Feb 1948
9273    h1    Viljoen, Levina Catharina * 24 Jun 1889
9292    i5    Viljoen, Levina Catharina * 28 Feb 1925
8632    i2    Viljoen, Levina Catharina Magdalena * 8 Des 1891
7861    j1    Viljoen, Levina Margaretha * 2 Apr 1938
4896    k4    Viljoen, Lewis D'arcy * 14 Aug 1976
22478    m2    Viljoen, Lewis Reid * 10 Feb 1980
4073    l1    Viljoen, Lia * 16 Jan 2008
11362    k1    Viljoen, Liam * 25 Mrt 1999
11406    j2    Viljoen, Liana * 26 Des 1965
7452    j2    Viljoen, Liandra * 17 Jan 1959
34501    c6    Viljoen, Lida
28538    k1    Viljoen, Lieda * 6 Jul 1983
34499    c4    Viljoen, Liefie
16524    l3    Viljoen, Liehanna * 16 Okt 1980
15266    l1    Viljoen, Lienke * 17 Sep 2000
9502    k2    Viljoen, Liesl * 16 Mei 1980
13444    k2    Viljoen, Liesl * 26 Apr 1987
14012    k5    Viljoen, Liesl * 11 Okt 1972
21455    k2    Viljoen, Liesl * 29 Sep 1992
15369    k2    Viljoen, Liesl Marina * 4 Jan 1970
933    l1    Viljoen, Liezel * 29 Jul 1976
7638    k2    Viljoen, Liezel * 31 Aug 1971
4147    k1    Viljoen, Liezl * 13 Jan 1989
11184    j3    Viljoen, Liezl * 4 Jan 1971
14189    k1    Viljoen, Liezl * 6 Jun 1979
16272    l1    Viljoen, Liezl * 13 Aug 1974
23659    l1    Viljoen, Liezl * 3 Mrt 1984
27831    j2    Viljoen, Liezl Claudine * 17 Aug 1971
877    l1    Viljoen, Lijlane * 2 Jun 1974
15143    l1    Viljoen, Lila * 19 Mrt 2008
31894    c2    Viljoen, Lilanie * 4 Sep 1989
26233    j1    Viljoen, Lilette * 16 Jul 1959
5881    j2    Viljoen, Lilian * ca 1949
14600    k1    Viljoen, Lilian * 19 Jul 1977
23092    i3    Viljoen, Lillie
23396    k3    Viljoen, Linda * 5 Apr 1984
23622    l1    Viljoen, Linda * 10 Sep 1966
25222    j2    Viljoen, Linda * 30 Apr 1957
7279    k5    Viljoen, Linda Karine * 2 Feb 1962
29341    e1    Viljoen, Linda Leigh * 9 Nov 1982
7810    k1    Viljoen, Linda Marie * 17 Feb 1988
13484    k2    Viljoen, Linda Nicoline * 23 Des 1953
26028    j2    Viljoen, Linda Susan * 17 Aug 1965
28012    j4    Viljoen, Lindie * 3 Sep 1969
22922    k2    Viljoen, Lindsay Louise * 3 Des 1974
12814    k2    Viljoen, Lindy Helena * 18 Sep 1968
14561    j3    Viljoen, Linelle * 25 Jun 1957
34268    c2    Viljoen, Linet
34214    c2    Viljoen, Lion William * 15 Jul 1939
14710    k2    Viljoen, Lisa * 28 Mrt 2003
28556    k1    Viljoen, Lisa * 9 Sep 2004
22491    l4    Viljoen, Lisa Jean * 21 Sep 1959
22761    l1    Viljoen, Lise-Marie * 15 Des 1985
12658    l3    Viljoen, Litany Machiel * 11 Sep 2004
23331    k3    Viljoen, Liza Lynton * 21 Nov 1968
4441    k1    Viljoen, Lize * 9 Mei 1969
15490    k3    Viljoen, Lize
18381fj   m1  Viljoen, Lize-Marie Alida * 11 Mrt 1991
13408    k2    Viljoen, Lizell * 27 Feb 1981
3713    j2    Viljoen, Lizelle * 12 Sep 1977
17937    l1    Viljoen, Lizette * 20 Feb 1978
19285    l2    Viljoen, Lizette * 25 Aug 2000
20862    k2    Viljoen, Lizette Sophia * 13 Okt 1983
7675    j2    Viljoen, Llewellyn * 22 Mrt 1936
26010    i2    Viljoen, Loamie * 2 Feb 1918
30903    a394    Viljoen, Lodewikus * 19 Jun 1921
17290    k4    Viljoen, Lodewikus Dirk (Wikus) * 27 Nov 1981
17292    l1    Viljoen, Lodewikus L'Wyk * 8 Jun 2009
18960    j3    Viljoen, Lodewyk Johann Frederick * 7 Apr 1943
19397    l1    Viljoen, Logan * 13 Mrt 1998
4326    j2    Viljoen, Lolah Genevieve * 6 Okt 1936
4301    j2    Viljoen, Loraine * 22 Des 1938
15617    j2    Viljoen, Lorenzo van der Vyver * 3 Jan 1952
24043    k1    Viljoen, Loret Emerenthia * 28 Sep 1972
27437    i6    Viljoen, Lorette Matthea * 18 Jun 1962
22500    l6    Viljoen, Lori Marie * 9 Mei 1966
8679    k1    Viljoen, Lorinda * 20 Jun 1966
30906    b2    Viljoen, Lorita * 11 Apr 1958
11826    k1    Viljoen, Lorna
12405    k2    Viljoen, Lorna Joan * 8 Okt 1960
1116    i2    Viljoen, Lorna Sylvia * ca 1935
302    j4    Viljoen, Lorraine * ca 1933
6984    k3    Viljoen, Lorraine * 21 Des 1954
18736    l2    Viljoen, Lorraine * 26 Mrt 1985
25525    l3    Viljoen, Lorraine * 10 Okt 1979
3932    j4    Viljoen, Louis * 26 Des 1942
6784    k3    Viljoen, Louis * 25 Feb 1945
8006    i2    Viljoen, Louis
8441    j4    Viljoen, Louis * 6 Jan 1946
14707    j2    Viljoen, Louis * 17 Okt 1970
15288    i5    Viljoen, Louis * 2 Apr 1910
17116    l2    Viljoen, Louis * 14 Jul 2000
18518    h6    Viljoen, Louis * 23 Jan 1877
18522    j1    Viljoen, Louis * 5 Nov 1940
18548    g6    Viljoen, Louis * 21 Sep 1843
18575    h4    Viljoen, Louis * 3 Feb 1876
18583    i2    Viljoen, Louis * 11 Apr 1912
19117    j3    Viljoen, Louis * 4 Des 1937
19437    j11    Viljoen, Louis * 23 Jun 1965
31708    a598    Viljoen, Louis * ca 1860
31712    b3    Viljoen, Louis
34495    b2    Viljoen, Louis * Bloemfontein, OVS
34496    c1    Viljoen, Louis
13588    l2    Viljoen, Louis Almero * 28 Feb 1969
6449    i3    Viljoen, Louis Botha * 2 Des 1900
9649    h8    Viljoen, Louis Collins * 12 Sep 1892
9655    j1    Viljoen, Louis Collins * 9 Mrt 1953
24265    i9    Viljoen, Louis Cornelius * 28 Jan 1916
26865    k3    Viljoen, Louis du Toit * 21 Jun 1961
8502    k3    Viljoen, Louis Egbert * 19 Mrt 1986
1374    j3    Viljoen, Louis Francois * 7 Des 1915
4543    j1    Viljoen, Louis Frederick * 5 Des 1908
4547    l1    Viljoen, Louis Frederick * 28 Apr 1956
4651    i5    Viljoen, Louis Frederik * 15 Apr 1914
4656    j3    Viljoen, Louis Frederik * 12 Apr 1948
7619    i6    Viljoen, Louis Gustaff * 16 Okt 1901
9793    k2    Viljoen, Louis Jacobus * 26 Aug 1957
24286    i4    Viljoen, Louis Jacobus * 23 Sep 1911
7966    h3    Viljoen, Louis Johannes * 24 Okt 1864
7993    h9    Viljoen, Louis Johannes * 21 Feb 1884
12076    h10    Viljoen, Louis Johannes * 7 Des 1891
2989    h10    Viljoen, Louis Johannes Albertus * ca 1891
20379    h10    Viljoen, Louis Lukas * 13 Feb 1882
20467    j6    Viljoen, Louis Lukas
7635    j2    Viljoen, Louis Neser * 7 Jun 1940
17110    k3    Viljoen, Louis Petrus * 23 Nov 1959
7637    k1    Viljoen, Louis Robert * 9 Sep 1968
18748    k2    Viljoen, Louis Stephanus * 4 Okt 1963
4135    h15    Viljoen, Louis Theodorus * 3 Okt 1894
4154    i5    Viljoen, Louis Theodorus * 28 Des 1924
4156    j1    Viljoen, Louis Theodorus * 28 Feb 1948
4159    k1    Viljoen, Louis Theodorus * 20 Sep 1970
20838    j8    Viljoen, Louis Trichardt * 21 Sep 1954
3847    i7    Viljoen, Louisa * 2 Aug 1902
11513    k1    Viljoen, Louisa
13999    j1    Viljoen, Louisa * 17 Jan 1932
14016    i3    Viljoen, Louisa * 1910
15441    i4    Viljoen, Louisa
27321    j2    Viljoen, Louisa * 6 Jun 1956
29864    c3    Viljoen, Louisa * 1 Feb 1995
7376    j8    Viljoen, Louisa Alberta * 17 Aug 1935
30025    b1    Viljoen, Louisa Aletta van der Lith * 26 Apr 1917
12303    j1    Viljoen, Louisa Andresa * 30 Apr 1905
11889    i10    Viljoen, Louisa Catharina * 28 Sep 1900
13725    j3    Viljoen, Louisa Cornelia Susanna * 8 Jul 1950
1535    k1    Viljoen, Louisa Elizabeth Johanna * 30 Apr 1952
23149    k2    Viljoen, Louisa Emma * 25 Jul 1953
12581    j3    Viljoen, Louisa Ernstina * 28 Okt 1909
31649    c3    Viljoen, Louisa Francina * 18 Mei 1915
1194    h4    Viljoen, Louisa Fredrieka * 3 Mei 1873
23209    j1    Viljoen, Louisa Helena Johanna * 30 Aug 1916
27430    i3    Viljoen, Louisa Isabella * 26 Nov 1947
13185        Viljoen, Louisa Jacoba * 25 Nov 1842
15312    g3    --ditto--
15308    h6    Viljoen, Louisa Jacoba * 2 Jan 1874
15430    h2    Viljoen, Louisa Jacoba * 25 Sep 1865
15469    i3    Viljoen, Louisa Jacoba * 27 Nov 1902
15505    i2    Viljoen, Louisa Jacoba * 25 Aug 1910
15594    h4    Viljoen, Louisa Jacoba * 11 Sep 1887
27100    h16    Viljoen, Louisa Jacoba * 2 Apr 1891
15324    i3    Viljoen, Louisa Jacoba (Wiesie) * 24 Aug 1892
3115b      k1  Viljoen, Louisa Johanna * 4 Aug 1958
8992    j3    Viljoen, Louisa Johanna * 11 Mrt 1937
11796    i2    Viljoen, Louisa Johanna * 5 Jun 1927
4117    h10    Viljoen, Louisa Johanna (Wies) * 13 Aug 1881
13839    i3    Viljoen, Louisa Johanna Catharina * 27 Aug 1899
13871    h2    Viljoen, Louisa Johanna Catharina * 16 Mei 1875
22159    g5    Viljoen, Louisa Johanna Catharina * 13 Sep 1849
15623    i4    Viljoen, Louisa Margaretha * 1 Aug 1924
11901    h4    Viljoen, Louisa Maria * 31 Mrt 1873
14913    i2    Viljoen, Louisa Maria * 21 Mrt 1932
15543    h5    Viljoen, Louisa Maria * 28 Jul 1898
5389    i1    Viljoen, Louisa Maria Johanna * 23 Aug 1928
18467    j1    Viljoen, Louisa Maria Johanna Aletta (Poppie) * 29 Apr 1938
27413    i5    Viljoen, Louisa Marina (Louma) * 25 Jun 1946
12990    i3    Viljoen, Louisa Martha * 24 Des 1926
13987    h1    Viljoen, Louisa Olivier * 12 Mrt 1867
10418    i5    Viljoen, Louisa Petronella * 21 Mei 1921
12695    j6    Viljoen, Louisa Petronella (Oena) * 7 Nov 1955
2729    j1    Viljoen, Louise
2881    k1    Viljoen, Louise * 20 Okt 1988
4166    k4    Viljoen, Louise * 30 Jun 1975
8440    k2    Viljoen, Louise * 11 Mrt 1966
10203    k1    Viljoen, Louise * 4 Jul 1968
15292    k1    Viljoen, Louise * 18 Jun 1975
15296    j2    Viljoen, Louise * 8 Des 1951
15919    i1    Viljoen, Louise * 29 Apr 1923
23140    k2    Viljoen, Louise * 25 Aug 1959
25390    l1    Viljoen, Louise * 16 Okt 1974
26004    k2    Viljoen, Louise * 8 Nov 1981
26690    j1    Viljoen, Louise * 26 Sep 1968
27031    k3    Viljoen, Louise * 27 Apr 1973
33258    c3    Viljoen, Louise
3554    g12    Viljoen, Louise (Lewiesa) * ca 1850
23270    l1    Viljoen, Louise Ann Elise (Eloise) * 18 Des 1988
15188    j3    Viljoen, Louise Annette * ca 1924
28140    h1    Viljoen, Louise Catharina * 15 Nov 1912
20907    l1    Viljoen, Louise Diana
12817    j3    Viljoen, Louise Magdalena * 19 Apr 1944
14025    k1    Viljoen, Louise Willemyntjie * 3 Des 1963
