Tuisblad Familiewapen Stamouers Nasate Hugenote

Hugenotegeskiedenis
Hugenotekruis
Méreaux

 
 
     English

VILJOEN FAMILIEBOND POSLYS

Die Viljoen Familiebond poslys is die internet weergawe van die voormalige Viljoen Familiebond wat ten tye van die Viljoenfees van 1976 in Stellenbosch gestig is, maar in die tagtigerjare tot 'n einde gekom het. Die poslys handel in die eerste plek oor die Viljoen genealogie met die oog op die opdatering van die "Viljoen Familieregister" wat in 1978 gepubliseer is (klik hier vir meer besonderhede), maar ook oor nuuswaardige gebeurtenisse aangaande die uitgebreide Viljoen familie.
Enigeen kan aansluit by die Viljoen Familiebond poslys deur 'n e-pos te stuur aan viljoen-familiebond-subscribe@yahoogroups.com of deur besoek te bring aan die webwerf van die gespreksgroep wat gesien kan word deur hier te klik en die instruksies aldaar te volg. Die moderator van die poslys sal alle egte aansoeke goedkeur ('n prosedure wat ongelukkig nodig is om intekening op die poslys onder vals voorwendsels uit te skakel). Lidmaatskap word nie slegs beperk tot indiwidûe wat die van Viljoen dra of gedra het nie, maar alle belangstellendes is welkom om aan te sluit.
Ingeskrewe lede van die Viljoen Familiebond poslys kan daarna aan die gesprekke deelneem deur 'n e-pos te stuur aan viljoen-familiebond@yahoogroups.com en wat dan outomaties aan alle ingeskrewe lede versprei sal word.
Lede moet hul eie lidmaatskap van die poslys administreer, en kan bv. enige tyd uitteken van die poslys deur 'n leë e-posboodskap te stuur aan viljoen-familiebond-unsubscribe@yahoogroups.com Die poslys sal nie slegs gebruik word vir die uitruil van genealogiese inligting nie, maar ook nuuswaardige berigte van belang vir Viljoens bevat wat deur ingeskrewe lede voorsien word, bv die geboorte van 'n nuweling, 'n huwelik, of ander inligting, bv oor Viljoens wat in die nuus is. 'n Databank van familiefotos word mettertyd voorsien. Kortom: die poslys skakel alle Viljoens oor die wêreld heen in een gróót familie saam. 
Sowel Afrikaans as Engels word op die poslys gebruik volgens die taalvoorkeur van die lid.

Voorblad.

 


 

What the world says about die and van
Secure FTP anywhere, Go FTP FREE Software