Tuisblad Familiewapen Stamouers Nasate Hugenote

Hugenotegeskiedenis
Hugenotekruis
Méreaux

 
 
     English

VILJOEN GENEALOGIE

Die Viljoen Familieregister is in 1978 gepubliseer deur die RGN (Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing), Pretoria, na afloop van die Viljoenfees wat in 1976 in Stellenbosch gehou was, d.w.s. drie honderd jaar nadat die stamouers, Francois Villion (van Clermont, Frankryk) en Cornelia Campenaar (van Middelburg, Nederland) aan die Kaap van Goeie Hoop in die huwelik bevestig is. Dit is saamgestel deur prof H Christo Viljoen. Die hele oplaag van die familieregister is binne twee jaar uitverkoop.

Viljoen Familieregister

Sedert die oorspronklike familieregister verskyn het, het 'n hele nuwe geslag Viljoens bygekom. Aanvullende navorsing na bepaalde vertakkinge van die Viljoen familie het 'n aansienlike hoeveelheid nuwe inligting na vore gebring, foute in die oorspronklike weergawe is gekorrigeer, en die databasis bevat tans sowat 50 000 name. Voortaan word die name van kinders van Viljoen vroue wat met iemand met 'n ander van getrou het, ook in die databasis opgeneem. Die nuwe opgedateerde tweede uitgawe (wat in werklikheid 'n heeltemal nuwe publikasie is) is in 2012 gepubliseer deur die Hugenote-Vereniging van SA. Dit is 'n omvattende werk van vier volumes en beslaan bykans 2000 bladsye. Besonderhede van die nuwe familieregister boekestel kan gesien word deur hier te klik. 

 'n Uiteensetting van die eerste geslagte van die Viljoen familie kan gesien word deur hier te klik.
 
 Intussen word almal aangemoedig om steeds hul genealogiese inligting in te stuur vir opname in die databasis deur 'n genealogiese vorm in te vul vir elke manlike Viljoen in hul tak van die familie. Die betrokke vorm kan afgelaai word deur hier te klik. Die instruksies op die vorm is selfverduidelikend.

'n Verkorte Viljoen genealogie vir die eerste ses geslagte kan gesien word by "My Heritage"

Voorblad.

 

 

 

Read more about: die and van
powered by Go FTP FREE Software