26459    j3    Viljoen, Loumaré
3919    k3    Viljoen, Louna * 9 Apr 1968
4960    h2    Viljoen, Lourens * ca 1863
10736    k3    Viljoen, Lourens * 10 Aug 1983
21743    k1    Viljoen, Lourens * 26 Feb 1970
13615    j3    Viljoen, Lourens (Louwtjie) * ca 1917
19728    h9    Viljoen, Lourens Abraham * 23 Mei 1863
19733    i3    Viljoen, Lourens Abraham * 27 Aug 1891
19743    j1    Viljoen, Lourens Abraham * 3 Okt 1932
19889    i1    Viljoen, Lourens Abraham * 2 Apr 1905
19913    i1    Viljoen, Lourens Abraham * 27 Mei 1928
19923    h8    Viljoen, Lourens Abraham * 30 Jul 1889
19944    i1    Viljoen, Lourens Abraham * 4 Feb 1927
21693    j5    Viljoen, Lourens Abraham * 28 Mei 1948
21702    k3    Viljoen, Lourens Abraham * 22 Sep 1977
1947    i5    Viljoen, Lourens Abraham (Lou) * 12 Nov 1905
10334        Viljoen, Lourens Abraham (Louw) * 2 Des 1911
21726    i12    --ditto--
22692    k4    Viljoen, Lourens Jacobus * 11 Sep 1945
20784    h2    Viljoen, Lourens Jacobus Potgieter * 11 Nov 1871
20846    i7    Viljoen, Lourens Johannes * 23 Mei 1920
20852    k1    Viljoen, Lourens Johannes * 7 Sep 1978
20859    j4    Viljoen, Lourens Johannes * 3 Mei 1957
21046    i2    Viljoen, Lourens Johannes * 5 Apr 1938
21051    k1    Viljoen, Lourens Johannes * 3 Feb 1989
21060    j5    Viljoen, Lourens Johannes * 6 Apr 1979
27130    g2    Viljoen, Lourens Matthys * 5 Apr 1851
27140    i1    Viljoen, Lourens Matthys * 19 Jun 1917
27144    i5    Viljoen, Lourens Matthys * 24 Des 1936
27153    h6    Viljoen, Lourens Matthys * 19 Sep 1888
27159    i2    Viljoen, Lourens Matthys * 24 Des 1936
27424    h10    Viljoen, Lourens Matthys * 26 Des 1918
27123    h6    Viljoen, Lourens Petrus * 1 Des 1882
27468    f8    Viljoen, Lourens Petrus * 10 Des 1832
27488    h1    Viljoen, Lourens Petrus * 21 Jul 1897
27126    h9    Viljoen, Lourens Petrus Matthys * 28 Mei 1889
20452    k5    Viljoen, Lourenza
17596    k3    Viljoen, Lourika
7606    k1    Viljoen, Lourine * 13 Feb 1968
3922    j3    Viljoen, Louw * 24 Feb 1939
3929    k3    Viljoen, Louw * 12 Mrt 1973
7726    k1    Viljoen, Louwna * 18 Mei 1967
19915    j1    Viljoen, Louwrens * 4 Jul 1969
19884    g9    Viljoen, Louwrens Abraham * 24 Sep 1844
19925    i1    Viljoen, Louwrens Abraham * 4 Jul 1920
16616    i4    Viljoen, Louwrens Erasmus * 26 Okt 1927
16618    j1    Viljoen, Louwrens Erasmus * 20 Sep 1983
16621    k2    Viljoen, Louwrens Erasmus * 6 Mrt 2008
33650    b5    Viljoen, Louwrens Johannes * ca 1869
8878    h6    Viljoen, Louwrens Marthinus * ca 1880
8880    i1    Viljoen, Louwrens Marthinus * ca 1904
18199    i1    Viljoen, Lowisa Sovia * 26 Des 1898
7383    k2    Viljoen, Lualde Marie * 4 Des 1948
10437u   k1   Viljoen, Luan * 26 Jun 2008
26732    k2    Viljoen, Lu-Ann * 2 Sep 2002
6894    [n1]    Viljoen, Luca Delano * 16 Nov 2008
19439    i7    Viljoen, Lucas * ca 1923
17554    j6    Viljoen, Lucas Cornelis * 4 Des 1925
18690    f12    Viljoen, Lucas Cornelis * 8 Aug 1813
18786    i6    Viljoen, Lucas Cornelis * 21 Apr 1900
18822    j5    Viljoen, Lucas Cornelis * 5 Feb 1943
18982    g6    Viljoen, Lucas Cornelis * 21 Feb 1841
18984    h1    Viljoen, Lucas Cornelis * 4 Jun 1864
20005    h2    Viljoen, Lucas Cornelis * 10 Jul 1855
20021    j2    Viljoen, Lucas Cornelis * 27 Jun 1915
20045    i6    Viljoen, Lucas Cornelis * ca 1890
20087    i7    Viljoen, Lucas Cornelis * 9 Jul 1921
22393    h5    Viljoen, Lucas Cornelis * ca 1902
29176    a8    Viljoen, Lucas Cornelis * ca 1845
29180    b3    Viljoen, Lucas Cornelis * Mrt 1878
17416    g8    Viljoen, Lucas Cornelius * 11 Jul 1835
18704    h2    Viljoen, Lucas Cornelius * 25 Sep 1863
18825    k2    Viljoen, Lucas Cornelius * 24 Mrt 1973
19006    h5    Viljoen, Lucas Cornelius * 5 Jul 1871
19008    i1    Viljoen, Lucas Cornelius * 20 Apr 1894
19014    i1    Viljoen, Lucas Cornelius * 21 Nov 1898
20528    i2    Viljoen, Lucas Cornelius * 12 Sep 1913
20539    j8    Viljoen, Lucas Cornelius * 16 Nov 1962
20577    i1    Viljoen, Lucas Cornelius * 19 Feb 1912
27531    l1    Viljoen, Lucca * 15 Jun 2011
5131    j6    Viljoen, Lucia Sophia (Lucy) * 25 Des 1934
17879    k1    Viljoen, Lucia Susanna (Lucette) * 31 Jul 1953
1428    k2    Viljoen, Lucina Duckworth * 19 Mrt 1957
16922    l2    Viljoen, Lucinda * 9 Nov 1982
5436    h6    Viljoen, Lucy Johanna Dorothea * 1 Mrt 1904
20402    k1    Viljoen, Ludwig * 3 Okt 1989
19000    j4    Viljoen, Lukas * ca 1937
24000    h10    Viljoen, Lukas Abraham * 15 Des 1875
24017    i3    Viljoen, Lukas Abraham * 17 Aug 1902
24140    j3    Viljoen, Lukas Abraham * 3 Aug 1939
24038    j2    Viljoen, Lukas Abraham (Abe) * ca 1936
24023    j3    Viljoen, Lukas Abraham (Lukie) * 20 Mrt 1941
2163    h5    Viljoen, Lukas Andries * 9 Sep 1899
28841    c6    Viljoen, Lukas Barthel * 16 Des 1915
18621    g19    Viljoen, Lukas Cornelis * 15 Mei 1865
20049    j1    Viljoen, Lukas Cornelis * 7 Mrt 1926
18964    j4    Viljoen, Lukas Cornelius * 1 Apr 1944
18970    i7    Viljoen, Lukas Cornelius * 26 Nov 1920
18989    i2    Viljoen, Lukas Cornelius * 17 Mrt 1891
20418    h14    Viljoen, Lukas Cornelius * 20 Aug 1889
20502    h7    Viljoen, Lukas Cornelius * 6 Feb 1872
20512    g11    Viljoen, Lukas Cornelius * 16 Mrt 1849
20548    i2    Viljoen, Lukas Cornelius * 18 Okt 1915
20558    j5    Viljoen, Lukas Cornelius * 20 Jan 1958
20574    h5    Viljoen, Lukas Cornelius * 1877
20604    i1    Viljoen, Lukas Cornelius * ca 1907
18812    k3    Viljoen, Lukas Cornelus * 12 Jun 1969
18814    l1    Viljoen, Lukas Cornelus * 22 Feb 1995
23926    j7    Viljoen, Lukas Johannes * 3 Okt 1938
31411    d3    Viljoen, Luke Jeffery * 11 Mrt 1991
14624    k2    Viljoen, Luré * 25 Jul 1997
4168    [l1]    Viljoen, Luzanne * 29 Jun 1994
10567    j1    Viljoen, Lydia * 20 Jul 1955
24967    k1    Viljoen, Lydia * 3 Aug 1973
33630    e3    Viljoen, Lydia * 19 Apr 1958
34885    b4    Viljoen, Lydia
17302    k1    Viljoen, Lydia Augusta * 5 Jun 1966
9980    h3    Viljoen, Lydia Johanna * 5 Nov 1894
10784    j1    Viljoen, Lydia Magdalena
13562    k1    Viljoen, Lynda * 25 Mrt 1957
23602    k1    Viljoen, Lynda Louise * 19 Okt 1965
2429        Viljoen, Lynette * 3 Des 1960
30797    b4    --ditto--
4278    k2    Viljoen, Lynette * 18 Jan 1966
4481    k1    Viljoen, Lynette * 24 Jan 1969
15861    k1    Viljoen, Lynette * 20 Nov 1980
23929    k2    Viljoen, Lynette * 5 Mei 1968
24963    j2    Viljoen, Lynette * 26 Nov 1943
25240    j2    Viljoen, Lynette * 19 Nov 1952
26612    j1    Viljoen, Lynette * 25 Jul 1957
367    k2    Viljoen, Lynette Edith * 22 Okt 1962
13493    k2    Viljoen, Lynn * 3 Sep 1967
9717    j1    Viljoen, Lynne * 25 Sep 1962
21297    j1    Viljoen, Lynne Brendon * 19 Jul 1941
29100    d4    Viljoen, Lynnette Kathleen * 27 Mei 1957
11947    k1    Viljoen, Lynzelle * 31 Jan 1962
16790    f9    Viljoen, M G
4698    i2    Viljoen, M J * 27 Okt 1915
34256    b6    Viljoen, M P * ca 1842
4537    h1    Viljoen, M S D
7015    k3    Viljoen, Maartin * 8 Sep 1972
25943    h10    Viljoen, Maartin Hugo * 15 Aug 1893
8977    k4    Viljoen, Maartin Johan * 10 Mei 1970
13228    h3    Viljoen, Maartje Catharina * 6 Aug 1868
26562    g6    Viljoen, Maartje Johanna * 25 Aug 1870
26764        --ditto--
12614    i2    Viljoen, Maartje Susanna * 7 Feb 1877
12630    h6    Viljoen, Maartje Susanna * 6 Okt 1861
24631    i2    Viljoen, Machael Petrus * 17 Okt 1901
16770    g2    Viljoen, Machel Johanna * 28 Des 1849
5083    i2    Viljoen, Machiel * ca 1914
12654    k1    Viljoen, Machiel * 2 Jun 1967
26322    j2    Viljoen, Machiel * 30 Aug 1968
33213    c4    Viljoen, Machiel * 3 Okt 1971
19442    h7    Viljoen, Machiel Daniel (Magiel) * 11 Mrt 1879
12652    j2    Viljoen, Machiel Frederik (Giel) * 21 Mei 1945
13951    h1    Viljoen, Machiel Petrus * 18 Nov 1876
9505    j4    Viljoen, Machteld Gertruida * 16 Apr 1963
25811    k3    Viljoen, Madalé * 6 Mrt 1988
10757    k3    Viljoen, Madelaine * 5 Apr 1983
25593    k1    Viljoen, Madelé * 19 Mei 1971
8443    k1    Viljoen, Madeleine * 29 Jul 1972
25406    k2    Viljoen, Madeleine * 1 Jun 1964
8078    k2    Viljoen, Madeleine Claire * 24 Mei 1968
26199    i1    Viljoen, Madeleine Clarisse * 16 Jul 1916
8499    k1    Viljoen, Madelene * 26 Nov 1976
15862    k2    Viljoen, Madeli * 16 Aug 1983
27666    i4    Viljoen, Madeline * 14 Aug 1945
25813    j5    Viljoen, Maderi * 3 Jan 1955
31171    b1    Viljoen, Madge * ca 1909
10785    j2    Viljoen, Madré
23810    j1    Viljoen, Magaretha * 15 Okt 1925
10940    g8    Viljoen, Magaretha Louisa Maria * 9 Jun 1867
27536    k1    Viljoen, Magarietha * 5 Mrt 1970
21436    j3    Viljoen, Magda * 18 Apr 1945
1576    f2    Viljoen, Magdalena ~ 6 Des 1801
6770    k3    Viljoen, Magdalena * ca 1931
7633    k2    Viljoen, Magdalena * 3 Mrt 1967
8711    j4    Viljoen, Magdalena * 6 Jul 1956
14597    j3    Viljoen, Magdalena * 26 Nov 1953
14651    g14    Viljoen, Magdalena * 1871
16024    h2    Viljoen, Magdalena * ca 1856
16888    j7    Viljoen, Magdalena
17360    k3    Viljoen, Magdalena * 7 Mei 1992
35973    e1    Viljoen, Magdalena * 25 Sep 1945
4077    k1    Viljoen, Magdalena (Daleen) * 31 Mrt 1976
2913    f14    Viljoen, Magdalena Adriana * 19 Okt 1818
5968    i1    Viljoen, Magdalena Adriana Susanna * 8 Nov 1941
13937    g4    Viljoen, Magdalena Alberta Elisabet * 1 Jun 1845
12430    i5    Viljoen, Magdalena Aletta * 1895
12436    j1    Viljoen, Magdalena Aletta * 1927
27072    i6    Viljoen, Magdalena Alida * 26 Sep 1922
26873    i6    Viljoen, Magdalena Anna Adriana * 24 Apr 1919
12290    k2    Viljoen, Magdalena Carolina
1156    k2    Viljoen, Magdalena Catharina * 4 Des 1942
