Hugenote Vereniging van SA
Hoofkantoor: Hugenote Vereniging van Suid-Afrika 
(Sekretaresse: Me Amelia Wolmarans) 
Posbus 293,  Franschhoek 7690,  Suid-Afrika
Tel: (27)(21)876-2598;     Faks: (27)(21)876-3649
E-pos: hugenote@telkomsa.net

Volg ons op Facebook:


Aktiwiteite van die Hugenote-Vereniging:
Die Hugenote-Vereniging van Suid-Afrika is op 12 Maart 1953 gestig, en beywer hom vir die bewaring en uitbouing van die Hugenote erfenis deur:

 • die Hugenote Monument en Museum te Franschhoek in stand te hou;
 • die besef van die betekenis van die Hugenote se vestiging in Suid-Afrika lewend te hou;
 • die navorsing van ons Hugenote-verlede veral ten opsigte van geskiedenis en ondersteuning van genealogiese navorsing;
 • ‘n omvattende navorsingsentrum en interaktiewe elektroniese genealogiese navorsingsargief by die Hugenote-gedenkmuseum in Franschhoek beskikbaar te stel aan genealogiese navorsers;
 • die publikasie van genealogieŽ van Suid-Afrikaanse families van Hugenote-afkoms te onderneem;
 • skakeling tussen genealogiese navorsers van vanne van Hugenote-afkoms te fasiliteer; vir ‘n lys van navorsers, klik hier;
 • die aanmoediging van die bewaring, bekendstelling en finansiering van Hugenote-erfstukke in die Hugenote Gedenkmuseum in Franschhoek; en
 • die organisering van herdenkingsbyeenkomste.
 • verbinding te soek met Hugenote-verenigings in die buiteland.
Gedenk-posseŽls vir die 250ste herdenking van die koms van die Hugenote na die Kaap van Goeie Hoop, 
uitgegee op 17 Julie 1939


Hugenote gedenk-posseŽls en -stempel vir die 300ste herdenking van die koms van die Hugenote na die 
Kaap van Goeie Hoop, uitgegee op 13 April 1988

Gereelde aktiwiteite:

 • HUGENOTE-BULLETIN: Sedert 1953 publiseer die Hugenote-Vereniging van SA elke jaar in September 'n Hugenote-Bulletin waarin lede se navorsing en veral genealogiese artikels vervat is. Die redaktrise is Mev Biebie van der Merwe. 'n Indeks van artikels wat in die Hugenote-Bulletin 1-52 verskyn het, kan afgelaai word deur hier te klik.  Vir besonderhede oor 'n kompakskryf wat alle uitgawes van die Hugenote-Bulletin van 1963 - 2004 bevat, klik hier .
 • AJV: Tydens Hervormingsfees (die laaste week van Oktober elke jaar) vind die Algemene Jaarlikse Vergadering van lede in Franschhoek plaas, as deel van die Hugenotefees wat in Franschhoek gehou word.   
 • Die Hugenote-Vereniging publiseer genealogieŽ van Suid-Afrikaanse families met Hugenote-vanne in sy Genealogiereeks, en stel DVD's en CD's vry van videos en musiekopnames; vir 'n lys van beskikbare produkte klik hier.
 • NUUSBRIEWE: Vir die jongste nuusbrief van die vereniging (in PDF formaat) klik hier.
Bestuur 2021
2020-21 Bestuur van die Hugenote-Vereniging: agter: Paul le Roux; Cornelia Roux; Heilie Pienaar; Eugene du Toit
voor: Dennis Malan;  Hanke Fourie (O/voors: Noord); Andrew Kok (voorsitter); Gawie Groenewald (O/voors: suid); Christo Viljoen
Afwesig: Albert Eksteen

Lidmaatskap van die Vereniging is oop vir almal wat hulle met die doelstellings van die vereniging vereenselwig en voldoen aan die vereistes van die grondwet van die Vereniging. Lidmaatskapgelde is soos volg:
 • Lewenslid (binnelands in SA):  R600 eenmalig
 • Lewenslid (buitelands): VSA$ 200 eenmalig
 • Korporatiewe lidmaatskap (binnelands in SA):  R1 000 eenmalig 

Save