Hugenote Vereniging van SA
Die Hugenotemonument te Franschhoek

Hugenotemonument Franschhoek

Die Hugenotemonument op Franschhoek is op 17 April 1948 ingewy. Met sy eenvoud en sierlikheid van lyn het die gedenkteken 'n histories-Franse karakter.
Vrouefiguur Hugenotemonument Franschhoek

Die vrouefiguur, met die Bybel in haar regterhand en die verbreekte ketting in haar linkerhand, verpersoonlik die gees van godsdiensvryheid. Die Franse lelie (fleur-de-lis) op haar kleed getuig van geestes- en karakter-adel. Sy werp die mantel van onderdrukking af om bo die aardbol in sy eie vrye ruimte van gees te ontstaan. Haar blik is op 'n grootse visioen van komende dinge gevestig. Op die Suidpunt van Afrika waarheen die wankelende skepies die Hugenote gevoer het, verskyn dan ook die simbole van hul godsdiens (die Bybel), kuns en kultuur (die harp), die land- en wynbou (die koringgerf en druiwestok) en nywerheid (spinwiel).

Die drie onaantasbare lugboŽ is 'n sinnebeeld van die Drie-eenheid. Daarbo skitter die Son van Geregtigheid en bo hulle staan die kruis as simbool van die Christelike geloof. In die watervywer met die weerkaatsing en in die suilegang op die agtergrond is uitgedruk die ongestoorde gemoedsrus en sielevrede na veel stryd en woeling.