3066    i4    Viljoen, Magdalena Catharina * 26 Des 1913
16689    i1    Viljoen, Magdalena Catharina * 19 Sep 1902
22178    h1    Viljoen, Magdalena Catharina * 11 Jun 1878
5590    i1    Viljoen, Magdalena Catharina Petronella * 30 Jan 1922
22342    i2    Viljoen, Magdalena Christiena (Mollie) * 3 Mei 1919
30266        --ditto--
214    k1    Viljoen, Magdalena Christina * 23 Sep 1933
4839    j4    Viljoen, Magdalena Christina * 17 Des 1936
23868    i7    Viljoen, Magdalena Christina * 8 Jun 1889
27479    g7    Viljoen, Magdalena Christina * 28 Sep 1866
3702    j2    Viljoen, Magdalena Christina (Magda) * 18 Nov 1956
20095    i8    Viljoen, Magdalena Christina (Magteld) * 23 Apr 1924
24062    i1    Viljoen, Magdalena Christina Susanna * 22 Feb 1882
5319    k1    Viljoen, Magdalena Cornelia * 17 Aug 1982
24263    i8    Viljoen, Magdalena de Wet * 13 Sep 1908
23956    j3    Viljoen, Magdalena Debora * 27 Aug 1944
29001    b3    Viljoen, Magdalena Dorethea S * 1 Des 1914
13923    h5    Viljoen, Magdalena Elisabet * 15 Sep 1873
23598    j3    Viljoen, Magdalena Elisabet * 13 Aug 1931
11298    h1    Viljoen, Magdalena Elisabet Malherbe * 18 Apr 1888
10544    i4    Viljoen, Magdalena Elisabeth * 27 Okt 1926
13884    h6    Viljoen, Magdalena Elisabeth * 21 Apr 1854
13678    j3    Viljoen, Magdalena Elizabeth * ca 1919
13877    h1    Viljoen, Magdalena Elizabeth * 9 Jan 1839
19381    k1    Viljoen, Magdalena Elizabeth * 4 Jul 1971
33668    b1    Viljoen, Magdalena Elizabeth * ca 1973
33194    c4    Viljoen, Magdalena Elizabeth Maria * 18 Aug 1953
33220    b9    Viljoen, Magdalena Elizabeth Maria * ca 1937
15933    h1    Viljoen, Magdalena Elizabeth Maria Muller * 26 Jan 1885
3415    j1    Viljoen, Magdalena Francina * 2 Feb 1954
25384    j2    Viljoen, Magdalena Francina * 14 Okt 1931
25376    i5    Viljoen, Magdalena Francina Philippina * 22 Okt 1901
21680    k1    Viljoen, Magdalena Gerbrecht (Daleen) * 12 Des 1967
4766    i1    Viljoen, Magdalena Gertruida Christina * 10 Aug 1892
2034    i3    Viljoen, Magdalena Glaudina * ca 1912
23581    i9    Viljoen, Magdalena Gloudina * 27 Jan 1907
10368    i7    Viljoen, Magdalena Hendriena * 7 Aug 1935
1215    g1    Viljoen, Magdalena Johanna * 24 Sep 1837
1218    g4    Viljoen, Magdalena Johanna * 23 Jul 1842
1450    g3    Viljoen, Magdalena Johanna * 8 Okt 1824
1493    h7    Viljoen, Magdalena Johanna * 11 Nov 1865
10563    i3    Viljoen, Magdalena Johanna * 16 Apr 1924
13340    j2    Viljoen, Magdalena Johanna * 24 Jun 1939
14263    g9    Viljoen, Magdalena Johanna * 10 Nov 1853
14645    h6    Viljoen, Magdalena Johanna * 20 Aug 1912
28900    d1    Viljoen, Magdalena Johanna * 22 Aug 1913
14261    h13    Viljoen, Magdalena Johanna Catharina * 17 Feb 1900
10259    i7    Viljoen, Magdalena Johanna Christina (Maggie) * 17 Jan 1932
16629    j3    Viljoen, Magdalena Johanna Gertruida * 28 Mrt 1965
11104    g8    Viljoen, Magdalena Johanna Margarita * 1 Sep 1866
7456    g5    Viljoen, Magdalena Johanna Maria * 11 Jan 1838
19466    h12    Viljoen, Magdalena Johanna Petronella * 13 Aug 1888
1774    g2    Viljoen, Magdalena Johanna Susanna * 21 Mrt 1846
18140    k1    Viljoen, Magdalena Johanna Sussanna (Maggie) * 24 Sep 1940
13594    i5    Viljoen, Magdalena Josina * 7 Mrt 1886
9434    g9    Viljoen, Magdalena Julia
2279    i7    Viljoen, Magdalena Magrietha Gertruida * 2 Okt 1895
1223    g8    Viljoen, Magdalena Margaretha * 19 Mrt 1850
1267    h4    Viljoen, Magdalena Margaretha * 20 Jul 1885
1447    h10    Viljoen, Magdalena Margaretha * 4 Mei 1864
1254    h6    Viljoen, Magdalena Margaretha (Grietjie) * 6 Mrt 1888
5078    h6    Viljoen, Magdalena Margaretha Elizabeth * 1880
13186    h1    Viljoen, Magdalena Maria * 26 Sep 1863
14411    h3    Viljoen, Magdalena Maria * 24 Sep 1900
15222    i5    Viljoen, Magdalena Maria * 15 Apr 1910
15235    h2    Viljoen, Magdalena Maria * 2 Mei 1861
15432    h3    Viljoen, Magdalena Maria * 20 Jun 1867
15492    i6    Viljoen, Magdalena Maria * 26 Feb 1914
15508    i4    Viljoen, Magdalena Maria * 31 Mei 1916
15798    j6    Viljoen, Magdalena Maria * 28 Nov 1963
16526    k2    Viljoen, Magdalena Maria * 17 Apr 1957
18104    i8    Viljoen, Magdalena Maria * 20 Des 1888
20440    j2    Viljoen, Magdalena Maria * 1 Nov 1927
24769    j3    Viljoen, Magdalena Maria * 1 Jan 1937
20205    k1    Viljoen, Magdalena Maria (Heleen) * 17 Jul 1944
15311    h8    Viljoen, Magdalena Maria Aletta * 20 Aug 1878
15643    g10    Viljoen, Magdalena Maria Aletta * 13 Feb 1858
29275    d1    Viljoen, Magdalena Maria Johanna (Bokkie) * 22 Apr 1944
31699    c3    Viljoen, Magdalena Maria Josina * 16 Feb 1898
15553    h2    Viljoen, Magdalena Maria Susanna * 1 Feb 1874
15588    h2    Viljoen, Magdalena Maria Theron * 23 Sep 1884
5619    i2    Viljoen, Magdalena Marta * 1 Nov 1933
4772    j1    Viljoen, Magdalena Martha * 3 Nov 1924
5585    i2    Viljoen, Magdalena Martha * ca 1912
5603    i3    Viljoen, Magdalena Martha * 27 Mei 1937
14564    h2    Viljoen, Magdalena Petronella * 1892
25495    j3    Viljoen, Magdalena Petronella * 18 Okt 1920
27128    h10    Viljoen, Magdalena Petronella Johanna * 15 Jun 1891
25024    j3    Viljoen, Magdalena Petronella Johanna Paulina * 18 Okt 1964
22542    j5    Viljoen, Magdalena Pieternella * 10 Sep 1907
14547    i1    Viljoen, Magdalena Prinsloo * 23 Okt 1919
1745    g5    Viljoen, Magdalena Susanna * 5 Nov 1845
1836    h9    Viljoen, Magdalena Susanna * 616 Des 1897
3536    h7    Viljoen, Magdalena Susanna * 20 Des 1888
3546    g9    Viljoen, Magdalena Susanna * 6 Feb 1844
3623    h7    Viljoen, Magdalena Susanna * 13 Feb 1895
15781    j2    Viljoen, Magdalena Susanna * 18 Okt 1959
19114    l3    Viljoen, Magdalena Susanna * 15 Mei 2000
1541        Viljoen, Magdalena Susanna Adriana * 10 Nov 1903
1880    h6    --ditto--
34906    c1    Viljoen, Magdalena Susara * ca 1946
15542    h4    Viljoen, Magdalena Theron (Lenie) * 16 Mrt 1896
5211    h4    Viljoen, Magdalena Willemina * 13 Mrt 1884
4063    k3    Viljoen, Magdelena Catherina (Leentjie) * 27 Jun 1975
4692    k1    Viljoen, Magduld Gertruida Annemarie * 7 Apr 1957
30158    b2    Viljoen, Magel Margaretha * Okt 1896
2504    i5    Viljoen, Maggel Margaretha * 24 Aug 1896
2511    i8    Viljoen, Maggel Margaretha * 20 Apr 1904
2531    i4    Viljoen, Maggel Margaretha * 21 Jan 1895
2571    i3    Viljoen, Maggel Margaretha * 6 Feb 1912
2593    i2    Viljoen, Maggel Margaretha * 6 Nov 1912
23083    j1    Viljoen, Maggie
2520    i3    Viljoen, Maggie Margaretha
2559    h6    Viljoen, Maggie Margaretha * 26 Mei 1875
2578    i2    Viljoen, Maggie Margaretha * ca 1904
245    l2    Viljoen, Magnus Johannes Keet * 26 Aug 1987
1095    j4    Viljoen, Magrieta Elizabeth (Max) * 10 Feb 1943
197    k3    Viljoen, Magrieta Jacoba * 18 Jun 1942
16510    j1    Viljoen, Magrieta Janetta (Magriet) * 23 Jun 1927
11341    h5    Viljoen, Magrieta Johanna * 17 Des 1904
19166    h4    Viljoen, Magrieta Johanna Maria * 5 Sep 1872
3637    j4    Viljoen, Magrieta Stoffelina * 29 Jul 1966
9192    j7    Viljoen, Magrieta Wilhelmina * 26 Des 1955
29401    e2    Viljoen, Magrietha Albertha * 21 Apr 1976
18227    k1    Viljoen, Magrietha Catharina * 24 Des 1964
2286    i9    Viljoen, Magrietha Elizabeth * 17 Des 1899
4055    l1    Viljoen, Magrietha Elizabeth (Lizé) * 26 Mei 1995
4647    j3    Viljoen, Magrietha Johanna * 21 Mei 1942
34868        Viljoen, Magrietha Magdalena
34872    a1564    --ditto--
3187    k3    Viljoen, Magrietha Magdalena (Grieta) * 2 Okt 1964
2958    j3    Viljoen, Magrietha Suzanna * 22 Jun 1949
12721    i8    Viljoen, Magrietha Wilhelmina Susanna * 8 Mei 1934
25773    h5    Viljoen, Magritha Jacoba * 13 Jul 1875
26649    i2    Viljoen, Magteld Faure (Telda) * 17 Aug 1947
16737    j1    Viljoen, Magtild * 17 Mrt 1939
20951    j1    Viljoen, Majorie * 25 Jul 1935
8143    i3    Viljoen, Malie
33114    e1    Viljoen, Manda Ronel * 8 Des 1981
11220    j1    Viljoen, Mandy Kim Irene * 11 Jul 1969
10782    i5    Viljoen, Manie * 25 Nov 1930
15394    l1    Viljoen, Manina * 10 Sep 2004
4425    j1    Viljoen, Mara * 11 Sep 1931
10749    k1    Viljoen, Mara * 22 Des 1976
22246    i7    Viljoen, Mara
23978    i6    Viljoen, Marais * 2 Des 1915
7013    k1    Viljoen, Marc * 12 Mei 1963
22565    l2    Viljoen, Marc * 13 Feb 1973
30740    b2    Viljoen, Marcel * 24 Feb 1966
22564    l1    Viljoen, Marceline * 26 Jun 1969
24990    j4    Viljoen, Marcia Joan * 21 Apr 1950
12051    l1    Viljoen, Marco * 19 Sep 2003
17853    m2    Viljoen, Marco * 8 Okt 1997
25998    k3    Viljoen, Marco * 13 Mrt 1970
13313    l1    Viljoen, Mardha * 18 Mrt 1985
15033    k2    Viljoen, Marelee * 24 Nov 1997
20598    k4    Viljoen, Mareli * 6 Des 1989
15424c   k2   Viljoen, Marelie * 19 Aug 1983
13117    k3    Viljoen, Marelize * 8 Jan 1980
24464    k1    Viljoen, Marelize * 18 Jan 1972
25508    l3    Viljoen, Marelize * 17 Mrt 1993
24445    k2    Viljoen, Marenka Ursula * 6 Jan 1971
6319    l3    Viljoen, Maretha * 3 Mei 1974
13557    k3    Viljoen, Maretha * 21 Aug 1956
22732    k2    Viljoen, Maretha * 20 Sep 1977
24831    j2    Viljoen, Maretha * 17 Feb 1950
25039    i1    Viljoen, Maretha * 8 Feb 1943
2853    k1    Viljoen, Mareyna Esther * 8 Des 1982
8148    i8    Viljoen, Margaret
26508    i1    Viljoen, Margaret * 3 Nov 1918
27363    i1    Viljoen, Margaret * 7 Feb 1934
34948    b4    Viljoen, Margaret Anna * ca 1932
25179    i1    Viljoen, Margaret Anne * 10 Jun 1910
8134    i3    Viljoen, Margaret Christina * 28 Jun 1905
17135    k3    Viljoen, Margaret Dureen * 22 Jun 1956
11283    i4    Viljoen, Margaret Elizabeth * 25 Mrt 1955
