Tuisblad Familiewapen Stamouers Nasate Hugenote

Hugenotegeskiedenis
Hugenotekruis
Méreaux

 
 

Die Viljoen Stamouers
 
Idasvallei opstal
Die opstal van Idasvallei, Stellenbosch, stamplaas van die Viljoens. Die huis is in
die Kaap-Hollandse boustyl en die huidige opstal is in 1787 deur Samuel Cats gebou.
Vir groter beeld, klik op afbeelding hierbo.

Stamouers van die Viljoens

Francois Villion arriveer in 1671 aan die Kaap van Goeie Hoop as 'n Hugenote vlugteling, afkomstig vanaf Clermont, Frankryk. Sy beroep word aanvanklik aangegee as "vry wagenmaker", en later as "Vryburger". Hy tree Kaapstad op 1676.05.17 in die huwelik met Cornelia Campenaar, 'n jongmeisie van Middelburg, Nederland. In 1682 ontvang hulle die plaas Idasvallei vanaf Goewerneur Simon van der Stel, waar Francois Villion tot sy dood in 1689 boer. Die van was aanvanklik "Villion" gespel (ook Villon), en het later verander na die huidige spelling van Viljoen.

Dit is nie heeltemal seker van welke Clermont in Frankryk Francois Villion afkomstig was nie, aangesien daar 'n hele paar dorpe met dié naam in Frankryk is. Die bekendste Clermont is 60 km noord van Parys in die provinsie Ile de France, en dit word algemeen aanvaar as sy dorp van herkoms. Ongelukkig is al die Protestantse kerkrekords gedurende die vervolging van die Hugenote, na die herroeping van die Edik van Nantes in 1685, vernietig. Daar is dus geen dooprekords beskikbaar om na te slaan nie.

Francois Villion het reeds voor die herroeping van die Edik van Nantes in 1685, wat die grootskaalse vervolging van Hugenote tot gevolg gehad het, uit Frankryk gevlug. Die vervolging van die Franse Hugenote het egter reeds sedert 1610 in felheid begin, en vele moes reeds voor die herroeping van die Edik van Nantes in 1685 uit Frankryk vir hul lewe padgee.

Die handtekening van Francois Villion.

Francois Villion was welliswaar die eerste Hugenoot wat hom permanent aan die Kaap kom vestig het. (Maria de la Quellerie, die eggenote van Jan van Riebeeck en wat reeds in 1652 aan die Kaap geland het om 'n nedersetting te begin, was ook 'n Hugenoot; sy verlaat die Kaap met haar man in 1662). Ander vroeë Hugenote aankomelinge (d.w.s. voor die georganiseerde grootskaalse verhuising van 1688/89) was die broers Francois en Guillaume du Toit in 1685.

Die grootskaalse vervolging van Hugenote het in 1685 'n aanvang geneem, en het tot gevolg gehad dat sowat 180 Hugenote in 1688/89 na die Kaap gevlug het. Groter getalle het na Engeland, Amerika, Duitsland, Switserland, ens. gevlug.

Francois Villion het via Nederland na die Kaap van Goeie Hoop in 1671 gekom. Dit word aanvaar dat, terwyl hy in Middelburg (destyds 'n hawestad) op 'n passaat na die Kaap gewag het, hy sy toekomstige eggenote, Cornelia Campenaar, aldaar ontmoet het. Sy volg hom vyf jaar later na die Kaap, waar hulle in 1676 in die huwelik bevestig is.

Uit die huwelik is ses kinders gebore, waarvan vier in Kaapstad en twee op die stamplaas Idasvallei by Stellenbosch. Twee seuns, naamlik Henning en Johannes Viljoen, het die stamnaam voortgeplant. Toe die stamvader in 1689 oorlede is, is sy weduwee Cornelia agter gelaat met ses kinders (van ouderdomme 12, 11, 7, 5, 3 en 1 jaar onderskeidelik), waarvan die jongste, Francina, na die stamvader self vernoem is (en waarskynlik kort na sy dood gebore is). As weduwee hertrou sy op 1690.04.14 met Wemmer Pasman, by wie sy drie kinders het.

Volgende: Eerste geslagte Viljoens
 

Voorblad.  
 

World Wide view of die and van
Fastest SFTP, FTP and FTPS Client on the Planet, GoFTP FREE Version