Hugenote Vereniging van SA

Die Hugenote Gedenkmuseum te Franschhoek
Die tema van die Hugenote Gedenkmuseum te Franschhoek beeld die geskiedenis van die Hugenote voor en ná hul aankoms aan die Kaap van Goeie Hoop treffend uit.

Die museumgebou is die herboude Saasveld, die elegante agtiende-eeuse woning van Baron Willem Ferdinand van Reede van Oudtshoorn. Hy het dit omstreeks 1791 op sy landgoed (langs die huidige Kloofstraat, Kaapstad) laat oprig. Alle aanduidings is dat die argitek die Fransman Louis Michel Thibaulten die versierings aan die gebou die werk van die bekende beeldhouer Anton Anreith was.

In 1954 het die Ned. Geref. gemeente Kaapstad besluit om die gebou te sloop om 'n jeughostel in die plek daarvan te bou. 

Pogings om die sloping te verhinder, was onsuksesvol. Hierop is voorgestel om die huis elders op te rig. In 1957 is met die Hugenote-Vereniging van Suid-Afrika ooreengekom om Saasveld in Franschhoek te herbou langs die Hugenotemonument, en dit as Hugenote Gedenkmuseum te gebruik. Elke baksteen is genommer en na die vervoer daarvan na Franschhoek, op sy oorspronklike plek in die gebou ingemessel. Die museum is op 11 Maart 1967 ingewy.

Voorportaal van die Hugenotemuseum
Die museum beskik oor 'n groot verskeidenheid meubels, bybels, silwerware, kombuisgereedskap, dokumente en artefakte wat die lewe van die Hugenote aan die Kaap van Goeie Hoop treffend uitbeeld. Omdat die Hugenote met weinig besittings aan die Kaap van Goeie Hoop gerarriveer het, is baie van die museumstukke deur die Hugenote bekom na hul vestiging aan die Kaap.
 

Links: Bybels wat aan die Le Roux en De Villiers families behoort het.