26531    j2    Viljoen, Margaret Louise * 16 Okt 1949
29077    d6    Viljoen, Margaret Louise * 23 Mrt 1961
11415    i6    Viljoen, Margaret Maria Adeline * 28 Apr 1946
27350    k2    Viljoen, Margaret Mary * 2 Apr 2001
11638    c1    Viljoen, Margaretha ~ 1 Des 1709
14595    j2    Viljoen, Margaretha * 13 Aug 1950
16808    h1    Viljoen, Margaretha
18794    k1    Viljoen, Margaretha * 10 Okt 1965
20500    i1    Viljoen, Margaretha * 2 Sep 1898
25477    k2    Viljoen, Margaretha * 28 Aug 1972
27747    h8    Viljoen, Margaretha * 7 Des 1909
27913    i2    Viljoen, Margaretha
28439    j4    Viljoen, Margaretha
22605    l1    Viljoen, Margaretha (Getha) * 2 Nov 1963
10437d        --ditto--
10437e     k1    Viljoen, Margaretha (Mareth) * 25 Apr 1992
14625    j4    Viljoen, Margaretha (Margot) * 11 Nov 1960
13396    j1    Viljoen, Margaretha Christina Johanna * 21 Nov 1956
22    d1    Viljoen, Margaretha Cornelia ~ 9 Jan 1734
26817    j3    Viljoen, Margaretha Cornelia (Maretha) * 10 Apr 1941
24998    h13    Viljoen, Margaretha Elisabet * 15 Mrt 1898
839    i2    Viljoen, Margaretha Elizabeth * 1 Jan 1888
3416    j2    Viljoen, Margaretha Elizabeth * 7 Aug 1956
17498    i3    Viljoen, Margaretha Elizabeth * ca 1874
18000    h6    Viljoen, Margaretha Elizabeth * 24 Nov 1849
24847    i1    Viljoen, Margaretha Elizabeth * 15 Mrt 1898
21659    i3    Viljoen, Margaretha Elizabetha Jacoba Frederika * ca 1892
17616    k1    Viljoen, Margaretha Francina * 4 Des 1936
7679        Viljoen, Margaretha Gertruida * 16 Jul 1874
13013    h3    --ditto--
26558    i2    Viljoen, Margaretha Gertruida * 30 Des 1939
28078    i1    Viljoen, Margaretha Hendrika * 21 Mei 1937
18647    g4    Viljoen, Margaretha Isabella * ca 1834
23541    i10    Viljoen, Margaretha Jacoba
25553    i6    Viljoen, Margaretha Jacoba
25688    h8    Viljoen, Margaretha Jacoba * 15 Apr 1882
25828    h6    Viljoen, Margaretha Jacoba * 24 Mrt 1882
25987    h2    Viljoen, Margaretha Jacoba * 23 Sep 1886
25752    g1    Viljoen, Margaretha Jacoba Johanna * 8 Jan 1842
1433    i8    Viljoen, Margaretha Johanna * 26 Aug 1899
1882    g10    Viljoen, Margaretha Johanna * 28 Sep 1868
4995    k3    Viljoen, Margaretha Johanna * 17 Mrt 1965
12998    i1    Viljoen, Margaretha Johanna * 2 Mrt 1931
13592    k3    Viljoen, Margaretha Johanna * 25 Nov 1950
22923    h12    Viljoen, Margaretha Johanna * 10 Jul 1867
23155    i3    Viljoen, Margaretha Johanna * 25 Okt 1878
24063    i2    Viljoen, Margaretha Johanna * 28 Jan 1885
25350    k1    Viljoen, Margaretha Johanna * 3 Jul 1958
25644    i12    Viljoen, Margaretha Johanna * 23 Nov 1922
25935    j3    Viljoen, Margaretha Johanna * 25 Nov 1960
25939    j1    Viljoen, Margaretha Johanna * 14 Apr 1957
26050    f6    Viljoen, Margaretha Johanna * 1819
28577        --ditto--
26380    h1    Viljoen, Margaretha Johanna * 25 Jul 1895
26777    i1    Viljoen, Margaretha Johanna * 8 Jan 1898
26885    g5    Viljoen, Margaretha Johanna * 7 Mei 1852
26887    f4    Viljoen, Margaretha Johanna * 25 Jan 1815
26890    f6    Viljoen, Margaretha Johanna * 1 Nov 1818
28590    h3    Viljoen, Margaretha Johanna * 23 Jun 1879
28603    h2    Viljoen, Margaretha Johanna * 26 Nov 1876
28631    h6    Viljoen, Margaretha Johanna * 23 Jul 1891
28633    g8    Viljoen, Margaretha Johanna * 22 Jun 1859
24094    i2    Viljoen, Margaretha Johanna (Maggie) * 22 Apr 1901
28285    i5    Viljoen, Margaretha Johanna (Maggie) * 6 Mei 1909
18833    i8    Viljoen, Margaretha Johanna (Magriet) * 24 Mei 1906
4137    i1    Viljoen, Margaretha Johanna (Rietha) * 15 Nov 1916
24081    h5    Viljoen, Margaretha Johanna Dorothea * 15 Feb 1858
25297        Viljoen, Margaretha Johanna du Toit * 4 Okt 1862
26921    g2    --ditto--
28234    g1    Viljoen, Margaretha Johanna du Toit * 1 Jul 1837
22763    j2    Viljoen, Margaretha Johanna Magdalena * 4 Des 1933
2777    i1    Viljoen, Margaretha Johanna Maria * 22 Mrt 1915
5012    j11    Viljoen, Margaretha Johanna Petronella * 5 Mei 1941
9596    g4    Viljoen, Margaretha Louisa * 17 Okt 1843
9768    g2    Viljoen, Margaretha Louisa * 30 Jan 1845
10107    g4    Viljoen, Margaretha Louisa * 15 Des 1854
10148    f7    Viljoen, Margaretha Louisa * 24 Mrt 1827
10189    h6    Viljoen, Margaretha Louisa * ca 1888
10270    g1    Viljoen, Margaretha Louisa * 13 Jun 1848
10454    g2    Viljoen, Margaretha Louisa * 28 Aug 1853
10488    g5    Viljoen, Margaretha Louisa * 4 Okt 1858
15424    j1    Viljoen, Margaretha Louisa * 13 Apr 1947
28431    k2    Viljoen, Margaretha Magdalena * 22 Sep 1972
5578    h1    Viljoen, Margaretha Maria * 16 Okt 1883
7819    i2    Viljoen, Margaretha Maria * 5 Okt 1919
7823    h11    Viljoen, Margaretha Maria * 5 Des 1891
7973    j1    Viljoen, Margaretha Maria Magdalena * 2 Feb 1925
7748    i1    Viljoen, Margaretha Maria Olivier * 3 Feb 1905
33040    a986    Viljoen, Margaretha Maria Susanna (Maritha) * 7 Jun 1944
11698a    i5    Viljoen, Margaretha Maria Zacharya * 26 Des 1897
12771    i1    Viljoen, Margaretha Olivia * 19 Feb 1891
12776    j2    Viljoen, Margaretha Olivier * 5 Sep 1921
12793    i5    Viljoen, Margaretha Olivier * 28 Jun 1900
13762a    l1       Viljoen,  Margaretha Petronella (Mianli) * 17 Des 2011
2945    i1    Viljoen, Margaretha Susanna * 14 Jul 1899
3780    d3    Viljoen, Margaretha Theresia ~ 2 Jun 1737
11129    h6    Viljoen, Margaretha Zacharia * 10 Jun 1903
29473    b2    Viljoen, Margaretha(Margarete) Magdalena * 22 Sep 1972
17994    i9    Viljoen, Margaritha Elizabetha * 1888
25716    h2    Viljoen, Margaritha Magdalena Hugo * 21 Jul 1878
376    i9    Viljoen, Margaritha Maria * 25 Okt 1893
15399    l1    Viljoen, Margo * 26 Mrt 2000
21770    i4    Viljoen, Margrieta Elizabetha Jacoba Frederika * ca 1894
2735    h16    Viljoen, Margrieta Jacoba * 14 Nov 1905
978    i5    Viljoen, Margrietha Elizabeth * 22 Nov 1893
31390    a518    Viljoen, Margrietha Maria Zacharian * 26 Des 1897
18034    k1    Viljoen, Margritha Aletha * 26 Mei 1944
10626    h5    Viljoen, Margritha Louisa * 9 Jul 1905
11523    i6    Viljoen, Marguerite (Peggy) * 1 Apr 1926
23193    k5    Viljoen, Marguerite de Savoie * 24 Jan 1959
27852    h3    Viljoen, Marguerite Helene * 20 Jul 1917
7031    j3    Viljoen, Mari * 26 Des 1946
9301    j2    Viljoen, Mari * 22 Jul 1960
19119    k1    Viljoen, Mari * 14 Sep 1969
1714    j2    Viljoen, Maria
2963    j1    Viljoen, Maria
3911    i5    Viljoen, Maria * 17 Sep 1905
5623    h9    Viljoen, Maria
5870    g1    Viljoen, Maria * ca 1854
6778    j5    Viljoen, Maria * 20 Des 1908
11065    h3    Viljoen, Maria
11965    k1    Viljoen, Maria
11970    j4    Viljoen, Maria * 22 Apr 1943
12260    l3    Viljoen, Maria
12265    l1    Viljoen, Maria
16604    i4    Viljoen, Maria * 30 Mei 1922
16886    j5    Viljoen, Maria
18572    j2    Viljoen, Maria * Okt 1947
19163    j3    Viljoen, Maria * ca 1945
19384    j8    Viljoen, Maria * 10 Mei 1947
20605    i2    Viljoen, Maria * ca 1909
21470    i7    Viljoen, Maria * 28 Nov 1927
22258    h3    Viljoen, Maria
27912    i1    Viljoen, Maria
28703    h4    Viljoen, Maria * ca 1904
29271    d2    Viljoen, Maria * 1938
19204    k1    Viljoen, Maria (Mariette) * 11 Jul 1965
12944    g3    Viljoen, Maria Adriana * 7 Apr 1833
18040    l3    Viljoen, Maria Adriana * 20 Mrt 1975
3250    j1    Viljoen, Maria Adriana (Adri) * 19 Jan 1937
23922    j5    Viljoen, Maria Alberta * 5 Feb 1933
21075    h2    Viljoen, Maria Aletha * 27 Mrt 1917
3464    g3    Viljoen, Maria Aletta * 3 Jun 1830
4471    h7    Viljoen, Maria Aletta * 10 Des 1886
4500    g8    Viljoen, Maria Aletta * 29 Mei 1851
5900    i1    Viljoen, Maria Aletta * 11 Jul 1919
6913    j3    Viljoen, Maria Aletta * 16 Sep 1940
7219    i9    Viljoen, Maria Aletta * 17 Feb 1897
20711    g4    Viljoen, Maria Aletta * 29 Des 1840
24927    h8    Viljoen, Maria Aletta * 27 Sep 1877
32826    b1    Viljoen, Maria Aletta * 7 Apr 1894
8886    g3    Viljoen, Maria Aletta (Mieta) * ca 1844
14156    j1    Viljoen, Maria Aletta Jacoba * 29 Feb 1948
1280    h9    Viljoen, Maria Aletta Petronella * 9 Sep 1894
25823    h2    Viljoen, Maria Aletta Retief * 24 Mrt 1876
19082    g4    Viljoen, Maria Aletta Susanna * 15 Aug 1843
19483    h3    Viljoen, Maria Aletta Susanna * ca 1879
19504    h7    Viljoen, Maria Aletta Susanna * 24 Jul 1896
19512    h5    Viljoen, Maria Aletta Susanna * 21 Jun 1898
19444    h8    Viljoen, Maria Aletta Susanna (Jettie) * 12 Sep 1880
3622    h6    Viljoen, Maria Anne Cathrina * ca 1894
16773    g5    Viljoen, Maria Barbara Adriana Elisabet * 3 Mrt 1863
13253    i1    Viljoen, Maria Bennie * 15 Aug 1926
21930    g7    Viljoen, Maria Carolina Theunissina * 15 Des 1848
21886    h5    Viljoen, Maria Carolina Theunsina Gertina * 3 Jun 1872
189    j4    Viljoen, Maria Catharina * 14 Jul 1907
250    j4    Viljoen, Maria Catharina * 16 Nov 1924
787    g7    Viljoen, Maria Catharina * 5 Feb 1844
1651    g1    Viljoen, Maria Catharina * 2 Sep 1837
1667    h5    Viljoen, Maria Catharina * 4 Okt 1868
1815    h3    Viljoen, Maria Catharina * 26 Sep 1876
3240    h8    Viljoen, Maria Catharina * 20 Aug 1883
5666    g2    Viljoen, Maria Catharina * 26 Sep 1848
5770    g2    Viljoen, Maria Catharina * 7 Mei 1856
10660    j1    Viljoen, Maria Catharina * 3 Feb 1958
12712    j1    Viljoen, Maria Catharina
16546    k5    Viljoen, Maria Catharina * 4 Mei 1960
16557    j6    Viljoen, Maria Catharina * 21 Feb 1940
21342    h2    Viljoen, Maria Catharina * 4 Jun 1891
28854    d3    Viljoen, Maria Catharina * 9 Sep 1937
28878    c6    Viljoen, Maria Catharina * 2 Okt 1924
31647    c1    Viljoen, Maria Catharina * 12 Feb 1902
