Tuisblad Familiewapen Stamouers Nasate Hugenote

Hugenotegeskiedenis
Hugenotekruis
Méreaux

 
 

Viljoen & Campenaar Familiewapens

Die nie-amptelike maar algemeen aanvaarde Viljoen familiewapen (regs) is afgelei van dié van die Franse familie Villon de Varennes. Die skild bestaan uit 'n goue skuinskruis, ook bekend as die Sint Adreaskruis, op 'n rooi agtergrond (Gules, saltire Or). Die helmteken is 'n paar gevoude arendsvlerke in goud. Die dekklede is rooi en goud. Die oorspronklike familiewapen van die Villon de Varennes familie vertoon 'n goue muurkroon as helmteken, maar die Viljoen Familiebond het tydens 'n landwye stemming gedurende die Viljoenfees van 1976 verkies om 'n paar gevoude arendsvlerke te gebruik. Hierdie wapen is nie amptelik geregistreer by die Buro vir Heraldiek in Pretoria as familiewapen nie, en is derhalwe nie van toepassing op die afstammelinge van die stamouers, Francois Villion en Cornelia Campenaar nie. Pogings om dit in die naam van die stamvader te registreer (sodat al sy nasate daarop aanspraak kan maak) is nie deur die Buro vir Heraldiek goedgekeur nie.
Kopiereg: H.C. Viljoen
Die familiewapen van die stammoeder van die Viljoens, Cornelia Campenaar (ook gespel Kempenaar en Campenaere), word links getoon. Die skild bestaan uit 'n staande goud gekroonde leeu in wit (of silwer) op 'n groen agtergrond. Weerskante van die leeu word twee sekels vertikaal getoon. Die dekklede is groen en silwer. Hierdie familiewapen word deur die familie Campenaar/Kempenaar in Nederland gevoer.
Dit is 'n grondbeginsel van wapenvoering dat wapens in die direkte lyn van geslag na geslag oorgeërf word. Slegs diegene wat bewys kan lewer dat hulle direkte afstammelinge is van 'n persoon wat 'n bepaalde wapen regmatiglik voer, of gevoer het, of in sy naam laat registreer het, het enige aanspraak op die betrokke wapen
Sedert Junie 1963 bied die Heraldiekwet egter regsbeskerming vir geregistreerde wapens en dit is sedert 1980 'n oortreding van dié Wet om 'n "familiewapen" te "verskaf", tensy die verskaffer oor 'n sertifikaat van egtheid, uitgereik deur die Staatsheraldikus, beskik. 
Die Raad vir Heraldiek het besluit om die hele aangeleentheid van "familiewapens" op 'n gesonde grondslag plaas. As beleid het hy aanvaar dat die onbewese wapens in omloop vir geen persone geregistreer mag word nie. Slegs wapenontwerpe wat voldoende afwyk van die beweerde familiewapens kan in Suid-Afrika geregistreer word.
Die engiste Viljoen-familiewapen vir gebruik deur homself en sy nageslagte is geregistreer deur prof HC Viljoen, opsteller van die Viljoen Familieregister. (Sertifikaatnommer 3774, 20 Oktober 2011). Dit is afgelei van die nie-amptelike Viljoen “familiewapen” en dié van die Campernaar-familie in Nederland
Die heraldiese beskrywing daarvan is soos volg: 
Wapen: In rooi, ‘n deurlopende goue skuinskruis; op ‘n groen skildhoof, drie geblaarde goue akkers.
Helmteken: ‘n Halwe klimmende goue leeu, rooi getong en genael.
Wrong en dekklede: Rooi en goud.
Die goue skuinskruis op ‘n rooi agtergrond is afgelei van die nie-amptelike Viljoen familiewapen.
Die groen van die skildhoof is afgelei van die agtergrondkleur van die Campernaar familiewapen, asook die klimmende goue leeu. Die geblaarde goue akkers verwys na die feit dat die Francois Villion homself op Stellenbosch (bekend as die “Eikestad”) gevestig het, en waar prof H Christo Viljoen ook sy professionele lewe deurgebring het. Sy persoonlike familiewapen kombineer derhalwe die familiewapens van die stamouers van die Viljoens, en bevat 'n verwysing na die stamouers en sy eie verblyfplek.
Kopiereg: HC Viljoen
Die enigste geregistreerde Viljoen
familiewapen, geregistreer in die
naam van prof HC Viljoen
  Vir inligting oor aansoeke vir die registrasie van familiewapens, klik hier.

Volgende: Die Viljoen Stamouers


Voorblad

 

What the world says about die and van
This file transported by FREE Go FTP Software