Hugenote-Vereniging van Suid-Afrika


Engelish website
Die Hugenotestigting van Suid-Afrika is 'n oorkoepelende vrywillige liggaam wat drie afsonderlike organisasies operasioneel saamsnoer, naamlik:
Hugenote-Vereniging van SA Die lede van die  Hugenote-Vereniging van Suid-Afrika beywer hulle vir die bewaring en bevordering van die Hugenote-erfenis in Suid-Afrika, en onderneem navorsing oor die geskiedenis en genealogie van Hugenotefamilies in Suid-Afrika. Vir meer inligting oor die Vereniging, klik hier.

Hugenote gedenkmuseum Die Hugenote Gedenkmuseum word beheer deur 'n Raad van Trustees wat deur die Regering van die Weskaap Provinsie aangestel is, en wat sorg vir die doeltreffende funksionering van die museumkompleks. Die Museum is al hoe meer afhanklik van eie inkomste.

Hugenote monument Die Hugenotemonument in Franschhoek word beheer deur 'n Beheerraad wat omsien na die instandhouding van die monument en die omringende tuine. Die lede van die Beheerraad word aangestel deur die Hugenotestigting van SAA.


Hugenote Stigting van Suid-Afrika
Posbus 293  Franschhoek 7690  
Suid-Afrika  
Tel: +27 (21) 876-2598  
Fax: +27 (21) 876-3649 
e-pos: hugenote@telkomsa.net