11250    h4    Viljoen, Maria Catharina (Katie) * 23 Nov 1916
292    j2    Viljoen, Maria Catharina (Miemie) * 10 Nov 1915
25858    j2    Viljoen, Maria Catharina (Riana) * 1 Feb 1946
9288    i3    Viljoen, Maria Catharina Berendina * 14 Apr 1921
15718    k1    Viljoen, Maria Catharina Elizabeth * 11 Apr 1984
21097    h2    Viljoen, Maria Catharina Elizabeth * 29 Aug 1860
21198    i9    Viljoen, Maria Catharina Elizabeth * 21 Mei 1912
21201    h5    Viljoen, Maria Catharina Elizabeth * 13 Sep 1871
21282    g7    Viljoen, Maria Catharina Elizabeth * 24 Jan 1844
21291    h2    Viljoen, Maria Catharina Elizabeth * 28 Aug 1872
19561    k3    Viljoen, Maria Catharina Frederika Johanna * 16 Feb 1943
19582    j5    Viljoen, Maria Catharina Fredrika Johanna * 4 Jun 1922
6754    i2    Viljoen, Maria Catharina Johanna * 20 Jan 1885
23127    i1    Viljoen, Maria Cecilia Woutrina * 13 Jan 1876
21915    j5    Viljoen, Maria Charlotta * ca 1944
21922    i5    Viljoen, Maria Charlotta * ca 1917
10671        Viljoen, Maria Charlotte * 11 Jan 1920
14077    i8    --ditto--
34285    b1    Viljoen, Maria Charlotte (Ria) * 7 Nov 1954
29241    b5    Viljoen, Maria Chistina Elizabeth * 6 Okt 1874
355    j1    Viljoen, Maria Christina * 11 Okt 1914
28547    k2    Viljoen, Maria Christina (Maricke) * 1 Aug 1995
12132    f1    Viljoen, Maria Christina Geertruy * 18 Mrt 1795
25429    j1    Viljoen, Maria Christina Johanna * 19 Jun 1930
13977    h2    Viljoen, Maria Christina Magdalena * 20 Nov 1869
6601    j2    Viljoen, Maria Christina Phillipina * 9 Okt 1939
5889    h4    Viljoen, Maria Cornelia * 11 Sep 1895
9689    j1    Viljoen, Maria Cornelia * 5 Jun 1959
10295    g1    Viljoen, Maria Cornelia * 5 Mrt 1850
14943        --ditto--
16215    h8    Viljoen, Maria Cornelia * ca 1867
25923    j2    Viljoen, Maria Cornelia * 25 Mei 1963
31230    c1    Viljoen, Maria Cornelia * 23 Nov 1956
1737    i4    Viljoen, Maria Cornelia Johanna * 25 Sep 1936
5921    h2    Viljoen, Maria Cornelia Petronella * 10 Mei 1891
5682        Viljoen, Maria Cornelia Petronella (Mary) * 8 Okt 1888
5895    h2    --ditto--
15356    j4    Viljoen, Maria Davies * 16 Okt 1924
4579    i3    Viljoen, Maria Dorethea * ca 1887
6854    i7    Viljoen, Maria Dorothea * 27 Jul 1889
6866    i1    Viljoen, Maria Dorothea * 16 Jan 1878
10668    h5    Viljoen, Maria Dorothea * 1 Mrt 1917
10681    i4    Viljoen, Maria Dorothea * 3 Jun 1956
11924    h3    Viljoen, Maria Dorothea * 2 Apr 1874
12060    i8    Viljoen, Maria Dorothea * 25 Sep 1920
27733    j2    Viljoen, Maria Dorothea * 7 Mei 1968
18460    j1    Viljoen, Maria Dorothea (Poppie)
3434    h5    Viljoen, Maria Dorothea Josina * ca 1882
2639    h1    Viljoen, Maria Dorothea Petronella * 6 Apr 1872
10886    j1    Viljoen, Maria Dorothia * 3 Apr 1968
10457    h1    Viljoen, Maria Edith * 1 Jul 1877
13547    j2    Viljoen, Maria Elisabet * 1 Apr 1916
13946    g7    Viljoen, Maria Elisabet * 11 Mrt 1853
14208    h7    Viljoen, Maria Elisabet * 28 Mei 1885
16009    g6    Viljoen, Maria Elisabet * 18 Jun 1872
24685    i1    Viljoen, Maria Elisabet * 9 Nov 1907
25291    i3    Viljoen, Maria Elisabet * 28 Okt 1892
26888    f5    Viljoen, Maria Elisabet * 8 Feb 1817
28233        --ditto--
26952    h2    Viljoen, Maria Elisabet * 23 Des 1880
27011    i1    Viljoen, Maria Elisabet * 1 Aug 1899
27289    h11    Viljoen, Maria Elisabet * 10 Des 1920
28083    i3    Viljoen, Maria Elisabet * 11 Feb 1941
28274    h3    Viljoen, Maria Elisabet * 13 Mei 1874
28335    h3    Viljoen, Maria Elisabet * 17 Mrt 1867
28362    h7    Viljoen, Maria Elisabet * 12 Des 1874
28503    g5    Viljoen, Maria Elisabet * 2 Aug 1844
28527    h3    Viljoen, Maria Elisabet * 9 Aug 1891
28630    h5    Viljoen, Maria Elisabet * 26 Mei 1888
21643    g7    Viljoen, Maria Elisabet Aletta * 2 Aug 1864
27803    h2    Viljoen, Maria Elisabet du Toit * 8 Jun 1899
13596    i6    Viljoen, Maria Elisabet Jacoba * 22 Des 1891
18345    g2    Viljoen, Maria Elisabeth * 13 Okt 1827
19979    g1    Viljoen, Maria Elisabeth * 17 Jul 1824
20757    h7    Viljoen, Maria Elisabeth * 7 Feb 1877
20980    g14    Viljoen, Maria Elisabeth * ca 1863
27101    g4    Viljoen, Maria Elisabeth * 14 Jul 1838
27491    f9    Viljoen, Maria Elisabeth * 29 Okt 1838
6254    k1    Viljoen, Maria Elisabeth (Mareli) * 2 Mrt 1976
16643    i1    Viljoen, Maria Elisabeth (Ous) * 3 Mei 1896
26305    h1    Viljoen, Maria Elisabeth Anna * 1 Feb 1888
22449    i1    Viljoen, Maria Elisabeth Johanna (Marie) * 13 Apr 1862
1504    g7    Viljoen, Maria Elizabeth * 17 Apr 1834
2547    j4    Viljoen, Maria Elizabeth * ca 1940
4664    j3    Viljoen, Maria Elizabeth * 14 Des 1947
8505    j3    Viljoen, Maria Elizabeth * 17 Sep 1954
8885    g2    Viljoen, Maria Elizabeth * 3 Des 1841
10829    j2    Viljoen, Maria Elizabeth * 4 Aug 1958
11575    i4    Viljoen, Maria Elizabeth * 29 Nov 1958
11758    j1    Viljoen, Maria Elizabeth * 6 Sep 1924
11873    j3    Viljoen, Maria Elizabeth * 29 Jun 1920
13568    j2    Viljoen, Maria Elizabeth * 30 Jun 1914
14052    i1    Viljoen, Maria Elizabeth * 18 Apr 1903
14057    i2    Viljoen, Maria Elizabeth * 3 Okt 1908
14225    i2    Viljoen, Maria Elizabeth * 3 Okt 1926
14897    h2    Viljoen, Maria Elizabeth * 21 Aug 1891
16664    i9    Viljoen, Maria Elizabeth * 29 Aug 1914
16822    g5    Viljoen, Maria Elizabeth * 9 Jun 1822
17630    l1    Viljoen, Maria Elizabeth * 17 Aug 1973
18294    f3    Viljoen, Maria Elizabeth ~ 21 Jun 1795
18299    g1    Viljoen, Maria Elizabeth * 14 Nov 1819
18309    f6    Viljoen, Maria Elizabeth * 13 Nov 1800
18508    i8    Viljoen, Maria Elizabeth * 22 Aug 1905
18799    j3    Viljoen, Maria Elizabeth * 15 Mrt 1939
18910    j3    Viljoen, Maria Elizabeth * 2 Apr 1945
18974    g5    Viljoen, Maria Elizabeth * 5 Jul 1839
19079    g3    Viljoen, Maria Elizabeth * 1840
19089    i1    Viljoen, Maria Elizabeth * 1896
19147    i7    Viljoen, Maria Elizabeth * ca 1910
19471    h13    Viljoen, Maria Elizabeth * 1892
19530    g1    Viljoen, Maria Elizabeth * 15 Mei 1815
20063    h7    Viljoen, Maria Elizabeth * 18 Jun 1871
20409    h12    Viljoen, Maria Elizabeth * 21 Apr 1885
20485    i5    Viljoen, Maria Elizabeth * 25 Jan 1900
20994    f3    Viljoen, Maria Elizabeth * 1 Des 1814
21645    f7    Viljoen, Maria Elizabeth * 10 Des 1828
21974    h1    Viljoen, Maria Elizabeth * 27 Nov 1870
22160    g6    Viljoen, Maria Elizabeth * 5 Okt 1849
22215    h1    Viljoen, Maria Elizabeth * ca 1877
22359    h5    Viljoen, Maria Elizabeth * 1907
22366    g12    Viljoen, Maria Elizabeth * 17 Feb 1876
23842    f2    Viljoen, Maria Elizabeth ~ 17 Nov 1799
23990    i4    Viljoen, Maria Elizabeth * 18 Nov 1912
27760        --ditto--
24746    h3    Viljoen, Maria Elizabeth * 28 Des 1876
24777    i5    Viljoen, Maria Elizabeth * 23 Mrt 1912
24884    h1    Viljoen, Maria Elizabeth * 22 Aug 1864
24939    g6    Viljoen, Maria Elizabeth * 3 Jan 1848
25108    h4    Viljoen, Maria Elizabeth * 1892
26906    h1    Viljoen, Maria Elizabeth * 21 Mei 1882
27006    h2    Viljoen, Maria Elizabeth * 16 Nov 1865
27444    g2    Viljoen, Maria Elizabeth * 25 Jun 1856
27451    i2    Viljoen, Maria Elizabeth * 7 Sep 1925
27784    g3    Viljoen, Maria Elizabeth * 13 Mei 1862
28450    j1    Viljoen, Maria Elizabeth * 5 Mrt 1947
28774    e2    Viljoen, Maria Elizabeth * ca 1938
29249    c2    Viljoen, Maria Elizabeth * 6 Mrt 1910
29329    b5    Viljoen, Maria Elizabeth * 2 Jan 1938
26586    j1    Viljoen, Maria Elizabeth (Elmarie) * 14 Aug 1957
16679    k1    Viljoen, Maria Elizabeth (Lizette) * 27 Sep 1966
1027    j3    Viljoen, Maria Elizabeth (Mara) * 30 Okt 1929
7214    j8    Viljoen, Maria Elizabeth (Marie) * ca 1942
18752    j4    Viljoen, Maria Elizabeth (Marie) * 29 Sep 1936
18870    i7    Viljoen, Maria Elizabeth (Marietjie) * 9 Jun 1904
20209    k2    Viljoen, Maria Elizabeth (Marietjie) * 25 Des 1945
14131    i4    Viljoen, Maria Elizabeth (Meraai) * 14 Des 1908
18826    i7    Viljoen, Maria Elizabeth (Miemie) * 14 Feb 1903
20141    i6    Viljoen, Maria Elizabeth (Miemie) * 22 Mei 1895
22667    h8    Viljoen, Maria Elizabeth (Minnie) * 27 Jan 1857
14238    i2    Viljoen, Maria Elizabeth (Ria) * 27 Jul 1922
21597    g6    Viljoen, Maria Elizabeth Aletta * 25 Sep 1852
18381d    j3   Viljoen,  Maria Elizabeth Francina Susanna * 1922
18378    i3    Viljoen, Maria Elizabeth Fransina * 25 Sep 1886
18404    i1    Viljoen, Maria Elizabeth Fransina * 8 Feb 1891
1173    g5    Viljoen, Maria Elizabeth Gezina Johanna * 7 Jul 1851
22184    f4    Viljoen, Maria Elizabeth Johanna * 12 Mrt 1827
9100    j1    Viljoen, Maria Elizabeth Petronella (Elize) * 29 Mei 1954
503    h1    Viljoen, Maria Francina * 25 Okt 1891
6056    j1    Viljoen, Maria Francina * ca 1903
15075    i4    Viljoen, Maria Francina * 13 Okt 1912
26708    h1    Viljoen, Maria Francina * 9 Okt 1912
26713    i3    Viljoen, Maria Francina * 28 Okt 1950
10059    j1    Viljoen, Maria Francina Cecilia * 8 Mrt 1942
1385    i7    Viljoen, Maria Francina Magdalena * 4 Jun 1893
12615    i3    Viljoen, Maria Geertruida * 7 Nov 1881
27676    g9    Viljoen, Maria Geertruida * 14 Sep 1861
27990    g8    Viljoen, Maria Gertruida * 18 Jul 1862
19508    h1    Viljoen, Maria Gesina * 3 Mei 1888
30910    b2    Viljoen, Maria Gloudina * 6 Aug 1933
25786    j1    Viljoen, Maria Helena * 13 Mei 1940
3569    k2    Viljoen, Maria Helena Cecilia * 27 Okt 1960
2567    j2    Viljoen, Maria Hendrieka * 15 Feb 1936
4608    i2    Viljoen, Maria Hendrika * 28 Feb 1901
23080    j3    Viljoen, Maria Hendrina * 18 Jun 1935
20939    i1    Viljoen, Maria Hester † 13 Okt 1947
6072    i1    Viljoen, Maria Hester Gertruida * 28 Mei 1904
28235    g2    Viljoen, Maria Isabella * 29 Okt 1838
28570    g3    Viljoen, Maria Isabella * 28 Mrt 1843
28579    g2    Viljoen, Maria Isabella * 31 Des 1844
2337        Viljoen, Maria Jacoba * ca 1940
8551    k1    Viljoen, Maria Jacoba * 12 Feb 1953
10858    h1    Viljoen, Maria Jacoba * 29 Jun 1885
10939    h6    Viljoen, Maria Jacoba * 10 Des 1903
20578    i2    Viljoen, Maria Jacoba * 24 Mei 1914
21711    i6    Viljoen, Maria Jacoba * ca 1898
21758    i1    Viljoen, Maria Jacoba * ca 1888
21766    j3    Viljoen, Maria Jacoba * ca 1923
23453    j2    Viljoen, Maria Jacoba * 15 Aug 1908
23489    i5    Viljoen, Maria Jacoba * 6 Des 1886
23526    j6    Viljoen, Maria Jacoba * 23 Jul 1935
10523    h1    Viljoen, Maria Jacoba (Malie) * 29 Mrt 1878
21685    j3    Viljoen, Maria Jacoba (Rita) * 25 Apr 1935
17487    k1    Viljoen, Maria Jacoba Elizabeth * 12 Sep 1932
17961    j2    Viljoen, Maria Jacoba Elizabeth * 5 Okt 1892
17968    j7    Viljoen, Maria Jacoba Elizabeth * 19 Des 1911
17984    j2    Viljoen, Maria Jacoba Elizabeth * 10 Des 1898
17990    j1    Viljoen, Maria Jacoba Elizabeth
17972    i2    Viljoen, Maria Jacoba Elizabetha * ca 1872
2361    i1    Viljoen, Maria Jacoba Isabella * 26 Mrt 1916
6117    j1    Viljoen, Maria Jacoba Magdalena * ca 1940
13525    f10    Viljoen, Maria Jacoba Magdalena * 28 Okt 1817
34870    c1    Viljoen, Maria Jacoba Magdalena * 2 Jun 1944
11147    g7    Viljoen, Maria Jacoba Petronella * 20 Jul 1879
1729    h5    Viljoen, Maria Jacoba Wilhelmina * 23 Jan 1884
14332    i1    Viljoen, Maria Jacomina * 12 Mrt 1943
25119    j2    Viljoen, Maria Jacomina * 24 Mrt 1950
19115    k2    Viljoen, Maria Jacomina (Marietjie) * 22 Mei 1964
16263    j1    Viljoen, Maria Jacomina (Mollie) * 13 Mei 1918
478    h8    Viljoen, Maria Johanna * 9 Nov 1858
2585    h10    Viljoen, Maria Johanna * 5 Apr 1883
2854    k2    Viljoen, Maria Johanna * 4 Feb 1987
5664    h7    Viljoen, Maria Johanna * 23 Jan 1889
6122    h5    Viljoen, Maria Johanna * 20 Mrt 1888
8503    j2    Viljoen, Maria Johanna * 27 Mei 1951
9987    g9    Viljoen, Maria Johanna * 27 Feb 1866
10161    f9    Viljoen, Maria Johanna * 14 Des 1831
10452        --ditto--
10285    g4    Viljoen, Maria Johanna * 26 Nov 1855
10514    g8    Viljoen, Maria Johanna * 21 Aug 1866
11742    k1    Viljoen, Maria Johanna * 8 Okt 1957
24670    j1    Viljoen, Maria Johanna * 14 Jul 1935
24872    h9    Viljoen, Maria Johanna * 26 Jun 1878
26053    e4    Viljoen, Maria Johanna * Stellenbosch
26557    i1    Viljoen, Maria Johanna * 1 Nov 1935
28121    f8    Viljoen, Maria Johanna * 3 Sep 1831
28225    g12    Viljoen, Maria Johanna * 4 Jun 1889
7310    k1    Viljoen, Maria Johanna (Marie) * 16 Sep 1938
10492    h2    Viljoen, Maria Johanna (Mieta) * 26 Jan 1882
16149    k1    Viljoen, Maria Johanna (Ria) * 4 Sep 1950
6095    g6    Viljoen, Maria Johanna Christina * 10 Sep 1838
3032    j1    Viljoen, Maria Johanna Elizabeth * 29 Jun 1930
10192    h7    Viljoen, Maria Johanna Magdalena * ca 1890
22333    k1    Viljoen, Maria Johanna Magdalena * 3 Sep 1970
4783    i6    Viljoen, Maria Johanna Wilhelmina * 27 Mei 1904
4942    g5    Viljoen, Maria Johanna Willemine * 24 Jun 1841
23471    k1    Viljoen, Maria Josina * 22 Okt 1943
27508    h1    Viljoen, Maria Josina * 4 Jun 1876
27916    h4    Viljoen, Maria Josina * 26 Okt 1903
26618    j1    Viljoen, Maria Juliana (Mariana) * 18 Feb 1960
13145    i2    Viljoen, Maria Louisa Francina * 15 Mrt 1909
12261    k2    Viljoen, Maria Magaretha * 3 Des 1944
168    l1    Viljoen, Maria Magdalena * 20 Mei 1969
774    h5    Viljoen, Maria Magdalena * 11 Mrt 1876
1557    h7    Viljoen, Maria Magdalena * 10 Apr 1878
1558    h8    Viljoen, Maria Magdalena * 12 Feb 1880
2031    j6    Viljoen, Maria Magdalena * ca 1942
3387    h3    Viljoen, Maria Magdalena * 17 Feb 1873
3516        Viljoen, Maria Magdalena * 16 Mrt 1915
18968    i6    --ditto--
3520    j3    Viljoen, Maria Magdalena * 24 Mrt 1950
5023    j5    Viljoen, Maria Magdalena * 1 Des 1942
5313    j2    Viljoen, Maria Magdalena * 31 Jul 1956
6022    i1    Viljoen, Maria Magdalena * 20 Des 1942
6112    h2    Viljoen, Maria Magdalena * 8 Mrt 1879
7102    l1    Viljoen, Maria Magdalena * 2 Jul 1949
7655    i4    Viljoen, Maria Magdalena * 12 Mei 1898
8812    g6    Viljoen, Maria Magdalena * 7 Aug 1851
9363    j3    Viljoen, Maria Magdalena * 24 Jul 1937
9377    j9    Viljoen, Maria Magdalena * 6 Jan 1962
9423    h9    Viljoen, Maria Magdalena * 22 Des 1907
9657    i3    Viljoen, Maria Magdalena * 29 Okt 1923
10002    h6    Viljoen, Maria Magdalena * 9 Nov 1885
10363    j1    Viljoen, Maria Magdalena * 13 Feb 1954
10541    j1    Viljoen, Maria Magdalena * 8 Jan 1956
12385    h6    Viljoen, Maria Magdalena * 7 Mei 1859
13162    j3    Viljoen, Maria Magdalena * 10 Mei 1946
13261        Viljoen, Maria Magdalena * 28 Jul 1819
14291    f6    --ditto--
14490    i1    Viljoen, Maria Magdalena * 21 Jul 1911
14744    h7    Viljoen, Maria Magdalena * 22 Feb 1879
14766    j1    Viljoen, Maria Magdalena * 5 Jan 1950
14881    g6    Viljoen, Maria Magdalena * 3 Mrt 1853
14938    g15    Viljoen, Maria Magdalena * 26 Sep 1869
15224    h5    Viljoen, Maria Magdalena * 16 Jun 1872
15516    i1    Viljoen, Maria Magdalena * 11 Jun 1924
16250    j8    Viljoen, Maria Magdalena * 17 Sep 1930
16898    i5    Viljoen, Maria Magdalena * 1888
17040    j2    Viljoen, Maria Magdalena * 24 Aug 1906
17363    h6    Viljoen, Maria Magdalena * 22 Okt 1858
18987    i1    Viljoen, Maria Magdalena * 5 Aug 1889
19018    i3    Viljoen, Maria Magdalena * 16 Nov 1905
19573    k4    Viljoen, Maria Magdalena * 9 Des 1962
19949    j4    Viljoen, Maria Magdalena * 27 Jul 1967
20059    h5    Viljoen, Maria Magdalena * ca 1865
20085    j3    Viljoen, Maria Magdalena * ca 1952
21082    e9    Viljoen, Maria Magdalena ~ 18 Mei 1783
21340    h1    Viljoen, Maria Magdalena * 9 Jan 1890
22813    j3    Viljoen, Maria Magdalena * 6 Feb 1945
23061    k4    Viljoen, Maria Magdalena * 30 Jul 1961
23630    k2    Viljoen, Maria Magdalena * 16 Jul 1945
24824    j2    Viljoen, Maria Magdalena * 7 Nov 1948
24854    j2    Viljoen, Maria Magdalena * 1935
25528    k3    Viljoen, Maria Magdalena * 8 Mrt 1951
25577    k1    Viljoen, Maria Magdalena * 15 Apr 1971
25802    j2    Viljoen, Maria Magdalena * 5 Nov 1948
26916    j1    Viljoen, Maria Magdalena * 9 Aug 1942
28272    h2    Viljoen, Maria Magdalena * 10 Jan 1868
28583    h2    Viljoen, Maria Magdalena * 24 Feb 1877
28863    d3    Viljoen, Maria Magdalena * 17 Okt 1938
29044    b8    Viljoen, Maria Magdalena * 3 Nov 1924
31706    b2    Viljoen, Maria Magdalena * 18 Jul 1918
32236    b1    Viljoen, Maria Magdalena * 12 Mei 1913
33609    e1    Viljoen, Maria Magdalena * 31 Jul 1951
4787    h3    Viljoen, Maria Magdalena Margarita * 1862
9646    h6    Viljoen, Maria Magdalena (Maggie) * ca 1886
28288    i7    Viljoen, Maria Magdalena (Malie) * 12 Aug 1916
35980    e2    Viljoen, Maria Magdalena (Miemie) * 12 Aug 1942
13357    h3    Viljoen, Maria Magdalena (Mieta) * 8 Mrt 1867
27908    i3    Viljoen, Maria Magdalena (Pats) * 4 Mrt 1928
13206    k2    Viljoen, Maria Magdalena (Ria) * 20 Mei 1944
15131    j1    Viljoen, Maria Magdalena (Ria) * 28 Mrt 1946
8382    g2    Viljoen, Maria Magdalena Adriana * 29 Nov 1840
9121    g11    Viljoen, Maria Magdalena Elisabet * 21 Des 1869
9123        Viljoen, Maria Magdalena Elizabeth * 12 Mrt 1834
9312    g1    --ditto--
11378    h1    Viljoen, Maria Magdalena Elizabeth * ca 1910
19860    h5    Viljoen, Maria Magdalena Elizabeth * 4 Sep 1868
24642    j6    Viljoen, Maria Magdalena Elizabeth * 4 Jul 1945
19855    i2    Viljoen, Maria Magdalena Elizabeth (Miemie) * 1899
18245    i3    Viljoen, Maria Magdalena Fransina * 22 Jan 1909
13905        Viljoen, Maria Magdalena Johanna * 7 Nov 1818
15655    f4    --ditto--
13919    h3    Viljoen, Maria Magdalena Johanna * 24 Jan 1866
27143    i4    Viljoen, Maria Magdalena Noleen * 25 Des 1926
6431    h4    Viljoen, Maria Magdalena Petronella * 26 Mei 1857
13066        --ditto--
13073    h3    Viljoen, Maria Magdalena Petronella * 14 Mei 1883
17515    i8    Viljoen, Maria Magdalena Stefina * ca 1884
17546    j4    Viljoen, Maria Magdalena Stefina * 26 Jul 1920
34990    c3    Viljoen, Maria Magrietha * 28 Apr 1954
31138    d1    Viljoen, Maria Magritha * 18 Mrt 1965
12291    k3    Viljoen, Maria Margaretha
12295    k2    Viljoen, Maria Margaretha
24918    j3    Viljoen, Maria Margaretha * 1943
26652    f10    Viljoen, Maria Margaretha ~ 8 Sep 1832
949    k7    Viljoen, Maria Margaretha (Dolla) * 30 Nov 1959
890    k4    Viljoen, Maria Margaretha (Kiewiet) * 17 Jan 1958
12296    j3    Viljoen, Maria Margaretha (Miemie)
17830    l1    Viljoen, Maria Margaretha (Ria) * 27 Mrt 1966
973    j5    Viljoen, Maria Margaretha (Toeka) * 8 Mei 1925
2767    h2    Viljoen, Maria Martha * 1877
9823    i4    Viljoen, Maria Martha (Mietha) * 6 Okt 1904
25422    j7    Viljoen, Maria Martha Magdalena (Marie) * 17 Apr 1946
2810    j3    Viljoen, Maria Martha Wilhelmina * 19 Mei 1965
1224    g9    Viljoen, Maria Petronella * 7 Okt 1851
3816        Viljoen, Maria Petronella * ca 1818
6279    g2    Viljoen, Maria Petronella * 28 Jun 1820
6511    h6    Viljoen, Maria Petronella * 28 Apr 1871
7408    h1    Viljoen, Maria Petronella * 6 Okt 1855
8157    h2    Viljoen, Maria Petronella * 2 Mei 1882
8192    h1    Viljoen, Maria Petronella * ca 1879
11669    g1    Viljoen, Maria Petronella * 6 Apr 1827
11809    h11    Viljoen, Maria Petronella * 20 Jun 1876
12186    g3    Viljoen, Maria Petronella * 4 Jan 1824
12765    g4    Viljoen, Maria Petronella * 1835
12859    g1    Viljoen, Maria Petronella * 29 Mei 1830
12879    f11    Viljoen, Maria Petronella * 24 Aug 1814
19061    h1    Viljoen, Maria Petronella * ca 1881
20807    j7    Viljoen, Maria Petronella * 21 Mrt 1947
20916    i3    Viljoen, Maria Petronella * 26 Mrt 1928
33096    a1008    Viljoen, Maria Petronella * ca 1925
6803    j1    Viljoen, Maria Petronella Catharina * 3 Nov 1906
6823    k1    Viljoen, Maria Petronella Catharina
12892    g5    Viljoen, Maria Petronella Catharina * 5 Jun 1850
19897    i3    Viljoen, Maria Petronella Christina ~ 5 Sep 1909
1448    h11    Viljoen, Maria Petronella Elisabeth * 29 Aug 1868
18025    k2    Viljoen, Maria Petronella Elizabeth * 8 Nov 1948
10974    f9    Viljoen, Maria Petronella Frederika * ca 1842
11013    h1    Viljoen, Maria Petronella Fredrika * 31 Jan 1900
33188    b1    Viljoen, Maria Petronella Jacoba * 25 Sep 1917
33196    c6    Viljoen, Maria Petronella Jacoba * 31 Des 1958
18993    i3    Viljoen, Maria Petronella Johanna * ca 1893
19011    i3    Viljoen, Maria Petronella Johanna
19016    i2    Viljoen, Maria Petronella Johanna * 29 Mei 1903
3863    h2    Viljoen, Maria Petronella Sophia * 11 Aug 1869
4027    i8    Viljoen, Maria Petronella Sophia (Riet, Ria) * 26 Feb 1915
12627    i2    Viljoen, Maria Petronella Susanna * 28 Mrt 1896
12631    h7    Viljoen, Maria Petronella Susanna * 21 Sep 1863
12855    h8    Viljoen, Maria Petronella Susanna * 1 Jan 1884
5884    i3    Viljoen, Maria Petronella Visser * 26 Jun 1925
13642    i5    Viljoen, Maria Salome * 26 Des 1890
14555    j4    Viljoen, Maria Salome * 7 Mei 1957
19698    i2    Viljoen, Maria Sibella * 11 Jul 1887
3724    h8    Viljoen, Maria Sophia * ca 1912
4976        Viljoen, Maria Sophia
5074    h4    Viljoen, Maria Sophia * 1874
5103    i8    Viljoen, Maria Sophia * 1913
5151    h5    Viljoen, Maria Sophia * 31 Jul 1880
5158    g9    Viljoen, Maria Sophia * 4 Jan 1848
25176    h2    Viljoen, Maria Sophia * 23 Sep 1878
26441    h2    Viljoen, Maria Sophia * 17 Jun 1893
26553    h4    Viljoen, Maria Sophia * 28 Apr 1898
26765    i1    Viljoen, Maria Sophia * 15 Jun 1892
33636    d6    Viljoen, Maria Sophia * 24 Des 1940
33640    c4    Viljoen, Maria Sophia
33648    b3    Viljoen, Maria Sophia * ca 1866
9845    i2    Viljoen, Maria Sophia (Mattie) * 17 Jul 1902
11114    h2    Viljoen, Maria Sophia Catharina * 26 Jan 1894
11142    g4    Viljoen, Maria Sophia Catharina * 1 Jan 1870
23899    h6    Viljoen, Maria Sophia Johanna * 29 Mrt 1864
26437        --ditto--
2435    j5    Viljoen, Maria Stefina * 4 Mrt 1942
20656    h2    Viljoen, Maria Stephina * 29 Sep 1862
1121    j1    Viljoen, Maria Susanna * 16 Okt 1967
2726    j4    Viljoen, Maria Susanna * 25 Jan 1962
5831    h10    Viljoen, Maria Susanna * 3 Sep 1903
6399    j2    Viljoen, Maria Susanna * 1914
6420    j3    Viljoen, Maria Susanna * 2 Des 1922
6423    i8    Viljoen, Maria Susanna * 5 Aug 1895
6429    j2    Viljoen, Maria Susanna * 18 Apr 1930
9472    h1    Viljoen, Maria Susanna * 13 Aug 1889
9481    i2    Viljoen, Maria Susanna * 25 Jan 1919
9557    i3    Viljoen, Maria Susanna * 11 Des 1931
10947    i2    Viljoen, Maria Susanna
12105    f8    Viljoen, Maria Susanna * 5 Jun 1807
13652    h3    Viljoen, Maria Susanna * 9 Mei 1859
16713    i7    Viljoen, Maria Susanna * 8 Nov 1923
19679    j2    Viljoen, Maria Susanna * 5 Apr 1926
24974    h8    Viljoen, Maria Susanna * 5 Mrt 1885
25351    j4    Viljoen, Maria Susanna * 23 Des 1934
25444    i2    Viljoen, Maria Susanna * 8 Apr 1917
25493    j2    Viljoen, Maria Susanna * 14 Mei 1919
26468    h3    Viljoen, Maria Susanna * 11 Nov 1895
27113    h2    Viljoen, Maria Susanna * 18 Des 1875
27147    h4    Viljoen, Maria Susanna * 25 Okt 1884
15426    i8    Viljoen, Maria Susanna (Billy) * 11 Aug 1900
15379    j2    Viljoen, Maria Susanna (Marie) * 23 Mrt 1931
17276    k4    Viljoen, Maria Susanna (Marna) * 3 Mei 1973
16644    i2    Viljoen, Maria Susanna (Sarie) * 30 Sep 1898
5760    h7    Viljoen, Maria Susanna Catharina * ca 1892
6658    i3    Viljoen, Maria Susanna Cecilia * 9 Aug 1882
26156    j1    Viljoen, Maria Susanna Elisabet (Rita) * 30 Sep 1951
2387    j3    Viljoen, Maria Wilhelmina * 4 Jun 1945
9448    f6    Viljoen, Maria Wilhelmina Geertruyda * 1813
9656    j2    Viljoen, Maria Xamie * 23 Okt 1955
28357    i10    Viljoen, Maria Zirkina * 11 Mei 1913
19635    i1    Viljoen, Maria Zybella * 13 Des 1883
19964    h13    Viljoen, Maria Zybella * 3 Aug 1903
25523    l2    Viljoen, Mariaan * 15 Feb 1977
27825    j1    Viljoen, Mariaan * 24 Aug 1967
17109    l1    Viljoen, Mariaan Christine * 4 Sep 1981
18504ub k2   Viljoen, Mariaan Petronella * 6 Mrt 1960
19656    k2    Viljoen, Marian Ethel * 5 Apr 1951
19674    j8    Viljoen, Marian Ethel * ca 1934
31733    b3    Viljoen, Marian Helen * 23 Apr 1962
5815    j3    Viljoen, Mariana * 29 Jun 1952
10704    j1    Viljoen, Mariana * 5 Feb 1942
28928    e2    Viljoen, Mariana * 25 Mrt 1965
16986    l2    Viljoen, Mariané * 14 Okt 2008
6525    k2    Viljoen, Marianna * 4 Jul 1964
21815    k2    Viljoen, Marianna * 1 Nov 1955
23517    k1    Viljoen, Marianna Elizabeth * 15 Mei 1955
9043    j4    Viljoen, Marianna Louisa * 9 Jun 1959
11841    k4    Viljoen, Marianne * 4 Jan 1959
20233    k1    Viljoen, Marianné * 3 Mrt 1956
10725    j2    Viljoen, Marichen (Maria) * 1 Nov 1943
6893    m1    Viljoen, Marico * 3 Jan 1989
4253    j3    Viljoen, Marie * 26 Des 1930
7132    k1    Viljoen, Marie * 15 Des 1936
30738        --ditto--
11156    h3    Viljoen, Marie * 22 Mei 1913
16923    k4    Viljoen, Marie * 12 Jul 1954
17885    k1    Viljoen, Marie
20955    j2    Viljoen, Marie * 28 Nov 1937
26977    j2    Viljoen, Marie * 27 Jul 1942
14709    k1    Viljoen, Marié * 16 Aug 2000
14841    j3    Viljoen, Marié * 16 Sep 1935
19275    k2    Viljoen, Marié * 27 Apr 1968
7162    l5    Viljoen, Marie Antoinette * 28 Sep 1978
5601    j4    Viljoen, Marié Christelle * 25 Jul 1978
7788    j1    Viljoen, Marie Christine Michelle * 24 Des 1947
12280    k3    Viljoen, Marie Elaine * 31 Aug 1954
14788    j2    Viljoen, Marie Estelle * 17 Jan 1918
28875    d3    Viljoen, Marie Katharina * 20 Feb 1953
15187    j2    Viljoen, Marie Louw * ca 1922
28540    k2    Viljoen, Mariechen * 23 Jul 1985
22898    j2    Viljoen, Marienne Mattie * 5 Jul 1943
22702    k4    Viljoen, Marienne Matty * 15 Jan 1967
22855    k2    Viljoen, Mariet * 18 Apr 1973
22858    k1    Viljoen, Mariet * 18 Apr 1973
20836    j7    Viljoen, Marieta * 5 Jan 1953
27579    j4    Viljoen, Marieta * 15 Mei 1957
28388    j1    Viljoen, Marieta
22288    j2    Viljoen, Marietha Christina * 31 Des 1953
2509    j2    Viljoen, Marietjie
3667    k2    Viljoen, Marietjie * 26 Feb 1966
7330    l1    Viljoen, Marietjie * 19 Jan 1973
8452    k1    Viljoen, Marietjie * 18 Mei 1964
15251    k2    Viljoen, Marietjie * 5 Jan 1963
23219    k2    Viljoen, Marietjie * 27 Sep 1954
7270    k2    Viljoen, Marietta * 18 Jan 1943
962    l1    Viljoen, Mariette * 11 Mrt 1983
11981    k2    Viljoen, Mariette * 6 Apr 1972
23731    k1    Viljoen, Mariette * 3 Jun 1950
27813    i1    Viljoen, Mariette
4250    k4    Viljoen, Mariëtte * 9 Jun 1957
26243    j3    Viljoen, Mariëtte * 23 Mei 1972
23997    j3    Viljoen, Mariette Elisabet * 25 Aug 1959
26187j     j3   Viljoen, Marie Yvonne * 27 Okt 1969


6377    l1    Viljoen, Marika * 14 Aug 1980
25878    j2    Viljoen, Marika (Rika) * 18 Okt 1957
17905    l2    Viljoen, Marike * 4 Aug 1978
9637    j3    Viljoen, Mariké * 2 Mei 1960
15271    k4    Viljoen, Marilize * 29 Mrt 1973
736    k2    Viljoen, Marina * 12 Mei 1952
6585    k2    Viljoen, Marina * 25 Okt 1980
11128    i2    Viljoen, Marina * 6 Okt 1935
16993    k2    Viljoen, Marina * 18 Jul 1955
19435    j10    Viljoen, Marina * 20 Jul 1960
19916    j2    Viljoen, Marina * 2 Mei 1972
25093    j2    Viljoen, Marina * 1 Apr 1966
25530    k4    Viljoen, Marina * 22 Sep 1952
26038    h6    Viljoen, Marina Magdalena * 15 Aug 1902
28380    i3    Viljoen, Marina Magdalena * 27 Mrt 1907
22011    k1    Viljoen, Marina Rachelle * 31 Mrt 1968
12666    k1    Viljoen, Marinda * 12 Jun 1987
21243    k2    Viljoen, Marinda * 22 Sep 1963
23887    k4    Viljoen, Marinda
25660    k2    Viljoen, Marinda * 19 Sep 1968
26323    j3    Viljoen, Marinda * 7 Nov 1969
17304    k2    Viljoen, Marinda (Patrys) * 25 Feb 1968
30302        --ditto--
28938    f1    Viljoen, Mariné * 2 Jan 1995
14166    k2    Viljoen, Marinique * 18 Okt 1987
23737    k2    Viljoen, Marinna * 4 Nov 1958
28377    j1    Viljoen, Marintha
20571    k1    Viljoen, Mariny * 11 Des 1984
1037    l2    Viljoen, Mario * 15 Mei 1973
14147    k1    Viljoen, Mario * 14 Aug 1972
7794    j1    Viljoen, Mario Eugéne * 1 Aug 1951
11569    h10    Viljoen, Marion * 16 Nov 1904
19236    k2    Viljoen, Marion * 27 Aug 1962
1151    m2    Viljoen, Marique * 6 Mrt 1996
14850    l1    Viljoen, Marisa * 27 Jan 1980
7346    l4    Viljoen, Marisé * 11 Jan 1978
17260    k4    Viljoen, Mariska * 5 Apr 1971
21417    k2    Viljoen, Mariska * 27 Mrt 1980
17237    l4    Viljoen, Mariske Ané * 18 Apr 1995
27650    k1    Viljoen, Marissa * 12 Okt 1996
23513    k3    Viljoen, Marita * 2 Sep 1957
15034    j4    Viljoen, Marita Susanna (Marieta) * 13 Okt 1971
26601    i6    Viljoen, Maritha * 31 Aug 1933
27818    h2    Viljoen, Maritha * 7 Jun 1897
680    i1    Viljoen, Maritha Francis * 21 Mrt 1908
6626    k1    Viljoen, Maritza
151    l4    Viljoen, Marius
284    k2    Viljoen, Marius * 22 Jul 1971
2443    k2    Viljoen, Marius * 3 Feb 1972
6624    j4    Viljoen, Marius
8436    k3    Viljoen, Marius * 20 Apr 1972
15048    i6    Viljoen, Marius * 21 Jan 1947
15303    k2    Viljoen, Marius * 8 Mrt 1973
21316    j1    Viljoen, Marius * 29 Aug 1960
25102    j1    Viljoen, Marius * 2 Jan 1963
25232    i2    Viljoen, Marius * 9 Des 1917
28009    j1    Viljoen, Marius * 9 Mrt 1961
28016    i1    Viljoen, Marius * 20 Aug 1929
29033    c3    Viljoen, Marius * 26 Jul 1952
30106    c2    Viljoen, Marius * 11 Nov 1973
34505    c3    Viljoen, Marius
35963    g1    Viljoen, Marius Cedric * 5 Mei 1989
28020    k1    Viljoen, Marius Christiaan * 14 Mei 1983
25144    j2    Viljoen, Marius de Villiers * 4 Sep 1960
4777    k3    Viljoen, Marius Francois * 25 Jul 1973
34785    b2    Viljoen, Marius Hendrick * 5 Nov 1940
35048    c4    Viljoen, Marius Hendrik
25418    k1    Viljoen, Marius Jacques * 15 Nov 1965
33110    e3    Viljoen, Marius Jakobus * 5 Jul 1989
10041    j2    Viljoen, Marius Visser * 31 Aug 1954
28435    k4    Viljoen, Marizanne * 25 Sep 1980
29475    b4    --ditto--
16945    m2    Viljoen, Marize * 6 Jul 1997
6910    l4    Viljoen, Mark * 9 Nov 1967
11828    k3    Viljoen, Mark
28146    j1    Viljoen, Mark * 16 Nov 1964
21264    j2    Viljoen, Mark George * 8 Mrt 1944
31370    c1    Viljoen, Mark Ivan
10139    j1    Viljoen, Mark Stephen * 15 Mrt 1962
28328    j2    Viljoen, Marko Jacobus * 3 Mei 1950
18381kh  m2 Viljoen, Markus * 24 Jan 2004
14493    i4    Viljoen, Markus Johannes * 26 Jul 1916
13325    l2    Viljoen, Marla * 7 Okt 1999
2612    j4    Viljoen, Marlene * 4 Jan 1962
23789    k1    Viljoen, Marlene * 20 Des 1964
23801    j1    Viljoen, Marlene * 21 Okt 1934
26216    j4    Viljoen, Marlene * 16 Jan 1954
27316    j2    Viljoen, Marlene * 2 Mrt 1955
28324    j1    Viljoen, Marlene Elizabeth * 22 Jan 1945
10675    j2    Viljoen, Marlene Sonja * 25 Jun 1973
31939    a672    Viljoen, Marlet
33210    d2    Viljoen, Marlieze * 14 Jul 1987
10437k    c3    Viljoen, Marlisa * 24 Okt 1968
3214    l1    Viljoen, Marlise * 19 Jul 1999
6386    l3    Viljoen, Marlize * 14 Jan 1987
7268    l1    Viljoen, Marlize * 30 Apr 1970
2445    l1    Viljoen, Marlize Engela * 21 Mrt 2000
23359    k2    Viljoen, Marna * 24 Apr 1967
21320    k3    Viljoen, Marné * 29 Aug 2001
29228    e1    Viljoen, Marney * 2004
4910    l1    Viljoen, Marno Jacques * 11 Jul 2004
19327    k3    Viljoen, Marnus * 7 Jun 1977
6147    k1    Viljoen, Marnus Roelof * 10 Jan 1980
11958    i6    Viljoen, Martanus * 11 Sep 1916
341    k1    Viljoen, Martha * 4 Aug 1957
3401    i1    Viljoen, Martha * 18 Jan 1914
8055    i1    Viljoen, Martha
8582    j1    Viljoen, Martha
8587    j3    Viljoen, Martha * ca 1933
10286    g5    Viljoen, Martha * 6 Nov 1857
10693    h6    Viljoen, Martha
12644    j3    Viljoen, Martha
14852    j2    Viljoen, Martha * 11 Feb 1924
15599    i3    Viljoen, Martha
18917    i2    Viljoen, Martha * ca 1898
21212    i2    Viljoen, Martha
21787    i5    Viljoen, Martha * ca 1910
23011    j1    Viljoen, Martha * ca 1929
23037    i3    Viljoen, Martha * ca 1887
25080    h7    Viljoen, Martha * 1897
25956    i4    Viljoen, Martha * 18 Apr 1931
29572    c2    Viljoen, Martha
34902    b2    Viljoen, Martha * ca 1922
25224    i3    Viljoen, Martha (Martie) Johanna * 2 Nov 1928
10706    j2    Viljoen, Martha Adriana * 18 Okt 1944
10335    h6    Viljoen, Martha Aletta Adriana Wilhelmina * 24 Feb 1883
10700        --ditto--
1169    h5    Viljoen, Martha Aletta Hendrina * 17 Aug 1881
27208    i3    Viljoen, Martha Alida * 17 Jun 1916
23161    j1    Viljoen, Martha Amarentia * 28 Sep 1911
1941    i4    Viljoen, Martha Anna Aletha (Babe) * 1903
20609    f9    Viljoen, Martha Anna Aletta * 24 Des 1810
2066    h1    Viljoen, Martha Carolina * 28 Apr 1873
2099    i6    Viljoen, Martha Carolina * 16 Apr 1923
2167    i2    Viljoen, Martha Carolina * 4 Mei 1935
4467    h6    Viljoen, Martha Carolina Maria * 16 Aug 1884
2569    i2    Viljoen, Martha Catharina * 10 Feb 1907
13241    g8    Viljoen, Martha Catharina * 22 Mrt 1842
15228        --ditto--
15229    h1    Viljoen, Martha Catharina * 16 Mrt 1860
15590    h3    Viljoen, Martha Catharina * 9 Jun 1886
20919    i4    Viljoen, Martha Catharina * ca 1930
30860    c3    Viljoen, Martha Catharina * 6 Sep 1916
27580    i5    Viljoen, Martha Catharina Magdalena * 19 Jun 1920
22597    k1    Viljoen, Martha Catherina * 4 Jul 1934
8213    i3    Viljoen, Martha Catrina * ca 1918
9728    h1    Viljoen, Martha Christina * 7 Jul 1910
14729    j2    Viljoen, Martha Christina * 20 Jul 1942
21158    i3    Viljoen, Martha Christina * 2 Apr 1897
3693    i3    Viljoen, Martha Christina (Sus) * 6 Jan 1918
18487    h9    Viljoen, Martha Christina Jacomina * 10 Aug 1874
8396        Viljoen, Martha Cornelia * 31 Mei 1870
8479    h1    --ditto--
8397    i1    Viljoen, Martha Cornelia * 5 Des 1892
728    j2    Viljoen, Martha Cornelia (Martie) * 11 Okt 1916
12447    i1    Viljoen, Martha Cornelia Maria * 29 Jun 1904
25966    j2    Viljoen, Martha Deborah (Martie) * 15 Jun 1961
6837    j7    Viljoen, Martha Dorathia * 1 Okt 1925
1690    j6    Viljoen, Martha Dorothea * 16 Sep 1947
14602    j5    Viljoen, Martha Dorothea * 31 Mrt 1962
16311    j3    Viljoen, Martha Elena Elizabeth * 19 Sep 1926
5352    h5    Viljoen, Martha Elisabet * 15 Nov 1884
12294    k1    Viljoen, Martha Elisabet
12732    i2    Viljoen, Martha Elisabet * 15 Jan 1871
13954    g10    Viljoen, Martha Elisabet Geertruida * 14 Apr 1857
7169    i3    Viljoen, Martha Elisabeth * 4 Jun 1878
7221    h2    Viljoen, Martha Elisabetha * 3 Jun 1852
2247    h1    Viljoen, Martha Elizabeth * 8 Nov 1852
2276    i6    Viljoen, Martha Elizabeth * 13 Feb 1894
9260    h4    Viljoen, Martha Elizabeth * 9 Jun 1897
19863    h7    Viljoen, Martha Elizabeth * 26 Des 1873
26636    h5    Viljoen, Martha Elizabeth * 9 Apr 1905
18136    j5    Viljoen, Martha Elizabeth Jacoba * 6 Apr 1909
20362    i1    Viljoen, Martha Elizabeth Petronella * 12 Des 1894
9305    g4    Viljoen, Martha Elizabetha * 1873
2223    f6    Viljoen, Martha Francina Adriana * 22 Nov 1805
20195    j3    Viljoen, Martha Francina Jacoba * 4 Sep 1920
15526    i1    Viljoen, Martha Gabrielle (Penny) * 7 Mei 1922
20761    h11    Viljoen, Martha Gesina * 24 Jan 1884
8763    i1    Viljoen, Martha Helena * 19 Jan 1908
16244    j3    Viljoen, Martha Helena * ca 1924
23521    k1    Viljoen, Martha Helena * 19 Sep 1964
16326    i9    Viljoen, Martha Helena Elisabet (Pop) * 26 Jun 1897
16305    j6    Viljoen, Martha Helena Elizabeth * 16 Mei 1931
24901    h3    Viljoen, Martha Helena Susanna * 10 Des 1867
23372    i4    Viljoen, Martha Hendrina Petronella * 16 Jul 1908
6671    j5    Viljoen, Martha Hendrina W * 7 Sep 1913
25453        Viljoen, Martha Hermina * 9 Mei 1845
25764    g3    --ditto--
25549    i2    Viljoen, Martha Hermina
25570    i2    Viljoen, Martha Hermina * 5 Mei 1904
25824    h3    Viljoen, Martha Hugo * 9 Aug 1877
21406    i1    Viljoen, Martha Irene * 26 Jun 1913
6387    k5    Viljoen, Martha Jacoba * 2 Apr 1956
9492    i1    Viljoen, Martha Jacoba * ca 1919
11693    j1    Viljoen, Martha Jacoba * 27 Okt 1912
21625    g9    Viljoen, Martha Jacoba * 25 Mrt 1868
24134    i1    Viljoen, Martha Jacoba * 5 Nov 1886
26462    h7    Viljoen, Martha Jacoba * 23 Nov 1906
27625    h4    Viljoen, Martha Jacoba (Marthie) * 24 Aug 1884
21515    h3    Viljoen, Martha Jacoba (Molly) * 23 Sep 1886
1236    h2    Viljoen, Martha Johanna * 9 Apr 1880
5191    h1    Viljoen, Martha Johanna * 10 Jul 1860
5192    h2    Viljoen, Martha Johanna * 1861
5496    f13    Viljoen, Martha Johanna * ca 1830
6215    h4    Viljoen, Martha Johanna * 25 Nov 1858
7553    h1    Viljoen, Martha Johanna * 8 Sep 1854
11577    g2    Viljoen, Martha Johanna * 31 Mrt 1853
13984    h1    Viljoen, Martha Johanna * 24 Feb 1867
17098    j8    Viljoen, Martha Johanna * 10 Sep 1923
24880    i1    Viljoen, Martha Johanna * 17 Sep 1917
25182    i2    Viljoen, Martha Johanna * 20 Okt 1912
25213    i4    Viljoen, Martha Johanna * 7 Sep 1933
26485    h10    Viljoen, Martha Johanna * 30 Jul 1905
26716    h3    Viljoen, Martha Johanna * 24 Okt 1915
26720    g6    Viljoen, Martha Johanna * 5 Aug 1883
30773        --ditto--
26749    h4    Viljoen, Martha Johanna * 11 Des 1919
26773    i8    Viljoen, Martha Johanna * 1 Okt 1904
28067    h2    Viljoen, Martha Johanna * 24 Des 1901
20319    k1    Viljoen, Martha Johanna (Marjorette) * 24 Okt 1969
30775    c1    Viljoen, Martha Johanna du Toit * 4 Mei 1907
18259    j2    Viljoen, Martha Johanna Magrieta * 27 Nov 1937
4261    i6    Viljoen, Martha Johanna Margaretha * 1 Aug 1905
2742    h19    Viljoen, Martha Johanna Maria * 14 Nov 1911
2165    i1    Viljoen, Martha Johanna Petronella * 20 Nov 1929
3628    i1    Viljoen, Martha Johanna Sophia * 21 Mei 1927
15898    i2    Viljoen, Martha Joubert * 26 Apr 1906
20501    i2    Viljoen, Martha Joubert
9627    j1    Viljoen, Martha Louisa * 13 Des 1949
10491    h1    Viljoen, Martha Louisa * 18 Okt 1880
12967    i2    Viljoen, Martha Louisa * 7 Apr 1911
13000    i2    Viljoen, Martha Louisa * 19 Mei 1932
21110        Viljoen, Martha Louisa
12958    h3    Viljoen, Martha Louisa Johanna * 16 Apr 1874
450    h5    Viljoen, Martha Magdalena * 12 Mei 1855
487    g2    Viljoen, Martha Magdalena * 2 Des 1834
8110    j4    Viljoen, Martha Magdalena
13929    h10    Viljoen, Martha Magdalena * 16 Mrt 1884
18285    i1    Viljoen, Martha Magdalena * 6 Mei 1912
18356    h1    Viljoen, Martha Magdalena * 7 Mei 1855
18409    i4    Viljoen, Martha Magdalena * 17 Nov 1897
19480    h1    Viljoen, Martha Magdalena * 3 Apr 1873
20629    e7    Viljoen, Martha Magdalena ~ 12 Des 1779
21019    g1   &nb